Adil Yargılanma Hakkı ve İfade Özgürlüğü Çerçevesinde Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Onur Can Keskin  - Kitap
Adil Yargılanma Hakkı ve İfade Özgürlüğü Çerçevesinde

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
144
Barkod:
9786050518832
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu hem insan hakları hukuku perspektifinden hem de ceza hukuku perspektifinden detaylı olarak incelenecektir. Suç tipi için özellik arz eden adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünün unsurları incelenecek ve her iki hakkın karşı karşıya geldiği konular açıklanacaktır. Ardından suçun hukuki konusu, unsurları ve ortaya çıkış biçimleri açıklanacak, son olarak uygulamada sıklıkla karışıklıklara yol açan benzer mahiyetteki suç tipleriyle karşılaştırma yapılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkı ve İfade Özgürlüğü
.
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR CETVELİ 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
I. ADİL YARGILANMA HAKKI 
17
A. TANIM 
17
B. UNSURLARI 
25
1. MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI 
26
2. YASAYLA KURULMUŞ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEME 
27
3. MAKUL SÜREDE YARGILAMA 
32
4. MASUMİYET KARİNESİ 
32
5. ALENİYET 
33
6. SAVUNMAYA İLİŞKİN HAKLAR 
35
7. ZIMNİ OLARAK MADDEYE İÇKİN KABUL EDİLEN DİĞER UNSURLAR 
36
C. ADİL YARGILAMA KAVRAMININ ADİL YARGILANMA HAKKI İÇERİSİNDEKİ YERİ 
37
II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
39
A. TANIM 
39
B. UNSURLARI 
42
C. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI 
46
III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ADİL YARGILANMA HAKKI İLKELERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
51
A. TARAF VE AVUKATLAR BAKIMINDAN 
52
B. YARGILAMAYI YAPAN MAHKEME ÜYELERİ BAKIMINDAN 
56
1. İÇSEL TARAFSIZLIK 
58
2. KONUMSAL TARAFSIZLIK 
62
C. AKADEMİK ÇALIŞMA YÜRÜTENLER BAKIMINDAN 
65
D. SİYASİLER VE YASAMA MECLİSİ ÜYELERİ BAKIMINDAN 
66
E. MEDYA BAKIMINDAN 
72
İKİNCİ BÖLÜM
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU
I. GENEL OLARAK 
81
II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU, FAİLİ, MAĞDURU 
83
A. HUKUKİ KONU 
83
B. FAİL (AKTİF SÜJE) 
90
C. MAĞDUR (PASİF SÜJE) 
93
III. SUÇUN UNSURLARI 
96
A. MADDİ UNSUR 
99
1. GENEL OLARAK 
99
2. OLUMLU UNSUR 
99
3. OLUMSUZ UNSUR 
105
a. Genel Olarak 
105
a. İddia ve Savunma Hakkı 
106
b. Haber Verme Hakkı 
110
B. MANEVİ UNSUR 
117
IV. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 
119
A. TEŞEBBÜS 
119
B. İŞTİRAK 
122
C. İÇTİMA 
122
V. TCK M. 288’İN İLGİLİ MADDELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
125
A. TCK M. 277: YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU 
125
B. TCK M. 285/3–4: SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU 
128
SONUÇ 
131
KAYNAKÇA 
135