Nümerik Analiz (Teori ve Uygulama) Prof. Dr. Gabil Amirali, Prof. Dr. İlhame Amirali  - Kitap

Nümerik Analiz

(Teori ve Uygulama)

2. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
510
Barkod:
9789750286186
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
370,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap üniversitelerin Matematik, Fizik bölümleri başta olmak üzere tüm Mühendislik Fakültelerinde okuyan ve bu alanlarda lisansüstü eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Kitap klasik nümerik analiz teori-sinin büyük bir kısmını sistematik olarak kapsamakla birlikte, okurun serbest çalışabilmesi için her bölümde çözümlü problemler, bölüm sonlarında ise pekiştirme amaçlı 408 problem içermektedir.
Bu problemlerin büyük bir kısmının yanıtları kitabın sonunda yer almaktadır. Kitaptaki örnekler uygun konunun daha iyi anlaşılabilmesi için özenle seçilmiştir.
Kitapta 136'sı çözümlü olmak üzere 544 probleme yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yaklaşık Metotlara Giriş
.
İnterpolasyon
.
Nümerik Diferansiyelleme
.
Nümerik İntegrasyon
.
Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü
.
Lineer Olmayan Denklemlerin ve Denklem Sistemlerinin Çözümü
.
Adi Diferansiyel Denklemler İçin Başlangıç–Değer Problemlerinin Nümerik Çözümü
.
Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sınır–Değer Problemleri
.
Singüler Pertürbe Olmuş Problemlerin Nümerik Çözümü İçin Fark Metotları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
9
1. Bölüm
YAKLAŞIK METOTLARA GİRİŞ
1. Giriş. Hatalar 
19
1.1. Giriş 
19
1.2. Hatalar 
21
2. Sayıların Bilgisayarda Gösterimi ve Bilgisayar Aritmetiği 
25
3. Fark Denklemleri 
31
3.1. Ön Bilgiler 
31
3.2. Birinci Mertebeden Fark Denklemleri ve Eşitsizlikleri 
33
3.3. İkinci Mertebeden Fark Denklemleri 
36
4. Diferansiyel Denklemler İçin Fark Yaklaşımları 
52
4.1. Şebeke ve Şebeke Fonksiyonu 
52
4.2. Fark Sınır–Değer Problemi 
54
4.3. Yaklaşım Hatası ve Yakınsama 
56
4.4. Fark Şemasının Kararlılığı 
58
5. Bazı Fark Özdeşlikleri ve Eşitsizlikleri 
63
6. Fark Özdeğer Problemi 
66
6.1. Özdeğer ve Özfonksiyonların Bulunması 
66
6.2. Özdeğer ve Özfonksiyonların Özellikleri 
69
Alıştırmalar 
72
Programlar 
75
2. Bölüm
İNTERPOLASYON
1. Lagrange İnterpolasyon Polinomu 
77
1.1. İnterpolasyonun Tanımı ve Lagrange Polinomunun Oluşturulması 
77
1.2. Neville Şeması 
79
1.3. İnterpolasyon Formülünün Kalan Terimi 
81
1.4. Düğüm Noktalarının Seçimi 
82
1.5. İnterpolasyon Sürecinin Yakınsaklığı 
84
2. Newton İnterpolasyon Polinomu 
89
2.1. Bölünmüş Farklar 
89
2.2. Newton Polinomunun Oluşturulması 
91
2.3. Kalan Terim 
92
3. Eşit Aralıklı Düğüm Noktaları için İnterpolas–yon Formülleri 
95
3.1. Sonlu Farklar 
95
3.2. Sabit Adım için Newton Formülleri 
97
4. Hermite İnterpolasyon Polinomu 
101
5. Spline İnterpolasyon 
107
5.1. Lineer Spline 
107
5.2. Kübik Spline’lar 
109
6. İnterpolasyon Probleminin Başka Çeşitleri Üzerine 
114
6.1. Trigonometrik İnterpolasyon 
114
6.2. Genelleşmiş Polinomlarla İnterpolasyon (İnterpolasyon Probleminin Genel Şekli) 
115
Alıştırmalar 
116
Programlar 
121
3. Bölüm
NÜMERİK DİFERANSİYELLEME
1. Nümerik Diferansiyelleme Problemi ve Formülleri 
123
2. Richardson Ekstrapolasyonu 
135
Alıştırmalar 
139
Programlar 
143
4. Bölüm
NÜMERİK İNTEGRASYON
1. Giriş 
145
2. İnterpolasyon Kuadratür Formülleri 
146
3. Bazı Nümerik İntegrasyon Formülleri ve İlgili Sorular 
148
3.1. Dikdörtgen Metodu 
149
3.2. Yamuk (Trapez) Metodu 
152
3.3. Simpson Metodu 
154
3.4. Hatanın Pratik Değerlendirilmesi ve Adımın Otomatik Seçimi 
160
3.5. Richardson Ekstrapolasyonu (Romberg Metodu) 
162
4. Gauss İntegrasyon Formülleri 
167
4.1. Gauss Formüllerinin Oluşturulması ve Özellikleri 
167
4.2. Gauss Formülünün Özel Halleri 
170
5. Has Olmayan İntegrallerin Hesaplanması 
173
Alıştırmalar 
178
Programlar 
182
5. Bölüm
LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
1. Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin Gauss Metodu 
186
1.1. Giriş ve Önbilgiler 
186
1.2. Gauss Eliminasyonu (Yoketme Metodu) 
188
1.3. Gauss Metodunda Pivotlama 
193
1.4. Gauss–Jordan Metodu 
196
2. Matris Ayrıştırma 
197
2.1. Bazı Yardımcı Bilgiler 
197
2.2. Gauss Metodu ve LU Ayrıştırma 
200
2.3. Determinant Hesaplama 
208
2.4. Matris Ayrıştırmasının Başka Versiyonları Üzerine 
210
3. Cholesky (Karekökler) Metodu 
213
4. Ters Matris Bulma 
217
5. Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin İterasyon Metotları 
220
5.1. Bazı Kavramlar ve Tanımlar 
220
5.2. Jacobi İterasyonu 
225
5.3. Gauss–Seidel İterasyonu 
232
6. Özdeğerler ve Özvektörler Problemi 
239
6.1. Bazı Önbilgiler 
239
6.2. Karakteristik Polinomun Kurulması İçin Danilevski Metodu 
241
6.3. Özdeğerler ve Özvektörlerin Bulunması için İterasyon Metotları 
248
6.4. İterasyon Süreçlerinin Hızlandırılması 
257
7. Hata Değerlendirmesi ve Koşul Sayısı 
261
Alıştırmalar 
266
Programlar 
271
6. Bölüm
LİNEER OLMAYAN DENKLEM VE
DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
1. Giriş. Köklerin Ayrımı 
273
2. Bazı İterasyon Metotları 
278
2.1. Sabit Nokta İterasyonu 
278
2.2. Newton–Raphson Metodu 
285
2.3. Kirişler Metodu 
293
2.4. Katlı Kökler 
295
2.5. Yakınsamanın Hızlandırılması 
297
3. Cebirsel Denklemler 
300
4. Lineer Olmayan Denklem Sistemleri İçin İterasyon Metotları 
304
4.1. Sabit Nokta İterasyonu 
304
4.2. Seidel Metodu 
309
Alıştırmalar 
316
Programlar 
321
7. Bölüm
ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN BAŞLANGIÇ–DEĞER PROBLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ
1. Giriş 
327
2. Birinci Mertebeden Denklemler İçin Tek Adımlı Metotlar 
328
2.1. Euler Metodu 
328
2.2. Runge–Kutta Metodu 
335
3. Diferansiyel Denklemler Sistemi ve Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler İçin Runge–Kutta Metodu 
342
3.1. Birinci Mertebeden Denklemler Sistemi 
342
3.2. Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler 
346
4. Çok Adımlı Metotlar 
347
4.1. Giriş 
347
4.2. Bazı Ekstrapolasyon (Adams–Bashforth) Formülleri 
350
4.3. Bazı İnterpolasyon (Adams–Moulton) Formülleri 
352
4.4. Bazı Notlar ve Tartışmalar 
353
Alıştırmalar 
355
Programlar 
358
8. Bölüm
ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN SINIR–DEĞER PROBLEMLERİ
1. Ateşleme Metodu 
363
1.1. Lineer Problem 
363
1.2. Lineer Olmayan Problem 
365
2. Sonlu Fark Metotları 
367
2.1. Yardımcı Bilgiler ve Gösterimler 
367
2.2. Klasik Sonlu Fark Şemaları 
372
2.3. Birinci Türev İçeren Denklemler için Fark Şemaları 
375
2.4. Faktorizasyon (Kovma) Metodu 
378
2.5. Lineer Olmayan Problem İçin Kuazilineerizasyon 
381
3. Varyasyonel Fark (Sonlu Elemanlar) Metotları 
388
3.1. Rayleigh–Ritz Metodu 
388
3.2. Galerkin Metodu 
392
Alıştırmalar 
399
Programlar 
402
9. Bölüm
SİNGÜLER PERTURBE OLMUŞ PROBLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ İÇİN SONLU FARK METOTLARI
1. Giriş ve Önbilgiler 
405
1.1. Problemin Tanıtımı 
405
1.2. Bazı Formüller ve Eşitsizlikler 
411
1.3. Kullanılan Bazı Gösterimler 
419
2. Kesin Fark Şemaları 
420
3. Birinci Mertebeden Denklem İçin Başlangıç–Değer Problemi 
425
3.1. Sürekli Problem 
426
3.2. Fark Şemasının Kurulması 
428
4. Self–Adjoint Sınır–Değer Problemi 
432
4.1. Sürekli Problem 
432
4.2. Fark Şemasının Kurulması 
436
4.3. Fark Şemasının Yakınsaklığı 
438
5. Tek Sınır Katına Sahip Self–Adjoint Olmayan Sınır–Değer Problemi 
443
5.1. Sürekli Problem 
444
5.2. Fark Şemasının Kararlılığı 
445
5.3. Fark Şemasının Yakınsaklığı 
448
6. İki Parametreli Self–Adjoint Olmayan Sınır–Değer Problemi 
451
6.1. Asimptotik Değerlendirmeler 
451
6.2. Fark Şemasının Kurulması 
457
6.3. Düzgün Yakınsaklık 
459
7. İkinci Mertebeden Denklem İçin Başlangıç–Değer Problemi 
461
7.1. Diferansiyel Problem 
461
7.2. Fark Şemasının Kurulması 
465
7.3. Hata Değerlendirmesi ve Yakınsaklık 
467
8. Parametreye Bağlı Singüler Pertürbe Özellikli Problemin Uyarlanmış Şebekede Nümerik Çözümü 
470
8.1. Analitik Sonuçlar 
471
8.2. Diskretizasyon ve Fark Şeması 
474
8.3. Düzgün Yakınsaklık 
475
8.4. Nümerik Sonuçlar 
479
9. Uyarlanmış Şebekelerin Kurulması Üzerine 
482
CEVAPLAR 
485
Kaynaklar 
493
Kavram Dizini 
505
Yazarlar Hakkında 
509