Türkiye'nin Konut Politikaları – 1 Ayşe Özcan Buckley  - Kitap

Türkiye'nin Konut Politikaları – 1

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
201
Barkod:
9786256637160
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
120,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yaklaşımlarını dönemsel olarak ve karşılaştırmalı biçimde inceleyen uzun soluklu bir süreç sonunda ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle böyle bir çalışmanın yayımlanmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kitap aynı zamanda yazarın Yüksek Lisans Tez Çalışmasına da dayanmakta, ancak tamamen Yüksek Lisans Tezinden oluşmamaktadır. Kitap özellikle konut politikası ile sınırlandırılarak ve daha önce elde edilmiş akademik bilgi yeniden gözden geçirilip güncellenerek yayıma hazır hale getirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavramsal Tartışma ve Yöntem
.
Atatürk Dönemi ve Sonrası Türkiye'nin ve İlgili Dönemin Siyasal ve Sosyo–Ekonomik Özellikleri
.
TBMM'nin Açılışından Onuncu Hükümet Dönemine Kadar Olan Hükümet Programlarında Konut Politikası
.
1938–1946 Tek Parti Döneminden Yirmi Dördüncü Hükümet Dönemine (30 Mayıs 1960'a) Kadar Olan Hükümet Programlarında Konut Politikası
.
1960–1980 Dönemi Hükümet Programlarında Konut Politikası: (30 Mayıs 1960–12 Eylül 1980 Dönemi)
.
12 Eylül 1980–14 Mart 2003 Dönemi Hükümet Programlarında Konut Politikası
.
Genel Değerlendirme
Kitabın İçindekileri
BÖLÜM I 
KAVRAMSAL TARTIŞMA VE YÖNTEM 
1. YÖNTEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
2. POLİTİKA ANALİZİNDE ANA UNSUR OLARAK SOSYAL DEVLET İLKESİ 
BÖLÜM II 
ATATÜRK DÖNEMİ VE SONRASI TÜRKİYE'NİN VE İLGİLİ DÖNEMİN SİYASAL VE SOSYO–EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 
3. 1920–1938: ATATÜRK DÖNEMİ 
4. ATATÜRK SONRASI DÖNEM 
BÖLÜM III 
TBMM'NİN AÇILIŞINDAN ONUNCU HÜKÜMET DÖNEMİNE KADAR OLAN HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT POLİTİKASI 
5. 1920–1938: ATATÜRK DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT POLİTİKASI 
BÖLÜM IV 
1938–1946 TEK PARTİ DÖNEMİNDEN YİRMİ DÖRDÜNCÜ HÜKÜMET DÖNEMİNE (30 MAYIS 1960'A) KADAR OLAN HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT POLİTİKASI 
6. 1938–1946: TEK PARTİ DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 63 
7. 1946–1950: ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 
8. 1950–1960 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 
BÖLÜM V 
1960–1980 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT POLİTİKASI: (30 MAYIS 1960–12 EYLÜL 1980 DÖNEMİ) 
9. 1960–1965 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUYA YAKLAŞIM 
10. 1965–1972 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 
11. 1972–1980 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 
BÖLÜM VI 
12 EYLÜL 1980–14 MART 2003 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT POLİTİKASI 
12. 12 EYLÜL 1980–20 KASIM 1991 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 
13. 20 KASIM 1991–14 MART 2003 DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KONUT SORUNUNA YAKLAŞIM 
BÖLÜM VII 
GENEL DEĞERLENDİRME 
14. ATATÜRK DÖNEMİ (1920–1938): ULUSUN İNŞASI VE KENTLERIN ONARIMI 163 
15. 1938–1980 DÖNEMİNDE KURULAN HÜKÜMETLERİN KONUT SORUNUNA YAKLAŞIMI 
16. 1980–2003 DÖNEMİ: TARTIŞILAN "KAMBURLUK" VE TÜMDEN "YOK SAYILAN" DAR GELIRLI