Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebine Dayalı
Boşanma
(TMK m. 166/I–II)
Mart 2019 / 1. Baskı / 415 Syf.
Fiyatı: 93.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebine Dayalı Boşanma (TMK m. 166/I-II) isimli çalışma, söz konusu sebep uyarınca boşanma davasına ilişkin esas ve şartlar ile değişiklik önerilerini sunmayı amaçlamaktadır. Boşanma hukukumuzda, sahip olduğu uygulama alanı karşısında, TMK m. 166/I-II hükmü, oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle İsviçre ve Alman hukukunda yapılan değişiklikler karşısında, muhafaza edilen boşanma sebeplerimiz ve bunlara ilişkin uygulama çeşitli sorunlara da kaynaklık etmektedir. Kitapta TMK m. 166/I-II hükmünün uygulama alanı kapsamında, İsviçre ve Alman hukukunda, boşanmaya ilişkin yapılan değişiklik gerekçeleri ve bunlara dayalı olarak oluşturulan düzenleme ve boşanma şartlarına yer verilmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine ilişkin geçmişte oluşturulan Tasarı düzenlemeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle hükmün tarihsel gelişimi ve ortaya çıkan hukuki sorunlar tespit edilerek; ileri sürülen görüş ve değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Temelden sarsılma ve beklenilmezlik kavramları somutlaştırılarak birbirleri arasındaki ilişki vurgulanmıştır. TMK m. 166/I-II hükmüne dayalı olarak boşanma kararı verilmesi bakımından gerekli şartlar belirlenerek, buna ilişkin yargı uygulaması, temelden sarsılmaya kaynaklık eden olguların tasnif edilmesi suretiyle ortaya konulmuş ve değerlendirmeye konu edilmiştir. Bu çerçevede, uygulama ve sorunlara dayalı olarak hükme ilişkin değişiklik önerileri sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
İsviçre ve Alman Hukukunda Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Dayalı Boşanma
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanmanın Tabi Olduğu Şartlar
Barkod: 9789750253720
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 415
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§I. BOŞANMA KAVRAMI VE YASAL DAYANAK  25
A. BOŞANMA KAVRAMI  25
B. YASAL DAYANAK  35
1. eTMK Düzenlemesi ve Tasarı Hükümleri  35
a. Genel Olarak  35
b. eTMK Düzenlemesi  36
ba. eTMK m. 134 Hükmü  36
bb. 3444 Sayılı Kanun Değişikliği  41
c. Tasarı Hükümleri  44
ca. 1971 Ön Tasarısı  44
cb. 1984 Ön Tasarısı  46
cc. 1985 Tasarısı  49
2. TMK m. 166/I–II Hükmü ile Sorun ve Görüşlerin Belirlenmesi  49
a. TMK m. 166/I–II Hükmü  49
b. TMK m. 166/I–II Hükmüne İlişkin Sorun ve Görüşlerin Belirlenmesi  52
§II. BOŞANMA SEBEBİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  57
A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASININ BOŞANMA SEBEPLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  57
1. Genel Olarak  57
2. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Genel Boşanma Sebebi Olması  62
3. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Nisbi Boşanma Sebebi Olması  64
B. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA DAVASINDA AYRILIK KARARI VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ  66
C. İSTATİSTİKİ VERİLER  73
D. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASININ ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİYLE İLİŞKİSİ  79
1. Genel Olarak  79
2. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ile Özel Boşanma Sebeplerinin Yarışması  86
a. Zina  87
b. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  96
c. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme  99
d. Terk  104
e. Akıl Hastalığı  119
İkinci Bölüm
İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA
§III. İSVİÇRE HUKUKUNDA  123
A. İSVİÇRE BOŞANMA HUKUKU SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ  123
B. İSVİÇRE HUKUKUNDA BOŞANMA REFORMU İHTİYACININ DOĞMASI  125
C. AYRI YAŞAMAYA DAYALI BOŞANMA  126
1. Genel Olarak  126
2. İki Yıllık Ayrı Yaşamanın Koşulları  128
a. Ayrı Yaşamanın Başlangıcı  128
b. Ayrı Yaşamanın Kesintisiz Olması  130
D. BEKLENİLMEZLİĞE DAYALI BOŞANMA  131
1. Genel Olarak  131
2. Beklenilmezliğin Koşulları  133
a. Evliliğin Sürdürülmesinin Beklenemez Olması  133
b. Sebeplerin Davacıya İsnat Edilebilir Olmaması  135
§IV. ALMAN HUKUKUNDA  136
A. ALMAN BOŞANMA HUKUKU SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ  136
B. ALMAN HUKUKUNDA BOŞANMA REFORMU İHTİYACININ DOĞMASI  137
C. EVLİLİĞİN AKAMETE UĞRAMIŞ OLMASI  139
1. Evliliğin Akamete Uğramasının Koşulları  139
2. Evliliğin Akamete Uğramasına İlişkin Karineler  141
a. Genel Olarak  141
b. Bir Yıldan Fazla Ayrı Yaşamaya Bağlanan Sonuç  141
c. Üç Yıldan Fazla Ayrı Yaşamaya Bağlanan Sonuç  142
d. Ayrı Yaşama Kavramı  142
D. BİR YILI DOLDURMAMIŞ EVLİLİKLERDE ARANAN EK KOŞUL  145
E. VAHAMETİN ÖNLENMESİ  147
1. Genel Olarak  147
2. Çocukların Korunmasına Yönelik  147
3. Eşlerin Korunmasına Yönelik  148
Üçüncü Bölüm
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI
BOŞANMANIN TABİ OLDUĞU ŞARTLAR
§V. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMANIN OLUMLU ŞARTLARI  153
A. OBJEKTİF ŞART–EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  153
1. Genel Olarak  153
2. Sarsılma İlkesinin Mahiyeti  154
3. TMK m. 166/I–II Hükmünün Yorumunda Bir Araç Olarak TMK'nin Evlilik Anlayışı  159
a. Kavramsal Olarak Evlilik ve Evliliğin Manevi Temeli  159
b. Evliliğin Amacı  161
4. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Yapısı  163
a. Sarsılma Kavramı  163
b. Evlilik Birliğinin "Temelinden" Sarsılması  164
ba. Temelinden Sarsılma Kavramı  164
bb. Sarsılmanın Derecesi  167
bc. Temelinden Sarsılmanın Süresi  170
bd. Sarsılmanın Onarılmasının Mümkün Olmaması  171
c. Sarsılma Kavramının Belirsizliği  172
5. Temelden Sarsılma İlkesinin Kusur İlkesi ile Sınırlandırılması  173
a. Kusur İlkesinin Mahiyeti  173
b. Kusur İlkesine Yönelik Eleştiriler  174
c. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Kusura Dayanmaması  177
d. Kusurun Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Olarak Boşanma Kararı Verilmesindeki Rolü–Kusur İlkesinin Sarsılma İlkesinin İçine Sızması  181
da. Boşanma ve Sonuçları Bakımından Kusurun Etkisine Genel Bakış  181
db. Boşanma Kararı Verilmesinde Davalının Kusurunun Varlığının Aranması Sorunu–Boşanma Davası Açmak Hakkının Sınırlandırılması  187
dba. Genel Olarak  187
dbb. Yargıtay Uygulaması ile Davalının Az Da Olsa Kusurunun Varlığının Aranması  189
dbc. Değerlendirme ve TMK m. 166/II Hükmünün Uygulanması Gereği  193
6. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Tespit Edilmesi  205
a. Hâkimin Temelden Sarsılmayı Objektif Olarak Değerlendirmesi  205
b. Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin İhlali  215
7. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığının Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulmayacak Olgular  218
a. Evlenmeden Önce Gerçekleşen Olgular  218
b. Boşanma Davasında Taraflarca İleri Sürülmeyen Olgular  220
c. Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Olgular  222
d. Tepki Mahiyetindeki Davranışlar  228
8. Temelden Sarsılma Nedenleri ve Temelden Sarsılmasının Görünüş Biçimleri  232
a. Kusurlu ve Kusursuz Temelden Sarsılma Nedenleri  232
aa. Eşlerin Kusuruna Dayanan (Sübjektif) Temelden Sarsılma Nedenleri  233
ab. Eşlerin Kusuruna Dayanmayan (Objektif) Sarsılma Sebepleri  236
b. Somut Görünümleri  250
ba. Fikri ve Ruhi Birlik  250
bb. Sadakat Yükümlülüğü  269
bc. Cinsel Birlik  285
bd. Destek ve Bakım Yükümlülüğü  289
be. Müşterek Yaşam Birliği  294
bf. Hastalık  303
bg. Bağımlılık  312
bh. Çocukların Bakım ve Gözetimi  314
B. SÜBJEKTİF ŞART–ORTAK HAYATIN SÜRDÜRÜLMESİNİN EŞLERDEN BEKLENEMEZ OLMASI  316
1. Genel Olarak  316
2. Ortak Hayatın Sürdürülmesinin Beklenilmezliği  317
a. Beklenilmezlik Kavramı  317
b. Beklenilmezliğin Tespit Edilebilirliği  319
ba. Genel Olarak  319
bb. Davacı Eş Tarafından Beklenilmezliğin Sübjektif Olarak Hissedilmesi–Davacı Eşin Sübjektif Beklenilmezlik Hissi  321
bc. Beklenilmezlik Sorununun Hâkim Tarafından Objektif Olarak Değerlendirmesi  324
3. Beklenilmezlik ve Temelden Sarsılma Arasındaki İlişki  326
a. İki Unsurun Kavramsal Farklılıkları  326
b. Temelinden Sarsılma ve Beklenilmezlik Unsurlarının Birbirlerine Karıştırılması Tehlikesi–Unsurların Birbirlerine Bağımlılığı  328
4. Beklenilmezliğin Değerlendirilmesine İlişkin Kıstaslar  330
a. Genel Olarak  330
b. Eşlerin Müşterek Çocuklarının Varlığı  331
c. Eşlerin Kişiliği  331
d. Evliliğin Süresi ve Eşlerin Yaşı  332
e. Davacı Eşin Gerekli Gayreti Göstermesi Gereği  335
5. Ortak Hayatın Sürdürülmesinin Beklenilmezliğini Ortadan Kaldıran Olgular  338
a. Evlenmeden Önce Gerçekleşen Olguların Bilinerek Evlenilmiş Olması  338
b. Affedilen ve Hoşgörüyle Karşılanan Olgular  340
c. Özellikle Terke Dayalı Olarak İhtar Çekilmesinin İstenilmesinden Önce Gerçekleşen Olgular  352
§VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMANIN OLUMSUZ ŞARTI– DAVACININ KUSURUNUN DAHA AĞIR OLDUĞUNA İLİŞKİN DEF'İNİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ YA DA İLERİ SÜRÜLEN DEF'İNİN KABUL EDİLMEMESİ  354
A. GENEL OLARAK  354
B. DAVACININ DAHA KUSURLU OLDUĞU İLİŞKİN DEF'İNİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ  355
1. Def'i Hakkı  355
2. Davalının Def'i Hakkı ile Ortak Hayatın Sürdürülmesinin Beklenilmezliği Arasındaki İlişki  358
3. Def'i Hakkının Hukuki Niteliği  359
4. Davalıya Tanınan Def'i Hakkının Yerindeliği Sorunu  362
5. Kusurun Ağırlığının Belirlenmesi  364
a. Genel Olarak  364
b. Tarafların Eşit Kusurlu Olması  365
c. Davacının Kusurunun Daha Ağır Olması  370
d. Davalının Kusurunun Daha Ağır Olması  371
C. DAVACININ KUSURUNUN DAHA AĞIR OLDUĞUNA İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN DEF'İNİN KABUL EDİLMEMESİ–DEF'İ HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLMASI  373
1. Genel Olarak  373
2. TMK m. 166/II Hükmünün İfadesi  374
3. Def'i Hakkının Kötüye Kullanılması  376
a. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Tespiti  376
b. Değerlendirme  379
4. Somut Görünümleri  381
a. Def'i Hakkının Kötüye Kullanıldığı Haller  381
b. Def'i Hakkının Kötüye Kullanılmadığı Haller  389
Sonuç ve Öneriler  391
Kaynakça  395
Kavramlar Dizini  413
 


Ilgın Biçer Yener
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Rahvira Partokyan
Temmuz 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Temmuz 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
Gülfer Gözütok
Mayıs 2019
46.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§I. BOŞANMA KAVRAMI VE YASAL DAYANAK  25
A. BOŞANMA KAVRAMI  25
B. YASAL DAYANAK  35
1. eTMK Düzenlemesi ve Tasarı Hükümleri  35
a. Genel Olarak  35
b. eTMK Düzenlemesi  36
ba. eTMK m. 134 Hükmü  36
bb. 3444 Sayılı Kanun Değişikliği  41
c. Tasarı Hükümleri  44
ca. 1971 Ön Tasarısı  44
cb. 1984 Ön Tasarısı  46
cc. 1985 Tasarısı  49
2. TMK m. 166/I–II Hükmü ile Sorun ve Görüşlerin Belirlenmesi  49
a. TMK m. 166/I–II Hükmü  49
b. TMK m. 166/I–II Hükmüne İlişkin Sorun ve Görüşlerin Belirlenmesi  52
§II. BOŞANMA SEBEBİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  57
A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASININ BOŞANMA SEBEPLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  57
1. Genel Olarak  57
2. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Genel Boşanma Sebebi Olması  62
3. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Nisbi Boşanma Sebebi Olması  64
B. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA DAVASINDA AYRILIK KARARI VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ  66
C. İSTATİSTİKİ VERİLER  73
D. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASININ ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİYLE İLİŞKİSİ  79
1. Genel Olarak  79
2. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ile Özel Boşanma Sebeplerinin Yarışması  86
a. Zina  87
b. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  96
c. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme  99
d. Terk  104
e. Akıl Hastalığı  119
İkinci Bölüm
İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA
§III. İSVİÇRE HUKUKUNDA  123
A. İSVİÇRE BOŞANMA HUKUKU SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ  123
B. İSVİÇRE HUKUKUNDA BOŞANMA REFORMU İHTİYACININ DOĞMASI  125
C. AYRI YAŞAMAYA DAYALI BOŞANMA  126
1. Genel Olarak  126
2. İki Yıllık Ayrı Yaşamanın Koşulları  128
a. Ayrı Yaşamanın Başlangıcı  128
b. Ayrı Yaşamanın Kesintisiz Olması  130
D. BEKLENİLMEZLİĞE DAYALI BOŞANMA  131
1. Genel Olarak  131
2. Beklenilmezliğin Koşulları  133
a. Evliliğin Sürdürülmesinin Beklenemez Olması  133
b. Sebeplerin Davacıya İsnat Edilebilir Olmaması  135
§IV. ALMAN HUKUKUNDA  136
A. ALMAN BOŞANMA HUKUKU SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ  136
B. ALMAN HUKUKUNDA BOŞANMA REFORMU İHTİYACININ DOĞMASI  137
C. EVLİLİĞİN AKAMETE UĞRAMIŞ OLMASI  139
1. Evliliğin Akamete Uğramasının Koşulları  139
2. Evliliğin Akamete Uğramasına İlişkin Karineler  141
a. Genel Olarak  141
b. Bir Yıldan Fazla Ayrı Yaşamaya Bağlanan Sonuç  141
c. Üç Yıldan Fazla Ayrı Yaşamaya Bağlanan Sonuç  142
d. Ayrı Yaşama Kavramı  142
D. BİR YILI DOLDURMAMIŞ EVLİLİKLERDE ARANAN EK KOŞUL  145
E. VAHAMETİN ÖNLENMESİ  147
1. Genel Olarak  147
2. Çocukların Korunmasına Yönelik  147
3. Eşlerin Korunmasına Yönelik  148
Üçüncü Bölüm
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI
BOŞANMANIN TABİ OLDUĞU ŞARTLAR
§V. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMANIN OLUMLU ŞARTLARI  153
A. OBJEKTİF ŞART–EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  153
1. Genel Olarak  153
2. Sarsılma İlkesinin Mahiyeti  154
3. TMK m. 166/I–II Hükmünün Yorumunda Bir Araç Olarak TMK'nin Evlilik Anlayışı  159
a. Kavramsal Olarak Evlilik ve Evliliğin Manevi Temeli  159
b. Evliliğin Amacı  161
4. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Yapısı  163
a. Sarsılma Kavramı  163
b. Evlilik Birliğinin "Temelinden" Sarsılması  164
ba. Temelinden Sarsılma Kavramı  164
bb. Sarsılmanın Derecesi  167
bc. Temelinden Sarsılmanın Süresi  170
bd. Sarsılmanın Onarılmasının Mümkün Olmaması  171
c. Sarsılma Kavramının Belirsizliği  172
5. Temelden Sarsılma İlkesinin Kusur İlkesi ile Sınırlandırılması  173
a. Kusur İlkesinin Mahiyeti  173
b. Kusur İlkesine Yönelik Eleştiriler  174
c. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Kusura Dayanmaması  177
d. Kusurun Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Olarak Boşanma Kararı Verilmesindeki Rolü–Kusur İlkesinin Sarsılma İlkesinin İçine Sızması  181
da. Boşanma ve Sonuçları Bakımından Kusurun Etkisine Genel Bakış  181
db. Boşanma Kararı Verilmesinde Davalının Kusurunun Varlığının Aranması Sorunu–Boşanma Davası Açmak Hakkının Sınırlandırılması  187
dba. Genel Olarak  187
dbb. Yargıtay Uygulaması ile Davalının Az Da Olsa Kusurunun Varlığının Aranması  189
dbc. Değerlendirme ve TMK m. 166/II Hükmünün Uygulanması Gereği  193
6. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasının Tespit Edilmesi  205
a. Hâkimin Temelden Sarsılmayı Objektif Olarak Değerlendirmesi  205
b. Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin İhlali  215
7. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığının Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulmayacak Olgular  218
a. Evlenmeden Önce Gerçekleşen Olgular  218
b. Boşanma Davasında Taraflarca İleri Sürülmeyen Olgular  220
c. Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Olgular  222
d. Tepki Mahiyetindeki Davranışlar  228
8. Temelden Sarsılma Nedenleri ve Temelden Sarsılmasının Görünüş Biçimleri  232
a. Kusurlu ve Kusursuz Temelden Sarsılma Nedenleri  232
aa. Eşlerin Kusuruna Dayanan (Sübjektif) Temelden Sarsılma Nedenleri  233
ab. Eşlerin Kusuruna Dayanmayan (Objektif) Sarsılma Sebepleri  236
b. Somut Görünümleri  250
ba. Fikri ve Ruhi Birlik  250
bb. Sadakat Yükümlülüğü  269
bc. Cinsel Birlik  285
bd. Destek ve Bakım Yükümlülüğü  289
be. Müşterek Yaşam Birliği  294
bf. Hastalık  303
bg. Bağımlılık  312
bh. Çocukların Bakım ve Gözetimi  314
B. SÜBJEKTİF ŞART–ORTAK HAYATIN SÜRDÜRÜLMESİNİN EŞLERDEN BEKLENEMEZ OLMASI  316
1. Genel Olarak  316
2. Ortak Hayatın Sürdürülmesinin Beklenilmezliği  317
a. Beklenilmezlik Kavramı  317
b. Beklenilmezliğin Tespit Edilebilirliği  319
ba. Genel Olarak  319
bb. Davacı Eş Tarafından Beklenilmezliğin Sübjektif Olarak Hissedilmesi–Davacı Eşin Sübjektif Beklenilmezlik Hissi  321
bc. Beklenilmezlik Sorununun Hâkim Tarafından Objektif Olarak Değerlendirmesi  324
3. Beklenilmezlik ve Temelden Sarsılma Arasındaki İlişki  326
a. İki Unsurun Kavramsal Farklılıkları  326
b. Temelinden Sarsılma ve Beklenilmezlik Unsurlarının Birbirlerine Karıştırılması Tehlikesi–Unsurların Birbirlerine Bağımlılığı  328
4. Beklenilmezliğin Değerlendirilmesine İlişkin Kıstaslar  330
a. Genel Olarak  330
b. Eşlerin Müşterek Çocuklarının Varlığı  331
c. Eşlerin Kişiliği  331
d. Evliliğin Süresi ve Eşlerin Yaşı  332
e. Davacı Eşin Gerekli Gayreti Göstermesi Gereği  335
5. Ortak Hayatın Sürdürülmesinin Beklenilmezliğini Ortadan Kaldıran Olgular  338
a. Evlenmeden Önce Gerçekleşen Olguların Bilinerek Evlenilmiş Olması  338
b. Affedilen ve Hoşgörüyle Karşılanan Olgular  340
c. Özellikle Terke Dayalı Olarak İhtar Çekilmesinin İstenilmesinden Önce Gerçekleşen Olgular  352
§VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMANIN OLUMSUZ ŞARTI– DAVACININ KUSURUNUN DAHA AĞIR OLDUĞUNA İLİŞKİN DEF'İNİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ YA DA İLERİ SÜRÜLEN DEF'İNİN KABUL EDİLMEMESİ  354
A. GENEL OLARAK  354
B. DAVACININ DAHA KUSURLU OLDUĞU İLİŞKİN DEF'İNİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ  355
1. Def'i Hakkı  355
2. Davalının Def'i Hakkı ile Ortak Hayatın Sürdürülmesinin Beklenilmezliği Arasındaki İlişki  358
3. Def'i Hakkının Hukuki Niteliği  359
4. Davalıya Tanınan Def'i Hakkının Yerindeliği Sorunu  362
5. Kusurun Ağırlığının Belirlenmesi  364
a. Genel Olarak  364
b. Tarafların Eşit Kusurlu Olması  365
c. Davacının Kusurunun Daha Ağır Olması  370
d. Davalının Kusurunun Daha Ağır Olması  371
C. DAVACININ KUSURUNUN DAHA AĞIR OLDUĞUNA İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN DEF'İNİN KABUL EDİLMEMESİ–DEF'İ HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLMASI  373
1. Genel Olarak  373
2. TMK m. 166/II Hükmünün İfadesi  374
3. Def'i Hakkının Kötüye Kullanılması  376
a. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Tespiti  376
b. Değerlendirme  379
4. Somut Görünümleri  381
a. Def'i Hakkının Kötüye Kullanıldığı Haller  381
b. Def'i Hakkının Kötüye Kullanılmadığı Haller  389
Sonuç ve Öneriler  391
Kaynakça  395
Kavramlar Dizini  413
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020