Amirin Emri (Amirin Emrini Yerine Getirmenin Ceza Sorumluluğuna Etkisi) Muhammed Demirel  - Kitap

Amirin Emri

(Amirin Emrini Yerine Getirmenin Ceza Sorumluluğuna Etkisi)

1. Baskı, 
Ekim 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9786051521596
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
75,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla öngörülen hiyerarşinin bir sonucu olan ast-üst ilişkisi, üst bakımından emir verme yetkisini, ast bakımından ise emre itaat yükümlülüğünü beraberinde getirmektedir. Bu yetkinin tam anlamıyla kullanılabilmesi ve yükümlülükten mutlak şekilde bahsedilebilmesi için üst konumundaki amir tarafından verilen emrin bazı koşullara sahip olması gerekir. Bu koşullar gerçekleşmemesine rağmen emrin yerine getirilmesi halinde gerek amir gerekse ast konumundaki memur bakımından idare hukuku başta olmak üzere emrin niteliğine göre ceza hukuku bakımından da bazı sonuçlar ortaya çıkabilir.
Bu eserde, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde emrin meşru kabul edilebilmesi için gereken koşullar, emrin denetlenmesi, bu denetlemenin sınırları, emrin denetlenmesi sonucu koşulların gerçekleşmediği kanaatine ulaşılmasına rağmen emrin yerine getirilmesi halinde meydana gelebilecek sonuçlar, gerek Türk ceza hukuku gerek karşılaştırmalı hukuk gerekse milletlerarası ceza hukuku açısından ortaya konmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavram, Tarihçe ve Amirin Emrini Yerine Getirme ile İlgili Kurumlar
.
Emrin Yerine Getirilmesinin Sorumluluğa Etkisinin Hukuki Niteliği
.
Emrin Yerine Getirilmesinin Şartları ile Sorumluluk Rejimi
.
Karşılaştırmalı Hukuk Mevzuatında ve Milletlerarası Ceza Hukukunda Amirin Emrini Yerine Getirme