Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Defansif Tıp
Eylül 2020 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Son yıllarda hekimlere karşı açılan tıbbi malpraktis davalarındaki artış bazı sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi defansif tıp uygulamalarının görülmesidir. Aleyhine dava açılma korkusu yaşayan hekim, pozitif ya da negatif defansif tıp uygulamakta ya da uygulamak zorunda kalmaktadır. Elbette ki sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan bu uygulamalar bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır.

Her ne kadar hekimlerce güvenli bir liman olarak görülse de defansif tıp; hem hekim, hem hasta, hem de sağlık sistemi açısından bir takım olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Diğer ülke uygulamalarına özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığında bu uygulamaların maddi ve manevi olumsuz sonuçları bariz biçimde görülmektedir. Yapılan araştırmalar son yıllarda ülkemizde de defansif tıp uygulamalarının giderek arttığını göstermektedir. Defansif tıp uygulamalarının varlığını fark etmek ve doğabilecek ciddi olumsuz sonuçlarının önüne geçmek için atılması gereken adımlar bulunmaktadır.

Bu çalışma; ülkemizde de görülen defansif tıp uygulamalarının ve yaşanabilecek muhtemel malpraktis krizinin fark edilmesine katkı sağlamayı ummaktadır. Çalışmada; defansif tıp uygulamaları, türleri, nedenleri, etkileri, hukuki sonuçları, dünyada ve ülkemizde uygulanma oranları, hasta hekim ilişkisinin bu uygulamalardan etkileniş biçimi, tıbbi bilirkişinin ve tıbbi kayıt tutmanın defansif tıp uygulamalarının tespitindeki yeri, tıbbi standart oluşturulması, aydınlatılmış onamın defansif tıp uygulamalarını azaltmadaki etkisi konuları incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Defansif Tıp Uygulamalarının Nedenleri, Türleri, Kategorisel Etkileri, Yaygınlığı, Hukuki Sonuçları
Defansif Tıp Uygulama Örnekleri
Defansif Tıp Uygulamalarında Tıbbi Bilirkişinin Rolü
Defansif Tıp Uygulamalarının Hasta–Hekim İlişkisine Etkisi
Malpraktisten Kaçınma Yolu Olarak Defansif Tıp Uygulamaları
Defansif Tıp Uygulamalarında Tıbbi Kayıt
Defansif Tıp Uygulamalarını Azaltma Yolu Olarak "Aydınlatılmış Onam"
Barkod: 9789750261190
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
HEKİMLERİN ORTAK UZMANLIK ALANI:
DEFANSİF TIP
Av. Hüseyin Cem BARLIOĞLU  11
I. GİRİŞ  11
II. DEFANSİF TIP KAVRAMI  14
A. Defansif Tıp Tanımı  14
B. Defansif Tıp Türleri  16
1. Pozitif Defansif Tıp  16
2. Negatif Defansif Tıp  18
III. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ KATEGORİSEL ETKİLERİ  19
A. Ekonomik Etkileri  19
B. Tıbbi Etkileri  20
C. Hekimlik Mesleğine Etkileri  21
IV. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ YAYGINLIĞI  22
A. Dünyada Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  22
B. Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  24
V. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ HUKUKİ SONUÇLARI  25
VI. SONUÇ  26
Kaynaklar  33
Yazarın Özgeçmişi  37
DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ TETKİKİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Almıla TANRIVERDİ  39
I. GİRİŞ  39
II. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ NEDENLERİ  43
III. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ TÜRLERİ  48
A. Pozitif Defansif Tıp Uygulamaları  49
B. Negatif Defansif Tıp Uygulamaları  56
IV. DEFANSİF TIP UYGULAMA ÖRNEKLERİ  59
A. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Tahlil ve Tetkik İsteme  59
B. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Tedavi Etme  61
C. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Hastayı Reddetme  63
D. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Hastayı Sevk Etme  66
E. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Konsültasyon İsteme  68
F. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Reçete Yazma  70
G. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Kayıt Tutma  74
H. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Bilgilendirme  76
V. SONUÇ  79
Kaynaklar  83
Yazarın Özgeçmişi  85
DEFANSİF TIP UYGULAMALARINDA TIBBİ BİLİRKİŞİNİN ROLÜ
Av. Fatma ABA HARMANCI  87
I. GİRİŞ  87
II. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ HASTA–HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ  88
A. Hasta– Hekim İlişkisinde Tarihi Süreç  88
B. Hasta–Hekim İlişkisi  90
C. Hasta–Hekim İlişki Türleri  91
1. Paternalist Yaklaşım  91
2. İş Birliği İçinde Hareket Etme Yaklaşımı  92
3. Katılımcı Temeline Dayalı Yaklaşım  93
4. Defansif Tıp Uygulamalarının Hasta–Hekim İlişkisine Yansıması  93
III. MALPRAKTİSTEN KAÇINMA YOLU OLARAK DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  95
A. Tıbbi Malpraktis Tanımı  96
B. Tıbbi Komplikasyon Tanımı  98
C. Örnek Yüksek Mahkeme Kararlarıyla Tıbbi Malpraktis ve Tıbbi Komplikasyon Ayrımı  100
IV. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  105
A. Defansif Tıp Uygulamalarında Tıbbi Kayıt  105
1. Tıbbı Kayıt Tanımı ve Önemi  105
2. Defansif Tıp Uygulamalarının Tıbbi Kayıt Oluşturmada Sağladığı Kolaylık  111
B. Defansif Tıp Uygulamalarında Tıbbi Bilirkişinin Rolü  116
1. Tıbbi Bilirkişi Tanımı  116
2. Tıbbi Bilirkişinin İlk Önceliği Tıbbi Standardı Tespit Etmesi  119
3. Defansif Tıp Uygulamalarını Azaltma Yolu Olarak “Aydınlatılmış Onam”  121
V. SONUÇ  125
Kaynaklar  127
Yazarın Özgeçmişi  133
Kavram Dizini  135
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
HEKİMLERİN ORTAK UZMANLIK ALANI:
DEFANSİF TIP
Av. Hüseyin Cem BARLIOĞLU  11
I. GİRİŞ  11
II. DEFANSİF TIP KAVRAMI  14
A. Defansif Tıp Tanımı  14
B. Defansif Tıp Türleri  16
1. Pozitif Defansif Tıp  16
2. Negatif Defansif Tıp  18
III. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ KATEGORİSEL ETKİLERİ  19
A. Ekonomik Etkileri  19
B. Tıbbi Etkileri  20
C. Hekimlik Mesleğine Etkileri  21
IV. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ YAYGINLIĞI  22
A. Dünyada Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  22
B. Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  24
V. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ HUKUKİ SONUÇLARI  25
VI. SONUÇ  26
Kaynaklar  33
Yazarın Özgeçmişi  37
DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ TETKİKİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Almıla TANRIVERDİ  39
I. GİRİŞ  39
II. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ NEDENLERİ  43
III. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ TÜRLERİ  48
A. Pozitif Defansif Tıp Uygulamaları  49
B. Negatif Defansif Tıp Uygulamaları  56
IV. DEFANSİF TIP UYGULAMA ÖRNEKLERİ  59
A. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Tahlil ve Tetkik İsteme  59
B. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Tedavi Etme  61
C. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Hastayı Reddetme  63
D. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Hastayı Sevk Etme  66
E. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Konsültasyon İsteme  68
F. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Reçete Yazma  70
G. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Kayıt Tutma  74
H. Bir Defansif Tıp Uygulama Örneği Olarak Bilgilendirme  76
V. SONUÇ  79
Kaynaklar  83
Yazarın Özgeçmişi  85
DEFANSİF TIP UYGULAMALARINDA TIBBİ BİLİRKİŞİNİN ROLÜ
Av. Fatma ABA HARMANCI  87
I. GİRİŞ  87
II. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ HASTA–HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ  88
A. Hasta– Hekim İlişkisinde Tarihi Süreç  88
B. Hasta–Hekim İlişkisi  90
C. Hasta–Hekim İlişki Türleri  91
1. Paternalist Yaklaşım  91
2. İş Birliği İçinde Hareket Etme Yaklaşımı  92
3. Katılımcı Temeline Dayalı Yaklaşım  93
4. Defansif Tıp Uygulamalarının Hasta–Hekim İlişkisine Yansıması  93
III. MALPRAKTİSTEN KAÇINMA YOLU OLARAK DEFANSİF TIP UYGULAMALARI  95
A. Tıbbi Malpraktis Tanımı  96
B. Tıbbi Komplikasyon Tanımı  98
C. Örnek Yüksek Mahkeme Kararlarıyla Tıbbi Malpraktis ve Tıbbi Komplikasyon Ayrımı  100
IV. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  105
A. Defansif Tıp Uygulamalarında Tıbbi Kayıt  105
1. Tıbbı Kayıt Tanımı ve Önemi  105
2. Defansif Tıp Uygulamalarının Tıbbi Kayıt Oluşturmada Sağladığı Kolaylık  111
B. Defansif Tıp Uygulamalarında Tıbbi Bilirkişinin Rolü  116
1. Tıbbi Bilirkişi Tanımı  116
2. Tıbbi Bilirkişinin İlk Önceliği Tıbbi Standardı Tespit Etmesi  119
3. Defansif Tıp Uygulamalarını Azaltma Yolu Olarak “Aydınlatılmış Onam”  121
V. SONUÇ  125
Kaynaklar  127
Yazarın Özgeçmişi  133
Kavram Dizini  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021