Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Elektrikte Kayıp – Kaçak Bedeli Davaları
Mayıs 2016 / 3. Baskı / 872 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 138.00 TL
İndirimli: 74.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Elektrikte kayıp-kaçak bedeli davaları kitabının 2. basısının da kısa sürede tükenmesi üzerine, kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, sayaç okuma ve perakende satış hizmet bedelleri ile diğer konularda, Yargıtay'ın; uygulama, karar ve görüşleri ile yeni emsal içtihatlarının uygulamacılara ilk elden yansıtılması açısından 3. basının hazırlanması zorunluluk hâline gelmiştir.

Eserde;

• Duruşma, temyiz, karar düzeltme kesinlik sının - Görev - Yetki - Görevli yargı yeri

• İtirazın iptali - Menfi tespit - Alacak davalarında kayıp-kaçak bedelinin incelenmesi (re'sen kayıp-kaçak)

• Kayıp-kaçak ve perakende satış hizmeti bedellerinde TRT payı

• Başkası adına olan abonelik üzerinden elektrik enerjisi tüketen fiili kullanıcının dava ehliyeti

• Mesken elektrik abonelerinin THH'nin görev sınırı içinde olan kayıp-kaçak ve diğer bedeller için THH'ye başvurmadan Tüketici Mahkemesine dava açabilmeleri

• Fiili kullanıcının kayıp-kaçak bedelinin iadesi için yargı yoluna başvurabileceği

• Kaçak elektrik kullanımlarında kayıp-kaçak bedeli

• THH kararlarının iptalinde (itiraz) görevli ve yetkili mahkeme - Kesin yetki

• THH'nin itirazın iptali davasına bakamayacağı

• Kayıp-kaçak ve diğer bedellerde bilirkişiden rapor alma zorunluluğu

• Hukukî konularda ve hukukî değerlendirmeler için bilirkişiye başvurulamayacağı

• Kısmî dava - Belirsiz alacak - KDV - Zamanaşımı

• İade davalarında faiz - Kayıp-kaçakta genel işlem koşulları

• Organize Sanayi Bölgelerinde TRT payı

• TRT payının hesaplanmasında matraha dâhil edilecek bedeller

• Cemevlerinin aydınlatma giderlerinde AİHM'in emsal kararı

• YHGKve Daire kararları ışığı altında geniş bir şekilde inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Kayıp – Kaçakta Belirsiz Alacak Davası
Kayıp – Kaçak Bedelinde Genel İşlem Koşulları
Kayıp – Kaçak Bedelinde Usuli Kazanılmış Hak
Kayıp – Kaçak Bedelinin iadesi Yönünde Alacak Davası Açabilecek Aboneler
Kayıp – Kaçak Bedelinde Görevli Yargı Yeri, Mahkeme
Zaman Aşımı, Husumet, Hukuki Yarar
Temyiz Kesinlik Sınırı
Barkod: 9789750237621
Yayın Tarihi: Mayıs 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 872
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
3. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
I. KAYIP–KAÇAK BEDELİ NEDİR?  17
A. Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Uygulama Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?  18
B. Kayıp–Kaçak Bedeli Abonelere Hangi Oranda Yansıtılmaktadır?  18
C. Kayıp–Kaçak Bedeli Uygulaması Niçin Getirilmiştir?  19
D. Kayıp–Kaçak Bedelinin Yasal Dayanağı Nedir?  19
II. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE YARGISAL GELİŞME HANGİ AŞAMALARDAN GEÇMİŞTİR?  24
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun; Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Nihaî Kararı (Karar Düzeltme)  29
B. Bu Karar Ne Anlama Gelmektedir? Elektrik Aboneleri İçin Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  30
1. Kayıp–Kaçak Bedelinin İadesi Yönünde Hangi Aboneler Alacak Davası Açabileceklerdir?  31
2. Kayıp–Kaçak Bedelinde; Mesken Elektrik Aboneliğine İlişkin Yargıtay Kararları  32
3. Mesken Elektrik Aboneliğinde; Kanun Yararına Bozma İstemiyle Dairenin Önüne Gelen Uyuşmazlığa İlişkin Yargıtay Kararı  77
4. Kayıp–Kaçak Bedelinde Mesken Aboneliği Dışındaki Diğer Elektrik Aboneliklerine İlişkin Yargıtay Kararları  78
III. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ YÖNÜNDE ÖZEL BİR MADDE, TİCARÎ ABONENİN İMZALADIĞI BİR ELEKTRİK ALIM SÖZLEŞMESİNE KONMUŞ VE TİCARÎ ABONEDE BU ÖZEL ŞARTI İÇEREN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞSA BU ŞART TİCARÎ ABONEYİ BAĞLAR MI?  167
IV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN İADESİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI  184
V. KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMLARINDA, “KAYIP–KAÇAK” BEDELİ  206
VI. TRT PAYINDA; KAYIP–KAÇAK VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ (PSH) BEDELİ  257
VII. KAYIP–KAÇAK ORANI NEDİR?  278
VIII. ELEKTRİK ABONELERİNDEN FATURA YOLUYLA TAHSİL EDİLEN, SAYAÇ OKUMA, PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ (PSH), İLETİM VE DAĞITIM BEDELLERİNDE, YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİNİN UYGULAMASI NASILDIR?  280
IX. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE USULİ KAZANILMIŞ HAK  347
X. GÖREVLİ MAHKEME  356
A. Kayıp–Kaçak Bedelinin İstirdadı (İadesi) Davalarında Görevli Mahkeme  356
B. Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Olarak Verilen Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının İptali (İtiraz) Davasında Görevli Mahkeme  424
aa. Genel olarak  424
bb. Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının iptali (itirazı) davasında görevli Mahkeme  427
cc. Yargıtay’ın Bu Husustaki Uygulamasını (Emsal) Yansıtan İçtihat Kararları Şu Şekildedir  429
C. Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Olarak Verilen Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının İptali (İtiraz) Davasında Yetkili Mahkeme  458
aa. Genel Olarak  458
bb. Yargıtay’ın Uygulaması  460
cc. Yargıtay’ın Bu Husustaki Uygulamasını (Emsal) Yansıtan İçtihat Kararları Şu Şekildedir  460
D. Kayıp–Kaçak Bedelinin İadesi İstemi İle Açılacak Alacak Davalarında Görevli Yargı Mercii Neresidir? (Adlî Yargı Yeri mi Yoksa İdarî Yargı Yeri midir?)  466
XI. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN İSTİRDADI (İADESİ) DAVALARINDA HUKUKÎ YARAR  494
XII. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN İADESİ DAVALARINDA HUSUMET KİME (PASİF HUSUMET) YÖNELTİLİR? KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN İSTİRDADI DAVASI KİM TARAFINDAN (AKTİF HUSUMET) AÇILABİLİR?  510
XIII. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE ÖN İNCELEMEYLE KARAR VERİLEBİLİR Mİ?  530
XIV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE VEKÂLET ÜCRETİ  533
XV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN İADESİ DAVASINDA TEMYİZ KESİNLİK SINIRI VAR MIDIR? TEMYİZ KESİNLİK SINIRI NASIL BELİRLENİR?  541
XVI. KAYIP–KAÇAK BEDELİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARIN TEMYİZ İNCELEMESİNDE “DURUŞMA KESİNLİK SINIRI” UYGULANIR MI?  591
XVII. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE İKİ KEZ KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEZ, ANCAK BİR KEZ KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEBİLİR  605
XVIII. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE ABONELER TARAFINDAN AÇILAN, ALACAK, İTİRAZIN İPTALİ VE MENFİ TESPİT DAVALARINDA; KAYIP–KAÇAK, İLETİM, DAĞITIM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN ELEKTRİK VE KAÇAK ELEKTRİK BEDELLERİNE DAHİL EDİLİP EDİLMEDİĞİ HUSUSUNDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME İNCELEMESİ NASIL YAPILMAKTADIR? (RE'SEN İNCELEME YAPILIRMI?)  606
XIX. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALMA ZORUNLULUĞU VE BİLİRKİŞİNİN UZMANLIK ALANI  674
XX. ORGANİZE SANAYÎ BÖLGESİ ELEKTRİK ABONELERİNDEN %2 TRT PAYI ALINIR MI?  742
XXI. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA, PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ İLE, (KAYIP–KAÇAK BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANARAK –MATRAHA DÂHİL EDİLEREK– ALINAN) %2 TRT PAYI ÜZERİNDEN ÖDENEN KDV’NİN (%18) İADESİ İSTENEBİLİR Mİ?  765
XXII. MESKEN ELEKTRİK ABONELERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN GÖREV SINIRI İÇİNDE KALAN MİKTAR İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURMADAN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE; KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ VE SAYAÇ OKUMA BEDELLERİ İÇİN DAVA AÇABİLİRLER Mİ?  788
XXIII. MİKTAR İTİBARIYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN GÖREV SINIRI İÇİNDE OLAN; KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ (PSH) BEDELLERİNİN İADESİ İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILIP, İTİRAZ ÜZERİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİYLE (DAVASI) TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE BAŞVURULABİLİR Mİ?  807
XXIV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE YARGILAMANIN İADESİ DAVASI  817
XXV. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA, PERAKENDE SATIŞ, VS. BEDELLERİNİN İADESİ DAVALARINDA; FAİZ  820
XXVI. CEMEVLERİ ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ÖDERLER Mİ? (BUNA BAĞLI OLARAK; KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELİ TAHSİL EDİLİR Mİ?)  849
Kavramlar Dizini  869
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
3. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
I. KAYIP–KAÇAK BEDELİ NEDİR?  17
A. Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Uygulama Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?  18
B. Kayıp–Kaçak Bedeli Abonelere Hangi Oranda Yansıtılmaktadır?  18
C. Kayıp–Kaçak Bedeli Uygulaması Niçin Getirilmiştir?  19
D. Kayıp–Kaçak Bedelinin Yasal Dayanağı Nedir?  19
II. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE YARGISAL GELİŞME HANGİ AŞAMALARDAN GEÇMİŞTİR?  24
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun; Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Nihaî Kararı (Karar Düzeltme)  29
B. Bu Karar Ne Anlama Gelmektedir? Elektrik Aboneleri İçin Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  30
1. Kayıp–Kaçak Bedelinin İadesi Yönünde Hangi Aboneler Alacak Davası Açabileceklerdir?  31
2. Kayıp–Kaçak Bedelinde; Mesken Elektrik Aboneliğine İlişkin Yargıtay Kararları  32
3. Mesken Elektrik Aboneliğinde; Kanun Yararına Bozma İstemiyle Dairenin Önüne Gelen Uyuşmazlığa İlişkin Yargıtay Kararı  77
4. Kayıp–Kaçak Bedelinde Mesken Aboneliği Dışındaki Diğer Elektrik Aboneliklerine İlişkin Yargıtay Kararları  78
III. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ YÖNÜNDE ÖZEL BİR MADDE, TİCARÎ ABONENİN İMZALADIĞI BİR ELEKTRİK ALIM SÖZLEŞMESİNE KONMUŞ VE TİCARÎ ABONEDE BU ÖZEL ŞARTI İÇEREN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMIŞSA BU ŞART TİCARÎ ABONEYİ BAĞLAR MI?  167
IV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN İADESİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI  184
V. KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMLARINDA, “KAYIP–KAÇAK” BEDELİ  206
VI. TRT PAYINDA; KAYIP–KAÇAK VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ (PSH) BEDELİ  257
VII. KAYIP–KAÇAK ORANI NEDİR?  278
VIII. ELEKTRİK ABONELERİNDEN FATURA YOLUYLA TAHSİL EDİLEN, SAYAÇ OKUMA, PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ (PSH), İLETİM VE DAĞITIM BEDELLERİNDE, YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİNİN UYGULAMASI NASILDIR?  280
IX. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE USULİ KAZANILMIŞ HAK  347
X. GÖREVLİ MAHKEME  356
A. Kayıp–Kaçak Bedelinin İstirdadı (İadesi) Davalarında Görevli Mahkeme  356
B. Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Olarak Verilen Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının İptali (İtiraz) Davasında Görevli Mahkeme  424
aa. Genel olarak  424
bb. Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının iptali (itirazı) davasında görevli Mahkeme  427
cc. Yargıtay’ın Bu Husustaki Uygulamasını (Emsal) Yansıtan İçtihat Kararları Şu Şekildedir  429
C. Kayıp–Kaçak Bedeline İlişkin Olarak Verilen Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının İptali (İtiraz) Davasında Yetkili Mahkeme  458
aa. Genel Olarak  458
bb. Yargıtay’ın Uygulaması  460
cc. Yargıtay’ın Bu Husustaki Uygulamasını (Emsal) Yansıtan İçtihat Kararları Şu Şekildedir  460
D. Kayıp–Kaçak Bedelinin İadesi İstemi İle Açılacak Alacak Davalarında Görevli Yargı Mercii Neresidir? (Adlî Yargı Yeri mi Yoksa İdarî Yargı Yeri midir?)  466
XI. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN İSTİRDADI (İADESİ) DAVALARINDA HUKUKÎ YARAR  494
XII. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN İADESİ DAVALARINDA HUSUMET KİME (PASİF HUSUMET) YÖNELTİLİR? KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN İSTİRDADI DAVASI KİM TARAFINDAN (AKTİF HUSUMET) AÇILABİLİR?  510
XIII. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE ÖN İNCELEMEYLE KARAR VERİLEBİLİR Mİ?  530
XIV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE VEKÂLET ÜCRETİ  533
XV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNİN İADESİ DAVASINDA TEMYİZ KESİNLİK SINIRI VAR MIDIR? TEMYİZ KESİNLİK SINIRI NASIL BELİRLENİR?  541
XVI. KAYIP–KAÇAK BEDELİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARIN TEMYİZ İNCELEMESİNDE “DURUŞMA KESİNLİK SINIRI” UYGULANIR MI?  591
XVII. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE İKİ KEZ KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEZ, ANCAK BİR KEZ KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEBİLİR  605
XVIII. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE ABONELER TARAFINDAN AÇILAN, ALACAK, İTİRAZIN İPTALİ VE MENFİ TESPİT DAVALARINDA; KAYIP–KAÇAK, İLETİM, DAĞITIM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN ELEKTRİK VE KAÇAK ELEKTRİK BEDELLERİNE DAHİL EDİLİP EDİLMEDİĞİ HUSUSUNDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME İNCELEMESİ NASIL YAPILMAKTADIR? (RE'SEN İNCELEME YAPILIRMI?)  606
XIX. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELLERİNİN HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALMA ZORUNLULUĞU VE BİLİRKİŞİNİN UZMANLIK ALANI  674
XX. ORGANİZE SANAYÎ BÖLGESİ ELEKTRİK ABONELERİNDEN %2 TRT PAYI ALINIR MI?  742
XXI. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA, PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ İLE, (KAYIP–KAÇAK BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANARAK –MATRAHA DÂHİL EDİLEREK– ALINAN) %2 TRT PAYI ÜZERİNDEN ÖDENEN KDV’NİN (%18) İADESİ İSTENEBİLİR Mİ?  765
XXII. MESKEN ELEKTRİK ABONELERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN GÖREV SINIRI İÇİNDE KALAN MİKTAR İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURMADAN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE; KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ VE SAYAÇ OKUMA BEDELLERİ İÇİN DAVA AÇABİLİRLER Mİ?  788
XXIII. MİKTAR İTİBARIYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN GÖREV SINIRI İÇİNDE OLAN; KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ (PSH) BEDELLERİNİN İADESİ İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILIP, İTİRAZ ÜZERİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİYLE (DAVASI) TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE BAŞVURULABİLİR Mİ?  807
XXIV. KAYIP–KAÇAK BEDELİNDE YARGILAMANIN İADESİ DAVASI  817
XXV. KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA, PERAKENDE SATIŞ, VS. BEDELLERİNİN İADESİ DAVALARINDA; FAİZ  820
XXVI. CEMEVLERİ ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ÖDERLER Mİ? (BUNA BAĞLI OLARAK; KAYIP–KAÇAK, DAĞITIM, İLETİM, SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ BEDELİ TAHSİL EDİLİR Mİ?)  849
Kavramlar Dizini  869
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020