Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Finansal Yönetim
Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler
Eylül 2017 / 1. Baskı / 535 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Eser, finans ve işletme öğrencilerinin temel derslerinden biri olan finansal yönetime hem teorik hem de güncel açıdan katkı sağlamaktadır. Önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki tüm öğrencilerin anlayabileceği sadelikte ve akıcılıkta hazırlanan eser, finans alanında çalışan öğretim üyeleri tarafından kaleme alınmıştır.

Finansal yönetim dersi, öğrencinin hem sayısal hem sözel yönünü test ettiğinden bu derste finans alanındaki teoriler ve matematiksel hesaplamalar bir aradadır. Finans yöneticisinin işletmelerdeki yeri, finansal kurumlar ve piyasalar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansman yöntemleri, değerleme, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kar dağıtım politikası, işletmenin başarısızlık konuları ile oldukça geniş yelpazede içeriği olan eser; öğrencilere, araştırmacılara ve finans sektörü çalışanlarına hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Finansal Yönetim ve İşlevleri – Doç.Dr.Tolga Ulusoy
Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları– Yrd.Doç.Dr.Mehmet Mete Karadağ
Finansal Piyasalar ve Kurumlar– Doç.Dr.Gonca Atıcı
Finansal Piyasa Araçları– Doç.Dr.Şenol Babuşçu
Finansal Analiz– Yrd.Doç.Dr.Aysel Gündoğdu
Nakit Yönetimi– Yrd.Doç.Dr.Ayşenur Tarakçıoğlu Altınay
Paranın Zaman Değeri– Doç.Dr.Adalet Hazar
Finansal Planlama ve Kontrol– Yrd.Doç.Dr.Hicabi Ersoy
Çalışma Sermayesi Yönetimi– Doç.Dr.Sibel Yılmaz Türkmen
Alacak ve Stok Yönetimi– Dr.Ayşegül Çimen
Yabancı Kaynak İle Finansman– Yrd.Doç.Dr.Bora Selçuk
Özkaynak İle Finansman– Yrd.Doç.Dr.Yunus Kılıç
Alternatif Finansman Yöntemleri Yrd.Doç.Dr.Volkan Dayan
Tahvil ve Pay Değerlemesi– Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy
Sermaye Maliyeti– Doç.Dr.Gülcan Çağıl
Sermaye Bütçelemesi– Yrd.Doç.Dr.Emir Otluoğlu
Sermaye Yapısı– Dr.Mustafa Tevfik Kartal
Kar Dağıtım Politikası– Dr.Mustafa Tevfik Kartal
İşletme Değerinin Tespiti– Yrd.Doç.Dr.Şaban Çelik
Finansal Başarısızlık Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Selimler
Barkod: 9789750244797
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 535
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi  21
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLEVLERİ
1.1. Finansal Yönetim ve Kapsamı  28
1.2. Finansal Yönetim İşlevleri ve İşletme Süreçleri İle İlişkisi  31
1.3. Finans Yöneticisinin Temel Amacı  34
1.4. Finans Yöneticisinin Karar Alanları  35
1.5. Finans Yöneticisinin Sorumlulukları  37
1.6. Değer Maksimizasyonu ve Temsil Maliyeti  38
1.7. Finansal Yönetimde Temel İlkeler  41
İKİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI
2.1. İşletmelerin Hukuki Yapıları  44
2.1.1. Bireysel İşletmeler  44
2.1.2. Şirketler (Ortaklıklar)  45
2.1.2.1. Adi Ortaklık  47
2.1.2.2. Kollektif Şirket  48
2.1.2.3. Komandit Şirket (Adi Komandit Şirket)  50
2.1.3. Anonim Şirketler  51
2.1.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  56
2.1.5. Limited Şirket  57
2.1.6. Kooperatif Şirket  59
2.1.7. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğu Kavramları  60
Kaynakça  63
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
3.1. Finansal Piyasanın Tanımı  66
3.2. Finansal Piyasanın İşlevleri  69
3.3. Finansal Piyasanın Türleri  70
3.3.1. Para Piyasaları – Sermaye Piyasaları  70
3.3.2. Spot Piyasalar – Vadeli Piyasalar  71
3.3.3. Birincil Piyasalar – İkincil Piyasalar  72
3.3.4. Organize (Örgütlü) Piyasalar – Tezgahüstü Piyasalar  73
3.4. Finansal Kurumlar  73
3.4.1. Türkiye’deki Finansal Kurumlar  74
3.4.1.1. Para Piyasası Kurumları  77
3.4.1.2. Sermaye Piyasası Kurumları  79
3.4.2. Türkiye’de Finansal Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  82
3.4.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu  82
3.4.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  84
3.4.2.3. Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF)  85
Kaynakça  87
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASA ARAÇLARI
4.1. Finansal Araçlar ve Genel Özellikleri  92
4.2. Finansal Araçların Türleri  93
4.2.1. Para Piyasası Araçları  93
4.2.1.1. Mevduat  94
4.1.2.2. Mevduat Sertifikası  94
4.2.1.3. Bonolar  94
4.2.1.4. Repo ve Ters Repo İşlemleri  97
4.2.2. Sermaye Piyasası Araçları  98
4.2.2.1. Pay  98
4.2.2.2. Tahviller  102
4.2.2.3. Gelir Ortaklığı Senetleri  106
4.2.4. Gelire Endeksli Senetler  107
4.2.2.5. Varantlar  108
4.2.2.6. Gayrimenkul Sertifikaları  109
4.2.2.7. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler  110
4.2.2.8. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  111
4.2.2.9. Kira Sertifikaları  112
4.2.2.10. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları  113
4.2.2.11. Türev Sözleşmeler  114
Kaynakça  123
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL ANALİZ
5.1. Finansal Analiz Tanımı  128
5.2. Finansal Analiz Türleri  128
5.3. Finansal Analizde Kullanılan Teknikler  129
5.3.1. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  129
5.3.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  129
5.3.3. Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi)  130
5.3.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  130
5.3.4.1. Likidite Oranları  131
5.3.4.2. Mali Yapı Oranları  132
5.3.4.3. Faaliyet Oranları  134
5.3.4.4. Karlılık Oranları  138
5.3.4.5. Piyasa Performans Oranları  139
Kaynakça  143
İKİNCİ KISIM
ALTINCI BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ
6.1. Nakit Yönetimi Tanımı  148
6.2. İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi  151
6.3. İşletmelerde Nakit Yönetimini Etkileyen Unsurlar  155
6.4. İşletmelerde Nakit Yönetimini Hesaplama Yöntemleri  159
6.4.1. Baumol Modeli  160
6.4.2. Miller – Orr Modeli  164
6.4.3. Stone Modeli  167
6.4.4. Beranek Modeli  170
Kaynakça  172
YEDİNCİ BÖLÜM
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
7.1. Para – Zaman İlişkisi  176
7.2. Faiz Oranı  180
7.3. Faiz Oranını Etkileyen Unsurlar  180
7.4. Nominal ve Reel Faiz  181
7.5. Basit ve Bileşik Faiz  185
7.5.1. Basit Faiz  185
7.5.2. Bileşik Faiz  187
7.6. Bugünkü Değer - Gelecekteki Değer  190
7.7. Anüite Hesaplamaları  197
7.7.1. Anüitenin Bugünkü Değeri  197
7.7.2. Anüitenin Gelecekteki Değeri  199
7.7.3. Sonsuz Anüite (Devamlı Anüite)  201
Kaynakça  203
SEKİZİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL
8.1. Finansal Planlama Kavramı  206
8.2. Finansal Planlamanın Amaçları  208
8.3. Finansal Planlamanın İşletmeler İçin Önemi  208
8.4. Finansal Planlamanın Türleri  209
8.4.1. Kısa Vadeli Finansal Planlama  210
8.4.2. Orta ve Uzun Vadeli Finansal Planlama  214
8.4.2.1. Geleneksel Planlama Yöntemleri  215
8.4.2.2. Modern Planlama Yöntemi - Regresyon Analizi ve Korelasyon Katsayısı  221
8.4.3. Başabaş ve Kaldıraç Analizi  226
8.4.4. Finansal Kaldıraç Derecesi  227
8.4.5. Faaliyet Kaldıracı Derecesi  229
8.4.6. Bileşik Kaldıraç Derecesi  232
Kaynakça  234
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
9.1. Çalışma Sermayesinin Tanımı ve Kapsamı  236
9.2. Çalışma Sermayesinin İşletmeler İçin Önemi  243
9.2.1. Çalışma Sermayesinin Finansmanı  245
9.3. Çalışma Sermayesini Etkileyen Faktörler  250
9.4. Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanma Yöntemleri  253
9.4.1. Faaliyet (Çalışma) Devri Katsayısına Göre Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanması  253
9.4.2. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi  255
9.4.3. Schmallenbach Formülü ile Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanması  256
Kaynakça  258
ONUNCU BÖLÜM
ALACAK VE STOK YÖNETİMİ
10.1. Alacak Yönetimi ve Tanımı  262
10.1.1. Alacak Yönetiminin İşletme İçin Önemi  263
10.1.2. Alacak Politikasının Belirlenmesi  264
10.2. Stok Yönetimi  269
10.2.1. Stok Yönetimi Tanımı  269
10.2.2. Stok Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi  270
10.2.3. Stok Tutmaya İlişkin Giderler  271
10.2.4. Optimal Stok Düzeyi  276
10.2.5. Stok Yönetim Politikaları  277
Kaynakça  285
ONBİRİNCİ BÖLÜM
YABANCI KAYNAK İLE FİNANSMAN
11.1. Yabancı Kaynağın Tanımı  288
11.2. Yabancı Kaynak İle Finansmanın Kapsamı, Maliyetleri ve Olumlu Yanları  289
11.3. Yabancı Kaynakla Finansmanın Maliyetleri  289
11.4. Yabancı Kaynakla Finansmanın Olumlu Yanları ve Vergi Avantajları  290
11.5. Ticari (Satıcı) Krediler  290
11.6. Repo (Geri Satınalma) Anlaşmaları  292
11.7. Menkul Kıymetleştirme  292
11.8. Banka Kredileri  293
11.8.1. Kredilendirme Süreci  293
11.8.2. Banka Kredi Sınıflandırmaları  294
11.8.3. İşletmelerin Sıklıkla Kullandıkları Banka Kredi Türleri  297
11.9. Finansman Bonoları  298
11.10. Tahviller  299
11.11. Uluslararası Finansal Piyasalardan Borçlanma  301
11.11.1. Europara (Euromoney) Piyasaları  302
11.11.2. Uluslararası Tahvil Piyasası  302
11.11.3. Sendikasyon Kredileri (Sendikalı Eurokrediler)  303
Kaynakça  304
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÖZKAYNAK İLE FİNANSMAN
12.1. Özkaynak Kavramı  306
12.2. Özkaynağın İşlevleri ve Özellikleri  308
12.3. Özkaynak ile Yabancı Kaynak Arasındaki Farklılıklar  311
12.4. Özkaynak ile Finansman Yöntemi  315
12.4.1. Anonim Şirketler Haricindeki İşletmelerde Özkaynak ile Finansman  317
12.4.2. Anonim Şirketlerde Özkaynak ile Finansman  318
12.4.2.1. Hisse Senedi İhracı  319
12.4.2.2. Hisse Senedinin Satış Fiyatının Belirlenmesi  320
12.4.3. Risk Sermayesi  322
12.4.4. Melek Yatırımcılar  324
12.4.5. Otofinansman  326
12.4.5.1. Açık Otofinansman  326
12.4.5.2. Gizli Otofinansman  326
12.4.6. Özkaynak ile Finansmanın Değerlendirilmesi  327
12.4.6.1. Özkaynak ile Finansmanın Üstünlükleri  327
12.4.6.2. Özkaynak ile Finansmanın Sakıncaları  329
12.4.6.3. Özkaynak ile Finansmanda Vergi Etkisi  329
Kaynakça  332
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
13.1. Leasing  336
13.1.1. Leasing Tanımı  336
13.1.2. Leasing İşlemine Konu Olan Varlıklar  337
13.1.3. Leasing İşleminin Tercih Edilmesindeki Nedenler  342
13.1.4. Leasing İşleminin Türleri  343
13.1.4.1. Faaliyet Kiralaması  343
13.1.4.2. Finansal Kiralama  343
13.1.4.3. Diğer Leasing Türleri  344
13.2. Faktoring  347
13.2.1. Faktoring Tanımı  347
13.2.2. Faktoring İşleminin Süreci  348
13.2.2.1. Yurt İçi Faktoring  348
13.2.2.2. Yurt Dışı Faktoring  349
13.2.3. Faktoring İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  350
13.2.4. Faktoring İşleminin Sakıncaları  351
13.2.5. Faktoring İşleminin Türleri  351
13.2.5.1. Yurt İçi Faktoring  351
13.2.5.1.1. Geri Dönülemez (Gayri Kabil-i Rücu) Faktoring  352
13.2.5.1.2. Geri Dönülebilir (Kabili Rücu) Faktoring  352
13.2.5.1.3. Vade Ödemeli Faktoring  352
13.2.5.1.4. Ön Ödemeli Faktoring  352
13.2.5.1.5. Fatura İskontolu Faktoring  352
13.2.5.1.6. Toptan Faktoring  352
13.2.5.1.7. Aracılı Faktoring  353
13.2.5.2. Yurt Dışı Faktoring  353
13.2.5.2.1. İki Faktor’lu Faktoring  353
13.2.5.2.2. Tekli Dolaysız Faktoring  353
13.2.5.2.3. Dolaysız İhracat Faktoringi  353
13.2.5.2.4. Dolaysız İthalat Faktoringi  353
13.2.5.2.5. Karşılıklı Faktoring  354
13.3. Forfaiting  354
13.3.1. Forfaiting Tanımı  354
13.3.2. Forfaiting İşleminin Süreci  354
14.3.3. Forfaiting İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  355
13.3.4. Forfaiting İşleminin Sakıncaları  356
Kaynakça  357
ÜÇÜNCÜ KISIM
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ
14.1. Tahvil Değerlemesi  362
14.1.1. Tahvil Tanımı ve Özellikleri  362
14.1.2. Tahvil Faiz ve Getiri Hesaplaması  363
14.1.2.1. Kuponsuz Tahvil  363
14.1.2.2. Kuponlu Tahvil  364
14.2.3. Kırık Vadeli Tahvil  366
14.1.2.4. Değiştirilebilir Tahvil  367
14.1.2.5. Geri Çağrılabilir Tahvil  367
14.1.3. Tahvilin Değerini Etkileyen Faktörler  368
14.1.4. Vadeye Kadar Getiri Oranı  369
14.1.5. Tahvile Yatırımda Risk  370
14.2. Hazine Bonosu Değerlemesi  371
14.2.1. Hazine Bonosu Yıllık Efektif Faiz (Bileşik Faiz) Oranı  372
14.3. Pay Değerlemesi  374
14.3.1. Kar Paylarının İskonto Edilmesi  375
14.3.1.1. Kar Payları Sabit  376
14.3.1.2. Gordon Büyüme Modeli  376
14.3.1.3. Kar Payları Değişken Oranda Artmakta  377
Kaynakça  379
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
SERMAYE MALİYETİ
15.1. Sermaye Maliyeti Tanımı  382
15.2. Sermaye Maliyetinin İşletmeler İçin Önemi  382
15.3. Yabancı Kaynakların Sermaye Maliyetini Hesaplama  383
15.4. Özkaynak Maliyetini Hesaplama Yöntemleri  385
15.5. İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  386
15.6. Adi Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  387
15.7. Dağıtılmayan Karların Sermaye Maliyetini Hesaplama  389
15.8. Amortismanların Maliyeti  391
15.9. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama  392
15.10. Marjinal Sermaye Maliyeti Hesaplama  396
Kaynakça  397
ONALTINCI BÖLÜM
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
16.1. Sermaye Bütçelemesi Tanımı  401
16.2. Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler  402
16.2.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  402
16.2.2. Yatırım Karlılığı Yöntemi  405
16.2.3. Net Bugünkü Değer Yöntemi  406
16.2.4. İç Verim Oranı Yöntemi  410
16.2.5. Karlılık Endeksi Yöntemi  415
16.2.6. Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi  416
16.2.7. Yıllık Eşdeğer Yöntemi  418
16.2.8. Ekonomik Katma Değer Yöntemi  419
Kaynakça  422
ONYEDİNCİ BÖLÜM
SERMAYE YAPISI
17.1. Sermaye Yapısının Tanımı ve Sermayenin Bileşenleri  425
17.2. Borç ve Özkaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  427
17.3. Sermaye Yapısını Açıklayan Yaklaşımlar  428
17.3.1. Klasik Yaklaşımlar  429
17.3.1.1. Net Gelir Yaklaşımı (Net Income Approach)  430
17.3.1.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı (Net Operating Income Approach)  432
17.3.1.3. Geleneksel Yaklaşım (Traditional Approach)  433
17.3.1.4. Modigliani-Miller Yaklaşımı  435
17.3.2. Modern Yaklaşımlar  437
17.3.2.1. Dengeleme (Ödünleşme) Teorisi (Tradeoff Theory)  437
17.3.2.2. Bilgi Asimetrisi Teorisi (Information Asymmetry Theory)  437
17.3.2.3. Finansman Hiyerarşisi Teorisi (Pecking Order Theory)  438
17.3.2.4. Açıklama (İşaret) Teorisi (Signaling Theory)  438
17.3.2.5. Piyasa Zamanlaması Teorisi (Market Timing Theory)  439
17.3.2.6. Vekâlet Teorisi (Agency Theory)  439
17.4. Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler  440
17.5. Optimal Sermaye Yapısı  442
17.6. Sermaye Yapısının Önemi  443
Kaynakça  445
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
18.1. Kar Dağıtım Kavramı  451
18.2. Kar Dağıtımının Şirketin Finansal Yönetimi Açısından Önemi  453
18.3. Kar Dağıtım Politikası  454
18.4. Kar Dağıtımını Etkileyen Faktörler  456
18.5. Kar Dağıtım Politikası Türleri  462
18.6. Kar Dağıtım (Ödeme) Şekilleri  464
18.7. Kar Payı Alma Hakkını Sınırlandıran Durumlar  466
18.8. Kar Dağıtım Mevzuatı  468
18.9. Kar Dağıtımlarının Vergilendirilmesi  469
18.10. Optimal Kar Dağıtımı Belirleme  470
18.11. Dağıtılacak Kar Payının Hesaplanması ve Muhasebesi  471
18.12. Temsil Sorunu  473
Kaynakça  475
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
İŞLETME DEĞERİNİN TESPİTİ
19.1. Değer ve Değerleme Kavramı  480
19.2. Değerlemenin Temel Yöntemi  484
19.2.1. İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme  489
19.2.1.1. İndirgenmiş Kâr Payları Yöntemi  490
19.2.1.2. Sıfır Büyüme Oranı Modeli  490
19.2.1.3. Sabit Büyüme Oranı Modeli  491
19.2.1.4. Sabit Olmayan (İki Aşamalı) Büyüme Oranı Modeli  491
19.2.2. Özkaynaklara Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  491
19.2.3. Şirkete Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  492
19.3. Göreceli Değerleme Yaklaşımı  493
19.3.1. Kazanç Çarpanları  494
19.3.1.1. Fiyat/Kazanç Oranı  494
19.3.1.2. (Fiyat/Kazanç Oranı) / Beklenen Büyüme (PEG) Oranı  494
19.3.1.3. Fiyat/Gelecekteki Kazanç Oranı  494
19.3.1.4. Şirket Değeri/FAVÖK(EBITDA) Oranı  494
19.3.2. Defter Değeri ve Yeniden Yerine Koyma Değeri Çarpanları  495
19.3.2.1. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  495
19.3.2.2. Yeniden Yerine Koyma (Tobin’s q) Oranı  495
19.3.3. Gelir Çarpanları  496
19.3.3.1. Fiyat/Satışlar Oranı  496
19.3.3.2. Şirket Değeri/Satışlar Oranı  496
19.4. Muhasebe Temelli Değerleme Yaklaşımı  496
19.4.1. Defter Değeri Yöntemi  497
19.4.2. Net Aktif Değer Yöntemi  497
19.4.3. Tasfiye Değer Yöntemi  497
19.5. Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri  498
19.5.1. Ekonomik Katma Değer (Economıc Value Added)  498
19.5.2. Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı  499
Kaynakça  501
YİRMİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL BAŞARISIZLIK
20.1. İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu  506
20.2. Finansal Başarısızlık Nedenleri  507
20.3. Finansal Başarısızlığı Tahmin Modelleri  510
20.3.1. Beaver Modeli  511
20.3.2. Altman Modeli  512
20.4. İşletme Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Tahsili  513
20.4.1. Banka ve İşletme Arasında Yapılandırma Anlaşmaları  513
20.4.2. Yapılandırma Yaklaşımları ve Uygulamaları  515
20.4.2.1. Londra Yaklaşımı  518
20.4.2.2. İstanbul Yaklaşımı  518
20.4.2.3. Anadolu Yaklaşımı  522
20.4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  523
20.4.4. Varlık Yönetim Şirketleri  525
20.5. İşletmenin Finansal Başarısızlıkları ve Sonuçları  527
20.5.1. Konkordato  527
20.5.2. İflasın Ertelenmesi  529
20.5.3. Tasfiye  531
20.5.4. İflas  531
Kaynakça  533
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi  21
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLEVLERİ
1.1. Finansal Yönetim ve Kapsamı  28
1.2. Finansal Yönetim İşlevleri ve İşletme Süreçleri İle İlişkisi  31
1.3. Finans Yöneticisinin Temel Amacı  34
1.4. Finans Yöneticisinin Karar Alanları  35
1.5. Finans Yöneticisinin Sorumlulukları  37
1.6. Değer Maksimizasyonu ve Temsil Maliyeti  38
1.7. Finansal Yönetimde Temel İlkeler  41
İKİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI
2.1. İşletmelerin Hukuki Yapıları  44
2.1.1. Bireysel İşletmeler  44
2.1.2. Şirketler (Ortaklıklar)  45
2.1.2.1. Adi Ortaklık  47
2.1.2.2. Kollektif Şirket  48
2.1.2.3. Komandit Şirket (Adi Komandit Şirket)  50
2.1.3. Anonim Şirketler  51
2.1.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  56
2.1.5. Limited Şirket  57
2.1.6. Kooperatif Şirket  59
2.1.7. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğu Kavramları  60
Kaynakça  63
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
3.1. Finansal Piyasanın Tanımı  66
3.2. Finansal Piyasanın İşlevleri  69
3.3. Finansal Piyasanın Türleri  70
3.3.1. Para Piyasaları – Sermaye Piyasaları  70
3.3.2. Spot Piyasalar – Vadeli Piyasalar  71
3.3.3. Birincil Piyasalar – İkincil Piyasalar  72
3.3.4. Organize (Örgütlü) Piyasalar – Tezgahüstü Piyasalar  73
3.4. Finansal Kurumlar  73
3.4.1. Türkiye’deki Finansal Kurumlar  74
3.4.1.1. Para Piyasası Kurumları  77
3.4.1.2. Sermaye Piyasası Kurumları  79
3.4.2. Türkiye’de Finansal Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  82
3.4.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu  82
3.4.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  84
3.4.2.3. Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF)  85
Kaynakça  87
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASA ARAÇLARI
4.1. Finansal Araçlar ve Genel Özellikleri  92
4.2. Finansal Araçların Türleri  93
4.2.1. Para Piyasası Araçları  93
4.2.1.1. Mevduat  94
4.1.2.2. Mevduat Sertifikası  94
4.2.1.3. Bonolar  94
4.2.1.4. Repo ve Ters Repo İşlemleri  97
4.2.2. Sermaye Piyasası Araçları  98
4.2.2.1. Pay  98
4.2.2.2. Tahviller  102
4.2.2.3. Gelir Ortaklığı Senetleri  106
4.2.4. Gelire Endeksli Senetler  107
4.2.2.5. Varantlar  108
4.2.2.6. Gayrimenkul Sertifikaları  109
4.2.2.7. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler  110
4.2.2.8. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  111
4.2.2.9. Kira Sertifikaları  112
4.2.2.10. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları  113
4.2.2.11. Türev Sözleşmeler  114
Kaynakça  123
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL ANALİZ
5.1. Finansal Analiz Tanımı  128
5.2. Finansal Analiz Türleri  128
5.3. Finansal Analizde Kullanılan Teknikler  129
5.3.1. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  129
5.3.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  129
5.3.3. Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi)  130
5.3.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  130
5.3.4.1. Likidite Oranları  131
5.3.4.2. Mali Yapı Oranları  132
5.3.4.3. Faaliyet Oranları  134
5.3.4.4. Karlılık Oranları  138
5.3.4.5. Piyasa Performans Oranları  139
Kaynakça  143
İKİNCİ KISIM
ALTINCI BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ
6.1. Nakit Yönetimi Tanımı  148
6.2. İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi  151
6.3. İşletmelerde Nakit Yönetimini Etkileyen Unsurlar  155
6.4. İşletmelerde Nakit Yönetimini Hesaplama Yöntemleri  159
6.4.1. Baumol Modeli  160
6.4.2. Miller – Orr Modeli  164
6.4.3. Stone Modeli  167
6.4.4. Beranek Modeli  170
Kaynakça  172
YEDİNCİ BÖLÜM
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
7.1. Para – Zaman İlişkisi  176
7.2. Faiz Oranı  180
7.3. Faiz Oranını Etkileyen Unsurlar  180
7.4. Nominal ve Reel Faiz  181
7.5. Basit ve Bileşik Faiz  185
7.5.1. Basit Faiz  185
7.5.2. Bileşik Faiz  187
7.6. Bugünkü Değer - Gelecekteki Değer  190
7.7. Anüite Hesaplamaları  197
7.7.1. Anüitenin Bugünkü Değeri  197
7.7.2. Anüitenin Gelecekteki Değeri  199
7.7.3. Sonsuz Anüite (Devamlı Anüite)  201
Kaynakça  203
SEKİZİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL
8.1. Finansal Planlama Kavramı  206
8.2. Finansal Planlamanın Amaçları  208
8.3. Finansal Planlamanın İşletmeler İçin Önemi  208
8.4. Finansal Planlamanın Türleri  209
8.4.1. Kısa Vadeli Finansal Planlama  210
8.4.2. Orta ve Uzun Vadeli Finansal Planlama  214
8.4.2.1. Geleneksel Planlama Yöntemleri  215
8.4.2.2. Modern Planlama Yöntemi - Regresyon Analizi ve Korelasyon Katsayısı  221
8.4.3. Başabaş ve Kaldıraç Analizi  226
8.4.4. Finansal Kaldıraç Derecesi  227
8.4.5. Faaliyet Kaldıracı Derecesi  229
8.4.6. Bileşik Kaldıraç Derecesi  232
Kaynakça  234
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
9.1. Çalışma Sermayesinin Tanımı ve Kapsamı  236
9.2. Çalışma Sermayesinin İşletmeler İçin Önemi  243
9.2.1. Çalışma Sermayesinin Finansmanı  245
9.3. Çalışma Sermayesini Etkileyen Faktörler  250
9.4. Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanma Yöntemleri  253
9.4.1. Faaliyet (Çalışma) Devri Katsayısına Göre Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanması  253
9.4.2. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi  255
9.4.3. Schmallenbach Formülü ile Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanması  256
Kaynakça  258
ONUNCU BÖLÜM
ALACAK VE STOK YÖNETİMİ
10.1. Alacak Yönetimi ve Tanımı  262
10.1.1. Alacak Yönetiminin İşletme İçin Önemi  263
10.1.2. Alacak Politikasının Belirlenmesi  264
10.2. Stok Yönetimi  269
10.2.1. Stok Yönetimi Tanımı  269
10.2.2. Stok Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi  270
10.2.3. Stok Tutmaya İlişkin Giderler  271
10.2.4. Optimal Stok Düzeyi  276
10.2.5. Stok Yönetim Politikaları  277
Kaynakça  285
ONBİRİNCİ BÖLÜM
YABANCI KAYNAK İLE FİNANSMAN
11.1. Yabancı Kaynağın Tanımı  288
11.2. Yabancı Kaynak İle Finansmanın Kapsamı, Maliyetleri ve Olumlu Yanları  289
11.3. Yabancı Kaynakla Finansmanın Maliyetleri  289
11.4. Yabancı Kaynakla Finansmanın Olumlu Yanları ve Vergi Avantajları  290
11.5. Ticari (Satıcı) Krediler  290
11.6. Repo (Geri Satınalma) Anlaşmaları  292
11.7. Menkul Kıymetleştirme  292
11.8. Banka Kredileri  293
11.8.1. Kredilendirme Süreci  293
11.8.2. Banka Kredi Sınıflandırmaları  294
11.8.3. İşletmelerin Sıklıkla Kullandıkları Banka Kredi Türleri  297
11.9. Finansman Bonoları  298
11.10. Tahviller  299
11.11. Uluslararası Finansal Piyasalardan Borçlanma  301
11.11.1. Europara (Euromoney) Piyasaları  302
11.11.2. Uluslararası Tahvil Piyasası  302
11.11.3. Sendikasyon Kredileri (Sendikalı Eurokrediler)  303
Kaynakça  304
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÖZKAYNAK İLE FİNANSMAN
12.1. Özkaynak Kavramı  306
12.2. Özkaynağın İşlevleri ve Özellikleri  308
12.3. Özkaynak ile Yabancı Kaynak Arasındaki Farklılıklar  311
12.4. Özkaynak ile Finansman Yöntemi  315
12.4.1. Anonim Şirketler Haricindeki İşletmelerde Özkaynak ile Finansman  317
12.4.2. Anonim Şirketlerde Özkaynak ile Finansman  318
12.4.2.1. Hisse Senedi İhracı  319
12.4.2.2. Hisse Senedinin Satış Fiyatının Belirlenmesi  320
12.4.3. Risk Sermayesi  322
12.4.4. Melek Yatırımcılar  324
12.4.5. Otofinansman  326
12.4.5.1. Açık Otofinansman  326
12.4.5.2. Gizli Otofinansman  326
12.4.6. Özkaynak ile Finansmanın Değerlendirilmesi  327
12.4.6.1. Özkaynak ile Finansmanın Üstünlükleri  327
12.4.6.2. Özkaynak ile Finansmanın Sakıncaları  329
12.4.6.3. Özkaynak ile Finansmanda Vergi Etkisi  329
Kaynakça  332
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
13.1. Leasing  336
13.1.1. Leasing Tanımı  336
13.1.2. Leasing İşlemine Konu Olan Varlıklar  337
13.1.3. Leasing İşleminin Tercih Edilmesindeki Nedenler  342
13.1.4. Leasing İşleminin Türleri  343
13.1.4.1. Faaliyet Kiralaması  343
13.1.4.2. Finansal Kiralama  343
13.1.4.3. Diğer Leasing Türleri  344
13.2. Faktoring  347
13.2.1. Faktoring Tanımı  347
13.2.2. Faktoring İşleminin Süreci  348
13.2.2.1. Yurt İçi Faktoring  348
13.2.2.2. Yurt Dışı Faktoring  349
13.2.3. Faktoring İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  350
13.2.4. Faktoring İşleminin Sakıncaları  351
13.2.5. Faktoring İşleminin Türleri  351
13.2.5.1. Yurt İçi Faktoring  351
13.2.5.1.1. Geri Dönülemez (Gayri Kabil-i Rücu) Faktoring  352
13.2.5.1.2. Geri Dönülebilir (Kabili Rücu) Faktoring  352
13.2.5.1.3. Vade Ödemeli Faktoring  352
13.2.5.1.4. Ön Ödemeli Faktoring  352
13.2.5.1.5. Fatura İskontolu Faktoring  352
13.2.5.1.6. Toptan Faktoring  352
13.2.5.1.7. Aracılı Faktoring  353
13.2.5.2. Yurt Dışı Faktoring  353
13.2.5.2.1. İki Faktor’lu Faktoring  353
13.2.5.2.2. Tekli Dolaysız Faktoring  353
13.2.5.2.3. Dolaysız İhracat Faktoringi  353
13.2.5.2.4. Dolaysız İthalat Faktoringi  353
13.2.5.2.5. Karşılıklı Faktoring  354
13.3. Forfaiting  354
13.3.1. Forfaiting Tanımı  354
13.3.2. Forfaiting İşleminin Süreci  354
14.3.3. Forfaiting İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  355
13.3.4. Forfaiting İşleminin Sakıncaları  356
Kaynakça  357
ÜÇÜNCÜ KISIM
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ
14.1. Tahvil Değerlemesi  362
14.1.1. Tahvil Tanımı ve Özellikleri  362
14.1.2. Tahvil Faiz ve Getiri Hesaplaması  363
14.1.2.1. Kuponsuz Tahvil  363
14.1.2.2. Kuponlu Tahvil  364
14.2.3. Kırık Vadeli Tahvil  366
14.1.2.4. Değiştirilebilir Tahvil  367
14.1.2.5. Geri Çağrılabilir Tahvil  367
14.1.3. Tahvilin Değerini Etkileyen Faktörler  368
14.1.4. Vadeye Kadar Getiri Oranı  369
14.1.5. Tahvile Yatırımda Risk  370
14.2. Hazine Bonosu Değerlemesi  371
14.2.1. Hazine Bonosu Yıllık Efektif Faiz (Bileşik Faiz) Oranı  372
14.3. Pay Değerlemesi  374
14.3.1. Kar Paylarının İskonto Edilmesi  375
14.3.1.1. Kar Payları Sabit  376
14.3.1.2. Gordon Büyüme Modeli  376
14.3.1.3. Kar Payları Değişken Oranda Artmakta  377
Kaynakça  379
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
SERMAYE MALİYETİ
15.1. Sermaye Maliyeti Tanımı  382
15.2. Sermaye Maliyetinin İşletmeler İçin Önemi  382
15.3. Yabancı Kaynakların Sermaye Maliyetini Hesaplama  383
15.4. Özkaynak Maliyetini Hesaplama Yöntemleri  385
15.5. İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  386
15.6. Adi Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  387
15.7. Dağıtılmayan Karların Sermaye Maliyetini Hesaplama  389
15.8. Amortismanların Maliyeti  391
15.9. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama  392
15.10. Marjinal Sermaye Maliyeti Hesaplama  396
Kaynakça  397
ONALTINCI BÖLÜM
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
16.1. Sermaye Bütçelemesi Tanımı  401
16.2. Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler  402
16.2.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  402
16.2.2. Yatırım Karlılığı Yöntemi  405
16.2.3. Net Bugünkü Değer Yöntemi  406
16.2.4. İç Verim Oranı Yöntemi  410
16.2.5. Karlılık Endeksi Yöntemi  415
16.2.6. Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi  416
16.2.7. Yıllık Eşdeğer Yöntemi  418
16.2.8. Ekonomik Katma Değer Yöntemi  419
Kaynakça  422
ONYEDİNCİ BÖLÜM
SERMAYE YAPISI
17.1. Sermaye Yapısının Tanımı ve Sermayenin Bileşenleri  425
17.2. Borç ve Özkaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  427
17.3. Sermaye Yapısını Açıklayan Yaklaşımlar  428
17.3.1. Klasik Yaklaşımlar  429
17.3.1.1. Net Gelir Yaklaşımı (Net Income Approach)  430
17.3.1.2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı (Net Operating Income Approach)  432
17.3.1.3. Geleneksel Yaklaşım (Traditional Approach)  433
17.3.1.4. Modigliani-Miller Yaklaşımı  435
17.3.2. Modern Yaklaşımlar  437
17.3.2.1. Dengeleme (Ödünleşme) Teorisi (Tradeoff Theory)  437
17.3.2.2. Bilgi Asimetrisi Teorisi (Information Asymmetry Theory)  437
17.3.2.3. Finansman Hiyerarşisi Teorisi (Pecking Order Theory)  438
17.3.2.4. Açıklama (İşaret) Teorisi (Signaling Theory)  438
17.3.2.5. Piyasa Zamanlaması Teorisi (Market Timing Theory)  439
17.3.2.6. Vekâlet Teorisi (Agency Theory)  439
17.4. Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler  440
17.5. Optimal Sermaye Yapısı  442
17.6. Sermaye Yapısının Önemi  443
Kaynakça  445
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
18.1. Kar Dağıtım Kavramı  451
18.2. Kar Dağıtımının Şirketin Finansal Yönetimi Açısından Önemi  453
18.3. Kar Dağıtım Politikası  454
18.4. Kar Dağıtımını Etkileyen Faktörler  456
18.5. Kar Dağıtım Politikası Türleri  462
18.6. Kar Dağıtım (Ödeme) Şekilleri  464
18.7. Kar Payı Alma Hakkını Sınırlandıran Durumlar  466
18.8. Kar Dağıtım Mevzuatı  468
18.9. Kar Dağıtımlarının Vergilendirilmesi  469
18.10. Optimal Kar Dağıtımı Belirleme  470
18.11. Dağıtılacak Kar Payının Hesaplanması ve Muhasebesi  471
18.12. Temsil Sorunu  473
Kaynakça  475
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
İŞLETME DEĞERİNİN TESPİTİ
19.1. Değer ve Değerleme Kavramı  480
19.2. Değerlemenin Temel Yöntemi  484
19.2.1. İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme  489
19.2.1.1. İndirgenmiş Kâr Payları Yöntemi  490
19.2.1.2. Sıfır Büyüme Oranı Modeli  490
19.2.1.3. Sabit Büyüme Oranı Modeli  491
19.2.1.4. Sabit Olmayan (İki Aşamalı) Büyüme Oranı Modeli  491
19.2.2. Özkaynaklara Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  491
19.2.3. Şirkete Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  492
19.3. Göreceli Değerleme Yaklaşımı  493
19.3.1. Kazanç Çarpanları  494
19.3.1.1. Fiyat/Kazanç Oranı  494
19.3.1.2. (Fiyat/Kazanç Oranı) / Beklenen Büyüme (PEG) Oranı  494
19.3.1.3. Fiyat/Gelecekteki Kazanç Oranı  494
19.3.1.4. Şirket Değeri/FAVÖK(EBITDA) Oranı  494
19.3.2. Defter Değeri ve Yeniden Yerine Koyma Değeri Çarpanları  495
19.3.2.1. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  495
19.3.2.2. Yeniden Yerine Koyma (Tobin’s q) Oranı  495
19.3.3. Gelir Çarpanları  496
19.3.3.1. Fiyat/Satışlar Oranı  496
19.3.3.2. Şirket Değeri/Satışlar Oranı  496
19.4. Muhasebe Temelli Değerleme Yaklaşımı  496
19.4.1. Defter Değeri Yöntemi  497
19.4.2. Net Aktif Değer Yöntemi  497
19.4.3. Tasfiye Değer Yöntemi  497
19.5. Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri  498
19.5.1. Ekonomik Katma Değer (Economıc Value Added)  498
19.5.2. Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı  499
Kaynakça  501
YİRMİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL BAŞARISIZLIK
20.1. İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu  506
20.2. Finansal Başarısızlık Nedenleri  507
20.3. Finansal Başarısızlığı Tahmin Modelleri  510
20.3.1. Beaver Modeli  511
20.3.2. Altman Modeli  512
20.4. İşletme Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Tahsili  513
20.4.1. Banka ve İşletme Arasında Yapılandırma Anlaşmaları  513
20.4.2. Yapılandırma Yaklaşımları ve Uygulamaları  515
20.4.2.1. Londra Yaklaşımı  518
20.4.2.2. İstanbul Yaklaşımı  518
20.4.2.3. Anadolu Yaklaşımı  522
20.4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  523
20.4.4. Varlık Yönetim Şirketleri  525
20.5. İşletmenin Finansal Başarısızlıkları ve Sonuçları  527
20.5.1. Konkordato  527
20.5.2. İflasın Ertelenmesi  529
20.5.3. Tasfiye  531
20.5.4. İflas  531
Kaynakça  533
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021