Adli Koku Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı  - Kitap
1. Baskı, 
Şubat 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
231
Barkod:
9789750241833
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
230,00
İndirimli (%64):
82,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Köpeklerin koku alma duyuları ve buna bağlı davranışları insanlara nazaran binlerce kez daha ileri bir yapıdadır. İyi bir eğitim verilir ve uzmanlarca doğru ve hukuka uygun kullanılırsa, köpekler insan yaşamı ve güvenliği konusunda ciddi hizmet verirler. Görev köpeklerinin organize uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, cesetlerin bulunması, doğal afetler sonucu kaybolan insanlara veya eşyalara ulaşmak, sahte para tespiti, cesetlere bomba saklanması gibi vakıalarda insanın, cesedin, bombanın, eşyanın vs. ortaya çıkarılması veya suçun önlenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye'deki eğitimi ciddi bir kaliteye ulaşmış bulunmaktadır.
Köpek eğitimleri veren köpek yetiştiricilerinin de görevde kullanılan köpekler gibi, çok iyi eğitilmeleri ve dünyadaki bu konuyla ilgili ileri seviyede çalışma yapan ülkelerle de işbirliği yapmaları gerekmektedir.
Keza, yabancı ülke öğreti ve mahkeme kararları da dikkate alınarak, çağdaş ve evrensel bilimsel veriler ışığında, köpeklerin koku alma duyuları ve görevde kullanıldıkları sırada veya sonrasındaki davranışlarının yargılama hukuku bakımından da değerlendirilmesi gerekir. Şüphesiz bilimsel verilere uyulmalı ve özellikle şüpheye dayalı işlemler yapılmamalıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Köpek ve Koku, Cengiz ERİŞİR
.
İnsanda Koku ve Adli Koku, Uzm. Dr. Gülin Gökçen KARAKAŞ, Uzm. Dr. Emrah EMİRAL, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
.
Koku ve Yaşam, Esra ÖZ (Biyolog ve Sağlık Habercisi)
.
Çürüme ve Buna Bağlı Gerçekleşen Kokuların Topraktan Geçişini Etkileyen Faktörler, Yrd. Doç. Dr. Çetin YEŞİLOVA
.
Koku Üzerine, Prof. Dr. Yıldırım B. DOĞAN
.
Köpek Duyuları ve Yerli Irklar, Prof. Dr. Fatih ATASOY
.
K9 – Görev Köpekleri, Öcal KAYABAŞI, Doç. Dr. Yeşim DOĞAN, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
.
Köpek Eğitim Merkezi (Kem) Tarihçesi, Şükrü ORHAN
.
Köpek Eğitim Şube Müdürlüğü Kadavra Arama Köpeklerinin Aydınlatmış Olduğu Olgular, Kerem GÖKAY, Öcal KAYABAŞI
.
Köpek Eğitim Merkezi Arge Faaliyetleri , Kerem Gökay ÖNER, Orkun KARA, Öcal KAYABAŞI, Mehmet Akif YILMAZ
.
AFAD Canlı İnsan Arama Köpekleri Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Komisyonu, Yusuf AYSU, Erkan KOPARMAL
.
Köpeklerin Titiz Eğitiminin İnsan Kokusu ve Numune Eşleştirme Performanslarında Yüksek Doğruluğa Yol Açması, Dujuıluı; Sophie MARCHAL, Olivier BREGERAS, Didier PUAUX, Rémi GERVAIS, Barbara FERRY
.
Köpeklerin Koku Alma Duyuları ve Buna Dayalı Tepkilerinin İspat Araç ve Yöntemi Bağlamında Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
Türk Yargı Organlarının Konuyla İlgili Kararları, Derleyen: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilen Deliller, Usulsüz Arama ve El Koyma Muhakeme Önlemleri Hakkında Uygulamaya İlişkin Özet Değerlendirme
.
NORDRHEIN – WESTFALEN Federe Devleti Ceza Soruşturmalarında Koku İzlerinin Karşılaştırma Köpeklerinin Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
.
NÜRNBERG – FÜRTH Yüksek Mahkemesi'nin 12.12.2013 Tarih ve 13 KLS 372 JS 9454–12 Sayılı Kararı, Çev.: Av. Şermin UZUNKOL
.
Fırtına
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
KÖPEK VE KOKU 
17
Cengiz ERİŞİR 
17
İNSANDA KOKU VE ADLİ KOKU 
23
Uzm. Dr. Gülin Gökçen KARAKAŞ, Uzm. Dr. Emrah EMİRAL
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 
23
KOKU VE YAŞAM 
33
Esra ÖZ (Biyolog ve Saglık Habercisi) 
33
ÇÜRÜME VE BUNA BAĞLI GERÇEKLEŞEN KOKULARIN TOPRAKTAN GEÇİŞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
41
Yard. Doç. Dr. Çetin YEŞİLOVA 
41
KOKU ÜZERİNE 
65
Prof. Dr. Yıldırım B. DOĞAN 
65
KÖPEK DUYULARI VE YERLİ IRKLAR 
81
Prof. Dr. Fatih ATASOY 
81
K9–GÖREV KÖPEKLERİ 
101
Öcal KAYABAŞI, Doç. Dr. Yeşim DOĞAN, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI 
101
KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ (KEM) TARİHÇESİ 
127
Şükrü ORHAN 
127
KÖPEK EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİNİN AYDINLATMIŞ OLDUĞU OLGULAR 
139
Kerem GÖKAY, Öcal KAYABAŞI 
139
KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ ARGE FAALİYETLERİ 
147
Kerem Gökay ÖNER, Orkun KARA, Öcal KAYABAŞI, Mehmet Akif YILMAZ 
147
AFAD CANLI İNSAN ARAMA KÖPEKLERİ KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV KOMİSYONU 
151
Yusuf AYSU, Erkan KOPARMAL 
151
KÖPEKLERİN TİTİZ EĞİTİMİNİN İNSAN KOKUSU VE NUMUNE EŞLEŞTİRME PERFORMANSLARINDA YÜKSEK DOĞRULUĞA YOL AÇMASI 
161
Dujuıluı; Sophie MARCHAL, Olivier BREGERAS, Didier PUAUX, Rémi GERVAIS, Barbara FERRY 
161
KÖPEKLERİN KOKU ALMA DUYULARI VE BUNA DAYALI TEPKİLERİNİN İSPAT ARAÇ VE YÖNTEMİ BAĞLAMINDA YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
167
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
167
TÜRK YARGI ORGANLARININ KONUYLA İGİLİ KARARLARI 
187
Derleyen: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
187
HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLEN DELİLLER, USULSÜZ ARAMA VE EL KOYMA MUHAKEME ÖNLEMLERİ HAKKINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖZET DEĞERLENDİRME 
203
NORDRHEIN–WESTFALEN FEDERE DEVLETİ CEZA SORUŞTURMALARINDA KOKU İZLERİNİN KARŞILAŞTIRMA KÖPEKLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
211
Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
211
NÜRNBERG– FÜRTH YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN 12.12.2013 TARİH VE 13 KLS 372 JS 9454/ 12 SAYILI KARARI 
215
Çev.: Av. Şermin UZUNKOL 
215
FIRTINA 
229