Anayasa Hukukunun Temel Metinleri Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu  - Kitap

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri

16. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
776
Barkod:
9786052422182
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
579,50
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anayasa hukukunun temel kaynağı kuşkusuz anayasa kurallarıdır. Bu kurallar, çoğunlukla yazılı bir anayasa metni şeklinde ortaya çıkmakla birlikte; bazen yazılı anayasa metnine ek olarak anayasa teamülleri, hatta bazen da teamüli (yazılı olmayan) anayasa biçiminde de ortaya çıkabilmektedir.
Anayasa hukukunun konusu özetle, devletin temel organlarının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, karşılıklı ilişkileri ile temel hak ve özgürlüklerdir. Bütün bu konular öncelikle anayasalarda düzenlenir. Temel hukuk kuralı olması nedeniyle, bütün hukuk kurallarının kuşkusuz anayasa ile az ya da çok, doğrudan ya da dolaylı ilgisi vardır. Ancak, bunlar içinde bazı hukuk kuralları vardır ki, anayasa hukukunun konusu ile çok yakın ve doğrudan ilgilidirler ve anayasa hukukunun kaynağı olmak açısından anayasa kuralları kadar önemlidirler.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Geçici Dönemin Anayasa Metinleri
.
Teşkilatı Esasiye Kanunu
.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
.
Anayasa Düzeni Hakkında Kanun
.
Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun
.
Kurucu Meclis Hakkında Kanun
.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
.
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller
.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
.
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
.
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
.
Milletvekili Seçimi Kanunu
.
Siyasi Partiler Kanunu
Kitapla İlgili Kategoriler