Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Gündem Kapsamında Toplantıya Çağrılması İle Kurula Katılım ve Temsil Hakkı Dr. Öğr. Üyesi Ece Deniz Günay  - Kitap

Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Gündem Kapsamında Toplantıya Çağrılması İle Kurula Katılım ve Temsil Hakkı

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
213
Barkod:
9786254327957
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu monografik çalışmada, anonim ortaklıklarda genel kurullarla ilgili olarak; gündemi belirlemeye yetkili olanlar ile genel kurula katılım hakkının gündem maddeleri ekseninde ve temsil özelinde incelenmesi, genel kurulların yetkili kişiler tarafından toplantıya çağrılması, bu çağrının içerik ve şeklinin nasıl olacağının tespitine yönelik olarak gündeme gelen tartışmalara ve sorunlara, mehaz İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı bir inceleme yapılarak çözümler getirilmesi amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anonim Ortaklık Genel Kurulu ve Gündeme Bağlılık İlkesi Çerçevesinde Gündem
.
Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Çağrıyı Yapmaya Yetkili Olanlar
.
Gündem Kapsamında Genel Kurula Katılımın Oydan Yoksunluk Çerçevesinde Değerlendirilmesi İle Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsili
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
I. Konunun Takdimi 
II. İnceleme Planı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULU VE GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE GÜNDEM 
I. Anonim Ortaklık Genel Kurulu 
A. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
B. Genel Kurul Kararı 
II. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi 
A. Gündeme Bağlılık İlkesi ve Eşit İşlem İlkesi İlişkisi 
B. Genel Olarak Gündemin Hazırlanması 
C. Azlığın Gündeme Madde Ekletme Yetkisi 
D. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ve Gündem 
E. İsviçre Hukuku'nda Gündeme Madde Eklenmesi 
F. Genel Kurul Türleri Bakımından Olağan Genel Kurul–Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin İçeriği 
İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI VE ÇAĞRIYI YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR 
I. Genel Kurul Toplantı Çağrısı 
A. İsviçre Hukuku'nda Genel Kurul Toplantısına Çağrının Şekli 
B. İsviçre Hukuku'nda Genel Kurul Toplantısında Gündeme Madde Ekletme ve Öneride Bulunma Hakkı 
II. Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 
A. Genel Kurulun Yönetim Kurulu Tarafından Toplantıya Çağrılması 
B. Anonim Ortaklık Temsilcilerinin Çağrı Yapma Yetkisi 
C. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Genel Kurul Toplantı Çağrısının Bildirilmesi 
E. Genel Kurulun Tek Pay Sahibi Tarafından Toplantıya Çağrılması 
F. Denetçilerin Toplantı Çağrı Yetkisi 
G. Genel Kurulun Azlık Tarafından Toplantıya Çağrılması 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GÜNDEM KAPSAMINDA GENEL KURULA KATILIMIN OYDAN YOKSUNLUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE PAYSAHİPLERİNİN GENEL KURULDA TEMSİLİ 
I. Toplantı Gündeminin Oydan Yoksunluk ve Oy Hakkının Donması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bunların Genel Kurul Kararlarının Geçerliliğine Etkisi 
A. Oy Hakkı ve Niteliği 
B. Oy Hakkından Yoksunluk 
C. Oy Hakkının Donması 
D. Pay Sahibinin; Çağrının Usulüne Göre Yapılmadığını, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmediğini ya da Genel Kurula Katılmasına ve Oy Kullanmasına Haksız olarak İzin Verilmediğine İlişkin İddialarının, Genel Kurulda Alınan Kararların Akıbetine Etkisi 
II. Pay Sahibinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 
A. Temsil Kavramının Oy Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi 
B. Oydan Yoksun Olan Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Oy Hakkı Bulunan Pay Sahibinin Temsilcisi Sıfatı ile Oy Kullanıp Kullanmayacağı Meselesi 
SONUÇ