Adım Adım Acele Kamulaştırma Ali Rıza İlgezdi, Cem Güçlü, Eren Sönmez  - Kitap
Adım Adım

Acele Kamulaştırma

2. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
176
Barkod:
9789750285769
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2019
190,00
115,00 (%39)
Kitabın Açıklaması
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesinde acele kamulaştırma usulü, birçok soruna neden olabilecek şekilde ve genel ifadelerle düzenlenmiştir.
Acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren durumların "aceleliği" ve bu kavramın objektif esaslarının belirlenmemiş olması, ödeme güçlükleri, diğer yandan acele kamulaştırma uygulamalarının her geçen gün daha da artış göstermesi, bu kamulaştırma modelinin açıklanmasını gerekli kılmaktadır.
Kitapta; Acele El Koyma ve Kamulaştırma sistematiği genel olarak incelenmiş ve uygulamada karşılaşılan sorunlar; soru cevap yöntemiyle ele alınmaktadır.
Eser, başta kamuda çalışanları olmak üzere tüm hukukçulara, emlak yönetiminden sorumlu daire yöneticilerine, yerel yönetimlerde Emlak - İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumlularına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
GİRİŞ 
15
SORU 1: KAMULAŞTIRMA NEDİR? 
17
SORU 2: ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? 
23
SORU 3: OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE KAMULAŞTIRMANIN HUKUKİ SÜRECİ NASILDIR? 
29
SORU 4: TÜRKİYE’DE ACELE KAMULAŞTIRMA UYGULAMASININ TARİHÇESİ NASILDIR? 
31
SORU 5: KAMULAŞTIRMAYA VE ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN ANAYASAL İLKE VE ESASLAR NELERDİR? 
34
SORU 6: KAMULAŞTIRMA VE ACELE KAMULAŞTIRMANIN YASAL DAYANAKLARI NELERDİR? 
36
SORU 7: KAMULAŞTIRMA DAVASI NEREDE AÇILIR VE TARAFLARI KİMLERDİR? 
40
SORU 8: KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ NEDİR? 
43
SORU 9: KAMULAŞTIRMA VE ACELE KAMULAŞTIRMA ARASINDAKİ FARK NEDİR? 
44
SORU 10: KAMULAŞTIRMADA UYGULANACAK KURALLAR NELERDİR? 
46
SORU 11: KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 
50
SORU 12: ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AŞAMALARI NELERDİR? 
52
SORU 13: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASINDAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? 
54
SORU 14: ACELE KAMULAŞTIRMA KAVRAMI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NDA NASIL DÜZENLENMİŞTİR? 
55
SORU 15: ACELELİLİK KAVRAMI NEDİR? 
57
SORU 16: DANIŞTAYIN BAKANLAR KURULU (YENİ DÜZENLEMEDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ) TARAFINDAN VERİLEN ACELELİK KARARLARINI DENETLEMESİNDE KULLANDIĞI ÖLÇÜTLER NELERDİR? 
62
SORU 17: KAMU YARARI KARARI NEDİR? 
67
SORU 18: KAMU YARARI KARARI ALINMADAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINABİLİR Mİ? 
73
SORU 19: KAMU YARARI KARARI ALMAYA YETKİLİ KURUMLAR NELERDİR? 
75
SORU 20: KAMU YARARI KARARININ ONAYLANMASI NASIL YAPILIR? 
77
SORU 21: ACELE KAMULAŞTIRMA USULÜ NASIL UYGULANIR? 
81
SORU 22: ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK DURUMLAR VE ŞARTLARI NELERDİR? 
83
SORU 23: ACELE KAMULAŞTIRMA KARARINA KARŞI İTİRAZ SÜRESİ NEDİR? 
86
SORU 24: ACELE KAMULAŞTIRMA NERELERDE YAPILIR? 
87
SORU 25: ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ DEVREDİLEBİLİR Mİ? 
88
SORU 26: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR? 
90
SORU 27: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASININ NİTELİĞİ NELERDİR? 
92
SORU 28: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASINI 10. MADDE DAVASINDAN AYIRAN ÖZELLİKLER NELERDİR? 
94
SORU 29: ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE İDARİ YARGI DENETİMİ NASIL YAPILIR? 
96
SORU 30: ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA VE TEBLİGAT SÜRESİ NE KADARDIR? 
99
SORU 31: ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR? 
106
SORU 32: BEDEL TESPİT VE TESCİL DAVASI AÇILMADAN ACELE EL KOYMA DAVASINDA BELİRLENEN BEDELLERE İLİŞKİN DAVA AÇMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 
108
SORU 33: KAMULAŞTIRMADA MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ GÜN VE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA FAİZİN BAŞLANGICI NE ZAMANDIR? 
111
SORU 34: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BELİRLENEN VE DAVACININ HESABINA YATIRILAN TAHMİNİ BEDELİN DAVACI TARAFINDAN ÇEKİLMESİ HALİNDE NE OLUR? 
112
SORU 35: KAMULAŞTIRMADA YARGILAMA GİDERLERİ KİM TARAFINDAN ÖDENİR? 
114
SORU 36: KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA KAVRAMININ İSTİSNALARI NELERDİR? 
115
SORU 37: KAMULAŞTIRMA KANUNUNA GÖRE YASAK İŞ VE EYLEMLER NELERDİR? 
117
SORU 38: TAPUYA KAYITLI OLMAYAN VE MÜLKİYETİ İHTİLAFLI OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR? 
118
SORU 39: ACELE KAMULAŞTIRMA, BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVALARININ MAKUL SÜREDE AÇILMAMASI HALİNDE BAŞVURULABİLECEK YOLLAR NELERDİR? 
121
SORU 40: YENİLEME ALANLARINDA ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 
124
SORU 41: İDARE, KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇEBİLİR Mİ? 
129
SORU 42: DÖRT AYLIK SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILMAYAN ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASINDA FAİZ ÖDENİR Mİ? 
130
SORU 43: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA YARGILAMA MASRAFLARI KİMİN TARAFINDAN KARŞILANIR? 
133
SORU 44: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA NE TÜR AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLİR? 
134
SORU 45: KAMULAŞTIRMA VE ACELE KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA YÜZDE ÜZERİNDEN AVUKATLIK ÜCRETİ BELİRLENEBİLİR Mİ? 
137
SORU 46: ACELE KAMULAŞTIRMA SONRASI İDARENİN MALİKLE UZLAŞMA GÖRÜŞMESİ YAPMASI ZORUNLU MUDUR? 
140
SORU 47: ARSA – ARAZİ AYRIMININ ACELE KAMULAŞTIRMADA VE KAMULAŞTIRMADA ÖNEMİ NEDİR? 
144
SORU 48: ACELE KAMULAŞTIRMA BEDELİ NASIL VE NE ZAMAN ÖDENİR? 
150
SORU 49: ACELE EL KOYMA KARARINDAN SONRA TARAFLAR NE ŞEKİLDE HAREKET EDEBİLİR? 
153
SORU 50: ACELE KAMULAŞTIRMA, BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASININ MAKUL SÜREDE AÇILMAMASI HALİNDE TAŞINMAZ MALİKİNİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR NELERDİR? 
155
SORU 51: KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 
158
SORU 52: KAMULAŞTIRMASI KARARLAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALIN MÜLKİYETİNİN İHTİLAFLI BULUNMASI HALİNDE NE YAPILIR? 
159
SORU 53: TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜDÜR? 
160
SORU 54: KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE EMSAL ARAŞTIRMASI KRİTERİ NASIL UYGULANIR? 
162
SORU 55: ACELE KAMULAŞTIRMANIN, 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN, 24/04/2001 TARİHİNDE 4650 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN ACELE İŞLERDE EL KOYMA MÜESSESİNDEN FARKI NEDİR? 
163
SORU 56: ACELE KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA TEMYİZ NASIL YAPILIR VE YARGILAMA GİDERLERİ NASIL HESAPLANIR? 
166
Kaynakça 
167
Kavram Dizini 
169
Özgeçmişler 
173