Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sinema Eserlerinde Hak Sahipliği
Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 191 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ulu Önder'imiz sanatın önemini, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözü ile vurgulamıştır.

Gerçekten de sanat, en ilkel çağlardan beri kendisine insan yaşamında bir yer edinmiş ve hayatın estetik yönünün görülmesini sağlamıştır. Sanat ile kitleleri kolay ve güçlü bir şekilde etkilemek mümkündür. Sanatçıların özgün eserleri kitlelere ulaştığında anlam ve güç kazanmaktadır.

Sanat dallarından birisini ve çalışmanın da konusunu oluşturan sinema, yedinci sanat olarak da anılmakta ve 1895 yılından bu yana gelişerek, günümüzde kitlelere ulaşma açısından en etkili iletişim araçlarından birisini oluşturmaktır. Sinema eseri, içindeki birçok unsurun katkılarıyla oluşmakta ve yapımı da birçok kişinin yaratıcı katkılarıyla tamamlanmak-tadır. Bu nedenle, yapımın mali riskini üstlenen yapımcıların, yaratıcı katkılarıyla eseri oluşturan kişilerin haklarının korunması önem arz etmektedir.

Sinemanın gelişmesiyle, ülkeler de gerekli hukuki zemini hazırlamış ve sinema, hukuk sistemi içinde ayrı bir eser türü olarak gelişimini sürdürmüştür. Çalışma dört bölümden oluşmakta sinema ve sinema eseri kavramları ile başlamaktadır. İkinci bölümünde sinema eserlerinde hak sahipliğine, üçüncü bölümde sinema eserlerinden doğan haklara yer verilmiş ve sinema eserlerinde hakların hukuki işlemlere konu olmasını işleyen son bölüm ile sonlandırılmıştır. Hukukumuzda sinema eserleri, FSEK kapsamında korunmaktadır. 5846 s. FSEK, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış olup, uygulamada yaşanan aksaklıklar dolayısıyla yeterli gelmemesi sebebiyle yeni bir kanun tasarısı gündemdedir. Çalışmada konu kapsamında Tasarı hükümlerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Sinema ve Sinema Eseri Kavramları
Sinema Eserlerinde Hak Sahipliği
Sinema Eserlerinden Doğan Haklar
Sinema Eserlerinde Hakların Hukuki İşlemlere Konu Olması
Barkod: 9789750260469
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 191
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BÖLÜM I:
SİNEMA VE SİNEMA ESERİ KAVRAMLARI
A. Sinema Kavramı ve Sinema Eserinin Gelişimi  17
1. Sinema Sanatı  17
2. Sinema Eserinin Hukuki Boyuttaki Gelişimi  20
a. Uluslararası Hukukta  20
b. Türk Hukukunda  23
B. Sinema Eserleri  26
1. Genel Olarak Eser Kavramı  26
2. Sinema Eserleri  31
a. Genel Olarak  31
b. Sinema Eserlerinin Başlıca Unsurları  32
aa. Yapısal Unsurlar  33
aaa. Senaryo – Diyalog  33
bbb. Özgün Müzik  35
ccc. Yönetim:  35
ddd. Yapım  36
eee. İcracı Sanatçılar  36
bb. Teknik Unsurlar  37
c. Sinema Eserlerinin Hukuki Mahiyeti  38
aa. Sinema Eserleri Yönünden Hükümler İçeren ve Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler  38
aaa. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi  38
bbb. İcracı Sanatçıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi:  39
ccc. WIPO Fikir ve Sanat Eserleri Sözleşmesi (WCT), WIPO İcracılar ve Fonogram Yapımcılar Sözleşmesi (WPPT):  40
ddd. TRİPS (Sahte Mal Ticareti Dâhil Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Sözleşmesi):  40
bb. Türk Hukukunda Sinema:  41
d. Sinema Eserlerinin Korunma Şartları:  45
aa. Hususiyet:  47
bb. Belirli Bir Düzeye Kadar Tamamlanmış Olma:  48
cc. Hareketli Görüntüler Dizisine Sahip Olma  50
e. Sinema Eseri Türleri  51
aa. Bedii, İlmi, Öğretici, Teknik Nitelikteki veya Günlük Olayları Tespit Eden Filmler  51
bb. Sinema Filmleri  52
f. Sinema Eseri Vasfı Tartışmalı Türler  53
aa. Görsel– İşitsel Eser Kavramı:  53
bb. Televizyon İçin Üretilen Fikir Ürünleri  54
aaa. Televizyon Eseri Kavramı  54
bbb. Canlı Yayınlar  56
ccc. Televizyon Dizileri:  57
ddd. Reklam Filmleri  59
eee. Formata Dayalı Programlar  61
fff. Spor Müsabakaları  65
ggg. Klipler (Müzik Videoları)  66
g. Zorunlu Tescil:  67
BÖLÜM II:
SİNEMA ESERLERİNDE HAK SAHİPLİĞİ
A. Genel Olarak Eser Sahipliği  71
B. Sinema Eseri Sahipliği  75
1. Hukukumuzda Sinema Eseri Sahipliği  75
a. Genel olarak  75
b. Sinema Eserlerinde Ortak Hak Sahipliği:  79
aa. Eser Sahipliğinde Ortak Hak Sahipliği Türleri:  79
bb. Sinema Eseri Ortak Hak Sahipliği ve Uygulanacak Hükümler  83
aaa. Sinema Eserlerinde Ortak Hak Sahipliği  83
2. Sinema Eseri Sahipleri  85
a. Yönetmen  85
b. Senarist  87
c. Animatör  87
d. Diyalog Yazarı  88
e. Özgün Müzik Bestecisi  89
C. Sinema Eserlerinde Bağlantılı Hak Sahipliği  90
1. Bağlantılı Hak ve Genel Olarak Sinema Eserlerinde Bağlantılı Hak Sahipliği Kavramı  90
2. Sinema Eserlerinde Bağlantılı Hak Sahipliği  92
a. Film Yapımcısının Hakları  92
aaa. Film Yapımcısı Kavramı  92
bbb. Film Yapımcısının Hak İktisabı ve Sinema Eseri Üzerindeki Hakları  95
b. İcracı Sanatçıların Hakları:  102
c. Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Hakları:  108
d. Sinema Eserinde Emeği Geçen Diğer Kişilerin Durumu:  110
BÖLÜM III:
SİNEMA ESERLERİNDEN DOĞAN HAKLAR
A. Sinema Eserlerinden Doğan Haklar  113
1. Genel Olarak  113
2. Manevi Haklar  114
a. Umuma Arz Yetkisi  115
b. Eser Sahibi Olarak Belirtilme Hakkı  119
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Yetkisi  122
d. Esere Ulaşma Yetkisi– Eseri Bozma, Yok Etme, Eser Sahibine Zarar Verme Yasağı–Eseri Geçici Olarak Alma Hakkı  125
3. Mali Haklar  127
a. Çoğaltma Hakkı  129
b. İşleme Hakkı  132
c. Temsil Hakkı  136
d. Yayma Hakkı  139
e. Umuma İletim Hakkı  145
BÖLÜM IV:
SİNEMA ESERLERİNDE HAKLARIN
HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
A. Manevi Haklar  151
B. Mali Haklar  157
1. Mali Hakların Aslen ve Devren İktisabı  157
2. Mali Haklarda Ruhsat  161
3. Mali Hakların Miras Yoluyla İntikali ve Sinema Eseri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaya Kanunen Yetkili Kılınan Kişiler  164
a. Mali Hakların Miras Yoluyla İntikali  164
b. Sinema Eseri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaya Kanunen Yetkili Kılınan Kişiler  166
5. Mali Haklarda Koruma Süresi  169
6. Cayma Hakkı ve Diğer Hükümler  170
SONUÇ  175
Kaynakça  179
Kavram Dizini  187
 


Remzi Özmen
Eylül 2020
8.90 TL
Sepete Ekle
Cahit Suluk ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Sami Özgür Memişoğlu
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BÖLÜM I:
SİNEMA VE SİNEMA ESERİ KAVRAMLARI
A. Sinema Kavramı ve Sinema Eserinin Gelişimi  17
1. Sinema Sanatı  17
2. Sinema Eserinin Hukuki Boyuttaki Gelişimi  20
a. Uluslararası Hukukta  20
b. Türk Hukukunda  23
B. Sinema Eserleri  26
1. Genel Olarak Eser Kavramı  26
2. Sinema Eserleri  31
a. Genel Olarak  31
b. Sinema Eserlerinin Başlıca Unsurları  32
aa. Yapısal Unsurlar  33
aaa. Senaryo – Diyalog  33
bbb. Özgün Müzik  35
ccc. Yönetim:  35
ddd. Yapım  36
eee. İcracı Sanatçılar  36
bb. Teknik Unsurlar  37
c. Sinema Eserlerinin Hukuki Mahiyeti  38
aa. Sinema Eserleri Yönünden Hükümler İçeren ve Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler  38
aaa. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi  38
bbb. İcracı Sanatçıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi:  39
ccc. WIPO Fikir ve Sanat Eserleri Sözleşmesi (WCT), WIPO İcracılar ve Fonogram Yapımcılar Sözleşmesi (WPPT):  40
ddd. TRİPS (Sahte Mal Ticareti Dâhil Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Sözleşmesi):  40
bb. Türk Hukukunda Sinema:  41
d. Sinema Eserlerinin Korunma Şartları:  45
aa. Hususiyet:  47
bb. Belirli Bir Düzeye Kadar Tamamlanmış Olma:  48
cc. Hareketli Görüntüler Dizisine Sahip Olma  50
e. Sinema Eseri Türleri  51
aa. Bedii, İlmi, Öğretici, Teknik Nitelikteki veya Günlük Olayları Tespit Eden Filmler  51
bb. Sinema Filmleri  52
f. Sinema Eseri Vasfı Tartışmalı Türler  53
aa. Görsel– İşitsel Eser Kavramı:  53
bb. Televizyon İçin Üretilen Fikir Ürünleri  54
aaa. Televizyon Eseri Kavramı  54
bbb. Canlı Yayınlar  56
ccc. Televizyon Dizileri:  57
ddd. Reklam Filmleri  59
eee. Formata Dayalı Programlar  61
fff. Spor Müsabakaları  65
ggg. Klipler (Müzik Videoları)  66
g. Zorunlu Tescil:  67
BÖLÜM II:
SİNEMA ESERLERİNDE HAK SAHİPLİĞİ
A. Genel Olarak Eser Sahipliği  71
B. Sinema Eseri Sahipliği  75
1. Hukukumuzda Sinema Eseri Sahipliği  75
a. Genel olarak  75
b. Sinema Eserlerinde Ortak Hak Sahipliği:  79
aa. Eser Sahipliğinde Ortak Hak Sahipliği Türleri:  79
bb. Sinema Eseri Ortak Hak Sahipliği ve Uygulanacak Hükümler  83
aaa. Sinema Eserlerinde Ortak Hak Sahipliği  83
2. Sinema Eseri Sahipleri  85
a. Yönetmen  85
b. Senarist  87
c. Animatör  87
d. Diyalog Yazarı  88
e. Özgün Müzik Bestecisi  89
C. Sinema Eserlerinde Bağlantılı Hak Sahipliği  90
1. Bağlantılı Hak ve Genel Olarak Sinema Eserlerinde Bağlantılı Hak Sahipliği Kavramı  90
2. Sinema Eserlerinde Bağlantılı Hak Sahipliği  92
a. Film Yapımcısının Hakları  92
aaa. Film Yapımcısı Kavramı  92
bbb. Film Yapımcısının Hak İktisabı ve Sinema Eseri Üzerindeki Hakları  95
b. İcracı Sanatçıların Hakları:  102
c. Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Hakları:  108
d. Sinema Eserinde Emeği Geçen Diğer Kişilerin Durumu:  110
BÖLÜM III:
SİNEMA ESERLERİNDEN DOĞAN HAKLAR
A. Sinema Eserlerinden Doğan Haklar  113
1. Genel Olarak  113
2. Manevi Haklar  114
a. Umuma Arz Yetkisi  115
b. Eser Sahibi Olarak Belirtilme Hakkı  119
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Yetkisi  122
d. Esere Ulaşma Yetkisi– Eseri Bozma, Yok Etme, Eser Sahibine Zarar Verme Yasağı–Eseri Geçici Olarak Alma Hakkı  125
3. Mali Haklar  127
a. Çoğaltma Hakkı  129
b. İşleme Hakkı  132
c. Temsil Hakkı  136
d. Yayma Hakkı  139
e. Umuma İletim Hakkı  145
BÖLÜM IV:
SİNEMA ESERLERİNDE HAKLARIN
HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
A. Manevi Haklar  151
B. Mali Haklar  157
1. Mali Hakların Aslen ve Devren İktisabı  157
2. Mali Haklarda Ruhsat  161
3. Mali Hakların Miras Yoluyla İntikali ve Sinema Eseri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaya Kanunen Yetkili Kılınan Kişiler  164
a. Mali Hakların Miras Yoluyla İntikali  164
b. Sinema Eseri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaya Kanunen Yetkili Kılınan Kişiler  166
5. Mali Haklarda Koruma Süresi  169
6. Cayma Hakkı ve Diğer Hükümler  170
SONUÇ  175
Kaynakça  179
Kavram Dizini  187
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020