Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Fonları İçin
Proje Nasıl Hazırlanır?
Nisan 2012 / 4. Baskı / 373 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 32.90 TL (%27)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Avrupa Birliği fonlarından yararlanmanın en temel koşulu, uygun ve uygulanabilir bir projenin tüm KOBİ, Dernek, Vakıf, Sendika, Üniversite ve Belediye gibi kuruluşlar tarafından sunulmasıdır. Bu nedenle, bu kuruluşlarda proje hazırlama tekniğini bilen ve süreci başarıyla yürütebilecek uzman kişiler için el kitabı ve temel referans kitap olarak hazırlanmıştır.

AB Programlarının başlangıcından beri programların her aşamasında (hazırlanması, koordinatörlük, değerlendirme, raporlama) görev alan akademisyen yazar tarafından tekrar yeniden gözden geçirilerek revize edilen 4. Baskı, bu kuruluşların HİBE Programlarından yararlanabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi ÖRNEK PROJELER üzerinden sunmakta ve proje hazırlama konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere yol gösterme amacını taşımaktadır.

Kitapta, Avrupa Birliği Programları için proje değerlendirmelerinde dikkat edilen hususlar tek tek anlatılmış, "2007 yılı programı “Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi Üniversiteler Programı” için örnek proje ve “Kadın İstihdamının Desteklenmesi HİBE Programı I ve II” kapsamında başarı ile uygulanmış 2 yeni örnek proje ile desteklenen kitap hazırlayıcıların kullanımına sunulmuştur.

Söz konusu projeler, Avrupa Birliği’nin (günümüzde CFCU ve takip edecek yıllarda ise ilgili Bakanlıkların oluşturulacak AB Proje Koordinasyon Birimleri kanalıyla) hizmet alımı biçiminde uygulandığı için esas itibariyle İngilizce sunulması (en azından proje özeti, mantıksal çerçeve, bütçe ve CV’ler) gerekmektedir. Ve bu nedenle, bazı bölüm ve örnekler İngilizce sunulmuştur.

Kitap, AB fonlarından faydalanmaya aday tüm kişi ve kuruluşların proje hazırlarken kullanacakları temel bir başvuru kaynağıdır.

Konu Başlıkları
Ön Hazırlık
Proje
Amaç ve Hedefler
Doğrudan ve Dolaylı Faydalanıcılar
Mantıksal Çerçeve (Logical Framework)
Bütçe (Budget)
Ön Teklif (Concept Note Format)
Ortaklık Sözleşmesi (Partnership Declaration)
3 ÖRNEK PROJE (Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi, Kadın İstihdamının Desteklenmesi HİBE Programı I ve II)
Proje Değerlendirme Tablosu
İhale ve İlanlar
Barkod: 9789750218958
Yayın Tarihi: Nisan 2012
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 373
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Preface  7
Kısaltmalar (Acronyms)  13
AB Projeleri İçin Ön Hazırlık  15
Birinci Bölüm
PROJE DÖNGÜSÜ
1. PROJE  20
1.1. What is a Project?  21
1.2. The Project Cycle Management (Proje Döngü Yönetimi)  22
1.3. Özet  24
1.4. Hedefler  25
1.5. Gerekçelendirme  26
1.6. Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı  27
1.7. Yöntem  27
1.8. Süre ve Faaliyet Planı  29
2. BEKLENEN SONUÇLAR  30
2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki  30
2.2. Somut Çıktılar  31
2.3. Çarpan Etkileri  31
2.4. Sürdürülebilirlik  32
2.5. Mantıksal Çerçeve  33
2.6. Görünürlük Faaliyetleri (EU Visibility)  37
3. PROJENİN BÜTÇESİ  38
4. KAYNAKLAR (Resouces)  44
İkinci Bölüm
ÖRNEK PROJE
1. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI  104
1.1. Ülkedeki İhtiyaçların ve Sıkıntıların Belirlenmesi  110
1.2. Hedef Kitlelerin Tanıtılması  112
1.3. Doğrudan ve Dolaylı Yararlanıcılar  113
1.4. Hedef Grupların ve Faaliyetlerin Seçilme Nedenleri  114
1.5. Proje'nin Hedef Gruplarla Bağlantısı  115
1.6. Proje'nin Programın Amaçları ile Bağlantısı  115
1.7. Proje Faaliyetlerinin Detaylı Tanımı  116
1.8. Metodoloji  129
Üçüncü Bölüm
PROJE ÖRNEĞİ
1. ÖN TEKLİF ÖRNEĞİ  159
1.1. Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi  159
1.2. Full Application Form (ÖRNEK PROJE-1)  161
1.3. Concept Note  162
1.4. Overall Objectives  163
1.5. Specific Objevtive  163
1.6. Partnership Declaration  188
1.7. Buget (Bütçe) ve Explanations ( Açıklamalar)  202
1.7.1. Justification of costs (Detay)  206
1.7.2. Instructions (Açıklamalar)  209
1.7.3. Sources of Funding (Kaynaklar)  213
1.8. Logical Framework (Mantıksal Çerçeve)  214
2. KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI
(ÖRNEK PROJE-2) 
 215
2.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı  216
2.2. KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ  219
2.3. KISIM B. TAM BAŞVURU FORMU  233
2.4. Proje Bütçesi  270
3. KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI
(ÖRNEK PROJE-3) 
 275
3.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı  276
3.2. KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ  279
3.3. KISIM B. TAM BAŞVURU FORMU  289
3.4. Proje Bütçesi  324
3.5. Beklenen Finansman Kaynakları  324
3.6. Benzer Proje Tecrübesi  325
4. BAŞVURU SAHİBİ  326
4.1. Kategori  327
4.2. Sektör(ler)  328
4.3. Hedef Grup(lar)  336
5. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ  338
5.1. Sektöre Göre Deneyim (2.2 Altında İşaretlenen Her Bir Sektör İçin)  338
5.2. Coğrafi Konuma Göre Deneyim (Ülke ya da Bölge)  339
5.3. Kaynaklar  340
5.3.1. Mali Bilgiler. Lütfen Aşağıdaki Bilgileri, Kar ve Zarar Hesabına ve
Kurum/Kuruluşunuzun Bilançosuna Göre Doldurunuz 
 340
5.3.2. Finansman Kaynakları (Lütfen Kuruluşun Gelir Kaynağını/ Kaynaklarını
İşaretleyin ve İstenen Bilgileri Doldurun) 
 340
5.3.3. Personel Sayısı (Tam Zamanlı) (Lütfen Personel Türüne Göre İlgili
Seçeneği İşaretleyin) 
 341
6. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI  342
6.1. Ortaklarla İlgili Bilgiler  342
6.2. Ortaklık Beyannamesi  343
6.3. Ortaklık Beyannamesi  346
6.4. Ortaklık Beyannamesi  349
7. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ  351
8. KONTROL LİSTESİ  353
9. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  356
HİBEYE TANINAN MUAFİYETLER  366
KAMU GÖREVLİLERİ TAAHHÜTNAMESİ  372
Sonuç  375
Kaynakça  376
 


Öğr. Gör. Salih Kaya
Malatya–GÜZELYURT 1961 doğumlu, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu, PhD ULIM Üniversitesi, ve BUSINESS SCHOOL NEDERLAND Masterclass Change Management dereceli Salih KAYA;

Ziraat Bankası’nda Kambiyo Memuru olarak başladığı Bankacılığa, OSMANLI BANKASI A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı, II. Müdür, Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlük DIŞ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ve OSMANBEY Şubesi (İstanbul) ŞUBE MÜDÜRÜ olarak devam etmiştir.

Bankacılığın her kademesindeki (yoğunlukla KAMBİYO, İTHALAT, İHRACAT ve Dış İlişkiler Departmanlarında) görevlerini takiben Trakya Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Rektörlük Dış İlişkiler Yöneticisi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ MYO’da Öğretim Görevlisi, Bankacılık BÖLÜM BAŞKANLIĞI, ANKÜSEM Müdür Yardımcısı ve DÜNYA BANKASI ÖSDP Proje Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.

KOSGEB Ekonomik ve Strateji Planlama Süreç Danışmanı olarak da görev yapmıştır. Aynı zamanda, DÜNYA BANKASI PROJELERİNDE (TİİBK “İŞKUR” Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi 1993–1996, 4737–TU Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Projesi, 2005–2006) Uzman Eğitici ve Finans Koordinatörü olarak görevler almıştır.

MFİB (CFCU)’da Bağımsız Değerlendirici ve AVRUPA BİRLİĞİ Gölbaşı Belediyesi MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ’nde PROJE KOORDİNATÖRÜ/Uzman Eğitici olarak görev yapmıştır. Kalkınma Ajanslarında (PROJE) Bağımsız değerlendirici (BD) olarak görevler almaktadır.

UFUK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Görevlisi ve ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Rektör Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Halen, ULIM Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi’nde Öğretim Üyesi (2006 yılında Doçent ve 2012 yılında Profesör) ve Rektör Danışmanı, aynı zamanda MEDITERRANEAN UNIVERSITY OF MONTENEGRO’da misafir Öğretim Üyesi (fps.unimediteran.net/index.php/en/about–us–4/teaching)olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası Bankacılık, ULUSLARARASI BANKACILIK UYGULAMALARI Her Yönüyle DIŞ TİCARET, Güncel İTHALAT, İHRACAT ve KAMBİYO İŞLEMLERİ ve AB Fonlarına NASIL PROJE HAZIRLANIR adlı ders kitapları bulunmaktadır.

Öğretim Üyeliği yanında, yurt içi ve yurt dışında ders, seminer ve konferanslara devam etmekte olup çok sayıda yayımlanmış ders kitapları ve makaleleri (://www.economicsandeconomy.me/sites/economicsandeconomy.me/files/economiseconomy__no_3.pdf ) bulunmaktadır.

e–mail : sakaya44@gmail.com skaya@ulim.md
Stephen Bailey
Temmuz 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Ahmad Jabbari
Haziran 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Ali Sadi Gitmez
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Preface  7
Kısaltmalar (Acronyms)  13
AB Projeleri İçin Ön Hazırlık  15
Birinci Bölüm
PROJE DÖNGÜSÜ
1. PROJE  20
1.1. What is a Project?  21
1.2. The Project Cycle Management (Proje Döngü Yönetimi)  22
1.3. Özet  24
1.4. Hedefler  25
1.5. Gerekçelendirme  26
1.6. Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı  27
1.7. Yöntem  27
1.8. Süre ve Faaliyet Planı  29
2. BEKLENEN SONUÇLAR  30
2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki  30
2.2. Somut Çıktılar  31
2.3. Çarpan Etkileri  31
2.4. Sürdürülebilirlik  32
2.5. Mantıksal Çerçeve  33
2.6. Görünürlük Faaliyetleri (EU Visibility)  37
3. PROJENİN BÜTÇESİ  38
4. KAYNAKLAR (Resouces)  44
İkinci Bölüm
ÖRNEK PROJE
1. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI  104
1.1. Ülkedeki İhtiyaçların ve Sıkıntıların Belirlenmesi  110
1.2. Hedef Kitlelerin Tanıtılması  112
1.3. Doğrudan ve Dolaylı Yararlanıcılar  113
1.4. Hedef Grupların ve Faaliyetlerin Seçilme Nedenleri  114
1.5. Proje'nin Hedef Gruplarla Bağlantısı  115
1.6. Proje'nin Programın Amaçları ile Bağlantısı  115
1.7. Proje Faaliyetlerinin Detaylı Tanımı  116
1.8. Metodoloji  129
Üçüncü Bölüm
PROJE ÖRNEĞİ
1. ÖN TEKLİF ÖRNEĞİ  159
1.1. Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi  159
1.2. Full Application Form (ÖRNEK PROJE-1)  161
1.3. Concept Note  162
1.4. Overall Objectives  163
1.5. Specific Objevtive  163
1.6. Partnership Declaration  188
1.7. Buget (Bütçe) ve Explanations ( Açıklamalar)  202
1.7.1. Justification of costs (Detay)  206
1.7.2. Instructions (Açıklamalar)  209
1.7.3. Sources of Funding (Kaynaklar)  213
1.8. Logical Framework (Mantıksal Çerçeve)  214
2. KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI
(ÖRNEK PROJE-2) 
 215
2.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı  216
2.2. KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ  219
2.3. KISIM B. TAM BAŞVURU FORMU  233
2.4. Proje Bütçesi  270
3. KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI
(ÖRNEK PROJE-3) 
 275
3.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı  276
3.2. KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ  279
3.3. KISIM B. TAM BAŞVURU FORMU  289
3.4. Proje Bütçesi  324
3.5. Beklenen Finansman Kaynakları  324
3.6. Benzer Proje Tecrübesi  325
4. BAŞVURU SAHİBİ  326
4.1. Kategori  327
4.2. Sektör(ler)  328
4.3. Hedef Grup(lar)  336
5. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ  338
5.1. Sektöre Göre Deneyim (2.2 Altında İşaretlenen Her Bir Sektör İçin)  338
5.2. Coğrafi Konuma Göre Deneyim (Ülke ya da Bölge)  339
5.3. Kaynaklar  340
5.3.1. Mali Bilgiler. Lütfen Aşağıdaki Bilgileri, Kar ve Zarar Hesabına ve
Kurum/Kuruluşunuzun Bilançosuna Göre Doldurunuz 
 340
5.3.2. Finansman Kaynakları (Lütfen Kuruluşun Gelir Kaynağını/ Kaynaklarını
İşaretleyin ve İstenen Bilgileri Doldurun) 
 340
5.3.3. Personel Sayısı (Tam Zamanlı) (Lütfen Personel Türüne Göre İlgili
Seçeneği İşaretleyin) 
 341
6. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI  342
6.1. Ortaklarla İlgili Bilgiler  342
6.2. Ortaklık Beyannamesi  343
6.3. Ortaklık Beyannamesi  346
6.4. Ortaklık Beyannamesi  349
7. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ  351
8. KONTROL LİSTESİ  353
9. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  356
HİBEYE TANINAN MUAFİYETLER  366
KAMU GÖREVLİLERİ TAAHHÜTNAMESİ  372
Sonuç  375
Kaynakça  376
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020