Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması
Şubat 2021 / 1. Baskı / 394 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

BAU-BAP tarafından desteklenen "Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları İle Uyumlaştırılması Projesi", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Aslı Makaracı Başak, Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, Dr. Öğretim Üyesi Gülen Sinem Tek ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir, Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun ve Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver tarafından yürütülmektedir. Projede, Türk Medeni Hukuk hükümlerinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ışığında, özellikle çocuğun üstün yararı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve gerekli görülen yerde değişiklik önerilerinde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Bahçeşehir Üniversitesi'nde 28.02.2020 tarihinde bir sempozyum düzenlenmiş, evlat edinme, soybağının hükümleri, velayetin kapsamı ve çocuğun kişivarlığının korunmasına ilişkin hükümler incelenmiştir. Bu kitap genel itibari ile sempozyumda sunulan tebliğlerin düzenlenmiş metinlerinden oluşmaktadır."

Konu Başlıkları
Soybağı
Erkeğin Ölümünden Sonra Gerçekleştirilen Döllenme (Postmortal Döllenme) ve Bu Döllenme Sonucunda Doğan Çocuğun Menfaatinin Korunması, Nurten İnce Akman
Velayet Altında Olan Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Küçüğün Rızası, Arzu Genç Arıdemir
Evlat Edinmede Miras Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar, M. Murat İnceoğlu – Ece Baş Süzel
Evlat Edinme Hukukunda Güncel Gelişmeler, Canan Yılmaz
Soybağının Hükümleri
Boşanmadan Sonra Birlikte Velayet, Fulya Erlüle
Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı ve Uygulamadaki Sorunlar, Sanem Aksoy Dursun
Yargıtay Kararları Işığında İştirak Nafakası, Tülay Aydın Ünver
Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Hukuki Değerlendirmesi, Gülen Sinem Tek – Seda Gökçe Turan
Velayetin Kapsamı
Türk Medeni Kanunu Kapsamında Çocuğun Eğitim Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlarına İlişkin Değerlendirmeler, Mehmet Erdem – İsmail Dede
Velayetin Ana Babaya Yüklediği Görev ve Yetkilerin Kullanılmasının Üçüncü Kişilere Bırakılması ve Sınırları, Ahu Ayanoğlu
Türk Aile Hukukunda Çocuğun Katılım Hakkı, Bahar Öcal Apaydın – Selin Hışım
B.M Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Aşkın Topuzoğlu
Çocuğun Korunması
Çocuğun Kişilik Haklarının Ebeveynine Karşı Korunması, Murat Topuz
TMK347 Hükmünün (Hayata Göre) Serbest Yorumu, Herdem Belen
Bebeklik Dönemi Zorunlu Aşı Uygulamaları, Aslı Makaracı Başak – Seda Öktem Çevik
Barkod: 9789750266539
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 394
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Kısım
SOYBAĞI
ERKEĞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖLLENME (POSTMORTAL DÖLLENME) VE BU DÖLLENME SONUCUNDA DOĞAN ÇOCUĞUN MENFAATİNİN KORUNMASI  19
  Nurten İNCE AKMAN
I. GİRİŞ  19
II. YAPAY DÖLLENME KAVRAMI  21
III. ÜREME HÜCRESİNİN VEYA YAPAY OLARAK DÖLLENMİŞ EMBRİYONUN EŞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KULLANILMASI  23
A. Genel Olarak  23
B. Yasaklayan Hukuk Düzenlerindeki Düzenlemeler  25
C. İzin Veren Hukuk Düzenlerindeki Düzenlemeler  26
D. Almanya ve Türk Hukuk Düzenindeki Düzenlemeler  34
IV. POSTMORTAL DÖLLENMENİN ÇOCUĞUN MENFAATİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  44
A. Postmortal Döllenmeyi Çocuğun Menfaati Açısından Reddeden Görüş  44
B. Postmortal Döllenmeyi Çocuğun Menfaati Açısından Kabul Eden Görüş  48
V. POSTMORTAL DÖLLENMENİN EBEVEYNLERİN HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  54
A. Postmortal Döllenmeyi Ebeveynlerin Hakları Açısından Kabul Eden Görüş  54
B. Postmortal Döllenmeyi Ebeveynlerin Hakları Açısından Reddeden Görüş  60
V. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ  61
VI. SONUÇ  68
KAYNAKÇA  70
VELAYET ALTINDA OLAN KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE KÜÇÜĞÜN RIZASI  75
  Arzu GENÇ ARIDEMİR
GENEL OLARAK  75
I. KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNMEYE RIZA VERME HAKKININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  76
A. Amacı  76
B. Rıza Verme Hakkının Niteliği  77
II. KÜÇÜĞÜN RIZA VERME HAKKINI KULLANABİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN KOŞULLAR  77
A. Küçüğün Ayırt Etme Gücüne Sahip Olması  77
B. Küçük Tarafından Evlat Edinmeye Rıza Verildiğinin Beyan Edilmesi  79
1. Rızanın Serbest İrade İle Verilmesi ve Somut Olması  79
2. Rızanın Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olmaması  80
3. Küçüğün Karar Verme Sürecinde Görüşünün Açıklanmasından Önce Yeterli Şekilde Bilgilendirilmesi ve Aydınlatılması  80
4. Rıza Açıklamasının Mahkemeye Yapılması  81
5. Rızanın Açıklanma Zamanı  82
6. Rızanın Şekli  82
7. Rıza Açıklamasının Geri Alınması  82
III. RIZANIN ALINMAMIŞ OLMASININ YA DA GEÇERLİLİK ŞARTLARINI TAŞIMAMASININ EVLAT EDİNMEYE ETKİSİ  83
IV. ANA VE BABANIN RIZASI  84
A. Amacı, Hukuki Niteliği, Hakkın Kullanılmasının Genel Olarak Koşulları  84
1. Amacı  84
2. Rıza Verme Hakkının Hukuki Niteliği  85
3. Rıza Verme Hakkının Kullanılmasının Koşulları  85
B. Anne ve /veya Babanın Rızasının Aranmaması  87
1. Sebepleri  87
2. Anne ve/veya Babanın Rızasının Alınmamasına Dair Karar  90
C. Anne ve/veya Babanın Rızasının Alınmamasının veya Rıza Açıklamasının Geçerli Olmamasının Sonuçları  92
1. Esasa İlişkin Eksiklikler Bulunması Halinde  92
2. Şekle İlişkin Eksiklikler Bulunması Halinde  93
D. Ana ve Babanın Rıza Verme Hakkının Soybağına Mı Yoksa Velayet Hakkına Mı Bağlı Olduğu Sorunu  93
1. Anne ve Babanın Rıza Verme Hakkına İlişkin Öğretideki Görüşlerin Değerlendirilmesi  93
2. Anne ve Babanın Rıza Açıklama Hakkının Soybağına Bağlı Olmasının Doğuracağı Sonuçlar  94
SONUÇ  97
KAYNAKÇA  99
EVLAT EDİNMEDE MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR  101
  M. Murat İNCEOĞLU – Ece BAŞ SÜZEL
GİRİŞ  101
I. GENEL OLARAK EVLAT EDİNME REJİMLERİ  102
II. MİRAS HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER VE ORTAYA ÇIKARTTIĞI SORUNLAR  106
A. Evlat Edinilene, Evlat Edinenlerin Mirasçı Olamayıp, Biyolojik Ailenin Mirasçı Olabilmesi  106
1. Sorunun Ortaya Konulması  106
2. Türk Hukuku Açısından Mevcut Yapıda (Kısmi) Çözüm Önerileri  108
a. Feragat Sözleşmesi ve Aile Vakfı  108
b. Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) ve Mirastan Yoksunluk  112
c. Art Mirasçı Atanması  116
B. Evlat Edinilenin, Evlat Edinenin Hısımlarıyla Hukuki Bağının Bulunmaması Sorunu  119
III. SONUÇ YERİNE: KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ  120
KAYNAKÇA  124
EVLAT EDİNME HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER  127
  Canan YILMAZ
I. GENEL OLARAK 27.11.2008 TARİHLİ “ÇOCUKLARIN EVLAT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN (REVİZE EDİLMİŞ) AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ” HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARIN EVLAT EDİNİLMESİ  128
II. GENEL OLARAK ULUSAL YASAL DÜZENLEMELERDE VE ÖZELLİKLE İSVİÇRE MEDENİ KANUNU (ZGB) VE ALMAN MEDENİ KANUNU (BGB) ÇERÇEVESİNDE EVLAT EDİNME HÜKÜMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER  129
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI  135
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE TEK BAŞINA EVLAT EDİNME VE BİRLİKTE EVLAT EDİNME  138
1. 01.01.2018 Tarihli Revizyon Çerçevesinde İsviçre Medeni Kanunu’nda Tek Başına ve Birlikte Evlat Edinme  138
a. İsviçre Medeni Kanunu Çerçevesinde Tek Başına Evlat Edinme: (Tescil Edilmiş Birliktelikler Açısından da)  139
b. Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi  140
aa. Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarındaki Kişiler  141
bb. Fiili Hayat Ortaklığındaki Kişiler  142
2. Alman Medeni Kanunu (BGB) Çerçevesinde Tek Başına ve Birlikte Evlat Edinme  143
V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE EVLAT EDİNENİN ASGARİ YAŞI  149
VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE EVLATLIK İLE EVLAT EDİNEN ARASINDAKİ ASGARİ VE AZAMİ YAŞ FARKI  151
VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE EVLAT EDİNMEDE RIZA  153
VIII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE GİZLİ BİLGİYE ERİŞİM  156
İkinci Kısım
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
BOŞANMADAN SONRA BİRLİKTE VELAYET  161
  Fulya ERLÜLE
A. GENEL OLARAK  161
B. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE ULUSLARARASI METİNLERDE BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN KULLANILMASI  164
C. HUKUKUMUZ BAKIMINDAN BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN KULLANILMASI VE BİRLİKTE VELAYETİN UYGULANABİLİRLİĞİ  171
SONUÇ  179
KAYNAKÇA  181
ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR  183
  Sanem AKSOY DURSUN
GİRİŞ  183
1. KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKININ İÇERİĞİ  185
2. ÇOCUĞUN DİNLENME HAKKI VE SINIRLARI  188
3. KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKININ SINIRLARI  191
a. Genel Olarak  191
b. Medeni Kanun’a Göre Kişisel İlişki Kurma Hakkının Sınırları  191
4. HAKKIN KULLANILMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR  193
SONUÇ  196
KAYNAKÇA  198
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞTİRAK NAFAKASI  199
  Tülay AYDIN ÜNVER
GENEL OLARAK  199
I. İŞTİRAK NAFAKASINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI  201
II. NAFAKA MİKTARININ BELİRLENMESİ  203
III. NAFAKA MİKTARININ DEĞİŞMESİ  207
IV. NAFAKANIN ÖDENME ŞEKLİ  211
V. İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN TARTIŞMALI HUSUSLAR  213
1. Talep Edilmediği Halde Hâkim Tarafından Re’sen İştirak Nafakasına Hükmedilmesi  213
2. Çocuğun Gelirinin Kendi Masraflarını Karşılayacak Miktarda Olması Halinde Nafakanın Ödenmesi  214
3. Velayet Hakkına Sahip Olan Ana ya da Babanın İştirak Nafakası Talep Etmediğini Beyan Etmesinin Etkisi  215
KAYNAKÇA  219
EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMU VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ  221
  Gülen Sinem TEK – Seda Gökçe TURAN
GİRİŞ  221
I. EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMUNUN TANIMI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  224
A. Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun Tanımı  224
B. Boşanma Özelinde Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun Çocuklar Üzerindeki Etkisi  227
II. EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ  238
A. Birbirini Tamamlayan İki İlke: Çocuğun Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Çocuğun Üstün Yararı  239
B. Ebeveyne Yabancılaşan Çocuk Özelinde Varılacak Sonuç  241
SONUÇ VE ÖNERİLER  244
KAYNAKÇA  246
Üçüncü Kısım
VELAYETİN KAPSAMI
TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VE
BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  251
  Mehmet ERDEM – İsmail DEDE
GİRİŞ  251
I. EĞİTİMİN HAK OLARAK ÖNEMİ VE MEVZUATIMIZDAKİ YERİ  252
II. TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM İLİŞKİLERİ  254
A. Genel Olarak Eğitim İlişkisi  254
B. Şekli Anlamda Eğitim İlişkisi  255
C. Maddi Anlamda Eğitim İlişkisi  256
III. ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SAHİP OLDUĞU İMKANLAR  259
A. Nafaka  260
B. Çocuğun Korunmasına İlişkin Hükümler  261
C. Edimi Ret Hakkı  262
D. Kişi Varlığı Zararlarının Tazmini  263
SONUÇ  264
KAYNAKÇA  266
VELAYETİN ANA BABAYA YÜKLEDİĞİ GÖREV VE YETKİLERİN KULLANILMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BIRAKILMASI VE SINIRLARI  269
  Ahu AYANOĞLU
I. VELAYETİN ANLAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  269
1. Velayetin Anlamı  269
2. Genel Olarak Velayete Sahip Olanlar  271
3. Velayetin Hukuki Niteliği  272
II. VELAYETİN KAPSAMINA GİREN YETKİLERİN KULLANILMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BIRAKILMASI VE SINIRLARI  274
1. Çocuğun Şahsı ve Çocuk Malları Bakımından Genel Olarak Velayetin Kapsamı  274
2. Velayetin Kapsamına Giren Yetkilerin Kullanılmasının Üçüncü Kişilere Bırakılması  276
KAYNAKÇA  282
TÜRK AİLE HUKUKUNDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI  285
  Bahar ÖCAL APAYDIN – Selin HIŞIM
GİRİŞ  285
I. ÇOCUK KAVRAMI  286
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI  288
A. Genel Olarak  288
B. Katılım Hakkının Kapsamı  289
C. Katılım Hakkının Kullanılması  290
1. Genel Olarak Çocuğun Katılım Hakkını Kullanması  290
2. Çocuğu Etkileyen Adli ve İdari İşlem Bakımından Çocuğun Katılım Hakkını Kullanması  292
D. Katılım Hakkının Çocuğun Diğer Hakları ile İlişkisi  293
1. Çocuğun Yönlendirilme ve Rehberlik Alma Hakkı ile Katılım Hakkı  293
2. Çocuğun Bilgiye Erişim Hakkı ve Katılım Hakkı  293
3. Ayrımcılık Yasağı ve Çocuğun Katılım Hakkı  294
4. Çocuğun Üstün Yararı İlkesi ve Katılım Hakkı  294
III. DİĞER MİLLETLERARASI BELGELERDE ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI  296
A. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  296
B. 2003 Avrupa Konseyi Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi  297
C. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Katılım Hakkına Yaklaşımı  297
1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Katılım Hakkı  297
2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında Katılım Hakkı  299
IV. ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KATILIM HAKKINA YAKLAŞIMI  301
A. Anayasa’da Katılım Hakkı  301
B. Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Katılım Hakkı  303
V. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN VE YARGITAY’IN KATILIM HAKKINA YAKLAŞIMI  304
A. Türk Medeni Kanunu’nda Katılım Hakkı  304
B. Yargıtay İçtihatlarında Katılım Hakkı  309
VI. AİLE HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN YARGILAMALARDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKINI KULLANMASI BAKIMINDAN ÇOCUĞUN YAŞI  312
A. Genel Olarak  312
B. Farklı Hukuk Düzenlerindeki Yaklaşımlar  313
SONUÇ  317
KAYNAKÇA  320
B.M ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME VE ÇOCUK HAKLARININ UYGULANMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  325
  Aşkın TOPUZOĞLU
B.M ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME  326
ÇOCUK HAKLARININ UYGULANMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  329
KAYNAKLAR  337
Dördüncü Kısım
ÇOCUĞUN KORUNMASI
ÇOCUĞUN KİŞİLİK HAKLARININ EBEVEYNİNE KARŞI KORUNMASI  341
  Murat TOPUZ
I. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  341
II. EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK KİŞİLİK HAK İHLALLERİ  341
III. HUKUKİ YOLLAR  345
TMK 347 HÜKMÜNÜN (HAYATA GÖRE) SERBEST YORUMU  349
  Herdem BELEN
GİRİŞ  349
ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR (:KÖTÜLÜK)  351
KÖTÜLÜĞÜN ÖZNELERİ  351
ÇOCUĞUN YETİŞTİRİLMESİNDE KÖTÜLÜKLERİN SÜREÇLERİ/YANSIMALARI  353
KÖTÜLÜKLERİN YIKICI SONUÇLARI  355
KÖTÜLÜKLERİN YIKICI OLMAYAN SONUÇLARI  357
İNCİTİLMİŞ ÇOCUKLARDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  358
MİLLER SAPTAMALARI/YORUMLARI  359
ANLATILANLARIN DÜNYA ÇAPINDA ÇARPICI ÖRNEĞİ: ADOLF HİTLER  360
SON SÖZLER  362
BEBEKLİK DÖNEMİ ZORUNLU AŞI UYGULAMALARI  363
  Aslı MAKARACI BAŞAK – Seda ÖKTEM ÇEVİK
GİRİŞ  363
A. 2015 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE ÖNCESİNDEKİ VE SONRASINDAKİ BEBEKLİK DÖNEMİ AŞI UYGULAMASI  365
1. Anayasa Mahkemesi Kararı Öncesi Yargıtay Uygulaması  365
2. Anayasa Mahkemesi’nin Halime Sare Aysal Başvurusu ve Kararı  366
3. 2015 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında Bebeklik Dönemi Aşı Uygulaması  370
B. BEBEKLİK DÖNEMİ AŞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ  372
KAYNAKÇA  380
DEĞERLENDİRMELER
DEĞERLENDİRMELER  383
  Saibe OKTAY ÖZDEMİR
I. AİLE HUKUKUNUN KAVRAMLARI VE TANIDIĞI HAKLAR DURAĞAN DEĞİLDİR  383
II. HUKUK KURALINDA OLMASI GEREKEN HAKKANİYET SOMUT OLAY ÖZELLİKLERİNİ DİKKATE ALARAK SAĞLANABİLİR  385
III. ÇOCUKLA İLGİLİ ÜSTÜN YARAR, BAZI KURUMLARDA DOĞRUDAN VAR SAYILMALI, BAZI KURUMLARDA DA ÇOCUĞUN İRADESİ VE İSTEĞİNİN YERİNE GEÇEREK AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI VE YOKLUĞUNU BELİRLEYECEK İŞLEV GÖRMELİDİR  386
IV. VELAYET HAKKININ MUTLAKLIĞININ SINIRI DA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLE SINIRLANMAKTADIR  389
V. EVLAT EDİNMEYİ TABİİ İLİŞKİDEN AYRI ŞARTLARA TABİ KILMAK KURUMUN HAKKANİYETLİ İŞLEMESİNİ ÖNLER  390
Kavramlar Dizini  393
 


Remzi Özmen
Ocak 2021
15.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Kısım
SOYBAĞI
ERKEĞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖLLENME (POSTMORTAL DÖLLENME) VE BU DÖLLENME SONUCUNDA DOĞAN ÇOCUĞUN MENFAATİNİN KORUNMASI  19
  Nurten İNCE AKMAN
I. GİRİŞ  19
II. YAPAY DÖLLENME KAVRAMI  21
III. ÜREME HÜCRESİNİN VEYA YAPAY OLARAK DÖLLENMİŞ EMBRİYONUN EŞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KULLANILMASI  23
A. Genel Olarak  23
B. Yasaklayan Hukuk Düzenlerindeki Düzenlemeler  25
C. İzin Veren Hukuk Düzenlerindeki Düzenlemeler  26
D. Almanya ve Türk Hukuk Düzenindeki Düzenlemeler  34
IV. POSTMORTAL DÖLLENMENİN ÇOCUĞUN MENFAATİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  44
A. Postmortal Döllenmeyi Çocuğun Menfaati Açısından Reddeden Görüş  44
B. Postmortal Döllenmeyi Çocuğun Menfaati Açısından Kabul Eden Görüş  48
V. POSTMORTAL DÖLLENMENİN EBEVEYNLERİN HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  54
A. Postmortal Döllenmeyi Ebeveynlerin Hakları Açısından Kabul Eden Görüş  54
B. Postmortal Döllenmeyi Ebeveynlerin Hakları Açısından Reddeden Görüş  60
V. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ  61
VI. SONUÇ  68
KAYNAKÇA  70
VELAYET ALTINDA OLAN KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE KÜÇÜĞÜN RIZASI  75
  Arzu GENÇ ARIDEMİR
GENEL OLARAK  75
I. KÜÇÜĞÜN EVLAT EDİNMEYE RIZA VERME HAKKININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  76
A. Amacı  76
B. Rıza Verme Hakkının Niteliği  77
II. KÜÇÜĞÜN RIZA VERME HAKKINI KULLANABİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN KOŞULLAR  77
A. Küçüğün Ayırt Etme Gücüne Sahip Olması  77
B. Küçük Tarafından Evlat Edinmeye Rıza Verildiğinin Beyan Edilmesi  79
1. Rızanın Serbest İrade İle Verilmesi ve Somut Olması  79
2. Rızanın Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olmaması  80
3. Küçüğün Karar Verme Sürecinde Görüşünün Açıklanmasından Önce Yeterli Şekilde Bilgilendirilmesi ve Aydınlatılması  80
4. Rıza Açıklamasının Mahkemeye Yapılması  81
5. Rızanın Açıklanma Zamanı  82
6. Rızanın Şekli  82
7. Rıza Açıklamasının Geri Alınması  82
III. RIZANIN ALINMAMIŞ OLMASININ YA DA GEÇERLİLİK ŞARTLARINI TAŞIMAMASININ EVLAT EDİNMEYE ETKİSİ  83
IV. ANA VE BABANIN RIZASI  84
A. Amacı, Hukuki Niteliği, Hakkın Kullanılmasının Genel Olarak Koşulları  84
1. Amacı  84
2. Rıza Verme Hakkının Hukuki Niteliği  85
3. Rıza Verme Hakkının Kullanılmasının Koşulları  85
B. Anne ve /veya Babanın Rızasının Aranmaması  87
1. Sebepleri  87
2. Anne ve/veya Babanın Rızasının Alınmamasına Dair Karar  90
C. Anne ve/veya Babanın Rızasının Alınmamasının veya Rıza Açıklamasının Geçerli Olmamasının Sonuçları  92
1. Esasa İlişkin Eksiklikler Bulunması Halinde  92
2. Şekle İlişkin Eksiklikler Bulunması Halinde  93
D. Ana ve Babanın Rıza Verme Hakkının Soybağına Mı Yoksa Velayet Hakkına Mı Bağlı Olduğu Sorunu  93
1. Anne ve Babanın Rıza Verme Hakkına İlişkin Öğretideki Görüşlerin Değerlendirilmesi  93
2. Anne ve Babanın Rıza Açıklama Hakkının Soybağına Bağlı Olmasının Doğuracağı Sonuçlar  94
SONUÇ  97
KAYNAKÇA  99
EVLAT EDİNMEDE MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR  101
  M. Murat İNCEOĞLU – Ece BAŞ SÜZEL
GİRİŞ  101
I. GENEL OLARAK EVLAT EDİNME REJİMLERİ  102
II. MİRAS HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER VE ORTAYA ÇIKARTTIĞI SORUNLAR  106
A. Evlat Edinilene, Evlat Edinenlerin Mirasçı Olamayıp, Biyolojik Ailenin Mirasçı Olabilmesi  106
1. Sorunun Ortaya Konulması  106
2. Türk Hukuku Açısından Mevcut Yapıda (Kısmi) Çözüm Önerileri  108
a. Feragat Sözleşmesi ve Aile Vakfı  108
b. Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) ve Mirastan Yoksunluk  112
c. Art Mirasçı Atanması  116
B. Evlat Edinilenin, Evlat Edinenin Hısımlarıyla Hukuki Bağının Bulunmaması Sorunu  119
III. SONUÇ YERİNE: KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ  120
KAYNAKÇA  124
EVLAT EDİNME HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER  127
  Canan YILMAZ
I. GENEL OLARAK 27.11.2008 TARİHLİ “ÇOCUKLARIN EVLAT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN (REVİZE EDİLMİŞ) AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ” HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARIN EVLAT EDİNİLMESİ  128
II. GENEL OLARAK ULUSAL YASAL DÜZENLEMELERDE VE ÖZELLİKLE İSVİÇRE MEDENİ KANUNU (ZGB) VE ALMAN MEDENİ KANUNU (BGB) ÇERÇEVESİNDE EVLAT EDİNME HÜKÜMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER  129
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI  135
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE TEK BAŞINA EVLAT EDİNME VE BİRLİKTE EVLAT EDİNME  138
1. 01.01.2018 Tarihli Revizyon Çerçevesinde İsviçre Medeni Kanunu’nda Tek Başına ve Birlikte Evlat Edinme  138
a. İsviçre Medeni Kanunu Çerçevesinde Tek Başına Evlat Edinme: (Tescil Edilmiş Birliktelikler Açısından da)  139
b. Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi  140
aa. Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarındaki Kişiler  141
bb. Fiili Hayat Ortaklığındaki Kişiler  142
2. Alman Medeni Kanunu (BGB) Çerçevesinde Tek Başına ve Birlikte Evlat Edinme  143
V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE EVLAT EDİNENİN ASGARİ YAŞI  149
VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE EVLATLIK İLE EVLAT EDİNEN ARASINDAKİ ASGARİ VE AZAMİ YAŞ FARKI  151
VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE EVLAT EDİNMEDE RIZA  153
VIII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÇERÇEVESİNDE GİZLİ BİLGİYE ERİŞİM  156
İkinci Kısım
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
BOŞANMADAN SONRA BİRLİKTE VELAYET  161
  Fulya ERLÜLE
A. GENEL OLARAK  161
B. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE ULUSLARARASI METİNLERDE BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN KULLANILMASI  164
C. HUKUKUMUZ BAKIMINDAN BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN KULLANILMASI VE BİRLİKTE VELAYETİN UYGULANABİLİRLİĞİ  171
SONUÇ  179
KAYNAKÇA  181
ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR  183
  Sanem AKSOY DURSUN
GİRİŞ  183
1. KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKININ İÇERİĞİ  185
2. ÇOCUĞUN DİNLENME HAKKI VE SINIRLARI  188
3. KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKININ SINIRLARI  191
a. Genel Olarak  191
b. Medeni Kanun’a Göre Kişisel İlişki Kurma Hakkının Sınırları  191
4. HAKKIN KULLANILMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR  193
SONUÇ  196
KAYNAKÇA  198
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞTİRAK NAFAKASI  199
  Tülay AYDIN ÜNVER
GENEL OLARAK  199
I. İŞTİRAK NAFAKASINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI  201
II. NAFAKA MİKTARININ BELİRLENMESİ  203
III. NAFAKA MİKTARININ DEĞİŞMESİ  207
IV. NAFAKANIN ÖDENME ŞEKLİ  211
V. İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN TARTIŞMALI HUSUSLAR  213
1. Talep Edilmediği Halde Hâkim Tarafından Re’sen İştirak Nafakasına Hükmedilmesi  213
2. Çocuğun Gelirinin Kendi Masraflarını Karşılayacak Miktarda Olması Halinde Nafakanın Ödenmesi  214
3. Velayet Hakkına Sahip Olan Ana ya da Babanın İştirak Nafakası Talep Etmediğini Beyan Etmesinin Etkisi  215
KAYNAKÇA  219
EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMU VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ  221
  Gülen Sinem TEK – Seda Gökçe TURAN
GİRİŞ  221
I. EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMUNUN TANIMI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  224
A. Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun Tanımı  224
B. Boşanma Özelinde Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun Çocuklar Üzerindeki Etkisi  227
II. EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ  238
A. Birbirini Tamamlayan İki İlke: Çocuğun Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Çocuğun Üstün Yararı  239
B. Ebeveyne Yabancılaşan Çocuk Özelinde Varılacak Sonuç  241
SONUÇ VE ÖNERİLER  244
KAYNAKÇA  246
Üçüncü Kısım
VELAYETİN KAPSAMI
TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VE
BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  251
  Mehmet ERDEM – İsmail DEDE
GİRİŞ  251
I. EĞİTİMİN HAK OLARAK ÖNEMİ VE MEVZUATIMIZDAKİ YERİ  252
II. TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM İLİŞKİLERİ  254
A. Genel Olarak Eğitim İlişkisi  254
B. Şekli Anlamda Eğitim İlişkisi  255
C. Maddi Anlamda Eğitim İlişkisi  256
III. ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SAHİP OLDUĞU İMKANLAR  259
A. Nafaka  260
B. Çocuğun Korunmasına İlişkin Hükümler  261
C. Edimi Ret Hakkı  262
D. Kişi Varlığı Zararlarının Tazmini  263
SONUÇ  264
KAYNAKÇA  266
VELAYETİN ANA BABAYA YÜKLEDİĞİ GÖREV VE YETKİLERİN KULLANILMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BIRAKILMASI VE SINIRLARI  269
  Ahu AYANOĞLU
I. VELAYETİN ANLAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  269
1. Velayetin Anlamı  269
2. Genel Olarak Velayete Sahip Olanlar  271
3. Velayetin Hukuki Niteliği  272
II. VELAYETİN KAPSAMINA GİREN YETKİLERİN KULLANILMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BIRAKILMASI VE SINIRLARI  274
1. Çocuğun Şahsı ve Çocuk Malları Bakımından Genel Olarak Velayetin Kapsamı  274
2. Velayetin Kapsamına Giren Yetkilerin Kullanılmasının Üçüncü Kişilere Bırakılması  276
KAYNAKÇA  282
TÜRK AİLE HUKUKUNDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI  285
  Bahar ÖCAL APAYDIN – Selin HIŞIM
GİRİŞ  285
I. ÇOCUK KAVRAMI  286
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI  288
A. Genel Olarak  288
B. Katılım Hakkının Kapsamı  289
C. Katılım Hakkının Kullanılması  290
1. Genel Olarak Çocuğun Katılım Hakkını Kullanması  290
2. Çocuğu Etkileyen Adli ve İdari İşlem Bakımından Çocuğun Katılım Hakkını Kullanması  292
D. Katılım Hakkının Çocuğun Diğer Hakları ile İlişkisi  293
1. Çocuğun Yönlendirilme ve Rehberlik Alma Hakkı ile Katılım Hakkı  293
2. Çocuğun Bilgiye Erişim Hakkı ve Katılım Hakkı  293
3. Ayrımcılık Yasağı ve Çocuğun Katılım Hakkı  294
4. Çocuğun Üstün Yararı İlkesi ve Katılım Hakkı  294
III. DİĞER MİLLETLERARASI BELGELERDE ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI  296
A. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  296
B. 2003 Avrupa Konseyi Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi  297
C. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Katılım Hakkına Yaklaşımı  297
1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Katılım Hakkı  297
2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatlarında Katılım Hakkı  299
IV. ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KATILIM HAKKINA YAKLAŞIMI  301
A. Anayasa’da Katılım Hakkı  301
B. Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Katılım Hakkı  303
V. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN VE YARGITAY’IN KATILIM HAKKINA YAKLAŞIMI  304
A. Türk Medeni Kanunu’nda Katılım Hakkı  304
B. Yargıtay İçtihatlarında Katılım Hakkı  309
VI. AİLE HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN YARGILAMALARDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKINI KULLANMASI BAKIMINDAN ÇOCUĞUN YAŞI  312
A. Genel Olarak  312
B. Farklı Hukuk Düzenlerindeki Yaklaşımlar  313
SONUÇ  317
KAYNAKÇA  320
B.M ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME VE ÇOCUK HAKLARININ UYGULANMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  325
  Aşkın TOPUZOĞLU
B.M ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME  326
ÇOCUK HAKLARININ UYGULANMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ  329
KAYNAKLAR  337
Dördüncü Kısım
ÇOCUĞUN KORUNMASI
ÇOCUĞUN KİŞİLİK HAKLARININ EBEVEYNİNE KARŞI KORUNMASI  341
  Murat TOPUZ
I. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  341
II. EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK KİŞİLİK HAK İHLALLERİ  341
III. HUKUKİ YOLLAR  345
TMK 347 HÜKMÜNÜN (HAYATA GÖRE) SERBEST YORUMU  349
  Herdem BELEN
GİRİŞ  349
ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR (:KÖTÜLÜK)  351
KÖTÜLÜĞÜN ÖZNELERİ  351
ÇOCUĞUN YETİŞTİRİLMESİNDE KÖTÜLÜKLERİN SÜREÇLERİ/YANSIMALARI  353
KÖTÜLÜKLERİN YIKICI SONUÇLARI  355
KÖTÜLÜKLERİN YIKICI OLMAYAN SONUÇLARI  357
İNCİTİLMİŞ ÇOCUKLARDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  358
MİLLER SAPTAMALARI/YORUMLARI  359
ANLATILANLARIN DÜNYA ÇAPINDA ÇARPICI ÖRNEĞİ: ADOLF HİTLER  360
SON SÖZLER  362
BEBEKLİK DÖNEMİ ZORUNLU AŞI UYGULAMALARI  363
  Aslı MAKARACI BAŞAK – Seda ÖKTEM ÇEVİK
GİRİŞ  363
A. 2015 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE ÖNCESİNDEKİ VE SONRASINDAKİ BEBEKLİK DÖNEMİ AŞI UYGULAMASI  365
1. Anayasa Mahkemesi Kararı Öncesi Yargıtay Uygulaması  365
2. Anayasa Mahkemesi’nin Halime Sare Aysal Başvurusu ve Kararı  366
3. 2015 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında Bebeklik Dönemi Aşı Uygulaması  370
B. BEBEKLİK DÖNEMİ AŞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ  372
KAYNAKÇA  380
DEĞERLENDİRMELER
DEĞERLENDİRMELER  383
  Saibe OKTAY ÖZDEMİR
I. AİLE HUKUKUNUN KAVRAMLARI VE TANIDIĞI HAKLAR DURAĞAN DEĞİLDİR  383
II. HUKUK KURALINDA OLMASI GEREKEN HAKKANİYET SOMUT OLAY ÖZELLİKLERİNİ DİKKATE ALARAK SAĞLANABİLİR  385
III. ÇOCUKLA İLGİLİ ÜSTÜN YARAR, BAZI KURUMLARDA DOĞRUDAN VAR SAYILMALI, BAZI KURUMLARDA DA ÇOCUĞUN İRADESİ VE İSTEĞİNİN YERİNE GEÇEREK AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI VE YOKLUĞUNU BELİRLEYECEK İŞLEV GÖRMELİDİR  386
IV. VELAYET HAKKININ MUTLAKLIĞININ SINIRI DA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLE SINIRLANMAKTADIR  389
V. EVLAT EDİNMEYİ TABİİ İLİŞKİDEN AYRI ŞARTLARA TABİ KILMAK KURUMUN HAKKANİYETLİ İŞLEMESİNİ ÖNLER  390
Kavramlar Dizini  393
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021