Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Marka Tescil Sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar
Ocak 2021 / 1. Baskı / 284 Syf.
Fiyatı: 75.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun marka tescil sürecinde verdiği kararlara karşı hukuki başvuru yolları incelenmiştir. Marka tescil sürecinde itiraz sisteminin etkin kullanımı hukuki önemi haizdir. Zira, Türk Patent ve Marka Kurumu tescilli bir markayı resen hükümsüz kılamaz. Bunun için mahkeme kararı olmalıdır. Ülkemizde yargılamanın uzun ve zahmetli bir süreç olduğu göz önüne alındığında henüz tescil işlemleri devam ederken bu hakkın etkin kullanımının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Çalışmada marka kavramı, marka hakkının kazanılmasında uygulanan sistemler, marka hakkının tescil yoluyla kazanılması, marka başvurusunun bültende yayımlanmasından sonra üçüncü kişilerin görüş bildirme hakkı, ilgili kişilerin yayıma itiraz hakkı, zarar gören tarafların karara itiraz hakkı, Kurumun nihai kararına karşı açılabilecek iptali davası incelenmiştir.

Eserin konusu itibariyle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri ve ilgili Yüksek Mahkeme kararları temel önemdedir. Bu çerçevede yürürlükteki kanun hükümleri mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile karşılaştırılmış olup ayrıca Avrupa Birliği Marka Hukuku hükümlerine değinmek suretiyle tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Nihayetinde Türk Marka Hukuku açısından yapılan öneriler ile çalışma tamamlanmıştır.

Konu Başlıkları
Marka Kavramı ve Marka Hakkının Kazanılması
Türk Hukukunda Marka Hakkının Tescil Yoluyla Kazanılması
Türk Patent ve Marka Kurumu Kararına İtiraz Edilmesi
Türk Patent ve Marka Kurumu Kararına Karşı İptal Davası Açılması
Barkod: 9789750265037
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 284
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunum (R. Tamer PEKDİNÇER)  5
Sunum (Mustafa AKSU)  9
Önsöz  11
Kısaltmalar Cetveli  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI VE MARKA HAKKININ KAZANILMASI
I. MARKA KAVRAMI  25
II. MARKA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  28
A. Marka Hukukunun Küresel Anlamda Tarihsel Gelişimi  28
B. Marka Hukukunun Türkiye’de Tarihsel Gelişimi  31
III. MARKA HAKKININ ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ  35
A. Marka Hakkının Önemi  35
B. Marka Hakkının Özellikleri  36
IV. MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  40
A. Fikri Mülkiyet Teorisi  40
B. Şahsiyet Hakları Teorisi  42
C. Gayrimaddi Mallar Teorisi  43
D. İki Yönlü Hak Teorileri  43
1. Monist Teori (Tek Hak Teorisi)  43
2. Dualist teori (Çift Hak Teorisi)  44
E. Türk Hukukunda Marka Hakkının Hukuki Niteliği  44
V. MARKA HAKKININ DİĞER HAK TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  47
A. Marka Hakkının Klasik Anlamda Mülkiyet Hakkı ile Karşılaştırılması  47
B. Marka Hakkının Fikri Hak ile Karşılaştırılması  51
VI. MARKA HAKKININ KAZANILMASINDA BENİMSENEN SİSTEMLER  56
A. İlk Kullanım Sistemi  56
B. Tescil Sistemi  57
C. Karma Sistem  58
D. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem  59
1. Genel Olarak Marka Hakkının Kazanılmasında Tescilin Açıklayıcı Etkisi  59
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Marka Korumasının Kazanılmasında Tescilin Kurucu Etkisi  60
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ
TESCİL YOLUYLA KAZANILMASI
I. GENEL OLARAK  65
II. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU İLE MARKA SİCİLİ  65
A. Türk Patent ve Marka Kurumu  65
1. Türk Patent ve Marka Kurumunun Kuruluşu  65
2. Türk Patent ve Marka Kurumunun Örgütsel Yapısı, Görev ve Yetkileri  67
3. Türk Patent ve Marka Kurumunun İdari Teşkilat İçindeki Yeri  69
4. Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarının Hukuki Niteliği  72
B. Marka Sicili  73
III. SINAİ MÜLKİYET KANUNUNA GÖRE MARKA TESCİL KOŞULLARI  75
A. Marka Olabilecek İşaretler  75
B. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler  77
C. Tescil ile Sağlanan Korumanın Süresi  78
D. Tescil ile Sağlanan Korumanın Sona Ermesi  78
IV. MARKA TESCİL SÜRECİ  81
A. Genel Olarak  81
B. Başvuru  83
C. Başvurunun İncelenmesi  83
D. Başvurunun Yayımlanması  84
E. Görüş ve İtirazlar  85
F. Tescil  85
Üçüncü Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARINA
İTİRAZ EDİLMESİ
I. GENEL OLARAK  87
II. GÖRÜŞ BİLDİRME HAKKI  89
A. Genel Olarak  89
B. Görüş Bildirmeye Yetkili Kişiler  90
C. Görüş Bildirmeye Dayanak Olan Red Nedenleri  91
D. Görüş Bildirme Süresi  92
E. Görüş Bildirmenin Hüküm ve Sonuçları  92
III. YAYIMA İTİRAZ  93
A. Genel Olarak  93
B. Yayıma İtiraz Edebilecek Kişiler  94
C. Yayıma İtirazın Konusu  97
1. Mutlak Red Nedenleri Gerekçe Gösterilerek Yayıma İtiraz Edilmesi  97
2. Nispi Red Nedenleri Gerekçe Gösterilerek Yayıma İtiraz Edilmesi  99
D. Yayıma İtirazın Şekli  99
E. Yayıma İtiraz Süresi  100
F. Yayıma İtirazın İncelenmesi  101
1. Karar Vermeye Yetkili İdari Birim  101
2. Yayıma İtirazın İncelenme Zamanı  101
3. Yayıma İtiraz İncelenirken Başvuru Sahibinin Görüşünün Alınması  102
G. Kullanım İspatı Savunması  105
1. Genel Olarak  105
2. Kullanım İspatı Savunmasının Şartları  106
a. Başvuruya SMK m. 6/1 Uyarınca İtiraz Edilmiş Olması  106
b. İtiraza Dayanak Markanın Tescilli Üzerinden Beş Yılın Geçmiş Olması  107
c. Başvuru Sahibinin Talepte Bulunması  112
3. Kullanım İspatı Savunmasının İncelenmesi  113
a. İtiraza Dayanak Markanın Kullanılması  114
(1) Marka Sahibince Kullanılması  114
i. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması  115
ii. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda Kullanılması  115
iii. Markanın Marka Sahibinin İzniyle Kullanılması  116
(2) Markanın Ciddi Şekilde Kullanılması  117
(3) Markanın Tescili Edildiği Mal ve Hizmetler Kapsamında Kullanılması  119
(4) Markanın Kullanımına Kesintisiz Beş Yıl Ara Verilmemesi  120
(5) Markanın Türkiye’de Kullanılması  122
(6) Markanın Haklı Sebeple Kullanılmaması  124
b. Kullanımın İspat Edilmesi  125
4. Kullanım İspatı Savunmasının Hüküm ve Sonuçları  127
H. Yayıma İtirazın Hüküm ve Sonuçları  129
IV. KARARA İTİRAZ  130
A. Genel Olarak  130
B. İtiraza Konu Olan Kararın Hukuki Niteliği  131
C. Türk Patent ve Marka Kurumunun Tescil Sürecinde Aldığı Kararların Özellikleri  133
1. Tek Taraflı Olması  133
2. Yazılı Olması  134
3. Gerekçeli Olması  136
4. Hukuka Uygunluk Karinesi  138
5. Aleniyet İlkesi  139
6. İcra Edilebilir Olması  141
7. Geçmişe Etkili Olmaması  141
8. Kararın İlgililere Bildirimi  143
9. Yayım Kuralı  148
D. Karara İtiraz Edebilecek Kişiler  150
E. Karara İtirazın Konusu  156
F. Karara İtirazın Şekli  157
G. Karara İtiraz Süresi  158
H. Karara İtirazın İncelenmesi  158
1. Karar Vermeye Yetkili İdari Birim  158
2. İtirazı İnceleme Zamanı  160
3. Mahkeme Kararının Bekletici Mesele Yapılıp Yapılamayacağı  161
4. İtirazın Karara Bağlanması  163
5. Türk Patent ve Marka Kurumunun Sessiz Kalması  164
İ. Karara İtirazın Hüküm ve Sonuçları  167
V. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARININ KESİNLEŞMESİ  170
A. Genel Olarak  170
B. İtiraz Süresinin Geçmesi ile Kesinleşme  171
C. Karara Karşı İdari Başvuru Yolunun Tüketilmesi ile Kesinleşme  172
Dördüncü Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI
I. GENEL OLARAK  175
II. DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  176
III. DAVANIN ŞARTLARI  179
A. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kararının Olması  179
B. Hukuka Aykırılığın İddia Edilmesi  181
IV. DAVANIN KONUSU  181
V. DAVANIN TARAFLARI  184
A. Davacı  184
1. Davacı Sıfatını Belirleyen Ölçü  184
a. İdari Bir Dava Türü Olan İptal Davasında Genel Olarak Menfaat Şartının Aranması  185
b. İptal Davasının Görüldüğü Adli Yargı Yolunda Hukuki Yarar Şartının Aranması  187
c. Sınai Mülkiyet Kanununda Zarar Gören Üçüncü Kişi Olma Şartının Aranması  189
2. Davacı Olabilecek Kişiler  189
a. Zarar Gören Üçüncü Kişiler  189
(1) Başvuru Sahibi  189
(2) İtiraz Sahibi  190
b. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Davacı olup Olamayacağı Meselesi  191
B. Davalı  194
1. Türk Patent ve Marka Kurumu  194
2. Başvuru Sahibi  196
3. İtiraz Sahibi  199
VI. İPTAL DAVASINDA YARGI YOLU VE DAVADA UYGULANACAK USUL HUKUKU  201
A. İptal Davasının Tȃbi Olduğu Yargı Yolu  201
1. Genel Olarak Adli Yargı ve İdari Yargı Ayırımı  201
2. İdari İşlemlerden Doğan Bazı Uyuşmazlıkların Adli Yargı Kolunda Çözülmesi  202
3. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kararının İptali Davasında Yargı Yolu  206
B. İptal Davasında Uygulanacak Usul Hükümleri  208
VII. DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME  209
A. Görevli Mahkeme  209
B. Yetkili Mahkeme  211
1. Ankara İhtisas Mahkemelerinin Yetkili Olması  211
2. Mahkemenin Yetkisinin Kesin Olması  212
VIII. İPTAL DAVASINDA SÜRE  213
A. Dava Açma Süresi  213
B. Dava Açma Süresinin Başlayacağı Tarih  214
C. Dava Açma Hakkının Devam Edeceği Süre  216
IX. İPTALİ TALEP EDİLEN TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARININ YÜRÜRLÜĞÜ  219
A. Dava Açılmasının Türk Patent ve Marka Kurumu Kararının Yürürlüğüne Etkisi  219
B. Yargılama Devam Ederken Yürütmenin Durdurulması Yoluyla Tescil İşlemlerinin (Yürütmenin) Durdurulmasına Karar Verilip Verilemeyeceği  223
C. Yargılama Devam Ederken İhtiyati Tedbir Yoluyla Tescil İşlemlerinin (Yürütmenin) Durdurulmasına Karar Verilip Verilemeyeceği  224
1. Genel Olarak İhtiyati Tedbir Kurumu  224
2. YİDD Kararının İptali Davasında İhtiyati Tedbir Kararı  225
X. DAVANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  228
A. Usul Açısından Davanın Hüküm ve Sonuçları  228
B. Davanın Taraflar Arasında Hüküm ve Sonuçları  230
1. Davanın Kabulünün Hüküm ve Sonuçları  231
2. Davanın Reddinin Hüküm ve Sonuçları  235
a. Davanın Usulden Reddi  235
b. Davanın Esastan Reddi  235
3. Davanın Konusuz Kalması  236
C. Mahkeme Kararının Üçüncü Kişiye Etkisi  236
D. Mahkeme Hükmünün İlȃn Edilebilip Edilmeyeceği Meselesi  237
E. Özel Hallere Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar  238
1. Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde İtiraz Yolu Tüketilmeden İptal Davası Açılması  238
2. Türk Patent ve Marka Kurumunun Yok Hükmündeki Kararlarına Karşı İptal Davası Açılması  241
3. YİDD Kararının İptali Davası ile Birlikte Terditli Olarak Hükümsüzlük Davası Açılması  245
4. YİDD Kararının İptali Davası Derdest İken Hükümsüzlük Davası Açılması  249
5. YİDD Kararının İptali Davasında Mahkeme Kararı Kesinleştikten Sonra Hükümsüzlük Davası Açılması  250
6. YİDD Kararının İptali Davası Açılmaksızın Doğrudan Hükümsüzlük Davası Açılması  254
7. YİDD Kararının İptali Davasından Feragat ve Davanın Kabulü  254
Sonuç  257
Bibliyografya  265
Kavramlar Dizini  283
 


Remzi Özmen
Ocak 2021
9.90 TL
Sepete Ekle
Ozan Ali Yıldız
Aralık 2020
68.00 TL
Sepete Ekle
Armağan Ebru Bozkurt Yüksel
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunum (R. Tamer PEKDİNÇER)  5
Sunum (Mustafa AKSU)  9
Önsöz  11
Kısaltmalar Cetveli  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI VE MARKA HAKKININ KAZANILMASI
I. MARKA KAVRAMI  25
II. MARKA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  28
A. Marka Hukukunun Küresel Anlamda Tarihsel Gelişimi  28
B. Marka Hukukunun Türkiye’de Tarihsel Gelişimi  31
III. MARKA HAKKININ ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ  35
A. Marka Hakkının Önemi  35
B. Marka Hakkının Özellikleri  36
IV. MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  40
A. Fikri Mülkiyet Teorisi  40
B. Şahsiyet Hakları Teorisi  42
C. Gayrimaddi Mallar Teorisi  43
D. İki Yönlü Hak Teorileri  43
1. Monist Teori (Tek Hak Teorisi)  43
2. Dualist teori (Çift Hak Teorisi)  44
E. Türk Hukukunda Marka Hakkının Hukuki Niteliği  44
V. MARKA HAKKININ DİĞER HAK TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  47
A. Marka Hakkının Klasik Anlamda Mülkiyet Hakkı ile Karşılaştırılması  47
B. Marka Hakkının Fikri Hak ile Karşılaştırılması  51
VI. MARKA HAKKININ KAZANILMASINDA BENİMSENEN SİSTEMLER  56
A. İlk Kullanım Sistemi  56
B. Tescil Sistemi  57
C. Karma Sistem  58
D. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem  59
1. Genel Olarak Marka Hakkının Kazanılmasında Tescilin Açıklayıcı Etkisi  59
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Marka Korumasının Kazanılmasında Tescilin Kurucu Etkisi  60
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ
TESCİL YOLUYLA KAZANILMASI
I. GENEL OLARAK  65
II. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU İLE MARKA SİCİLİ  65
A. Türk Patent ve Marka Kurumu  65
1. Türk Patent ve Marka Kurumunun Kuruluşu  65
2. Türk Patent ve Marka Kurumunun Örgütsel Yapısı, Görev ve Yetkileri  67
3. Türk Patent ve Marka Kurumunun İdari Teşkilat İçindeki Yeri  69
4. Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarının Hukuki Niteliği  72
B. Marka Sicili  73
III. SINAİ MÜLKİYET KANUNUNA GÖRE MARKA TESCİL KOŞULLARI  75
A. Marka Olabilecek İşaretler  75
B. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler  77
C. Tescil ile Sağlanan Korumanın Süresi  78
D. Tescil ile Sağlanan Korumanın Sona Ermesi  78
IV. MARKA TESCİL SÜRECİ  81
A. Genel Olarak  81
B. Başvuru  83
C. Başvurunun İncelenmesi  83
D. Başvurunun Yayımlanması  84
E. Görüş ve İtirazlar  85
F. Tescil  85
Üçüncü Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARINA
İTİRAZ EDİLMESİ
I. GENEL OLARAK  87
II. GÖRÜŞ BİLDİRME HAKKI  89
A. Genel Olarak  89
B. Görüş Bildirmeye Yetkili Kişiler  90
C. Görüş Bildirmeye Dayanak Olan Red Nedenleri  91
D. Görüş Bildirme Süresi  92
E. Görüş Bildirmenin Hüküm ve Sonuçları  92
III. YAYIMA İTİRAZ  93
A. Genel Olarak  93
B. Yayıma İtiraz Edebilecek Kişiler  94
C. Yayıma İtirazın Konusu  97
1. Mutlak Red Nedenleri Gerekçe Gösterilerek Yayıma İtiraz Edilmesi  97
2. Nispi Red Nedenleri Gerekçe Gösterilerek Yayıma İtiraz Edilmesi  99
D. Yayıma İtirazın Şekli  99
E. Yayıma İtiraz Süresi  100
F. Yayıma İtirazın İncelenmesi  101
1. Karar Vermeye Yetkili İdari Birim  101
2. Yayıma İtirazın İncelenme Zamanı  101
3. Yayıma İtiraz İncelenirken Başvuru Sahibinin Görüşünün Alınması  102
G. Kullanım İspatı Savunması  105
1. Genel Olarak  105
2. Kullanım İspatı Savunmasının Şartları  106
a. Başvuruya SMK m. 6/1 Uyarınca İtiraz Edilmiş Olması  106
b. İtiraza Dayanak Markanın Tescilli Üzerinden Beş Yılın Geçmiş Olması  107
c. Başvuru Sahibinin Talepte Bulunması  112
3. Kullanım İspatı Savunmasının İncelenmesi  113
a. İtiraza Dayanak Markanın Kullanılması  114
(1) Marka Sahibince Kullanılması  114
i. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması  115
ii. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda Kullanılması  115
iii. Markanın Marka Sahibinin İzniyle Kullanılması  116
(2) Markanın Ciddi Şekilde Kullanılması  117
(3) Markanın Tescili Edildiği Mal ve Hizmetler Kapsamında Kullanılması  119
(4) Markanın Kullanımına Kesintisiz Beş Yıl Ara Verilmemesi  120
(5) Markanın Türkiye’de Kullanılması  122
(6) Markanın Haklı Sebeple Kullanılmaması  124
b. Kullanımın İspat Edilmesi  125
4. Kullanım İspatı Savunmasının Hüküm ve Sonuçları  127
H. Yayıma İtirazın Hüküm ve Sonuçları  129
IV. KARARA İTİRAZ  130
A. Genel Olarak  130
B. İtiraza Konu Olan Kararın Hukuki Niteliği  131
C. Türk Patent ve Marka Kurumunun Tescil Sürecinde Aldığı Kararların Özellikleri  133
1. Tek Taraflı Olması  133
2. Yazılı Olması  134
3. Gerekçeli Olması  136
4. Hukuka Uygunluk Karinesi  138
5. Aleniyet İlkesi  139
6. İcra Edilebilir Olması  141
7. Geçmişe Etkili Olmaması  141
8. Kararın İlgililere Bildirimi  143
9. Yayım Kuralı  148
D. Karara İtiraz Edebilecek Kişiler  150
E. Karara İtirazın Konusu  156
F. Karara İtirazın Şekli  157
G. Karara İtiraz Süresi  158
H. Karara İtirazın İncelenmesi  158
1. Karar Vermeye Yetkili İdari Birim  158
2. İtirazı İnceleme Zamanı  160
3. Mahkeme Kararının Bekletici Mesele Yapılıp Yapılamayacağı  161
4. İtirazın Karara Bağlanması  163
5. Türk Patent ve Marka Kurumunun Sessiz Kalması  164
İ. Karara İtirazın Hüküm ve Sonuçları  167
V. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARININ KESİNLEŞMESİ  170
A. Genel Olarak  170
B. İtiraz Süresinin Geçmesi ile Kesinleşme  171
C. Karara Karşı İdari Başvuru Yolunun Tüketilmesi ile Kesinleşme  172
Dördüncü Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI
I. GENEL OLARAK  175
II. DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  176
III. DAVANIN ŞARTLARI  179
A. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kararının Olması  179
B. Hukuka Aykırılığın İddia Edilmesi  181
IV. DAVANIN KONUSU  181
V. DAVANIN TARAFLARI  184
A. Davacı  184
1. Davacı Sıfatını Belirleyen Ölçü  184
a. İdari Bir Dava Türü Olan İptal Davasında Genel Olarak Menfaat Şartının Aranması  185
b. İptal Davasının Görüldüğü Adli Yargı Yolunda Hukuki Yarar Şartının Aranması  187
c. Sınai Mülkiyet Kanununda Zarar Gören Üçüncü Kişi Olma Şartının Aranması  189
2. Davacı Olabilecek Kişiler  189
a. Zarar Gören Üçüncü Kişiler  189
(1) Başvuru Sahibi  189
(2) İtiraz Sahibi  190
b. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Davacı olup Olamayacağı Meselesi  191
B. Davalı  194
1. Türk Patent ve Marka Kurumu  194
2. Başvuru Sahibi  196
3. İtiraz Sahibi  199
VI. İPTAL DAVASINDA YARGI YOLU VE DAVADA UYGULANACAK USUL HUKUKU  201
A. İptal Davasının Tȃbi Olduğu Yargı Yolu  201
1. Genel Olarak Adli Yargı ve İdari Yargı Ayırımı  201
2. İdari İşlemlerden Doğan Bazı Uyuşmazlıkların Adli Yargı Kolunda Çözülmesi  202
3. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kararının İptali Davasında Yargı Yolu  206
B. İptal Davasında Uygulanacak Usul Hükümleri  208
VII. DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME  209
A. Görevli Mahkeme  209
B. Yetkili Mahkeme  211
1. Ankara İhtisas Mahkemelerinin Yetkili Olması  211
2. Mahkemenin Yetkisinin Kesin Olması  212
VIII. İPTAL DAVASINDA SÜRE  213
A. Dava Açma Süresi  213
B. Dava Açma Süresinin Başlayacağı Tarih  214
C. Dava Açma Hakkının Devam Edeceği Süre  216
IX. İPTALİ TALEP EDİLEN TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU KARARININ YÜRÜRLÜĞÜ  219
A. Dava Açılmasının Türk Patent ve Marka Kurumu Kararının Yürürlüğüne Etkisi  219
B. Yargılama Devam Ederken Yürütmenin Durdurulması Yoluyla Tescil İşlemlerinin (Yürütmenin) Durdurulmasına Karar Verilip Verilemeyeceği  223
C. Yargılama Devam Ederken İhtiyati Tedbir Yoluyla Tescil İşlemlerinin (Yürütmenin) Durdurulmasına Karar Verilip Verilemeyeceği  224
1. Genel Olarak İhtiyati Tedbir Kurumu  224
2. YİDD Kararının İptali Davasında İhtiyati Tedbir Kararı  225
X. DAVANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  228
A. Usul Açısından Davanın Hüküm ve Sonuçları  228
B. Davanın Taraflar Arasında Hüküm ve Sonuçları  230
1. Davanın Kabulünün Hüküm ve Sonuçları  231
2. Davanın Reddinin Hüküm ve Sonuçları  235
a. Davanın Usulden Reddi  235
b. Davanın Esastan Reddi  235
3. Davanın Konusuz Kalması  236
C. Mahkeme Kararının Üçüncü Kişiye Etkisi  236
D. Mahkeme Hükmünün İlȃn Edilebilip Edilmeyeceği Meselesi  237
E. Özel Hallere Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar  238
1. Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde İtiraz Yolu Tüketilmeden İptal Davası Açılması  238
2. Türk Patent ve Marka Kurumunun Yok Hükmündeki Kararlarına Karşı İptal Davası Açılması  241
3. YİDD Kararının İptali Davası ile Birlikte Terditli Olarak Hükümsüzlük Davası Açılması  245
4. YİDD Kararının İptali Davası Derdest İken Hükümsüzlük Davası Açılması  249
5. YİDD Kararının İptali Davasında Mahkeme Kararı Kesinleştikten Sonra Hükümsüzlük Davası Açılması  250
6. YİDD Kararının İptali Davası Açılmaksızın Doğrudan Hükümsüzlük Davası Açılması  254
7. YİDD Kararının İptali Davasından Feragat ve Davanın Kabulü  254
Sonuç  257
Bibliyografya  265
Kavramlar Dizini  283
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021