Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Islah
Ocak 2021 / 4. Baskı / 324 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak2020 78.00 TL 49.90 TL (%37) Sepete Ekle
 2. Ağustos2018 83.00 TL 29.90 TL (%64) Sepete Ekle
   

Islah, medeni usul hukukuna hakim olan katı biçimselliği yumuşatmak ve hukukun temel amacı olan mutlak adaleti gerçekleştirmek noktasında oldukça önem arz etmektedir. Islah, tek taraflı irade beyanı ile kullanılan ve bir davada taraflara sadece bir kez tanınmış olan bir haktır. Bu nedenle tarafların ıslah hakkını çok dikkatli kullanmaları gerekmektedir.

Bu kitapta, ıslahın tarihsel süreç içerisinde kullanımı, ıslahın şartları, özellikle HMK'nın kabulü ile Türk Hukuk sistemine giren belirsiz alacak davası ile ıslahın uygulanışı ve karşılaştırılması, kısmi davada ıslahın uygulanışı, Türk Hukuk sisteminde uzun zamandır tartışma konusu olan bozmadan sonra ıslahın yapılabilip yapılamayacağı ve bu hususta Yargıtay'ın verdiği değişik kararların karşılaştırılması, ıslah yapılamayacak durumlar ve kötü niyetli ıslah halinde mahkemelerin yapması gereken işlemler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken ıslah müessesesinin yanında Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargı ve tahkim konuları ile ilgili temel bilgilere de yer verilmiştir. Böylece okuyucu ve uygulayıcının her uyuşmazlıkta başvurabileceği bir eser ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı
Islahın Şartları ve Çeşitleri
Islah Yoluyla Yapılabilen İşlemler
Islahı Gerektirmeyen ve Islah Yapılamayacak Özel Bazı Durumlar
Tahkim, İdari Yargılama Usulü ve Karşı Davada Islah
Belirsiz Alacak Davası
Kanun Yollarında Islah
Taraf Değişikliği ve Taraf Değişikliğinin Islahla İlişkisi
Barkod: 9789750264962
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 324
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
1. Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ISLAH İLE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ VE ISLAHIN BAZI KURUMLARDAN FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ
§1. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ  27
A. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Islahın Tarihi Gelişimi  27
B. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Bulunan Islaha İlişkin Düzenlemeler  28
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Islaha İlişkin Düzenlemeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler  30
§2. ISLAH KAVRAMI, ISLAHIN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE AMACI İLE ISLAHIN ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞİ  33
A. Islah Kavramı, Islahın Hukukî Niteliği ve Amacı  33
I. Genel Olarak Islah Kavramı  33
II. Islahın Hukukî Niteliği  35
III. Islahın Amacı  37
B. Islahın Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi  39
I. Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde Islah  39
II. Anglo–Amerikan Hukuk Sistemlerinde Islah  42
1. İngiliz Hukukunda Islah  42
2. Amerikan Hukukunda Islah  45
§3. ISLAHIN BENZER KURUMLARDAN FARKLARI VE BU KURUMLARLA BENZERLİKLERİ  47
A. Maddi Hataların Düzeltilmesi  47
B. Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü  51
C. Eski Hâle Getirme  53
İkinci Bölüm
İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA
DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI
§4. GENEL OLARAK İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  57
A. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Kapsamı  57
B. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Uygulanmadığı Davalar  59
C. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Başlamasından Sonra Yeni Ortaya Çıkan Bir Vakıanın İleri Sürülmesi  60
D. Ön İnceleme Duruşmasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  62
E. Mevcut Bir Hayat Olayı Kapsamında İleri Sürülen Yeni Vakıaların İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  63
F. İcra ve İflâs Hukukunda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  64
G. Kanun Yolu Aşamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  68
H. Davaya Hiç Cevap Vermemiş Olan Davalının İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Durumu  70
J. İtiraz ve Def’ilerin İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  71
I. Talebin Daraltılmasının İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  75
K. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının İstisnaları  75
§5. YAZILI VE BASİT YARGILAMA USÛLÜNDE İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  78
A. Yazılı Yargılama Usûlünde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  78
B. Basit Yargılama Usûlünde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  81
§6. TAHKİM VE İDARİ YARGILAMA USÛLÜNDE İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  84
A. Tahkim Yargılamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  84
B. İdari Yargılama Usûlünde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  86
Üçüncü Bölüm
USÛL İŞLEMLERİ, ISLAHIN ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ
§7. GENEL OLARAK USÛL İŞLEMLERİ  91
A. Kavram Olarak Usûl İşlemleri ve Usûl İşlemlerinin Çeşitleri  91
B. Taraf Usûl İşlemleri  92
§8. ISLAHIN ŞARTLARI  99
A. Islaha Elverişli Bir İşlemin Bulunması  101
B. Islahın Taraflarca İstenmesi  103
C. Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  111
I. Genel Olarak Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  111
II. Davaların Yığılmasında Islaha Başvurma Hakkı  114
III. Davaların Birleştirilmesinde Islaha Başvurma Hakkı  115
IV. Terditli Davalarda Islaha Başvurma Hakkı  116
V. Yargılamanın Yenilenmesinde Islaha Başvurma Hakkı  116
VI. Karşı Davada Islaha Başvurma Hakkı  117
VII. İhtiyari ve Mecburi Dava Arkadaşlığında Islaha Başvurma Hakkı  117
VIII. Fer’i Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  119
IX. Davanın İhbarında Islaha Başvurma Hakkı  121
X. Asli Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  122
D. Islaha Başvurma Süresi ve Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  123
I. Islaha Başvurabilme Süresi  123
II. Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  123
III. Bölge Adliye Mahkemesinin İlk Derece Mahkemesinin Kararını Kaldırmasından Sonra Islah Yapılması  133
E. Islah Hakkını Kullananın Karşı Tarafın Uğradığı veya Uğrayabileceği Zararları ve Mahkeme Masraflarını Yatırma Şartı  135
I. Islah Sebebi ile Geçersiz Hâle Gelen İşlemler İçin Yapılan Yargılama Giderleri  136
II. Islah Sebebi ile Karşı Tarafın Uğradığı ve Uğrayabileceği Zararlar  139
III. Teminatın Yatırılma Zamanı ve Sonuçları  140
§9. ISLAHIN ÇEŞİTLERİ  145
A. Tamamen (Kâmilen) Islah  145
B. Kısmi Islah  150
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER, ISLAHI GEREKTİRMEYEN VE ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR
§10. ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER  155
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  155
I. Davanın Sebebi Kavramı  155
II. Dava Sebebinin Islahı  157
B. Talep Sonucunun Değiştirilmesi  160
I. Talep Sonucu (Netice–i Talep) Kavramı  160
II. Talep Sonucunun Islahı  161
III. Talep Sonucunun (Netice–i Talebin) Artırılması  169
§11. ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR  171
A. Davanın Taraflarında Değişiklik Yapılması ve Islah Yoluyla Tarafta Değişiklik Yapılabilip Yapılamayacağı Sorunu  171
I. Taraf Kavramı ve Genel Olarak Taraf Değişikliği  171
II. Tarafta Değişiklik Yapılabilecek Durumlar ve Şartları  173
III. Islah Yoluyla Tarafın Değiştirilebilme Sorunu  177
B. Maddi Hataların Düzeltilmesi  182
C. Talep Sonucunun Azaltılması  183
D. Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalar  184
E. Hukukî Sebebin Değiştirilmesi  186
F. Menfi Tespit ve İstirdat Davalarındaki Özel Durum  187
G. Tasarrufun İptali Davasındaki Özel Durum  192
H. Tenkis Davasında Talep Sonucunun Artırılması  193
I. Islah Yoluyla Yeni Ortaya Çıkmış Vakıaların İleri Sürülmesi  194
J. İtirazın İptali Davasındaki Özel Durum  195
K. Sonradan Delil Gösterilmesinin Islah Yoluyla Mümkün Olup Olamayacağı Sorunu  199
§12. ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR  201
A. Islah ile Karşı Dava Açılamaması  201
B. İkinci Tanık Listesi Verilememesi  203
C. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu  207
D. Manevi Tazminat Davalarında Dava Değerinin Islah Yoluyla Artırılabilip Artırılamayacağı Sorunu  209
E. Seçimlik Hakkın Kullanılmasında Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı  213
F. İcra Mahkemelerinde Yapılan Yargılamalarda Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  218
I. Şikâyet Yargılamasında Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  218
II. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolunda Borca ya da İmzaya Yönelik İtiraza İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  221
III. İtirazın Kaldırılmasına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  222
IV. Hacizde İstihkak Davalarına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  224
G. Kanun Yollarında Islaha Başvurulamaması  225
Beşinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜ VE TAHKİMDE ISLAH, ISLAHIN BELİRSİZ
ALACAK DAVASIYLA İLİŞKİSİ VE ISLAHIN SONUÇLARI
§13. İDARİ YARGILAMA USULÜ İLE TAHKİMDE ISLAH  229
A. İdari Yargılama Usulünde Islah  229
B. Hakem Yargılamasında Islah  233
I. İç Tahkimde Islah  233
II. Milletlerarası Tahkimde Islah  236
§14. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ ISLAH İLE İLİŞKİSİ  236
A. Belirsiz Alacak Davasının Hukukî Niteliği  236
I. Türk Hukuk Sisteminde Talep Sonucunun Belirli Olma Zorunluluğu  236
II. Belirsiz Alacak Davasının Tanımı ve Hukukî Niteliği  240
III. Belirsiz Alacak Davasının Amacı ve Kapsamı  241
IV. Belirsiz Alacak Davasının Şartları  243
B. Belirsiz Alacak Davasının Kısmi Dava ile Karşılaştırılması  245
C. Belirsiz Alacak Davasının Islah ile Bağlantısı  250
§15. ISLAHIN SONUÇLARI  253
A. Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  253
I. Genel Olarak Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  253
II. Islah Sonrası Eski İşlemlerin Durumu ve Sonuçları  255
III. Tamamen Islah ve Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  255
1. Tamamen Islah Bakımından Sonuçları  255
2. Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  257
IV. Islah ile Önceki İşlemlerin Sonuçlarında Oluşan Durum  258
V. Islahtan Sonra Yapılması Gereken İşlemlerin Yapılmamasının Sonuçları  260
VI. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu ve Islahın Faiz İle İlgili Sonuçları  262
1. Genel Olarak Faiz Kavramı  262
2. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  263
B. Islah Hakkının Kullanılmasının Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları  268
I. Islah Hakkının Kullanılmasının Genel Olarak Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları  268
II. Islah Hakkının Kullanılmasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Bakımından Sonuçları  270
1. Tamamen Islah Bakımından Sonuçları  270
2. Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  271
C. Islah Hakkı Kullanıldıktan Sonra Islahtan Vazgeçme  273
D. Kötü Niyetli Islah ve Sonuçları  276
I. Kötü Niyetli Islah  276
II. Kötü Niyetli Islahın Sonuçları  277
Sonuç  281
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  317
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
1. Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ISLAH İLE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ VE ISLAHIN BAZI KURUMLARDAN FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ
§1. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ  27
A. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Islahın Tarihi Gelişimi  27
B. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Bulunan Islaha İlişkin Düzenlemeler  28
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Islaha İlişkin Düzenlemeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler  30
§2. ISLAH KAVRAMI, ISLAHIN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE AMACI İLE ISLAHIN ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞİ  33
A. Islah Kavramı, Islahın Hukukî Niteliği ve Amacı  33
I. Genel Olarak Islah Kavramı  33
II. Islahın Hukukî Niteliği  35
III. Islahın Amacı  37
B. Islahın Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi  39
I. Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde Islah  39
II. Anglo–Amerikan Hukuk Sistemlerinde Islah  42
1. İngiliz Hukukunda Islah  42
2. Amerikan Hukukunda Islah  45
§3. ISLAHIN BENZER KURUMLARDAN FARKLARI VE BU KURUMLARLA BENZERLİKLERİ  47
A. Maddi Hataların Düzeltilmesi  47
B. Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü  51
C. Eski Hâle Getirme  53
İkinci Bölüm
İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA
DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI
§4. GENEL OLARAK İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  57
A. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Kapsamı  57
B. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Uygulanmadığı Davalar  59
C. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Başlamasından Sonra Yeni Ortaya Çıkan Bir Vakıanın İleri Sürülmesi  60
D. Ön İnceleme Duruşmasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  62
E. Mevcut Bir Hayat Olayı Kapsamında İleri Sürülen Yeni Vakıaların İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  63
F. İcra ve İflâs Hukukunda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  64
G. Kanun Yolu Aşamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  68
H. Davaya Hiç Cevap Vermemiş Olan Davalının İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Durumu  70
J. İtiraz ve Def’ilerin İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  71
I. Talebin Daraltılmasının İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  75
K. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının İstisnaları  75
§5. YAZILI VE BASİT YARGILAMA USÛLÜNDE İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  78
A. Yazılı Yargılama Usûlünde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  78
B. Basit Yargılama Usûlünde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  81
§6. TAHKİM VE İDARİ YARGILAMA USÛLÜNDE İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  84
A. Tahkim Yargılamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  84
B. İdari Yargılama Usûlünde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  86
Üçüncü Bölüm
USÛL İŞLEMLERİ, ISLAHIN ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ
§7. GENEL OLARAK USÛL İŞLEMLERİ  91
A. Kavram Olarak Usûl İşlemleri ve Usûl İşlemlerinin Çeşitleri  91
B. Taraf Usûl İşlemleri  92
§8. ISLAHIN ŞARTLARI  99
A. Islaha Elverişli Bir İşlemin Bulunması  101
B. Islahın Taraflarca İstenmesi  103
C. Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  111
I. Genel Olarak Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  111
II. Davaların Yığılmasında Islaha Başvurma Hakkı  114
III. Davaların Birleştirilmesinde Islaha Başvurma Hakkı  115
IV. Terditli Davalarda Islaha Başvurma Hakkı  116
V. Yargılamanın Yenilenmesinde Islaha Başvurma Hakkı  116
VI. Karşı Davada Islaha Başvurma Hakkı  117
VII. İhtiyari ve Mecburi Dava Arkadaşlığında Islaha Başvurma Hakkı  117
VIII. Fer’i Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  119
IX. Davanın İhbarında Islaha Başvurma Hakkı  121
X. Asli Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  122
D. Islaha Başvurma Süresi ve Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  123
I. Islaha Başvurabilme Süresi  123
II. Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  123
III. Bölge Adliye Mahkemesinin İlk Derece Mahkemesinin Kararını Kaldırmasından Sonra Islah Yapılması  133
E. Islah Hakkını Kullananın Karşı Tarafın Uğradığı veya Uğrayabileceği Zararları ve Mahkeme Masraflarını Yatırma Şartı  135
I. Islah Sebebi ile Geçersiz Hâle Gelen İşlemler İçin Yapılan Yargılama Giderleri  136
II. Islah Sebebi ile Karşı Tarafın Uğradığı ve Uğrayabileceği Zararlar  139
III. Teminatın Yatırılma Zamanı ve Sonuçları  140
§9. ISLAHIN ÇEŞİTLERİ  145
A. Tamamen (Kâmilen) Islah  145
B. Kısmi Islah  150
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER, ISLAHI GEREKTİRMEYEN VE ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR
§10. ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER  155
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  155
I. Davanın Sebebi Kavramı  155
II. Dava Sebebinin Islahı  157
B. Talep Sonucunun Değiştirilmesi  160
I. Talep Sonucu (Netice–i Talep) Kavramı  160
II. Talep Sonucunun Islahı  161
III. Talep Sonucunun (Netice–i Talebin) Artırılması  169
§11. ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR  171
A. Davanın Taraflarında Değişiklik Yapılması ve Islah Yoluyla Tarafta Değişiklik Yapılabilip Yapılamayacağı Sorunu  171
I. Taraf Kavramı ve Genel Olarak Taraf Değişikliği  171
II. Tarafta Değişiklik Yapılabilecek Durumlar ve Şartları  173
III. Islah Yoluyla Tarafın Değiştirilebilme Sorunu  177
B. Maddi Hataların Düzeltilmesi  182
C. Talep Sonucunun Azaltılması  183
D. Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalar  184
E. Hukukî Sebebin Değiştirilmesi  186
F. Menfi Tespit ve İstirdat Davalarındaki Özel Durum  187
G. Tasarrufun İptali Davasındaki Özel Durum  192
H. Tenkis Davasında Talep Sonucunun Artırılması  193
I. Islah Yoluyla Yeni Ortaya Çıkmış Vakıaların İleri Sürülmesi  194
J. İtirazın İptali Davasındaki Özel Durum  195
K. Sonradan Delil Gösterilmesinin Islah Yoluyla Mümkün Olup Olamayacağı Sorunu  199
§12. ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR  201
A. Islah ile Karşı Dava Açılamaması  201
B. İkinci Tanık Listesi Verilememesi  203
C. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu  207
D. Manevi Tazminat Davalarında Dava Değerinin Islah Yoluyla Artırılabilip Artırılamayacağı Sorunu  209
E. Seçimlik Hakkın Kullanılmasında Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı  213
F. İcra Mahkemelerinde Yapılan Yargılamalarda Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  218
I. Şikâyet Yargılamasında Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  218
II. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolunda Borca ya da İmzaya Yönelik İtiraza İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  221
III. İtirazın Kaldırılmasına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  222
IV. Hacizde İstihkak Davalarına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  224
G. Kanun Yollarında Islaha Başvurulamaması  225
Beşinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜ VE TAHKİMDE ISLAH, ISLAHIN BELİRSİZ
ALACAK DAVASIYLA İLİŞKİSİ VE ISLAHIN SONUÇLARI
§13. İDARİ YARGILAMA USULÜ İLE TAHKİMDE ISLAH  229
A. İdari Yargılama Usulünde Islah  229
B. Hakem Yargılamasında Islah  233
I. İç Tahkimde Islah  233
II. Milletlerarası Tahkimde Islah  236
§14. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ ISLAH İLE İLİŞKİSİ  236
A. Belirsiz Alacak Davasının Hukukî Niteliği  236
I. Türk Hukuk Sisteminde Talep Sonucunun Belirli Olma Zorunluluğu  236
II. Belirsiz Alacak Davasının Tanımı ve Hukukî Niteliği  240
III. Belirsiz Alacak Davasının Amacı ve Kapsamı  241
IV. Belirsiz Alacak Davasının Şartları  243
B. Belirsiz Alacak Davasının Kısmi Dava ile Karşılaştırılması  245
C. Belirsiz Alacak Davasının Islah ile Bağlantısı  250
§15. ISLAHIN SONUÇLARI  253
A. Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  253
I. Genel Olarak Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  253
II. Islah Sonrası Eski İşlemlerin Durumu ve Sonuçları  255
III. Tamamen Islah ve Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  255
1. Tamamen Islah Bakımından Sonuçları  255
2. Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  257
IV. Islah ile Önceki İşlemlerin Sonuçlarında Oluşan Durum  258
V. Islahtan Sonra Yapılması Gereken İşlemlerin Yapılmamasının Sonuçları  260
VI. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu ve Islahın Faiz İle İlgili Sonuçları  262
1. Genel Olarak Faiz Kavramı  262
2. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  263
B. Islah Hakkının Kullanılmasının Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları  268
I. Islah Hakkının Kullanılmasının Genel Olarak Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları  268
II. Islah Hakkının Kullanılmasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Bakımından Sonuçları  270
1. Tamamen Islah Bakımından Sonuçları  270
2. Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  271
C. Islah Hakkı Kullanıldıktan Sonra Islahtan Vazgeçme  273
D. Kötü Niyetli Islah ve Sonuçları  276
I. Kötü Niyetli Islah  276
II. Kötü Niyetli Islahın Sonuçları  277
Sonuç  281
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021