Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Açısından
Yenilenebilir Enerji
Şubat 2018 / 1. Baskı / 235 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Fosil yakıtlar kullanarak çevreyi kirletmiş, iklim değişikliği gibi büyük çaplı olaylarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Yenilenebilir enerji kaynakları hem temiz hem de bedavadır. Çevresel açıdan olduğu kadar ekonomik açıdan da avantajlı olan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmamız gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından verimli bir şekilde yararlanmak ileri teknoloji gerektirmektedir. Ar-ge çalışmaları ile teknolojiler hızla ilerlemekte, yenilenebilir kaynaklar gün geçtikçe daha verimli hale gelmektedirler. Devletler de yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini büyük ölçüde desteklemektedirler. Bugünkü ekonomik şartlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi için yeterli olmasa da devlet desteği ve ilerleyen teknoloji ile birlikte engeller aşılacak, yenilenebilir enerji kaynakları hayatımıza tamamen yerleşecektir.

Konu Başlıkları
Yenilenebilir Enerji
Hidrojen
Jeotermal
Güneş
Rüzgâr
Biyokütle
Deniz ve Okyanus
Hidroelektrik
Kapitalizm ve Yenilenebilir Enerji
Barkod: 9789750246739
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 235
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
I. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAVRAMI  13
A. Enerji Nedir?  13
B. Enerji Kaynaklarının Türleri  20
1. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları  20
a. Fosil Yakıtlar  21
b. Nükleer Enerji  26
2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları  26
C. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türleri  27
1. Güneş Enerjisi  27
a. Tanımı ve Özellikleri  27
b. Avantajları  28
b. Dezavantajları  29
2. Deniz ve Okyanus Enerjisi (Dalga, Gel-Git ve Okyanus Termal Enerjisi)  30
3. Rüzgâr Enerjisi  32
a. Tanımı ve Özellikleri  32
b. Avantajları  34
c. Dezavantajları  35
4. Hidrojen Enerjisi  36
a. Tanımı ve Özellikleri  36
b. Avantajları  38
c. Dezavantajları  39
ç. Hidrojen Enerjisine Geçiş İçin Gerekenler  40
5. Jeotermal Enerji  41
6. Hidroenerji (Hidroelektrik Santralleri)  43
a. Tanımı ve Özellikleri  43
b. Avantajları  44
c. Dezavantajları  45
7. Biyokütle Enerjisi  46
a. Tanımı ve Özellikleri  46
b. Avantajları  52
c. Dezavantajları  53
Ç. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Genel Özellikleri  55
1. Yenilenebilir Enerjinin Avantajları  57
a. İstihdam Yaratma Özelliği  58
b. Çevreye Olan Olumlu Etkileri  58
c. Ulusal Ekonomilere Katkı Sağlaması  60
ç. Enerji Arzı Güvenliğine Katkıda Bulunması  62
d. Sosyal ve Ekonomik Gelişmeye Katkı Sağlaması  63
2. Yenilenebilir Enerjinin Dezavantajları  64
a. Sürekliliğe Sahip Olmaması  65
b. Teknoloji Gerektirmesi  65
c. Maliyetlerin Yüksek Olması  66
ç. Çevreye Verilen Zararlar  67
d. Düşük Güç Yoğunluğu  69
D. Yenilenebilir Enerji Kullanımını Ve Üretimini Zorlaştıran Sebepler  69
II. YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSU İLE FAALİYET GÖSTEREN İDARİ KURUMLAR  75
A. Bakanlıklar  76
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  76
a. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü  77
b. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşları  78
aa. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  78
bb. Maden İşleri Genel Müdürlüğü  79
c. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşları  79
aa. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)  79
bb. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)  81
cc. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)  83
ç. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İlişkili Kuruluşları  84
aa. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  84
2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  85
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  86
4. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  87
a. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı  87
b. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşları  88
aa. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  88
bb. Türkiye Su Enstitüsü  89
cc. Orman Genel Müdürlüğü  90
B. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Şirketler  90
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  90
2. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi - EPİAŞ  91
3. TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)  92
III. YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN ENERJİ TÜRLERİ VE PİYASALARI  93
A. Elektrik Enerjisi Piyasası  99
1. Tanımı ve Özellikleri  99
2. Elektriğin Hukuki Statüsü  101
3. Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Hukuki Durumu  101
4. Türkiye’nin Elektrik Üretimi  107
B. Biyoyakıt Piyasası  109
C. Karbon Piyasası  111
IV. KAPİTALİZM İLE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  113
V. KAMU HİZMETİ TEORİSİ AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  123
VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ  139
VII. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEŞVİK VE YÖNTEMLER  143
A. Üretimi Destekleyen Sistemler  146
1. Sabit Fiyat Tarifesi (Feed-in Tariff/FIT)  146
2. Yenilenebilir Enerji Kota Sistemi (Renewable Portfolio Standarts/RPS)  148
3. İhale Usulleri (Bidding Scheme - Auction)  150
4. Yenilenebilir Enerji Sertifikaları - Yeşil Enerji Sertifikaları (Green Certificates)  150
5. Yatırım Sübvansiyonları  151
6. Sübvansiyonlar ve Krediler  151
7. Net Ölçüm (Net Metering)  151
B. Vergi Politikaları  152
1. Karbon Vergisi  154
2. Diğer Vergi Politikaları ve Teşvikleri  156
C. Yenilenebilir Enerjiyi Kullanmayı Cazip Hale Getiren Diğer Yöntem ve Tedbirler  156
1. Emisyonlara Yönelik Uygulamalar  156
2. Zorla Kapatma (Forced Closure)  157
3. Yeşil Enerji Fonları  158
4. Özel Fonlar  158
5. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerine Sağlanan Fonlar/Yardımlar  158
6. Yatırım Maliyetlerinin Düşürülmesi  159
7. Enerji Verimliliği Yaptırımları/Yükümlülükleri  159
VIII. TÜRKİYE’DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DURUMU  161
A. Yenilenebilir Enerji Teşvikleri  163
1. 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun  163
2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  172
3. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  175
4. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği  176
5. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik  176
6. Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik  177
7. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği  178
8. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği  178
9. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik  179
10. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  180
11. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  180
12. Milli Emlak Genel Tebliği  180
13. Elektrik Dışındaki Enerji Türlerine Teşvikler  181
B. Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu  182
1. Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimi  183
2. Güneş Enerjisi  186
3. Rüzgâr Enerjisi  188
4. Biyokütle Enerjisi  191
5. Jeotermal Enerji  195
6. Hidroenerji (Hidroelektrik Santralleri)  198
7. Hidrojen Enerjisi  207
8. Dalga Enerjisi  208
Sonuç  209
Kaynakça  211
 


Murat Bülbül
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Çalışkan ...
Nisan 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Özgür Biyan
Nisan 2020
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
I. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAVRAMI  13
A. Enerji Nedir?  13
B. Enerji Kaynaklarının Türleri  20
1. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları  20
a. Fosil Yakıtlar  21
b. Nükleer Enerji  26
2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları  26
C. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türleri  27
1. Güneş Enerjisi  27
a. Tanımı ve Özellikleri  27
b. Avantajları  28
b. Dezavantajları  29
2. Deniz ve Okyanus Enerjisi (Dalga, Gel-Git ve Okyanus Termal Enerjisi)  30
3. Rüzgâr Enerjisi  32
a. Tanımı ve Özellikleri  32
b. Avantajları  34
c. Dezavantajları  35
4. Hidrojen Enerjisi  36
a. Tanımı ve Özellikleri  36
b. Avantajları  38
c. Dezavantajları  39
ç. Hidrojen Enerjisine Geçiş İçin Gerekenler  40
5. Jeotermal Enerji  41
6. Hidroenerji (Hidroelektrik Santralleri)  43
a. Tanımı ve Özellikleri  43
b. Avantajları  44
c. Dezavantajları  45
7. Biyokütle Enerjisi  46
a. Tanımı ve Özellikleri  46
b. Avantajları  52
c. Dezavantajları  53
Ç. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Genel Özellikleri  55
1. Yenilenebilir Enerjinin Avantajları  57
a. İstihdam Yaratma Özelliği  58
b. Çevreye Olan Olumlu Etkileri  58
c. Ulusal Ekonomilere Katkı Sağlaması  60
ç. Enerji Arzı Güvenliğine Katkıda Bulunması  62
d. Sosyal ve Ekonomik Gelişmeye Katkı Sağlaması  63
2. Yenilenebilir Enerjinin Dezavantajları  64
a. Sürekliliğe Sahip Olmaması  65
b. Teknoloji Gerektirmesi  65
c. Maliyetlerin Yüksek Olması  66
ç. Çevreye Verilen Zararlar  67
d. Düşük Güç Yoğunluğu  69
D. Yenilenebilir Enerji Kullanımını Ve Üretimini Zorlaştıran Sebepler  69
II. YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSU İLE FAALİYET GÖSTEREN İDARİ KURUMLAR  75
A. Bakanlıklar  76
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  76
a. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü  77
b. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşları  78
aa. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  78
bb. Maden İşleri Genel Müdürlüğü  79
c. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşları  79
aa. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)  79
bb. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)  81
cc. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)  83
ç. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İlişkili Kuruluşları  84
aa. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  84
2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  85
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  86
4. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  87
a. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı  87
b. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşları  88
aa. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  88
bb. Türkiye Su Enstitüsü  89
cc. Orman Genel Müdürlüğü  90
B. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Şirketler  90
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  90
2. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi - EPİAŞ  91
3. TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)  92
III. YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN ENERJİ TÜRLERİ VE PİYASALARI  93
A. Elektrik Enerjisi Piyasası  99
1. Tanımı ve Özellikleri  99
2. Elektriğin Hukuki Statüsü  101
3. Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Hukuki Durumu  101
4. Türkiye’nin Elektrik Üretimi  107
B. Biyoyakıt Piyasası  109
C. Karbon Piyasası  111
IV. KAPİTALİZM İLE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  113
V. KAMU HİZMETİ TEORİSİ AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  123
VI. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ  139
VII. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEŞVİK VE YÖNTEMLER  143
A. Üretimi Destekleyen Sistemler  146
1. Sabit Fiyat Tarifesi (Feed-in Tariff/FIT)  146
2. Yenilenebilir Enerji Kota Sistemi (Renewable Portfolio Standarts/RPS)  148
3. İhale Usulleri (Bidding Scheme - Auction)  150
4. Yenilenebilir Enerji Sertifikaları - Yeşil Enerji Sertifikaları (Green Certificates)  150
5. Yatırım Sübvansiyonları  151
6. Sübvansiyonlar ve Krediler  151
7. Net Ölçüm (Net Metering)  151
B. Vergi Politikaları  152
1. Karbon Vergisi  154
2. Diğer Vergi Politikaları ve Teşvikleri  156
C. Yenilenebilir Enerjiyi Kullanmayı Cazip Hale Getiren Diğer Yöntem ve Tedbirler  156
1. Emisyonlara Yönelik Uygulamalar  156
2. Zorla Kapatma (Forced Closure)  157
3. Yeşil Enerji Fonları  158
4. Özel Fonlar  158
5. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerine Sağlanan Fonlar/Yardımlar  158
6. Yatırım Maliyetlerinin Düşürülmesi  159
7. Enerji Verimliliği Yaptırımları/Yükümlülükleri  159
VIII. TÜRKİYE’DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DURUMU  161
A. Yenilenebilir Enerji Teşvikleri  163
1. 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun  163
2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  172
3. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  175
4. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği  176
5. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik  176
6. Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik  177
7. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği  178
8. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği  178
9. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik  179
10. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  180
11. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  180
12. Milli Emlak Genel Tebliği  180
13. Elektrik Dışındaki Enerji Türlerine Teşvikler  181
B. Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu  182
1. Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretimi  183
2. Güneş Enerjisi  186
3. Rüzgâr Enerjisi  188
4. Biyokütle Enerjisi  191
5. Jeotermal Enerji  195
6. Hidroenerji (Hidroelektrik Santralleri)  198
7. Hidrojen Enerjisi  207
8. Dalga Enerjisi  208
Sonuç  209
Kaynakça  211
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020