Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Eylül 2018 / 13. Baskı / 832 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 12. Eylül 2017 69.50 TL 34.90 TL (%50)Sepete Ekle
 11. Nisan 2016 69.50 TL 24.90 TL (%65)Sepete Ekle
 10. Kasım 2014 48.50 TL 14.90 TL (%70)Sepete Ekle
 9. Eylül 2013 40.50 TL 9.90 TL (%76)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
88.00 TL
+

 

 

64.50 TL
=

 

 

152.50 TL
122.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitabımızın bu basısında, mevzuatta yapılan değişiklikler ile bazı yeni monografik çalışmalar ve Yargıtay kararları eklenmiştir.

Bu arada Cumhurbaşkanının ceza sorumluluğunun "kişisel suçları" da kapsar şekilde değiştiren An. m.105 ve "Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların" ceza sorumluluğunu düzenleyen An.m.106, eski uygulamayla karşılaştırmalı olarak kitaba eklenmiştir. Şöyle ki, 21.1.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile değişik "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adı verilen ve 3.11.2019'da yürürlüğe girmesi gerekecek olan sistem, 25.4.2018 tarih ve 7140 sayılı Kanun ile 24.6.2018'de yapılan seçimlerin sonucuna bırakılmak suretiyle öne alınmıştır. Nitekim, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazetenin 5.7.2018 tarihli mükerrer sayısında ilân edilmesi ve Cumhurbaşkanının 9.7.2018'de yemin ederek göreve başlamasıyla yeni sistem yürürlüğe girmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi
Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı)
Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri
Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Ön Ödeme
Ceza İlişkisinin Düşmesi; Ölüm, Af, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı
Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi
Barkod: 9789750249976
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 832
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onüçüncü Basıya Önsöz  7
Onikinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  45
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE
CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 CEZA HUKUKU KAVRAMI  47
I. Genel Olarak  47
II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla ve Benzeri Bilim Dallarıyla İlişkisi  49
A. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  49
1. Anayasa Hukuku  49
2. Devletler Hukuku  49
3. Medeni Hukuk  50
4. Ceza Muhakemesi Hukuku  50
5. İnfaz Hukuku  50
B. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  50
1. Kriminoloji  50
2. Kriminalistik  50
3. Adlî Tıp  51
§ 2 CEZA HUKUKUNUN KONUSU  51
I. Genel Olarak  51
II. Ceza Hukukunun Yaptırımları ile Diğer Yaptırımlar Arasındaki Farklar  52
A. Genel Olarak  52
B. Haksız Fiiller  52
C. Disiplin Suçları  53
D. İdarî Suçlar (Zabıta Yaptırımlarını Gerektiren Fiiller)  56
E. Vergi Cezalarını Gerektiren Fiiller  57
III. Ceza Hukukunun Yeri ve Kısımları  57
A. Ceza Hukukunun Yeri  57
B. Ceza Hukukunun Kısımları  58
1. Maddi Ceza Hukuku  58
2. Şekli Ceza Hukuku  59
3. İnfaz Hukuku  59
IV. Ceza Hukuku İlkeleri ve Suç Politikası  60
A. Ceza Hukuku İlkeleri  60
1. Kusur İlkesi  60
2. Hukuk Devleti İlkesi  61
3. Ümanizm İlkesi  62
B. Suç Politikası  63
§ 3 CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  64
I. Eski Ceza Hukuku Dönemi  64
A. Genel Olarak  64
B. Hammurabi Kanunları  68
II. Roma Ceza Hukuku Dönemi  70
III. Kanonik Hukuk (Kilise Hukuku) Dönemi  72
IV. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  73
V. 18’inci Yüzyılın Sonlarından Günümüze Kadar Olan Dönem (Aydınlanma Çağı)  74
A. Genel Olarak  74
B. Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi  74
1. Klasik Okul (Teoriler)  74
a. Toplumsal Sözleşme Teorisi  74
b. Toplumsal Yarar Teorisi  75
c. Mutlak Adalet Teorisi  77
d. Karma Teori  78
2. Pozitif Okul (Pozitivist Görüşler)  79
a. Genel Olarak  79
b. Üçüncü Okul  80
c. Pozitivist Görüşün Klasik Görüşten Ayrıldığı Noktalar  81
3. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu  81
4. Ceza Hukuku Uluslararası Birliği  81
5. Hukuk Tekniği Okulu  82
6. Toplumsal Savunma Görüşleri  83
VI. Çağdaş Ceza Hukuku ve XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  84
A. Çağdaş Ceza Hukuku  84
B. XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  85
1. Genel Olarak  85
2. Düşman Ceza Hukuku  85
VII. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  86
A. İslâmiyet’ten Önce  86
B. İslâmiyet’ten Sonra  87
1. Genel Olarak  87
2. İslâm Ceza Hukukunun Kaynakları  88
3. İslâm Ceza Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar  88
a. Allahın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  88
aa. Zina  89
ab. Zina İftirası (Kazif)  89
ac. Şarap İçmek  90
ad. Hırsızlık  90
ae. Yol Kesmek  91
af. İslâm Dinini Terk Etmek  92
ag. Devlete İsyan  92
b. Kulun Yani Kişilerin Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  92
ba. İnsan öldürme  93
baa. Kasten İnsan öldürme  93
bab. Kasıt Benzeri Öldürme  93
bac. Hataen Öldürme  94
bb. Yaralama  94
c. Taziren Cezalandırılan Suçlar  95
C. Osmanlı Ceza Kanunları  95
1. Tanzimattan Önce  95
a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi  96
b. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi  97
c. IV. Mehmet Kanunnamesi  97
2. Tanzimattan Sonra  97
a. 1840 (1256) Tarihli Ceza Kanunname–i Hümayunu  97
b. 1851 (1267) Tarihli Kanunu Cedit  97
c. 1858 (1274) Ceza Kanunname–i Hümayunu  98
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ, YORUMU, UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§ 1 CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  99
I. Genel Olarak  99
II. Asıl Kaynaklar  99
A. Anayasa  99
B. Kanun  100
1. Türk Ceza Kanunu  100
2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  101
3. Çocuk Koruma Kanunu  101
4. Diğer Kanunlar  101
5. Türk Ceza Kanunu ile Diğer Kanunlar Arasındaki İlişki  102
C. Devletlerarası Antlaşmalar  105
D. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  106
III. Yardımcı Kaynaklar  107
A. Gelenek (Örf ve Adet), Ahlâk ve Din Kuralları  107
1. Örf ve Adet  107
2. Ahlâk  108
3. Din Kuralları  109
B. Mahkeme İçtihatları  109
C. Doktrin  110
D. Hukukun Genel İlkeleri  110
IV. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  111
A. Kaynakların Yürürlüğe Girişi  111
B. Kaynakların Yürürlükten Çıkışı  111
1. Açık (Sarih) Yürürlükten Kaldırma  111
2. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma  112
C. Metrukiyet  112
V. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  112
A. Sürekli (Daimi) Kanunlar  113
B. Süreli Kanunlar  113
C. Geçici (İstisnai) Kanunlar  113
§ 2 CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  113
I. Genel Olarak  113
II. Tarihi Gelişim  114
A. Batıda  114
B. Bizde  115
III. Kanunilik İlkesinin Leh ve Aleyhindeki Görüşler  116
A. Lehindeki Görüşler  116
B. Aleyhindeki Görüşler  117
IV. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu  117
A. Genel Olarak  117
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  118
C. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmeme  119
V. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  119
A. Belirlilik  120
B. Kıyas (Örnekseme) Yasağı  121
C. Geçmişe Uygulama Yasağı  121
D. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  122
§ 3 CEZA HUKUKU KURALLARININ (NORMLARININ) TASNİFİ  122
I. Genel Olarak  122
II. Aralarındaki Bağlantılar Bakımından Ceza Kurallarının Tasnifi  122
A. Davranış Kuralları–Yaptırım Kuralları  122
B. Bağımsız – Bağımlı Ceza Kuralları  123
1. Bağımsız (Asıl) Ceza Kuralları  123
a. Tam Ceza Kuralları  123
b. Eksik Ceza Kuralları  123
c. Açık Ceza Kuralları  124
2. Bağımlı (Tamamlayıcı) Ceza Kuralları  124
a. Yönergesel Kurallar  124
b. Yorum (Tanıma) Kuralları  124
c. Genişletici ve Daraltıcı Kurallar  124
d. Gerçekleştirici ve Geçici Kurallar  125
e. Çatışma Kuralları  125
f. Atıf Kuralları  125
§ 4 CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  125
I. Genel Olarak  125
II. Yorum Araçları  126
III. Yorumun Çeşitleri  127
A. Biçimsel Bakımından  127
1. Yasama Yorumu  127
2. Yargı Yorumu  128
3. Doktrin Yorumu  128
B. Maddi Bakımdan  128
1. Amaççı Yorum  129
2. Daraltıcı Yorum  130
3. Genişletici Yorum  131
IV. Yorum ve Kıyas  131
§ 5 CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  133
I. Genel Olarak  133
II. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  133
A. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi  133
B. Genel Kural ve Derhal Uygulanma ile Geçmişe Yürürlü Uygulama Arasındaki Fark  135
C. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Uygulanmamasının Esası  136
D. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası ve Bunun İçeriği  137
1. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası  137
2. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  137
3. Aradaki ve Geçici Kanunlarda Durum  140
a. Aradaki Kanun  140
b. Geçici Kanun  141
4. Çeşitli Kanunlarda Durum  142
a. Muhakeme Hukuku Kanunlarında  142
b. Koğuşturma Şartlarını İçeren Kanunlarda  143
c. İnfaz Kanunlarında  143
d. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kanunlarda  144
e. Zamanaşımına İlişkin Kanunlarda  146
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarında  147
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi  147
III. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  148
A. Genel Olarak  148
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  148
1. Mülkilik İlkesinin Dayandığı Temeller  148
2. Ülke Kavramı ve Ülkenin Kısımları  149
a. Ülke Kavramı  149
b. Ülkenin Kısımları  149
ba. Gerçek Anlamda Ülke  149
bb. Farazi Anlamda Ülke  150
C. Suçun İşlendiği Yer  150
1. Genel Olarak  150
2. Mesafe Suçları  150
D. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  153
1. Genel Olarak  153
2. Cumhurbaşkanı  153
a. Genel Olarak  153
b. Anayasa m.105’in İlk Şekli  154
aa. Görevle İlgili Suçlar  154
bb. Kişisel Suçlar  155
c. Anayasa m.105’in Son Şekli  156
d. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  156
3. Yasama Bağışıklığı  157
a. Genel Olarak  157
b. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  159
c. Yasama Dokunulmazlığı (Geçici–Nisbî Dokunulmazlık)  161
4. Diplomatik Dokunulmazlık  164
5. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  166
a. Genel Olarak  166
b. NATO Sözleşmeleri Gereğince Dokunulmazlıktan Yararlanan Kişiler  167
c. Bu Kişilerin TCK’ya Tâbi Olmayan Suçları  168
ca. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Mutlak Yargı Yetkisine Tâbi Suçları  169
cb. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Rüçhanlı (Öncelikli) Yargı Yetkisine Sahip Olduğu Suçlar  169
cc. Gönderen ve Kabul Eden Devlet Mensuplarının İştirak Halinde Suç İşlemeleri  172
E. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  172
1. Genel Olarak  172
2. Faile Göre Kişisellik İlkesi (Vatandaş Tarafından İşlenen Suç)  173
a. Genel Olarak  173
b. TCK m. 11’in Uygulanma Şartları  175
3. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi (Yabancı Tarafından İşlenen Suç)  177
a. Genel Olarak  177
b. TCK m. 12’nin Uygulanma Şartları  177
4. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  178
a. Genel Olarak  178
b. Gerçeklik (Korunma İlkesinin Uygulanma Şartları  178
5. Evrensellik (Adalet) İlkesi  179
6. İkame Yargı(Temsile Dayalı Evrensellik) İlkesi  181
F. Yabancı Ülke Ceza Kanunu’nun Değeri  182
§ 6 SUÇLULARIN İADESİ  183
I. Suçluların İadesi Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Esası  183
A. Suçluların İadesi Kavramı  183
B. Tarihsel Gelişim  184
C. Hukuki Esası  185
II. İadenin Şartları  186
A. Fiile İlişkin (Maddi) Şartlar  186
1. Fiile İlişkin Genel Kural  186
2. Fiile İlişkin Şartlara Rağmen İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  186
3. Siyasi Suç  187
a. Kavram  187
aa. Tam (Mutlak) Siyasi Suç  187
ab. Nisbî Siyasi Suç  188
b. Tarihçe  188
c. Nisbî Siyasi Suçun Daraltılması Yönündeki Eğilimler ve Sonuçları  188
ca. Belçika Kuralı  189
cb. Anarşizm Suçları  189
cc. Terör Suçları  189
cd. İnsanlığa Karşı Suçlar (Jenosid–Soykırım Suçları)  190
ce. Mali Suçlar  191
cf. Askerî Suçlar  191
B. Kişiye İlişkin Şartlar  192
III. İadede Usul  193
A. İade Usulünde Sistemler  193
1. Adlî Sistem  193
2. İdarî Sistem  193
3. Karma Sistem  193
B. İadeyi Talep Eden Ülke Türkiye İse  193
C. Kendisinden İade Talep Edilen Ülke Türkiye İse  195
D. Teslim  197
IV. İadenin Sonuçları (İadede Özellik)  198
V. İadeyi Kabul Etmeyen Devletin Sorumluluğu  199
Üçüncü Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ 1 SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇ KAVRAMI İLE SUÇUN UNSURLARI  201
I. Suç Genel Teorisi Kavramı  201
II. Suç Kavramı  201
A. Genel Olarak  201
B. Suçun Türleri  202
1. Genel Olarak  202
2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi  203
3. Kabahatler Kanunu  204
a. Genel Hükümler  204
aa. Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı  204
ab. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  205
ac. İdarî Yaptırımlar  207
ad. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları  208
ada. Karar Verme Yetkisi  208
adb. Kanun Yolları  208
b. Çeşitli Kabahatler  209
III. Suçun Unsurları  209
A. Genel Olarak  209
B. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  211
1. Önşartlar  211
2. Cezalandırılabilme Şartları  212
a. Genel Olarak  212
b. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımı  213
c. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımının Sonuçları  215
3. Koğuşturma Şartları  215
a. Genel Olarak  215
b. Cezalandırılabilme Şartı – Koğuşturma Şartı Farkı  216
c. Koğuşturma Şartlarının Şekilleri  216
ca. İzin  216
cb. Talep  218
cc. Karar  218
cd. Şikâyet  218
cda. Şikâyetin Özellikleri  219
cdb. Şikâyet süresi  220
cdc. Uzlaştırma  220
cdd. Şikâyetten Vazgeçme ve Şikâyet Hakkından Feragat  221
cdda. Şikâyetten Vazgeçme  221
cddb. Şikâyet Hakkından Feragat  222
cde. İzin, Talep ve Karar ile Şikâyet Arasındaki Farklar  222
§ 2 TİPE UYGUN FİİL  223
I. Tipiklik Kavramı  223
A. Genel Olarak  223
B. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  223
1. Hukuki Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç  224
2. Fiili Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç  224
II. Fiil Kavramı  224
III. Hareketin Önemi ve Sayısı  225
A. Hareketin Önemi  225
1. Teoriler  225
a. Tabii (İlli) Hareket Teorisi  225
b. Amaççı (Finalist) Hareket Teorisi  226
c. Sosyal Hareket Teorisi  227
d. Görüşümüz  228
2. Düşünce Suçları ve Hareketsiz Suçlar  228
a. Düşünce Suçları  228
b. Hareketsiz Suçlar  231
3. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  232
a. Serbest Hareketli Suçlar  232
b. Bağlı Hareketli Suçlar  232
B. Hareketin Sayısı  233
1. Tek Hareketli Suçlar  233
2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  233
3. Seçimlik Hareketli Suçlar  234
4. İtiyadi Suçlar  234
C. Hareketin Şekilleri  235
1. İcrai Suçlar  235
2. İhmali Suçlar  236
3. İhmal Suretiyle İcrai Suçlar  237
4. Hareketin Şekilleri Yönünden Yapılan Ayırımın Önemi  239
a. İcrai – İhmali Suç Ayırımı  239
b. İhmali – İhmal Suretiyle İcrai Suç Ayırımı  240
IV. Hareket Yeteneği  241
A. Genel Olarak  241
B. Tüzel Kişilerin Durumu  241
V. Netice  245
A. Genel Olarak  245
B. Neticeye Göre Suçların Ayrımı  246
1. Maddi Suç–Şekli Suç  246
2. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç  247
a. Genel Olarak  247
b. Kesintisiz (Mütemadi) Suçun Şekilleri  248
c. Temadinin Sona Ermesi  248
d. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç Ayrımının Sonuçları  249
3. İcrai Suç–İhmali Suç  249
4. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  250
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  251
6. Kalkışma Suçu  251
VI. Nedensellik Bağı  251
A. Nedensellik Bağı Kavramı  251
B. Teoriler  252
1. Şart Teorisi  252
a. Genel Olarak  252
b. Rücu Yasağı  254
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  256
2. Etkin Sebep Teorisi  257
3. Uygun Sebep Teorisi  258
4. Hukuki Önem Teorisi  261
5. Görüşümüz  261
C. İhmal ve Nedensellik Bağı  265
1. Genel Olarak  265
2. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağının Saptanması  265
§ 3 HUKUKA AYKIRILIK  268
I. Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık  268
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  268
B. Hukuka Aykırılığın İçeriği  269
1. Biçimsel Hukuka Aykırılık  269
2. Maddi Hukuka Aykırılık  270
a. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Yararları  271
b. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Sakıncası  271
3. Görüşümüz  271
C. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  272
D. Hukuka Özel Aykırılık  273
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri  274
A. Kavram  274
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler Arasındaki Ayrımın Önemi  275
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Niteliği  275
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri  277
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  278
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması  281
III. TCK m. 24 ve 25’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  281
A. Görevin İfası (Yerine Getirilmesi)  281
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  282
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  283
a. Bir Emrin Varlığı  284
b. Emrin Bağlayıcı Nitelik Taşıması  284
ba. Emrin Şekil Olarak Kanuna Uygun Olması (Şekli Meşruluk)  284
baa. Emrin Yetkili Merci (Âmir) Tarafından Verilmesi  284
bab. Memurun Emri İcraya Mecbur Olması  285
bac. Emrin Kanunun Öngördüğü Şekil Şartlarına Sahip Olması  285
bb. Emrin Kanunca Öngörülen İçerik Şartlarına Sahip Olması (Maddi Meşruluk)  286
3. Kanuna Aykırı Emir  286
a. Memurun Emrin Kanuna Aykırı Olduğunu Bilmemesi  286
b. Mevzuatın Mutlak İtaati Aradığı Durumlar  287
ba. Asker Kişiler  288
bb. Polis  289
B. Meşru Savunma (Müdafaa)  290
1. Kavram ve Hukuki Esası  290
a. Kavram  290
b. Hukuki Esası  290
ba. Sübjektif Teoriler  291
bb. Objektif Teoriler  291
bc. Baskın Görüş  292
2. Şartları  292
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  292
aa. Saldırının Haksız Olması  292
ab. Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması  294
ac. Saldırının Halen Bulunması  296
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  297
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  297
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Oranın Bulunması  298
bc. Savunma Hareketinin Saldırıyı Yapana Yönelmesi  299
3. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma  299
C. Zorunluluk (Zaruret, Iztırar) Hali  300
1. Kavram, Benzer Hallerden Farkı ve Hukuki Esası  300
a. Kavram  300
b. Benzer Hallerden Farkı  304
ba. Zorunluluk Hali – Meşru Savunma Farkı  304
bb. Zorunluluk Hali – Cebir Farkı  304
bc. Zorunluluk Hali–Mücbir Sebep Farkı  305
c. Hukuki Esası  305
ca. Hukuk Dışı Hal (Zaruretin Hukuka Üstünlüğü) Teorisi  305
cb. Manevi Cebir (Psikolojik) Teorisi  305
cc. Hakların Çatışması Teorisi  306
cd. Saiklerin Sosyalliği veya Tehlikesizlik (Pozitivist) Teorisi  306
ce. Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi (Uygunluk Kuralı)  306
cf. Baskın Görüş  306
2. Şartları  307
a. Tehlikeye İlişkin  307
aa. Tehlikenin Halen Mevcut Olması  307
ab. Tehlikenin Kişiyi Ağır Bir Zarara Uğratacak Nitelikte Olması  308
ac. Tehlikenin Gerçekleşmesine Bilerek Sebebiyet Verilmemiş Olunması  309
ad. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  310
b. Korunmaya İlişkin  311
ba. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  311
bb. Korunma Hareketi ile Tehlike Arasında Oran Olması  311
3. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali  312
4. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  313
a. İzin Verilen Risk  313
b. Görevlerin Çatışması  314
IV. TCK m. 26’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  316
A. Hakkın Kullanılması (İcrası)  316
1. Hakkın Kullanılması Kavramı  316
2. Hakkın Kullanılmasının Özellikleri  316
3. Şartları  317
a. Subjektif Bir Hakkın Bulunması  317
b. Hakkın Fail Tarafından Doğrudan Doğruya Kullanılabilmesinin Mümkün Olması  318
c. Failin Hakkını Hakkı Doğuran Sebebin Sınırları İçerisinde Kullanması  318
d. Hakkın İcrası ile İşlenen Suç Arasında Fikri Bağlantının Bulunması  319
4. Hakkın Kullanılması Kapsamına Giren Haller  319
a. Zilyetliğin Korunması  319
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  320
ba. Gazetecilik  321
bb. Hekimin Müdahalesi  323
bba. Genel Olarak  323
bbb. Müdahale Şekilleri  324
bbba. Tedavi Amacına Yönelen  324
bbbb. Tedavi (İyileştirme) Amacına Yönelmeyen  325
bbc. Organ ve Doku Nakli  326
bbca. Yaşayan Kişilerden Organ Nakli  327
bbcb. Ölülerden Organ Nakli  328
bbcc. Organ veya Doku Ticareti  329
bc. Spor Hareketleri  329
c. Tedip Hakkı  330
B. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  330
1. Genel Olarak  330
2. Şartları  331
a. Rızaya Ehliyet  332
b. Rıza Açıklaması  333
c. Rızanın Konusu  334
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  339
A. Genel Olarak  339
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Kavramı ve Sınırları  341
1. Sınırın Aşılması Kavramı  341
2. Sınırları  341
a. Oranda–Araçta (Intensiv) Sınırın Aşılması  341
b. Zamanda (Extensiv) Sınırın Aşılması  342
C. Hukuki Niteliği  343
D. Sınırın Aşılması Şekilleri  343
1. Sınırın Heyecan (Affekt) Nedeniyle Aşılması  344
2. Sınırın Kasten Aşılması  346
3. Sınırın Taksirle Aşılması  346
§ 4 KUSURLULUK  347
I. Genel Olarak  347
II. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği)  348
A. Kavram  348
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  349
1. Genel Olarak  349
2. Actiones Liberae in Causa’nın (ALİC) Uygulanabilme Koşulları  350
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  351
1. Yaş  351
a. Yaş Küçüklüğü  351
aa. Birinci Dönem  353
ab. İkinci Dönem  353
aba. Temyiz Gücü Yoksa  354
abb. Temyiz Gücü Varsa  354
ac. Üçüncü Dönem  357
ad. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Birlikte Olması  357
b. Yaş Büyüklüğü  357
c. Yaşın Belirlenmesi  358
2. Akıl Hastalığı  359
a. Genel Olarak  359
b. TCK’da Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  359
c. Akıl Hastalığı Kapsamına Giren Durumlar  361
ca. Uyurgezerlik ve Hipnotizma  362
caa. Uyurgezerlik  362
cab. Hipnotizma  362
cb. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı  363
d. Tam Akıl Hastalığı  363
e. Kısmi Akıl Hastalığı  364
3. Sağır–Dilsizlik  364
a. Genel Olarak  364
b. TCK m. 33’e Göre  365
4. Geçici (Arızi) Nedenler  366
a. Genel Olarak  366
b. Yığın Suçluluğu (Kitle Halinde İşlenen Suçlar)  367
ba. Yığın Kavramı  367
bb. Yığın Psikolojisi  367
bc. Suçun Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  367
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği  368
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  368
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  369
III. Kusur  370
A. Kusurluluğun Esasını Açıklayan Teoriler  370
1. Psikolojik Teori  370
2. Normatif Teori  371
3. Teorilerin Değerlendirmesi  371
B. Kusurluluğun Kapsamı ve Kusur Çeşitleri  372
1. Kusurluluğun Kapsamı  372
2. Kusur Çeşitleri  372
C. Kast  373
1. Kast Kavramı  373
2. Kasdın Hukuki Esası  374
a. Tasavvur Teorisi  374
b. İrade Teorisi  374
c. Baskın Görüş  374
3. Kasdın Unsurları  374
a. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  374
b. İrade Unsuru (İsteme)  375
4. Kast ile Saik ve Kasdın Yoğunluğu  381
a. Kast ve Saik  381
b. Kasdın Yoğunluğu (Tasarlama)  382
ba. Soğukkanlılık Teorisi  382
bb. Plân Kurma Teorisi  383
bc. Teemmül Teorisi  383
bd. Teorilerin Değerlendirilmesi  383
5. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman  384
a. Başlangıçta Kast  385
b. Eklenen Kast  385
c. Sonradan Oluşan Kast  386
6. Kasdın Çeşitleri  386
a. Ani Kast–Düşünce Kasdı  386
b. Genel Kast–Özel Kast  386
c. Doğrudan Kast–Dolaylı veya Olası Kast  387
d. Zarar Kasdı–Tehlike Kasdı  388
e. Seçimlik Kast  388
f. Weber Kasdı  389
7. Kastın Belirlenmesi  389
D. Taksir  391
1. Taksir Kavramı  391
2. Taksirin Hukuki Esası  392
a. Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Teorisi  392
b. Öngörebilme Teorisi  392
c. Önleyebilme Teorisi  393
d. Yanılma Teorisi  393
e. Baskın Görüş  393
3. Taksirin Unsurları  394
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması  394
b. Hareketin İsteyerek Yapılması (İradiliği)  395
c. Neticenin İstenmemesi, Yani İradi Olmaması  395
d. Neticenin Öngörülebilir Olması  396
e. Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  398
ea. Üçüncü Kişinin Hareketi  398
eb. Mağdurun Hareketi  399
4. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  402
a. Dikkat Yükümlülüğüne Aykırılık (Dikkatsizlik)  403
b. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (Tedbirsizlik)  403
5. Taksirin Derecesi (Çeşitleri)  403
6. Bilinçli Taksir  404
7. Taksirli Suçlarda Yaptırım  404
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  405
1. Kavram  405
2. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  408
3. Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  409
4. Taksirli Hareketin Bulunması  409
F. Kabahatlerde Kusur  409
1. Genel Olarak  409
2. Kabahatler Kanunu  410
IV. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  410
A. Genel Olarak  410
B. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  411
1. Kavram  411
2. Dar Anlamda Basın Suçu  411
3. Basın Yoluyla İşlenen Suç  411
4. Basın Düzenine Karşı Suçlar  412
5. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu  412
a. Genel Olarak  412
b. Süreli Yayınlarda  413
c. Süresiz Yayınlarda  414
6. Basın Suçlarının Muhakemesi  414
C. Radyo ve Televizyon Yayınları ile İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  416
1. TRT Bakımından  416
2. Özel Radyo ve Televizyonlar Bakımından  416
D. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  417
1. Genel Olarak  417
2. 5651 sayılı Kanununa Göre İnternet Süjelerinin Sorumlulukları  419
a. Genel Olarak  419
b. İnternet Süjeleri  419
c. Süjelerin Sorumluluğu  420
aa. İçerik Sağlayıcı  420
ab. Yer Sağlayıcı  420
ac. Erişim Sağlayıcı  421
ad. Toplu Kullanım Sağlayıcı  421
d. Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi  422
V. Ceza Hukukunda Hata (Yanılma)  423
A. Kavram  423
B. Hukuki Hata (Yanılma)  424
1. Kavram  424
2. Sistemler  425
3. TCK'nın sistemi  426
C. Fiili Hata (Yanılma)  428
1. Kavram  428
2. Fiili Hata  428
a. Unsurlarda  429
aa. Kastlı Suçlarda  430
ab. Taksirli Suçlarda  434
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  435
c. Objektif Sorumluluk Hallerinde  436
d. Suça Tesir Eden Hallerde  436
e. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  437
ea. Tek Neticeli Hata  437
eb. Çok Neticeli Hata  438
f. Nedensellik Bağında  439
VI. Kusurluluğu Kaldıran Haller  440
A. Genel Olarak  440
B. Kaza ve Tesadüf  440
C. Mücbir Sebep  441
D. Cebir  442
E. Korkutma ve Tehdit  444
F. Esaslı Fiili Hata  446
VII. Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik  446
A. Genel Olarak  446
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası  447
1. Heyecan (Affekt)  447
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler  448
a. Takas Teorisi  448
b. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler  448
ba. Subjektif Kusur Belirtileri Görüşü  448
bb. Objektif Kusur Belirtileri Görüşü  449
bc. Karma Görüş  449
c. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş  449
d. Görüşümüz  449
C. Haksız Tahrikin Şartları  450
1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Olmalıdır  450
2. Bu Fiil Haksız Olmalıdır  452
3. Fail Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir  453
4. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır  454
D. Haksız Tahrikin Derecesi  456
E. Özel Haksız Tahrik Halleri  457
1. Genel Olarak  457
2. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  457
F. Haksız Tahrikin Diğer Hallerle Birlikte Bulunabilmesi  458
1. Meşru Savunma  458
2. Kısmi Akıl Hastalığı  458
3. Tasarlama  459
§ 5 SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  459
I. Genel Olarak  459
II. Teşebbüs  460
A. Genel Olarak  460
B. Tarihçe, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılış Nedeni  460
1. Tarihçe  460
2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  461
3. Teşebbüsün Cezalandırılış Nedeni  462
C. Teşebbüsün Şartları  463
1. Bir Suçun İşlenmesinin Kasdedilmesi  463
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  465
3. İcra Hareketlerine Başlanması  467
a. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmama Nedenleri  467
b. Hazırlık–İcra Ayrımı (İcra Başlangıcı)  468
ba. Sübjektif Teoriler  469
baa. Açık Bir Şekilde Ortada Bulunan Suç Kastı Teorisi  469
bab. Failin Suç İşleme Kasdını Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Koyan Hareketler Teorisi  469
bb. Objektif Teoriler  470
bba. Şekli Objektif Teori  470
bbb. Nedensellik Teorisi  471
bbc. Maddi Objektif Teori  471
bbd. Hukuki Yarar (Suç Konusu) Yönünden Bir Tehlike veya Saldırı Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı Kabul Eden Teori  472
bc. Karma Teoriler  472
bd. Görüşümüz  473
4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Bitirilememesi veya Neticenin Gerçekleşememesi  474
a. İcra Hareketlerinin Ne Zaman Bitmiş Sayılacağı  474
b. Eksik–Tam Teşebbüs Ayırımı  475
D. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  476
E. Gönüllü (İhtiyariyle) Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)  477
1. Kavram  477
2. Gönüllü Vazgeçme  477
a. Gönüllü Vazgeçmenin Cezalandırılmama Nedeni  477
aa. Sübjektif Teoriler  477
ab. Objektif Teoriler  478
ac. Suç Politikası Teorileri  478
ad. Görüşümüz  479
b. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  479
c. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  480
ca. Ceza Yönünden  480
cb. Gönüllü Vazgeçmenin Şeriklere Etkisi  481
cba. Asıl Failin Vazgeçmesi  482
cbb. Yardım Edenin Vazgeçmesi  482
cbc. Azmettirenin Vazgeçmesi  482
3. Etkin Pişmanlık  482
F. İşlenemez Suça Teşebbüs  484
1. Objektif Teori  485
2. Subjektif Teori  486
3. Tehlike Teorisi  486
4. Görüşümüz  487
G. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  488
H. Teşebbüsün Cezası  490
III. İştirak  491
A. Suçlu  491
1. Genel Olarak  491
2. Kimler Suç Faili Olabilir  492
a. İnsan Olmak  492
b. Yaşayan Kişi Olmak  492
3. Suçlunun Sıfatı (Özgü Suçlar)  493
B. Suçluların Çokluğu  494
1. Çok Failli Suçlar  494
a. Genel Olarak  494
b. Çok Failli Suçların Çeşitleri  495
ba. Hareketlerin Hukuki Önemine Göre Çok Failli Suçlar  495
baa. Dar Anlamda Çok Failli Suçlar  495
bab. Geniş Anlamda Çok Failli Suçlar  495
bac. Düzensiz Çok Failli Suçlar  495
bb. Yapıları Bakımından Çok Failli Suçlar  495
c. Çok Failli Suçların Özellikleri  496
2. Tek Failli Suçlar  497
C. İştirak  497
1. Kavram ve Tarihçe  497
a. Kavram  497
b. Tarihçe  497
2. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  498
3. İştirak Konusunda Sistemler  499
a. Eşitlik (Tek Faillik) Sistemi  499
b. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi  499
c. İkilik Sistemi  500
D. TCK’da İştirak  500
1. Genel Olarak  500
2. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  502
a. Objektif Teori  502
b. Subjektif Teori  502
c. Fiil Egemenliği Teorisi  503
d. Değerlendirme  503
3. Faillik  504
a. Doğrudan Faillik  504
b. Birlikte Faillik  505
aa. Kavram  505
bb. Birlikte Failliğin Şartları  506
aaa. İştirak İradesi (Ortak Karar)  506
bbb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  508
cc. Birlikte Failin Sınırı Aşması  511
c. Dolaylı Faillik  512
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  514
a. Genel Olarak  514
b. Bağlılık Kuralı  515
aa. Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı  515
bb. Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması  517
cc. Hareketin Nedensellik Değerinin Bulunması  519
c. Suç Ortaklığı Şekilleri  520
aa. Azmettirme  520
bb. Yardım Etme  523
aaa. Kavram  523
bbb. Maddi Yardım Etme  524
aaaa. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  524
bbbb. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  524
ccc. Manevi Yardım Etme  525
aaaa. Suç İşlemeye Teşvik  525
bbbb. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  526
cccc. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  526
dddd. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  527
ddd. Zorunlu Fer’i İştirak  527
5. Özgü Suçlara İştirak  528
6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  529
a. Asıl Failin Vazgeçmesi  530
b. Diğer Şeriklerin Vazgeçmesi  530
7. Taksirli Suçlara İştirak  531
8. Tahrikçilerin Durumu  531
9. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Sirayeti  534
IV. Suçların İçtimaı  537
A. Genel Olarak  537
B. Kanunların İçtimaı (Görünüşte İçtima)  537
1. Kavram  537
2. Görünüşte İçtima İlkeleri  537
a. Özel–Genel Norm İlişkisi  538
b. Asli–Tali Norm İlişkisi  538
c. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  539
ca. Genel Olarak  539
cb. Bileşik (Mürekkep) Suç  540
cba. Bileşik Suçun Şekilleri  540
cbaa. Unsur Şeklinde Gerçekleşen Bileşik Suç  540
cbab. Ağırlatıcı Neden Şeklinde Gerçekleşen Birleşik Suç  540
cbb. Bileşik Suçu Ayırt Edici Nokta  541
cbc. Bileşik Suçun Sonuçları  542
C. Zincirleme (Müteselsil) Suç  542
1. Kavram  542
2. Hukuki Esası  543
a. Suç Tekliği Görüşü  543
b. Suç Çokluğu Görüşü  544
3. Zincirleme Suçun Unsurları  544
a. Aynı kişiye Karşı İşlenmiş Birden Fazla Suçun Bulunması  544
b. Bu Suçların Kanunun Aynı Hükmünü İhlâl Etmesi  546
c. Bir Suç İşleme Kararının Bulunması  547
4. Sonuçları  548
D. Fikrî İçtima  550
1. Kavram  550
2. Fikrî İçtimanın Unsurları  550
a. Fiilin Tek Olması  550
aa. Neticeye Üstünlük Veren Görüş  550
ab. Harekete Üstünlük Veren Görüş  551
ac. Görüşümüz  552
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlâl Edilmesi  553
ba. Aynı Neviden Fikri İçtima  553
bb. Farklı Neviden Fikri İçtima  555
3. Fikri İçtimanın Sonuçları  556
§ 6 SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR  557
I. Suçun Hukuki Konusu  557
A. Genel Olarak  557
B. Suçun Hukuki Konusunun Önemi  558
C. Suçun Hukuki Konusu ile Maddi Konusu ve Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  559
1. Suçun Maddi Konusu  559
2. Suçun Pasif Süjesi  560
3. Suçun Maddi Konusu ile Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  561
4. Suçun Maddi Konusu ile Hukuki Konusu Arasındaki İlişki  561
II. Mağdur  562
A. Kavram  562
B. Mağdurluğun Başladığı An  563
C. Mağdurun Hakları  563
D. Mağdurun Sıfatı  564
E. Mağdurun Korunması  564
1. Genel Olarak  564
2. Mağdurun Korunmasına Yönelik Çareler  565
3. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar  565
4. Türk Hukuku  567
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§ 1 CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  569
I. Genel Olarak  569
II. Cezalar  569
A. Ceza Kavramı  569
B. Ceza Teorileri  570
1. Mutlak Ceza (Adalet) Teorileri  570
2. Nisbî (Yararcı) Teoriler  572
3. Karma (Uzlaşmacı) Teoriler  573
C. Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri  574
1. Cezanın Özellikleri  574
2. Cezanın Nitelikleri  575
D. Cezanın Amaçları  576
1. Genel Önleme (Korkutma–Önleme)  576
2. Özel Önleme (Korkutma–Uslandırma)  577
3. Tasfiye  577
§ 2 CEZALARIN TÜRLERİ  577
I. Genel Olarak  577
II. Ölüm Cezası  579
A. Genel Olarak  579
B. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  579
1. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  579
2. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  580
3. Değerlendirme  580
C. Ölüm Cezası Yerine Konulan Cezalar Bakımından Sistemler  581
1. Ölüm Cezası Yerine Müebbet Hapis Cezasını Öngören Sistemler  581
2. Müebbet Hapis Cezasının Yüksekliğine Benzer, Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngören Sistemler  582
3. Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırını Aşmayacak Şekilde Ağır Bir Ceza Öngören Sistemler  582
III. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  583
A. Tarihi Gelişim  583
1. Genel Olarak  583
2. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  584
3. Cezaevlerinin Gelişimi  586
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  586
b. Aydınlanma Çağından 20’nci Yüzyıla Kadarki Dönem  588
ba. İlk Çabalar  589
bb. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  592
c. 20’nci Yüzyıl  594
B. İnfaz Sistemleri  595
C. Uzun ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Ayırımı  596
D. Uzun Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı  596
1. Gözlem (Müşahede), Sınıflandırma ve Gruplandırma  596
a. Gözlem ve Sınıflandırma  596
b. Hükümlülerin Gruplara Ayrılması  597
2. Ceza İnfaz Kurumları  598
a. Genel Olarak  598
b. Açık Ceza İnfaz Kurumları (Açık Cezaevi)  599
c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları (Kapalı Cezaevi)  600
da. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  600
db. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  601
dc. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  601
3. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  602
a. İnfaz Hukukunun Amacı  602
b. Yeniden Sosyalleştirme (Tretman)  603
ba. Çalışma  603
bb. Eğitim Çalışmaları  604
bc. Dış Dünya ile İlişki  605
bca. Haberleşme  605
bcb. Ziyaret  606
bcc. İzin  607
bcca. Mazeret İzni  607
bccb. Özel İzin  608
bccc. İş Arama İzni  608
bd. Disiplin  608
bda. Genel Olarak  608
bdb. Disiplin Tedbirleri  609
bdc. Disiplin Cezaları  609
bdd. Disiplin Soruşturması  610
bde. Disiplin Cezasının Kaldırılması  611
4. Müebbet Hapis Cezası  612
5. İnfazın Denetimi  613
a. İşkenceyi Önleme Komitesi  613
b. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  614
c. İnfaz Hâkimliği  614
d. İzleme Kurulu  615
e. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  616
E. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  616
1. CeGTİK m. 105A  616
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  618
3. Elektronik Kelepçe  620
F. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  621
1. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  621
a. Genel Olarak  621
b. Para Cezasına Çevirme  621
c. Tedbirlere Çevirme  623
ca. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  623
cb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  624
cc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  624
cd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  625
ce. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  625
d. Tedbir Hükümlerine Muhalefet  626
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  626
a. Konutta İnfaz  627
aa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  628
ab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  628
ac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  628
b. Hafta Sonu İnfaz  629
c. Geceleri İnfaz  629
IV. Para Cezaları  629
A. Genel Olarak  629
B. Tarihi Gelişim  630
1. Genel Olarak  630
2. Batı’da  630
3. Türk Hukukunda  631
C. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  631
1. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  631
2. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  632
D. Para Cezalarının Çeşitleri  633
1. Kamu Para Cezası  633
a. Genel Olarak  633
b. Kamu Para Cezasının Çeşitleri  633
2. Tazminat Nitelikli Para Cezası  633
3. İdarî Para Cezası  633
4. Medeni Para Cezası  634
5. Disiplin Para Cezası  634
6. Adlî Para Cezası (Gün Para Cezası)  634
E. Türk Hukukunda Para Cezalarının Uygulanış Biçimi  635
1. 1 Haziran 2005’e Kadar  635
2. Adlî Para Cezası  635
a. Genel Olarak  635
b. Adli Para Cezasının Unsurları  635
ba. Tam Gün Sayısı  636
bb. Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar  637
bc. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması  637
c. Adlî Para Cezasının İnfazı  637
d. Adlî Para Cezasının İnfazının Sonuçları  639
§ 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ  639
I. Kavram  639
II. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  640
III. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  641
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  641
1. Genel Olarak  641
2. Kapsamı  643
3. Sonuçları  644
B. Müsadere  644
1. Genel Olarak  644
2. Müsaderenin Çeşitleri  645
a. Eşya Müsaderesi  646
aa. Suç ile İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi  646
ab. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  647
b. Kazanç Müsaderesi  647
3. Müsadere Usulü  648
C. Çocuklar Hakkında Tedbirler  649
D. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  651
E. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  652
F. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  652
G. Tekerrür  653
1. Suçluda Tehlike Hali  653
a. İtiyadi Suçlu  653
b. Mesleki Suçlu  654
c. Örgüt Mensubu Suçlu  655
2. Tekerrür Kavramı  655
3. Tekerrürün Hukuki Niteliği  656
4. Tehlikeli Suçluların Güvenlik Nedeniyle Kapatılması  657
5. Tekerrürün Şartları Bakımından Tekerrürün Çeşitleri  658
a. Gerçek Tekerrür–Mefruz (Varsayılan) Tekerrür  658
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  658
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  659
d. Milli Tekerrür–Milletlerarası Tekerrür  659
6. Türk Ceza Hukukunda Tekerrür  659
a. Genel Olarak  659
b. Tekerrürün Şartları  659
aa. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  660
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  661
aaa. Genel Olarak  661
bbb. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  661
cc. Süre  662
c. Tekerrürün Sonuçları  663
aa. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  663
bb. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  664
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik tedbirleri  666
1. Faaliyet İzninin İptali  666
2. Müsadere  667
I. Sınır Dışı Edilme  667
Beşinci Bölüm
CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§ 1 CEZANIN BELİRLENMESİ  669
I. Genel Olarak  669
II. Ceza Türünün Seçimi  670
III. Ceza Miktarının Hesaplanması  670
A. Ölçü Birimi  670
B. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırı Aşamaması  670
IV. Cezaların Arttırılıp Eksiltilmesi  671
V. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması  671
A. Suça Tesir Eden Sebepler Kavramı  671
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  671
C. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  672
1. Ağırlatıcı–Hafifletici  672
2. Genel–Özel  672
3. Fiili–Şahsi  672
4. Kanuni–Takdiri  673
D. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesabı (TCK m. 61)  674
1. Genel Olarak  674
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  675
a. Suçun İşleniş Biçimi  676
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç  676
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  676
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  676
e. Zararın veya Tehlikenin Ağırlığı  676
f. Kastın veya Taksirin Yoğunluğu  676
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  677
3. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler Varsa  677
4. TİZHaYAŞaT  678
5. Cezanın Genel Sınırı Aşıp Aşamayacağı  678
§ 2 KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  679
I. Genel Olarak  679
II. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  679
III. Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  680
§ 3 TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  681
I. Genel Olarak  681
II. Tutukluluk Kavramının Anlamı  681
III. Mahsup İşleminin Yapılması  681
§ 4 CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  683
I. Genel Olarak  683
II. Cezaların Toplanması (İçtimaı) Konusunda Sistemler  684
A. Erime Sistemi  684
B. Hukuki İçtima Sistemi  684
C. Toplama Sistemi  685
III. Cezaların Toplanmasının Şartları ve Uygulanması  685
A. Cezaların Toplanmasının Şartları  685
1. Birden Fazla Suçun İşlenmiş Olması  685
2. Birden Fazla Suç İçin Tek veya Birden Fazla Kararla Mahkûm Edilmiş Olmak  685
B. Cezaların Toplanmasının Uygulanması  686
1. Aynı Hükümle Mahkûmiyet Halinde  686
2. Ayrı Hükümlerle Mahkûmiyetler Halinde  686
Altıncı Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
§ 1 GENEL OLARAK  687
§ 2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  688
I. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavramı  688
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Şartları  689
A. Suça İlişkin Şart  689
B. Suçluya İlişkin Şart  689
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Şart  689
III. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Uygulanması  689
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonuçları  689
V. Erteleme Süresi ve Erteleme Kararının Düşmesi  690
A. Erteleme Süresi  690
B. Erteleme Kararının Düşmesi  690
§ 3 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  690
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kavramı  690
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları  691
A. Yargılama Sonunda Belirlenen Cezaya İlişkin  691
B. Suçluya İlişkin  692
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin  693
III. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması  693
IV. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları  694
A. Denetim Süresine Tâbi Tutulma  694
B. Davanın Düşmesi Kararı  694
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Düşmesi  694
§ 4 ERTELEME (TECİL)  694
I. Erteleme Kavramı  694
II. Hukuki Esası ve Amacı  695
III. Ertelemenin Şartları  696
A. Hükümlülüğe İlişkin  697
1. Hükmedilen Cezanın Türüne İlişkin  697
2. İşlenen Suçun Niteliğine İlişkin  697
B. Suçluya İlişkin  698
1. Objektif Şart  698
2. Sübjektif Şart  699
C. Hakim Tarafından Belirlenebilen  699
IV. Erteleme Kararının Uygulanması  700
V. Erteleme Kararının Sonuçları  701
A. Cezaî Sonuçlar  701
B. Hukukî Sonuçlar  702
VI. Erteleme ile İlgili Sorunlar  702
A. Birden Çok Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Erteleme  702
B. Hapis Cezası ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesi  703
C. Ertelemenin Bölünmezliği  703
VII. Ertelemede Denetim Süresi, Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  703
A. Ertelemede Denetim Süresi  703
B. Erteleme Kararının Düşmesi  705
C. Erteleme Kararının Düşmesinin Sonuçları  705
§ 5 KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  706
I. Genel Olarak  706
II. Hukuki Esası  706
III. Amacı  707
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  707
A. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  708
1. Adi Suçlar  709
a. Genel Olarak  709
b. Müebbet Hapis Cezasında  709
2. Terör Suçları  711
3. Örgüt Suçları  712
4. Tutuklulukta Geçen Süre  712
5. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  713
B. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  715
C. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  715
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi ve Sonuçları  716
A. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  716
1. Kararı Verecek Merci  716
2. Kararın Verilmesi  718
B. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  718
1. Genel Olarak  718
2. Denetimli Serbestlik  719
C. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  720
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  721
A. Geri Alma Nedenleri  721
B. Kararı Verecek Merci  722
C. Sonuçları  723
§ 6 ÖNÖDEME  724
I. Önödeme Kavramı  724
II. Önödemenin Şartları  725
A. Suçun Niteliğine ve Cezanın Türüne İlişkin Şart  725
1. Suçun Niteliğine İlişkin Şart  725
2. Cezanın Türüne İlişkin Şart  726
a. Adlî Para Cezası  726
b. Hapis Cezası  726
c. Adlî Para Cezası ve/veya Hapis Cezası  727
d. Cezanın Miktarına Bağlı Olmayan Bazı Suçlar  727
B. Soruşturma Giderlerine İlişkin Şart  727
C. Usule İlişkin Şart  727
1. Savcı Tarafından  728
2. Mahkeme Tarafından  728
III. Önödemenin Sonuçları  728
Yedinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1 GENEL OLARAK  731
§ 2 ÖLÜM  731
I. Genel Olarak  731
II. Sanığın Ölümü  732
III. Hükümlünün Ölümü  732
§ 3 AF  733
I. Genel Olarak  733
II. Affın Suç Politikası Yönü, Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  734
A. Affın Suç Politikası Yönü  734
B. Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  734
III. Affın Nedeni Bakımından Çeşitleri  735
A. Bir Dönemi Kapatan Af  735
B. Yatıştırma ya da Toplumsal Barış Affı  736
C. Hükmü Düzeltici Af  736
IV. Affın Çeşitleri  736
A. Genel Af  736
B. Özel Af  737
C. Cumhurbaşkanınca Af  738
V. Türkiye’de Af Uygulamaları  738
A. Af Kanunları  738
B. Dolayısıyla Af Kanunları  738
§ 4 ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  740
I. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı ve Şikâyet Hakkından Feragat  740
A. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı  740
B. Şikâyet Hakkından Feragat  741
II. Şikâyetten Vazgeçmenin Hukuki Niteliği, Konusu, Şekilleri, Zamanı ve Kabulü  741
A. Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  741
B. Vazgeçmenin Konusu  742
C. Vazgeçmenin Şekilleri  742
D. Vazgeçmenin Zamanı  743
E. Vazgeçmenin Kabulü  744
III. Şikâyetten Vazgeçmenin Sonucu  744
§ 5 ZAMANAŞIMI  745
I. Kavram, Tarihçe, Hukuki Esası ve Hukuki Niteliği  745
A. Kavram  745
B. Tarihçe  745
C. Hukuki Esası  746
1. Manevi Ceza Görüşü  747
2. Uslanma Görüşü  747
3. Unutma Görüşü  747
4. Delillerin Kaybolması Görüşü  747
5. Psikolojik Değişme Görüşü  747
6. Sosyal Yarar Görüşü  747
7. Karma Görüş  748
D. Hukuki Niteliği  748
1. Zamanaşımını Muhakeme Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  748
2. Zamanaşımını Maddi Ceza Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  748
3. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  748
4. Baskın Görüş  749
II. Dava Zamanaşımı  749
A. Dava Zamanaşımı Kavramı  749
B. Dava Zamanaşımına Ait Sürelerin Hesaplanması  749
1. Süreler  749
2. Sürelerin Hesaplanması  750
a. Genel Olarak  750
b. İki Tür Cezayı Gerektiren Suçlarda  751
c. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde  752
C. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  753
1. Genel Olarak  753
2. Başlangıç Günü  755
D. Dava Zamanaşımı Engelleri  755
1. Dava Zamanaşımının Durması  755
a. Kavram  755
b. Durma Nedenleri  756
ba. Dava Açılmasının İzin Alınmasına Bağlı Olması  756
bb. Dava Açılmasının Karar Alınmasına Bağlı Olması  757
bc. Bekletici Sorun Sayma  758
bd. Kaçaklık Kararı Verilmesi  759
be. Bankacılık Kanunu (m. 165)  759
bf. Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (m. 20)  759
bg. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m. 171)  760
bh. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (CMK m. 231)  760
bı. Uzlaştırma (CMK m. 253)  760
c. Durmanın Sonuçları  760
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  761
a. Kavram  761
b. Kesilme Nedenleri  761
ba. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi  761
bb. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  762
bc. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  762
bd. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  763
c. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerle İlgili Bazı Tartışmalar  763
d. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  763
E. Dava Zamanaşımının Sonuçları  764
F. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  765
III. Ceza Zamanaşımı  766
A. Ceza Zamanaşımı Kavramı  766
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  766
1. Genel Olarak  766
2. TCK’da Süreler  767
C. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  768
1. Hükmün Kesinleştiği Tarih  768
2. İnfazın Kesildiği Tarih  768
D. Ceza Zamanaşımı Engelleri  769
1. Ceza Zamanaşımının Durması  769
a. Kavram  769
b. Durma Nedenleri  769
ba. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  769
bb. CeGTİK m. 118’de Gösterilen Bazı Suçlar Bakımından Hükümlünün Asker Olması  770
bc. Hükümlünün Bir Başka Cezadan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması  770
bd. Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması  770
c. Durmanın Sonuçları  770
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  771
a. Kavram  771
b. Kesilme Nedenleri  771
ba. İlamın İnfazına İlişkin İşlemlerin Yapılması  771
bb. Hükümlünün Yakalanması  772
bc. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  772
c. Kesilmenin Sonuçları  773
E. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  773
§ 6 MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ADLÎ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  774
I. Memnu Hakların İadesi  774
II. Adlî Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  776
A. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  776
B. Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Kullanılması  777
C. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  778
D. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi Usulü  781
Kaynakça  783
Mevzuat Dizini  795
Kavramlar Dizini  811
 


İzzet Özgenç ...
Kasım 2018
18.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2018
41.50 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Eylül 2018
90.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onüçüncü Basıya Önsöz  7
Onikinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  45
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE
CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 CEZA HUKUKU KAVRAMI  47
I. Genel Olarak  47
II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla ve Benzeri Bilim Dallarıyla İlişkisi  49
A. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  49
1. Anayasa Hukuku  49
2. Devletler Hukuku  49
3. Medeni Hukuk  50
4. Ceza Muhakemesi Hukuku  50
5. İnfaz Hukuku  50
B. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  50
1. Kriminoloji  50
2. Kriminalistik  50
3. Adlî Tıp  51
§ 2 CEZA HUKUKUNUN KONUSU  51
I. Genel Olarak  51
II. Ceza Hukukunun Yaptırımları ile Diğer Yaptırımlar Arasındaki Farklar  52
A. Genel Olarak  52
B. Haksız Fiiller  52
C. Disiplin Suçları  53
D. İdarî Suçlar (Zabıta Yaptırımlarını Gerektiren Fiiller)  56
E. Vergi Cezalarını Gerektiren Fiiller  57
III. Ceza Hukukunun Yeri ve Kısımları  57
A. Ceza Hukukunun Yeri  57
B. Ceza Hukukunun Kısımları  58
1. Maddi Ceza Hukuku  58
2. Şekli Ceza Hukuku  59
3. İnfaz Hukuku  59
IV. Ceza Hukuku İlkeleri ve Suç Politikası  60
A. Ceza Hukuku İlkeleri  60
1. Kusur İlkesi  60
2. Hukuk Devleti İlkesi  61
3. Ümanizm İlkesi  62
B. Suç Politikası  63
§ 3 CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  64
I. Eski Ceza Hukuku Dönemi  64
A. Genel Olarak  64
B. Hammurabi Kanunları  68
II. Roma Ceza Hukuku Dönemi  70
III. Kanonik Hukuk (Kilise Hukuku) Dönemi  72
IV. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  73
V. 18’inci Yüzyılın Sonlarından Günümüze Kadar Olan Dönem (Aydınlanma Çağı)  74
A. Genel Olarak  74
B. Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi  74
1. Klasik Okul (Teoriler)  74
a. Toplumsal Sözleşme Teorisi  74
b. Toplumsal Yarar Teorisi  75
c. Mutlak Adalet Teorisi  77
d. Karma Teori  78
2. Pozitif Okul (Pozitivist Görüşler)  79
a. Genel Olarak  79
b. Üçüncü Okul  80
c. Pozitivist Görüşün Klasik Görüşten Ayrıldığı Noktalar  81
3. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu  81
4. Ceza Hukuku Uluslararası Birliği  81
5. Hukuk Tekniği Okulu  82
6. Toplumsal Savunma Görüşleri  83
VI. Çağdaş Ceza Hukuku ve XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  84
A. Çağdaş Ceza Hukuku  84
B. XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  85
1. Genel Olarak  85
2. Düşman Ceza Hukuku  85
VII. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  86
A. İslâmiyet’ten Önce  86
B. İslâmiyet’ten Sonra  87
1. Genel Olarak  87
2. İslâm Ceza Hukukunun Kaynakları  88
3. İslâm Ceza Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar  88
a. Allahın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  88
aa. Zina  89
ab. Zina İftirası (Kazif)  89
ac. Şarap İçmek  90
ad. Hırsızlık  90
ae. Yol Kesmek  91
af. İslâm Dinini Terk Etmek  92
ag. Devlete İsyan  92
b. Kulun Yani Kişilerin Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  92
ba. İnsan öldürme  93
baa. Kasten İnsan öldürme  93
bab. Kasıt Benzeri Öldürme  93
bac. Hataen Öldürme  94
bb. Yaralama  94
c. Taziren Cezalandırılan Suçlar  95
C. Osmanlı Ceza Kanunları  95
1. Tanzimattan Önce  95
a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi  96
b. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi  97
c. IV. Mehmet Kanunnamesi  97
2. Tanzimattan Sonra  97
a. 1840 (1256) Tarihli Ceza Kanunname–i Hümayunu  97
b. 1851 (1267) Tarihli Kanunu Cedit  97
c. 1858 (1274) Ceza Kanunname–i Hümayunu  98
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ, YORUMU, UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§ 1 CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  99
I. Genel Olarak  99
II. Asıl Kaynaklar  99
A. Anayasa  99
B. Kanun  100
1. Türk Ceza Kanunu  100
2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  101
3. Çocuk Koruma Kanunu  101
4. Diğer Kanunlar  101
5. Türk Ceza Kanunu ile Diğer Kanunlar Arasındaki İlişki  102
C. Devletlerarası Antlaşmalar  105
D. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  106
III. Yardımcı Kaynaklar  107
A. Gelenek (Örf ve Adet), Ahlâk ve Din Kuralları  107
1. Örf ve Adet  107
2. Ahlâk  108
3. Din Kuralları  109
B. Mahkeme İçtihatları  109
C. Doktrin  110
D. Hukukun Genel İlkeleri  110
IV. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  111
A. Kaynakların Yürürlüğe Girişi  111
B. Kaynakların Yürürlükten Çıkışı  111
1. Açık (Sarih) Yürürlükten Kaldırma  111
2. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma  112
C. Metrukiyet  112
V. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  112
A. Sürekli (Daimi) Kanunlar  113
B. Süreli Kanunlar  113
C. Geçici (İstisnai) Kanunlar  113
§ 2 CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  113
I. Genel Olarak  113
II. Tarihi Gelişim  114
A. Batıda  114
B. Bizde  115
III. Kanunilik İlkesinin Leh ve Aleyhindeki Görüşler  116
A. Lehindeki Görüşler  116
B. Aleyhindeki Görüşler  117
IV. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu  117
A. Genel Olarak  117
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  118
C. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmeme  119
V. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  119
A. Belirlilik  120
B. Kıyas (Örnekseme) Yasağı  121
C. Geçmişe Uygulama Yasağı  121
D. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  122
§ 3 CEZA HUKUKU KURALLARININ (NORMLARININ) TASNİFİ  122
I. Genel Olarak  122
II. Aralarındaki Bağlantılar Bakımından Ceza Kurallarının Tasnifi  122
A. Davranış Kuralları–Yaptırım Kuralları  122
B. Bağımsız – Bağımlı Ceza Kuralları  123
1. Bağımsız (Asıl) Ceza Kuralları  123
a. Tam Ceza Kuralları  123
b. Eksik Ceza Kuralları  123
c. Açık Ceza Kuralları  124
2. Bağımlı (Tamamlayıcı) Ceza Kuralları  124
a. Yönergesel Kurallar  124
b. Yorum (Tanıma) Kuralları  124
c. Genişletici ve Daraltıcı Kurallar  124
d. Gerçekleştirici ve Geçici Kurallar  125
e. Çatışma Kuralları  125
f. Atıf Kuralları  125
§ 4 CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  125
I. Genel Olarak  125
II. Yorum Araçları  126
III. Yorumun Çeşitleri  127
A. Biçimsel Bakımından  127
1. Yasama Yorumu  127
2. Yargı Yorumu  128
3. Doktrin Yorumu  128
B. Maddi Bakımdan  128
1. Amaççı Yorum  129
2. Daraltıcı Yorum  130
3. Genişletici Yorum  131
IV. Yorum ve Kıyas  131
§ 5 CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  133
I. Genel Olarak  133
II. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  133
A. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi  133
B. Genel Kural ve Derhal Uygulanma ile Geçmişe Yürürlü Uygulama Arasındaki Fark  135
C. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Uygulanmamasının Esası  136
D. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası ve Bunun İçeriği  137
1. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası  137
2. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  137
3. Aradaki ve Geçici Kanunlarda Durum  140
a. Aradaki Kanun  140
b. Geçici Kanun  141
4. Çeşitli Kanunlarda Durum  142
a. Muhakeme Hukuku Kanunlarında  142
b. Koğuşturma Şartlarını İçeren Kanunlarda  143
c. İnfaz Kanunlarında  143
d. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kanunlarda  144
e. Zamanaşımına İlişkin Kanunlarda  146
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarında  147
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi  147
III. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  148
A. Genel Olarak  148
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  148
1. Mülkilik İlkesinin Dayandığı Temeller  148
2. Ülke Kavramı ve Ülkenin Kısımları  149
a. Ülke Kavramı  149
b. Ülkenin Kısımları  149
ba. Gerçek Anlamda Ülke  149
bb. Farazi Anlamda Ülke  150
C. Suçun İşlendiği Yer  150
1. Genel Olarak  150
2. Mesafe Suçları  150
D. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  153
1. Genel Olarak  153
2. Cumhurbaşkanı  153
a. Genel Olarak  153
b. Anayasa m.105’in İlk Şekli  154
aa. Görevle İlgili Suçlar  154
bb. Kişisel Suçlar  155
c. Anayasa m.105’in Son Şekli  156
d. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  156
3. Yasama Bağışıklığı  157
a. Genel Olarak  157
b. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  159
c. Yasama Dokunulmazlığı (Geçici–Nisbî Dokunulmazlık)  161
4. Diplomatik Dokunulmazlık  164
5. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  166
a. Genel Olarak  166
b. NATO Sözleşmeleri Gereğince Dokunulmazlıktan Yararlanan Kişiler  167
c. Bu Kişilerin TCK’ya Tâbi Olmayan Suçları  168
ca. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Mutlak Yargı Yetkisine Tâbi Suçları  169
cb. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Rüçhanlı (Öncelikli) Yargı Yetkisine Sahip Olduğu Suçlar  169
cc. Gönderen ve Kabul Eden Devlet Mensuplarının İştirak Halinde Suç İşlemeleri  172
E. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  172
1. Genel Olarak  172
2. Faile Göre Kişisellik İlkesi (Vatandaş Tarafından İşlenen Suç)  173
a. Genel Olarak  173
b. TCK m. 11’in Uygulanma Şartları  175
3. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi (Yabancı Tarafından İşlenen Suç)  177
a. Genel Olarak  177
b. TCK m. 12’nin Uygulanma Şartları  177
4. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  178
a. Genel Olarak  178
b. Gerçeklik (Korunma İlkesinin Uygulanma Şartları  178
5. Evrensellik (Adalet) İlkesi  179
6. İkame Yargı(Temsile Dayalı Evrensellik) İlkesi  181
F. Yabancı Ülke Ceza Kanunu’nun Değeri  182
§ 6 SUÇLULARIN İADESİ  183
I. Suçluların İadesi Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Esası  183
A. Suçluların İadesi Kavramı  183
B. Tarihsel Gelişim  184
C. Hukuki Esası  185
II. İadenin Şartları  186
A. Fiile İlişkin (Maddi) Şartlar  186
1. Fiile İlişkin Genel Kural  186
2. Fiile İlişkin Şartlara Rağmen İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  186
3. Siyasi Suç  187
a. Kavram  187
aa. Tam (Mutlak) Siyasi Suç  187
ab. Nisbî Siyasi Suç  188
b. Tarihçe  188
c. Nisbî Siyasi Suçun Daraltılması Yönündeki Eğilimler ve Sonuçları  188
ca. Belçika Kuralı  189
cb. Anarşizm Suçları  189
cc. Terör Suçları  189
cd. İnsanlığa Karşı Suçlar (Jenosid–Soykırım Suçları)  190
ce. Mali Suçlar  191
cf. Askerî Suçlar  191
B. Kişiye İlişkin Şartlar  192
III. İadede Usul  193
A. İade Usulünde Sistemler  193
1. Adlî Sistem  193
2. İdarî Sistem  193
3. Karma Sistem  193
B. İadeyi Talep Eden Ülke Türkiye İse  193
C. Kendisinden İade Talep Edilen Ülke Türkiye İse  195
D. Teslim  197
IV. İadenin Sonuçları (İadede Özellik)  198
V. İadeyi Kabul Etmeyen Devletin Sorumluluğu  199
Üçüncü Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ 1 SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇ KAVRAMI İLE SUÇUN UNSURLARI  201
I. Suç Genel Teorisi Kavramı  201
II. Suç Kavramı  201
A. Genel Olarak  201
B. Suçun Türleri  202
1. Genel Olarak  202
2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi  203
3. Kabahatler Kanunu  204
a. Genel Hükümler  204
aa. Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı  204
ab. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  205
ac. İdarî Yaptırımlar  207
ad. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları  208
ada. Karar Verme Yetkisi  208
adb. Kanun Yolları  208
b. Çeşitli Kabahatler  209
III. Suçun Unsurları  209
A. Genel Olarak  209
B. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  211
1. Önşartlar  211
2. Cezalandırılabilme Şartları  212
a. Genel Olarak  212
b. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımı  213
c. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımının Sonuçları  215
3. Koğuşturma Şartları  215
a. Genel Olarak  215
b. Cezalandırılabilme Şartı – Koğuşturma Şartı Farkı  216
c. Koğuşturma Şartlarının Şekilleri  216
ca. İzin  216
cb. Talep  218
cc. Karar  218
cd. Şikâyet  218
cda. Şikâyetin Özellikleri  219
cdb. Şikâyet süresi  220
cdc. Uzlaştırma  220
cdd. Şikâyetten Vazgeçme ve Şikâyet Hakkından Feragat  221
cdda. Şikâyetten Vazgeçme  221
cddb. Şikâyet Hakkından Feragat  222
cde. İzin, Talep ve Karar ile Şikâyet Arasındaki Farklar  222
§ 2 TİPE UYGUN FİİL  223
I. Tipiklik Kavramı  223
A. Genel Olarak  223
B. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  223
1. Hukuki Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç  224
2. Fiili Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç  224
II. Fiil Kavramı  224
III. Hareketin Önemi ve Sayısı  225
A. Hareketin Önemi  225
1. Teoriler  225
a. Tabii (İlli) Hareket Teorisi  225
b. Amaççı (Finalist) Hareket Teorisi  226
c. Sosyal Hareket Teorisi  227
d. Görüşümüz  228
2. Düşünce Suçları ve Hareketsiz Suçlar  228
a. Düşünce Suçları  228
b. Hareketsiz Suçlar  231
3. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  232
a. Serbest Hareketli Suçlar  232
b. Bağlı Hareketli Suçlar  232
B. Hareketin Sayısı  233
1. Tek Hareketli Suçlar  233
2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  233
3. Seçimlik Hareketli Suçlar  234
4. İtiyadi Suçlar  234
C. Hareketin Şekilleri  235
1. İcrai Suçlar  235
2. İhmali Suçlar  236
3. İhmal Suretiyle İcrai Suçlar  237
4. Hareketin Şekilleri Yönünden Yapılan Ayırımın Önemi  239
a. İcrai – İhmali Suç Ayırımı  239
b. İhmali – İhmal Suretiyle İcrai Suç Ayırımı  240
IV. Hareket Yeteneği  241
A. Genel Olarak  241
B. Tüzel Kişilerin Durumu  241
V. Netice  245
A. Genel Olarak  245
B. Neticeye Göre Suçların Ayrımı  246
1. Maddi Suç–Şekli Suç  246
2. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç  247
a. Genel Olarak  247
b. Kesintisiz (Mütemadi) Suçun Şekilleri  248
c. Temadinin Sona Ermesi  248
d. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç Ayrımının Sonuçları  249
3. İcrai Suç–İhmali Suç  249
4. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  250
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  251
6. Kalkışma Suçu  251
VI. Nedensellik Bağı  251
A. Nedensellik Bağı Kavramı  251
B. Teoriler  252
1. Şart Teorisi  252
a. Genel Olarak  252
b. Rücu Yasağı  254
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  256
2. Etkin Sebep Teorisi  257
3. Uygun Sebep Teorisi  258
4. Hukuki Önem Teorisi  261
5. Görüşümüz  261
C. İhmal ve Nedensellik Bağı  265
1. Genel Olarak  265
2. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağının Saptanması  265
§ 3 HUKUKA AYKIRILIK  268
I. Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık  268
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  268
B. Hukuka Aykırılığın İçeriği  269
1. Biçimsel Hukuka Aykırılık  269
2. Maddi Hukuka Aykırılık  270
a. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Yararları  271
b. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Sakıncası  271
3. Görüşümüz  271
C. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  272
D. Hukuka Özel Aykırılık  273
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri  274
A. Kavram  274
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler Arasındaki Ayrımın Önemi  275
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Niteliği  275
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri  277
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  278
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması  281
III. TCK m. 24 ve 25’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  281
A. Görevin İfası (Yerine Getirilmesi)  281
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  282
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  283
a. Bir Emrin Varlığı  284
b. Emrin Bağlayıcı Nitelik Taşıması  284
ba. Emrin Şekil Olarak Kanuna Uygun Olması (Şekli Meşruluk)  284
baa. Emrin Yetkili Merci (Âmir) Tarafından Verilmesi  284
bab. Memurun Emri İcraya Mecbur Olması  285
bac. Emrin Kanunun Öngördüğü Şekil Şartlarına Sahip Olması  285
bb. Emrin Kanunca Öngörülen İçerik Şartlarına Sahip Olması (Maddi Meşruluk)  286
3. Kanuna Aykırı Emir  286
a. Memurun Emrin Kanuna Aykırı Olduğunu Bilmemesi  286
b. Mevzuatın Mutlak İtaati Aradığı Durumlar  287
ba. Asker Kişiler  288
bb. Polis  289
B. Meşru Savunma (Müdafaa)  290
1. Kavram ve Hukuki Esası  290
a. Kavram  290
b. Hukuki Esası  290
ba. Sübjektif Teoriler  291
bb. Objektif Teoriler  291
bc. Baskın Görüş  292
2. Şartları  292
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  292
aa. Saldırının Haksız Olması  292
ab. Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması  294
ac. Saldırının Halen Bulunması  296
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  297
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  297
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Oranın Bulunması  298
bc. Savunma Hareketinin Saldırıyı Yapana Yönelmesi  299
3. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma  299
C. Zorunluluk (Zaruret, Iztırar) Hali  300
1. Kavram, Benzer Hallerden Farkı ve Hukuki Esası  300
a. Kavram  300
b. Benzer Hallerden Farkı  304
ba. Zorunluluk Hali – Meşru Savunma Farkı  304
bb. Zorunluluk Hali – Cebir Farkı  304
bc. Zorunluluk Hali–Mücbir Sebep Farkı  305
c. Hukuki Esası  305
ca. Hukuk Dışı Hal (Zaruretin Hukuka Üstünlüğü) Teorisi  305
cb. Manevi Cebir (Psikolojik) Teorisi  305
cc. Hakların Çatışması Teorisi  306
cd. Saiklerin Sosyalliği veya Tehlikesizlik (Pozitivist) Teorisi  306
ce. Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi (Uygunluk Kuralı)  306
cf. Baskın Görüş  306
2. Şartları  307
a. Tehlikeye İlişkin  307
aa. Tehlikenin Halen Mevcut Olması  307
ab. Tehlikenin Kişiyi Ağır Bir Zarara Uğratacak Nitelikte Olması  308
ac. Tehlikenin Gerçekleşmesine Bilerek Sebebiyet Verilmemiş Olunması  309
ad. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  310
b. Korunmaya İlişkin  311
ba. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  311
bb. Korunma Hareketi ile Tehlike Arasında Oran Olması  311
3. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali  312
4. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  313
a. İzin Verilen Risk  313
b. Görevlerin Çatışması  314
IV. TCK m. 26’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  316
A. Hakkın Kullanılması (İcrası)  316
1. Hakkın Kullanılması Kavramı  316
2. Hakkın Kullanılmasının Özellikleri  316
3. Şartları  317
a. Subjektif Bir Hakkın Bulunması  317
b. Hakkın Fail Tarafından Doğrudan Doğruya Kullanılabilmesinin Mümkün Olması  318
c. Failin Hakkını Hakkı Doğuran Sebebin Sınırları İçerisinde Kullanması  318
d. Hakkın İcrası ile İşlenen Suç Arasında Fikri Bağlantının Bulunması  319
4. Hakkın Kullanılması Kapsamına Giren Haller  319
a. Zilyetliğin Korunması  319
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  320
ba. Gazetecilik  321
bb. Hekimin Müdahalesi  323
bba. Genel Olarak  323
bbb. Müdahale Şekilleri  324
bbba. Tedavi Amacına Yönelen  324
bbbb. Tedavi (İyileştirme) Amacına Yönelmeyen  325
bbc. Organ ve Doku Nakli  326
bbca. Yaşayan Kişilerden Organ Nakli  327
bbcb. Ölülerden Organ Nakli  328
bbcc. Organ veya Doku Ticareti  329
bc. Spor Hareketleri  329
c. Tedip Hakkı  330
B. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  330
1. Genel Olarak  330
2. Şartları  331
a. Rızaya Ehliyet  332
b. Rıza Açıklaması  333
c. Rızanın Konusu  334
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  339
A. Genel Olarak  339
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Kavramı ve Sınırları  341
1. Sınırın Aşılması Kavramı  341
2. Sınırları  341
a. Oranda–Araçta (Intensiv) Sınırın Aşılması  341
b. Zamanda (Extensiv) Sınırın Aşılması  342
C. Hukuki Niteliği  343
D. Sınırın Aşılması Şekilleri  343
1. Sınırın Heyecan (Affekt) Nedeniyle Aşılması  344
2. Sınırın Kasten Aşılması  346
3. Sınırın Taksirle Aşılması  346
§ 4 KUSURLULUK  347
I. Genel Olarak  347
II. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği)  348
A. Kavram  348
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  349
1. Genel Olarak  349
2. Actiones Liberae in Causa’nın (ALİC) Uygulanabilme Koşulları  350
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  351
1. Yaş  351
a. Yaş Küçüklüğü  351
aa. Birinci Dönem  353
ab. İkinci Dönem  353
aba. Temyiz Gücü Yoksa  354
abb. Temyiz Gücü Varsa  354
ac. Üçüncü Dönem  357
ad. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Birlikte Olması  357
b. Yaş Büyüklüğü  357
c. Yaşın Belirlenmesi  358
2. Akıl Hastalığı  359
a. Genel Olarak  359
b. TCK’da Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  359
c. Akıl Hastalığı Kapsamına Giren Durumlar  361
ca. Uyurgezerlik ve Hipnotizma  362
caa. Uyurgezerlik  362
cab. Hipnotizma  362
cb. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı  363
d. Tam Akıl Hastalığı  363
e. Kısmi Akıl Hastalığı  364
3. Sağır–Dilsizlik  364
a. Genel Olarak  364
b. TCK m. 33’e Göre  365
4. Geçici (Arızi) Nedenler  366
a. Genel Olarak  366
b. Yığın Suçluluğu (Kitle Halinde İşlenen Suçlar)  367
ba. Yığın Kavramı  367
bb. Yığın Psikolojisi  367
bc. Suçun Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  367
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği  368
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  368
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  369
III. Kusur  370
A. Kusurluluğun Esasını Açıklayan Teoriler  370
1. Psikolojik Teori  370
2. Normatif Teori  371
3. Teorilerin Değerlendirmesi  371
B. Kusurluluğun Kapsamı ve Kusur Çeşitleri  372
1. Kusurluluğun Kapsamı  372
2. Kusur Çeşitleri  372
C. Kast  373
1. Kast Kavramı  373
2. Kasdın Hukuki Esası  374
a. Tasavvur Teorisi  374
b. İrade Teorisi  374
c. Baskın Görüş  374
3. Kasdın Unsurları  374
a. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  374
b. İrade Unsuru (İsteme)  375
4. Kast ile Saik ve Kasdın Yoğunluğu  381
a. Kast ve Saik  381
b. Kasdın Yoğunluğu (Tasarlama)  382
ba. Soğukkanlılık Teorisi  382
bb. Plân Kurma Teorisi  383
bc. Teemmül Teorisi  383
bd. Teorilerin Değerlendirilmesi  383
5. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman  384
a. Başlangıçta Kast  385
b. Eklenen Kast  385
c. Sonradan Oluşan Kast  386
6. Kasdın Çeşitleri  386
a. Ani Kast–Düşünce Kasdı  386
b. Genel Kast–Özel Kast  386
c. Doğrudan Kast–Dolaylı veya Olası Kast  387
d. Zarar Kasdı–Tehlike Kasdı  388
e. Seçimlik Kast  388
f. Weber Kasdı  389
7. Kastın Belirlenmesi  389
D. Taksir  391
1. Taksir Kavramı  391
2. Taksirin Hukuki Esası  392
a. Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Teorisi  392
b. Öngörebilme Teorisi  392
c. Önleyebilme Teorisi  393
d. Yanılma Teorisi  393
e. Baskın Görüş  393
3. Taksirin Unsurları  394
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması  394
b. Hareketin İsteyerek Yapılması (İradiliği)  395
c. Neticenin İstenmemesi, Yani İradi Olmaması  395
d. Neticenin Öngörülebilir Olması  396
e. Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  398
ea. Üçüncü Kişinin Hareketi  398
eb. Mağdurun Hareketi  399
4. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  402
a. Dikkat Yükümlülüğüne Aykırılık (Dikkatsizlik)  403
b. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (Tedbirsizlik)  403
5. Taksirin Derecesi (Çeşitleri)  403
6. Bilinçli Taksir  404
7. Taksirli Suçlarda Yaptırım  404
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  405
1. Kavram  405
2. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  408
3. Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  409
4. Taksirli Hareketin Bulunması  409
F. Kabahatlerde Kusur  409
1. Genel Olarak  409
2. Kabahatler Kanunu  410
IV. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  410
A. Genel Olarak  410
B. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  411
1. Kavram  411
2. Dar Anlamda Basın Suçu  411
3. Basın Yoluyla İşlenen Suç  411
4. Basın Düzenine Karşı Suçlar  412
5. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu  412
a. Genel Olarak  412
b. Süreli Yayınlarda  413
c. Süresiz Yayınlarda  414
6. Basın Suçlarının Muhakemesi  414
C. Radyo ve Televizyon Yayınları ile İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  416
1. TRT Bakımından  416
2. Özel Radyo ve Televizyonlar Bakımından  416
D. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  417
1. Genel Olarak  417
2. 5651 sayılı Kanununa Göre İnternet Süjelerinin Sorumlulukları  419
a. Genel Olarak  419
b. İnternet Süjeleri  419
c. Süjelerin Sorumluluğu  420
aa. İçerik Sağlayıcı  420
ab. Yer Sağlayıcı  420
ac. Erişim Sağlayıcı  421
ad. Toplu Kullanım Sağlayıcı  421
d. Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi  422
V. Ceza Hukukunda Hata (Yanılma)  423
A. Kavram  423
B. Hukuki Hata (Yanılma)  424
1. Kavram  424
2. Sistemler  425
3. TCK'nın sistemi  426
C. Fiili Hata (Yanılma)  428
1. Kavram  428
2. Fiili Hata  428
a. Unsurlarda  429
aa. Kastlı Suçlarda  430
ab. Taksirli Suçlarda  434
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  435
c. Objektif Sorumluluk Hallerinde  436
d. Suça Tesir Eden Hallerde  436
e. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  437
ea. Tek Neticeli Hata  437
eb. Çok Neticeli Hata  438
f. Nedensellik Bağında  439
VI. Kusurluluğu Kaldıran Haller  440
A. Genel Olarak  440
B. Kaza ve Tesadüf  440
C. Mücbir Sebep  441
D. Cebir  442
E. Korkutma ve Tehdit  444
F. Esaslı Fiili Hata  446
VII. Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik  446
A. Genel Olarak  446
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası  447
1. Heyecan (Affekt)  447
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler  448
a. Takas Teorisi  448
b. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler  448
ba. Subjektif Kusur Belirtileri Görüşü  448
bb. Objektif Kusur Belirtileri Görüşü  449
bc. Karma Görüş  449
c. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş  449
d. Görüşümüz  449
C. Haksız Tahrikin Şartları  450
1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Olmalıdır  450
2. Bu Fiil Haksız Olmalıdır  452
3. Fail Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir  453
4. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır  454
D. Haksız Tahrikin Derecesi  456
E. Özel Haksız Tahrik Halleri  457
1. Genel Olarak  457
2. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  457
F. Haksız Tahrikin Diğer Hallerle Birlikte Bulunabilmesi  458
1. Meşru Savunma  458
2. Kısmi Akıl Hastalığı  458
3. Tasarlama  459
§ 5 SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  459
I. Genel Olarak  459
II. Teşebbüs  460
A. Genel Olarak  460
B. Tarihçe, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılış Nedeni  460
1. Tarihçe  460
2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  461
3. Teşebbüsün Cezalandırılış Nedeni  462
C. Teşebbüsün Şartları  463
1. Bir Suçun İşlenmesinin Kasdedilmesi  463
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  465
3. İcra Hareketlerine Başlanması  467
a. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmama Nedenleri  467
b. Hazırlık–İcra Ayrımı (İcra Başlangıcı)  468
ba. Sübjektif Teoriler  469
baa. Açık Bir Şekilde Ortada Bulunan Suç Kastı Teorisi  469
bab. Failin Suç İşleme Kasdını Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Koyan Hareketler Teorisi  469
bb. Objektif Teoriler  470
bba. Şekli Objektif Teori  470
bbb. Nedensellik Teorisi  471
bbc. Maddi Objektif Teori  471
bbd. Hukuki Yarar (Suç Konusu) Yönünden Bir Tehlike veya Saldırı Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı Kabul Eden Teori  472
bc. Karma Teoriler  472
bd. Görüşümüz  473
4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Bitirilememesi veya Neticenin Gerçekleşememesi  474
a. İcra Hareketlerinin Ne Zaman Bitmiş Sayılacağı  474
b. Eksik–Tam Teşebbüs Ayırımı  475
D. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  476
E. Gönüllü (İhtiyariyle) Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)  477
1. Kavram  477
2. Gönüllü Vazgeçme  477
a. Gönüllü Vazgeçmenin Cezalandırılmama Nedeni  477
aa. Sübjektif Teoriler  477
ab. Objektif Teoriler  478
ac. Suç Politikası Teorileri  478
ad. Görüşümüz  479
b. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  479
c. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  480
ca. Ceza Yönünden  480
cb. Gönüllü Vazgeçmenin Şeriklere Etkisi  481
cba. Asıl Failin Vazgeçmesi  482
cbb. Yardım Edenin Vazgeçmesi  482
cbc. Azmettirenin Vazgeçmesi  482
3. Etkin Pişmanlık  482
F. İşlenemez Suça Teşebbüs  484
1. Objektif Teori  485
2. Subjektif Teori  486
3. Tehlike Teorisi  486
4. Görüşümüz  487
G. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  488
H. Teşebbüsün Cezası  490
III. İştirak  491
A. Suçlu  491
1. Genel Olarak  491
2. Kimler Suç Faili Olabilir  492
a. İnsan Olmak  492
b. Yaşayan Kişi Olmak  492
3. Suçlunun Sıfatı (Özgü Suçlar)  493
B. Suçluların Çokluğu  494
1. Çok Failli Suçlar  494
a. Genel Olarak  494
b. Çok Failli Suçların Çeşitleri  495
ba. Hareketlerin Hukuki Önemine Göre Çok Failli Suçlar  495
baa. Dar Anlamda Çok Failli Suçlar  495
bab. Geniş Anlamda Çok Failli Suçlar  495
bac. Düzensiz Çok Failli Suçlar  495
bb. Yapıları Bakımından Çok Failli Suçlar  495
c. Çok Failli Suçların Özellikleri  496
2. Tek Failli Suçlar  497
C. İştirak  497
1. Kavram ve Tarihçe  497
a. Kavram  497
b. Tarihçe  497
2. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  498
3. İştirak Konusunda Sistemler  499
a. Eşitlik (Tek Faillik) Sistemi  499
b. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi  499
c. İkilik Sistemi  500
D. TCK’da İştirak  500
1. Genel Olarak  500
2. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  502
a. Objektif Teori  502
b. Subjektif Teori  502
c. Fiil Egemenliği Teorisi  503
d. Değerlendirme  503
3. Faillik  504
a. Doğrudan Faillik  504
b. Birlikte Faillik  505
aa. Kavram  505
bb. Birlikte Failliğin Şartları  506
aaa. İştirak İradesi (Ortak Karar)  506
bbb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  508
cc. Birlikte Failin Sınırı Aşması  511
c. Dolaylı Faillik  512
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  514
a. Genel Olarak  514
b. Bağlılık Kuralı  515
aa. Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı  515
bb. Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması  517
cc. Hareketin Nedensellik Değerinin Bulunması  519
c. Suç Ortaklığı Şekilleri  520
aa. Azmettirme  520
bb. Yardım Etme  523
aaa. Kavram  523
bbb. Maddi Yardım Etme  524
aaaa. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  524
bbbb. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  524
ccc. Manevi Yardım Etme  525
aaaa. Suç İşlemeye Teşvik  525
bbbb. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  526
cccc. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  526
dddd. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  527
ddd. Zorunlu Fer’i İştirak  527
5. Özgü Suçlara İştirak  528
6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  529
a. Asıl Failin Vazgeçmesi  530
b. Diğer Şeriklerin Vazgeçmesi  530
7. Taksirli Suçlara İştirak  531
8. Tahrikçilerin Durumu  531
9. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Sirayeti  534
IV. Suçların İçtimaı  537
A. Genel Olarak  537
B. Kanunların İçtimaı (Görünüşte İçtima)  537
1. Kavram  537
2. Görünüşte İçtima İlkeleri  537
a. Özel–Genel Norm İlişkisi  538
b. Asli–Tali Norm İlişkisi  538
c. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  539
ca. Genel Olarak  539
cb. Bileşik (Mürekkep) Suç  540
cba. Bileşik Suçun Şekilleri  540
cbaa. Unsur Şeklinde Gerçekleşen Bileşik Suç  540
cbab. Ağırlatıcı Neden Şeklinde Gerçekleşen Birleşik Suç  540
cbb. Bileşik Suçu Ayırt Edici Nokta  541
cbc. Bileşik Suçun Sonuçları  542
C. Zincirleme (Müteselsil) Suç  542
1. Kavram  542
2. Hukuki Esası  543
a. Suç Tekliği Görüşü  543
b. Suç Çokluğu Görüşü  544
3. Zincirleme Suçun Unsurları  544
a. Aynı kişiye Karşı İşlenmiş Birden Fazla Suçun Bulunması  544
b. Bu Suçların Kanunun Aynı Hükmünü İhlâl Etmesi  546
c. Bir Suç İşleme Kararının Bulunması  547
4. Sonuçları  548
D. Fikrî İçtima  550
1. Kavram  550
2. Fikrî İçtimanın Unsurları  550
a. Fiilin Tek Olması  550
aa. Neticeye Üstünlük Veren Görüş  550
ab. Harekete Üstünlük Veren Görüş  551
ac. Görüşümüz  552
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlâl Edilmesi  553
ba. Aynı Neviden Fikri İçtima  553
bb. Farklı Neviden Fikri İçtima  555
3. Fikri İçtimanın Sonuçları  556
§ 6 SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR  557
I. Suçun Hukuki Konusu  557
A. Genel Olarak  557
B. Suçun Hukuki Konusunun Önemi  558
C. Suçun Hukuki Konusu ile Maddi Konusu ve Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  559
1. Suçun Maddi Konusu  559
2. Suçun Pasif Süjesi  560
3. Suçun Maddi Konusu ile Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  561
4. Suçun Maddi Konusu ile Hukuki Konusu Arasındaki İlişki  561
II. Mağdur  562
A. Kavram  562
B. Mağdurluğun Başladığı An  563
C. Mağdurun Hakları  563
D. Mağdurun Sıfatı  564
E. Mağdurun Korunması  564
1. Genel Olarak  564
2. Mağdurun Korunmasına Yönelik Çareler  565
3. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar  565
4. Türk Hukuku  567
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§ 1 CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  569
I. Genel Olarak  569
II. Cezalar  569
A. Ceza Kavramı  569
B. Ceza Teorileri  570
1. Mutlak Ceza (Adalet) Teorileri  570
2. Nisbî (Yararcı) Teoriler  572
3. Karma (Uzlaşmacı) Teoriler  573
C. Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri  574
1. Cezanın Özellikleri  574
2. Cezanın Nitelikleri  575
D. Cezanın Amaçları  576
1. Genel Önleme (Korkutma–Önleme)  576
2. Özel Önleme (Korkutma–Uslandırma)  577
3. Tasfiye  577
§ 2 CEZALARIN TÜRLERİ  577
I. Genel Olarak  577
II. Ölüm Cezası  579
A. Genel Olarak  579
B. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  579
1. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  579
2. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  580
3. Değerlendirme  580
C. Ölüm Cezası Yerine Konulan Cezalar Bakımından Sistemler  581
1. Ölüm Cezası Yerine Müebbet Hapis Cezasını Öngören Sistemler  581
2. Müebbet Hapis Cezasının Yüksekliğine Benzer, Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngören Sistemler  582
3. Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırını Aşmayacak Şekilde Ağır Bir Ceza Öngören Sistemler  582
III. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  583
A. Tarihi Gelişim  583
1. Genel Olarak  583
2. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  584
3. Cezaevlerinin Gelişimi  586
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  586
b. Aydınlanma Çağından 20’nci Yüzyıla Kadarki Dönem  588
ba. İlk Çabalar  589
bb. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  592
c. 20’nci Yüzyıl  594
B. İnfaz Sistemleri  595
C. Uzun ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Ayırımı  596
D. Uzun Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı  596
1. Gözlem (Müşahede), Sınıflandırma ve Gruplandırma  596
a. Gözlem ve Sınıflandırma  596
b. Hükümlülerin Gruplara Ayrılması  597
2. Ceza İnfaz Kurumları  598
a. Genel Olarak  598
b. Açık Ceza İnfaz Kurumları (Açık Cezaevi)  599
c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları (Kapalı Cezaevi)  600
da. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  600
db. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  601
dc. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  601
3. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  602
a. İnfaz Hukukunun Amacı  602
b. Yeniden Sosyalleştirme (Tretman)  603
ba. Çalışma  603
bb. Eğitim Çalışmaları  604
bc. Dış Dünya ile İlişki  605
bca. Haberleşme  605
bcb. Ziyaret  606
bcc. İzin  607
bcca. Mazeret İzni  607
bccb. Özel İzin  608
bccc. İş Arama İzni  608
bd. Disiplin  608
bda. Genel Olarak  608
bdb. Disiplin Tedbirleri  609
bdc. Disiplin Cezaları  609
bdd. Disiplin Soruşturması  610
bde. Disiplin Cezasının Kaldırılması  611
4. Müebbet Hapis Cezası  612
5. İnfazın Denetimi  613
a. İşkenceyi Önleme Komitesi  613
b. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  614
c. İnfaz Hâkimliği  614
d. İzleme Kurulu  615
e. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  616
E. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  616
1. CeGTİK m. 105A  616
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  618
3. Elektronik Kelepçe  620
F. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  621
1. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  621
a. Genel Olarak  621
b. Para Cezasına Çevirme  621
c. Tedbirlere Çevirme  623
ca. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  623
cb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  624
cc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  624
cd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  625
ce. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  625
d. Tedbir Hükümlerine Muhalefet  626
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  626
a. Konutta İnfaz  627
aa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  628
ab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  628
ac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  628
b. Hafta Sonu İnfaz  629
c. Geceleri İnfaz  629
IV. Para Cezaları  629
A. Genel Olarak  629
B. Tarihi Gelişim  630
1. Genel Olarak  630
2. Batı’da  630
3. Türk Hukukunda  631
C. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  631
1. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  631
2. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  632
D. Para Cezalarının Çeşitleri  633
1. Kamu Para Cezası  633
a. Genel Olarak  633
b. Kamu Para Cezasının Çeşitleri  633
2. Tazminat Nitelikli Para Cezası  633
3. İdarî Para Cezası  633
4. Medeni Para Cezası  634
5. Disiplin Para Cezası  634
6. Adlî Para Cezası (Gün Para Cezası)  634
E. Türk Hukukunda Para Cezalarının Uygulanış Biçimi  635
1. 1 Haziran 2005’e Kadar  635
2. Adlî Para Cezası  635
a. Genel Olarak  635
b. Adli Para Cezasının Unsurları  635
ba. Tam Gün Sayısı  636
bb. Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar  637
bc. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması  637
c. Adlî Para Cezasının İnfazı  637
d. Adlî Para Cezasının İnfazının Sonuçları  639
§ 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ  639
I. Kavram  639
II. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  640
III. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  641
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  641
1. Genel Olarak  641
2. Kapsamı  643
3. Sonuçları  644
B. Müsadere  644
1. Genel Olarak  644
2. Müsaderenin Çeşitleri  645
a. Eşya Müsaderesi  646
aa. Suç ile İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi  646
ab. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  647
b. Kazanç Müsaderesi  647
3. Müsadere Usulü  648
C. Çocuklar Hakkında Tedbirler  649
D. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  651
E. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  652
F. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  652
G. Tekerrür  653
1. Suçluda Tehlike Hali  653
a. İtiyadi Suçlu  653
b. Mesleki Suçlu  654
c. Örgüt Mensubu Suçlu  655
2. Tekerrür Kavramı  655
3. Tekerrürün Hukuki Niteliği  656
4. Tehlikeli Suçluların Güvenlik Nedeniyle Kapatılması  657
5. Tekerrürün Şartları Bakımından Tekerrürün Çeşitleri  658
a. Gerçek Tekerrür–Mefruz (Varsayılan) Tekerrür  658
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  658
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  659
d. Milli Tekerrür–Milletlerarası Tekerrür  659
6. Türk Ceza Hukukunda Tekerrür  659
a. Genel Olarak  659
b. Tekerrürün Şartları  659
aa. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  660
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  661
aaa. Genel Olarak  661
bbb. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  661
cc. Süre  662
c. Tekerrürün Sonuçları  663
aa. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  663
bb. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  664
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik tedbirleri  666
1. Faaliyet İzninin İptali  666
2. Müsadere  667
I. Sınır Dışı Edilme  667
Beşinci Bölüm
CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§ 1 CEZANIN BELİRLENMESİ  669
I. Genel Olarak  669
II. Ceza Türünün Seçimi  670
III. Ceza Miktarının Hesaplanması  670
A. Ölçü Birimi  670
B. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırı Aşamaması  670
IV. Cezaların Arttırılıp Eksiltilmesi  671
V. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması  671
A. Suça Tesir Eden Sebepler Kavramı  671
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  671
C. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  672
1. Ağırlatıcı–Hafifletici  672
2. Genel–Özel  672
3. Fiili–Şahsi  672
4. Kanuni–Takdiri  673
D. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesabı (TCK m. 61)  674
1. Genel Olarak  674
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  675
a. Suçun İşleniş Biçimi  676
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç  676
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  676
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  676
e. Zararın veya Tehlikenin Ağırlığı  676
f. Kastın veya Taksirin Yoğunluğu  676
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  677
3. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler Varsa  677
4. TİZHaYAŞaT  678
5. Cezanın Genel Sınırı Aşıp Aşamayacağı  678
§ 2 KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  679
I. Genel Olarak  679
II. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  679
III. Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  680
§ 3 TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  681
I. Genel Olarak  681
II. Tutukluluk Kavramının Anlamı  681
III. Mahsup İşleminin Yapılması  681
§ 4 CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  683
I. Genel Olarak  683
II. Cezaların Toplanması (İçtimaı) Konusunda Sistemler  684
A. Erime Sistemi  684
B. Hukuki İçtima Sistemi  684
C. Toplama Sistemi  685
III. Cezaların Toplanmasının Şartları ve Uygulanması  685
A. Cezaların Toplanmasının Şartları  685
1. Birden Fazla Suçun İşlenmiş Olması  685
2. Birden Fazla Suç İçin Tek veya Birden Fazla Kararla Mahkûm Edilmiş Olmak  685
B. Cezaların Toplanmasının Uygulanması  686
1. Aynı Hükümle Mahkûmiyet Halinde  686
2. Ayrı Hükümlerle Mahkûmiyetler Halinde  686
Altıncı Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
§ 1 GENEL OLARAK  687
§ 2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  688
I. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavramı  688
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Şartları  689
A. Suça İlişkin Şart  689
B. Suçluya İlişkin Şart  689
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Şart  689
III. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Uygulanması  689
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonuçları  689
V. Erteleme Süresi ve Erteleme Kararının Düşmesi  690
A. Erteleme Süresi  690
B. Erteleme Kararının Düşmesi  690
§ 3 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  690
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kavramı  690
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları  691
A. Yargılama Sonunda Belirlenen Cezaya İlişkin  691
B. Suçluya İlişkin  692
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin  693
III. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması  693
IV. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları  694
A. Denetim Süresine Tâbi Tutulma  694
B. Davanın Düşmesi Kararı  694
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Düşmesi  694
§ 4 ERTELEME (TECİL)  694
I. Erteleme Kavramı  694
II. Hukuki Esası ve Amacı  695
III. Ertelemenin Şartları  696
A. Hükümlülüğe İlişkin  697
1. Hükmedilen Cezanın Türüne İlişkin  697
2. İşlenen Suçun Niteliğine İlişkin  697
B. Suçluya İlişkin  698
1. Objektif Şart  698
2. Sübjektif Şart  699
C. Hakim Tarafından Belirlenebilen  699
IV. Erteleme Kararının Uygulanması  700
V. Erteleme Kararının Sonuçları  701
A. Cezaî Sonuçlar  701
B. Hukukî Sonuçlar  702
VI. Erteleme ile İlgili Sorunlar  702
A. Birden Çok Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Erteleme  702
B. Hapis Cezası ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesi  703
C. Ertelemenin Bölünmezliği  703
VII. Ertelemede Denetim Süresi, Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  703
A. Ertelemede Denetim Süresi  703
B. Erteleme Kararının Düşmesi  705
C. Erteleme Kararının Düşmesinin Sonuçları  705
§ 5 KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  706
I. Genel Olarak  706
II. Hukuki Esası  706
III. Amacı  707
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  707
A. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  708
1. Adi Suçlar  709
a. Genel Olarak  709
b. Müebbet Hapis Cezasında  709
2. Terör Suçları  711
3. Örgüt Suçları  712
4. Tutuklulukta Geçen Süre  712
5. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  713
B. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  715
C. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  715
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi ve Sonuçları  716
A. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  716
1. Kararı Verecek Merci  716
2. Kararın Verilmesi  718
B. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  718
1. Genel Olarak  718
2. Denetimli Serbestlik  719
C. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  720
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  721
A. Geri Alma Nedenleri  721
B. Kararı Verecek Merci  722
C. Sonuçları  723
§ 6 ÖNÖDEME  724
I. Önödeme Kavramı  724
II. Önödemenin Şartları  725
A. Suçun Niteliğine ve Cezanın Türüne İlişkin Şart  725
1. Suçun Niteliğine İlişkin Şart  725
2. Cezanın Türüne İlişkin Şart  726
a. Adlî Para Cezası  726
b. Hapis Cezası  726
c. Adlî Para Cezası ve/veya Hapis Cezası  727
d. Cezanın Miktarına Bağlı Olmayan Bazı Suçlar  727
B. Soruşturma Giderlerine İlişkin Şart  727
C. Usule İlişkin Şart  727
1. Savcı Tarafından  728
2. Mahkeme Tarafından  728
III. Önödemenin Sonuçları  728
Yedinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1 GENEL OLARAK  731
§ 2 ÖLÜM  731
I. Genel Olarak  731
II. Sanığın Ölümü  732
III. Hükümlünün Ölümü  732
§ 3 AF  733
I. Genel Olarak  733
II. Affın Suç Politikası Yönü, Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  734
A. Affın Suç Politikası Yönü  734
B. Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  734
III. Affın Nedeni Bakımından Çeşitleri  735
A. Bir Dönemi Kapatan Af  735
B. Yatıştırma ya da Toplumsal Barış Affı  736
C. Hükmü Düzeltici Af  736
IV. Affın Çeşitleri  736
A. Genel Af  736
B. Özel Af  737
C. Cumhurbaşkanınca Af  738
V. Türkiye’de Af Uygulamaları  738
A. Af Kanunları  738
B. Dolayısıyla Af Kanunları  738
§ 4 ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  740
I. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı ve Şikâyet Hakkından Feragat  740
A. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı  740
B. Şikâyet Hakkından Feragat  741
II. Şikâyetten Vazgeçmenin Hukuki Niteliği, Konusu, Şekilleri, Zamanı ve Kabulü  741
A. Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  741
B. Vazgeçmenin Konusu  742
C. Vazgeçmenin Şekilleri  742
D. Vazgeçmenin Zamanı  743
E. Vazgeçmenin Kabulü  744
III. Şikâyetten Vazgeçmenin Sonucu  744
§ 5 ZAMANAŞIMI  745
I. Kavram, Tarihçe, Hukuki Esası ve Hukuki Niteliği  745
A. Kavram  745
B. Tarihçe  745
C. Hukuki Esası  746
1. Manevi Ceza Görüşü  747
2. Uslanma Görüşü  747
3. Unutma Görüşü  747
4. Delillerin Kaybolması Görüşü  747
5. Psikolojik Değişme Görüşü  747
6. Sosyal Yarar Görüşü  747
7. Karma Görüş  748
D. Hukuki Niteliği  748
1. Zamanaşımını Muhakeme Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  748
2. Zamanaşımını Maddi Ceza Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  748
3. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  748
4. Baskın Görüş  749
II. Dava Zamanaşımı  749
A. Dava Zamanaşımı Kavramı  749
B. Dava Zamanaşımına Ait Sürelerin Hesaplanması  749
1. Süreler  749
2. Sürelerin Hesaplanması  750
a. Genel Olarak  750
b. İki Tür Cezayı Gerektiren Suçlarda  751
c. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde  752
C. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  753
1. Genel Olarak  753
2. Başlangıç Günü  755
D. Dava Zamanaşımı Engelleri  755
1. Dava Zamanaşımının Durması  755
a. Kavram  755
b. Durma Nedenleri  756
ba. Dava Açılmasının İzin Alınmasına Bağlı Olması  756
bb. Dava Açılmasının Karar Alınmasına Bağlı Olması  757
bc. Bekletici Sorun Sayma  758
bd. Kaçaklık Kararı Verilmesi  759
be. Bankacılık Kanunu (m. 165)  759
bf. Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (m. 20)  759
bg. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m. 171)  760
bh. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (CMK m. 231)  760
bı. Uzlaştırma (CMK m. 253)  760
c. Durmanın Sonuçları  760
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  761
a. Kavram  761
b. Kesilme Nedenleri  761
ba. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi  761
bb. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  762
bc. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  762
bd. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  763
c. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerle İlgili Bazı Tartışmalar  763
d. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  763
E. Dava Zamanaşımının Sonuçları  764
F. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  765
III. Ceza Zamanaşımı  766
A. Ceza Zamanaşımı Kavramı  766
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  766
1. Genel Olarak  766
2. TCK’da Süreler  767
C. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  768
1. Hükmün Kesinleştiği Tarih  768
2. İnfazın Kesildiği Tarih  768
D. Ceza Zamanaşımı Engelleri  769
1. Ceza Zamanaşımının Durması  769
a. Kavram  769
b. Durma Nedenleri  769
ba. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  769
bb. CeGTİK m. 118’de Gösterilen Bazı Suçlar Bakımından Hükümlünün Asker Olması  770
bc. Hükümlünün Bir Başka Cezadan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması  770
bd. Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması  770
c. Durmanın Sonuçları  770
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  771
a. Kavram  771
b. Kesilme Nedenleri  771
ba. İlamın İnfazına İlişkin İşlemlerin Yapılması  771
bb. Hükümlünün Yakalanması  772
bc. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  772
c. Kesilmenin Sonuçları  773
E. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  773
§ 6 MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ADLÎ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  774
I. Memnu Hakların İadesi  774
II. Adlî Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  776
A. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  776
B. Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Kullanılması  777
C. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  778
D. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi Usulü  781
Kaynakça  783
Mevzuat Dizini  795
Kavramlar Dizini  811
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019