FIDIC Çerçevesinde Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri Prof. Dr. Ali Fırat Çabalar, Doç. Dr. Tayfun Ercan  - Kitap

FIDIC Çerçevesinde Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Mayıs 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
167
Barkod:
9786258200584
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
335,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu eserde, FIDIC çerçevesinde uluslararası inşaat sözleşmeleri incelenmiştir. FIDIC Sözleşmeleri ve Şartnameleri ayrıntılarıyla ele alındıktan sonra FIDIC kapsamındaki uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve tahkim konuları ulusal ve uluslararası düzenlemeler, doktrin, yargı kararları ışığında ele alınmış ve tartışmalı hususlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Hukukunda Sözleşme Kavramı, Unsurları ve İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
.
FIDIC Organizasyonu ve İnşaat Sözleşmeleri
.
FIDIC Kapsamındaki Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
.
Uluslararası İnşaat Uyuşmazlıklarında Tahkim
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
KİTAP HAKKINDA III 
KISALTMALAR V 
ŞEKİLLER LİSTESİ XI 
GİRİŞ 1 
I. BÖLÜM 
TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI, UNSURLARI VE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
1.1. Genel 1 
1.2. Sözleşme Kavramı 1 
1.2.1. Eser Sözleşmesi 2 
1.2.2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 4 
1.3. İnşaat Sözleşmesi 5 
1.3.1. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları 6 
1.3.2. İnşaat Sözleşmesinin Özellikleri 6 
1.3.3. İnşaat Sözleşmesinin Tarafları 7 
1.4. Uluslararası İnşaat Standart Sözleşmeleri 8 
1.4.1. ICE (Institution of Civil Engineers) 8 
1.4.2. JCT (The Joint Contracts Tribunal) 9 
1.4.3. NEC (New Engineering Contract) 9 
1.4.4. FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) 9 
II. BÖLÜM 
FIDIC ORGANİZASYONU VE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 
2.1. Genel 11 
2.2. FIDIC–Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils 11 
2.3. FIDIC Sözleşmeleri 12 
2.3.1. Kırmızı Kitap 13 
2.3.2. Sarı Kitap 15 
2.3.3. Gümüş Kitap 15 
2.3.4. Altın Kitap 16 
2.3.5. Turuncu Kitap 16 
2.3.6. Yeşil Kitap 17 
2.3.7. Beyaz Kitap 17 
2.3.8. Mavi–Yeşil Kitap 17 
2.3.9. Joint–Venture ve Konsorsiyum 17 
2.4. FIDIC Sözleşmelerinin Kurulması 18 
2.5. FIDIC Sözleşmelerinde Mühendisin Seçimi, Değiştirilmesi, Görevi ve Yetkileri 19 
2.5.1. Mühendisin Tanımı 19 
2.5.2. Mühendisin Seçimi ve Değiştirilmesi 20 
2.5.3. Mühendisin Görevleri ve Yetkileri 20 
2.6. FIDIC Sözleşmelerinde Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri 22 
2.6.1. İş Sahibinin Hakları 22 
2.6.1.1. İş Sahibinin Tazminat Talep Etme Hakkı 22 
2.6.1.2. İş Sahibinin Sözleşmeyi Sebepsiz ya da Sebebe Dayalı Fesih Hakkı 23 
2.6.2. İş Sahibinin Yükümlülükleri 24 
2.6.2.1. İşin Görüleceği Yerin Yükleniciye Teslimi 24 
2.6.2.2. Mühendisi Görevlendirme 25 
2.6.2.3. Malzeme Sağlama 25 
2.6.2.4. Ücret Ödeme Yükümlülüğü 25 
2.6.3. Yüklenicinin Hakları 27 
2.6.3.1. Süre Uzatımı İsteme 27 
2.6.3.2. İş Sahibinin Ödemede Gecikmesi ya da Hiç Ödeme Yapmaması Durumunda Yüklenicinin Hakları 28 
2.6.4. Yüklenicinin Yükümlülükleri 29 
2.6.4.1. Yüklenicinin Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri 29 
2.6.4.2. İşi Dikkat ve Özenle Yapma Yükümlülüğü 29 
2.6.4.3. İşe Sözleşmede Kararlaştırılan Sürede Başlama ve Tamamlama Yükümlülüğü 30 
2.6.4.4. Yüklenicinin Teminat Gösterme Yükümlülüğü 31 
2.6.4.5. İşi Alt Yüklenicilere Devir Yükümlülüğü 32 
2.6.4.6. İşin Geçici Kabule Hazır Duruma Getirilmesi Yükümlülüğü 33 
2.6.4.7. Yüklenicinin Testleri Yapma Yükümlülüğü 34 
2.6.4.8. Yüklenicinin İşin Geçici Kabulünden Sonraki Döneme İlişkin Yükümlülükleri 34 
III. BÖLÜM 
FIDIC KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 
3.1. Genel 37 
3.2. Standart Sözleşmelerdeki Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 37 
3.2.1. Mühendisin Uyuşmazlıktaki Rolü 38 
3.2.1.2. 1987 ve Öncesi Sürümlerdeki Anlaşmazlıkların Halli 39 
3.2.1.3. 1987 Sonrası Sürümlerdeki Anlaşmazlıkların Halli 40 
3.2.2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 41 
3.2.3. Sulh Yolu ile Çözüm 44 
3.2.3.1. Müzakere Yöntemi 44 
3.2.3.2. Uzlaştırma Yöntemi 45 
3.2.3.3. Kısa Duruşma Yöntemi 45 
3.2.3.4. Teknik Hakem–Bilirkişilik Yöntemi 45 
3.2.3.5. Üçüncü Kişilerin Sözleşmeye Müdahalesi Yöntemi 46 
3.2.3.6. Ön Hakemlik Yöntemi 46 
3.2.3.7. Bağlayıcı Olmayan Tahkim 47 
IV. BÖLÜM 
ULUSLARARASI İNŞAAT UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM 
4.1. Genel 49 
4.2. Tahkim Kavramı ve Çeşitleri 50 
4.2.1. Tahkim Kavramı 50 
4.2.2. Tahkim Çeşitleri 50 
4.3. Kurumsal Tahkim Mahkemeleri 51 
4.3.1. Paris 51 
4.3.2. Londra 52 
4.3.3. İstanbul 52 
4.4. FIDIC'te Tahkime Dair Düzenleme 52 
4.5. Tahkim Sözleşmesi 53 
4.6. Tahkimde Uygulanacak Hukuk Kuralları 54 
4.7. Tahkim Yeri 55 
4.8. Tahkim Dili 56 
4.9. Tahkim Süresi 56 
4.10. Tahkim Hakem Heyetinin Oluşturulması 56 
4.10.1. Hakemlerin İsimlerinin Tahkim Anlaşmasında Belirtilmesi 56 
4.10.2. Hakemlerin Taraflarca Sonradan Atanması 57 
4.10.3. Hakemlerin Üçüncü Kişi/Tarafça Atanması 57 
4.10.4. Hakemlerin Tarafsızlığı, Reddi ve Değiştirilmesi 57 
4.11. Taraflardan Birinin Tahkim Prosedürüne Katılmayı Reddetmesi 57 
4.12. Tahkim Prosedürü 58 
4.13. Tahkime İlişkin Uluslararası Sözleşmeler 60 
4.14. Türk Hukukunda Tahkime Dair Kanuni Düzenlemeler 60 
SONUÇ VE ÖNERİLER 63 
EMSAL KARARLAR 65 
KAYNAKLAR 161