Amak–ı Hayal Mehmet Sait Karaçorlu  - Kitap

Amak–ı Hayal

Mehmet Sait Karaçorlu (Yayına Hazırlayan)

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
302
Barkod:
9786259922560
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
490,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
II. Meşrutiyet döneminin önde gelen fikir adamlarından biri olan Şehbenderzade Ahmed Hilmi siyasetin yanı sıra kelâm, felsefe, tasavvuf ve tarihle de meşgul olmuş, ayrıca şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme almıştır. Yazılarında sürekli biçimde Batı taklitçiliğine karşı çıkmış, özellikle Tanzimat'la başlayan modernleşme hareketinin geleneksel Osmanh-îslâm kültür ve kurumlarıyla nasıl uyuşması gerektiği üzerinde durmuştur. XIX. yüzyılın hâkim felsefesi olan materyalizmi reddetmiş, İslâm felsefesiyle Batı felsefesi arasında uzlaşma yolları aramıştır. Tasavvufa ve bilhassa Vahdet-i Vücûd anlayışına ayrı bir önem vermiş ve bu düşünceleri A'mâk-ı Hayâl adlı bu eserde vücut bulmuştur.
A'mâk-ı Hayâl, bu dönemde Osmanlı toplumunda görülmeye başlayan materyalist dünya görüşüne karşı, İslam düşüncesini Tasavvufi ve felsefi bir dille savunan bir eserdir. Kitap, yazarın muhayyile zenginliği yanmda tasavvuf ve felsefedeki vukufunu ve bunu ifade etmedeki kabiliyetini de ortaya koymakta, birtakım teşhisler ve ruhî hallerle tasavvufun, enbiyanın, evliyanın sırları ve çeşitli halleri gerçeküstü hikâyeler içinde anlatılmaktadır. A'mâk-ı Hayâl 1. Kitap "Râci'nin Hâtıraları" ve 2. Kitap "Manisa Tımarhanesi" adlı iki ana başlık altında bölümler halinde yazılmıştır.
Bu eseri, eski harflerle yazılmış ilk baskısından Mehmet Sait Karaçorlu hocamız günümüz harfleri ile yayınlamış, daha sonra günümüz okuruna hitaben sadeleştirme çalışmasına başlamıştır. Mehmet Sait Karaçorlu hocamız sadeleştirme çalışmasında farklı bir yöntem kullanmıştır.
Kitabın İçindekileri
1) Mutlak gerçeğe tutkun olan vicdanlara selam olsun 1 
2) Mezarlıklar ötelere açılan pencerelerden biridir 2 
3) Şüphecilik bir ejderhanın dişlerinin arasına düşmektir, 
zihnin kısır döngüsüdür 4 
4) Unutmak ve acımızı uyuşturmak isteriz, yaptığımız 
birçok şey bunlara çare sandığımızdır 7 
5) Bir meczup bana “sen gerçekten var mısın?” dedi 10 
6) Viranelerde hazine bulunur mu? Bulunur. 13 
7) Buda Guatama 16 
8) Ses insanı bir yerden alıp başka yere nakledecek 18 
kadar güçlüdür 18 
9) “Hiçlik” zirvesine tırmananın önünde birçok engel var 21 
10) Hiçlik bir zirvedir, oraya tırmanmak kolay değildir 25 
11) Müşahede yeniden başlıyor 26 
12) Zerdüşt, Hürmüz, Ehrimen 29 
13) Temaşa bayramından Ayrışma Dağının tepesine, 
oradan savaş meydanına 32 
14) Taraflar davalarını ve amaçlarını anlatarak savaşa 
hazırlanırlar 33 
15) Nifak çok güçlü bir savaşçıdır, onu ancak muhabbet 
yenebilir 35 
16) Muhabbet sadece gazaba yenilir 38 
17) Gazapla başa çıkabilecek tek güç hikmettir 39 
18) Bir korkunç canavar, Nefs–i Emmare 40 
19) Ve aşk çıkar meydana, “Aşkım ben, titretir kâinatı 
benim kudretim” diyerek 43 
20) Varoluşun garip sırrı, varlığın daimî döngüsü 45 
21) Cehalet karanlıktır, insan bilmeden yaşıyorsa 
karanlıkta yaşıyor demektir. 50 
22) Karanlıkta yaşamak bile alışkanlığa dönüşebilir 53 
23) Azamet Sahası 55 
24) Kaf ve Anka 60 
25) Azamet Umman’ı ve Kibriya Girdabı 67 
26) Ebedi Muamma 72 
27) Büyükler Toplantısı 76 
İkinci kitap 
Manisa Tımarhanesi 81 
–1– Raci’den Sami’ye Mektup 83 
– 2– Makam Düşkünü Bir Deli 87 
–1– Deliliği Akıllılığından Daha Makul Bir Deli 88 
A’mâk–ı Hayâl’e İlaveler 89 
Leyla’lı Mecnun. 92 
Leyla ’sız Mecnunlar 97 
Âlemin Nasibi 103 
Aynalı’nın Ebediyen Ayrılışı 108 
Saadet 109 
Bir Kahve Âlemi 113 
Gençlik İksiri 116 
Osmanlıca Kitap Sonu