Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Turgut Candan  - Kitap
Açıklamalı

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

5. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1166
Barkod:
9786050515350
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın bu son baskısında; önceki baskının yayımlandığı 2018 takvim yılı başından bu yana olan yasa ve içtihat değişiklikleri göz önünde bulundurularak güncelleme yapılmıştır. Güncelleme sırasında, ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kanuni temsilcilerin Devletin vergi gelirleri bakımından sorumluluklarını konu alan 10'uncu maddesinin açıklaması da, kitabın ilgili bölümüne eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Esaslar
.
Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler
.
Amme Alacaklarının Korunması
.
Ödeme
.
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
.
Alacağın Cebren Tahsili
.
Cebren Tahsil ve Takip Esasları
.
Menkul Malların Haczi ve Satışı
.
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
.
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
.
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümler
.
Zamanaşımı ve Terkin
.
Yasaklar ve Cezalar
.
Son Hükümler
Yorumlar