Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İcra Uygulamasında
İhtiyati Haciz
Temmuz 2017 / 1. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma, uygulama ve örneklerden oluşmaktadır. Usul ve yargılama ile ilgili pratikte çok kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

"İhtiyati Haciz Usul ve Uygulama" kitabına ek olarak, icra safahatı ve uygulamadan örneklerle özellikle genç hukukçulara çok faydalı olacağı düşünülmüştür.

Bu eserde;

İhtiyati haciz nedir?

İhtiyati haciz nasıl talep edilir?

İhtiyati hacze nasıl itiraz edilir?

İhtiyati haciz yasa yolu nedir?

İhtiyati haciz nasıl uygulanır?

İcra aşamasında hangi işlemler yapılır?

Sorularına cevaplar aranmıştır.

Eserde, okuyucuya faydalı olacağı düşünülen ihtiyati hacizin yargılama ve icra aşaması ile ilgili en son ve yeni tarihli Yüksek Yargı Kararları incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İcra ve İnfazı
Mahkeme Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Yargıtay Kararları
Dilekçe Örnekleri
Barkod: 9789750243608
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TEMEL AÇIKLAMALAR  17
A. Avukatlı Dosyada Yapılan işlemler  17
a. Talep ve Yargılama  17
b. Kambiyo Senedi İçin İhtiyati Haciz (Çek, Bono)  18
c. Mahkeme Dosyasının Devamı Sırasında İhtiyati Haciz  18
d. Teminatsız İhtiyati Haciz  18
e. İhtiyati Hacze İtiraz – Yasayolu  18
f. İstinaf/–Temyiz Yasayolu  19
g. Teminatın İadesi  19
h. Ücret–i Vekalet  20
B. Avukatsız Dosyada Yapılan İşlemler  20
II. USUL VE YARGILAMA  20
A. Ön İnceleme  20
B. İhtiyati Haciz – Görev  22
a. Yasal Mevzuat  22
b. Görev, Mahkemece Re’sen İncelenir  23
c. Görevsizlik Kararı  24
C. İhtiyati Haciz – Yetki  25
a. Genel İnceleme  25
b. Mahkeme Yetkiyi Resen Araştırmaz  26
c. Sözleşmede Yetki  27
d. Kambiyo Senedine Dayalı Alacaklarda Yetki  27
aa. Bonoya Dayanan Alacaklardan Yetki  28
bb. Çeke Dayanan Alacaklarda Yetki  28
cc. Poliçeye Dayanan Alacaklarda Yetki  28
dd. Mahkeme İlamı ile İlgili Alacaklarda Yetki  29
ee. Birden Fazla Yetkili Mahkeme Bulunması Halinde Yetki  29
e. Yetki İtirazı  29
f. İcra Takibinde Yetki  31
III. İHTİYATİ HACİZDE TANIM VE KAVRAMLAR  31
A. Yasal Mevzuat  31
a. Genel İnceleme  31
b. İspat  33
aa. İhtiyati Haciz Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırması İhtimaline Karşı En Etkili Tedbirdir  34
c. Alacağın Temliki  34
d. Kamu Alacakları  35
e. Menfi Tespit Davası  35
f. Harç ve Teminat  36
aa. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.6.2004 gün ve 04/4–351 Esas, 04/339 sayılı Kararı – Usulsüz Teminat ve İhtiyati Haciz nedeniyle Hakimlere Rücu  38
bb. Yargıtay. 19. H. D. Başkanlığının 10/07/2008 T. 2008/5606 Esas, 2008/7762 Karar sayılı İçtihatı – Teminat  38
g. Kambiyo Senetleri  39
aa. Kambiyo Senetlerinde Borçlu  40
bb. Kambiyo Senetlerinde Alacaklı  41
cc. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Yapılan Takip  42
B. Zamanaşımı  43
a. İhtiyati Hacizde Zamanaşımının İleri Sürülmesi  44
b. Kambiyo Senetleri Olan Bono Poliçe ve Çeklerde Zamanaşımı Süreleri  45
c. Bonolarda Zamanaşımı Süreleri  45
d. Çeklerde Zamanaşımı  45
e. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2009/3834, Karar: 2009/4928, T: 27.04.2009 İçtihadı– Zamanaşımı  45
f. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2003/16322, Karar: 2003/20171, Tarih: 16.10.2003 İçtihadı – Zamanaşımı  46
C. İhtiyati Haciz Kararının İcrası  48
D. İhtiyati Hacze İtiraz  48
E. İhtiyati Haczin Kesinleşmesi  50
F. Yasa Yolu  50
İkinci Bölüm
İHTİYATİ HACİZ – İCRA İŞLEMLERİ
I. İHTİYATİ HACİZ KARARLARININ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE UYGULANMASI  53
A. Yasal Mevzuat  53
B. Uygulumu ve İhtiyati Haciz Talebi  53
C. İhtiyati Haciz Kararlarının İcrası Aşamasında Kullanılan Tensip Zaptı–Haciz Karar Yazı–Alacaklı Tarafından Haczi İstenen Menkul Gayrimenkul İle Üçüncü Şahıslardaki Hak ve Alacaklar İçin Kullanılan Örnek Müzekkereler  55
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR
DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR  75
Dördüncü Bölüm
YARGI KARARLARI
I. İHTİYATI HACİZLE İLGİLİ MAHKEME KARARLARI  97
II. ONANMIŞ İHTİYATI HACİZ EK KARARLARI (ONAMA KARARLARI EKİYLE)  144
III. İHTİYATİ HACİZLE İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  167
IV. YARGITAY İÇTİHATLARI – İHTİYATİ HACZE İTİRAZ – İCRA  183
Kaynakça  229
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TEMEL AÇIKLAMALAR  17
A. Avukatlı Dosyada Yapılan işlemler  17
a. Talep ve Yargılama  17
b. Kambiyo Senedi İçin İhtiyati Haciz (Çek, Bono)  18
c. Mahkeme Dosyasının Devamı Sırasında İhtiyati Haciz  18
d. Teminatsız İhtiyati Haciz  18
e. İhtiyati Hacze İtiraz – Yasayolu  18
f. İstinaf/–Temyiz Yasayolu  19
g. Teminatın İadesi  19
h. Ücret–i Vekalet  20
B. Avukatsız Dosyada Yapılan İşlemler  20
II. USUL VE YARGILAMA  20
A. Ön İnceleme  20
B. İhtiyati Haciz – Görev  22
a. Yasal Mevzuat  22
b. Görev, Mahkemece Re’sen İncelenir  23
c. Görevsizlik Kararı  24
C. İhtiyati Haciz – Yetki  25
a. Genel İnceleme  25
b. Mahkeme Yetkiyi Resen Araştırmaz  26
c. Sözleşmede Yetki  27
d. Kambiyo Senedine Dayalı Alacaklarda Yetki  27
aa. Bonoya Dayanan Alacaklardan Yetki  28
bb. Çeke Dayanan Alacaklarda Yetki  28
cc. Poliçeye Dayanan Alacaklarda Yetki  28
dd. Mahkeme İlamı ile İlgili Alacaklarda Yetki  29
ee. Birden Fazla Yetkili Mahkeme Bulunması Halinde Yetki  29
e. Yetki İtirazı  29
f. İcra Takibinde Yetki  31
III. İHTİYATİ HACİZDE TANIM VE KAVRAMLAR  31
A. Yasal Mevzuat  31
a. Genel İnceleme  31
b. İspat  33
aa. İhtiyati Haciz Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırması İhtimaline Karşı En Etkili Tedbirdir  34
c. Alacağın Temliki  34
d. Kamu Alacakları  35
e. Menfi Tespit Davası  35
f. Harç ve Teminat  36
aa. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.6.2004 gün ve 04/4–351 Esas, 04/339 sayılı Kararı – Usulsüz Teminat ve İhtiyati Haciz nedeniyle Hakimlere Rücu  38
bb. Yargıtay. 19. H. D. Başkanlığının 10/07/2008 T. 2008/5606 Esas, 2008/7762 Karar sayılı İçtihatı – Teminat  38
g. Kambiyo Senetleri  39
aa. Kambiyo Senetlerinde Borçlu  40
bb. Kambiyo Senetlerinde Alacaklı  41
cc. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Yapılan Takip  42
B. Zamanaşımı  43
a. İhtiyati Hacizde Zamanaşımının İleri Sürülmesi  44
b. Kambiyo Senetleri Olan Bono Poliçe ve Çeklerde Zamanaşımı Süreleri  45
c. Bonolarda Zamanaşımı Süreleri  45
d. Çeklerde Zamanaşımı  45
e. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2009/3834, Karar: 2009/4928, T: 27.04.2009 İçtihadı– Zamanaşımı  45
f. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2003/16322, Karar: 2003/20171, Tarih: 16.10.2003 İçtihadı – Zamanaşımı  46
C. İhtiyati Haciz Kararının İcrası  48
D. İhtiyati Hacze İtiraz  48
E. İhtiyati Haczin Kesinleşmesi  50
F. Yasa Yolu  50
İkinci Bölüm
İHTİYATİ HACİZ – İCRA İŞLEMLERİ
I. İHTİYATİ HACİZ KARARLARININ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE UYGULANMASI  53
A. Yasal Mevzuat  53
B. Uygulumu ve İhtiyati Haciz Talebi  53
C. İhtiyati Haciz Kararlarının İcrası Aşamasında Kullanılan Tensip Zaptı–Haciz Karar Yazı–Alacaklı Tarafından Haczi İstenen Menkul Gayrimenkul İle Üçüncü Şahıslardaki Hak ve Alacaklar İçin Kullanılan Örnek Müzekkereler  55
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR
DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR  75
Dördüncü Bölüm
YARGI KARARLARI
I. İHTİYATI HACİZLE İLGİLİ MAHKEME KARARLARI  97
II. ONANMIŞ İHTİYATI HACİZ EK KARARLARI (ONAMA KARARLARI EKİYLE)  144
III. İHTİYATİ HACİZLE İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  167
IV. YARGITAY İÇTİHATLARI – İHTİYATİ HACZE İTİRAZ – İCRA  183
Kaynakça  229
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018