Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Haziran 2016 / 4. Baskı / 406 Syf.
Fiyatı: 53.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%35)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yürürlükteki mevzuatımıza göre üç farklı kentsel dönüşüm modeli söz konusudur: Afet riskli alanların dönüştürülmesi, kentsel dönüşüm ve yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenmesi… Kitap bu üç modeli de ayrıntılarıyla inceleyen ve dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak gözler önüne seren kaynak kitap niteliğindedir.

Kitapta afet riskli alanların dönüştürülmesi konusuna ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda riskli yapıların, riskli alanların ve rezerv alanların belirlenmesi, bunların öncelikle taşınmaz malikleri tarafından nasıl ve ne şekilde değerlendirileceği, taşınmazların değerlendirilmesi için görüşmelerin ve oylamaların nasıl yapılacağı, çoğunluğun kararına katılmayan taşınmaz maliklerinin hisselerinin ne şekilde satın alınacağı, bu alanlarda planlamanın ve imar uygulamalarının nasıl yapılacağı, inşaatların ne şekilde gerçekleştirileceği, paylaşımın nasıl yapılacağı açıkça izah edilmiştir.

Çalışmada Anayasa Mahkemesinin 27.2.2014 tarihli ve E:2012/87, K:2014/41 sayılı kararı sonrasında 6306 sayılı Kanun'da meydana gelen değişiklikler ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Ayrıca 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda 21.01.2014, 10.04.2015 ve 27.01.2016 tarihlerinde yapılan değişiklikler ile Uygulama Yönetmeliğinde, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, 25.07.2014 tarihinde yapılan değişiklikler dikkate alınmıştır.

Kitabın bu baskısında afet riskli alanların dönüşümünde vergi, harç ve diğer ücretlerden muafiyet ve istisnaların nasıl uygulanacağı, her bir işlem bazında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Kitapta ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları ayrıntılı ve işlem akışına uygun bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm alanların ne şekilde ilan edileceği, ilan edilen bu alanlarda taşınmaz maliklerinin kendi inşaatlarını yapıp yapamayacakları, kentsel dönüşüm alanlarında hak sahipliğinin şekilde belirleneceği, belediyeler tarafından gerçekleştirilecek uygulamaların ne şekilde yapılacağı izah edilmiştir.

Kitapta son olarak 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamaları açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a Göre Dönüşüm Uygulamaları
Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Kentsel Dönüşüm
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Barkod: 9789750237966
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 406
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
4. Baskı İçin Önsöz  8
Birinci Bölüm
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ  26
1. Kapsam: Hangi Alanlarda Bulunan Yapıların Tespitinin Yapılması Gerekiyor?  26
1.1. Genel Kapsam  26
1.2. Riskli Alanlarda Bulunan Yapılar  27
1.2.1. Genel Olarak  27
1.2.2. Riskli Alanlarda Bulunan Fakat Riskli Olmayan Yapılar  29
1.3. İskan Alanları ve Köyler  30
1.4. Afete Maruz Alanlarda Kalan Yapıların Durumu  31
1.5. Özel Nitelikli Alanlar  34
1.5.1. Madde Hükmü  34
1.5.2. Maddenin Anayasa’ya Aykırılı Konusundaki Görüşümüz  35
1.5.3. Anayasa Mahkemesinin Kararı  45
1.6. Hacizli ya da Kaçak Binaların Durumu  47
1.7. Kamu Binaları  47
2. Başvuru: Riskli Yapıların Tespitine Kimler Başvurabilir?  47
2.1. Genel Olarak  47
2.2. Yapı Malikinin Başvuruları  49
2.2.1. Yapı Kavramı  50
2.2.2. Malik Kavramı  50
2.2.3. Birden Fazla Maliki Bulunan Yapılarda Başvuru  52
2.2.4. Riskli Yapı Tespiti İçin Gerekli Belgeler  53
2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve İdarenin Başvuru Hakkı  54
2.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Malikten Talepte Bulunulması  54
2.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdareden Talepte Bulunması  54
2.3.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Riskli Yapı Tespiti Yapması veya Yaptırması  55
2.4. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi  55
3. Riskli Yapı Tespit Çalışması Yapabilecek Kurum, Kuruluş ve Şirketler Tarafından Riskli Yapı Tespiti Çalışması Yapılması  55
3.1. Riskli Yapı Tespit Çalışması Yapabilecek Kurum, Kuruluşlar ve Şirketler  56
3.1.1. Genel Olarak  56
3.1.2. Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanmasında Görev Alacak Mühendisler İçin Gereken Şartlar  57
3.1.3. Lisanslandırma Süreci  59
3.1.3.1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  59
3.1.3.2. Lisanslandırma  61
3.1.4. Lisans Süresi ve Vize  61
3.1.5. Denetleme ve Lisans İptali  61
3.1.5.1. Genel Olarak Denetleme Yetkisi  61
3.1.5.2. Lisans İptalini Gerektiren Durumlar  62
3.1.5.3. Lisans İptalinin Sonuçları  63
3.2. Yapıların Lisanslandırılmış Kuruluşlar Tarafından İncelenmesi ve Raporun Düzenlenmesi  64
3.2.1. Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi  64
3.2.2. Değerlendirmenin Şekli ve Sonucu  65
3.2.3. Raporun Düzenlenmesi  65
3.3. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne Gönderilmesi ve İncelenmesi  66
3.3.1. Raporların Gönderilmesi  66
3.3.2. Raporların İncelenmesi  67
4. Yapının Riskli Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi ve Yapı Maliklerine Bildirimde Bulunulması  67
4.1. Yapının Riskli Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi  67
4.2. Yapının Riskli Yapı Olarak Belirlendiğinin Ayni ve Şahsi Hak Sahiplerine Bildirilmesi  68
4.3. Maliki Ölmüş Olan Yapılarda Tebligat  70
5. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz ve İtirazın Karara Bağlanması  70
5.1. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz  70
5.2. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili  71
5.3. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  73
5.4. Teknik Heyetin Kararı: Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi ya da Kaldırılması  75
6. Tespit Masrafları ve Bunların Tapu Kütüğünde Belirtilmesi  75
6.1. Malikler Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  75
6.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  76
6.3. Kamu Binalarında Tespit Masrafları  79
7. Tespit Kredisi  80
7.1. Genel Olarak  80
7.2. Kredi Miktarı  80
7.3. Başvuru ve Onay Süreci  80
7.4. Kredi Alındıktan Sonra Tespit Zorunluluğu  81
7.5. Kredinin Geri Ödemesi  81
7.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  81
7.5.2. Başlangıç Taksiti  82
7.5.3. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  82
7.6. Kredinin Erken Ödenmesi  86
7.7. Kredinin Geri Ödenmemesi  86
8. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıktırılması  87
8.1. Genel Olarak  87
8.1.1. Riskli Yapının Malikler Tarafından Yıktırılması  87
8.1.2. Riskli Yapıların Mülki Amirler Tarafından Yıktırılması  89
8.1.3. Riskli Yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırılması  91
8.2. Tahliye ve Yıkım Masraflarının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi  91
8.2.1. Yapı Malikleri Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  91
8.2.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  91
8.3. Riskli Yapıların Tespitini, Tahliyesini ve Yıkımını Engelleyenler Hakkında Yapılacak İşlemler  94
9. Yıkım Kredisi  95
9.1. Genel Olarak  95
9.2. Kredi Miktarı  95
9.3. Başvuru ve Onay Süreci  95
9.4. Kredi Alındıktan Sonra Yıkım Zorunluluğu  96
9.5. Kredinin Geri Ödemesi  96
9.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  96
9.5.2. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  97
9.6. Kredinin Geri Ödenmemesi  99
10. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  99
11. Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamaların Anayasa’ya Aykırılık Açısından İncelenmesi  100
11.1. Uygulamalar  102
11.1.1. Riskli Alanlarda Bulunan Yapıların Yıktırılması  102
11.1.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Paylarının Diğer Paydaşlara ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Zorunlu Satışı  103
11.1.3. Kamulaştırma Yapılabilmesi  104
11.1.4. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilememesi  105
11.2. Anayasal Haklar Açısından Değerlendirme  105
11.2.1. Mülkiyet Hakkı Açısından  105
11.2.2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Yönüyle Anayasa’nın 13. Maddesi Açısından  114
11.2.3. Konut Dokunulmazlığı Açısından  119
11.2.4. Hak Arama Hürriyeti Açısından  121
II. RİSKLİ ALANLARIN VE REZERV ALANLARININ TESPİTİ  125
1. Rezerv Yapı Alanlarının Tespiti  125
1.1. Genel Olarak  125
1.2. Rezerv Yapı Alanlarının Belirlenmesi İşlem Süreci  126
1.2.1. Başvuru  127
1.2.2. Maliye Bakanlığı Uygun Görüşü  128
1.2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı  129
1.3. Rezerv Yapı Alanı Belirlemesine Yönelik İşlemlere Karşı Dava  129
1.3.1. Görevli Yargı  129
1.3.2. Uygulama İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Rezerv Yapı Tespitine İlişkin İşlemin İptalinin İstenebilmesi  129
2. Riskli Alanın Tespiti  130
2.1. Genel Olarak  130
2.2. Kamu Düzeni veya Güvenliğinin Bozulduğu Alt Yapısı Hasarlı veya İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Yerlerin Riskli Alan İlan Edilebilmesi  131
2.3. Üzerindeki Yapıların Büyük Bir Kısmı İmar Mevzuatına Aykırı Olan Alanların Riskli Alan İlan Edilebilmesi  132
2.4. Başvuru  132
2.5. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görüşü  134
2.6. Bakanlar Kurulu Kararı  134
2.7. Riskli Alan Tespitine Karşı Açılacak Davalarla İlgili Hususlar  134
2.7.1. Görevli Yargı  134
2.7.2. Davada Husumetin Yöneltileceği İdari Makam  135
2.7.3. Dava Açma Süresi  135
2.7.4. Uygulama İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Riskli Alan Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptalinin İstenebilmesi  135
III. RİSKLİ ALANLARIN, REZERV YAPI ALANLARININ VE RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN TAŞINMAZ MALİKLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  136
1. Genel Olarak  136
2. Karar Nisabı  138
2.1. Genel Olarak  138
2.2. Hisse Kavramı  139
2.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Hatalı Olması Durumu  140
2.3.1. Genel Olarak Arsa Payı  140
2.3.2. Arsa Payının Belirlenmesi  141
2.3.3. Arsa Payının Düzeltilmesi  141
2.3.4. Bağımsız Bölümlerde Sonradan Meydana Gelen Değer Artışları  143
2.4. Bir Parselde Bulunan Birden Fazla Yapı Açısından Karar Nisabı  143
2.5. Yapının Güçlendirilmesi İçin Karar Nisabı  145
2.6. Birden Fazla Parselin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından Karar Nisabı  145
3. Karar Görüşmeleri  146
3.1. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Oybirliği ile Karara Bağlanması  147
3.2. En Az Üçte İki Çoğunlukla, Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Karar Bağlanması  149
3.2.1. Genel Olarak En Az Üçte İki Çoğunluk Şartı  149
3.2.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Diğer Paydaşlara Satılması  150
3.2.2.1. Taşınmazların Değerinin Tespiti  151
3.2.2.2. Satışın Gerçekleştirilmesi  152
3.2.3. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Satın Alınması  154
3.3. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Üçte İki Çoğunluk Sağlayan Bir Karar Alınmaması  155
3.4. Taşınmazın Müteahhitlerle Anlaşmak Suretiyle Değerlendirilmesi Durumunda Harç ve Vergi Muafiyeti  156
4. Afet Riskli Yapıların Malikler Tarafından Değerlendirilmesi İçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kredi Verilmesi  156
4.1. Genel Olarak  156
4.2. Kapsam: Kredi Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar  157
4.3. Genel Esaslar  158
4.4. Başvuru, İnceleme ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderme  159
4.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı ve Sözleşme  159
4.6. Kredinin Hak Sahibine Ödenmesi  161
4.7. Kredinin Geri Ödemeleri  161
4.7.1. Geri Ödeme Süresi  161
4.7.2. Başlangıç Taksit Tutarının Belirlenmesi  162
4.7.3. Geri Ödeme Taksitinin Bulunması  162
4.7.4. Taksitlerin Vadesinden Önce Ödenmesi ve Borcun Tamamen Kapatılması  164
4.8. Kredinin Geri Ödenmemesi  165
4.9. Denetim  165
4.10. Kredi Kullanılarak İnşa Ettirilen Konutun Devri  166
4.11. Sigorta  166
5. Afet Riskli Yapıların Malikler Tarafından Değerlendirilmesi İçin Bankalardan Kullanılacak Krediler İçin Faiz Desteği Sağlanması  167
5.1. Kapsam  168
5.1.1. Kredi Kullanılacak Bankalar Yönünden Kapsam  168
5.1.2. Kullanılacak Kredi Türleri Yönünden Kapsam  169
5.1.3. Zaman Yönünden Kapsam  170
5.1.4. Desteklenecek Unsurlar Yönünden Kapsam  170
5.2. Faiz Desteği ile İlgili Genel Esaslar  170
5.3. Faiz Desteğinin Şartları  171
5.4. Faiz Desteği ve Limit  172
5.5. Faiz Desteği Verilecek Kredilerle İlgili Özellikler  174
5.6. Faiz Desteğinden Yaralanma Usulü  174
5.6.1. Protokol Düzenlenmesi  174
5.6.2. Başvuru  175
5.6.3. Banka Değerlendirmesi  177
5.6.4. Çevre ve Şehicilik Bakanlığına Bildirim ve Desteğin Ödenmesi  177
5.7. Kredi Geri Ödemelerinin Yapılaması Durumunda Yapılacak İşlem  177
5.8. Kredinin Erken Ödenmesi, Yapılandırılması ve Devredilmesi  178
5.9. Bilgi– Belge İsteme ve Denetim Yetkisi  178
5.10. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Kullanılacak Kredilerde BSMV İstisnası  178
6. Dönüşüm Yapılacak Alanda Planlama İşleri  179
6.1. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  179
6.1.1. Genel İlkeler  179
6.1.2. Uygulamanın Başka Bir Parselde de Yapılabilmesi  180
6.1.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Belirlenen Standartlara Uyulması Zorunluluğu  180
6.1.4. İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Uyma Zorunluluğu  181
6.1.5. Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama Zorunluluğu  185
6.2. Plan Teklifi Sunabilecekler  186
6.3. Plan Tekliflerinde Müellif Şartı  187
6.3.1. Genel Olarak Müellif Şartı  187
6.3.2. Müelliflerin Nitelikleri  188
6.4. Planlama Süreci  189
6.4.1. Plan Tekliflerinin Hazırlanması  189
6.4.2. Büyükşehir Belediyelerinde Büyükşehir Belediyelerinin Görüşünün Alınması  189
6.4.3. Gerekiyorsa Kültür ve Turizm Bakanlığının Görüşünün Alınması  190
6.5. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  190
7. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  191
7.1. Kat Mülkiyetinin veya Kat İrtifakının Kaldırılması  191
7.1.1. Genel Olarak  191
7.1.2. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Terkininde Harç ve Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  191
7.2. İmar Uygulamasına Hazırlık  191
7.2.1. Hazırlık Çalışmaları  191
7.2.2. Hazırlık Aşamasında Belge Temininde Harç Muafiyeti  192
7.2.3. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projeler İçin Yapılacak İmar Uygulamalarına Hazırlık İçin Belediyelerden Temin Edilecek Belgeler Açısından Kayıt ve Suret Harcı Muafiyetinin Uygulanmaması  192
7.3. İmar Uygulamasının Yapılması ve Tapuya Tescil Edilmesi  194
7.3.1. Genel Olarak  194
7.3.2. İmar Uygulamalarında Belediye Gelirleri Kanunu Muafiyeti  195
7.3.3. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde İmar Uygulamaları Açısından Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  196
7.3.4. İmar Uygulamalarının Tescilinde Tapu–Kadastro Harcı ve Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  198
8. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  198
8.1. Parsel Maliklerinin İnşaatları Bizzat Kendilerinin Yapacağı Durumlarda Geçici Müteahhitlik Belgesi Alınması  199
8.2. İnşaat Ruhsatına Hazırlık Çalışmaları  201
8.2.1. Alınması Zorunlu Belgeler  201
8.2.2. Belgelerin Alınacağı Makam  204
8.2.3. Belge Örneklerinin Verilmesinde Harç Muafiyeti  204
8.2.4. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  205
8.3. İnşaat Projelerinin Hazırlanması ve Onayı  205
8.3.1. Projelerin Hazırlanması  205
8.3.2. Projelerin Onayı  205
8.3.3. Plan/Proje Tasdik Harcı  206
8.3.4. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  206
8.4. İnşaat Ruhsatı Alınması  208
8.4.1. İnşaat Ruhsatı Verecek Merci  208
8.4.2. Ruhsat Başvurusu Yapabilecek Kişiler ve Gerekli Belgeler  209
8.4.3. Ruhsat Alınması Aşamasında Harçlar ve Bu Harçlardan Muafiyetler  212
8.4.4. Otopark Ücreti Muafiyeti  213
8.4.5. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Yapılan İnşaatlarda Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  213
8.4.6. Ruhsat Başvurusunun Değerlendirilmesi  218
8.4.7. Ruhsatın Düzenlenmesi  220
8.6. Cins Değişikliğinin Yapılması  222
8.6.1. Genel Olarak Cins Değişikliği  222
8.6.2. Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti  225
8.7. Yapı Kullanma İzninin Alınması  226
8.7.1. Genel Olarak Yapı Kullanma İzni  226
8.7.2. Yapı Kullanma İzni Harcı Muafiyeti  227
8.7.3. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Yapılan İnşaatlarda Yapı Kullanma İzni Harı Muafiyetinin Uygulanmaması  228
8.8. Kat Mülkiyetine Geçiş  229
8.8.1. Genel Olarak  229
8.8.2. Kat Mülkiyetinin Kurulmasında Harç ve Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  231
9. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescili ve Bu Tescilde Vergi ve Harç Muafiyeti  231
9.1. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescili  231
9.2. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescilinde Tapu ve Kadastro Harcı ile Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  232
9.3. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescilinde KDV Uygulaması  232
10. Bağımsız Bölümlerin Üçüncü Kişilere Satışında Vergi ve Harçlarla İlgili Muafiyetlerin Uygulanıp Uygulanmayacağı  234
10.1. Katma Değer Vergisi  234
10.2. Tapu ve Kadastro Harcı ile Döner Sermaye Ücreti  236
IV. RİSKLİ ALANLARIN, REZERV ALANLARININ VE AFET RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN KAMU İDARELERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  238
1. Tasarrufların Kısıtlanması  238
1.1. İmar ve Yapılaşma İşlemlerinin Durdurulması  238
1.2. Alt Yapı İşlemlerinin ve Elektrik, Su, Doğal Gaz Hizmetlerinin Durdurulması  241
1.2.1. 6306 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenleme  241
1.2.2. 6306 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeyle İlgili Anayasa Mahkemesi Görüşü  242
1.2.3. İmar Kanunu’nda Yapılan Düzenleme  245
2. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Dönüşüm Yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirme ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  246
2.1. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Dönüşüm Yetkisinin Maliklere Ait Olması  246
2.2. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  247
2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  247
2.3.1. Yetkilendirme Yapılabilecek Kuruluşlar  248
2.3.2. Yetkilendirmenin Kapsamı  249
2.3.3. Yetkilendirmenin Anayasa’ya Göre Durumu  249
2.4. Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  252
2.4.1. Başvuru ve Gerekli Belgeler  252
2.4.2. Değerlendirme ve Onay  253
2.4.3. Kontrol ve Denetim  253
3. Kamu İdarelerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsisi  254
3.1. Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar  254
3.1.1. Herhangi Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olmayanlar  256
3.1.2. Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olanlar  257
3.1.3. Maliye Bakanlığının Tasarrufunun Kısıtlanması  259
3.1.4. Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  260
3.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tasarrufu  260
3.2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Alanlar  260
3.3. Hazine Mülkiyetinde Bulunan Alanlardan Çeşitli Kanunlara Göre Kamu İdarelerine Devredilmiş Olup Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazlar  262
3.4. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  263
3.5. Meralar  266
3.5.1. Genel Olarak  266
3.5.2. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  266
3.5.3. Vasıf Değişikliğinin Yapılış Usulü  270
4. Riskli Alanlarda, Rezerv yapı Alanlarında ve Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlardaki Taşınmazların, Malikleriyle Anlaşma ya da Kamulaştırma Yoluyla İdarenin Tasarrufuna Alınması  272
4.1. Genel Olarak  272
4.2. Anlaşma Yapılacak Kişiler  273
4.3. Anlaşma Şekli  274
4.3.1. Taşınmazların Değerinin Tespiti  276
4.3.2. Maliklere Verilecek Konut ya da İşyerlerinin Maliyet Bedelinin Tespit Edilmesi  277
4.3.3. Konut ya da İşyeri Tahsisi  279
4.3.4. Alacak ya da Borç Miktarının Tespiti ve Uygulama  280
4.4. Anlaşma Olmaması Durumunda Kamulaştırma  280
4.4.1. Genel Olarak  280
4.4.2. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  282
4.4.3. 6306 sayılı Kanun Kapsamındaki Kamulaştırmaların İskân Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlı Kamulaştırma Sayılması  282
4.4.4. Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenebilmesi  283
4.4.5. İlk Taksit Bedeli  284
4.4.6. Mülkiyet Sorunu Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  286
4.4.7. Kamulaştırma Yapacak İdarenin Yetkileri  286
4.4.8. Kamulaştırmanın Yapılması  286
5. Anlaşma Yapılması Durumunda Kira Yardımı  294
5.1. Genel Olarak  294
5.2. Kira Yardımının Şartları  296
5.2.1. Yapının Uygulama Alanında Kalması ve Kişilerin Bu Yapılarda İkamet Ediyor Olmaları  296
5.2.2. İdare İle Anlaşma Yapmış Olmak  297
5.2.3. Taşınmazı Anlaşma Yoluyla Kamulaştırılmış Olmak  298
5.2.4. Geçici Konut ya da İşyeri Tahsisinin Yapılmamış Olması  299
5.2.5. Malik, Kiracı ya da Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmak  300
5.2.5.1. Genel Olarak  300
5.2.5.2. Bunların Dışındaki Kişiler  301
5.2.6. Faiz Desteği Almıyor Olmak  301
5.3. Yardım Miktarı ve Süresi  302
5.4. Kira Yardımından Yararlanma Süreci  303
5.4.1. Başvuru  303
5.4.2. Kontrol ve Bakanlığa Bildirim  312
5.4.3. Kira Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesi  314
6. Tahliye ve Yıkım  314
7. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  315
8. Planlama Süreci  316
8.1. Plan Teklifi Hazırlayabilecekler  316
8.2. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  316
8.3. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  317
9. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  317
10. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  318
10.1. Genel Olarak  318
10.2. İhale Yöntemi  320
10.2.1. Hangi İhale Usulünün Uygulanacağı  321
10.2.2. Afet Riskli Alanların Dönüşümünde 4734 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak İhalelerin Tabi Olacağı Usul  322
10.2.3. Anayasa Mahkemesinin İptal Gerekçesi  324
10.2.4. Anayasa Mahkemesinin İptal Gerekçesinin İrdelenmesi  325
10.2.5. İptal Kararından Sonra Afet Riskli Alanların Dönüşümünde İhale Usulü  327
10.2.6. Kamu Düzeni veya Güvenliğinin Bozulduğu Alt Yapısı Hasarlı veya İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Yerlerde Yapılacak Uygulamalarda İhale Usulü  328
11. Cins Tashihinin Yapılması  328
12. Kat Mülkiyetinin Kurulması  329
13. Konut ve İşyerlerinin Hak Sahipleri Adına Tescili  329
14. Dava  331
İkinci Bölüm
BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. GİRİŞ  335
2. YETKİ  339
2.1. Genel Yetki Kuralı  339
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde  340
2.3. TOKİ Başkanlığının Yetkileri  340
3. ŞARTLARI  340
3.1. Kentsel Dönüşümün Amacı ve Yapı veya İmar Şartı  340
3.2. Söz Konusu Alanın Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Kalması  344
3.3. Alan Büyüklüğü  344
3.5. Kamu Mülkiyetinde Bulunan Alanlar İçin Bakanlar Kurulu Kararı Alınması  344
4. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANININ BELİRLENMESİ  344
4.1. İçerisinde Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Alan Bulunmayan Yerler  345
4.1.1. Belediye Meclisi Kararı  345
4.1.2. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı  345
4.2. Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Bulunan Yerler  345
4.3. Tapu Kütüğünde Belirtme ve Tasarruf  348
4.4. Kentsel Dönüşüm Alanının Belirlenmesine İlişkin Kararların Niteliği ve Bu Kararlara Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar  349
4.4.1. Dava Açma Süresi  349
4.4.2. Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması Durumu  351
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE İNŞAAT İŞLERİNİN DURDURULMASI  351
6. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA HAK SAHİPLİĞİ  353
6.1. Malikler  353
6.2. 2981 sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi Olanlar  353
6.2.1. 2981 sayılı Kanun’a Göre Hak Sahipliği  354
6.2.2. 2981 sayılı Kanun’a Göre Hak Sahibi Sayılanların 5393 sayılı Kanun Kapsamında Hakları  359
6.3. 2981 sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Gecekondu Sahipleri  360
6.4. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahibi Olanlar ve Olmayanlarla İlgili Olarak İdare Tarafından Tesis Edilen İşlemlere Karşı Dava  361
7. KENSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PROJE VE UYGULAMA İŞLERİNİN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI  362
7.1. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm İşlerini Kendilerinin Yapabileceği Durumlar  362
7.2. Parsel Maliklerinin Uygulama Yapabileceği Durumlarla İlgili Özel Hususlar  364
7.2.1. Proje Ortak Giderlerine Katılmak  364
7.2.2. Harçların Dörtte Bir Oranında Alınması  364
7.3. Parsel Malikinin Kendisinin Uygulama Yapabileceği Parsellerde Kamulaştırma Yapılıp Yapılmayacağı  364
8. TAŞINMAZLARIN BELEDİYE TASARRUFUNA ALINMASI  367
8.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar İçin Maliklerle Anlaşma ve Kamulaştırma  368
8.1.1. Anlaşma Yolunun Esas Olması  368
8.1.2. Kamulaştırma  369
8.1.2.1. Genel Olarak  369
8.1.2.2. Mülkiyet İhtilafı Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  370
8.1.2.3. Acele Kamulaştırma Yapılıp Yapılamayacağı  370
8.1.2.4. Kamulaştırma Dışı Tutulan ve İmar Hakkı Verilmeyen Parsellerin Durumu  372
8.2. Kamu Taşınmazlarının Devralınması  372
9. PLANLAMA VE PLAN UYGULAMASI  373
10. YAPILAŞMA  374
11. DAĞITIM  376
Üçüncü Bölüm
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI
1. GİRİŞ  377
2. YETKİLİ İDARE  378
3. UYGULAMA BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI  379
4. YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ  380
4.1. Yenileme Alanı Sınırının Belirlenmesi  380
4.2. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi  380
4.3. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi  381
4.4. Belde Belediyelerinin Görüşünün Hazırlanması  381
4.5. Meclis Kararı  381
4.6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İncelemesi ve Bakanlar Kurulu Kararı  382
5. KORUMA BÖLGE KURULUNUN KURULMASI  382
6. ETAP PROJE VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI  383
7. TASARRUFLARIN KISITLANMASI  384
8. YENİLEME AVAN VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ONAYI  384
8.1. Tanım  384
8.2. Yenileme Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Onayı  386
8.3. Bilgi Verme Yükümlülüğü  387
9. TAŞINMAZLARIN İDARE TASARRUFUNA ALINMASI  388
9.1. Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar  388
9.1.1. Devredilebilecek Taşınmazlar  388
9.1.2. Hazine Tasarrufunun Kısıtlanması  391
9.1.3. Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  391
9.1.4. Proje Gelirlerinden Hazineye Pay Verilmesi  391
9.2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar  392
9.3. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  392
9.4. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  393
9.4.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların İdare Tasarrufuna Alınmasının Zorunlu Olmaması  393
9.4.2. Anlaşmanın Esas Usul Olması  394
9.4.3. Kamulaştırmaya Özgü Hususlar  394
9.5. Maliki Belli Olmayan Taşınmazlar  396
10. YENİLEME PROJELERİNİN UYGULANMASI  397
10.1. Uygulamayı Yapabilecekler  397
10.2. İhale Yöntemi ve Vergi Muafiyeti  398
10.3. Alt Yapı ve Ulaşım Projelerinin Uygulama Önceliği  399
10.4. Katkı Payı  400
11. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI  401
11.1. Genel Olarak  401
11.2. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  402
11.3. Konut ve İşyerlerinin Satışı  402
12. DENETİM  402
Kaynakça  403
Kavram Dizini  405
Yazarın Özgeçmişi  407
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Pınar ...
Eylül 2020
219.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
4. Baskı İçin Önsöz  8
Birinci Bölüm
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ  26
1. Kapsam: Hangi Alanlarda Bulunan Yapıların Tespitinin Yapılması Gerekiyor?  26
1.1. Genel Kapsam  26
1.2. Riskli Alanlarda Bulunan Yapılar  27
1.2.1. Genel Olarak  27
1.2.2. Riskli Alanlarda Bulunan Fakat Riskli Olmayan Yapılar  29
1.3. İskan Alanları ve Köyler  30
1.4. Afete Maruz Alanlarda Kalan Yapıların Durumu  31
1.5. Özel Nitelikli Alanlar  34
1.5.1. Madde Hükmü  34
1.5.2. Maddenin Anayasa’ya Aykırılı Konusundaki Görüşümüz  35
1.5.3. Anayasa Mahkemesinin Kararı  45
1.6. Hacizli ya da Kaçak Binaların Durumu  47
1.7. Kamu Binaları  47
2. Başvuru: Riskli Yapıların Tespitine Kimler Başvurabilir?  47
2.1. Genel Olarak  47
2.2. Yapı Malikinin Başvuruları  49
2.2.1. Yapı Kavramı  50
2.2.2. Malik Kavramı  50
2.2.3. Birden Fazla Maliki Bulunan Yapılarda Başvuru  52
2.2.4. Riskli Yapı Tespiti İçin Gerekli Belgeler  53
2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve İdarenin Başvuru Hakkı  54
2.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Malikten Talepte Bulunulması  54
2.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdareden Talepte Bulunması  54
2.3.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Riskli Yapı Tespiti Yapması veya Yaptırması  55
2.4. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi  55
3. Riskli Yapı Tespit Çalışması Yapabilecek Kurum, Kuruluş ve Şirketler Tarafından Riskli Yapı Tespiti Çalışması Yapılması  55
3.1. Riskli Yapı Tespit Çalışması Yapabilecek Kurum, Kuruluşlar ve Şirketler  56
3.1.1. Genel Olarak  56
3.1.2. Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanmasında Görev Alacak Mühendisler İçin Gereken Şartlar  57
3.1.3. Lisanslandırma Süreci  59
3.1.3.1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler  59
3.1.3.2. Lisanslandırma  61
3.1.4. Lisans Süresi ve Vize  61
3.1.5. Denetleme ve Lisans İptali  61
3.1.5.1. Genel Olarak Denetleme Yetkisi  61
3.1.5.2. Lisans İptalini Gerektiren Durumlar  62
3.1.5.3. Lisans İptalinin Sonuçları  63
3.2. Yapıların Lisanslandırılmış Kuruluşlar Tarafından İncelenmesi ve Raporun Düzenlenmesi  64
3.2.1. Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi  64
3.2.2. Değerlendirmenin Şekli ve Sonucu  65
3.2.3. Raporun Düzenlenmesi  65
3.3. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne Gönderilmesi ve İncelenmesi  66
3.3.1. Raporların Gönderilmesi  66
3.3.2. Raporların İncelenmesi  67
4. Yapının Riskli Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi ve Yapı Maliklerine Bildirimde Bulunulması  67
4.1. Yapının Riskli Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi  67
4.2. Yapının Riskli Yapı Olarak Belirlendiğinin Ayni ve Şahsi Hak Sahiplerine Bildirilmesi  68
4.3. Maliki Ölmüş Olan Yapılarda Tebligat  70
5. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz ve İtirazın Karara Bağlanması  70
5.1. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz  70
5.2. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili  71
5.3. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  73
5.4. Teknik Heyetin Kararı: Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi ya da Kaldırılması  75
6. Tespit Masrafları ve Bunların Tapu Kütüğünde Belirtilmesi  75
6.1. Malikler Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  75
6.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  76
6.3. Kamu Binalarında Tespit Masrafları  79
7. Tespit Kredisi  80
7.1. Genel Olarak  80
7.2. Kredi Miktarı  80
7.3. Başvuru ve Onay Süreci  80
7.4. Kredi Alındıktan Sonra Tespit Zorunluluğu  81
7.5. Kredinin Geri Ödemesi  81
7.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  81
7.5.2. Başlangıç Taksiti  82
7.5.3. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  82
7.6. Kredinin Erken Ödenmesi  86
7.7. Kredinin Geri Ödenmemesi  86
8. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıktırılması  87
8.1. Genel Olarak  87
8.1.1. Riskli Yapının Malikler Tarafından Yıktırılması  87
8.1.2. Riskli Yapıların Mülki Amirler Tarafından Yıktırılması  89
8.1.3. Riskli Yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırılması  91
8.2. Tahliye ve Yıkım Masraflarının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi  91
8.2.1. Yapı Malikleri Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  91
8.2.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  91
8.3. Riskli Yapıların Tespitini, Tahliyesini ve Yıkımını Engelleyenler Hakkında Yapılacak İşlemler  94
9. Yıkım Kredisi  95
9.1. Genel Olarak  95
9.2. Kredi Miktarı  95
9.3. Başvuru ve Onay Süreci  95
9.4. Kredi Alındıktan Sonra Yıkım Zorunluluğu  96
9.5. Kredinin Geri Ödemesi  96
9.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  96
9.5.2. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  97
9.6. Kredinin Geri Ödenmemesi  99
10. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  99
11. Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamaların Anayasa’ya Aykırılık Açısından İncelenmesi  100
11.1. Uygulamalar  102
11.1.1. Riskli Alanlarda Bulunan Yapıların Yıktırılması  102
11.1.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Paylarının Diğer Paydaşlara ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Zorunlu Satışı  103
11.1.3. Kamulaştırma Yapılabilmesi  104
11.1.4. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilememesi  105
11.2. Anayasal Haklar Açısından Değerlendirme  105
11.2.1. Mülkiyet Hakkı Açısından  105
11.2.2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Yönüyle Anayasa’nın 13. Maddesi Açısından  114
11.2.3. Konut Dokunulmazlığı Açısından  119
11.2.4. Hak Arama Hürriyeti Açısından  121
II. RİSKLİ ALANLARIN VE REZERV ALANLARININ TESPİTİ  125
1. Rezerv Yapı Alanlarının Tespiti  125
1.1. Genel Olarak  125
1.2. Rezerv Yapı Alanlarının Belirlenmesi İşlem Süreci  126
1.2.1. Başvuru  127
1.2.2. Maliye Bakanlığı Uygun Görüşü  128
1.2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı  129
1.3. Rezerv Yapı Alanı Belirlemesine Yönelik İşlemlere Karşı Dava  129
1.3.1. Görevli Yargı  129
1.3.2. Uygulama İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Rezerv Yapı Tespitine İlişkin İşlemin İptalinin İstenebilmesi  129
2. Riskli Alanın Tespiti  130
2.1. Genel Olarak  130
2.2. Kamu Düzeni veya Güvenliğinin Bozulduğu Alt Yapısı Hasarlı veya İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Yerlerin Riskli Alan İlan Edilebilmesi  131
2.3. Üzerindeki Yapıların Büyük Bir Kısmı İmar Mevzuatına Aykırı Olan Alanların Riskli Alan İlan Edilebilmesi  132
2.4. Başvuru  132
2.5. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görüşü  134
2.6. Bakanlar Kurulu Kararı  134
2.7. Riskli Alan Tespitine Karşı Açılacak Davalarla İlgili Hususlar  134
2.7.1. Görevli Yargı  134
2.7.2. Davada Husumetin Yöneltileceği İdari Makam  135
2.7.3. Dava Açma Süresi  135
2.7.4. Uygulama İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Riskli Alan Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptalinin İstenebilmesi  135
III. RİSKLİ ALANLARIN, REZERV YAPI ALANLARININ VE RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN TAŞINMAZ MALİKLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  136
1. Genel Olarak  136
2. Karar Nisabı  138
2.1. Genel Olarak  138
2.2. Hisse Kavramı  139
2.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Hatalı Olması Durumu  140
2.3.1. Genel Olarak Arsa Payı  140
2.3.2. Arsa Payının Belirlenmesi  141
2.3.3. Arsa Payının Düzeltilmesi  141
2.3.4. Bağımsız Bölümlerde Sonradan Meydana Gelen Değer Artışları  143
2.4. Bir Parselde Bulunan Birden Fazla Yapı Açısından Karar Nisabı  143
2.5. Yapının Güçlendirilmesi İçin Karar Nisabı  145
2.6. Birden Fazla Parselin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından Karar Nisabı  145
3. Karar Görüşmeleri  146
3.1. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Oybirliği ile Karara Bağlanması  147
3.2. En Az Üçte İki Çoğunlukla, Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Karar Bağlanması  149
3.2.1. Genel Olarak En Az Üçte İki Çoğunluk Şartı  149
3.2.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Diğer Paydaşlara Satılması  150
3.2.2.1. Taşınmazların Değerinin Tespiti  151
3.2.2.2. Satışın Gerçekleştirilmesi  152
3.2.3. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Satın Alınması  154
3.3. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Üçte İki Çoğunluk Sağlayan Bir Karar Alınmaması  155
3.4. Taşınmazın Müteahhitlerle Anlaşmak Suretiyle Değerlendirilmesi Durumunda Harç ve Vergi Muafiyeti  156
4. Afet Riskli Yapıların Malikler Tarafından Değerlendirilmesi İçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kredi Verilmesi  156
4.1. Genel Olarak  156
4.2. Kapsam: Kredi Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar  157
4.3. Genel Esaslar  158
4.4. Başvuru, İnceleme ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderme  159
4.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı ve Sözleşme  159
4.6. Kredinin Hak Sahibine Ödenmesi  161
4.7. Kredinin Geri Ödemeleri  161
4.7.1. Geri Ödeme Süresi  161
4.7.2. Başlangıç Taksit Tutarının Belirlenmesi  162
4.7.3. Geri Ödeme Taksitinin Bulunması  162
4.7.4. Taksitlerin Vadesinden Önce Ödenmesi ve Borcun Tamamen Kapatılması  164
4.8. Kredinin Geri Ödenmemesi  165
4.9. Denetim  165
4.10. Kredi Kullanılarak İnşa Ettirilen Konutun Devri  166
4.11. Sigorta  166
5. Afet Riskli Yapıların Malikler Tarafından Değerlendirilmesi İçin Bankalardan Kullanılacak Krediler İçin Faiz Desteği Sağlanması  167
5.1. Kapsam  168
5.1.1. Kredi Kullanılacak Bankalar Yönünden Kapsam  168
5.1.2. Kullanılacak Kredi Türleri Yönünden Kapsam  169
5.1.3. Zaman Yönünden Kapsam  170
5.1.4. Desteklenecek Unsurlar Yönünden Kapsam  170
5.2. Faiz Desteği ile İlgili Genel Esaslar  170
5.3. Faiz Desteğinin Şartları  171
5.4. Faiz Desteği ve Limit  172
5.5. Faiz Desteği Verilecek Kredilerle İlgili Özellikler  174
5.6. Faiz Desteğinden Yaralanma Usulü  174
5.6.1. Protokol Düzenlenmesi  174
5.6.2. Başvuru  175
5.6.3. Banka Değerlendirmesi  177
5.6.4. Çevre ve Şehicilik Bakanlığına Bildirim ve Desteğin Ödenmesi  177
5.7. Kredi Geri Ödemelerinin Yapılaması Durumunda Yapılacak İşlem  177
5.8. Kredinin Erken Ödenmesi, Yapılandırılması ve Devredilmesi  178
5.9. Bilgi– Belge İsteme ve Denetim Yetkisi  178
5.10. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Kullanılacak Kredilerde BSMV İstisnası  178
6. Dönüşüm Yapılacak Alanda Planlama İşleri  179
6.1. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  179
6.1.1. Genel İlkeler  179
6.1.2. Uygulamanın Başka Bir Parselde de Yapılabilmesi  180
6.1.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Belirlenen Standartlara Uyulması Zorunluluğu  180
6.1.4. İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Uyma Zorunluluğu  181
6.1.5. Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama Zorunluluğu  185
6.2. Plan Teklifi Sunabilecekler  186
6.3. Plan Tekliflerinde Müellif Şartı  187
6.3.1. Genel Olarak Müellif Şartı  187
6.3.2. Müelliflerin Nitelikleri  188
6.4. Planlama Süreci  189
6.4.1. Plan Tekliflerinin Hazırlanması  189
6.4.2. Büyükşehir Belediyelerinde Büyükşehir Belediyelerinin Görüşünün Alınması  189
6.4.3. Gerekiyorsa Kültür ve Turizm Bakanlığının Görüşünün Alınması  190
6.5. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  190
7. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  191
7.1. Kat Mülkiyetinin veya Kat İrtifakının Kaldırılması  191
7.1.1. Genel Olarak  191
7.1.2. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Terkininde Harç ve Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  191
7.2. İmar Uygulamasına Hazırlık  191
7.2.1. Hazırlık Çalışmaları  191
7.2.2. Hazırlık Aşamasında Belge Temininde Harç Muafiyeti  192
7.2.3. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projeler İçin Yapılacak İmar Uygulamalarına Hazırlık İçin Belediyelerden Temin Edilecek Belgeler Açısından Kayıt ve Suret Harcı Muafiyetinin Uygulanmaması  192
7.3. İmar Uygulamasının Yapılması ve Tapuya Tescil Edilmesi  194
7.3.1. Genel Olarak  194
7.3.2. İmar Uygulamalarında Belediye Gelirleri Kanunu Muafiyeti  195
7.3.3. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde İmar Uygulamaları Açısından Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  196
7.3.4. İmar Uygulamalarının Tescilinde Tapu–Kadastro Harcı ve Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  198
8. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  198
8.1. Parsel Maliklerinin İnşaatları Bizzat Kendilerinin Yapacağı Durumlarda Geçici Müteahhitlik Belgesi Alınması  199
8.2. İnşaat Ruhsatına Hazırlık Çalışmaları  201
8.2.1. Alınması Zorunlu Belgeler  201
8.2.2. Belgelerin Alınacağı Makam  204
8.2.3. Belge Örneklerinin Verilmesinde Harç Muafiyeti  204
8.2.4. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  205
8.3. İnşaat Projelerinin Hazırlanması ve Onayı  205
8.3.1. Projelerin Hazırlanması  205
8.3.2. Projelerin Onayı  205
8.3.3. Plan/Proje Tasdik Harcı  206
8.3.4. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  206
8.4. İnşaat Ruhsatı Alınması  208
8.4.1. İnşaat Ruhsatı Verecek Merci  208
8.4.2. Ruhsat Başvurusu Yapabilecek Kişiler ve Gerekli Belgeler  209
8.4.3. Ruhsat Alınması Aşamasında Harçlar ve Bu Harçlardan Muafiyetler  212
8.4.4. Otopark Ücreti Muafiyeti  213
8.4.5. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Yapılan İnşaatlarda Harç Muafiyetinin Uygulanmaması  213
8.4.6. Ruhsat Başvurusunun Değerlendirilmesi  218
8.4.7. Ruhsatın Düzenlenmesi  220
8.6. Cins Değişikliğinin Yapılması  222
8.6.1. Genel Olarak Cins Değişikliği  222
8.6.2. Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti  225
8.7. Yapı Kullanma İzninin Alınması  226
8.7.1. Genel Olarak Yapı Kullanma İzni  226
8.7.2. Yapı Kullanma İzni Harcı Muafiyeti  227
8.7.3. Riskli Alanlarda Malikleri Tarafından Kendi Adlarına Yapılan Projelerde Yapılan İnşaatlarda Yapı Kullanma İzni Harı Muafiyetinin Uygulanmaması  228
8.8. Kat Mülkiyetine Geçiş  229
8.8.1. Genel Olarak  229
8.8.2. Kat Mülkiyetinin Kurulmasında Harç ve Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  231
9. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescili ve Bu Tescilde Vergi ve Harç Muafiyeti  231
9.1. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescili  231
9.2. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescilinde Tapu ve Kadastro Harcı ile Döner Sermaye Ücreti Muafiyeti  232
9.3. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescilinde KDV Uygulaması  232
10. Bağımsız Bölümlerin Üçüncü Kişilere Satışında Vergi ve Harçlarla İlgili Muafiyetlerin Uygulanıp Uygulanmayacağı  234
10.1. Katma Değer Vergisi  234
10.2. Tapu ve Kadastro Harcı ile Döner Sermaye Ücreti  236
IV. RİSKLİ ALANLARIN, REZERV ALANLARININ VE AFET RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN KAMU İDARELERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  238
1. Tasarrufların Kısıtlanması  238
1.1. İmar ve Yapılaşma İşlemlerinin Durdurulması  238
1.2. Alt Yapı İşlemlerinin ve Elektrik, Su, Doğal Gaz Hizmetlerinin Durdurulması  241
1.2.1. 6306 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenleme  241
1.2.2. 6306 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeyle İlgili Anayasa Mahkemesi Görüşü  242
1.2.3. İmar Kanunu’nda Yapılan Düzenleme  245
2. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Dönüşüm Yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirme ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  246
2.1. Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Dönüşüm Yetkisinin Maliklere Ait Olması  246
2.2. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  247
2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  247
2.3.1. Yetkilendirme Yapılabilecek Kuruluşlar  248
2.3.2. Yetkilendirmenin Kapsamı  249
2.3.3. Yetkilendirmenin Anayasa’ya Göre Durumu  249
2.4. Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  252
2.4.1. Başvuru ve Gerekli Belgeler  252
2.4.2. Değerlendirme ve Onay  253
2.4.3. Kontrol ve Denetim  253
3. Kamu İdarelerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsisi  254
3.1. Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar  254
3.1.1. Herhangi Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olmayanlar  256
3.1.2. Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olanlar  257
3.1.3. Maliye Bakanlığının Tasarrufunun Kısıtlanması  259
3.1.4. Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  260
3.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tasarrufu  260
3.2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Alanlar  260
3.3. Hazine Mülkiyetinde Bulunan Alanlardan Çeşitli Kanunlara Göre Kamu İdarelerine Devredilmiş Olup Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazlar  262
3.4. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  263
3.5. Meralar  266
3.5.1. Genel Olarak  266
3.5.2. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  266
3.5.3. Vasıf Değişikliğinin Yapılış Usulü  270
4. Riskli Alanlarda, Rezerv yapı Alanlarında ve Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlardaki Taşınmazların, Malikleriyle Anlaşma ya da Kamulaştırma Yoluyla İdarenin Tasarrufuna Alınması  272
4.1. Genel Olarak  272
4.2. Anlaşma Yapılacak Kişiler  273
4.3. Anlaşma Şekli  274
4.3.1. Taşınmazların Değerinin Tespiti  276
4.3.2. Maliklere Verilecek Konut ya da İşyerlerinin Maliyet Bedelinin Tespit Edilmesi  277
4.3.3. Konut ya da İşyeri Tahsisi  279
4.3.4. Alacak ya da Borç Miktarının Tespiti ve Uygulama  280
4.4. Anlaşma Olmaması Durumunda Kamulaştırma  280
4.4.1. Genel Olarak  280
4.4.2. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  282
4.4.3. 6306 sayılı Kanun Kapsamındaki Kamulaştırmaların İskân Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlı Kamulaştırma Sayılması  282
4.4.4. Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenebilmesi  283
4.4.5. İlk Taksit Bedeli  284
4.4.6. Mülkiyet Sorunu Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  286
4.4.7. Kamulaştırma Yapacak İdarenin Yetkileri  286
4.4.8. Kamulaştırmanın Yapılması  286
5. Anlaşma Yapılması Durumunda Kira Yardımı  294
5.1. Genel Olarak  294
5.2. Kira Yardımının Şartları  296
5.2.1. Yapının Uygulama Alanında Kalması ve Kişilerin Bu Yapılarda İkamet Ediyor Olmaları  296
5.2.2. İdare İle Anlaşma Yapmış Olmak  297
5.2.3. Taşınmazı Anlaşma Yoluyla Kamulaştırılmış Olmak  298
5.2.4. Geçici Konut ya da İşyeri Tahsisinin Yapılmamış Olması  299
5.2.5. Malik, Kiracı ya da Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmak  300
5.2.5.1. Genel Olarak  300
5.2.5.2. Bunların Dışındaki Kişiler  301
5.2.6. Faiz Desteği Almıyor Olmak  301
5.3. Yardım Miktarı ve Süresi  302
5.4. Kira Yardımından Yararlanma Süreci  303
5.4.1. Başvuru  303
5.4.2. Kontrol ve Bakanlığa Bildirim  312
5.4.3. Kira Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesi  314
6. Tahliye ve Yıkım  314
7. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  315
8. Planlama Süreci  316
8.1. Plan Teklifi Hazırlayabilecekler  316
8.2. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  316
8.3. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  317
9. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  317
10. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  318
10.1. Genel Olarak  318
10.2. İhale Yöntemi  320
10.2.1. Hangi İhale Usulünün Uygulanacağı  321
10.2.2. Afet Riskli Alanların Dönüşümünde 4734 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak İhalelerin Tabi Olacağı Usul  322
10.2.3. Anayasa Mahkemesinin İptal Gerekçesi  324
10.2.4. Anayasa Mahkemesinin İptal Gerekçesinin İrdelenmesi  325
10.2.5. İptal Kararından Sonra Afet Riskli Alanların Dönüşümünde İhale Usulü  327
10.2.6. Kamu Düzeni veya Güvenliğinin Bozulduğu Alt Yapısı Hasarlı veya İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Bulunan Yerlerde Yapılacak Uygulamalarda İhale Usulü  328
11. Cins Tashihinin Yapılması  328
12. Kat Mülkiyetinin Kurulması  329
13. Konut ve İşyerlerinin Hak Sahipleri Adına Tescili  329
14. Dava  331
İkinci Bölüm
BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. GİRİŞ  335
2. YETKİ  339
2.1. Genel Yetki Kuralı  339
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde  340
2.3. TOKİ Başkanlığının Yetkileri  340
3. ŞARTLARI  340
3.1. Kentsel Dönüşümün Amacı ve Yapı veya İmar Şartı  340
3.2. Söz Konusu Alanın Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Kalması  344
3.3. Alan Büyüklüğü  344
3.5. Kamu Mülkiyetinde Bulunan Alanlar İçin Bakanlar Kurulu Kararı Alınması  344
4. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANININ BELİRLENMESİ  344
4.1. İçerisinde Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Alan Bulunmayan Yerler  345
4.1.1. Belediye Meclisi Kararı  345
4.1.2. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı  345
4.2. Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Bulunan Yerler  345
4.3. Tapu Kütüğünde Belirtme ve Tasarruf  348
4.4. Kentsel Dönüşüm Alanının Belirlenmesine İlişkin Kararların Niteliği ve Bu Kararlara Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar  349
4.4.1. Dava Açma Süresi  349
4.4.2. Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması Durumu  351
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE İNŞAAT İŞLERİNİN DURDURULMASI  351
6. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA HAK SAHİPLİĞİ  353
6.1. Malikler  353
6.2. 2981 sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi Olanlar  353
6.2.1. 2981 sayılı Kanun’a Göre Hak Sahipliği  354
6.2.2. 2981 sayılı Kanun’a Göre Hak Sahibi Sayılanların 5393 sayılı Kanun Kapsamında Hakları  359
6.3. 2981 sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Gecekondu Sahipleri  360
6.4. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahibi Olanlar ve Olmayanlarla İlgili Olarak İdare Tarafından Tesis Edilen İşlemlere Karşı Dava  361
7. KENSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PROJE VE UYGULAMA İŞLERİNİN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI  362
7.1. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm İşlerini Kendilerinin Yapabileceği Durumlar  362
7.2. Parsel Maliklerinin Uygulama Yapabileceği Durumlarla İlgili Özel Hususlar  364
7.2.1. Proje Ortak Giderlerine Katılmak  364
7.2.2. Harçların Dörtte Bir Oranında Alınması  364
7.3. Parsel Malikinin Kendisinin Uygulama Yapabileceği Parsellerde Kamulaştırma Yapılıp Yapılmayacağı  364
8. TAŞINMAZLARIN BELEDİYE TASARRUFUNA ALINMASI  367
8.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar İçin Maliklerle Anlaşma ve Kamulaştırma  368
8.1.1. Anlaşma Yolunun Esas Olması  368
8.1.2. Kamulaştırma  369
8.1.2.1. Genel Olarak  369
8.1.2.2. Mülkiyet İhtilafı Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  370
8.1.2.3. Acele Kamulaştırma Yapılıp Yapılamayacağı  370
8.1.2.4. Kamulaştırma Dışı Tutulan ve İmar Hakkı Verilmeyen Parsellerin Durumu  372
8.2. Kamu Taşınmazlarının Devralınması  372
9. PLANLAMA VE PLAN UYGULAMASI  373
10. YAPILAŞMA  374
11. DAĞITIM  376
Üçüncü Bölüm
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI
1. GİRİŞ  377
2. YETKİLİ İDARE  378
3. UYGULAMA BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI  379
4. YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ  380
4.1. Yenileme Alanı Sınırının Belirlenmesi  380
4.2. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi  380
4.3. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi  381
4.4. Belde Belediyelerinin Görüşünün Hazırlanması  381
4.5. Meclis Kararı  381
4.6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İncelemesi ve Bakanlar Kurulu Kararı  382
5. KORUMA BÖLGE KURULUNUN KURULMASI  382
6. ETAP PROJE VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI  383
7. TASARRUFLARIN KISITLANMASI  384
8. YENİLEME AVAN VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ONAYI  384
8.1. Tanım  384
8.2. Yenileme Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Onayı  386
8.3. Bilgi Verme Yükümlülüğü  387
9. TAŞINMAZLARIN İDARE TASARRUFUNA ALINMASI  388
9.1. Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar  388
9.1.1. Devredilebilecek Taşınmazlar  388
9.1.2. Hazine Tasarrufunun Kısıtlanması  391
9.1.3. Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  391
9.1.4. Proje Gelirlerinden Hazineye Pay Verilmesi  391
9.2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar  392
9.3. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  392
9.4. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  393
9.4.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların İdare Tasarrufuna Alınmasının Zorunlu Olmaması  393
9.4.2. Anlaşmanın Esas Usul Olması  394
9.4.3. Kamulaştırmaya Özgü Hususlar  394
9.5. Maliki Belli Olmayan Taşınmazlar  396
10. YENİLEME PROJELERİNİN UYGULANMASI  397
10.1. Uygulamayı Yapabilecekler  397
10.2. İhale Yöntemi ve Vergi Muafiyeti  398
10.3. Alt Yapı ve Ulaşım Projelerinin Uygulama Önceliği  399
10.4. Katkı Payı  400
11. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI  401
11.1. Genel Olarak  401
11.2. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  402
11.3. Konut ve İşyerlerinin Satışı  402
12. DENETİM  402
Kaynakça  403
Kavram Dizini  405
Yazarın Özgeçmişi  407
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020