Uluslararası Türk–Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu Prof. Dr. Çağlar Özel, Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülseren Özcan Büyüktanır  - Kitap
Uluslararası Türk–Amerikan

Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu

1. Baskı, 
Eylül 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
388
Barkod:
9789750229930
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
500,00
İndirimli (%88):
59,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
2-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Türk - Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu"nda Türkiye'de ve Amerika'da bu alanda çalışmalar yapan hukuk ve tıp akademisyenleriyle uygulamacılar bir araya getirilerek Tıp hukuku alanındaki gelişmeler, yenilikler ve hukuki düzenleme gereklilikleri ortaya konulup tartışılmıştır.
Ayrıca, son dönemlerde ülkemizde gündemde olan sağlık hakkı ve bununla ilgili gelişmeler, sağlık sektöründe gerçekleşen değişiklikler ve bu değişikliklerin hem uygulayıcılar ve hizmet verenler hem de hizmet alanlar açısından gerektirdiği hukuki düzenlemeler ele alınıp güncel sorunlara da ışık tutulmuştur.
Türkiye'ye sosyal ve kültürel anlamda önemli kazanımlar getirmiş olan Sempozyumda ele alınan başlıklar ile güncel sorunlara somut çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiş, hasta ve hekim hakları arasında bir denge kurmak ve bunun hayata geçirilmesini sağlamak açısından da önemli adımlar atılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tıbbi Müdahaleye Rıza Kavramının İçeriğinin Belirlenmesi
.
Aydınlatılmış Rıza – Onam
.
Tıbbi Uygulama Hatası ve Komplikasyon Olguları
.
İnsan Hakları ve Etik Açısından Sağlık Hakkı
.
Tıp Etiği
.
Tıp Hukukunda Sorumluluk
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
Sempozyum Başkanı ve Düzenleme Kurulu 
Sempozyum Programı 
Açılış Konuşmaları 
Keynote Speaker 
OTURUMLAR
I. OTURUM - RIZA I: TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA KAVRAMININ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ 
Hayatın Sonu Aşamasında Tıbbi Karara Hastanın Katılımına İlişkin Hukuksal Sorunlar 
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY 
Türk Tıp Hukukunun Temel Kavramları 
Prof. Dr. Mehmet DEMİR 
Estetik Ameliyatlarda Rıza ve Sonucu 
Hale METİN 
Hekimlerin Çocuk Düşürtmede Cezai Sorumlulukları 
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 
Soru-Cevap Kısmı 
II. OTURUM: RIZA II AYDINLATILMIŞ RIZA (AYDINLATILMIŞ ONAM) 
Cerrahi Müdahalede Aydınlatılmış Rıza 
Prof. Dr. Özdemir AKTAN 
Tıp Etiği Kapsamında Hastaların Bilgilendirilmeme Hakkı; Ne Kadar Bilgilendirilmeli? 
Yrd. Doç. Dr. Engin KURT 
Konsültasyon İşleminde Konsültan Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü 
Av. Cahid DOĞAN 
Soru-Cevap Kısmı 
III. OTURUM: TIP HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI - I TIBBİ UYGULAMA HATASI VE KOMPLİKASYON OLGULARI 
Özel Hastanelerin Sorumluluğu 
Prof. Dr. Havva KARAGÖZ 
The Constıtutıonalıty Of Statutes That Lımıt Recovery In Medıcal Malpractıce Cases: The Amerıcan Experıence 
Prof. Dr. Stephen MCALLISTER 
Tıbbi Müdahalelerde Tazminat İçin Kusurun Aranmaması: Danimarka ve İsveç Modeli 
Doç. Dr. Ümit GEZDER 
Tıpta Uygulama Hataları ve Engelleme Yolları 
Doç. Dr. Erhan BÜKEN 
İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Sorumluluğu Üzerine Gözlemler 
Doç. Dr. Sedat ÇAL 
IV. OTURUM – ETIK I İNSAN HAKLARI VE ETİK AÇISINDAN SAĞLIK HAKKI 
Organ Nakli ve Etik Sorunlar 
Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU 
Sağlık Hakları ve Sağlık Hakları Alanında Yeni Anayasal Gelişmeler 
Doç. Dr. İur. Öykü Didem AYDIN 
Hasta Hakları Özelinde Mahremiyet Haklarının Değerlendirilmesi 
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ 
AİHM’de Sonuçlanan Dava Örnekleri ve Sağlık Hukukunda Vicdani Red Hakkı 
Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU 
Soru Cevap Kısmı 
V. OTURUM - ETİK II TIP ETİĞİ 
Yaşamın Sonu ve Yaşam Sonu Kararları – Etik Karar Verme Süreci 
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN 
Ötanazi 
Prof. Dr. Yasemin YALIM 
Kürtaj -En Son Tartışmaların Işığında ve Toplumsal Bakış Açısıyla- 
Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy ERBAYDAR 
Soru- Cevap Kısmı 
VI. OTURUM: TIP HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II TIP HUKUKUNDA SORUMLULUK 
Remedies For Physician Negligence ın The U.S.: The State of The Law and Emergıng Challenges 
John G. CULHANE 
Yargıtay Kararları Işığında Üniversite’de Çalışan Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu 
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT 
Hekimin Hukuki Sorumluluğunda Yargıtay Kararları Bağlamında İspata İlişkin Güncel Sorunlar 
Doç. Dr. Gökçen TOPUZ 
Soru-Cevap Kısmı 
POSTER SUNUM METİNLERİ
AYDINLATILMIŞ ONAM KONUSUNDA HEKİMLERİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uzm. Öğr. Aslıhan TEYİN, Uzm. Dr. Umut ERDAR BİLGİN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ,Prof. Dr. Aytaç KOÇAK 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTA HAKLARI BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ (MD), Cevriye COŞKUN, Sinem KABİL,Prof. Dr. Şükrü ÖZTÜRK(MD) 
HEKİMLİK YAPMAK; MEVZUATIN GÖLGESİNDE Mİ? IŞIĞINDA MI? (HEKİMLERE YÖNELİK ŞİKAYETLERİN ARAŞTIRILMASI) 
Uzm. Dr. Umut ERDAR BİLGİN, Araş. Gör. Dr. Aslıhan TEYİN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Aytaç KOÇAK 
ANATOMİ PRATİK EĞİTİMİNE ETİK YAKLAŞIM 
Öğr. Gör. Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Ragıba ZAĞYAPAN,Doç. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU, Prof. Dr. Can PELİN 
GENANALİZLERİNDEN VE GENETİK VERİ BANKALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK 
Arş. Gör. Ayça Zorluoğlu