Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Hukuku'nda
Müdafiin Yasaklılık Halleri
Eylül 2004 / 1. Baskı / 286 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Savunmanın ideal anlamda fonksiyonunu yerine getirebilmek amacıyla düşünülmüş ve öngörülmüş hususlarla ilgili olarak okuyucu aydınlatan ve bu alandaki bazı yasaklıkların hala sıklıkla ihlal edilmesi durumunda oluşan zarureti gidermeyi hedeflemiş bir çalışmadır. Türk Hukukunda müdafiye ilişkin sınırlamalar, son derece karmaşık mevzuattan seçilerek; sistematik bir düzenlemeyle okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Kavram: Müdafiin Hukuksal Konumu
Yasaklılık Kavramı
Geniş Anlamda Yasaklılık: Genel Yasaklar
Özel Yasaklar
Dar Anlamda Yasaklılık: Alman Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık
Türk Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık
Avukatlık Kanunu
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği
Barkod: 9789753478342
Yayın Tarihi: Eylül 2004
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 286
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
I. KAVRAM  17
A. Müdafiin Hukuksal Konumu  17
1. Müdafiin Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü  17
2. Müdafiin Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü  18
3. Müdafiin Bağımsız Bir Konumu Olduğu Görüşü  19
4. Görüşümüz  20
B. Yasaklılık Kavramı  28
II. GENİŞ ANLAMDA YASAKLILIK  31
A. Genel Yasaklar  32
1. İş ve Dava Engeli Oluşturan Yasaklar  33
a. Bazı İşleri Yapmaktan Yasaklılık  33
b. Belirli Kurumların Aleyhindeki veya Bu Kurumlara Ait Olmayan Dava ve İşleri Takip Yasağı  35
c. Belirli İşleri Kabul Yasağı  37
ca. Yolsuz veya Haksız İşler  38
cb. Menfaati Zıt Tarafların İşleri  39
cc. Daha Önce Belirli Sıfatlarla El Konulmuş İşler  40
cd. Kendisinin Düzenlediği İşlemin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmesini Gerektiren İşler  41
ce. TBB’nin Tespit Ettiği Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Aykırı İşler  43
cf. Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği İşler  44
d. Ücret Sınırlarının Dışında ve Ücretsiz İş ve Dava Kabulü Yasağı  45
2. Yer Engeli Oluşturan Yasaklar  47
a. Evlilik veya Akrabalık Nedeniyle Yasaklılık  47
b. Bazı Görevlerden Ayrılma Nedeniyle Yasaklılık  49
c. Baro Bölgesi Dışında Sürekli Müdafilik Yapma Yasağı  50
3. Büro Yasakları  52
a. Tüzel Kişiliği Haiz ve Ticari Büro Kurma Yasağı  52
b. Birden Fazla veya Ayrı Büro Edinme Yasağı  54
c. Bazı Kişileri Büroda Çalıştırma Yasağı  56
d. Büro Dışında Danışmada Bulunma ve İş kabul Etme Yasağı  57
4. Reklam ve Açıklama Yasakları  58
a. Reklam Yasağı  58
aa. Genel Reklam Yasağı  58
ab. Özel Reklam Yasağı  64
aba. Tabelaya İlişkin Yasaklar  64
abb. Basılı Evraka İlişkin Yasaklar  66
abc. Telefon Rehberine İlişkin Yasaklar  69
abd. Medya İlişkilerine İlişkin Yasaklar  70
abe. İnternete İlişkin Yasaklar  74
abf. Bürolara İlişkin Yasaklar  76
abg. İşbirliğine İlişkin Yasaklar  78
b. Sırrı Açıklama Yasağı  78
ba. Yasakla İlgili Düzenlemeler  78
bb. Yasağın Amacı  79
bc. Yasağın Süjesi  80
bd. Yasağın Konusu  81
be. Yasağa Aykırılık  83
bf. Hukuka Uygunluk Nedenleri  85
bfa. Kanunun Hükmüne Uyma  85
bfb. Haklı Savunma ve Zorda Kalış Durumu  87
bfc. Sır Sahibinin Rızası  89
c. Diğer Açıklama Yasakları  91
ca. Hukuk ve Yasayla İlgisi Olmayan Açıklamalarda Bulunma Yasağı  91
cb. Meslektaşlar Hakkında Açıklama Yapma Yasağı  92
cc. Basına Açıklama Yapma Yasağı  93
B. Özel Yasaklar  95
1. Hazır Bulunma Yasakları  95
a. Sayı Sınırlaması  96
b. Hazır Bulunma Yasağı  100
ba. Hazırlık Soruşturması  100
bb. Son Soruşturma  103
c. Duruşma Salonunda Bulunma Yasağı  105
d. Duruşmayı Terk Etme Yasağı  110
2. Müdafi Tayininden Kaynaklanan Yasaklar  111
a. Tayin Edilen Müdafiin Görevi Red Yasağı  112
b. Tayin Edilen Müdafiin Göreve Devam Etmesi veya Etmemesine İlişkin Yasaklar  114
c. Yargılama Yeri Dışındaki Müdafileri Tayin Yasağı  116
d. Tayin Edilen Müdafiin Görevden Yasaklanması  117
3. Müdafi-Sanık İlişkisi Yasakları  119
a. Aracı Kullanma Yasağı  119
b. Menfaat Çatışması Nedeniyle Birden Fazla Sanığı Savunma Yasağı  122
c. Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yasağı  126
4. Dava Dosyası Yasakları  136
a. Dosyayı İnceleme Yasağı  136
aa. Yargılamanın Hazırlık Soruşturması Aşamasında Olması  137
ab. Hazırlık Evrakının CMUK. m.143/f.3’teki Evraktan Olmaması  1 38
ac. İncelemenin Hazırlık Soruşturmasının Gayesini Tehlikeye Düşürecek Olması  139
ad. Savcının Talebi Üzerine Sulh Hakiminin Karar Vermiş Olması  140
b. Dosyadan Örnek Alma Yasağı  143
5. Vekalet Yasakları  145
a. Vekaletnamesiz Duruşmaya Girme Yasağı  146
b. Vareste Talep Etmeden Yasaklılık  147
c. Vekaletten Çekilme Yasağı  148
d. Aslı Olmayan Vekaletnamenin Örneğini Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Verme Yasağı  148
6. Diğer Özel Yasaklar  152
a. Davanın Hukuki Yönünün Dışındaki Yönüyle İlgilenme Yasağı  152
b. Davayı Uzatma Yasağı  153
c. Tanıklara Talimat Verme Yasağı  154
d. Resmi Kıyafete İlişkin Yasaklar  155
e. Kanun Yoluna Başvurma ve Başvuruyu Geri Alma Yasağı  157
III. DAR ANLAMDA YASAKLILIK  159
A. Alman Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık  159
B. Türk Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık  165
Sonuç  171
EKLER  173
Avukatlık Kanunu  173
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları  269
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği  275
Kaynakça  281
 


Arş. Gör. Selman Dursun
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Aynı Üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptı.
Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
İletişim:
sdursun@istanbul.edu.tr
www.selmandursun.com
Didem Yeldan ...
Temmuz 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Aydın Aşık
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen
Haziran 2020
69.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
I. KAVRAM  17
A. Müdafiin Hukuksal Konumu  17
1. Müdafiin Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü  17
2. Müdafiin Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü  18
3. Müdafiin Bağımsız Bir Konumu Olduğu Görüşü  19
4. Görüşümüz  20
B. Yasaklılık Kavramı  28
II. GENİŞ ANLAMDA YASAKLILIK  31
A. Genel Yasaklar  32
1. İş ve Dava Engeli Oluşturan Yasaklar  33
a. Bazı İşleri Yapmaktan Yasaklılık  33
b. Belirli Kurumların Aleyhindeki veya Bu Kurumlara Ait Olmayan Dava ve İşleri Takip Yasağı  35
c. Belirli İşleri Kabul Yasağı  37
ca. Yolsuz veya Haksız İşler  38
cb. Menfaati Zıt Tarafların İşleri  39
cc. Daha Önce Belirli Sıfatlarla El Konulmuş İşler  40
cd. Kendisinin Düzenlediği İşlemin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmesini Gerektiren İşler  41
ce. TBB’nin Tespit Ettiği Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Aykırı İşler  43
cf. Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği İşler  44
d. Ücret Sınırlarının Dışında ve Ücretsiz İş ve Dava Kabulü Yasağı  45
2. Yer Engeli Oluşturan Yasaklar  47
a. Evlilik veya Akrabalık Nedeniyle Yasaklılık  47
b. Bazı Görevlerden Ayrılma Nedeniyle Yasaklılık  49
c. Baro Bölgesi Dışında Sürekli Müdafilik Yapma Yasağı  50
3. Büro Yasakları  52
a. Tüzel Kişiliği Haiz ve Ticari Büro Kurma Yasağı  52
b. Birden Fazla veya Ayrı Büro Edinme Yasağı  54
c. Bazı Kişileri Büroda Çalıştırma Yasağı  56
d. Büro Dışında Danışmada Bulunma ve İş kabul Etme Yasağı  57
4. Reklam ve Açıklama Yasakları  58
a. Reklam Yasağı  58
aa. Genel Reklam Yasağı  58
ab. Özel Reklam Yasağı  64
aba. Tabelaya İlişkin Yasaklar  64
abb. Basılı Evraka İlişkin Yasaklar  66
abc. Telefon Rehberine İlişkin Yasaklar  69
abd. Medya İlişkilerine İlişkin Yasaklar  70
abe. İnternete İlişkin Yasaklar  74
abf. Bürolara İlişkin Yasaklar  76
abg. İşbirliğine İlişkin Yasaklar  78
b. Sırrı Açıklama Yasağı  78
ba. Yasakla İlgili Düzenlemeler  78
bb. Yasağın Amacı  79
bc. Yasağın Süjesi  80
bd. Yasağın Konusu  81
be. Yasağa Aykırılık  83
bf. Hukuka Uygunluk Nedenleri  85
bfa. Kanunun Hükmüne Uyma  85
bfb. Haklı Savunma ve Zorda Kalış Durumu  87
bfc. Sır Sahibinin Rızası  89
c. Diğer Açıklama Yasakları  91
ca. Hukuk ve Yasayla İlgisi Olmayan Açıklamalarda Bulunma Yasağı  91
cb. Meslektaşlar Hakkında Açıklama Yapma Yasağı  92
cc. Basına Açıklama Yapma Yasağı  93
B. Özel Yasaklar  95
1. Hazır Bulunma Yasakları  95
a. Sayı Sınırlaması  96
b. Hazır Bulunma Yasağı  100
ba. Hazırlık Soruşturması  100
bb. Son Soruşturma  103
c. Duruşma Salonunda Bulunma Yasağı  105
d. Duruşmayı Terk Etme Yasağı  110
2. Müdafi Tayininden Kaynaklanan Yasaklar  111
a. Tayin Edilen Müdafiin Görevi Red Yasağı  112
b. Tayin Edilen Müdafiin Göreve Devam Etmesi veya Etmemesine İlişkin Yasaklar  114
c. Yargılama Yeri Dışındaki Müdafileri Tayin Yasağı  116
d. Tayin Edilen Müdafiin Görevden Yasaklanması  117
3. Müdafi-Sanık İlişkisi Yasakları  119
a. Aracı Kullanma Yasağı  119
b. Menfaat Çatışması Nedeniyle Birden Fazla Sanığı Savunma Yasağı  122
c. Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yasağı  126
4. Dava Dosyası Yasakları  136
a. Dosyayı İnceleme Yasağı  136
aa. Yargılamanın Hazırlık Soruşturması Aşamasında Olması  137
ab. Hazırlık Evrakının CMUK. m.143/f.3’teki Evraktan Olmaması  1 38
ac. İncelemenin Hazırlık Soruşturmasının Gayesini Tehlikeye Düşürecek Olması  139
ad. Savcının Talebi Üzerine Sulh Hakiminin Karar Vermiş Olması  140
b. Dosyadan Örnek Alma Yasağı  143
5. Vekalet Yasakları  145
a. Vekaletnamesiz Duruşmaya Girme Yasağı  146
b. Vareste Talep Etmeden Yasaklılık  147
c. Vekaletten Çekilme Yasağı  148
d. Aslı Olmayan Vekaletnamenin Örneğini Onaylama veya Aslına Aykırı Örnek Verme Yasağı  148
6. Diğer Özel Yasaklar  152
a. Davanın Hukuki Yönünün Dışındaki Yönüyle İlgilenme Yasağı  152
b. Davayı Uzatma Yasağı  153
c. Tanıklara Talimat Verme Yasağı  154
d. Resmi Kıyafete İlişkin Yasaklar  155
e. Kanun Yoluna Başvurma ve Başvuruyu Geri Alma Yasağı  157
III. DAR ANLAMDA YASAKLILIK  159
A. Alman Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık  159
B. Türk Hukukunda Dar Anlamda Yasaklılık  165
Sonuç  171
EKLER  173
Avukatlık Kanunu  173
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları  269
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği  275
Kaynakça  281
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020