Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari Anlaşmazlık Davalarında
Maddi Zararın Hesaplanması
Kasım 2017 / 2. Baskı / 1527 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 300.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ticari anlaşmazlıklara ilişkin tazminat davaları birbirini tamamlayan iki bölümden oluşmaktadır. Hukuki bölüm haksız fiilin veya sözleşmenin ihlalinin tespitine ilişkin olup ticari bölüm hukuki bölümde yapılan tespite ilişkin maddi zararın hesaplanması ve tazminatın takdir edilmesidir. Maddi zarar tutarının gerçek zararın tazminini sağlayacak şekilde hesaplanması adaletin tecelli etmesini sağlayacak ve taraflar bu işlemden zarar görmeyecektir. Tazminat davalarında maddi zararın hesaplanması işlemi uygulamada mahkemelere bırakılmış, mahkemeler de sorunu bilirkişi listesinde yer alan kişileri görevlendirmekle çözmeye çalışmaktadırlar. Yargı kararları sistemin sorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir diğer alternatif, davacı tarafın uzman kişiler aracılığıyla zaman ve emek harcanarak, doğru ilke ve yöntemlerle hesaplanmış maddi zarar tutarını ortaya koyması, buna karşın davalı tarafın da uzman kişilerce yapılacak değerlendirmelerle varsa yapılan yanlışlığı ortaya koymasıdır. Bu nedenle kitabımızda yasal düzenlemeler kapsamında; haksız fiil, sözleşmenin ihlali, haksız rekabet, yoksun kalınan kâr, sebepsiz zenginleşme, tek yetkili satıcılık sözleşmesinin feshi, haksız ihtiyati tedbir kararı, aşkın zarar, taşınır mal satışı, ticari sır, şirket birleşme ve satın almalar, şirketler topluluğunda hakimiyetin kötüye kullanılması, rekabet yasağının ihlali, örtülü kazanç aktarımı, inşaat sözleşmeleri, tıbbi kötü uygulamalar, sigorta sözleşmeleri ve bazı uluslararası sözleşmelere göre oluşabilecek maddi zararın hesaplanması konuları açıklanmıştır. Ayrıca, tahkim kurulları zarar hesaplama yöntemleri, dava harçları ile elde edilen tazminatların vergilendirilmesi işlemleri değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuk ve Ekonomi
Maddi Zarar ve Tazminat
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ve Maddi Zarar
Sözleşme İhlallerinden Kaynaklanan Maddi Zarar ve Tazminat
Yoksun Kalınan Kâr ve Maddi Zarar
Haksız Rekabet ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Maddi Zarar
Sebepsiz Zenginleşme ve Geri Vermenin Hesaplanması
Acente, Tek Yetkili Satıcı ve Franchising Sözleşmeleri ve Maddi Zarar
Haksız İhtiyati Tedbir ve Maddi Zarar
Aşkın Zarar ve Maddi Zarar
Taşınır Mal Satışı ve Maddi Zarar
Birleşmiş Milletlerin Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler (CISG) Hükümlerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat
Ticari Sır ve Maddi Zarar
Rekabetin Korunması ve Maddi Zarar
Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının İhlali ve Maddi Zarar
Sermaye Piyasası Kanununa Aykırı İşlemler ve Maddi Zarar
Şirket Birleşme, Satın Alma ve Bölünmelerde Ortaya Çıkabilecek Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazminat
Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Hakimiyetini Kötüye Kullanması Halinde Ortaya Çıkan Maddi Zararın Hesaplanması
Çevre Kirliliği ve Maddi Zarar
İşçilerin, Ticari Temsilcilerin, Ortakların, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Acentelerin Rekabet Yasağı ve Maddi Zarar
Sermaye Piyasası Kanununa Göre Örtülü Kazanç Dağıtımı Halinde Oluşan Maddi Zarar ve Tazmini
Ticari Marka İle Patent ve Faydalı Model Haklarının İhlali ve Maddi Zararın Hesaplanması
İnşaat Sözleşmeleri ve Maddi Zarar
Tıbbi Kötü Uygulamalara Yönelik Tazminat Davaları ve Maddi Zarar
Sigorta Tazminatları ve Maddi Zarar
Uluslararası ve Ulusal Tahkim Kurulları Kararları ve Maddi Zarar
Tazminat Davaları, Harçlar ve Vergiler
Barkod: 9789750245695
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1527
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  33
1. Bölüm
HUKUK VE EKONOMİ
I. GİRİŞ  35
II. HUKUK VE EKONOMİ  37
A. Hukuk ve Ekonominin Etkileşimi  37
B. Küreselleşmenin Hukuk ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi  42
III. TAZMİNAT DAVALARI VE EKONOMİK ANALİZ  46
A. Dava Açılmadan Önce Yapılacak Ekonomik Analiz  48
B. Maddi Zararın Hesaplanmasında Ekonomik Analiz  48
C. Sözleşme ve Fiillerin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analiz  50
D. Dava Sürecinde Anlaşmazlığın Çözümünde Ekonomik Analiz  52
E. Uzmanlık Bilgisi Gerektiren Davalar Nedeniyle Yapılan Ekonomik Analiz  53
F. Piyasa Dışı Değerleme Yöntemleri ve Ekonomik Analiz  55
IV. EKONOMİK ANALİZ YAPACAK UZMAN BİLİRKİŞİNİN ÖZELLİKLERİ  56
2. Bölüm
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
I. TİCARİ FAALİYETLER VE ANLAŞMAZLIKLAR  59
A. Ticari Faaliyetlerin Amacı  59
B. Ticari Faaliyetler ve Anlaşmazlıklar  60
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Anlaşmazlıklar  61
2. Haksız Fiil/Eylemlerden Kaynaklanan Anlaşmazlıklar  62
3. Sözleşme Benzeri Durumlardan Kaynaklanan Anlaşmazlıklar  63
4. Ulusal ve Uluslararası Anlaşmazlıklar  63
5. Devlet Düzenlemelerinin Neden Olduğu Anlaşmazlıklar  64
II. SORUMLULUK HUKUKU, MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT  64
A. Maddi Zarar ve Tazminat Tanımlarının Önemi  65
B. Malvarlığı  65
C. Şirketler Açısından Malvarlığının Azalması veya Artışının Engellenmesi  66
1. Genel Açıklama  67
2. Malvarlığı Azalışının veya Artışının Engellenmesinin Hesaplanması  68
3. Malvarlığı Azalışının veya Artışının Engellenmesinin İrade Dışı Oluşumu  69
D. Maddi Zararların Sınıflandırılması  70
III. MADDİ ZARARIN HESAPLANMA İLKELERİ, YÖNTEMLERİ VE DENKLEŞTİRME  71
A. Maddi Zararın Hesaplanma İlkeleri  71
B. Maddi Zararın Hesaplanması Yöntemleri  72
1. Mallara İlişkin Maddi Zararın ‘Objektif’ ve ‘sübjektif’ Yöntemlerle Hesaplanması  73
a. Objektif Hesaplama Yöntemi  73
b. sübjektif Hesaplama Metodu  74
2. Uluslararası Sözleşmeler Açısından Zararın ‘Somut’ ve ‘Soyut’ Hesaplanması Yaklaşımları  75
3. Zarar Görenin Maddi Zararı veya Zarar Verenin Kazancı Yaklaşımları Esas Alınarak Hesaplama  76
a. Davacının Maddi Zararını Esas Alan Yaklaşım  76
b. Davalının Maddi Kazancını Esas Alan Yaklaşım  76
IV. MADDİ ZARAR VE DENKLEŞTİRME  77
V. MADDİ ZARARI İSPAT KÜLFETİ, İSPAT VASITALARI VE EKONOMİK ANALİZ  78
VI. TAZMİNAT DAVALARI  83
VII. BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ VE UZMAN GÖRÜŞÜ  88
A. Bilirkişilik Müessesesi  90
1. HMK’ya Göre Bilirkişilik Müessesesi  91
B. Uzman Görüşü  93
VIII. MADDİ TAZMİNAT VE FAİZ  95
A. Genel Bilgi  95
B. Türkiye Uygulaması  97
3. Bölüm
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  111
II. HAKSIZ FİİLLERDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR  112
III. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE İNDİRİM  118
A. Maddi Tazminat İlkesi  118
B. Tazminat Tutarının Belirlenmesi  118
C. Tazminatın İrat Biçiminde Ödenmesi  121
D. Tazminat Tutarından İndirim  122
IV. ZAMANAŞIMI  125
V. BAZI YARGI KARARLARI  129
4. Bölüm
SÖZLEŞME İHLALLERİNDEN KAYNAKLANAN
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
I. GİRİŞ  149
II. TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR  153
III. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE İNDİRİM  159
IV. HUKUK SİSTEMLERİ VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DÜZENLEMELERİ  161
A. Ortak Hukuk Sistemi ve Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat  161
B. Sivil Hukuk Sistemi ve Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat  163
V. ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLKELERİNE GÖRE MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT UYGULAMALARI  164
A. Genel Bilgi  164
B. UNIDROIT Prensipleri  166
1. Giriş  166
2. Unidroit Prensiplerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat  167
C. Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku Düzenlemeleri ve Prensipler  173
1. Giriş  173
2. PECL Prensiplerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat  175
VI. BAZI YARGI KARARLARI  179
5. Bölüm
YOKSUN KALINAN KÂR VE MADDİ ZARAR
I. YOKSUN KALINAN KÂRLAR VE MADDİ TAZMİNAT DAVALARI  195
II. YOKSUN KALINAN KÂRIN TANIMLANMASI  199
III. YOKSUN KALINAN KÂR VE ZARAR DÖNEMİ  204
IV. YOKSUN KALINAN KÂRLARIN TAZMİNİNDE ARANAN KANUNİ UNSURLAR  208
A. İlliyet Bağı Kuralı  209
B. Makul Kesinlik Kuralı  210
C. Öngörülebilirlik Kuralı  210
V. YOKSUN KALINAN KÂRIN HESAPLANMASI AŞAMALARI VE YAKLAŞIMLAR  211
A. Hesaplama Aşamaları  211
B. Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanmasında Kullanılan Yaklaşımlar  215
1. Öncesi ve Sonrası Yaklaşımı  215
2. Zarar Veren Olay Olmasaydı Yaklaşımı  217
3. Sektör veya Karşılaştırılabilir Emsal Şirket Yaklaşımı  220
4. Piyasa Payı Yaklaşımı  221
VI. NAKİT AKIMLARI VEYA SATIŞ GELİRLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ VE KULLANIMI  222
A. Giriş  222
B. Nakit Akımları ve Yoksun Kalınan Kâr  224
C. Satış Gelirleri ve Yoksun Kalınan Kâr  225
1. Belli Satış Gelirlerinin Kaybedilmesi Halinde Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  225
2. İşletmenin Tüm Satışlarını İlgilendiren Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  226
VII. GELİR VEYA NAKİT AKIMLARI BÜYÜME ORANININ SEÇİMİ VE TAHMİN İLE DÜZENSİZ SERİLERİN DÜZELTİLMESİ METOTLARI  228
VIII. GELECEKTE YOKSUN KALINACAK KÂRLARIN ISKONTO EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE İSKONTO ORANININ SEÇİMİ  233
A. Yoksun Kalınan Kârların ıskonto Edilmesinin Nedenleri  234
B. Yoksun Kalınan Kârların ıskonto Edilmesinde Kullanılan Oranlar  235
C. Iskonto Oranının Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Diğer Faktörler  242
D. Risksiz ıskonto Oranı Uygulanabilir mi?  243
E. Risk Primi Nasıl Belirlenmelidir  244
IX. YOKSUN KALINAN KÂRLARI İLGİLENDİREN DİĞER HUSUSLAR  246
A. Yeni Kurulmuş Şirketlerin Kâr Yoksunluğunun Hesaplanması  246
B. Teminatlı/Şartlı İşlemlerde Kâr Yoksunluğunun Hesaplanması  247
C. Yoksun Kalınan Kâr ve Şirket Değeri Arasındaki İlişki  247
D. Yoksun Kalınan Kâr ve Şirket Değerinin Birlikte Talep Edilmesi  252
E. Şirket Değerleme Yöntemleri  254
X. YOKSUN KALINAN KÂRLAR VE GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI İLİŞKİSİ  261
XI. BAZI YARGI KARARLARI  262
6. Bölüm
HAKSIZ REKABET VE İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN
ÖNLENMESİ VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  311
II. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  312
A. Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Amacı, İlke ve Haksız Rekabete Yol Açan Fiiller  312
III. HAKSIZ REKABET VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR  315
A. Haksız Rekabet Edenlerin Sorumluluğu  315
B. Çalıştıranın Sorumluluğu  316
C. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşlarının Sorumluluğu  317
IV. İHTİYATİ TEDBİRLER  318
V. HAKSIZ REKABET VE CEZAİ SORUMLULUK  319
VI. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE MADDİ TAZMİNAT  320
VII. MADDİ ZARAR DÖNEMİ  322
VIII. KARARIN İLANI  323
IX. ZAMANAŞIMI  324
X. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE MADDİ ZARAR  324
XI. BAZI YARGI KARARLARI  327
7. Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME VE GERİ VERMENİN HESAPLANMASI
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURAMININ KISA TARİHÇESİ  353
II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  356
III. ZENGİNLEŞMENİN İADESİ  359
IV. GERİ VERMENİN KAPSAMI– İADE TUTARININ BELİRLENMESİ  361
A. Geri Verme Kuralının Genel Uygulaması  361
B. Zenginleşmenin Bir Kısmının İyi Niyetle Elden Çıkarılması Halinde Kapsamın Belirlenmesi  367
C. Zorunlu ve Yararlı Giderler Yapılması Halinde Geri Vermenin Kapsamı  367
V. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  369
VI. ZAMANAŞIMI  371
VII. FAİZ  373
VIII. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR  374
IX. BAZI YARGI KARARLARI  376
8. Bölüm
ACENTE, TEK YETKİLİ SATICI VE
FRANCHISING SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARAR
I. ACENTE SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI  397
A. Acentenin Tanımı ve Yetkileri  397
B. Acentenin Borçları ve Hakları  397
C. Müvekkilin Hakları ve Sorumlulukları  400
D. Sözleşmenin Feshi, Denkleştirme İstemi ve Maddi Zararın Hesaplanması  400
E. Avrupa Birliği Uygulamaları ve Uluslararası Tahkim  407
F. Bazı Yargı Kararları  409
II. TEK YETKİLİ SATICILIK VE YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE MADDİ ZARAR  412
A. Giriş  412
B. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerinin Özellikleri  413
1. Genel Olarak Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri  413
2. Türk Hukuk Sisteminde TYS Sözleşmeleri  417
C. Üretim–Satış Süreci ve Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerinin Gerekçeleri  418
D. Yabancı Ülkelerdeki Tüketicilere Ulaşma Yöntemleri  420
1. Ürünlerin İthalatçı Firmalara Satılarak Normal İhracat Faaliyetinde Bulunulması  421
2. Yabancı Bir Ülkedeki Bağımsız Üçüncü Kişilere Ticari Lisans, Ürün Satışı Suretiyle Pazarlama Satış Faaliyetinde Bulunulması  421
3. Satış Temsilcileri veya Acentaları Aracılığıyla Faaliyette Bulunulması  421
4. Yabancı Ülkede Sahip Olunan Şube veya Pazarlama Satış Şirketi İle Faaliyette Bulunulması  421
5. Yabancı Ülkelerde Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri İle Faaliyette Bulunulması  422
E. Yabancı Bir Ülkede Bağımlı Şirketle Pazarlama Satış Faaliyetinde Bulunmanın Riskleri  423
1. Yabancı Bir Ülkenin Pazarına Girme Maliyetleri  423
2. Yabancı Ülkenin Yasal Mevzuatından Kaynaklanan Riskler  423
3. Pazara Yeni Girmenin, Pazar Yapısının ve Rekabet Ortamının Farklı Olmasından Kaynaklanan Riskler  423
4. Makro Ekonomik Farklılıklardan Kaynaklanan Riskler ve Maliyetler  424
F. Üretici Şirketlerin Tek Yetkili Satıcılarla Çalışmasının Avantajları ve Dezavantajları  424
1. Üretici Şirketlerin Tek Yetkili Satıcılarla Çalışmasının Avantajları  424
a. Pazarlama Satış Riskinin Tek Yetkili Satıcıya Devredilmesi  424
b. Yabancı Ülke Pazarına Girme Maliyetlerinin Düşük Olması  424
c. Tek Yetkili Satıcının Üreticinin Pazarlama Satış Maliyetlerini Azaltması ve Pazar Payını Artırması  425
d. Tek Yetkili Satıcı Sözleşmeleri ve Acenta Düzenlemeleri Arasındaki Farklılıklar  425
e. Tek Yetkili Satıcının Pazarlama Satış Yeteneklerinden Faydalanma  425
f. Piyasa Koşullarında Meydana Gelen Dalgalanmalardan Daha Az Etkilenme  425
2. Üretici Şirketlerin Tek Yetkili Satıcılarla Çalışmasının Dezavantajları  426
a. Tek Yetkili Satıcının Elde Ettiği Gelir Nedeniyle Üreticinin Daha Az Kâr Etmesi  426
b. Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Yoluyla Örtülü Kazanç Aktarımı İmkanının Ortadan Kalkması  426
c. Pazarlama Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi Biçimleri Üzerindeki Kontrolün Azalması  427
d. Sözleşmenin Feshinin Maddi Sorumlulukları  427
G. Tek Yetkili Satıcı Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar  428
H. Tek Yetkili Satıcı Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar  432
I. Üreticilerin Tek Yetkili Satıcı İle Devam Etmesi veya Diğer Yöntemlere Geçişi Halinde Dikkate Alması Gereken Hususlar  433
1. Tek Yetkili Satıcı Şirketin Faaliyette Bulunmaya Devam Etmesi  434
2. Tek Yetkili Satıcı İle Ortaklık Kurularak Faaliyete Devam Edilmesi  434
3. Tek Yetkili Satıcı Şirketin Üretici Şirket Tarafından Satın Alınması  434
4. Sözleşmenin Fesh Edilerek Kurulacak Bağımlı Şirket Aracılığıyla Faaliyete Devam Edilmesi  434
İ. Maddi Zarar ve Denkleştirme İstemi  436
J. Maddi Zarar Döneminin Başlangıcı, Zamanaşımı ve İspat Külfeti  438
K. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri ve Viyana Sözleşmesi  440
L. Bazı Ülke Uygulamaları  442
M. Bazı Yargı Kararları  450
III. FRANCHISING SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI  484
A. Türk Hukukunda Franchise Sözleşmeleri ve Maddi Zarar  484
B. Bazı Yargı Kararları  485
9. Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR VE MADDİ ZARAR
I. HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRLERİN MADDİ ZARARA NEDEN OLMASI  489
II. BAZI YARGI KARARLARI  492
10. Bölüm
AŞKIN ZARAR VE MADDİ ZARAR
I. ALACAKLARIN VADESİNDE TAHSİLİNİN ÖNEMİ  515
II. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  517
III. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE AŞKIN ZARAR  519
IV. AŞKIN ZARAR ÇEŞİTLERİ  521
A. Aşkın Zararın Alacaklının Malvarlığının Azalışı Şeklinde Gerçekleşmesi  524
1. Alacağın Elde Edilmesi İçin Yapılan Fiili Giderler  524
2. Alacağın Elde Edilememesi Nedeniyle Katlanılan Zararlar  524
B. Aşkın Zararın Alacaklının Malvarlığı Artışının Engellenmesi Şeklinde Gerçekleşmesi  525
C. Yoksun Kalınan Kâr Şeklinde Oluşan Aşkın Zararlar  526
D. Yabancı Para Borçlarında Kur Farklarından Kaynaklanan Aşkın Zarar  528
V. AŞKIN ZARARIN VARLIĞININ VE TUTARININ İSPATI  535
A. Ticari İşletmeler Açısından Genel Değerlendirme  535
B. Alacaklının İspat Külfeti  538
C. Borçlunun İspat Külfeti  539
D. Alacaklının İspat Külfeti Konusundaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  540
VI. AŞKIN ZARAR VE TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ  555
VII. AŞKIN ZARAR VE ZAMANAŞIMI  558
VIII. BAZI YARGI KARARLARI  565
11. Bölüm
TAŞINIR MAL SATIŞI VE MADDİ ZARAR
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINIR MAL SATIŞI  579
II. SATICININ BORÇLARI  580
A. Satıcının Satılanın Zilyetliği Devretme Borcu  580
B. Satıcının Zilyetliğin Devri Borcunu İfa Etmemesinin Sonuçları  581
C. Satıcının Tam ve Kısmi Zapttan Kaynaklanan Sorumluluğu  583
D. Satıcının Ayıplı Maldan Kaynaklanan Sorumluluğu  585
1. Satıcının Genel Sorumluluğu  585
2. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Halinde Satıcının Sorumluluğu  587
3. Ayıplı Teslim Edilen Malın Yok Olması veya Ağır Biçimde Zarara Uğraması Halinde Satıcının Sorumluluğu  588
4. Birden Çok Mal Satışında Ayıplı Malların Teslimi Halinde Satıcının Sorumluluğu  588
E. Satıcının Sorumluluğunun Şarta Bağlı Olduğu Haller  588
F. Ayıplı Mallarda Alıcının Haklarını Kullanmasında Zamanaşımı  589
III. ALICININ BORÇLARI  590
A. Bedeli Ödeme Borcu  590
B. Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Dönme Hakkı ve Maddi Zararın Hesaplanması  591
IV. BAZI YARGI KARARLARI  592
12. Bölüm
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN
SÖZLEŞMELER (CISG) HÜKÜMLERİNE GÖRE
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
I. GİRİŞ  595
II. ANTLAŞMANIN AMACI VE KAPSAMI  596
III. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  599
A. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi İle Malların Sözleşmeye Uygunluğu Yükümlülüğü  599
1. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi Yükümlülüğü  599
2. Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri  599
IV. SÖZLEŞMENİN SATICI TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE ALICININ SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKANLAR  600
A. Alıcının Hakları  600
B. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırması  602
C. Alıcının Fiyat İndirimi Hakkı  602
V. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  604
VI. SÖZLEŞMENİN ALICI TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE SATICININ SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKANLAR  604
VII. RİSKİN AKTARIMI  606
VIII. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNAT  607
A. Maddi Zarar ve Tazminata İlişkin Genel Açıklamalar  607
B. Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazminata İlişkin Genel İlkeler  610
C. Maddi Zarar Çeşitleri ve Antlaşma Hükümlerine Göre Tazmini  611
IX. ANTLAŞMANIN 74. MADDESİNE GÖRE TAZMİNAT  613
A. Genel Olarak 74. Maddeye Göre Maddi Tazminat  613
B. Yoksun Kalınan Kârın Tazminine İlişkin Hususlar  616
X. ANTLAŞMANIN 75. MADDESİNE GÖRE TAZMİNAT  619
XI. ANTLAŞMANIN 76. MADDESİNE GÖRE TAZMİNATIN HESAPLANMASI  620
XII. ANTLAŞMANIN 77. MADDESİNE GÖRE ZARAR GÖRENİN ZARARI AZALTMA ÇABALARI  622
XIII. ANTLAŞMANIN 78. MADDESİNE GÖRE FAİZ HESAPLANMASI  624
XIV. İSPAT KÜLFETİ, YETKİLİ MAHKEME VE ZARARLARIN ÖDENECEĞİ ÜLKE  624
XV. İSTİSNALAR VE SORUMLULUKTAN KURTULMA  625
XVI. SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALDIRILMASININ SONUÇLARI  625
XVII. MALIN MUHAFAZASI  627
13. Bölüm
TİCARİ SIR VE MADDİ ZARAR
I. TİCARİ SIR  629
II. TİCARİ SIRRI KORUMAYA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KANUN HÜKÜMLERİ  632
A. Türk Borçlar Kanunu ve İşçilerin Sır Saklama Yükümlülüğü  632
B. Türk Ticaret Kanunu  633
1. Ticari Sırrın Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Korunması ve Maddi Zararın Tazmini  633
2. Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Kişisel Haklarından Olan Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Kapsamında Sır Saklama Sorumlulukları  635
3. Denetçilerin ve Görevi Dolayısıyla Defter ve Belgeleri İnceleyenlerin Sır Saklama Sorumluluğu  636
4. Limited Şirket Ortaklarının Sır Saklama Yükümlülüğü  639
C. Bankacılık Kanunu  639
D. Vergi Usul Kanunu  641
E. Sermaye Piyasası Kanunu  642
F. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  642
III. TİCARİ SIR OLARAK MÜŞTERİ LİSTELERİ  644
A. Müşteri Listelerinin Şirketler Açısından Önemi  644
B. Müşteri Listelerinin Çalınmasının Haksız Rekabet Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi  646
C. Müşteri Listelerinin Değerlerinin Hesaplanması  651
IV. ABD UYGULAMASI  656
A. Müşteri Listelerinin Çalınması ve Maddi Zararın Tazmin Yolları  656
B. Ticari Sırrın Kötüye Kullanımına İlişkin Yargı Kararları  660
V. BAZI YARGI KARARLARI  664
14. Bölüm
REKABETİN KORUNMASI VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  677
II. MADDİ ZARAR VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  682
A. Maddi Zarar ve Tazminat Esasları  682
B. Maddi Zarar Hesaplama Yöntemleri  684
1. Zarar Hesaplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması  684
2. Yöntemlerin Genel Uygulanma Aşamaları  688
III. BAZI REKABET İHLALLERİNDE ZARARIN HESAPLANMASI VE MODELLERİN UYGULANMASI  689
A. Aşırı Fiyatlama–Fazladan Ödenen Fiyat ve Düşük Fiyatlama  689
B. Yoksun Kalınan Kâr  690
C. Fiyat Anlaşmaları (Kartel) ve Maddi Zararın Hesaplanması  692
D. Yıkıcı Fiyatlama ve Maddi Zararın Hesaplanması  693
IV. TÜRKİYE UYGULAMASI  697
A. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  697
B. Rekabete Aykırı İşlemler–Yasaklanan Faaliyetler  699
1. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  699
2. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması  701
3. Birleşme veya Devralma  702
4. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Düzenlemelerinin İhlali Sonucu Ortaya Çıkabilecek Haller  703
C. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları–Tazminat  704
1. Tazminat Hakkı  704
2. Zararın Tazmini ve Maddi Zararın Hesaplanması  707
3. İspat Külfeti  709
4. Zamanaşımı  710
5. İhtiyati Tedbir Kararı  710
6. Özel Hukuka İlişkin Hükümlerin Uygulanmasında Rekabet Kurulu İle Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki  710
V. BAZI YARGI KARARLARI  712
15. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HAKLARININ İHLALİ VE MADDİ ZARAR
I. GENEL BİLGİ  731
II. TELİF HAKLARININ DİĞER DÜZENLEME VE ANLAŞMAZLIKLARLA İLİŞKİSİ  732
A. Telif Hakları ve Çalışanların Rekabet Etmeme Sözleşmeleri  733
B. Telif Hakları İle Sözleşmesel Sorumluluk ve Ticari Sır  733
C. Telif Hakları ve Haksız Rekabet  734
D. Bilgisayar Programları ve İnternet Alan Adları  736
III. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  737
A. Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri ve Eser Sahibi  737
B. Eser Sahibinin Hakları ve Süreler  739
C. Hukuk ve Ceza Davaları  741
1. Hukuk Davaları  741
a. Tecavüzün Ref’i Davası ve Mali Hakların Talep Edilmesi  741
b. Tecavüzün Men’i Davası  747
c. Maddi Tazminat Davası  748
2. Diğer Hukuk ve Tazminat Davaları  753
a. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası  753
b. Salahiyetin Mevcut Olmaması Halinde Tazminat Davası  753
c. Cayma Hakkı ve Tazminat Davası  754
d. Müşterek Eser Sahiplerinden Birinin Ölümü Halinde Eser Bedelinin Tespiti  755
e. Haksız Rekabet  755
D. Yetkili Mahkeme ve İhtiyati Tedbirler ve Zamanaşımı  756
E. Hükmün İlanı ve Düzeltme İlanları  757
F. Eser Dışı Yapıtlar Aleyhine İşlenen Suçlar  758
IV. TELİF HAKLARI TAZMİNATINDA ABD UYGULAMASI  759
V. ESER DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  760
A. Maliyet Analizi Metodu  760
B. Piyasa Metodu  763
C. Gelir Metodu  763
D. Maddi Zarar ve Yoksun Kalınan Kâr  766
1. Öncesi ve Sonrası Metodu  766
2. Olay Olmasaydı Metodu  767
3. Gerçek Maliyet veya Fırsat Maliyeti Metodu  767
VI. BAZI YARGI KARARLARI  769
16. Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRI İŞLEMLER VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  799
II. SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YER ALAN SORUMLULUKLARIN İHLALİ VE MADDİ ZARAR  800
A. İzahnameden Kaynaklanan Sorumluluk ve Maddi Zarar  801
B. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Kaynaklanan Sorumluluk ve Maddi Zarar  803
C. Kâr Payı Avansı ve Maddi Zarar  806
D. Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Maddi Zarar  807
1. Yatırımcı Tazmin Merkezi  807
2. Tazminin Kapsamı  809
3. Tazmin Süreci  810
E. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı ve Maddi Zarar  811
1. Bilgi Suistimali  811
2. Piyasa Dolandırıcılığı  814
3. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığını İlgilendiren Ortak Hükümler  817
III. ABD UYGULAMASI  818
A. Maddi Zarar ve Hesaplanması  821
B. Maddi Tazminat İlkesi  823
C. İspat Külfeti  824
IV. BAZI YARGI KARARLARI  827
17. Bölüm
ŞİRKET BİRLEŞME, SATIN ALMA VE BÖLÜNMELERDE ORTAYA
ÇIKABİLECEK MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNAT
I. YASAL DÜZENLEMELER  831
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Birleşme ve Bölünmeler  831
1. Genel Olarak Birleşme ve Bölünmeler  831
2. Birleşme ve Bölünmede Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler  832
3. Finansal Raporlamaya İlişkin Hükümler ve Standartlar  833
4. TTK Hükümlerine Göre Hukuki ve Cezai Sorumluluklar  835
II. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE BİRLEŞME VE SATIN ALMA VE BÖLÜNMELER VE VERGİLENDİRİLMELERİ  836
A. Birleşme, Devir ve Bölünmeler  836
B. Birleşme, Devir ve Bölünme Hallerinde Vergilendirme  837
III. BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  839
A. Giriş  839
B. Sözleşmede Yer Alan Maddeler Kapsamında Çözüm Yolları  839
C. Sözleşmede Özel Koşulların Öngörülmesi– Cezai Şart ve Tazminat  841
IV. SEBEPLERİN YARIŞMASI  842
V. MADDİ ZARAR, HESAPLANMASI VE TAZMİNAT İLKESİ VE VERGİLERİN DİKKATE ALINMASI  843
A. Maddi Zarar, Zarar Dönemi ve Tazminat İlkesi  843
B. Maddi Zarar ve Tazminat Hesaplamalarında Vergilerin Dikkate Alınması  844
C. Genel Değerlendirme  846
VI. BAZI YARGI KARARLARI  846
18. Bölüm
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN HAKİMİYETİNİ
KÖTÜYE KULLANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKAN
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI
I. HAKİM VE BAĞLI ŞİRKET TANIMLARI, İŞLEMLER VE RAPORLAMALAR  859
II. HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI VE SONUÇLARI  862
III. DENKLEŞTİRME (KAYIP/ZARAR) TUTARININ VE PAYLARIN DEĞERİNİN HESAPLANMASI YÖNTEMLERİ  867
19. Bölüm
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE MADDİ ZARAR
I. ÇEVRE KİRLİLİĞİ  871
II. ÇEVRE KANUNU  872
A. Giriş  872
B. Çevreye Verilen Zararların Sorumlusu ve Tazmin Esasları  875
C. İdari ve Adli Nitelikli Cezalar ve Çevreye Karşı Suçlar  878
1. İdari Para Cezaları  878
2. Adli Cezalar  879
3. Çevreye Karşı Suçlar ve Cezalar  880
III. DENİZLERİN VE ÇEVRESİNİN KORUNMASI, PETROL KİRLİLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT  880
A. 1992 Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi ve 1992 Fon Sözleşmesi ve 2003 Ek Fon Protokolü  881
1. Sözleşme ve Fonlar Hakkında Bilgi  881
2. Gemi Sahibinin ve Fonun Yapacağı Ödemeler ve Kapsam  883
3. Kirlilik Zararı Teriminin Anlamı ve Tazmin Edilecek Zararlar  884
4. Tazminat Ödemeleri  886
B. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 5312 Sayılı Kanun  890
1. Giriş  890
2. Zarardan Dolayı Sorumluluk, Zararların Belirlenmesi ve Tazmini  892
a. Zarardan Doğan Sorumluluk  892
b. Zarar Tespit Komisyonları ve Görevleri  894
c. Zararların Belirlenmesi  896
d. Tazminat Talepleri ve Ödenmesi  896
e. Mali Sorumluluk Garantileri  898
f. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim  899
g. Kirlilikten Etkilenen Alanların Tespiti ve Rehabilitasyonu  900
h. Tazmin Taleplerinde Zamanaşımı  900
C. 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme  901
1. Giriş  901
2. Zarar Tanımı ve Tazminat  901
IV. ABD UYGULAMASI  904
V. BAZI YARGI KARARLARI  905
20. Bölüm
İŞÇİLERİN, TİCARİ TEMSİLCİLERİN, ORTAKLARIN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ACENTELERİN REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR
I. İŞÇİLERİN REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR  921
A. İşçilere Rekabet Yasağı Getirilmesinin Nedenleri  921
B. İşçilerin Rekabet Yasağı, Sınırlandırılması ve Yasağın Sona Ermesi  923
C. İşçilerin Rekabet Yasağına Aykırı Davranışları ve Maddi Zarar  925
D. Maddi Zararın Hesaplanması  927
II. TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARINI REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR  928
A. Rekabet Yasağı  928
B. Maddi Zararın Hesaplanması  929
III. ORTAKLIKLARDA REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR  929
A. Adi Ortaklıklarda Rekabet Yasağı  929
B. Kollektif Şirket Ortaklıklarında Rekabet Yasağı  930
C. Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortaklıklarında Rekabet Yasağı  932
D. Adi Ortaklık, Kolektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortaklıklarında Rekabet Yasağının İhlalinde Maddi Zararın Hesaplanması  933
E. Limited Şirketlerde Ortakların, Şirket Müdürleri ve Yönetimde Görev Alanların Rekabet Yasağı  934
F. Anonim Şirket Yöneticilerinin Rekabet Yasağı  938
G. Limited ve Anonim Şirket Yöneticilerinin Rekabet Yasağı ve Maddi Zararın Hesaplanması  939
IV. ACENTELERİN REKABET YASAĞI ANLAŞMASI  940
A. Rekabet Yasağı ve Şartları  940
B. Maddi Zararın Hesaplanması  942
V. BAZI YARGI KARARLARI  944
VI. ABD UYGULAMASI  977
21. Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMI HALİNDE OLUŞAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNİ
I. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI  979
II. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI HALİNDE UYGULANACAK İDARİ TEDBİRLER VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU  982
III. PAY SAHİPLERİNİN UĞRADIĞI MADDİ ZARAR VE TAZMİNİ  986
IV. BAZI YARGI KARARLARI  987
22. Bölüm
TİCARİ MARKA İLE PATENT VE FAYDALI MODEL HAKLARININ İHLALİ VE
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI
I. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  1061
A. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel Bilgi  1061
B. Sınai Mülkiyet Haklarının Şirketler Açısından Önemi  1062
C. Sınai Mülkiyet Haklarının Muhasebe ve Finansal Raporlama İle İlişkisi  1065
D. Türk Vergi Kanunlarında MODV’larla İlgili Düzenlemeler  1069
1. Gelir Vergisi Kanunu  1069
2. Vergi Usul Kanunu  1070
3. Kurumlar Vergisi Kanunu  1071
4. Transfer Fiyatlandırma Düzenlemelerine Göre MODV’ların Değerlemesi ve Maddi Zararla İlişkisi  1074
II. PATENT VE FAYDALI MODEL VE MADDİ ZARAR  1079
A. Patentler Hakkında Genel Bilgi  1079
1. Patentler ve İş Metotları  1082
2. Rekabetin Korunması ve Patent Kanunu İlişkisi  1083
B. Patentlenebilir Buluşlar, İstisnaları ve Korumanın Kapsamı  1084
C. Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  1088
D. Sözleşmeye Dayalı Lisans Verilmesi ve Şartları  1089
E. Zorunlu Lisans Verilmesi Halleri ve Lisans Bedelinin Tespiti  1091
1. Zorunlu Lisans Verilmesi  1091
a. Kullanılmama Durumunda Zorunlu Lisans  1094
b. Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans  1094
c. Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans  1095
2. Zorunlu Lisans Bedelinin Belirlenmesi ve Diğer Hususlar  1095
F. Patent Hakkı İle İlgili Diğer Davalar ve Tazminatlar  1097
1. Kanuni Tekel ve Tazminat  1097
2. Gizli Patent ve Tazminatın Belirlenmesi  1099
3. Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi, Patent Gaspı ve Hükümsüzlük Halleri ve Maddi Zarar  1102
a. Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi  1102
b. Hak Sahipliği ve Gaspı  1102
c. Ortaklık İlişkisi ve Patentin Bölünmezliği  1103
d. Hükümsüzlük Halleri ve Sonuçları  1104
G. Çalışanların, YÖK ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Patent Hakkı İle İlgili Hususlar  1107
1. Çalışanların Buluşları  1107
2. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar  1109
3. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar  1111
H. Patent Hakkı Tecavüzünde Maddi Zarar ve ABD Uygulaması  1114
1. Yerleşmiş Lisans Bedeli Yoluyla Zararın Hesaplanması  1115
2. Makul Lisans Bedeli Yoluyla Zararın Hesaplanması  1116
a. İstekli Alıcı ve Satıcı Varsayımıyla Patent Lisans Değerinin Hesaplanması  1117
b. Kâr Paylaşımı Yöntemi (%25 Kuralı)  1120
c. Benzer Teknolojik Patentlerle Karşılaştırma Yöntemi  1122
3. Lisans Bedelinin Hesaplanmasında Kullanılan İspat Araçları  1122
4. Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  1123
a. Yoksun Kalınan Kârın Yoksun Kalınan Satışlar Aracılığıyla Hesaplanması ve İspatı  1124
b. Fiyat Düşüşü Nedeniyle Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  1126
c. Fiyat Düşüşü ve Satış Azalışı Nedeniyle Yoksun Kalınan Kârın Birlikte Hesaplanması  1127
I. Bazı Yargı Kararları  1130
III. TİCARİ MARKA VE MADDİ ZARAR  1136
A. Genel Bilgi  1136
B. Sınai Mülkiyet Kanunu ve Ticari Markaya İlişkin Hükümler  1140
C. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  1141
D. Marka Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler  1144
E. Lisans Verilmesi  1147
F. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Ceza Hükümleri  1147
G. Marka Hakkı İle İlgili Diğer Davalar  1149
1. Lisans Alanın Dava Açması  1149
2. Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi  1150
H. Marka Tecavüzü ve ABD Uygulaması  1151
1. Giriş  1151
2. Maddi Zararın Davacının Yoksun Kalınan Kârından Hesaplanması  1151
3. Maddi Zararın Davalının Kârından Hesaplanması  1154
4. Makul Lisans Bedeli  1155
5. Kamuya Duyuru Giderleri  1155
6. Giderler ve Avukat Ücretleri  1156
7. ABD ve Kanada Mahkeme Karar Örnekleri  1156
I. Bazı Yargı Kararları  1159
IV. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA TECAVÜZ HALLERİNDE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE ORTAK HÜKÜMLER  1191
A. Sınai Mülkiyet Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler  1191
B. Tazminat Hükümleri  1193
C. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması  1195
D. Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı  1203
E. İtibar Zararı ve Tazmini  1204
F. Tazminattan Mahsup  1206
G. Zarar Dönemi ve İspat  1208
H. İhtiyati Tedbir Talebi  1209
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı  1210
V. MODV DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ  1211
A. Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı  1211
B. Değerleme Yaklaşımları  1212
C. Gelir Yaklaşımı  1214
1. Bilgisayar Yazılım Değerinin ve Lisans Bedelinin Belirlenmesi  1216
a. Yazılımın Gerçeğe Uygun Değerinin Gelir Yaklaşımına Göre Belirlenmesi  1216
b. Yazılım Lisans Bedelinin Belirlenmesi  1219
D. Patent Değeri ve Lisans Bedelinin Belirlenmesi  1224
1. Iskonto Edilmiş Nakit Akımı Yöntemi  1225
2. Lisans Bedelinden Kurtulma Yöntemi  1228
E. Patent Değeri ve Tahmini Kalan Faydalı Süre  1230
F. Marka Değeri ve Lisans Bedeli  1232
G. Ekonomik Kullanım Yöntemi  1235
1. Ekonomik Kullanım–Tarihi Gelirler Yaklaşımı  1235
2. Ekonomik Kullanım–Gelecek Gelirler Yaklaşımı  1236
23. Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARAR
I. GENEL BİLGİ  1239
II. TBK HÜKÜMLERİNE GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE TARAFLARIN BORÇ VE HAKLARI  1239
A. Yüklenicinin Borçları  1239
B. Yüklenicinin Alacakları ve Hakları  1241
C. İşsahibinin Borçları  1242
D. İşsahibinin Alacakları ve Hakları  1243
E. Zamanaşımı  1244
III. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE GELİR VE GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  1245
A. Sözleşme Gelirinin Tanımlanması  1245
B. Sözleşme Maliyetleri ve Giderlerin Tanımlanması  1247
C. İnşaat Sözleşmeleri Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi  1248
D. Tahakkuk Esası ve Vergilendirme  1252
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT  1253
A. Yüklenici Açısından Maddi Zarar Nedenleri ve Zararın Hesaplanması  1254
B. İşsahibi Açısından Maddi Zarar Nedenleri ve Zararın Hesaplanması  1258
C. Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Maddi Zarar  1258
V. GENEL MERKEZ GİDERLERİNİ DAĞITIM FORMÜLLERİ  1262
VI. AYIPLI İNŞAATLARDA MADDİ ZARARIN HESAPLANMASINDA ABD UYGULAMASI  1269
VII. ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ANLAŞMAZLIKLARI, MADDİ ZARAR VE TAHKİM  1271
A. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC  1271
B. Yüklenicinin Zarar Nedenleri ve Maddi Zararın Hesaplanması  1273
C. Maddi Zararın Tazmini Yolları  1275
VIII. BAZI YARGI KARARLARI  1276
24. Bölüm
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMALARA YÖNELİK TAZMİNAT
DAVALARI VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  1297
II. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMANIN TESPİTİ  1300
A. Tıbbi Kötü Uygulama Kavramının Tanımlanması  1300
B. Tıbbi Kötü Uygulamanın Belirlenmesi ve Hekim Hasta İlişkisi  1301
C. TKU ve Komplikasyon  1305
III. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMALAR VE HEKİMLERE KARŞI AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI  1306
A. Hekimlerin Sorumluluk Türleri  1306
IV. HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ, ZARAR VE TAZMİNAT  1310
A. Maddi Zararın Unsurları  1310
B. Maddi Zarar ve Maddi Tazminat İlkeleri  1312
C. Haksız Fiillerde Genel Sorumluluk ve TKU Maddi Tazminat Hükümleri  1315
D. TKU Sonucu Oluşan Olaylarda Maddi Zararın Hesaplanması  1316
E. Ölüm Halinde Maddi Zararın Unsurları ve Hesaplanması  1318
1. Cenaze Giderleri  1318
2. Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri İle Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  1320
a. Tedavi Giderleri  1320
b. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  1320
3. Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Bu Sebeple Uğradıkları Kayıplar  1320
F. Bedensel Zararlarda Maddi Zararın Unsurları ve Hesaplanması  1323
1. Tedavi Giderleri  1324
2. Kazanç Kaybı  1325
3. Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  1326
4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar  1327
V. MANEVİ ZARAR VE MANEVİ TAZMİNAT  1329
VI. MADDİ TAZMİNAT TUTARLARINA FAİZ, DENKLEŞTİRME VE ISKONTO UYGULAMALARI  1331
A. Faiz  1331
B. Denkleştirme  1332
C. Iskonto  1334
VII. TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GEÇİCİ ÖDEMELER  1334
VIII. HUKUKİ GELİŞMELER  1336
A. Tazminat Davalarının Arabuluculuk Yöntemi İle Çözümü  1336
B. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Tazminat Ödemeleri  1337
C. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının Değerlendirilmesi ve Sigorta Bedellerinin Üzerinde Takdir Edilen Tazminat Tutarlarının Ödenmesi  1340
1. Sigorta Poliçelerinin Değerlendirilmesi  1340
2. Sigorta Tazminat Bedellerinin Üzerindeki Tazminatları Kim Ödeyecektir  1341
3. Sigorta Şirketlerinin Hastalarla Anlaşma/Uzlaşma Yoluna Giderek Dava Açılmasını Önlemelerinin Değerlendirilmesi  1341
IX. BAZI YARGI KARARLARI  1342
25. Bölüm
SİGORTA TAZMİNATLARI VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  1357
II. SİGORTA HUKUKU VE TÜRK TİCARET KANUNU  1358
A. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri  1359
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  1359
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  1359
3. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  1359
4. Tazminat Ödeme Borcu  1360
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  1361
1. Prim Ödeme Borcu  1361
2. Beyan Yükümlülüğü  1362
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  1365
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  1366
5. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali  1367
III. SİGORTA TÜRLERİ  1367
A. Mal Sigortaları  1367
1. Mal Sigortalarında Menfaat ve Kapsam  1367
2. Tazminat İlkesi ve İlgili Diğer Hususlar  1369
3. Eksik, Aşkın, Takseli, Birden Çok, Müşterek, Çifte ve Kısmi Sigorta  1370
4. Tazminat Hesaplama Tablosu  1372
5. Halefiyet  1373
B. Sorumluluk Sigortaları  1373
IV. ZAMANAŞIMI  1375
V. ABD UYGULAMASI  1375
VI. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASINDA BİR ÖNERİ  1377
VII. BAZI YARGI KARARLARI  1380
26. Bölüm
ULUSLARARASI VE ULUSAL TAHKİM KURULLARI KARARLARI VE
MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  1413
II. ULUSLARARASI TİCARİ ANLAŞMAZLIKLAR VE MADDİ ZARAR  1417
III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE TAHKİM  1419
IV. ICSID TAHKİMİ VE ULUSLARARASI YATIRIMLAR  1422
A. ICSID Tahkimi  1422
B. Tahkimde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  1430
C. ICSID Tahkim Kurulu Tazminat Kararları  1431
V. ICC TAHKİMİ  1441
A. ICC Tahkimi Hakkında Genel Bilgi  1441
B. ICC Tahkiminde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  1444
C. ICC Tahkim Kurulu Tazminat Kararları  1445
VI. WIPO TAHKİMİ  1449
A. WIPO Tahkimi Hakkında Genel Bilgi  1449
B. WIPO Tahkiminde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  1449
C. WIPO Tahkim Kurulu ve Arabuluculuk Kararları  1450
VII. TAHKİM KURULLARININ TEMEL TAZMİNAT İLKELERİ  1452
A. Tahkim Kurullarının Değerleme Yöntemleri  1453
1. Defter Değeri  1454
2. Sürekli İşletme Değeri  1454
3. Iskonto Edilmiş Nakit Akımları  1455
VIII. ULUSAL TAHKİM KURULLARI  1455
A. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu  1455
B. TOBB Tahkimi  1457
C. Sigorta Tahkim Kurulu  1461
D. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Tahkimi  1463
27. Bölüm
TAZMİNAT DAVALARI, HARÇLAR VE VERGİLER
I. MADDİ TAZMİNAT DAVALARI VE HARÇLAR  1465
II. MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA VERGİLERİN DİKKATE ALINMASI  1467
III. TAZMİNAT GİDERLERİ/ÖDEMELERİ VE VERGİ KANUNLARI  1470
A. Gelir Vergisi Kanunu ve Tazminat Ödemeleri  1471
B. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Tazminat Ödemeleri  1472
C. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu İle Tazminat Ödemelerinin Değerlendirilmesi  1473
1. Tazminatların İşle İlgili Olması  1473
2. Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine İstinaden Ödenmesi  1473
3. Tazminatın Teşebbüs Sahibinin, Kurumun, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğmaması  1474
4. Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddi ve Manevi Zararlardan Olmaması  1475
5. Zarar Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması  1475
D. Bazı Yargı Kararları  1476
IV. ELDE EDİLEN TAZMİNATLAR VE MUHASEBE KAYITLARI  1480
A. Mahkeme veya Tahkim Kurulu Kararı Sonucunda Kazanılan Tazminatlar  1481
B. Sigorta Tazminatları  1483
1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı  1483
2. Emtia Sigorta Tazminatı  1484
V. GEÇMİŞ VE GELECEK DÖNEMLERE İLİŞKİN TAZMİNATLAR VE VERGİLEME  1485
A. Geçmiş Döneme İlişkin Tazminatlar  1485
B. Gelecek Dönemlere İlişkin Tazminatlar  1486
VI. TAZMİNATLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ  1486
VII. TAHKİM KURULU, ARABULUCU, UZLAŞTIRMACI KARARLARI VE TARAFLARIN KENDİ ARALARINDA UZLAŞMALARI ÜZERİNE ÖDENEN TUTARLAR  1487
A. Tahkim Kurulu Kararları Kapsamında Yapılan Ödemeler ve Tahsilatlar  1487
B. Arabulucu/Uzlaştırmacı Vasıtasıyla Taraflar Arasında Varılan Anlaşma Üzerine Yapılan Ödemeler ve Tahsilatlar  1487
C. Tarafların Davanın Devamı Sırasında Kendi Aralarında Anlaşmaları Üzerine Yapılan Ödemeler ve Tahsilatlar  1488
VIII. YABANCI ÜLKELERDE KAMULAŞTIRILAN YATIRIMLAR NEDENİYLE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ  1488
EK 1:
EKONOMİK ANALİZDE KULLANILAN BAZI ANALİTİK ARAÇLAR
I. GİRİŞ  1491
II. FAİZ HESAPLANMASI  1492
A. Basit Faiz  1492
B. Bileşik Faiz  1493
III. ŞİMDİKİ/BUGÜNKÜ DEĞER  1495
IV. BEKLENEN DEĞER ANALİZİ  1496
V. RİSK  1497
VI. MALİ TABLOLAR  1499
A. Bilanço  1499
B. Gelir–Gider Tablosu  1502
C. Nakit Akım Tabloları  1505
VII. ŞİRKET FİNANSMANINDA SEÇENEKLER  1509
A. Karma Finansmanın Nedenleri  1510
1. Hukuki Nedenler  1510
2. Vergisel Nedenler  1511
B. Ekonomik ve Diğer Nedenler  1512
VIII. VARYANS, STANDART SAPMA VE NORMAL DAĞILIM  1513
A. Varyans  1513
B. Standart Sapma  1514
C. Normal Dağılım  1518
IX. REGRESYON ANALİZİ  1519
 


Muhammet Emin Bingöl
Ekim 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Ekim 2018
429.20 TL
İndirimli: 299.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Ekim 2018
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  33
1. Bölüm
HUKUK VE EKONOMİ
I. GİRİŞ  35
II. HUKUK VE EKONOMİ  37
A. Hukuk ve Ekonominin Etkileşimi  37
B. Küreselleşmenin Hukuk ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi  42
III. TAZMİNAT DAVALARI VE EKONOMİK ANALİZ  46
A. Dava Açılmadan Önce Yapılacak Ekonomik Analiz  48
B. Maddi Zararın Hesaplanmasında Ekonomik Analiz  48
C. Sözleşme ve Fiillerin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analiz  50
D. Dava Sürecinde Anlaşmazlığın Çözümünde Ekonomik Analiz  52
E. Uzmanlık Bilgisi Gerektiren Davalar Nedeniyle Yapılan Ekonomik Analiz  53
F. Piyasa Dışı Değerleme Yöntemleri ve Ekonomik Analiz  55
IV. EKONOMİK ANALİZ YAPACAK UZMAN BİLİRKİŞİNİN ÖZELLİKLERİ  56
2. Bölüm
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
I. TİCARİ FAALİYETLER VE ANLAŞMAZLIKLAR  59
A. Ticari Faaliyetlerin Amacı  59
B. Ticari Faaliyetler ve Anlaşmazlıklar  60
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Anlaşmazlıklar  61
2. Haksız Fiil/Eylemlerden Kaynaklanan Anlaşmazlıklar  62
3. Sözleşme Benzeri Durumlardan Kaynaklanan Anlaşmazlıklar  63
4. Ulusal ve Uluslararası Anlaşmazlıklar  63
5. Devlet Düzenlemelerinin Neden Olduğu Anlaşmazlıklar  64
II. SORUMLULUK HUKUKU, MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT  64
A. Maddi Zarar ve Tazminat Tanımlarının Önemi  65
B. Malvarlığı  65
C. Şirketler Açısından Malvarlığının Azalması veya Artışının Engellenmesi  66
1. Genel Açıklama  67
2. Malvarlığı Azalışının veya Artışının Engellenmesinin Hesaplanması  68
3. Malvarlığı Azalışının veya Artışının Engellenmesinin İrade Dışı Oluşumu  69
D. Maddi Zararların Sınıflandırılması  70
III. MADDİ ZARARIN HESAPLANMA İLKELERİ, YÖNTEMLERİ VE DENKLEŞTİRME  71
A. Maddi Zararın Hesaplanma İlkeleri  71
B. Maddi Zararın Hesaplanması Yöntemleri  72
1. Mallara İlişkin Maddi Zararın ‘Objektif’ ve ‘sübjektif’ Yöntemlerle Hesaplanması  73
a. Objektif Hesaplama Yöntemi  73
b. sübjektif Hesaplama Metodu  74
2. Uluslararası Sözleşmeler Açısından Zararın ‘Somut’ ve ‘Soyut’ Hesaplanması Yaklaşımları  75
3. Zarar Görenin Maddi Zararı veya Zarar Verenin Kazancı Yaklaşımları Esas Alınarak Hesaplama  76
a. Davacının Maddi Zararını Esas Alan Yaklaşım  76
b. Davalının Maddi Kazancını Esas Alan Yaklaşım  76
IV. MADDİ ZARAR VE DENKLEŞTİRME  77
V. MADDİ ZARARI İSPAT KÜLFETİ, İSPAT VASITALARI VE EKONOMİK ANALİZ  78
VI. TAZMİNAT DAVALARI  83
VII. BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ VE UZMAN GÖRÜŞÜ  88
A. Bilirkişilik Müessesesi  90
1. HMK’ya Göre Bilirkişilik Müessesesi  91
B. Uzman Görüşü  93
VIII. MADDİ TAZMİNAT VE FAİZ  95
A. Genel Bilgi  95
B. Türkiye Uygulaması  97
3. Bölüm
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  111
II. HAKSIZ FİİLLERDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR  112
III. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE İNDİRİM  118
A. Maddi Tazminat İlkesi  118
B. Tazminat Tutarının Belirlenmesi  118
C. Tazminatın İrat Biçiminde Ödenmesi  121
D. Tazminat Tutarından İndirim  122
IV. ZAMANAŞIMI  125
V. BAZI YARGI KARARLARI  129
4. Bölüm
SÖZLEŞME İHLALLERİNDEN KAYNAKLANAN
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
I. GİRİŞ  149
II. TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR  153
III. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE İNDİRİM  159
IV. HUKUK SİSTEMLERİ VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DÜZENLEMELERİ  161
A. Ortak Hukuk Sistemi ve Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat  161
B. Sivil Hukuk Sistemi ve Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat  163
V. ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLKELERİNE GÖRE MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT UYGULAMALARI  164
A. Genel Bilgi  164
B. UNIDROIT Prensipleri  166
1. Giriş  166
2. Unidroit Prensiplerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat  167
C. Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku Düzenlemeleri ve Prensipler  173
1. Giriş  173
2. PECL Prensiplerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat  175
VI. BAZI YARGI KARARLARI  179
5. Bölüm
YOKSUN KALINAN KÂR VE MADDİ ZARAR
I. YOKSUN KALINAN KÂRLAR VE MADDİ TAZMİNAT DAVALARI  195
II. YOKSUN KALINAN KÂRIN TANIMLANMASI  199
III. YOKSUN KALINAN KÂR VE ZARAR DÖNEMİ  204
IV. YOKSUN KALINAN KÂRLARIN TAZMİNİNDE ARANAN KANUNİ UNSURLAR  208
A. İlliyet Bağı Kuralı  209
B. Makul Kesinlik Kuralı  210
C. Öngörülebilirlik Kuralı  210
V. YOKSUN KALINAN KÂRIN HESAPLANMASI AŞAMALARI VE YAKLAŞIMLAR  211
A. Hesaplama Aşamaları  211
B. Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanmasında Kullanılan Yaklaşımlar  215
1. Öncesi ve Sonrası Yaklaşımı  215
2. Zarar Veren Olay Olmasaydı Yaklaşımı  217
3. Sektör veya Karşılaştırılabilir Emsal Şirket Yaklaşımı  220
4. Piyasa Payı Yaklaşımı  221
VI. NAKİT AKIMLARI VEYA SATIŞ GELİRLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ VE KULLANIMI  222
A. Giriş  222
B. Nakit Akımları ve Yoksun Kalınan Kâr  224
C. Satış Gelirleri ve Yoksun Kalınan Kâr  225
1. Belli Satış Gelirlerinin Kaybedilmesi Halinde Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  225
2. İşletmenin Tüm Satışlarını İlgilendiren Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  226
VII. GELİR VEYA NAKİT AKIMLARI BÜYÜME ORANININ SEÇİMİ VE TAHMİN İLE DÜZENSİZ SERİLERİN DÜZELTİLMESİ METOTLARI  228
VIII. GELECEKTE YOKSUN KALINACAK KÂRLARIN ISKONTO EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE İSKONTO ORANININ SEÇİMİ  233
A. Yoksun Kalınan Kârların ıskonto Edilmesinin Nedenleri  234
B. Yoksun Kalınan Kârların ıskonto Edilmesinde Kullanılan Oranlar  235
C. Iskonto Oranının Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Diğer Faktörler  242
D. Risksiz ıskonto Oranı Uygulanabilir mi?  243
E. Risk Primi Nasıl Belirlenmelidir  244
IX. YOKSUN KALINAN KÂRLARI İLGİLENDİREN DİĞER HUSUSLAR  246
A. Yeni Kurulmuş Şirketlerin Kâr Yoksunluğunun Hesaplanması  246
B. Teminatlı/Şartlı İşlemlerde Kâr Yoksunluğunun Hesaplanması  247
C. Yoksun Kalınan Kâr ve Şirket Değeri Arasındaki İlişki  247
D. Yoksun Kalınan Kâr ve Şirket Değerinin Birlikte Talep Edilmesi  252
E. Şirket Değerleme Yöntemleri  254
X. YOKSUN KALINAN KÂRLAR VE GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI İLİŞKİSİ  261
XI. BAZI YARGI KARARLARI  262
6. Bölüm
HAKSIZ REKABET VE İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN
ÖNLENMESİ VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  311
II. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  312
A. Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Amacı, İlke ve Haksız Rekabete Yol Açan Fiiller  312
III. HAKSIZ REKABET VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR  315
A. Haksız Rekabet Edenlerin Sorumluluğu  315
B. Çalıştıranın Sorumluluğu  316
C. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşlarının Sorumluluğu  317
IV. İHTİYATİ TEDBİRLER  318
V. HAKSIZ REKABET VE CEZAİ SORUMLULUK  319
VI. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE MADDİ TAZMİNAT  320
VII. MADDİ ZARAR DÖNEMİ  322
VIII. KARARIN İLANI  323
IX. ZAMANAŞIMI  324
X. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE MADDİ ZARAR  324
XI. BAZI YARGI KARARLARI  327
7. Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME VE GERİ VERMENİN HESAPLANMASI
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURAMININ KISA TARİHÇESİ  353
II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  356
III. ZENGİNLEŞMENİN İADESİ  359
IV. GERİ VERMENİN KAPSAMI– İADE TUTARININ BELİRLENMESİ  361
A. Geri Verme Kuralının Genel Uygulaması  361
B. Zenginleşmenin Bir Kısmının İyi Niyetle Elden Çıkarılması Halinde Kapsamın Belirlenmesi  367
C. Zorunlu ve Yararlı Giderler Yapılması Halinde Geri Vermenin Kapsamı  367
V. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  369
VI. ZAMANAŞIMI  371
VII. FAİZ  373
VIII. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR  374
IX. BAZI YARGI KARARLARI  376
8. Bölüm
ACENTE, TEK YETKİLİ SATICI VE
FRANCHISING SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARAR
I. ACENTE SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI  397
A. Acentenin Tanımı ve Yetkileri  397
B. Acentenin Borçları ve Hakları  397
C. Müvekkilin Hakları ve Sorumlulukları  400
D. Sözleşmenin Feshi, Denkleştirme İstemi ve Maddi Zararın Hesaplanması  400
E. Avrupa Birliği Uygulamaları ve Uluslararası Tahkim  407
F. Bazı Yargı Kararları  409
II. TEK YETKİLİ SATICILIK VE YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE MADDİ ZARAR  412
A. Giriş  412
B. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerinin Özellikleri  413
1. Genel Olarak Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri  413
2. Türk Hukuk Sisteminde TYS Sözleşmeleri  417
C. Üretim–Satış Süreci ve Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerinin Gerekçeleri  418
D. Yabancı Ülkelerdeki Tüketicilere Ulaşma Yöntemleri  420
1. Ürünlerin İthalatçı Firmalara Satılarak Normal İhracat Faaliyetinde Bulunulması  421
2. Yabancı Bir Ülkedeki Bağımsız Üçüncü Kişilere Ticari Lisans, Ürün Satışı Suretiyle Pazarlama Satış Faaliyetinde Bulunulması  421
3. Satış Temsilcileri veya Acentaları Aracılığıyla Faaliyette Bulunulması  421
4. Yabancı Ülkede Sahip Olunan Şube veya Pazarlama Satış Şirketi İle Faaliyette Bulunulması  421
5. Yabancı Ülkelerde Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri İle Faaliyette Bulunulması  422
E. Yabancı Bir Ülkede Bağımlı Şirketle Pazarlama Satış Faaliyetinde Bulunmanın Riskleri  423
1. Yabancı Bir Ülkenin Pazarına Girme Maliyetleri  423
2. Yabancı Ülkenin Yasal Mevzuatından Kaynaklanan Riskler  423
3. Pazara Yeni Girmenin, Pazar Yapısının ve Rekabet Ortamının Farklı Olmasından Kaynaklanan Riskler  423
4. Makro Ekonomik Farklılıklardan Kaynaklanan Riskler ve Maliyetler  424
F. Üretici Şirketlerin Tek Yetkili Satıcılarla Çalışmasının Avantajları ve Dezavantajları  424
1. Üretici Şirketlerin Tek Yetkili Satıcılarla Çalışmasının Avantajları  424
a. Pazarlama Satış Riskinin Tek Yetkili Satıcıya Devredilmesi  424
b. Yabancı Ülke Pazarına Girme Maliyetlerinin Düşük Olması  424
c. Tek Yetkili Satıcının Üreticinin Pazarlama Satış Maliyetlerini Azaltması ve Pazar Payını Artırması  425
d. Tek Yetkili Satıcı Sözleşmeleri ve Acenta Düzenlemeleri Arasındaki Farklılıklar  425
e. Tek Yetkili Satıcının Pazarlama Satış Yeteneklerinden Faydalanma  425
f. Piyasa Koşullarında Meydana Gelen Dalgalanmalardan Daha Az Etkilenme  425
2. Üretici Şirketlerin Tek Yetkili Satıcılarla Çalışmasının Dezavantajları  426
a. Tek Yetkili Satıcının Elde Ettiği Gelir Nedeniyle Üreticinin Daha Az Kâr Etmesi  426
b. Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Yoluyla Örtülü Kazanç Aktarımı İmkanının Ortadan Kalkması  426
c. Pazarlama Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi Biçimleri Üzerindeki Kontrolün Azalması  427
d. Sözleşmenin Feshinin Maddi Sorumlulukları  427
G. Tek Yetkili Satıcı Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar  428
H. Tek Yetkili Satıcı Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar  432
I. Üreticilerin Tek Yetkili Satıcı İle Devam Etmesi veya Diğer Yöntemlere Geçişi Halinde Dikkate Alması Gereken Hususlar  433
1. Tek Yetkili Satıcı Şirketin Faaliyette Bulunmaya Devam Etmesi  434
2. Tek Yetkili Satıcı İle Ortaklık Kurularak Faaliyete Devam Edilmesi  434
3. Tek Yetkili Satıcı Şirketin Üretici Şirket Tarafından Satın Alınması  434
4. Sözleşmenin Fesh Edilerek Kurulacak Bağımlı Şirket Aracılığıyla Faaliyete Devam Edilmesi  434
İ. Maddi Zarar ve Denkleştirme İstemi  436
J. Maddi Zarar Döneminin Başlangıcı, Zamanaşımı ve İspat Külfeti  438
K. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmeleri ve Viyana Sözleşmesi  440
L. Bazı Ülke Uygulamaları  442
M. Bazı Yargı Kararları  450
III. FRANCHISING SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI  484
A. Türk Hukukunda Franchise Sözleşmeleri ve Maddi Zarar  484
B. Bazı Yargı Kararları  485
9. Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR VE MADDİ ZARAR
I. HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRLERİN MADDİ ZARARA NEDEN OLMASI  489
II. BAZI YARGI KARARLARI  492
10. Bölüm
AŞKIN ZARAR VE MADDİ ZARAR
I. ALACAKLARIN VADESİNDE TAHSİLİNİN ÖNEMİ  515
II. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  517
III. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE AŞKIN ZARAR  519
IV. AŞKIN ZARAR ÇEŞİTLERİ  521
A. Aşkın Zararın Alacaklının Malvarlığının Azalışı Şeklinde Gerçekleşmesi  524
1. Alacağın Elde Edilmesi İçin Yapılan Fiili Giderler  524
2. Alacağın Elde Edilememesi Nedeniyle Katlanılan Zararlar  524
B. Aşkın Zararın Alacaklının Malvarlığı Artışının Engellenmesi Şeklinde Gerçekleşmesi  525
C. Yoksun Kalınan Kâr Şeklinde Oluşan Aşkın Zararlar  526
D. Yabancı Para Borçlarında Kur Farklarından Kaynaklanan Aşkın Zarar  528
V. AŞKIN ZARARIN VARLIĞININ VE TUTARININ İSPATI  535
A. Ticari İşletmeler Açısından Genel Değerlendirme  535
B. Alacaklının İspat Külfeti  538
C. Borçlunun İspat Külfeti  539
D. Alacaklının İspat Külfeti Konusundaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  540
VI. AŞKIN ZARAR VE TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ  555
VII. AŞKIN ZARAR VE ZAMANAŞIMI  558
VIII. BAZI YARGI KARARLARI  565
11. Bölüm
TAŞINIR MAL SATIŞI VE MADDİ ZARAR
I. SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINIR MAL SATIŞI  579
II. SATICININ BORÇLARI  580
A. Satıcının Satılanın Zilyetliği Devretme Borcu  580
B. Satıcının Zilyetliğin Devri Borcunu İfa Etmemesinin Sonuçları  581
C. Satıcının Tam ve Kısmi Zapttan Kaynaklanan Sorumluluğu  583
D. Satıcının Ayıplı Maldan Kaynaklanan Sorumluluğu  585
1. Satıcının Genel Sorumluluğu  585
2. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Halinde Satıcının Sorumluluğu  587
3. Ayıplı Teslim Edilen Malın Yok Olması veya Ağır Biçimde Zarara Uğraması Halinde Satıcının Sorumluluğu  588
4. Birden Çok Mal Satışında Ayıplı Malların Teslimi Halinde Satıcının Sorumluluğu  588
E. Satıcının Sorumluluğunun Şarta Bağlı Olduğu Haller  588
F. Ayıplı Mallarda Alıcının Haklarını Kullanmasında Zamanaşımı  589
III. ALICININ BORÇLARI  590
A. Bedeli Ödeme Borcu  590
B. Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Dönme Hakkı ve Maddi Zararın Hesaplanması  591
IV. BAZI YARGI KARARLARI  592
12. Bölüm
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN
SÖZLEŞMELER (CISG) HÜKÜMLERİNE GÖRE
MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT
I. GİRİŞ  595
II. ANTLAŞMANIN AMACI VE KAPSAMI  596
III. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  599
A. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi İle Malların Sözleşmeye Uygunluğu Yükümlülüğü  599
1. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi Yükümlülüğü  599
2. Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri  599
IV. SÖZLEŞMENİN SATICI TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE ALICININ SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKANLAR  600
A. Alıcının Hakları  600
B. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırması  602
C. Alıcının Fiyat İndirimi Hakkı  602
V. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  604
VI. SÖZLEŞMENİN ALICI TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE SATICININ SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKANLAR  604
VII. RİSKİN AKTARIMI  606
VIII. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNAT  607
A. Maddi Zarar ve Tazminata İlişkin Genel Açıklamalar  607
B. Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazminata İlişkin Genel İlkeler  610
C. Maddi Zarar Çeşitleri ve Antlaşma Hükümlerine Göre Tazmini  611
IX. ANTLAŞMANIN 74. MADDESİNE GÖRE TAZMİNAT  613
A. Genel Olarak 74. Maddeye Göre Maddi Tazminat  613
B. Yoksun Kalınan Kârın Tazminine İlişkin Hususlar  616
X. ANTLAŞMANIN 75. MADDESİNE GÖRE TAZMİNAT  619
XI. ANTLAŞMANIN 76. MADDESİNE GÖRE TAZMİNATIN HESAPLANMASI  620
XII. ANTLAŞMANIN 77. MADDESİNE GÖRE ZARAR GÖRENİN ZARARI AZALTMA ÇABALARI  622
XIII. ANTLAŞMANIN 78. MADDESİNE GÖRE FAİZ HESAPLANMASI  624
XIV. İSPAT KÜLFETİ, YETKİLİ MAHKEME VE ZARARLARIN ÖDENECEĞİ ÜLKE  624
XV. İSTİSNALAR VE SORUMLULUKTAN KURTULMA  625
XVI. SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALDIRILMASININ SONUÇLARI  625
XVII. MALIN MUHAFAZASI  627
13. Bölüm
TİCARİ SIR VE MADDİ ZARAR
I. TİCARİ SIR  629
II. TİCARİ SIRRI KORUMAYA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KANUN HÜKÜMLERİ  632
A. Türk Borçlar Kanunu ve İşçilerin Sır Saklama Yükümlülüğü  632
B. Türk Ticaret Kanunu  633
1. Ticari Sırrın Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Korunması ve Maddi Zararın Tazmini  633
2. Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Kişisel Haklarından Olan Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Kapsamında Sır Saklama Sorumlulukları  635
3. Denetçilerin ve Görevi Dolayısıyla Defter ve Belgeleri İnceleyenlerin Sır Saklama Sorumluluğu  636
4. Limited Şirket Ortaklarının Sır Saklama Yükümlülüğü  639
C. Bankacılık Kanunu  639
D. Vergi Usul Kanunu  641
E. Sermaye Piyasası Kanunu  642
F. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  642
III. TİCARİ SIR OLARAK MÜŞTERİ LİSTELERİ  644
A. Müşteri Listelerinin Şirketler Açısından Önemi  644
B. Müşteri Listelerinin Çalınmasının Haksız Rekabet Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi  646
C. Müşteri Listelerinin Değerlerinin Hesaplanması  651
IV. ABD UYGULAMASI  656
A. Müşteri Listelerinin Çalınması ve Maddi Zararın Tazmin Yolları  656
B. Ticari Sırrın Kötüye Kullanımına İlişkin Yargı Kararları  660
V. BAZI YARGI KARARLARI  664
14. Bölüm
REKABETİN KORUNMASI VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  677
II. MADDİ ZARAR VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  682
A. Maddi Zarar ve Tazminat Esasları  682
B. Maddi Zarar Hesaplama Yöntemleri  684
1. Zarar Hesaplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması  684
2. Yöntemlerin Genel Uygulanma Aşamaları  688
III. BAZI REKABET İHLALLERİNDE ZARARIN HESAPLANMASI VE MODELLERİN UYGULANMASI  689
A. Aşırı Fiyatlama–Fazladan Ödenen Fiyat ve Düşük Fiyatlama  689
B. Yoksun Kalınan Kâr  690
C. Fiyat Anlaşmaları (Kartel) ve Maddi Zararın Hesaplanması  692
D. Yıkıcı Fiyatlama ve Maddi Zararın Hesaplanması  693
IV. TÜRKİYE UYGULAMASI  697
A. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  697
B. Rekabete Aykırı İşlemler–Yasaklanan Faaliyetler  699
1. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  699
2. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması  701
3. Birleşme veya Devralma  702
4. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Düzenlemelerinin İhlali Sonucu Ortaya Çıkabilecek Haller  703
C. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları–Tazminat  704
1. Tazminat Hakkı  704
2. Zararın Tazmini ve Maddi Zararın Hesaplanması  707
3. İspat Külfeti  709
4. Zamanaşımı  710
5. İhtiyati Tedbir Kararı  710
6. Özel Hukuka İlişkin Hükümlerin Uygulanmasında Rekabet Kurulu İle Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki  710
V. BAZI YARGI KARARLARI  712
15. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HAKLARININ İHLALİ VE MADDİ ZARAR
I. GENEL BİLGİ  731
II. TELİF HAKLARININ DİĞER DÜZENLEME VE ANLAŞMAZLIKLARLA İLİŞKİSİ  732
A. Telif Hakları ve Çalışanların Rekabet Etmeme Sözleşmeleri  733
B. Telif Hakları İle Sözleşmesel Sorumluluk ve Ticari Sır  733
C. Telif Hakları ve Haksız Rekabet  734
D. Bilgisayar Programları ve İnternet Alan Adları  736
III. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  737
A. Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri ve Eser Sahibi  737
B. Eser Sahibinin Hakları ve Süreler  739
C. Hukuk ve Ceza Davaları  741
1. Hukuk Davaları  741
a. Tecavüzün Ref’i Davası ve Mali Hakların Talep Edilmesi  741
b. Tecavüzün Men’i Davası  747
c. Maddi Tazminat Davası  748
2. Diğer Hukuk ve Tazminat Davaları  753
a. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası  753
b. Salahiyetin Mevcut Olmaması Halinde Tazminat Davası  753
c. Cayma Hakkı ve Tazminat Davası  754
d. Müşterek Eser Sahiplerinden Birinin Ölümü Halinde Eser Bedelinin Tespiti  755
e. Haksız Rekabet  755
D. Yetkili Mahkeme ve İhtiyati Tedbirler ve Zamanaşımı  756
E. Hükmün İlanı ve Düzeltme İlanları  757
F. Eser Dışı Yapıtlar Aleyhine İşlenen Suçlar  758
IV. TELİF HAKLARI TAZMİNATINDA ABD UYGULAMASI  759
V. ESER DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  760
A. Maliyet Analizi Metodu  760
B. Piyasa Metodu  763
C. Gelir Metodu  763
D. Maddi Zarar ve Yoksun Kalınan Kâr  766
1. Öncesi ve Sonrası Metodu  766
2. Olay Olmasaydı Metodu  767
3. Gerçek Maliyet veya Fırsat Maliyeti Metodu  767
VI. BAZI YARGI KARARLARI  769
16. Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRI İŞLEMLER VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  799
II. SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YER ALAN SORUMLULUKLARIN İHLALİ VE MADDİ ZARAR  800
A. İzahnameden Kaynaklanan Sorumluluk ve Maddi Zarar  801
B. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Kaynaklanan Sorumluluk ve Maddi Zarar  803
C. Kâr Payı Avansı ve Maddi Zarar  806
D. Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Maddi Zarar  807
1. Yatırımcı Tazmin Merkezi  807
2. Tazminin Kapsamı  809
3. Tazmin Süreci  810
E. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı ve Maddi Zarar  811
1. Bilgi Suistimali  811
2. Piyasa Dolandırıcılığı  814
3. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığını İlgilendiren Ortak Hükümler  817
III. ABD UYGULAMASI  818
A. Maddi Zarar ve Hesaplanması  821
B. Maddi Tazminat İlkesi  823
C. İspat Külfeti  824
IV. BAZI YARGI KARARLARI  827
17. Bölüm
ŞİRKET BİRLEŞME, SATIN ALMA VE BÖLÜNMELERDE ORTAYA
ÇIKABİLECEK MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNAT
I. YASAL DÜZENLEMELER  831
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Birleşme ve Bölünmeler  831
1. Genel Olarak Birleşme ve Bölünmeler  831
2. Birleşme ve Bölünmede Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler  832
3. Finansal Raporlamaya İlişkin Hükümler ve Standartlar  833
4. TTK Hükümlerine Göre Hukuki ve Cezai Sorumluluklar  835
II. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE BİRLEŞME VE SATIN ALMA VE BÖLÜNMELER VE VERGİLENDİRİLMELERİ  836
A. Birleşme, Devir ve Bölünmeler  836
B. Birleşme, Devir ve Bölünme Hallerinde Vergilendirme  837
III. BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI  839
A. Giriş  839
B. Sözleşmede Yer Alan Maddeler Kapsamında Çözüm Yolları  839
C. Sözleşmede Özel Koşulların Öngörülmesi– Cezai Şart ve Tazminat  841
IV. SEBEPLERİN YARIŞMASI  842
V. MADDİ ZARAR, HESAPLANMASI VE TAZMİNAT İLKESİ VE VERGİLERİN DİKKATE ALINMASI  843
A. Maddi Zarar, Zarar Dönemi ve Tazminat İlkesi  843
B. Maddi Zarar ve Tazminat Hesaplamalarında Vergilerin Dikkate Alınması  844
C. Genel Değerlendirme  846
VI. BAZI YARGI KARARLARI  846
18. Bölüm
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN HAKİMİYETİNİ
KÖTÜYE KULLANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKAN
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI
I. HAKİM VE BAĞLI ŞİRKET TANIMLARI, İŞLEMLER VE RAPORLAMALAR  859
II. HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI VE SONUÇLARI  862
III. DENKLEŞTİRME (KAYIP/ZARAR) TUTARININ VE PAYLARIN DEĞERİNİN HESAPLANMASI YÖNTEMLERİ  867
19. Bölüm
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE MADDİ ZARAR
I. ÇEVRE KİRLİLİĞİ  871
II. ÇEVRE KANUNU  872
A. Giriş  872
B. Çevreye Verilen Zararların Sorumlusu ve Tazmin Esasları  875
C. İdari ve Adli Nitelikli Cezalar ve Çevreye Karşı Suçlar  878
1. İdari Para Cezaları  878
2. Adli Cezalar  879
3. Çevreye Karşı Suçlar ve Cezalar  880
III. DENİZLERİN VE ÇEVRESİNİN KORUNMASI, PETROL KİRLİLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUĞU VE TAZMİNAT  880
A. 1992 Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi ve 1992 Fon Sözleşmesi ve 2003 Ek Fon Protokolü  881
1. Sözleşme ve Fonlar Hakkında Bilgi  881
2. Gemi Sahibinin ve Fonun Yapacağı Ödemeler ve Kapsam  883
3. Kirlilik Zararı Teriminin Anlamı ve Tazmin Edilecek Zararlar  884
4. Tazminat Ödemeleri  886
B. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 5312 Sayılı Kanun  890
1. Giriş  890
2. Zarardan Dolayı Sorumluluk, Zararların Belirlenmesi ve Tazmini  892
a. Zarardan Doğan Sorumluluk  892
b. Zarar Tespit Komisyonları ve Görevleri  894
c. Zararların Belirlenmesi  896
d. Tazminat Talepleri ve Ödenmesi  896
e. Mali Sorumluluk Garantileri  898
f. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim  899
g. Kirlilikten Etkilenen Alanların Tespiti ve Rehabilitasyonu  900
h. Tazmin Taleplerinde Zamanaşımı  900
C. 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme  901
1. Giriş  901
2. Zarar Tanımı ve Tazminat  901
IV. ABD UYGULAMASI  904
V. BAZI YARGI KARARLARI  905
20. Bölüm
İŞÇİLERİN, TİCARİ TEMSİLCİLERİN, ORTAKLARIN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ACENTELERİN REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR
I. İŞÇİLERİN REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR  921
A. İşçilere Rekabet Yasağı Getirilmesinin Nedenleri  921
B. İşçilerin Rekabet Yasağı, Sınırlandırılması ve Yasağın Sona Ermesi  923
C. İşçilerin Rekabet Yasağına Aykırı Davranışları ve Maddi Zarar  925
D. Maddi Zararın Hesaplanması  927
II. TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARINI REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR  928
A. Rekabet Yasağı  928
B. Maddi Zararın Hesaplanması  929
III. ORTAKLIKLARDA REKABET YASAĞI VE MADDİ ZARAR  929
A. Adi Ortaklıklarda Rekabet Yasağı  929
B. Kollektif Şirket Ortaklıklarında Rekabet Yasağı  930
C. Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortaklıklarında Rekabet Yasağı  932
D. Adi Ortaklık, Kolektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortaklıklarında Rekabet Yasağının İhlalinde Maddi Zararın Hesaplanması  933
E. Limited Şirketlerde Ortakların, Şirket Müdürleri ve Yönetimde Görev Alanların Rekabet Yasağı  934
F. Anonim Şirket Yöneticilerinin Rekabet Yasağı  938
G. Limited ve Anonim Şirket Yöneticilerinin Rekabet Yasağı ve Maddi Zararın Hesaplanması  939
IV. ACENTELERİN REKABET YASAĞI ANLAŞMASI  940
A. Rekabet Yasağı ve Şartları  940
B. Maddi Zararın Hesaplanması  942
V. BAZI YARGI KARARLARI  944
VI. ABD UYGULAMASI  977
21. Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMI HALİNDE OLUŞAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNİ
I. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI  979
II. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI HALİNDE UYGULANACAK İDARİ TEDBİRLER VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU  982
III. PAY SAHİPLERİNİN UĞRADIĞI MADDİ ZARAR VE TAZMİNİ  986
IV. BAZI YARGI KARARLARI  987
22. Bölüm
TİCARİ MARKA İLE PATENT VE FAYDALI MODEL HAKLARININ İHLALİ VE
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI
I. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  1061
A. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hakkında Genel Bilgi  1061
B. Sınai Mülkiyet Haklarının Şirketler Açısından Önemi  1062
C. Sınai Mülkiyet Haklarının Muhasebe ve Finansal Raporlama İle İlişkisi  1065
D. Türk Vergi Kanunlarında MODV’larla İlgili Düzenlemeler  1069
1. Gelir Vergisi Kanunu  1069
2. Vergi Usul Kanunu  1070
3. Kurumlar Vergisi Kanunu  1071
4. Transfer Fiyatlandırma Düzenlemelerine Göre MODV’ların Değerlemesi ve Maddi Zararla İlişkisi  1074
II. PATENT VE FAYDALI MODEL VE MADDİ ZARAR  1079
A. Patentler Hakkında Genel Bilgi  1079
1. Patentler ve İş Metotları  1082
2. Rekabetin Korunması ve Patent Kanunu İlişkisi  1083
B. Patentlenebilir Buluşlar, İstisnaları ve Korumanın Kapsamı  1084
C. Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  1088
D. Sözleşmeye Dayalı Lisans Verilmesi ve Şartları  1089
E. Zorunlu Lisans Verilmesi Halleri ve Lisans Bedelinin Tespiti  1091
1. Zorunlu Lisans Verilmesi  1091
a. Kullanılmama Durumunda Zorunlu Lisans  1094
b. Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans  1094
c. Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans  1095
2. Zorunlu Lisans Bedelinin Belirlenmesi ve Diğer Hususlar  1095
F. Patent Hakkı İle İlgili Diğer Davalar ve Tazminatlar  1097
1. Kanuni Tekel ve Tazminat  1097
2. Gizli Patent ve Tazminatın Belirlenmesi  1099
3. Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi, Patent Gaspı ve Hükümsüzlük Halleri ve Maddi Zarar  1102
a. Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi  1102
b. Hak Sahipliği ve Gaspı  1102
c. Ortaklık İlişkisi ve Patentin Bölünmezliği  1103
d. Hükümsüzlük Halleri ve Sonuçları  1104
G. Çalışanların, YÖK ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Patent Hakkı İle İlgili Hususlar  1107
1. Çalışanların Buluşları  1107
2. Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar  1109
3. Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar  1111
H. Patent Hakkı Tecavüzünde Maddi Zarar ve ABD Uygulaması  1114
1. Yerleşmiş Lisans Bedeli Yoluyla Zararın Hesaplanması  1115
2. Makul Lisans Bedeli Yoluyla Zararın Hesaplanması  1116
a. İstekli Alıcı ve Satıcı Varsayımıyla Patent Lisans Değerinin Hesaplanması  1117
b. Kâr Paylaşımı Yöntemi (%25 Kuralı)  1120
c. Benzer Teknolojik Patentlerle Karşılaştırma Yöntemi  1122
3. Lisans Bedelinin Hesaplanmasında Kullanılan İspat Araçları  1122
4. Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  1123
a. Yoksun Kalınan Kârın Yoksun Kalınan Satışlar Aracılığıyla Hesaplanması ve İspatı  1124
b. Fiyat Düşüşü Nedeniyle Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  1126
c. Fiyat Düşüşü ve Satış Azalışı Nedeniyle Yoksun Kalınan Kârın Birlikte Hesaplanması  1127
I. Bazı Yargı Kararları  1130
III. TİCARİ MARKA VE MADDİ ZARAR  1136
A. Genel Bilgi  1136
B. Sınai Mülkiyet Kanunu ve Ticari Markaya İlişkin Hükümler  1140
C. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  1141
D. Marka Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler  1144
E. Lisans Verilmesi  1147
F. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Ceza Hükümleri  1147
G. Marka Hakkı İle İlgili Diğer Davalar  1149
1. Lisans Alanın Dava Açması  1149
2. Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi  1150
H. Marka Tecavüzü ve ABD Uygulaması  1151
1. Giriş  1151
2. Maddi Zararın Davacının Yoksun Kalınan Kârından Hesaplanması  1151
3. Maddi Zararın Davalının Kârından Hesaplanması  1154
4. Makul Lisans Bedeli  1155
5. Kamuya Duyuru Giderleri  1155
6. Giderler ve Avukat Ücretleri  1156
7. ABD ve Kanada Mahkeme Karar Örnekleri  1156
I. Bazı Yargı Kararları  1159
IV. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA TECAVÜZ HALLERİNDE MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI VE ORTAK HÜKÜMLER  1191
A. Sınai Mülkiyet Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler  1191
B. Tazminat Hükümleri  1193
C. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması  1195
D. Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı  1203
E. İtibar Zararı ve Tazmini  1204
F. Tazminattan Mahsup  1206
G. Zarar Dönemi ve İspat  1208
H. İhtiyati Tedbir Talebi  1209
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı  1210
V. MODV DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ  1211
A. Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı  1211
B. Değerleme Yaklaşımları  1212
C. Gelir Yaklaşımı  1214
1. Bilgisayar Yazılım Değerinin ve Lisans Bedelinin Belirlenmesi  1216
a. Yazılımın Gerçeğe Uygun Değerinin Gelir Yaklaşımına Göre Belirlenmesi  1216
b. Yazılım Lisans Bedelinin Belirlenmesi  1219
D. Patent Değeri ve Lisans Bedelinin Belirlenmesi  1224
1. Iskonto Edilmiş Nakit Akımı Yöntemi  1225
2. Lisans Bedelinden Kurtulma Yöntemi  1228
E. Patent Değeri ve Tahmini Kalan Faydalı Süre  1230
F. Marka Değeri ve Lisans Bedeli  1232
G. Ekonomik Kullanım Yöntemi  1235
1. Ekonomik Kullanım–Tarihi Gelirler Yaklaşımı  1235
2. Ekonomik Kullanım–Gelecek Gelirler Yaklaşımı  1236
23. Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE MADDİ ZARAR
I. GENEL BİLGİ  1239
II. TBK HÜKÜMLERİNE GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE TARAFLARIN BORÇ VE HAKLARI  1239
A. Yüklenicinin Borçları  1239
B. Yüklenicinin Alacakları ve Hakları  1241
C. İşsahibinin Borçları  1242
D. İşsahibinin Alacakları ve Hakları  1243
E. Zamanaşımı  1244
III. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE GELİR VE GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  1245
A. Sözleşme Gelirinin Tanımlanması  1245
B. Sözleşme Maliyetleri ve Giderlerin Tanımlanması  1247
C. İnşaat Sözleşmeleri Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi  1248
D. Tahakkuk Esası ve Vergilendirme  1252
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT  1253
A. Yüklenici Açısından Maddi Zarar Nedenleri ve Zararın Hesaplanması  1254
B. İşsahibi Açısından Maddi Zarar Nedenleri ve Zararın Hesaplanması  1258
C. Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Maddi Zarar  1258
V. GENEL MERKEZ GİDERLERİNİ DAĞITIM FORMÜLLERİ  1262
VI. AYIPLI İNŞAATLARDA MADDİ ZARARIN HESAPLANMASINDA ABD UYGULAMASI  1269
VII. ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ANLAŞMAZLIKLARI, MADDİ ZARAR VE TAHKİM  1271
A. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC  1271
B. Yüklenicinin Zarar Nedenleri ve Maddi Zararın Hesaplanması  1273
C. Maddi Zararın Tazmini Yolları  1275
VIII. BAZI YARGI KARARLARI  1276
24. Bölüm
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMALARA YÖNELİK TAZMİNAT
DAVALARI VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  1297
II. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMANIN TESPİTİ  1300
A. Tıbbi Kötü Uygulama Kavramının Tanımlanması  1300
B. Tıbbi Kötü Uygulamanın Belirlenmesi ve Hekim Hasta İlişkisi  1301
C. TKU ve Komplikasyon  1305
III. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMALAR VE HEKİMLERE KARŞI AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI  1306
A. Hekimlerin Sorumluluk Türleri  1306
IV. HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ, ZARAR VE TAZMİNAT  1310
A. Maddi Zararın Unsurları  1310
B. Maddi Zarar ve Maddi Tazminat İlkeleri  1312
C. Haksız Fiillerde Genel Sorumluluk ve TKU Maddi Tazminat Hükümleri  1315
D. TKU Sonucu Oluşan Olaylarda Maddi Zararın Hesaplanması  1316
E. Ölüm Halinde Maddi Zararın Unsurları ve Hesaplanması  1318
1. Cenaze Giderleri  1318
2. Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri İle Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  1320
a. Tedavi Giderleri  1320
b. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  1320
3. Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Bu Sebeple Uğradıkları Kayıplar  1320
F. Bedensel Zararlarda Maddi Zararın Unsurları ve Hesaplanması  1323
1. Tedavi Giderleri  1324
2. Kazanç Kaybı  1325
3. Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  1326
4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar  1327
V. MANEVİ ZARAR VE MANEVİ TAZMİNAT  1329
VI. MADDİ TAZMİNAT TUTARLARINA FAİZ, DENKLEŞTİRME VE ISKONTO UYGULAMALARI  1331
A. Faiz  1331
B. Denkleştirme  1332
C. Iskonto  1334
VII. TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GEÇİCİ ÖDEMELER  1334
VIII. HUKUKİ GELİŞMELER  1336
A. Tazminat Davalarının Arabuluculuk Yöntemi İle Çözümü  1336
B. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Tazminat Ödemeleri  1337
C. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının Değerlendirilmesi ve Sigorta Bedellerinin Üzerinde Takdir Edilen Tazminat Tutarlarının Ödenmesi  1340
1. Sigorta Poliçelerinin Değerlendirilmesi  1340
2. Sigorta Tazminat Bedellerinin Üzerindeki Tazminatları Kim Ödeyecektir  1341
3. Sigorta Şirketlerinin Hastalarla Anlaşma/Uzlaşma Yoluna Giderek Dava Açılmasını Önlemelerinin Değerlendirilmesi  1341
IX. BAZI YARGI KARARLARI  1342
25. Bölüm
SİGORTA TAZMİNATLARI VE MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  1357
II. SİGORTA HUKUKU VE TÜRK TİCARET KANUNU  1358
A. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri  1359
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  1359
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  1359
3. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  1359
4. Tazminat Ödeme Borcu  1360
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  1361
1. Prim Ödeme Borcu  1361
2. Beyan Yükümlülüğü  1362
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  1365
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  1366
5. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali  1367
III. SİGORTA TÜRLERİ  1367
A. Mal Sigortaları  1367
1. Mal Sigortalarında Menfaat ve Kapsam  1367
2. Tazminat İlkesi ve İlgili Diğer Hususlar  1369
3. Eksik, Aşkın, Takseli, Birden Çok, Müşterek, Çifte ve Kısmi Sigorta  1370
4. Tazminat Hesaplama Tablosu  1372
5. Halefiyet  1373
B. Sorumluluk Sigortaları  1373
IV. ZAMANAŞIMI  1375
V. ABD UYGULAMASI  1375
VI. MADDİ ZARARIN HESAPLANMASINDA BİR ÖNERİ  1377
VII. BAZI YARGI KARARLARI  1380
26. Bölüm
ULUSLARARASI VE ULUSAL TAHKİM KURULLARI KARARLARI VE
MADDİ ZARAR
I. GİRİŞ  1413
II. ULUSLARARASI TİCARİ ANLAŞMAZLIKLAR VE MADDİ ZARAR  1417
III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE TAHKİM  1419
IV. ICSID TAHKİMİ VE ULUSLARARASI YATIRIMLAR  1422
A. ICSID Tahkimi  1422
B. Tahkimde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  1430
C. ICSID Tahkim Kurulu Tazminat Kararları  1431
V. ICC TAHKİMİ  1441
A. ICC Tahkimi Hakkında Genel Bilgi  1441
B. ICC Tahkiminde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  1444
C. ICC Tahkim Kurulu Tazminat Kararları  1445
VI. WIPO TAHKİMİ  1449
A. WIPO Tahkimi Hakkında Genel Bilgi  1449
B. WIPO Tahkiminde Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  1449
C. WIPO Tahkim Kurulu ve Arabuluculuk Kararları  1450
VII. TAHKİM KURULLARININ TEMEL TAZMİNAT İLKELERİ  1452
A. Tahkim Kurullarının Değerleme Yöntemleri  1453
1. Defter Değeri  1454
2. Sürekli İşletme Değeri  1454
3. Iskonto Edilmiş Nakit Akımları  1455
VIII. ULUSAL TAHKİM KURULLARI  1455
A. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu  1455
B. TOBB Tahkimi  1457
C. Sigorta Tahkim Kurulu  1461
D. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Tahkimi  1463
27. Bölüm
TAZMİNAT DAVALARI, HARÇLAR VE VERGİLER
I. MADDİ TAZMİNAT DAVALARI VE HARÇLAR  1465
II. MADDİ ZARAR VE TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA VERGİLERİN DİKKATE ALINMASI  1467
III. TAZMİNAT GİDERLERİ/ÖDEMELERİ VE VERGİ KANUNLARI  1470
A. Gelir Vergisi Kanunu ve Tazminat Ödemeleri  1471
B. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Tazminat Ödemeleri  1472
C. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu İle Tazminat Ödemelerinin Değerlendirilmesi  1473
1. Tazminatların İşle İlgili Olması  1473
2. Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine İstinaden Ödenmesi  1473
3. Tazminatın Teşebbüs Sahibinin, Kurumun, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğmaması  1474
4. Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddi ve Manevi Zararlardan Olmaması  1475
5. Zarar Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması  1475
D. Bazı Yargı Kararları  1476
IV. ELDE EDİLEN TAZMİNATLAR VE MUHASEBE KAYITLARI  1480
A. Mahkeme veya Tahkim Kurulu Kararı Sonucunda Kazanılan Tazminatlar  1481
B. Sigorta Tazminatları  1483
1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı  1483
2. Emtia Sigorta Tazminatı  1484
V. GEÇMİŞ VE GELECEK DÖNEMLERE İLİŞKİN TAZMİNATLAR VE VERGİLEME  1485
A. Geçmiş Döneme İlişkin Tazminatlar  1485
B. Gelecek Dönemlere İlişkin Tazminatlar  1486
VI. TAZMİNATLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ  1486
VII. TAHKİM KURULU, ARABULUCU, UZLAŞTIRMACI KARARLARI VE TARAFLARIN KENDİ ARALARINDA UZLAŞMALARI ÜZERİNE ÖDENEN TUTARLAR  1487
A. Tahkim Kurulu Kararları Kapsamında Yapılan Ödemeler ve Tahsilatlar  1487
B. Arabulucu/Uzlaştırmacı Vasıtasıyla Taraflar Arasında Varılan Anlaşma Üzerine Yapılan Ödemeler ve Tahsilatlar  1487
C. Tarafların Davanın Devamı Sırasında Kendi Aralarında Anlaşmaları Üzerine Yapılan Ödemeler ve Tahsilatlar  1488
VIII. YABANCI ÜLKELERDE KAMULAŞTIRILAN YATIRIMLAR NEDENİYLE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE’YE TRANSFERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ  1488
EK 1:
EKONOMİK ANALİZDE KULLANILAN BAZI ANALİTİK ARAÇLAR
I. GİRİŞ  1491
II. FAİZ HESAPLANMASI  1492
A. Basit Faiz  1492
B. Bileşik Faiz  1493
III. ŞİMDİKİ/BUGÜNKÜ DEĞER  1495
IV. BEKLENEN DEĞER ANALİZİ  1496
V. RİSK  1497
VI. MALİ TABLOLAR  1499
A. Bilanço  1499
B. Gelir–Gider Tablosu  1502
C. Nakit Akım Tabloları  1505
VII. ŞİRKET FİNANSMANINDA SEÇENEKLER  1509
A. Karma Finansmanın Nedenleri  1510
1. Hukuki Nedenler  1510
2. Vergisel Nedenler  1511
B. Ekonomik ve Diğer Nedenler  1512
VIII. VARYANS, STANDART SAPMA VE NORMAL DAĞILIM  1513
A. Varyans  1513
B. Standart Sapma  1514
C. Normal Dağılım  1518
IX. REGRESYON ANALİZİ  1519
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018