Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Oyun Teorisi
Sinyaller ve Stratejik Hamle
Eylül 2019 / 1. Baskı / 192 Syf.
Fiyatı: 25.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Oyun Teorisi modellerinden biri olan Sinyal Gönderme Oyunu, karar alı-cılar için eksik bilginin var olduğu, iletişimin sinyaller aracılığıyla sağlanabildiği belirsizlik altında karar vermek zorunda kaldıklarında başvurulabilecek esnek, sıfır toplamlı olmayan, dinamik oyunlardan biridir. Bu model aracılığıyla, karar alıcılar, sadece sinyallerle değil gürültü ile de baş ederek mümkün oldukça stratejik hata yapmama gayretiyle çıkarlarını maksimize etmeye en uygun denge noktasında uzlaşabilirler.

Çatışmalar, sorun iyi analiz edildiği takdirde yönetilebilir, istenmeyen sonuçlarından kaçınılabileceği gibi bu sonuçlar avantaja dönüştürülebilir. Ayrıca stratejik öngörü yapabilmek için gerekli olan ilk adım, sorunun ne olduğunun anlaşılmasıdır. Bu çalışmada ele alınan Sinyal Gönderme Oyunu, sadece mesele-nin ne olduğunu açıklamaya yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda ne olduğu tam olarak anlaşılan sorunun çözümüne de yardımcı olur. Böylece, olası çatışma ve çözüm seçenekleri sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir ve istenmeyen sonuç-lar bertaraf edilebilir. Ayrıca karar alıcı konumundaki liderlerin beklenilmeye-ne/sürprizlere karşı hazırlıklı olmasına da önayak olur.

Konu Başlıkları
Oyun Teorisi Terminolojisi
Oyun Modelleri
Oyun Teorisi'nin Uluslararası İlişkilerde Bir Analiz Yöntemi Olarak Kullanımı
Sinyal Gönderme Oyunu
Bulanık Mantık
Gürültü (Noise) ve Sinyal ile Gürültüyü Ayırt Etmede İnsan Davranışını Etkileyen Başlıca Faktörler
Fraktal Davranış (Fractal Behaviour), Sinyal Gönderme Oyunu ve Höristik (Heuristic)
Güvenlik İkilemi (Security Dilemma), Okkam Usturası (Occam's Razor),
Çift Düşün (DoubleThink), İnce Dilimleme (Thin Slincing)
Fraktal Gürültü ve Felaketlerde İnsan Hatası Faktörü
Gürültü, Beklenen Fayda( Expected Utility) Teorisi, Allais ve Ellsberg Paradoksu
Madde 22 (Catch 22)
Siyah Kuğu Etkisi (Black Swan Effect
Clausewitzyen Bakış Açısıyla Genel Değerlendirme
Barkod: 9789750256622
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  10
Şekiller Listesi  11
Birinci Bölüm
OYUN TEORİSİ
1. OYUN TEORİSİ TERMİNOLOJİSİ  13
1.1. Oyunun Kuralları  14
1.2. Oyuncular  15
1.3. Bilgi  15
1.4. Strateji ve Eylem  16
2. OYUN MODELLERİ  22
2.1. Sıfır Toplamlı Oyunlar  22
2.1.1. Sıfır Toplamlı Oyunlar  24
2.1.2. Taş–Kâğıt–Makas Oyunu  25
2.2. Sıfır Toplamlı Olmayan Oyunlar  29
2.2.1. Korkak Tavuk Oyunu  29
2.2.2. Şahin–Güvercin Oyunu  31
2.2.3. Geyik Avı Oyunu  33
2.2.4. Cinsiyetler Savaşı (BoS)  36
2.2.5. Keynes Güzellik Yarışması  38
2.2.6. Yıldırma Savaşı  40
2.2.7. Monthy Hall Problem  41
2.2.8. Ültimatom Oyunu  45
2.2.9. Diktatör Oyunu  47
2.2.10. Güven Oyunu  50
2.2.11. Mahkûm İkilemi  53
3. OYUN TEORİSİ’NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BİR ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK KULLANIMI  57
3.1. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Güç ve Aktörler  59
3.2. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Silahlanma Yarışı  62
3.3. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Mahkûm İkilemi Oyunu  63
3.4. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Güvenlik  65
3.5. Oyun Teorisi ve Uluslararası Ticaret  68
3.6. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde İşbirliği  71
3.7. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Diplomasi  73
İkinci Bölüm
SİNYAL GÖNDERME OYUNU VE BULANIK MANTIK
1. SİNYAL GÖNDERME OYUNU  79
1.1. Bira ve Kiş Oyunu  84
1.2. Sinyal Gönderme Oyununda Denge Çeşitleri  86
1.2.1. Birleştirici Denge (Pooling Equilibrium)  86
1.2.2. Ayrıştırıcı Denge (Separating Equilibrium)  89
2. BULANIK MANTIK  92
Üçüncü Bölüm
GÜRÜLTÜ (NOISE) VE SİNYAL İLE GÜRÜLTÜYÜ
AYIRT ETMEDE İNSAN DAVRANIŞINI ETKİLEYEN
BAŞLICA FAKTÖRLER
1. GÜRÜLTÜ VE SİNYAL İLE GÜRÜLTÜYÜ AYIRT ETMEDE İNSAN DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER  95
1.1. İnanışlar (Beliefs)  100
1.2. Rasyonel İnanışlar (Rational Belief (Reason based beliefs) ve Rasyonel Olmayan İnanışlar (İrrational Belief)  104
1.3. Rasyonellik Katsayısı (Ratioanlity Quotient)  105
1.4. Sınırlı Rasyonellik (Bounded Rationality)  105
2. FRAKTAL DAVRANIŞ (FRACTAL BEHAVIOUR), SİNYAL GÖNDERME OYUNU VE HÖRİSTİK (HEURISTIC)  106
2.1. Fraktal Davranış (Fractal Behaviour–Modeling Human Behaviour) Nedir?  107
2.2. Entropi  112
2.3. Fraktal Örüntü (Fractal Pattern)  115
2.4. Höristik/ Bilişsel Kısa Yollar (Heuristik)  117
3. GÜVENLİK İKİLEMİ (SECURİTY DİLEMMA)  122
4. OKKAM USTURASI (OCCAM’S RAZOR)  123
5. ÇİFT DÜŞÜN (DOUBLE–THİNK)  124
6. İNCE DİLİMLEME (THIN SLICING)  125
7. FRAKTAL GÜRÜLTÜ VE FELAKETLERDE İNSAN HATASI FAKTÖRÜ  126
8. GÜRÜLTÜ, BEKLENEN FAYDA (EXPECTED UTULİTY) TEORİSİ, ALLAIS VE ELLSBERG PARADOKSU  129
9. MADDE 22 (CATCH 22)  132
10. SİYAH KUĞU ETKİSİ (BLACK SWAN EFFECT)  137
Dördüncü Bölüm
CLAUSEWITZYEN BAKIŞ AÇISIYLA BİR
DEĞERLENDİRME
CLAUSEWITZYEN BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME  143
SONUÇ YERİNE BİR DEĞERLENDİRME  159
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  191
 


Serpil Altınırmak ...
Nisan 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
Taner Acuner ...
Nisan 2020
46.00 TL
Sepete Ekle
Pınar Çömez ...
Mart 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Salih Güney
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  10
Şekiller Listesi  11
Birinci Bölüm
OYUN TEORİSİ
1. OYUN TEORİSİ TERMİNOLOJİSİ  13
1.1. Oyunun Kuralları  14
1.2. Oyuncular  15
1.3. Bilgi  15
1.4. Strateji ve Eylem  16
2. OYUN MODELLERİ  22
2.1. Sıfır Toplamlı Oyunlar  22
2.1.1. Sıfır Toplamlı Oyunlar  24
2.1.2. Taş–Kâğıt–Makas Oyunu  25
2.2. Sıfır Toplamlı Olmayan Oyunlar  29
2.2.1. Korkak Tavuk Oyunu  29
2.2.2. Şahin–Güvercin Oyunu  31
2.2.3. Geyik Avı Oyunu  33
2.2.4. Cinsiyetler Savaşı (BoS)  36
2.2.5. Keynes Güzellik Yarışması  38
2.2.6. Yıldırma Savaşı  40
2.2.7. Monthy Hall Problem  41
2.2.8. Ültimatom Oyunu  45
2.2.9. Diktatör Oyunu  47
2.2.10. Güven Oyunu  50
2.2.11. Mahkûm İkilemi  53
3. OYUN TEORİSİ’NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BİR ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK KULLANIMI  57
3.1. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Güç ve Aktörler  59
3.2. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Silahlanma Yarışı  62
3.3. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Mahkûm İkilemi Oyunu  63
3.4. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Güvenlik  65
3.5. Oyun Teorisi ve Uluslararası Ticaret  68
3.6. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde İşbirliği  71
3.7. Oyun Teorisi ve Uluslararası İlişkilerde Diplomasi  73
İkinci Bölüm
SİNYAL GÖNDERME OYUNU VE BULANIK MANTIK
1. SİNYAL GÖNDERME OYUNU  79
1.1. Bira ve Kiş Oyunu  84
1.2. Sinyal Gönderme Oyununda Denge Çeşitleri  86
1.2.1. Birleştirici Denge (Pooling Equilibrium)  86
1.2.2. Ayrıştırıcı Denge (Separating Equilibrium)  89
2. BULANIK MANTIK  92
Üçüncü Bölüm
GÜRÜLTÜ (NOISE) VE SİNYAL İLE GÜRÜLTÜYÜ
AYIRT ETMEDE İNSAN DAVRANIŞINI ETKİLEYEN
BAŞLICA FAKTÖRLER
1. GÜRÜLTÜ VE SİNYAL İLE GÜRÜLTÜYÜ AYIRT ETMEDE İNSAN DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER  95
1.1. İnanışlar (Beliefs)  100
1.2. Rasyonel İnanışlar (Rational Belief (Reason based beliefs) ve Rasyonel Olmayan İnanışlar (İrrational Belief)  104
1.3. Rasyonellik Katsayısı (Ratioanlity Quotient)  105
1.4. Sınırlı Rasyonellik (Bounded Rationality)  105
2. FRAKTAL DAVRANIŞ (FRACTAL BEHAVIOUR), SİNYAL GÖNDERME OYUNU VE HÖRİSTİK (HEURISTIC)  106
2.1. Fraktal Davranış (Fractal Behaviour–Modeling Human Behaviour) Nedir?  107
2.2. Entropi  112
2.3. Fraktal Örüntü (Fractal Pattern)  115
2.4. Höristik/ Bilişsel Kısa Yollar (Heuristik)  117
3. GÜVENLİK İKİLEMİ (SECURİTY DİLEMMA)  122
4. OKKAM USTURASI (OCCAM’S RAZOR)  123
5. ÇİFT DÜŞÜN (DOUBLE–THİNK)  124
6. İNCE DİLİMLEME (THIN SLICING)  125
7. FRAKTAL GÜRÜLTÜ VE FELAKETLERDE İNSAN HATASI FAKTÖRÜ  126
8. GÜRÜLTÜ, BEKLENEN FAYDA (EXPECTED UTULİTY) TEORİSİ, ALLAIS VE ELLSBERG PARADOKSU  129
9. MADDE 22 (CATCH 22)  132
10. SİYAH KUĞU ETKİSİ (BLACK SWAN EFFECT)  137
Dördüncü Bölüm
CLAUSEWITZYEN BAKIŞ AÇISIYLA BİR
DEĞERLENDİRME
CLAUSEWITZYEN BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME  143
SONUÇ YERİNE BİR DEĞERLENDİRME  159
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020