Alman Tıp Hukukunda Hasta Talimatı Prof. Dr. Yener Ünver, Suzan Kaya  - Kitap

Alman Tıp Hukukunda Hasta Talimatı

1. Baskı, 
Ocak 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
96
Barkod:
9789750240287
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
130,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Modern tıp hukukunda hastanın iradesi en belirleyici kuraldır. Bu kuralın bazı hukuki istisnaları olsa bile, tıp hukukunun her alanında bu kural geçerlidir. Özellikle yaşlı veya ağır hastalar, başta tıbbi sebepler olmak üzere çok etkenden dolayı her zaman farklı koşullara ve farklı sağlık durumları içindeki konumlarını ilişkin yapılabilecek veya yapılmaması arzulanan ya da yapılmasına devam edilmesi istenmeyen tıbbi müdahaleler konusunda isteklerini ifade imkânı bulamazlar. Tıp teknolojisindeki yeni gelişmeler ilaç, yöntem ve diğer teknik imkânların artışıyla yaşamının süresini uzatmakta iseler de, bu müdahalelerin aynı zamanda yaşam kalitesini kötüleştirdiği, hastanın mevcut durumunu sağlıklı olarak sürdürme imkânını kısıtladığı, hasta ve yakınlarını ümitsizce uzun yıllar belirsizlik durumu içinde bıraktığı, insan onuruna yakışır bir yaşamı sunmadığı da sıklıkla rastlanan bir gerçektir.
Bireyin genelde sağlık hakkı özelde yaşam ve vücut dokunulmazlığı hakkı ile insan onurunun dokunulmazlığı ve diğer temel haklar ve bunlara ilişkin hukuk kuralları, hastanın kendi geleceğini belirlemesi hakkına kanun koyucuların, tüm kişi ve kurumların azami dikkat etmelerini gerektirmektedir. Şüphesiz özellikle tedavisi olanaksız, çok ıstıraplı, başkasının bakımını zorunlu kılan ağır seyreden hastalıklarda, hastanın birçok hak ve özgürlüğü bakımından suiistimal risklerini de beraberinde getirmektedir. Bu kitaptaki açıklamalar, bu suiistimal riskini ortadan kaldırarak veya azami azaltarak, hastanın isteğinin olması gerektiği biçimde yaşama geçirilmesinin Alman hukukundaki kanuni yolunu göstermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bakım Olanağı: Almanya'da Hasta Talimatı
.
Hasta Talimatı
.
Genel Olarak Yabancı Ülkelerdeki Düzenlemeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
1. GİRİŞ 
15
1.1. Bakım Olanaklarının Ayırd Edilmesi 
19
1.1.1. Hasta Talimatı (Al. MK prg. 1901 a) 
20
1.1.2. Bakım Yetkilendirmesi (Al. MK prg. 1896, fık. 2) 
21
1.1.3. Vasilik Yetkilendirmesi (Al. MK. prg. 1901 a) 
23
1.2. Hasta Talimatı ve Temsilci Seçiminin Anlamı 
24
1.2.1. Bakım Temsilcisi Tayini ve Vasi Tayini (Temsilci Seçimi) 
25
2. BAKIM OLANAĞI: ALMANYA’DA HASTA TALİMATI 
28
2.1. Hasta Talimatı Aracı 
28
2.2. Hasta Talimatının Anlamı 
28
2.3. Hasta Talimatı Kavramı 
30
2.4. Hasta İsteğiyle İştigalin Yapısı 
31
2.4.1. Rıza Ehliyetsizliğinin Başlangıcı 
35
2.4.2. Temsilcinin Denetim Yükümlülüğü 
36
2.4.2.1. Tıbbi Endikasyon 
36
2.4.2.1.1. Özel Olay: Temel Bakım = İlke Olarak: Tıbbi Endikasyon 
37
2.4.2.1.2. Bakım Önlemleri/Müdahaleleri = İlke Olarak: Tıbbi Endikasyon 
38
2.4.2.1.3. Maksimum Tedavi = İlke Olarak: Tıbbi Endikasyon Yokluğu 
39
2.4.2.2. Hastanın İsteğinin Uygulanabilirliği 
39
2.4.2.3. Hastanın İsteği 
40
3. HASTA TALİMATI 
42
3.1. Bir Hasta Talimatının Varlığı 
42
3.1.1. Bir Hasta Talimatı Oluşturmaya Zorlama Yasağı Al. MK prg. 1901 a IV 
43
3.1.2. Kişiyle İlişkili Koşullar: Rıza Ehliyeti Olan Reşit Kimse 
44
3.1.2.1. Oluşturma Anına İlişkin Rıza Ehliyeti 
45
3.1.2.2. Oluşturma Anına İlişkin Reşitlik 
46
3.1.3. Şekli Koşullar: Yazılılık, Belirlilik 
48
3.1.3.1. Yazılı Şekil 
48
3.1.3.2. İmza 
49
3.1.3.3. Rıza ve Hasta Talimatı Arasındaki Fark 
51
3.1.4. Hasta Talimatının İçeriğine İlişkin Gereklilikler, Al. MK prg. 1901 a I 1 
52
3.1.4.1. Bir Kanuni Yasağı İhlal Etmemek 
53
3.1.4.2. İçeriğin Belirliliği 
53
3.1.5. Geri Almamak, Al. MK prg. 1901 a I, Cümle: 3 
55
3.1.6. Muhafaza 
57
3.1.7. Başka Koşulların Olmaması 
58
3.1.7.1. Danışma Olmaması 
58
3.1.7.2. Tanıkların İmzası ve Bir Güvenilir Doktorun Zikredilmesi 
59
3.1.7.3. Güncelleştirme Olmaması 
59
3.1.7.4. Kapsam Sınırlaması Olmaması 
61
3.1.8. Al. MK prg. 1901 a II’ye Göre Tedavi İsteği (Açık ve varsayılan İstek) 
62
3.1.8.1. Sözlü Talimat 
62
3.1.8.2. Konuma Uygun Olmayan Talimatlar 
63
3.1.8.3. Uygun Yaşam ve Tedavi Durumları Hakkındaki Belirsizlik 
64
3.1.8.4. Ne Hastanın İsteği Ne de Varsayılan İsteğe İlişkin Belirtiler 
64
3.1.8.5. Gerçeklikle Uyuşma 
65
3.2. Hukuksal Sonuçlar 
65
3.2.1. Bağlayıcılık 
66
3.2.2. Beyan Etmek 
66
3.2.3. Temsilci Aracılığıyla 
66
3.2.3.1. Önlem/Tıbbi Müdahale Temsilcisi 
68
3.2.3.2. Bakım Temsilcisi 
69
3.3. Usul 
71
4. GENEL OLARAK YABANCI ÜLKELERDEKİ DÜZENLEMELER 
73
EK–1: BİR HASTA TALİMATININ OLUŞTURULMASI 
77
EK–2: YAZILI BİR HASTA TALİMATI İÇİN YAPI TAŞLARI 
81
Kaynakça 
95