Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Üç Demokraside Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku – 1
(Amerika Birleşik Devletleri)
Ocak 2004 / 1. Baskı / 536 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Karşılaştırmalı hukuk açısından kaleme alınan bu kitapta yazar, farklı bir sisteme ait etik anlayışın özelliklerini ortaya koyarak mevcut yapının ardındaki felsefi sorunları, konunun arka planını, ona ait hukuk sistemindeki geçerli değerler ve ölçüler sistemini ve toplumsal kültürü içine alarak, üç yıllık çalışmasını okuyucuyla paylaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuk yapısını işleyişini ve uygulamalarını bizlere kapsamlı olarak tanıtan eser, bu alanda inceleme yapacaklara, konuyla ilgilenenlere rehber kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Amerika Birleşik Devletleri'nde Düşünce Özgürlüğü Güvencesi
Ayrımcı, Irkçı Suçların ve Halkın Bir Kısmına Karşı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Fiillerinin Cezalandırılmasının Anayasallığı Sorununun Tarihçesi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Düşünce Özgürlüğünün Sınırları ve Sınırlamanın Sınırları
Birinci Ek Madde ve Uygulamasına Egemen Olan Temel İlkeler
"Tahrik veya Teşvik" ("Incitement") Alanında Yüksek Mahkeme Tarafından Getirilen Sınırlar Kuramına Giriş
Birinci Ek Madde ve "Hate Speech" (Halkları Birbirine Karşı ya da Halkın Bir Kısmını Diğer Kısmına Karşı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Halkın Bir Kısmına ya da Bu Kısımlara Mensup Kimselere Karşı Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, Din, Felsefi İnanç, Cinsiyet ya da Cinsel Seçim Düşmanlığı vb. Nedenlere Dayanarak Kin ve Düşmanlık Temelli Tahkir)
ABD Anayasasının Birinci Ek Maddesi, "Kin ve Nefret Suç Tipi" ve Eleştirileri
Birinci Ek Madde ve Din ve Vicdan Özgürlüğü
ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi Tarafından Korunan İfade Özgürlüğü İlkesine Hakim Öğreti ve İçtihatlar Işığında Güncel Temel Sorunlar ve Temel Sorular
Sonuç ve ABD ve Avrupa'da Geçerli Düşünce Özgürlüğü Anlayışları Arasındaki Temel Farklara Giriş
Barkod: 9789753478038
Yayın Tarihi: Ocak 2004
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 536
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  25
GİRİŞ
I. ABD HUKUK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖN AÇIKLAMALAR  29
A. Tarihsel Köken  33
C. ABD Hukukunun Kaynakları ve Ana Hatları ile ABD Ceza ve Ceza Muhakemesi Usul Hukuku  34
D. Mahkemelerin Örgütlenmesi  41
III. SORUN  43
Birinci Bölüm
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİ
I. GENEL OLARAK  49
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KURAMI, YÖNTEMİ VE ÖĞRETİSİ  53
III. GENEL OLARAK ABD'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KURAMI  54
IV. BİRİNCİ EK MADDE ("FIRST-AMENDMENT") METODOLOJİSİ  60
B. "Ad Hoc Balancing"  65
C. Dikkatli ve Özenli İnceleme Metodolojisi  66
V. AMERİKAN ANAYASASININ BİRİNCİ EK MADDESİNİN GETİRDİĞİ DÜZENLEME  70
A. Anayasal Yorum  70
B. Düzenlemenin Anlamı ve Kapsamı (Düzenlemenin İçeriği)  73
C. Birinci Ek Maddenin Koruma Alanı ve ABD Yüksek Mahkemesi Tarafından Koruma Alanı Belirlenmesinin Dinamik Niteliği  78
İkinci Bölüm
AYRIMCI, IRKÇI SUÇLARIN VE HALKIN BİR KISMINA KARŞI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK FİİLLERİNİN CEZALANDIRILMASININ ANAYASALLIĞI SORUNUNUN TARİHÇESİ
I. GENEL OLARAK  87
II. GEÇERLİ DOKTRİNLERİ ANLAMAK BAKIMINDAN BİRİNCİ EK MADDE VE ONDÖRDÜNCÜ EK MADDEYE İLİŞKİN İÇTİHATLAR TARİHİNİ ÇÖZÜMLEMENİN ÖNEMİ  90
III. YİRMİLİ YILLAR: ZARARLI YA DA KANUNA AYKIRI HAREKETLERE TAHRİK ("POLITICAL HERESY", "CRIMINAL CONSPIRACY", "SUBVERSIVE ADVOCACY", "ENDANGERMENT")  96
A. Schenck, Frohwerk, Debs, Abrams  96
B. Ku Klux Klan  104
C. Whitney v. People of State of California  106
IV. OTUZLU VE KIRKLI YILLAR VE ZARARLI VEYA HUKUKA AYKIRI FİİLLERE TAHRİK SORUNU ("POLITICAL HERESY", "CRIMINAL CONSPIRACY", "SUBVERSIVE ADVOCACY", ENDANGERMENT)  107
A. Gitlow v. New York  107
B. Stromberg v. People of State of California  110
V. OTUZLU YILLARDA IRKÇI PROPAGANDA: NEAR V. MINNESOTA İLE STATE V. KLAPPROTT KARARLARI  111
A. De Jonge v. Oregon; Herndon v. Lowry; Thornhill v. Alabama ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin Çoğunluğu Tarafından "Açık ve Mevcut Tehlike" Ölçütünün Benimsenmesi  118
B. Yehova'nın Şahitleri  119
VI. "KAMU DÜZENİ", "İNFİALE KIŞKIRTMA" VE "YARALAYAN SÖZLER" ("PUBLIC ORDER", "PROVOCATION TO ANGER" VE "WORDS THAT WOUND")  122
A. Lovell v. City of Griffin, Cantwell v. Connecticut, Chaplinsky v. New Hampshire, Feiner v. New York, Terminiello v. Chicago, Beauharnais v. Illinois Kararları  122
B. Terminiello v. Chicago Kararı  126
C. Topluluğa Hakaret ("Group Libel") Konusu ve Beauharnais v. Illinois Kararı  132
1. Genel Olarak  132
2. Amerikan Düşünce Özgürlüğü Hukukunda Hakaret Kurumuna İlişkin İçtihad Hukuku ("Defamation Case Law")  136
a. Beauharnais v. Illinois  139
VII. ELLİLİ VE ALTMIŞLI YILLAR  148
A. Zarar Verici ve Hukuka Aykırı Fiillere Tahrik, Korunan Hukuki Değerleri Tehlikeye Düşürme ("Political Heresy", "Criminal Conspiracy", "Subversive Advocacy"); Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütünün Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Dennis v. United States Kararı  148
B. "Balancing" Ölçütünün Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütünün Yerini Aldığı Dönem  149
VIII. ÇAĞ AÇAN "NEW YORK TIMES V. SULLIVAN" KARARI VE SONRAKİ KARARLAR IŞIĞINDA HAKARET HUKUKUNA HAKİM ANAYASAL ÇERÇEVE  161
IX. NEW YORK TIMES V. SULLIVAN KARARININ ANLAMI VE "TIMES KARARI" SONRASI ÖLÇÜTLERİN KAPSAMI  168
X. "AÇIK VE MEVCUT TEHLİKE" DENETİM ÖLÇÜTÜNÜN ÇAĞDAŞ FORMÜLÜ  171
A. Brandenburg v. Ohio Kararı  171
B. Skokie Davaları  172
C. Hess v. Indiana Kararı  180
D. Küçük "Açık ve Mevcut Tehlike" Denetimi: Kamu Ahlakına Aykırı Davranış, Küfürlü İfadeler ve Cohen v. California Kararı  181
XI. SEKSENLİ YILLAR VE DAR ANLAMDA "HATE SPEECH" SORUNSALI  186
A. Üniversite Kampüsleri ve "Hate Speech": ABD Üniversitelerinde Kin ve Nefret İçeren İfadelerin Disipliner Düzenlenmesi  186
1. Genel Olarak  186
B. Kampüslerde "Hate Speech" Kabul Edilen Davranışları Düzenleyen Yönetmeliklerin ("Hate Speech Codes") Siyasal Temelleri  197
C. Üniversitelerin Kampüs İfade Yönetmeleri ("Campus-Speech-Codes") Federal Mahkemelerin Önünde  215
XII. R.A.V. DAVASI VE İÇERİK BAKIMINDAN TARAFSIZLIK KURALI  217
XIII. WISCONSIN V. MITCHELL: KİN VE NEFRET SUÇLARINA ("HATE CRIMES") KARŞI ÇIKARILAN YASALARIN ANAYASAYA UYGUN BULUNMASI  224
XIV. SONUÇ  226
Üçüncü Bölüm
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI VE SINIRLAMANIN SINIRLARI
I. BİRİNCİ EK MADDE DÜZENLEMESİNİN MUTLAK KORUMACI LAFZI VE SINIRLARIN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI HUSUSU  229
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE GEÇERLİ BİRİNCİ EK MADDE ÖĞRETİSİNE GENEL BİR BAKIŞ  230
A. Genel Olarak  230
III. İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMAYAN ("CONTENT-NEUTRAL") DÜZENLEMELERLE İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTAN DÜZENLEMELERİN ("CONTENT-BASED") KARŞILAŞTIRILMASI  235
IV. DÜŞÜNCENİN İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK ("CONTENT-BASED") DÜZENLENMESİ İLE İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULMADAN ("CONTENT-NEUTRAL") DÜZENLENMESİNİN DENETİM ÖLÇÜTLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI  238
V. BAKIŞ AÇISI AYRIMCILIĞI ("VIEWPOINT DISCRIMINATION") VE İFADENİN BAKIŞ AÇISINA DAYALI OLARAK SINIRLANMASI  241
VI. DÜŞÜNCENİN İÇERİĞİ BAKIMINDAN TARAFSIZ DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELERE HAKİM İLKELER  249
VII. DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARININ ZAMANINI, YER VE YÖNTEMİNİ KONU ALAN DÜZENLEMELER  251
A. Düzenleme, Önemli Bir Kamu Menfaatini Koruma Amacıyla Dar Çizilmiş Bir Çerçevede Çıkarılmış Olmalıdır ("The Reglementation Must Be Narrowly Tailored to Serve a Significant Governmental Interest")  255
B. Önemli Menfaat ("Significant Interest")  255
C. Dar Bir Çerçevede ("Narrowly Tailored")  257
E. Düşüncenin Zamanı, Yeri ve Yöntemi Düzenlemelerinin Bağlamı.  258
1. Kamusal Alan ("Public Forum") Hukuku ve Buna Egemen İlkeler  258
2. Çevreyi Korumayı Amaçlayan Düzenlemeler: Gürültü Kirliliğini Önlemeyi, Trafiği Düzenlemeyi Amaçlayan Düzenlemeler ("Regulations to Control 'Environmental' Concerns: Noise, Traffic Congestion, Litter, and Clutter")  259
3. Bayrak Yakma ("Flagburning") Sorunu  261
4. Gürültü Kirliliği, Trafik Güvenliği ve Estetik Bazı Kaygılara Dayalı Olarak Çıkarılan Düzenlemeler  264
F. Düşüncenin İfadesine Ancak Yan Etki Yapan Düzenlemeler ("'Incidental Impact' Regulations")  268
VIII. İKİNCİL ETKİLER ÖĞRETİSİ ("SECONDARY EFFECTS DOCTRIN")  275
A. Genel Olarak  282
X. İKİNCİL ETKİLER ÖĞRETİSİNİN ("SECONDARY EFFECTS DOCTRIN)" KİN VE NEFRET İÇEREN İFADELER VE KİN VE NEFRET SUÇLARI ("HATE SPEECH/CRIMES") BAĞLAMINDAKİ ÖNEMİ  284
XI. İÇERİK BAKIMINDAN TARAFLI DÜZENLEMELERİN DENETİM ÖLÇÜTÜ OLARAK YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİME ("HEIGHTENED SCRUTINY") EGEMEN ANA İLKELER  285
XII. DÜŞÜNCENİN İÇERİĞİNE BAĞLI OLARAK TARAFLI OLAN DÜZENLEMELERE YUMUŞATILMIŞ DENETİM ÖLÇÜTLERİNİN ("REDUCED SCRUTINY") UYGULANDIĞI DURUMLAR  286
XIII. DÜŞÜNCENİN ÇOK ÖZEL İÇERİĞİ NEDENİ İLE YUMUŞATILMIŞ DENETİM ("REDUCED SCRUTINY") VE ARTIK UYGULANMAYAN "CHAPLINSKY V. NEW HAMPSHIRE" KATEGORİK YAKLAŞIMI  287
A. Genel Olarak  287
B. Kategorik Yaklaşımın Çağdaş Gelişimi  288
XIV. BELİRLİ DURUMLARDAKİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARINA UYGULANAN YUMUŞATILMIŞ DENETİM REJİMİ  289
XV. ZORAKİ DİNLEYİCİLER ("CAPTIVE AUDIENCE") ÖĞRETİSİ  290
XVI. ZORAKİ DİNLEYİCİLER ÖĞRETİSİ ("CAPTIVE AUDIENCE DOCTRIN") VE ÖZEL YAŞAMA SAYGI İLKESİ ("PRIVACY")  291
XVII. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİ İLE FARKLI EYALETLERE SEYAHAT  294
XVIII. RADYO, TELEVİZYON VE DİĞER MEDYA ARACIYLA YAPILAN YAYINLARIN BLOKE EDİLMESİ SORUNU  295
XIX. DİĞER ELEKTRONİK MEDYA: "SABLE COMMUNICATIONS OF CALIFORNIA, INC. V. FEDERAL COMMUNİCATİONS COMMISSION" KARARININ ETKİLERİ  298
XX. "PICKETING" VE MESKUN MAHALLERDEKİ ("RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS") DİĞER DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI  300
XXI. KAMUYA AİT YERLERDE ZORAKİ DİNLEYİCİLİK ("CAPTİVE AUDIENCE" IN "GOVERNMENT PROPERTY").  302
Dördüncü Bölüm
BİRİNCİ EK MADDE VE UYGULAMASINA
EGEMEN OLAN TEMEL İLKELER
I. GENEL OLARAK  307
III. DUYGUSAL VE HEYECANSAL İFADELERİN DE KORUMA GÖRMESİ İLKESİ  308
IV. SEMBOLİZM İLKESİ  311
V. ZARAR YA DA ZARARA YOL AÇMA GEREĞİ İLKESİ  311
VI. NEDENSELLİK İLKESİ  313
VII. BELİRLİLİK İLKESİ  314
VIII. MUĞLAKLIK ("VAGUENESS") ÖĞRETİSİ  315
IX. ÇOK GENİŞ KAPSAM ("OVERBREADT") ÖĞRETİSİ  318
A. Genel Olarak  318
B. Ciddi Genişlik ("Substantial Overbreadth") Koşulu  320
C. Dar Yorum Tekniği ("Narrowing Construction") Yardımı ile Çok Geniş Yasaların Anayasaya Aykırılıktan Kurtarılması  322
D. Dar Yorumlama ("Narrowing Constructions") ve Adil Uyarı ("Fair Warning") Koşulu  323
E. Genişlik "Overbreadth" ve Anayasaya Aykırı Kısmın Ayrılabilirliği ("Severability")  324
F. Ticari İfadelerle İlgili İstisnalar  325
X. ÖZENLİ İNCELEME  325
Beşinci Bölüm
"TAHRİK VEYA TEŞVİK" ("INCITEMENT") ALANINDA
YÜKSEK MAHKEME TARAFINDAN GETİRİLEN
SINIRLAR KURAMINA GİRİŞ
I. ÖZELLİKLE SANSÜR OLUŞTURAN YASAL MÜEYYİDELER  327
II. YASAL DÜZENLEME SONRASINDA GETİRİLEN MÜEYYİDELER ("SUBSEQUENT PUNISHMENT") VE AÇIK VE MEVCUT TEHLİKE DENETİMİ ("CLEAR AND PRESENT DANGER")  328
A. Genel Olarak Açık ve Mevcut Tehlike Denetimi ("Clear and Present Danger Test") ve İlk Kararlarla Ortaya Çıktığı Biçimiyle Açık ve Yakın Tehlike Ölçütü: Schenk v. United States, Frohwerk v. United States, Debs v. United States Kararları  328
B. Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütünün Çağdaş Formülüne Doğru Geliştiği Dönemler: Yargıç Holmes ve Yargıç Brandeis'in İlk Karşı Oylarıyla Biçimlenen Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütü; Abrams v. United States, Gitlow v. New York, Whitney v. People of the State of California, De Jonge v. Oregon, Herndon v. Lowry, Yates v. United States, Noto v. United States Kararları  337
C. Brandenburg v. Ohio Kararı ve Açık ve Mevcut Tehlike Denetiminin Çağdaş Versiyonu  348
D. Halihazırda ("Immediacy") ve Uygun ("Likelihood") Olmanın Koşuları  351
1. Pek Yakında Oluşması Muhtemel Zarar Tehlikesinin Anlamı  351
E. Brandenburg Ölçütünün Dövüşen Sözler ("Fighting Words") Öğretisine Katkısı  355
F. Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Amerikan Anayasa Yargısında Genel Geçer Bir Denetim Ölçütünün Yokluğu  359
Altıncı Bölüm
BİRİNCİ EK MADDE VE "HATE SPEECH" (HALKLARI BİRBİRİNE KARŞI YA DA HALKIN BİR KISMINI DİĞER KISMINA KARŞI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK, HALKIN BİR KISMINA YA DA BU KISIMLARA MENSUP KİMSELERE KARŞI IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, DİN, FELSEFİ İNANÇ, CİNSİYET YA DA CİNSEL SEÇİM DÜŞMANLIĞI VB. NEDENLERE DAYANARAK KİN VE DÜŞMANLIK TEMELLİ TAHKİR)
I. KİN VE NEFRET SÖZLERİNE ("HATE SPEECH") İLİŞKİN OLARAK BİRİNCİ EK MADDENİN ÖNEMİ  363
II. YÜKSEK MAHKEME'NİN KİN VE NEFRET SÖZLERİNE İLİŞKİN İÇTİHADI; KİN VE NEFRET SÖZLERİNİ DOĞRUDAN DEĞERLENDİREN KARARLARIN ÇÖZÜMLENMESİ  364
A. "Prior Restraints" ve Skokie Davaları  365
III. GENEL OLARAK KİN VE NEFRET SÖZLERİNİN İŞLENDİKTEN SONRA ("SUBSEQUENT") YAPTIRIMA BAĞLANMASI  365
A. Genel Olarak Kin ve Nefret İçeren İfadelerin ve Bunlarla Mücadeleyi Amaçlayan Normların Özellikleri  365
B. "Beauharnais" ve Sonraki Gelişim  371
1. Genel Olarak  371
2. Kararın Çözümlenmesi  373
D. R.A.V. ve Çeşitli Üniversitelerin Kin ve Nefret İçeren İfadeleri Yasaklayan Düzenlemeleri  385
IV. KİN VE NEFRET İÇEREN İFADELERE VE ONLARI YASAKLAYAN DÜZENLEMELERE UYGULANABİLEN ANAYASAL ÖĞRETİSEL İLKELERİN ÖZETİ  389
Yedinci Bölüm
ABD ANAYASASININ BİRİNCİ EK MADDESİ,
"KİN VE NEFRET SUÇ TİPİ" VE ELEŞTİRİLERİ
I. KİN VE NEFRET SÖZLERİNE VE KİN VE NEFRET SUÇLARINA KARŞI GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN YANDAŞLARININ SAVLARI  411
II. ABD'NDE KİN VE NEFRET SUÇLARINA KARŞI GETİRİLEN CEZAİ DÜZENLEMELERİN ANAYASAL MEŞRUİYETİ VE WISCONSIN V. MITCHELL KARARI  415
III. DEĞERLENDİRME  420
Sekizinci Bölüm
BİRİNCİ EK MADDE VE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
I. GENEL OLARAK  427
II. DİNİN KURUMSALLAŞMASI, LAİKLİK İLKESİ ("ESTABLISHMENT OF RELIGION") VE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ  429
A. Genel Olarak  429
B. Kilise Kurumlarına Ekonomik Yardım  429
C. Devlet Okullarında Din Dersleri  432
D. Dini Grupların Kamu Alanlarına ("Public Property") Girişi  433
E. Pazar Günlerinin Tatil Olması  433
F. Vicdani Ret  434
H. Kamu Görevleri ve Din  435
I. Devlet Alanlarında Dinsel İçerikli Görünümler ve İşaretler  435
III. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ ("FREE EXERCISE OF RELIGION")  436
A. Genel Olarak  436
B. İnanç-Hareket Ayrımı  437
C. Genel İdari Emirler ve Yasaklar ve Din Özgürlüğü İstisnası  439
IV. ABD ANAYASASI'NIN BİRİNCİ EK MADDESİ BAKIŞ AÇISINDAN İSLAMİ TÜRBAN VE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ  446
A. Ön Sorular  446
1. Hangi Özgürlük? Hareket Özgürlüğü, Düşünce Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Dini Vecibeleri Yerine Getirme Özgürlüğü  446
2. Başörtüsü, Türban, Çarşaf  448
B. Türbanın Sınırlandırılmasında Türlü Yaklaşımlar ve Değerlendirilmesi  448
1. Kimin Doğrusu Sorunu ya da "Onlar İktidarda Olsa Bizim Özgürlüklerimizi Daha da Sınırlarlar" Yaklaşımı  448
2. Türban Takanın Saikinin Önemi Sorunu  449
3. Türban Takmayanın Hisleri Sorunu  450
4. Öğrenciler ve Türban  452
5. Teokratik Düzen Tehlikesi Gözetilerek Türbanın Yasaklanması  454
6. Türbanlının Türban Takmaya Mecbur Bırakıldığı Savı ve Özellikle "Paternalizm" Sayılabilecek Kadın Haklarını Koruma Gerekçesi  455
7. Başörtüsün Yasaklanma Gerekçesi Olarak Tarafsızlık Sorunu ve Öğretmenler  455
8. Avrupa'da Türban ve Türk Düşmanlığı Boyutu  457
V. TÜRBAN VE KAMUSAL ALAN TARTIŞMASI  458
Dokuzuncu Bölüm
ABD ANAYASASI'NIN BİRİNCİ EK MADDESİ TARAFINDAN KORUNAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİNE HAKİM ÖĞRETİ VE İÇTİHATLAR IŞIĞINDA GÜNCEL TEMEL
SORUNLAR VE TEMEL SORULAR
I. SIRF İFADE ("PURE SPEECH"), İLETİŞİMSEL HAREKET ("COMMUNICATIVE CONDUCT") VE SIRF EYLEM ("PURE CONDUCT") AYRIMI VE AYRIMIN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN SONUÇLARI  461
II. VATANSEVERLİK YASASI ("PATRIOTIC ACT") VE GENEL OLARAK TERÖRİZMLE MÜCADELE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ  462
A. Genel Olarak  462
B. Vatanseverlik Yasası'nın Anayasaya Aykırılığı  463
Onuncu Bölüm
SONUÇ VE ABD VE AVRUPA'DA GEÇERLİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ
TEMEL FARKLARA GİRİŞ
KAYNAKÇA  469
Yararlanılan ABD Yüksek Mahkemesi ve Diğer Mahkeme Kararları  469
Yararlanılan Telif Eserler ve Diğer Kaynaklar  481
Dizin  519
  

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  25
GİRİŞ
I. ABD HUKUK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖN AÇIKLAMALAR  29
A. Tarihsel Köken  33
C. ABD Hukukunun Kaynakları ve Ana Hatları ile ABD Ceza ve Ceza Muhakemesi Usul Hukuku  34
D. Mahkemelerin Örgütlenmesi  41
III. SORUN  43
Birinci Bölüm
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİ
I. GENEL OLARAK  49
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KURAMI, YÖNTEMİ VE ÖĞRETİSİ  53
III. GENEL OLARAK ABD'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KURAMI  54
IV. BİRİNCİ EK MADDE ("FIRST-AMENDMENT") METODOLOJİSİ  60
B. "Ad Hoc Balancing"  65
C. Dikkatli ve Özenli İnceleme Metodolojisi  66
V. AMERİKAN ANAYASASININ BİRİNCİ EK MADDESİNİN GETİRDİĞİ DÜZENLEME  70
A. Anayasal Yorum  70
B. Düzenlemenin Anlamı ve Kapsamı (Düzenlemenin İçeriği)  73
C. Birinci Ek Maddenin Koruma Alanı ve ABD Yüksek Mahkemesi Tarafından Koruma Alanı Belirlenmesinin Dinamik Niteliği  78
İkinci Bölüm
AYRIMCI, IRKÇI SUÇLARIN VE HALKIN BİR KISMINA KARŞI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK FİİLLERİNİN CEZALANDIRILMASININ ANAYASALLIĞI SORUNUNUN TARİHÇESİ
I. GENEL OLARAK  87
II. GEÇERLİ DOKTRİNLERİ ANLAMAK BAKIMINDAN BİRİNCİ EK MADDE VE ONDÖRDÜNCÜ EK MADDEYE İLİŞKİN İÇTİHATLAR TARİHİNİ ÇÖZÜMLEMENİN ÖNEMİ  90
III. YİRMİLİ YILLAR: ZARARLI YA DA KANUNA AYKIRI HAREKETLERE TAHRİK ("POLITICAL HERESY", "CRIMINAL CONSPIRACY", "SUBVERSIVE ADVOCACY", "ENDANGERMENT")  96
A. Schenck, Frohwerk, Debs, Abrams  96
B. Ku Klux Klan  104
C. Whitney v. People of State of California  106
IV. OTUZLU VE KIRKLI YILLAR VE ZARARLI VEYA HUKUKA AYKIRI FİİLLERE TAHRİK SORUNU ("POLITICAL HERESY", "CRIMINAL CONSPIRACY", "SUBVERSIVE ADVOCACY", ENDANGERMENT)  107
A. Gitlow v. New York  107
B. Stromberg v. People of State of California  110
V. OTUZLU YILLARDA IRKÇI PROPAGANDA: NEAR V. MINNESOTA İLE STATE V. KLAPPROTT KARARLARI  111
A. De Jonge v. Oregon; Herndon v. Lowry; Thornhill v. Alabama ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin Çoğunluğu Tarafından "Açık ve Mevcut Tehlike" Ölçütünün Benimsenmesi  118
B. Yehova'nın Şahitleri  119
VI. "KAMU DÜZENİ", "İNFİALE KIŞKIRTMA" VE "YARALAYAN SÖZLER" ("PUBLIC ORDER", "PROVOCATION TO ANGER" VE "WORDS THAT WOUND")  122
A. Lovell v. City of Griffin, Cantwell v. Connecticut, Chaplinsky v. New Hampshire, Feiner v. New York, Terminiello v. Chicago, Beauharnais v. Illinois Kararları  122
B. Terminiello v. Chicago Kararı  126
C. Topluluğa Hakaret ("Group Libel") Konusu ve Beauharnais v. Illinois Kararı  132
1. Genel Olarak  132
2. Amerikan Düşünce Özgürlüğü Hukukunda Hakaret Kurumuna İlişkin İçtihad Hukuku ("Defamation Case Law")  136
a. Beauharnais v. Illinois  139
VII. ELLİLİ VE ALTMIŞLI YILLAR  148
A. Zarar Verici ve Hukuka Aykırı Fiillere Tahrik, Korunan Hukuki Değerleri Tehlikeye Düşürme ("Political Heresy", "Criminal Conspiracy", "Subversive Advocacy"); Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütünün Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Dennis v. United States Kararı  148
B. "Balancing" Ölçütünün Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütünün Yerini Aldığı Dönem  149
VIII. ÇAĞ AÇAN "NEW YORK TIMES V. SULLIVAN" KARARI VE SONRAKİ KARARLAR IŞIĞINDA HAKARET HUKUKUNA HAKİM ANAYASAL ÇERÇEVE  161
IX. NEW YORK TIMES V. SULLIVAN KARARININ ANLAMI VE "TIMES KARARI" SONRASI ÖLÇÜTLERİN KAPSAMI  168
X. "AÇIK VE MEVCUT TEHLİKE" DENETİM ÖLÇÜTÜNÜN ÇAĞDAŞ FORMÜLÜ  171
A. Brandenburg v. Ohio Kararı  171
B. Skokie Davaları  172
C. Hess v. Indiana Kararı  180
D. Küçük "Açık ve Mevcut Tehlike" Denetimi: Kamu Ahlakına Aykırı Davranış, Küfürlü İfadeler ve Cohen v. California Kararı  181
XI. SEKSENLİ YILLAR VE DAR ANLAMDA "HATE SPEECH" SORUNSALI  186
A. Üniversite Kampüsleri ve "Hate Speech": ABD Üniversitelerinde Kin ve Nefret İçeren İfadelerin Disipliner Düzenlenmesi  186
1. Genel Olarak  186
B. Kampüslerde "Hate Speech" Kabul Edilen Davranışları Düzenleyen Yönetmeliklerin ("Hate Speech Codes") Siyasal Temelleri  197
C. Üniversitelerin Kampüs İfade Yönetmeleri ("Campus-Speech-Codes") Federal Mahkemelerin Önünde  215
XII. R.A.V. DAVASI VE İÇERİK BAKIMINDAN TARAFSIZLIK KURALI  217
XIII. WISCONSIN V. MITCHELL: KİN VE NEFRET SUÇLARINA ("HATE CRIMES") KARŞI ÇIKARILAN YASALARIN ANAYASAYA UYGUN BULUNMASI  224
XIV. SONUÇ  226
Üçüncü Bölüm
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI VE SINIRLAMANIN SINIRLARI
I. BİRİNCİ EK MADDE DÜZENLEMESİNİN MUTLAK KORUMACI LAFZI VE SINIRLARIN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI HUSUSU  229
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE GEÇERLİ BİRİNCİ EK MADDE ÖĞRETİSİNE GENEL BİR BAKIŞ  230
A. Genel Olarak  230
III. İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMAYAN ("CONTENT-NEUTRAL") DÜZENLEMELERLE İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTAN DÜZENLEMELERİN ("CONTENT-BASED") KARŞILAŞTIRILMASI  235
IV. DÜŞÜNCENİN İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK ("CONTENT-BASED") DÜZENLENMESİ İLE İÇERİĞİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULMADAN ("CONTENT-NEUTRAL") DÜZENLENMESİNİN DENETİM ÖLÇÜTLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI  238
V. BAKIŞ AÇISI AYRIMCILIĞI ("VIEWPOINT DISCRIMINATION") VE İFADENİN BAKIŞ AÇISINA DAYALI OLARAK SINIRLANMASI  241
VI. DÜŞÜNCENİN İÇERİĞİ BAKIMINDAN TARAFSIZ DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELERE HAKİM İLKELER  249
VII. DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARININ ZAMANINI, YER VE YÖNTEMİNİ KONU ALAN DÜZENLEMELER  251
A. Düzenleme, Önemli Bir Kamu Menfaatini Koruma Amacıyla Dar Çizilmiş Bir Çerçevede Çıkarılmış Olmalıdır ("The Reglementation Must Be Narrowly Tailored to Serve a Significant Governmental Interest")  255
B. Önemli Menfaat ("Significant Interest")  255
C. Dar Bir Çerçevede ("Narrowly Tailored")  257
E. Düşüncenin Zamanı, Yeri ve Yöntemi Düzenlemelerinin Bağlamı.  258
1. Kamusal Alan ("Public Forum") Hukuku ve Buna Egemen İlkeler  258
2. Çevreyi Korumayı Amaçlayan Düzenlemeler: Gürültü Kirliliğini Önlemeyi, Trafiği Düzenlemeyi Amaçlayan Düzenlemeler ("Regulations to Control 'Environmental' Concerns: Noise, Traffic Congestion, Litter, and Clutter")  259
3. Bayrak Yakma ("Flagburning") Sorunu  261
4. Gürültü Kirliliği, Trafik Güvenliği ve Estetik Bazı Kaygılara Dayalı Olarak Çıkarılan Düzenlemeler  264
F. Düşüncenin İfadesine Ancak Yan Etki Yapan Düzenlemeler ("'Incidental Impact' Regulations")  268
VIII. İKİNCİL ETKİLER ÖĞRETİSİ ("SECONDARY EFFECTS DOCTRIN")  275
A. Genel Olarak  282
X. İKİNCİL ETKİLER ÖĞRETİSİNİN ("SECONDARY EFFECTS DOCTRIN)" KİN VE NEFRET İÇEREN İFADELER VE KİN VE NEFRET SUÇLARI ("HATE SPEECH/CRIMES") BAĞLAMINDAKİ ÖNEMİ  284
XI. İÇERİK BAKIMINDAN TARAFLI DÜZENLEMELERİN DENETİM ÖLÇÜTÜ OLARAK YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİME ("HEIGHTENED SCRUTINY") EGEMEN ANA İLKELER  285
XII. DÜŞÜNCENİN İÇERİĞİNE BAĞLI OLARAK TARAFLI OLAN DÜZENLEMELERE YUMUŞATILMIŞ DENETİM ÖLÇÜTLERİNİN ("REDUCED SCRUTINY") UYGULANDIĞI DURUMLAR  286
XIII. DÜŞÜNCENİN ÇOK ÖZEL İÇERİĞİ NEDENİ İLE YUMUŞATILMIŞ DENETİM ("REDUCED SCRUTINY") VE ARTIK UYGULANMAYAN "CHAPLINSKY V. NEW HAMPSHIRE" KATEGORİK YAKLAŞIMI  287
A. Genel Olarak  287
B. Kategorik Yaklaşımın Çağdaş Gelişimi  288
XIV. BELİRLİ DURUMLARDAKİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARINA UYGULANAN YUMUŞATILMIŞ DENETİM REJİMİ  289
XV. ZORAKİ DİNLEYİCİLER ("CAPTIVE AUDIENCE") ÖĞRETİSİ  290
XVI. ZORAKİ DİNLEYİCİLER ÖĞRETİSİ ("CAPTIVE AUDIENCE DOCTRIN") VE ÖZEL YAŞAMA SAYGI İLKESİ ("PRIVACY")  291
XVII. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİ İLE FARKLI EYALETLERE SEYAHAT  294
XVIII. RADYO, TELEVİZYON VE DİĞER MEDYA ARACIYLA YAPILAN YAYINLARIN BLOKE EDİLMESİ SORUNU  295
XIX. DİĞER ELEKTRONİK MEDYA: "SABLE COMMUNICATIONS OF CALIFORNIA, INC. V. FEDERAL COMMUNİCATİONS COMMISSION" KARARININ ETKİLERİ  298
XX. "PICKETING" VE MESKUN MAHALLERDEKİ ("RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS") DİĞER DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI  300
XXI. KAMUYA AİT YERLERDE ZORAKİ DİNLEYİCİLİK ("CAPTİVE AUDIENCE" IN "GOVERNMENT PROPERTY").  302
Dördüncü Bölüm
BİRİNCİ EK MADDE VE UYGULAMASINA
EGEMEN OLAN TEMEL İLKELER
I. GENEL OLARAK  307
III. DUYGUSAL VE HEYECANSAL İFADELERİN DE KORUMA GÖRMESİ İLKESİ  308
IV. SEMBOLİZM İLKESİ  311
V. ZARAR YA DA ZARARA YOL AÇMA GEREĞİ İLKESİ  311
VI. NEDENSELLİK İLKESİ  313
VII. BELİRLİLİK İLKESİ  314
VIII. MUĞLAKLIK ("VAGUENESS") ÖĞRETİSİ  315
IX. ÇOK GENİŞ KAPSAM ("OVERBREADT") ÖĞRETİSİ  318
A. Genel Olarak  318
B. Ciddi Genişlik ("Substantial Overbreadth") Koşulu  320
C. Dar Yorum Tekniği ("Narrowing Construction") Yardımı ile Çok Geniş Yasaların Anayasaya Aykırılıktan Kurtarılması  322
D. Dar Yorumlama ("Narrowing Constructions") ve Adil Uyarı ("Fair Warning") Koşulu  323
E. Genişlik "Overbreadth" ve Anayasaya Aykırı Kısmın Ayrılabilirliği ("Severability")  324
F. Ticari İfadelerle İlgili İstisnalar  325
X. ÖZENLİ İNCELEME  325
Beşinci Bölüm
"TAHRİK VEYA TEŞVİK" ("INCITEMENT") ALANINDA
YÜKSEK MAHKEME TARAFINDAN GETİRİLEN
SINIRLAR KURAMINA GİRİŞ
I. ÖZELLİKLE SANSÜR OLUŞTURAN YASAL MÜEYYİDELER  327
II. YASAL DÜZENLEME SONRASINDA GETİRİLEN MÜEYYİDELER ("SUBSEQUENT PUNISHMENT") VE AÇIK VE MEVCUT TEHLİKE DENETİMİ ("CLEAR AND PRESENT DANGER")  328
A. Genel Olarak Açık ve Mevcut Tehlike Denetimi ("Clear and Present Danger Test") ve İlk Kararlarla Ortaya Çıktığı Biçimiyle Açık ve Yakın Tehlike Ölçütü: Schenk v. United States, Frohwerk v. United States, Debs v. United States Kararları  328
B. Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütünün Çağdaş Formülüne Doğru Geliştiği Dönemler: Yargıç Holmes ve Yargıç Brandeis'in İlk Karşı Oylarıyla Biçimlenen Açık ve Mevcut Tehlike Ölçütü; Abrams v. United States, Gitlow v. New York, Whitney v. People of the State of California, De Jonge v. Oregon, Herndon v. Lowry, Yates v. United States, Noto v. United States Kararları  337
C. Brandenburg v. Ohio Kararı ve Açık ve Mevcut Tehlike Denetiminin Çağdaş Versiyonu  348
D. Halihazırda ("Immediacy") ve Uygun ("Likelihood") Olmanın Koşuları  351
1. Pek Yakında Oluşması Muhtemel Zarar Tehlikesinin Anlamı  351
E. Brandenburg Ölçütünün Dövüşen Sözler ("Fighting Words") Öğretisine Katkısı  355
F. Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Amerikan Anayasa Yargısında Genel Geçer Bir Denetim Ölçütünün Yokluğu  359
Altıncı Bölüm
BİRİNCİ EK MADDE VE "HATE SPEECH" (HALKLARI BİRBİRİNE KARŞI YA DA HALKIN BİR KISMINI DİĞER KISMINA KARŞI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK, HALKIN BİR KISMINA YA DA BU KISIMLARA MENSUP KİMSELERE KARŞI IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, DİN, FELSEFİ İNANÇ, CİNSİYET YA DA CİNSEL SEÇİM DÜŞMANLIĞI VB. NEDENLERE DAYANARAK KİN VE DÜŞMANLIK TEMELLİ TAHKİR)
I. KİN VE NEFRET SÖZLERİNE ("HATE SPEECH") İLİŞKİN OLARAK BİRİNCİ EK MADDENİN ÖNEMİ  363
II. YÜKSEK MAHKEME'NİN KİN VE NEFRET SÖZLERİNE İLİŞKİN İÇTİHADI; KİN VE NEFRET SÖZLERİNİ DOĞRUDAN DEĞERLENDİREN KARARLARIN ÇÖZÜMLENMESİ  364
A. "Prior Restraints" ve Skokie Davaları  365
III. GENEL OLARAK KİN VE NEFRET SÖZLERİNİN İŞLENDİKTEN SONRA ("SUBSEQUENT") YAPTIRIMA BAĞLANMASI  365
A. Genel Olarak Kin ve Nefret İçeren İfadelerin ve Bunlarla Mücadeleyi Amaçlayan Normların Özellikleri  365
B. "Beauharnais" ve Sonraki Gelişim  371
1. Genel Olarak  371
2. Kararın Çözümlenmesi  373
D. R.A.V. ve Çeşitli Üniversitelerin Kin ve Nefret İçeren İfadeleri Yasaklayan Düzenlemeleri  385
IV. KİN VE NEFRET İÇEREN İFADELERE VE ONLARI YASAKLAYAN DÜZENLEMELERE UYGULANABİLEN ANAYASAL ÖĞRETİSEL İLKELERİN ÖZETİ  389
Yedinci Bölüm
ABD ANAYASASININ BİRİNCİ EK MADDESİ,
"KİN VE NEFRET SUÇ TİPİ" VE ELEŞTİRİLERİ
I. KİN VE NEFRET SÖZLERİNE VE KİN VE NEFRET SUÇLARINA KARŞI GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN YANDAŞLARININ SAVLARI  411
II. ABD'NDE KİN VE NEFRET SUÇLARINA KARŞI GETİRİLEN CEZAİ DÜZENLEMELERİN ANAYASAL MEŞRUİYETİ VE WISCONSIN V. MITCHELL KARARI  415
III. DEĞERLENDİRME  420
Sekizinci Bölüm
BİRİNCİ EK MADDE VE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
I. GENEL OLARAK  427
II. DİNİN KURUMSALLAŞMASI, LAİKLİK İLKESİ ("ESTABLISHMENT OF RELIGION") VE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ  429
A. Genel Olarak  429
B. Kilise Kurumlarına Ekonomik Yardım  429
C. Devlet Okullarında Din Dersleri  432
D. Dini Grupların Kamu Alanlarına ("Public Property") Girişi  433
E. Pazar Günlerinin Tatil Olması  433
F. Vicdani Ret  434
H. Kamu Görevleri ve Din  435
I. Devlet Alanlarında Dinsel İçerikli Görünümler ve İşaretler  435
III. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ ("FREE EXERCISE OF RELIGION")  436
A. Genel Olarak  436
B. İnanç-Hareket Ayrımı  437
C. Genel İdari Emirler ve Yasaklar ve Din Özgürlüğü İstisnası  439
IV. ABD ANAYASASI'NIN BİRİNCİ EK MADDESİ BAKIŞ AÇISINDAN İSLAMİ TÜRBAN VE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ  446
A. Ön Sorular  446
1. Hangi Özgürlük? Hareket Özgürlüğü, Düşünce Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Dini Vecibeleri Yerine Getirme Özgürlüğü  446
2. Başörtüsü, Türban, Çarşaf  448
B. Türbanın Sınırlandırılmasında Türlü Yaklaşımlar ve Değerlendirilmesi  448
1. Kimin Doğrusu Sorunu ya da "Onlar İktidarda Olsa Bizim Özgürlüklerimizi Daha da Sınırlarlar" Yaklaşımı  448
2. Türban Takanın Saikinin Önemi Sorunu  449
3. Türban Takmayanın Hisleri Sorunu  450
4. Öğrenciler ve Türban  452
5. Teokratik Düzen Tehlikesi Gözetilerek Türbanın Yasaklanması  454
6. Türbanlının Türban Takmaya Mecbur Bırakıldığı Savı ve Özellikle "Paternalizm" Sayılabilecek Kadın Haklarını Koruma Gerekçesi  455
7. Başörtüsün Yasaklanma Gerekçesi Olarak Tarafsızlık Sorunu ve Öğretmenler  455
8. Avrupa'da Türban ve Türk Düşmanlığı Boyutu  457
V. TÜRBAN VE KAMUSAL ALAN TARTIŞMASI  458
Dokuzuncu Bölüm
ABD ANAYASASI'NIN BİRİNCİ EK MADDESİ TARAFINDAN KORUNAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİNE HAKİM ÖĞRETİ VE İÇTİHATLAR IŞIĞINDA GÜNCEL TEMEL
SORUNLAR VE TEMEL SORULAR
I. SIRF İFADE ("PURE SPEECH"), İLETİŞİMSEL HAREKET ("COMMUNICATIVE CONDUCT") VE SIRF EYLEM ("PURE CONDUCT") AYRIMI VE AYRIMIN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN SONUÇLARI  461
II. VATANSEVERLİK YASASI ("PATRIOTIC ACT") VE GENEL OLARAK TERÖRİZMLE MÜCADELE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ  462
A. Genel Olarak  462
B. Vatanseverlik Yasası'nın Anayasaya Aykırılığı  463
Onuncu Bölüm
SONUÇ VE ABD VE AVRUPA'DA GEÇERLİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ
TEMEL FARKLARA GİRİŞ
KAYNAKÇA  469
Yararlanılan ABD Yüksek Mahkemesi ve Diğer Mahkeme Kararları  469
Yararlanılan Telif Eserler ve Diğer Kaynaklar  481
Dizin  519
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020