Borçlar Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. M. Turgut Öz, Prof. Dr. Ebru Ceylan, Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir, Prof. Dr. Kemal Şeno  - Kitap
1. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1168
Barkod:
9789750282133
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
895,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Türk Borçlar Kanunu'nun İkinci Kısmında düzenlenmiş olan özel borç ilişkilerini kanunda yer aldığı sıra ile açıklayan bu eser, sekiz değerli bilim insanının çalışmasıyla oluşturuldu. İçeriğinde, satış, mal değişim, bağışlama, kira, ödünç, hizmet ve türevleri, eser, yayım, vekalet ve türevleri, saklama, kefalet, kumar ve bahis, ömür boyu gelir, ölünceye kadar bakma ve adi ortaklık sözleşmeleri ile vekaletsiz işgörme ve havale ilişkileri yer almaktadır. Söz konusu çalışma, kanunun açıkça düzenlediği hususlarla sınırlı olduğundan, atipik, karma ve isimsiz sözleşmeleri kapsamamaktadır. Eserde her bir konuya ilişkin açıklamaların ilgili hükümlerle oranlı ve birbiri ile uyumlu hacimde olmasına özen gösterilmiştir. Aşırı ayrıntıya kaçmadan, sağlam ve doyurucu bir teorik plan çerçevesinde, uygulamaya da katkı sağlamayı amaçlayan bu eserin, Türk Hukuku'na kayda değer bir katkısı olmasını umar ve dileriz.
Editör:
Prof. Dr. M. Turgut ÖZ- İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yazarlar:
Prof. Dr. Ebru CEYLAN - İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat DOĞAN - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şebnem Akipek ÖCAL - TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç.Dr. Emre CUMALIOĞLU - Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç.Dr. Selin SERT SÜTÇÜ- Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kitabın Konu Başlıkları
.
Özel Borç İlişkileri
.
Satış Sözleşmesi
.
Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
.
Bağışlama Sözleşmesi
.
Kira Sözleşmesi
.
Ödünç Sözleşmeleri
.
Hizmet Sözleşmeleri
.
Eser Sözleşmesi
.
Yayım Sözleşmesi
.
Vekâlet İlişkileri
.
Vekâletsiz İş Görme
.
Komisyon Sözleşmesi
.
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve
.
Diğer Tacir Yardımcıları
.
Havale
.
Saklama Sözleşmeleri
.
Kefalet Sözleşmesi
.
Kumar ve Bahis
.
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeler
.
Adi Ortaklık Sözleşmesi