Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırma Kanunundan Doğan Bedel ve Tescil Davaları
Haziran 2019 / 1. Baskı / 1180 Syf.
Fiyatı: 199.90 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kamulaştırma Kanunu'ndan kaynaklanan bedel ve tescil davaları gün geçtikçe artmaktadır. Kamulaştırma hukuku çok yaygın bir uygulaması olan ve toplumun çok geniş kesimlerini ilgilendiren bir hukuk dalı olmasına rağmen ihmal edilmiş bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kamulaştırma hukuku mahkeme kararları ile şekillenmiş ve gelişmiş bir hukuk dalı olup, içtihadın bilinmesi ve yaygınlaşması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda; çalışmada, Kamulaştırma Kanunu'ndan kaynaklanan bedel ve tescil davaları ile ilgili Yargıtay uygulamasının derlenerek, hakim, avukat ya da kamu kurumlarının kamulaştırma işleri ile görevli personeli gibi uygulayıcıların kullanımına sunulması amaçlanmıştır.

Çalışma hazırlanırken bir kamulaştırma davasının aşamaları düşünülüp hareket edilerek; "Taşınmaza Değer Biçilmesi", "Depo Kararı" ve "Hüküm Verilmesi" aşamalarından oluşan üç temel aşama esas alınmıştır.

Çalışmada ayrıca Kamulaştırma Kanunu bağlamında kamulaştırmasız el atma ve imar uygulamalarından kaynaklanan davalar da ele alınmıştır. Pek çok konu –örneğin değer biçme- bu üç tür dava bakımından çok büyük ölçüde ortaktır. Ancak farklılık gösteren yönler ayrı başlıklar altında ele alınmıştır.

2018 yılında yapılan ve içtihadı etkileyen kanun değişiklikleri de ilgili bölümlerde gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
Taşınmaza Değer Biçilmesi
Depo Kararı
Hüküm Verilmesi
Kamulaştırmasız El Atma
İmar Uygulamasından Kaynaklanan Bedel Davaları
Barkod: 9789750255106
Yayın Tarihi: Haziran 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1180
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI  13
1. Taşınmaza Değer Biçilmesi  13
1.1 Taşınmazın Vasfının Belirlenmesi  13
1.2. Araziye Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi  37
1.2.1. Arazinin Kuru/Sulu Tarım Arazisi Olduğunun Belirlenmesi  44
1.2.2. Kapitalizasyon Faiz Oranın Belirlenmesi  51
1.2.2.1. Kuru Tarım Arazisinde  51
1.2.2.2. Sulu Tarım Arazisinde  54
1.2.2.3. Fındık Bahçelerinde  62
1.2.2.4. Kısmen Kayalık Taşlık Tarım Arazisinde  64
1.2.2.5. Kapitalizasyon Faiz Oranın Uygulanması  65
1.2.3. Değerlemeye Esas Tarım Ürünlerinin Belirlenmesi  65
1.2.3.1. Münavebe Ürünlerin Belirlenmesi  65
1.2.3.2. Kapama Bahçe  87
1.2.3.3. Çayır  105
1.2.3.4. Ürünlerin Verim Masraf ve Birim Fiyatının Belirlenmesi  106
1.2.3.4.1. Dava Tarihindeki Verilerin Kullanılması  106
1.2.3.4.2. Ekonomik Tarım Ölçütü  135
1.2.3.4.3. İdarecilik Giderleri Sermaye Faizleri ve Vergiler  138
1.2.4. Objektif Değer Artışı Uygulanması  140
1.2.4.1. Objektif Değer Artışı Uygulanacak ve Uygulanmayacak Durumlar  140
1.2.4.2. Uygulanabilecek Objektif Değer Artışı Oranlarından Örnekler  143
1.2.5. Değer Düşüklüğü Uygulanması  155
1.2.5.1. Değer Düşüklüğünün Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi  155
1.2.5.2. İrtifak Hakkı Kamulaştırmalarında Değer Düşüklüğü  160
1.2.5.3. Uygulanabilecek Değer Düşüklüğü Oranından Örnekler  171
1.2.5.4. Değer Düşüklüğü Uygulanmayacak Durumlar  183
1.2.5.5. Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Düşüklüğü  187
1.3. Arsaya Emsal Karşılaştırması Metoduna Göre Değer Biçilmesi  215
1.3.1. Nasıl Yapılacağı  220
1.3.1.1. Yargıtay Uygulaması  220
1.3.1.2. Değerlendirmenin Tutarlı Yapılması  226
1.3.1.3. Başka Yerden veya Farklı Özellikte Emsal Alınmaması  233
1.3.1.4. Özel Amaçlı Satışın Emsal Alınmaması  244
1.3.1.5. Çok Eski ya da Sonraki Tarihli Satışın Emsal Alınmaması  252
1.3.1.6. Kamulaştırma Değerinin Emsal Alınmaması  254
1.3.2. Vergi Değerinin Önemi  257
1.3.3. Yargısal Denetimden Geçmiş Değerlerin Dikkate Alınması  279
1.3.4. Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) Dikkate Alınması  298
1.4. Gelir ve Emsal Metodunun Birlikte Kullanıldığı Durumlar  316
1.5. Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçlara Değer Biçilmesi  322
1.5.1. Ağaçların Taşınmaza Kapama Bahçe Niteliği Vermemesi  338
1.5.2. Ağaç Sahibinin Zemin Sahibi Olmaması  340
1.5.3. Ağaçların Yaş Cins ve Verim Durumlarının Tespiti  344
1.6. Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapılara Değer Biçilmesi  350
1.6.1. Yapıların Cins Yaş ve Fiziki Durumları İle Maliklerinin Tespit Edilmesi  350
1.6.2. Yapılara Değer Biçme Yöntemi  381
1.6.2.1. Resmi Birim Fiyatlara Göre Değer Biçilmesi  381
1.6.2.2. Yıpranma Payı ve Eksik İşçilikler Düşülerek Değer Biçilmesi  397
1.6.2.3. Kat Mülkiyeti Kurulmuş Yapıların Kamulaştırılması  401
1.6.3. Yapının Kısmen Kamulaştırılması  407
1.6.4. Yapı Değerinin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi  409
1.6.5. Yapının Değerinden Değer Düşüklüğü İndirilmesi  417
1.6.6. Tesisat İle İlgili Montaj Demontaj ve Nakliye Masrafları  419
1.7. Araziye Maden Gelirine Göre Değer Biçilmesi  421
1.8. El Atma Davasında Dava Tarihine Göre Değerin Belirlenmesi  423
2. Depo Kararı  428
2.1. Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazlar ve Depo Kararı  428
2.2. Kesin Süreye Rağmen Bedelin Depo Edilmemesi  429
3. Hüküm Verilmesi  442
3.1. Tescil/Terkin Kararları  442
3.1.1. Tapu İptal Tescil Kararı  442
3.1.2. Tapu İptal Terkin Kararı  460
3.1.3. İrtifak Hakkının Tescili Kararı  475
3.1.4. Yenileme Kadastrosu ve Toplulaştırma Gören Taşınmazların Durumu  486
3.1.5. Bozma Kararının Tescil/Terkin Kararına Etkisi  492
3.2. Bedele Yönelik Kararlar  495
3.2.1. Bedelin Hüküm İle Birlikte Ödenmesi  495
3.2.2. Fazla Yatırılan Bedelin İadesi  513
3.2.3. İadede Faize de Hükmedilecek Durum  519
3.2.4. Bozma Kararının Bedel İle İlgili Karara Etkisi  529
3.2.5. Tapu Kaydındaki Haciz Şerhinin Bedele Yansıtılması  532
3.2.6. Tapu Kaydındaki İpotek Şerhinin Bedele Yansıtılması  536
3.2.7. Tapu Kaydındaki Takyidatların Bedele Yansıtılması  537
3.3. Faize Yönelik Kararlar  541
3.3.1. Faize Hükmedilmesi  541
3.3.2. Faizin Başlangıç Tarihinin Gösterilmesi  555
3.3.3. Faizin Bitiş Tarihinin Gösterilmesi  559
3.3.4. Faiz Uygulanacak Bedel Belirlenirken Mahsup Yapılacak Hal  565
3.3.5. Bozma Kararının Faiz İle İlgili Karara Etkisi  572
II. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN BEDEL DAVALARI  583
1. Kamulaştırmasız El Atma  583
1.1. El Atmanın Belirlenmesi  583
1.2. Kısmi El Atma  621
1.3. El Atmadan Arta Kalan Kısım  630
1.4. Özel Kamulaştırmasız El Atma Halleri  634
1.4.1. Kamulaştırmanın Usule Uygun Yapılmaması  634
1.4.2. Baraj Yapılan Bölgede Yerleşme Düzeninin Bozulması  663
1.4.3. Orman Sınırlaması  667
1.4.4. Kıyı Kenar Çizgisinde Bırakılma  671
1.5. El Atma Olsa Dahi Bedel Ödenmeyecek Durumlar  671
1.6. El Atmanın Ortadan Kalkması  687
2. Uzlaşma  697
3. Ecrimisil İsteği  702
4. Faiz  723
III. İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN BEDEL DAVALARI  729
IV. USUL  749
1. Yargı Yolu  749
2. Yetki  773
3. Yargılamaya Hakim Olan İlkeler  774
3.1. Hukuki Nitelendirme  774
3.2. Taleple Bağlılık  775
3.3. Resen Araştırma İlkesi  780
4. Hakimin Reddi  783
5. Taraf  784
5.1. Teşkili  784
5.2. Taraf Sıfatı  801
5.3. Taraf Sıfatının Sona Ermesi  827
6. Davada Temsil  828
6.1. Kanuni Temsil  828
6.2. İradi Temsil  831
7. Dava Arkadaşlığı  835
8. Dava Türleri  836
8.1. Belirsiz Alacak Davası  836
9. Dava Şartları  837
9.1. Derdestlik  837
9.2. Kesin Hüküm  838
9.3. Gider Avansının Ödenmiş Olması  841
9.4. Kamulaştırma İle İlgili Şartlar  843
10. Davanın Açılmamış Sayılması  854
11. Dosyadaki Belge Eksiklikleri  864
11.1. Tapu Kadastro Vergi İmar Kayıtları Eksiklikleri  864
11.2. Kamulaştırma Evrakı Eksiklikleri  892
11.3. İlgili Dosya Eksiklikleri  903
12. Bekletici Mesele  911
13. Birleşen Dosya (Ek Dava)  915
14. Islah  917
15. Tanık  924
16. Bilirkişi Raporu  925
17. Keşif  943
18. Hüküm Verilmesi  945
19. Hükmün Tashihi  976
20. Hükmün Tavzihi  1001
21. Feragat  1008
22. Sulh  1014
23. Mahkeme Kararının Tebliği  1016
24. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  1036
24.1. Vekalet Ücreti  1036
24.2. Yargılama Giderleri  1085
25. İstinaf  1106
26. Temyiz  1107
26.1. Başvurma Hakkı  1107
26.2. Parasal Sınır  1109
26.3. Başvurma Süresi  1114
26.4. Temyiz Harcının Ödenmesi  1125
26.5. Temyizden Feragat  1132
26.6. Duruşma  1133
27. Karar Düzeltme  1134
27.1. Başvurma Hakkı  1134
27.2. Parasal Sınır  1136
27.3. Başvurma Süresi  1138
27.4. Karar Düzeltme İsteğinin Esastan Reddi ve Para Cezası  1139
28. Yargılamanın İadesi  1141
29. Kanun Yararına Bozma  1141
30. Tetkiksiz İade  1142
31. Usuli Kazanılmış Hak  1142
Kaynak  1169
Kavramlar Dizini  1171
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI  13
1. Taşınmaza Değer Biçilmesi  13
1.1 Taşınmazın Vasfının Belirlenmesi  13
1.2. Araziye Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi  37
1.2.1. Arazinin Kuru/Sulu Tarım Arazisi Olduğunun Belirlenmesi  44
1.2.2. Kapitalizasyon Faiz Oranın Belirlenmesi  51
1.2.2.1. Kuru Tarım Arazisinde  51
1.2.2.2. Sulu Tarım Arazisinde  54
1.2.2.3. Fındık Bahçelerinde  62
1.2.2.4. Kısmen Kayalık Taşlık Tarım Arazisinde  64
1.2.2.5. Kapitalizasyon Faiz Oranın Uygulanması  65
1.2.3. Değerlemeye Esas Tarım Ürünlerinin Belirlenmesi  65
1.2.3.1. Münavebe Ürünlerin Belirlenmesi  65
1.2.3.2. Kapama Bahçe  87
1.2.3.3. Çayır  105
1.2.3.4. Ürünlerin Verim Masraf ve Birim Fiyatının Belirlenmesi  106
1.2.3.4.1. Dava Tarihindeki Verilerin Kullanılması  106
1.2.3.4.2. Ekonomik Tarım Ölçütü  135
1.2.3.4.3. İdarecilik Giderleri Sermaye Faizleri ve Vergiler  138
1.2.4. Objektif Değer Artışı Uygulanması  140
1.2.4.1. Objektif Değer Artışı Uygulanacak ve Uygulanmayacak Durumlar  140
1.2.4.2. Uygulanabilecek Objektif Değer Artışı Oranlarından Örnekler  143
1.2.5. Değer Düşüklüğü Uygulanması  155
1.2.5.1. Değer Düşüklüğünün Kamulaştırma Bedelinden İndirilmesi  155
1.2.5.2. İrtifak Hakkı Kamulaştırmalarında Değer Düşüklüğü  160
1.2.5.3. Uygulanabilecek Değer Düşüklüğü Oranından Örnekler  171
1.2.5.4. Değer Düşüklüğü Uygulanmayacak Durumlar  183
1.2.5.5. Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Düşüklüğü  187
1.3. Arsaya Emsal Karşılaştırması Metoduna Göre Değer Biçilmesi  215
1.3.1. Nasıl Yapılacağı  220
1.3.1.1. Yargıtay Uygulaması  220
1.3.1.2. Değerlendirmenin Tutarlı Yapılması  226
1.3.1.3. Başka Yerden veya Farklı Özellikte Emsal Alınmaması  233
1.3.1.4. Özel Amaçlı Satışın Emsal Alınmaması  244
1.3.1.5. Çok Eski ya da Sonraki Tarihli Satışın Emsal Alınmaması  252
1.3.1.6. Kamulaştırma Değerinin Emsal Alınmaması  254
1.3.2. Vergi Değerinin Önemi  257
1.3.3. Yargısal Denetimden Geçmiş Değerlerin Dikkate Alınması  279
1.3.4. Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) Dikkate Alınması  298
1.4. Gelir ve Emsal Metodunun Birlikte Kullanıldığı Durumlar  316
1.5. Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaçlara Değer Biçilmesi  322
1.5.1. Ağaçların Taşınmaza Kapama Bahçe Niteliği Vermemesi  338
1.5.2. Ağaç Sahibinin Zemin Sahibi Olmaması  340
1.5.3. Ağaçların Yaş Cins ve Verim Durumlarının Tespiti  344
1.6. Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapılara Değer Biçilmesi  350
1.6.1. Yapıların Cins Yaş ve Fiziki Durumları İle Maliklerinin Tespit Edilmesi  350
1.6.2. Yapılara Değer Biçme Yöntemi  381
1.6.2.1. Resmi Birim Fiyatlara Göre Değer Biçilmesi  381
1.6.2.2. Yıpranma Payı ve Eksik İşçilikler Düşülerek Değer Biçilmesi  397
1.6.2.3. Kat Mülkiyeti Kurulmuş Yapıların Kamulaştırılması  401
1.6.3. Yapının Kısmen Kamulaştırılması  407
1.6.4. Yapı Değerinin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi  409
1.6.5. Yapının Değerinden Değer Düşüklüğü İndirilmesi  417
1.6.6. Tesisat İle İlgili Montaj Demontaj ve Nakliye Masrafları  419
1.7. Araziye Maden Gelirine Göre Değer Biçilmesi  421
1.8. El Atma Davasında Dava Tarihine Göre Değerin Belirlenmesi  423
2. Depo Kararı  428
2.1. Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazlar ve Depo Kararı  428
2.2. Kesin Süreye Rağmen Bedelin Depo Edilmemesi  429
3. Hüküm Verilmesi  442
3.1. Tescil/Terkin Kararları  442
3.1.1. Tapu İptal Tescil Kararı  442
3.1.2. Tapu İptal Terkin Kararı  460
3.1.3. İrtifak Hakkının Tescili Kararı  475
3.1.4. Yenileme Kadastrosu ve Toplulaştırma Gören Taşınmazların Durumu  486
3.1.5. Bozma Kararının Tescil/Terkin Kararına Etkisi  492
3.2. Bedele Yönelik Kararlar  495
3.2.1. Bedelin Hüküm İle Birlikte Ödenmesi  495
3.2.2. Fazla Yatırılan Bedelin İadesi  513
3.2.3. İadede Faize de Hükmedilecek Durum  519
3.2.4. Bozma Kararının Bedel İle İlgili Karara Etkisi  529
3.2.5. Tapu Kaydındaki Haciz Şerhinin Bedele Yansıtılması  532
3.2.6. Tapu Kaydındaki İpotek Şerhinin Bedele Yansıtılması  536
3.2.7. Tapu Kaydındaki Takyidatların Bedele Yansıtılması  537
3.3. Faize Yönelik Kararlar  541
3.3.1. Faize Hükmedilmesi  541
3.3.2. Faizin Başlangıç Tarihinin Gösterilmesi  555
3.3.3. Faizin Bitiş Tarihinin Gösterilmesi  559
3.3.4. Faiz Uygulanacak Bedel Belirlenirken Mahsup Yapılacak Hal  565
3.3.5. Bozma Kararının Faiz İle İlgili Karara Etkisi  572
II. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN BEDEL DAVALARI  583
1. Kamulaştırmasız El Atma  583
1.1. El Atmanın Belirlenmesi  583
1.2. Kısmi El Atma  621
1.3. El Atmadan Arta Kalan Kısım  630
1.4. Özel Kamulaştırmasız El Atma Halleri  634
1.4.1. Kamulaştırmanın Usule Uygun Yapılmaması  634
1.4.2. Baraj Yapılan Bölgede Yerleşme Düzeninin Bozulması  663
1.4.3. Orman Sınırlaması  667
1.4.4. Kıyı Kenar Çizgisinde Bırakılma  671
1.5. El Atma Olsa Dahi Bedel Ödenmeyecek Durumlar  671
1.6. El Atmanın Ortadan Kalkması  687
2. Uzlaşma  697
3. Ecrimisil İsteği  702
4. Faiz  723
III. İMAR UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN BEDEL DAVALARI  729
IV. USUL  749
1. Yargı Yolu  749
2. Yetki  773
3. Yargılamaya Hakim Olan İlkeler  774
3.1. Hukuki Nitelendirme  774
3.2. Taleple Bağlılık  775
3.3. Resen Araştırma İlkesi  780
4. Hakimin Reddi  783
5. Taraf  784
5.1. Teşkili  784
5.2. Taraf Sıfatı  801
5.3. Taraf Sıfatının Sona Ermesi  827
6. Davada Temsil  828
6.1. Kanuni Temsil  828
6.2. İradi Temsil  831
7. Dava Arkadaşlığı  835
8. Dava Türleri  836
8.1. Belirsiz Alacak Davası  836
9. Dava Şartları  837
9.1. Derdestlik  837
9.2. Kesin Hüküm  838
9.3. Gider Avansının Ödenmiş Olması  841
9.4. Kamulaştırma İle İlgili Şartlar  843
10. Davanın Açılmamış Sayılması  854
11. Dosyadaki Belge Eksiklikleri  864
11.1. Tapu Kadastro Vergi İmar Kayıtları Eksiklikleri  864
11.2. Kamulaştırma Evrakı Eksiklikleri  892
11.3. İlgili Dosya Eksiklikleri  903
12. Bekletici Mesele  911
13. Birleşen Dosya (Ek Dava)  915
14. Islah  917
15. Tanık  924
16. Bilirkişi Raporu  925
17. Keşif  943
18. Hüküm Verilmesi  945
19. Hükmün Tashihi  976
20. Hükmün Tavzihi  1001
21. Feragat  1008
22. Sulh  1014
23. Mahkeme Kararının Tebliği  1016
24. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  1036
24.1. Vekalet Ücreti  1036
24.2. Yargılama Giderleri  1085
25. İstinaf  1106
26. Temyiz  1107
26.1. Başvurma Hakkı  1107
26.2. Parasal Sınır  1109
26.3. Başvurma Süresi  1114
26.4. Temyiz Harcının Ödenmesi  1125
26.5. Temyizden Feragat  1132
26.6. Duruşma  1133
27. Karar Düzeltme  1134
27.1. Başvurma Hakkı  1134
27.2. Parasal Sınır  1136
27.3. Başvurma Süresi  1138
27.4. Karar Düzeltme İsteğinin Esastan Reddi ve Para Cezası  1139
28. Yargılamanın İadesi  1141
29. Kanun Yararına Bozma  1141
30. Tetkiksiz İade  1142
31. Usuli Kazanılmış Hak  1142
Kaynak  1169
Kavramlar Dizini  1171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021