Dijital Telif Hukuku – Teknoloji ve Hukuk Dizisi – Doç. Dr. İrfan Akın  - Kitap

Dijital Telif Hukuku

– Teknoloji ve Hukuk Dizisi –

1. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
182
Barkod:
9789750281662
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Dünya, ekonomisiyle, eğitimiyle, sanatıyla, sporuyla, sağlık hizmetiyle, siyasetiyle, sosyalleşme alanlarıyla ve ticarethaneleriyle dijital tarafa taşınıyor. Son olarak 90'ların sonunda yaşadığımız, bir şeylerin değiştiği duygusunu yeniden yaşamaya başladık. Yapı taşları kodlar olan bu yeni dünyanın kendine ait değerleri, kuralları ve sorunlarının olması, farklı hukuki yaklaşımlar ile düzenlemelerin yapılmasını da beraberinde getirmiştir. AVM'de satılan ürünlerin sahteliğinden AVM yönetiminin sorumlu olmayacağı yaklaşımı ile düzenlenen dijital satış platformlarının sorumluluğu, Avrupa Birliği'nin düzenlemesi ile bir tarafa bırakılmış ve bu tür platformlara filtreleme yükümlülüğü getirilmiştir.
Telif koruması altında bulunan fikri ürünlerin, dijital sosyal medya platformlarında yer alan içeriklerde veya oluşturulan multimedya eserlerde farklı şekillerde kullanılması ile sınırları kesin çizilemeyen birçok anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Dijital oyunların ve Metaverse evreninin bugün olmasa da yarın sahip olacağı dinamikler, yeni hukuki sorunların yaşanacağının sinyalini şimdiden vermektedir.
Dijital Telif Hukuku kitabı, telif hukuku perspektifinden, dünyanın gündeminde bulunan dijital platformlara ve ürünlere ilişkin konulara genel bir bakış sunmaktadır. İlk bölümde kavram tanımlamaları ve dijital ürünlere ilişkin genel bilgi verilmekte, ikinci bölümde ise ülkemizi de yakından ilgilendiren Avrupa Birliği ve Almanya'da son dönemde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Bilgiler
.
Güncel Düzenlemeler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Birinci Bölüm
TEMEL BİLGİLER
I. GENEL 
15
A. Giriş 
15
1. Telif Hakkı 
16
2. Hukuki Düzenlemeler 
17
B. Eser Kavramı 
18
1. Eser Korumasının Şartları 
19
a. Sahibinin Hususiyetini Taşıması (Sübjektif Unsur) 
19
b. Algılanabilir Olması ve FSEK’te Sayılan Eserler İçinde Olması (Objektif Unsur) 
21
2. Eser Korumasının Konusu 
22
a. Eserin İçeriğinin Korunması 
22
b. Eserdeki Fikrin Korunması 
23
c. Eser İsimlerinin Korunması 
24
d. Tamamlanmamış Eserler 
26
C. Eser Çeşitleri 
26
1. İlim ve Edebiyat Eserleri 
27
2. Müzik Eserleri 
28
3. Güzel Sanat Eserleri 
29
4. Sinema Eserleri 
32
5. İşlenme ve Derlemeler 
33
II. DİJİTAL ESERLER 
36
A. Genel 
36
1. Tanım 
36
a. İnternet 
37
b. Web Sitesinde Embed Kod ile Müzik veya Video Paylaşımı 
39
c. Dijital Ticaret ve İçerik Sağlayıcılar 
39
2. Dijital Eserlerin İşlevi 
41
3. Dijital Eserlerin Oluşturulması 
42
B. Türleri 
43
1. Multimedya Eserler 
43
2. Bilgisayar Programları 
44
a. Tanımı 
45
b. Kapsamı 
45
c. Eser Olarak Korunması 
46
d. İstisnai Düzenlemeler 
47
3. Veri Tabanları 
48
4. Caps ve Parodi 
50
a. Genel 
50
b. Caps ve Telif Hakları 
51
c. Parodi 
52
5. NFT 
53
6. Dijital Oyunlar 
54
a. Genel 
54
b. Korunan Unsurlar 
56
c. Oyuncuların Hakları 
57
7. E–Spor 
58
III. ESER SAHİBİNİN HAKLARI 
60
A. Eser Sahibinin Manevi Hakları 
60
1. Umuma Arz Hakkı 
61
2. Eser Sahibinin Adının Belirtilmesi Hakkı 
62
3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı 
63
4. Eserin Aslına Ulaşma ve Sergileme Hakkı 
65
5. Eserin Tahrip Edilmesini Önleme Hakkı 
66
B. Eser Sahibinin Mali Hakları 
67
1. Çoğaltma Hakkı 
68
2. Temsil Hakkı 
72
3. Umuma İletim Hakkı 
73
4. İşleme Hakkı 
75
5. Pay ve Takip Hakkı 
79
6. Yayma Hakkı 
81
a. Genel 
81
b. Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı 
83
c. Yayma Hakkının Tükenmesi 
84
aa. Şartları 
85
bb. Kapsamı 
88
d. Dijital Eserlerde Yayma Hakkının Tükenmesi 
89
C. Eserin Ticari Kullanımı 
91
1. Eser Sahibinin Mali Haklarının Devri 
91
2. Dijital Eser Bakımından 
93
a. Çevrimdışı Eserler 
93
b. Çevrimiçi Eserler 
93
aa. Dijital Eserin Nüshasının İndirilmesi 
94
bb. Dijital Eserin Veri Akışı ile Yayılması 
95
D. Bağlantılı Haklar 
97
1. Genel 
97
2. İcracı Sanatçılar 
98
a. Tanım 
99
b. İcranın Korunmasının Şartları 
100
c. İcracı Sanatçıların Hakları 
100
3. Fonogram Yapımcıları 
102
4. Radyo–Televizyon Kuruluşları 
103
5. Film Yapımcıları 
104
6. Bağlantılı Hakların Korunması 
105
E. Haksız Rekabet Koruması 
106
F. “Uyar–Kaldır” Sistemi 
107
G. Eser Sahibinin Haklarına Getirilen Sınırlamalar 
108
1. Hakların Sınırlandırılmasında Kullanılan Sistemler 
108
a. Üç Adım Testi 
108
b. Adil Kullanım Hakkı 
110
2. Şahsi Kullanımlar 
112
a. Genel 
112
b. Bilgisayar Programları 
114
3. Umumi Mahallerde Teşhir 
115
4. Yargılamalarda ve Polisiye Tedbirler Kapsamında Kullanım 
115
5. Toplumsal Menfaat Düşüncesi ile Sınırlama 
116
a. Toplumun Bilgi ve Haber Alma Hakkı 
116
b. Eğitim ve Öğretim Hakkı 
118
aa. Genel 
118
bb. Eğitim ve Öğretim İçin Seçme ve Toplama Eserler 
119
c. İktibas Serbestisi 
120
aa. Genel 
120
bb. İntihal, İktibas, Esinlenme 
122
İkinci Bölüm
GÜNCEL DÜZENLEMELER
I. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 
127
A. 2019/770 Sayılı Avrupa Birliği Dijital İçerik Direktifi 
127
B. 2019/790 Sayılı Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi (DSM) 
129
1. Telif Haklarına Getirilen Sınırlamalar ve İstisnalar 
130
a. Eserlerin Metin ve Veri Madenciliği İçin Kullanılması 
130
b. Eserlerin Dijital ve Sınır Ötesi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılması 
131
c. Kültürel Mirasın Korunması Amaçlı Çoğaltma 
131
2. Toplu Lisanslama Uygulamaları ve İçeriğe Erişim Kolaylığı 
132
3. Dijital Tek Pazarda Telif Haklarının Desteklenmesi 
132
a. Medya Yayıncılarına Tanınan Bağlantılı Haklar 
132
b. İçerik Filtreleme Yükümlülüğü 
133
II. ALMAN HUKUKUNDA DSM M.17 DÜZENLEMESİ 
135
A. Genel 
135
B. Hizmet Sağlayıcı Kavramı 
139
1. Büyük Miktarda İçeriğin Depolanmasının ve Kamuya Sunulmasının Ana Amaç Olması 
141
2. İçeriklerin Düzenlenmesi 
142
3. İçeriklerin Kâr Amacıyla Reklamının Yapılması 
143
4. Aynı Kullanıcı Kitlesi İçin Rekabet Etme 
143
5. Kanun Kapsamına Dahil Olmayan Hizmetler 
144
C. İçeriğin Hizmet Sağlayıcı Tarafından Kamuya Sunulması ve Hizmet Sağlayıcının Kamuya Sunma Nedeniyle Ortaya Çıkan Telif Hakkı İhlâllerinden Doğan Sorumluluğu 
145
1. Genel 
145
2. Hizmet Sağlayıcının İçeriğin Kamuya Sunulmasından Doğan Sorumluluğundan Kurtulması 
146
a. Kanun’un 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Hizmet Sağlayıcının Doğan Sorumluluğundan Kurtulması 
146
aa. Yüksek Endüstri Standartlarına Uygunluk Kavramı 
147
bb. Ölçülülük İlkesinin Uygulanması 
148
cc. Kanun’un 4. Maddesi Uyarınca Kullanım Haklarının Elde Edilmesi Yükümlülüğü ve Hak Sahibinin Doğrudan Ücret Talep Hakkı 
149
dd. Telif Hakkı ile Korunan Eserlerin Hizmet Sağlayıcının Kullanıcıları Tarafından Kamuya Sunulmasına Kanunen İzin Verilen Haller (m. 5) 
152
ee. İçeriklerin Engellenmesi 
153
aaa. Nitelikli Engelleme 
154
bbb. Basit Engelleme 
157
b. Hizmet Sağlayıcının Telif Hakkı İhlâli Nedeniyle Sorumlu Olmadığı Diğer Hâller 
158
c. Kamuya Sunulmaya İzin Verilmiş Olmasının Muhtemel Kabul Edildiği Haller (m. 9) 
158
3. Hizmet Sağlayıcının Sorumluluktan Kurtulmasının Mümkün Olmadığı Hâller 
161
D. İçeriğin Hizmet Sağlayıcının Otomatize Edilmiş Sistemleri Tarafından Engellenmesi ve İçeriğin “Kullanılmasına İzin Verilmiş İçerik” Olarak İşaretlenmesine İzin Verilmesi 
162
E. İtiraz İmkânları 
166
1. Genel 
166
2. Şikâyet Prosedürü 
167
a. Dahili Şikâyet Prosedürü 
167
b. Harici Şikâyet Prosedürü 
170
c. İhtiyarî Uzlaştırma 
170
F. Kötüye Kullanım Durumunda Alınacak Önlemler 
170
G. Bilgi Alma Hakkı 
173
Kaynakça 
175
Kavramlar Dizini 
181