Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Aralık 2022 Prof. Dr. Mehmet C. Akad

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Aralık 2022

1. Baskı, 
Ocak 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
433
Barkod:
2147930522122
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Bu sayımızda beş Kamu Hukuku ve on Özel Hukuk makalesi, bir tebliğ ve bir makale çevirisi bulunuyor. Hacim ve çalışma sayısı olarak en kapsamlı sayımızla karşınızda olmak bize ayrıca mutluluk veriyor. Giderek artan bir ilgi ve büyük bir özveriyle ortaya koydukları çalışmalarını dergimize ulaştıran tüm yazarlarımıza içten teşekkürlerimizi; sabırları ve özenleriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Dergimizin bu sayısında Kamu Hukuku alanında takdirlerinize sunduğumuz çalışmalarımız, Prof. Dr. Murat Balcı ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır'ın ceza hukuku bakımından güncel bir konuyu ele aldığı "Israrlı Takip Suçu (TCK m. 123/A)" adlı eserinden, Arş. Gör. Doğukan Bingöl'ün Carl Schmitt'in düşüncesini besleyen hukukun gerçekleştirmesi ve şiddet temalarını işlediği "Hukukun Gerçekleştirilmesi ve Şiddet: Schmitt'in Çıkmazı Üzerine Bir Deneme" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Sezai Çağlayan'ın son zamanlarda önemini arttıran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin küresel sağlık yönetişimindeki işlevini değerlendiren "Bir Uluslararası Hukuk Aktörü Olarak BM Güvenlik Konseyi'nin Küresel Sağlık Yönetişimindeki Rolü" isimli makalesinden, Arş. Gör. Ayten Erçoban Evren'in çocuk haklarına karşılaştırmalı hukuk çerçevesinden yaklaşan "Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Bir İnceleme: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Çocuk Haklarının Anayasal Güvencesi" adlı eserinden, Barkın Özyurt'un güncel bir uluslararası hukuk sorununu ele alan "Rusya Örneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Meselesi Işığında Avrupa Konseyi'ne Üyelikten Çekilme-Çıkarılma ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Feshi" isimli çalışmasından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akduman'ın uluslararası alanda karmaşık sorunlar yaratan bir konuyu değerlendirdiği "Uluslararası Nafaka Alacaklarında Uygulanacak Hukuk ve Tahsil Prosedürü" başlıklı çalışmasından, Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola'nın KKTC hukukunda davada taraf değişikliğini incelediği "Kuzey Kıbrıs Hukukunda Davada Taraf Değişikliği" isimli makalesinden, Arş. Gör. Ahmet Dülger'in yabancı devlet görevlilerinin yargı bağışıklığı konusunu irdelediği "Foreign Official Immunity in Selective Common Law Jurisdictions: Jus Cogens Violations and the Executive Branch's Intervention" başlıklı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu'nun uygulama sorunları doğuran bir konuyu ayrıntılarıyla ele aldığı "Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Korunması Bağlamında Haczedilemeyen Emekli Aylıklarının Banka Alacaklarının Tahsiline Yönelik Hukukî İşlemlere Konu Olması Sorunu" isimli makalesinden, Arş. Gör. Eylül Can Köse'nin farklı yönleriyle giderek önem kazanan bir konudaki "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Satılan Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketicinin Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı" başlıklı çalışmasından, Arş. Gör. Çağrı Mardin'in çocuk tesliminde hukukumuzdaki değişiklikleri ikincil mevzuat ekseninde ayrıntılarıyla incelediği "İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çocuk Teslimi ve Kişisel İlişki Kararlarının Yerine Getirilmesi" başlığını taşıyan makalesinden, Dr. Öğr. Üyesi Barış Şahin'in çalışma yaşamındaki önemli bir sorunu Yargıtay kararları ışığında değerlendirdiği "İş Akdinin Sona Ermesinde İşverenin Fesih İradesini Gizlemesi" başlıklı çalışmasından, Doç. Dr. Alper Uyumaz'ın oldukça hassas bir konuda kaleme aldığı "İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarına Katılan Çocukların Aydınlatılması" başlıklı makale sinden, Dr. Öğr. Üyesi Sendi Yakuppur'un taşınmaz hukukumuzda tartışmaları beraberinde getiren bir değişikliği değerlendirdiği "Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin Noterlerde Yapılabilmesine Olanak Tanıyan Yeni Düzenleme ve Mevcut Duruma Etkileri" başlıklı çalışmasından ve Arş. Gör. Dr. Işıl Yelkenci'nin Kıta Avrupası hukukuna yabancı olan cezalandırıcı tazminat konusunu, Kanada Hukuku ekseninde özenle irdelediği "Sözleşme İhlalinde Bir Hukuki Çare Olarak Cezalandırıcı Tazminat: Kanada Hukuku Örneği" başlıklı makalesinden oluşmaktadır.
Bu sayımızda yer alan tebliğler bölümü ise Türkiye Spinoza Çevresi'nin Fakültemiz ev sahipliğin de gerçekleştirdiği "Spinoza'da Haklar ve Özgürlükler" konulu etkinlikte Diego Tatián tarafından İspanyolca olarak sunulan "Spinoza Sınırlarda: İstanbul-Córdoba Yolculuğu" başlıklı tebliğin Zelal Pelin Doğan tarafından yapılan Türkçe çevirisinden oluşmaktadır.
Sayımızda son olarak Stanislaw Piasecki ve Jiahong Chen'in kaleme almış olduğu, Mustafa Kes kin tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış "Dezavantajlı Kişilerin Kullandıkları Akıllı Cihazların GVKT'ye Uyumu" başlıklı makale çevirisini bulabilirsiniz.
Yazıma son verirken editör yardımcısı olarak sunduğu katkılar için Arş. Gör. Kaan Can Yıldırım'a teşekkür eder, onun yerine aramıza katılan Arş. Gör. Ahmet Abut'a hoş geldiniz demek isterim. Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
Kamu Hukuku
.
Israrlı Takip Suçu (TCK m. 123–A), Prof. Dr. Murat BALCI – Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR
.
Hukukun Gerçekleştirilmesi ve Şiddet: Schmitt'in Çıkmazı Üzerine Bir Deneme, Arş. Gör. Doğukan BİNGÖL
.
Bir Uluslararası Hukuk Aktörü Olarak BM Güvenlik Konseyi'nin Küresel Sağlık Yönetişimindeki Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Sezai ÇAĞLAYAN
.
Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Bir İnceleme: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Çocuk Haklarının Anayasal Güvencesi, Arş. Gör. Ayten ERÇOBAN EVREN
.
Rusya Örneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Meselesi Işığında Avrupa Konseyi'ne Üyelikten Çekilme–Çıkarılma ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Feshi, Barkın ÖZYURT
.
Özel Hukuk
.
Uluslararası Nafaka Alacaklarında Uygulanacak Hukuk ve Tahsil Prosedürü, Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKDUMAN
.
Kuzey Kıbrıs Hukukunda Davada Taraf Değişikliği, Yrd. Doç. Dr. Aysun BEYDOLA
.
Foreign Official Immunity in Selective Common Law Jurisdictions: Jus Cogens Violations and the Executive Branch's Intervention, Arş. Gör. Ahmet DÜLGER
.
Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Korunması Bağlamında Haczedilemeyen Emekli Aylıklarının Banka Alacaklarının Tahsiline Yönelik Hukukî İşlemlere Konu Olması Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Evren KILIÇOĞLU
.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Satılan Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketicinin Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı, Arş. Gör. Eylül Can KÖSE
.
İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çocuk Teslimi ve Kişisel İlişki Kararlarının Yerine Getirilmesi, Arş. Gör. Çağrı MARDİN
.
İş Akdinin Sona Ermesinde İşverenin Fesih İradesini Gizlemesi, Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞAHİN
.
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmalarına Katılan Çocukların Aydınlatılması, Doç. Dr. Alper UYUMAZ
.
Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin Noterlerde Yapılabilmesine Olanak Tanıyan Yeni Düzenleme ve Mevcut Duruma Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Sendi YAKUPPUR
.
Sözleşme İhlalinde Bir Hukuki Çare Olarak Cezalandırıcı Tazminat: Kanada Hukuku Örneği, Arş. Gör. Dr. Işıl YELKENCİ
.
Tebliğ
.
Spinoza Sınırlarda: İstanbul–Córdoba Yolculuğu, Diego TATIÁN – Çev.: Zelal Pelin DOĞAN
.
Çeviri
.
Dezavantajlı Kişilerin Kullandıkları Akıllı Cihazların GVKT'ye Uyumu, Stanislaw PIASECKI – Jiahong CHEN – Çev.: Mustafa KESKİN
Yorumlar