Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 Aralık 2018 Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:2 Aralık 2018

1. Baskı, 
Aralık 2018
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
254
Barkod:
2147930518125
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
20,90
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Dergimizin bu sayısında Kamu Hukuku alanında yazılmış değerli makaleler siz değerli okuyucularımızla buluşturulmaktadır.
Söz konusu yazılarımız, Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA'nın son derece önemli ve tartışmalı bir konuda kaleme aldığı "Terör Örgütleriyle Mücadele Aracı Olarak İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması" başlıklı çalışmasından, Arş. Gör. Mustafa KARATAŞ'ın vergi suçlarına dair dikkat edilmesi gereken bir alanı değerlendiren "Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Bu Suçların Teşebbüse Elverişlilik Noktasında Değerlendirilmesi" isimli çalışmasından, Arş. Gör. Serdar ÜNVER'in yargısal denetim hakkında ilgi çekici bir konuyu irdeleyen "Anayasası Yazılı Olmayan Ülkelerde Yasaların Üstün Normlara Uygunluğunun Yargısal Denetimi" başlıklı incelemesinden ve Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA'nın vergi icra hukuku alanında temel bir kavramı konu edinen "Türk Vergi İcra Hukukunda ‘Devlet' Kavramının Niteliği ve İşlevi" isimli makalesinden oluşmaktadır.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
Terör Örgütleriyle Mücadele Aracı Olarak İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması, Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
.
Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Bu Suçların Teşebbüse Elverişlilik Noktasında Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Mustafa KARATAŞ
.
Anayasası Yazılı Olmayan Ülkelerde Yasaların Üstün Normlara Uygunluğunun Yargısal Denetimi, Arş. Gör. Serdar ÜNVER
.
Türk Vergi İcra Hukukunda "Devlet" Kavramının Niteliği ve İşlevi, Prof. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA
Yorumlar