Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi
Ocak 2020 / 1. Baskı / 335 Syf.
Fiyatı: 80.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, Türk Hukukunda uzun zamandır süren kanunlaşma çalışmalarının sonucunda, 20.06.2016 tarih 6715 sayılı Kanun ile yasal zemine kavuşmuştur.

Özel istihdam büroları aracılığı ile istihdam, işsizlikle başa çıkma ve istihdamın artırılması hususlarında birçok uluslararası düzenlemelere konu olmuştur. Konu hakkında uluslararası hukuktaki gelişmeler, ülkemizde de bu müessesenin gelişimine yön vermiştir.

Kitapta, üçlü bir iş ilişkisi olan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi tüm yönleriyle incelenmiştir. Getirilen yeni düzenlemeyle, bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ile sosyal güvenlik hukuku bakımından mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin uygulamasında karşılaşılabilecek sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca mukayeseli hukukta mesleki anlamda geçici iş ilişkisi de incelenerek, ülkemizdeki düzenlemenin iş ilişkisinin taraflarına etkilerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Geçici İş İlişkisi Kavramı, Hukuki Niteliği ve Mukayeseli Hukukta Düzenlemeler
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Tarafları ve Hukuki İlişkinin Niteliği
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinden Doğan Borçlar
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Kurulabileceği Haller
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Kurulmasına Yönelik Getirilen Sınırlamalar
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Mesleki Anlamda Geçici İş ilişkisi
Toplu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Diğer İş İlişkileri ile Karşılaştırılması
Anayasa Mahkemesi'nin Özel İstihdam Bürolarına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750258114
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 335
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
§ 1. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KAVRAMI VE TÜRLERİ  21
I. Genel Olarak  21
II. Geçici İş İlişkisi Kavramı  23
III. Geçici İş İlişkisinin Türleri  27
A. Mesleki Anlamda Olmayan Geçici İş İlişkisi  27
B. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi  29
§ 2. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, HUKUKİ, SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ  31
I. Hukuki Niteliği  31
II. Hukuki, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Önemi ve Gerekliliği  34
§ 3. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN MUKAYESELİ HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER  41
I. Uluslararası Belgelerde  41
A. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Sözleşmeleri  41
1. Genel Olarak  41
2. Uluslararası Örgüt ve İşleyişi  42
3. İşsizlik Hakkında 2 No.lu Sözleşme  44
4. Ücretli İstihdam Büroları Hakkında 34 No.lu Sözleşme  45
5. İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 No.lu Sözleşme  47
6. Ücretli İstihdam Büroları Hakkında 96 No.lu Sözleşme  48
7. İstihdam Politikası Hakkında 122 No.lu Sözleşme  51
8. Özel İstihdam Büroları Hakkında 181 No.lu Sözleşme  52
9. Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 188 Sayılı Tavsiye Kararı  56
B. Avrupa Birliği Düzenlemeleri  58
1. Genel Olarak  58
2. Mevzuat Süreci ve Taslak Halinde Kalan Düzenlemeler  59
3. Belirli Süreli İş İlişkisi veya Geçici İş İlişkisi ile Çalışan İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesinin Teşvikine Yönelik 91/383 EEC Sayılı Yönerge  60
4. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Geçici İşçi Gönderilmesine İlişkin 96/71/EC Sayılı Yönerge  61
5. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkında 2008/104/EC Sayılı Yönerge  62
a. Genel Olarak  62
b. Yönergenin Kapsamı ve Amacı  64
c. Sınırlamalar ve Yasaklar  66
d. Eşitlik İlkesi  67
e. İstihdam, Toplu Hizmetler, Mesleki Eğitim ve Temsil  68
f. Yaptırımlar  69
C. Avrupa Sosyal Şartı  70
II. Mukayeseli Hukukta  71
A. Genel Olarak  71
B. Almanya  79
C. Fransa  83
D. Avusturya  86
E. Hollanda  87
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
§ 1. MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVZUAT  91
I. Genel Olarak  91
II. 6715 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme  96
III. 4857 Sayılı İş Kanunu  98
IV. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  103
§ 2. BİREYSEL İŞ HUKUKU BAKIMINDAN  107
I. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Tarafları ve Hukuki İlişkinin Niteliği  107
A. Taraflar  107
1. Özel İstihdam Büroları  107
a. Genel Olarak  107
b. Özel İstihdam Bürolarının Faaliyet Koşulları  108
c. Özel İstihdam Bürolarına Verilen İzin Süresi  110
2. Geçici İşçi Çalıştıran İşveren  111
3. Geçici İşçi  112
B. Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği  114
1. Özel İstihdam Büroları ile Geçici İşçi Çalıştıran İşveren  114
2. Özel İstihdam Büroları ile Geçici İşçi  116
3. Geçici İşçi Çalıştıran İşveren ile Geçici İşçi  120
II. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinden Doğan Borçlar  120
A. Geçici İşçinin Borçları  120
1. İş Görme Borcu  120
2. Sadakat Borcu  123
3. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu  126
B. Özel İstihdam Bürosu ve Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Borçları  128
1. Ücret Ödeme Borcu  128
2. İşçiyi Gözetme Borcu  136
a. Genel Olarak  136
b. Kişisel Verilerin Korunması  137
3. Eşit Davranma Borcu  141
III. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Kurulabileceği Haller  147
A. Genel Olarak  147
B. Ebeveynlerin Kısmi Süreli İş İlişkileri ve Kadın İşçilerin İzinlerinde  148
C. İşçinin Askerlik Hizmeti Halinde  150
D. İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Diğer Hallerde  151
E. Mevsimlik Tarım İşlerinde  152
F. Ev Hizmetlerinde  154
G. İşletmenin Günlük İşlerinden Sayılmayan ve Aralıklı Olarak Gördürülen İşlerinde  155
H. İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Acil Olan İşlerde veya Üretimi Önemli Ölçüde Etkileyen Zorlayıcı Nedenlerin Ortaya Çıkması Halinde  156
I. İşletmenin Ortalama Mal ve Hizmet Üretim Kapasitesinin Geçici İş İlişkisi Kurulmasını Gerektirecek Ölçüde ve Öngörülmeyen Şekilde Artması Halinde  157
İ. Mevsimlik İşler Hariç Dönemsellik Arz Eden İş Artışları Halinde  159
IV. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Kurulmasına Yönelik Getirilen Sınırlamalar  159
A. Genel Olarak  159
B. Süre Bakımından  161
1. Süre Sınırı Bulunmayan Haller  161
2. Süre Sınırı Bulunan Haller  162
3. Bekleme Süresi  164
C. İşçi Sayısı Bakımından  164
D. Toplu İşçi Çıkarılan İşyerleri Bakımından  167
E. Kamu Kurum ve Kuruluşları Bakımından  167
F. Yer Altından Maden Çıkarılan İşyerleri Bakımından  168
G. Grev ve Lokavtın Uygulanması Sırasında  169
V. Mevzuata Aykırılığın Sonuçları  169
A. Hukuki Sonuçları  169
B. İdari Sonuçları  170
VI. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi  173
A. Tarafların Anlaşması  173
B. Geçici İşçi Sağlama Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi  174
C. Geçici İşçinin Geçici İşçi Çalıştıran İşveren Yanında Çalışmaya Devam Etmesi  175
1. Genel Olarak  175
2. Geçici İşçinin Sorumluluğu  176
3. Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Sorumluluğu  176
D. Özel İstihdam Bürosu ile Geçici İşçi Arasındaki İş Sözleşmesinin Feshi  177
1. Genel Olarak  177
2. Bildirimli Fesih Bakımından  177
3. Bildirimsiz Fesih Bakımından  179
a. Özel İstihdam Bürosunun Haklı Nedenle Derhal Feshi  179
b. Geçici İşçinin Haklı Nedenle Derhal Feshi  184
4. Feshin Hukuki Sonuçları  188
a. Genel Olarak  188
b. Kıdem ve İhbar Tazminatı  191
c. Yıllık Ücretli İzin Hakkı  193
d. İş Güvencesi  195
E. Geçici İşçi Sağlama Sözleşmesinin Feshi  198
F. Özel İstihdam Bürosunun Kapatılması  199
G. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Hukuka Aykırılığı  203
1. Geçersizlik  203
2. İş Sözleşmesinin İptal Edilebilirliği  205
H. Ölüm  207
1. Geçici İşçinin Ölümü  207
2. Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Ölümü  207
§ 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU BAKIMINDAN  208
I. Genel Olarak  208
II. Acil İşler Bakımından Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Kurma  214
III. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri  217
A. Önlem Alma Yükümlülüğü  217
B. İşyerindeki Risklerin Değerlendirilmesine İlişkin Yükümlülüğü  219
C. Çalışanların Bilgilendirilmesine, Görüşlerinin Alınmasına ve Katılımlarının Sağlanmasına İlişkin Yükümlülüğü  220
D. Çalışanlara Eğitim Verme Yükümlülüğü  223
E. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü  225
F. İşçilerin Sağlık Muayenesine İlişkin Yükümlülüğü  228
G. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimine İlişkin Yükümlülükleri  229
IV. Geçici İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Hakları  230
V. Yükümlülüklere Uyulmamasının Hukuki, İdari ve Cezai Sonuçları  232
A. İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu  232
B. İşverenlerin İdari Sorumluluğu  234
1. İşin Durdurulması  234
2. İdari Para Cezaları  235
C. İş Sağlığı ve Güvenliğine Uymamanın Cezai Yaptırımları  237
§ 4. TOPLU İŞ HUKUKU BAKIMINDAN  238
I. Genel Olarak  238
II. Sendikal Hakların Sağlanması Bakımından  239
III. Grev ve Lokavt Hakları Bakımından  242
§ 5. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN  243
I. Genel Olarak  243
II. Prim ile Hizmet Belgesi Verme ve Primlerin Ödenmesi Yükümlülüğü  245
Üçüncü Bölüm
MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN
UYGULANMA ESASLARI
§ 1. MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN DİĞER İŞ İLİŞKİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  247
I. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  247
II. İş Aracılığı  250
III. Takım Sözleşmesi  251
IV. İş Sözleşmesinin Devri  252
§ 2. FARKLI MESLEKLER KAPSAMINDA MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ UYGULAMASI  253
I. Genel Olarak  253
II. Geçici İşçilere İlişkin Bilgiler  254
III. Geçici İş İlişkisinin Uygulanmasında Karşılaşılan Somut Durumlarda Geçici İşçilerin Görüşleri  255
IV. Değerlendirme  257
§ 3. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA İLİŞKİN KARARI VE BUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  259
I. Dava Konusu ve İptali İstenen Kanun Maddeleri  259
II. Anayasa Mahkemesi’nin İncelemesi  260
A. Genel Açıklama  260
B. İptal Talebinin Gerekçesi  261
C. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu  265
III. Karşı Oy Yazısı  284
IV. Kararın Değerlendirilmesi  287
Sonuç  295
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  335
 


Alpay Hekimler ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Baysal
Ağustos 2020
27.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
§ 1. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KAVRAMI VE TÜRLERİ  21
I. Genel Olarak  21
II. Geçici İş İlişkisi Kavramı  23
III. Geçici İş İlişkisinin Türleri  27
A. Mesleki Anlamda Olmayan Geçici İş İlişkisi  27
B. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi  29
§ 2. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, HUKUKİ, SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ  31
I. Hukuki Niteliği  31
II. Hukuki, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Önemi ve Gerekliliği  34
§ 3. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN MUKAYESELİ HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER  41
I. Uluslararası Belgelerde  41
A. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Sözleşmeleri  41
1. Genel Olarak  41
2. Uluslararası Örgüt ve İşleyişi  42
3. İşsizlik Hakkında 2 No.lu Sözleşme  44
4. Ücretli İstihdam Büroları Hakkında 34 No.lu Sözleşme  45
5. İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 No.lu Sözleşme  47
6. Ücretli İstihdam Büroları Hakkında 96 No.lu Sözleşme  48
7. İstihdam Politikası Hakkında 122 No.lu Sözleşme  51
8. Özel İstihdam Büroları Hakkında 181 No.lu Sözleşme  52
9. Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 188 Sayılı Tavsiye Kararı  56
B. Avrupa Birliği Düzenlemeleri  58
1. Genel Olarak  58
2. Mevzuat Süreci ve Taslak Halinde Kalan Düzenlemeler  59
3. Belirli Süreli İş İlişkisi veya Geçici İş İlişkisi ile Çalışan İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin İyileştirilmesinin Teşvikine Yönelik 91/383 EEC Sayılı Yönerge  60
4. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Geçici İşçi Gönderilmesine İlişkin 96/71/EC Sayılı Yönerge  61
5. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkında 2008/104/EC Sayılı Yönerge  62
a. Genel Olarak  62
b. Yönergenin Kapsamı ve Amacı  64
c. Sınırlamalar ve Yasaklar  66
d. Eşitlik İlkesi  67
e. İstihdam, Toplu Hizmetler, Mesleki Eğitim ve Temsil  68
f. Yaptırımlar  69
C. Avrupa Sosyal Şartı  70
II. Mukayeseli Hukukta  71
A. Genel Olarak  71
B. Almanya  79
C. Fransa  83
D. Avusturya  86
E. Hollanda  87
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
§ 1. MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVZUAT  91
I. Genel Olarak  91
II. 6715 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme  96
III. 4857 Sayılı İş Kanunu  98
IV. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  103
§ 2. BİREYSEL İŞ HUKUKU BAKIMINDAN  107
I. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Tarafları ve Hukuki İlişkinin Niteliği  107
A. Taraflar  107
1. Özel İstihdam Büroları  107
a. Genel Olarak  107
b. Özel İstihdam Bürolarının Faaliyet Koşulları  108
c. Özel İstihdam Bürolarına Verilen İzin Süresi  110
2. Geçici İşçi Çalıştıran İşveren  111
3. Geçici İşçi  112
B. Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği  114
1. Özel İstihdam Büroları ile Geçici İşçi Çalıştıran İşveren  114
2. Özel İstihdam Büroları ile Geçici İşçi  116
3. Geçici İşçi Çalıştıran İşveren ile Geçici İşçi  120
II. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinden Doğan Borçlar  120
A. Geçici İşçinin Borçları  120
1. İş Görme Borcu  120
2. Sadakat Borcu  123
3. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu  126
B. Özel İstihdam Bürosu ve Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Borçları  128
1. Ücret Ödeme Borcu  128
2. İşçiyi Gözetme Borcu  136
a. Genel Olarak  136
b. Kişisel Verilerin Korunması  137
3. Eşit Davranma Borcu  141
III. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Kurulabileceği Haller  147
A. Genel Olarak  147
B. Ebeveynlerin Kısmi Süreli İş İlişkileri ve Kadın İşçilerin İzinlerinde  148
C. İşçinin Askerlik Hizmeti Halinde  150
D. İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Diğer Hallerde  151
E. Mevsimlik Tarım İşlerinde  152
F. Ev Hizmetlerinde  154
G. İşletmenin Günlük İşlerinden Sayılmayan ve Aralıklı Olarak Gördürülen İşlerinde  155
H. İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Acil Olan İşlerde veya Üretimi Önemli Ölçüde Etkileyen Zorlayıcı Nedenlerin Ortaya Çıkması Halinde  156
I. İşletmenin Ortalama Mal ve Hizmet Üretim Kapasitesinin Geçici İş İlişkisi Kurulmasını Gerektirecek Ölçüde ve Öngörülmeyen Şekilde Artması Halinde  157
İ. Mevsimlik İşler Hariç Dönemsellik Arz Eden İş Artışları Halinde  159
IV. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Kurulmasına Yönelik Getirilen Sınırlamalar  159
A. Genel Olarak  159
B. Süre Bakımından  161
1. Süre Sınırı Bulunmayan Haller  161
2. Süre Sınırı Bulunan Haller  162
3. Bekleme Süresi  164
C. İşçi Sayısı Bakımından  164
D. Toplu İşçi Çıkarılan İşyerleri Bakımından  167
E. Kamu Kurum ve Kuruluşları Bakımından  167
F. Yer Altından Maden Çıkarılan İşyerleri Bakımından  168
G. Grev ve Lokavtın Uygulanması Sırasında  169
V. Mevzuata Aykırılığın Sonuçları  169
A. Hukuki Sonuçları  169
B. İdari Sonuçları  170
VI. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi  173
A. Tarafların Anlaşması  173
B. Geçici İşçi Sağlama Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi  174
C. Geçici İşçinin Geçici İşçi Çalıştıran İşveren Yanında Çalışmaya Devam Etmesi  175
1. Genel Olarak  175
2. Geçici İşçinin Sorumluluğu  176
3. Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Sorumluluğu  176
D. Özel İstihdam Bürosu ile Geçici İşçi Arasındaki İş Sözleşmesinin Feshi  177
1. Genel Olarak  177
2. Bildirimli Fesih Bakımından  177
3. Bildirimsiz Fesih Bakımından  179
a. Özel İstihdam Bürosunun Haklı Nedenle Derhal Feshi  179
b. Geçici İşçinin Haklı Nedenle Derhal Feshi  184
4. Feshin Hukuki Sonuçları  188
a. Genel Olarak  188
b. Kıdem ve İhbar Tazminatı  191
c. Yıllık Ücretli İzin Hakkı  193
d. İş Güvencesi  195
E. Geçici İşçi Sağlama Sözleşmesinin Feshi  198
F. Özel İstihdam Bürosunun Kapatılması  199
G. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Hukuka Aykırılığı  203
1. Geçersizlik  203
2. İş Sözleşmesinin İptal Edilebilirliği  205
H. Ölüm  207
1. Geçici İşçinin Ölümü  207
2. Geçici İşçi Çalıştıran İşverenin Ölümü  207
§ 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU BAKIMINDAN  208
I. Genel Olarak  208
II. Acil İşler Bakımından Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Kurma  214
III. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri  217
A. Önlem Alma Yükümlülüğü  217
B. İşyerindeki Risklerin Değerlendirilmesine İlişkin Yükümlülüğü  219
C. Çalışanların Bilgilendirilmesine, Görüşlerinin Alınmasına ve Katılımlarının Sağlanmasına İlişkin Yükümlülüğü  220
D. Çalışanlara Eğitim Verme Yükümlülüğü  223
E. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü  225
F. İşçilerin Sağlık Muayenesine İlişkin Yükümlülüğü  228
G. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimine İlişkin Yükümlülükleri  229
IV. Geçici İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Hakları  230
V. Yükümlülüklere Uyulmamasının Hukuki, İdari ve Cezai Sonuçları  232
A. İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu  232
B. İşverenlerin İdari Sorumluluğu  234
1. İşin Durdurulması  234
2. İdari Para Cezaları  235
C. İş Sağlığı ve Güvenliğine Uymamanın Cezai Yaptırımları  237
§ 4. TOPLU İŞ HUKUKU BAKIMINDAN  238
I. Genel Olarak  238
II. Sendikal Hakların Sağlanması Bakımından  239
III. Grev ve Lokavt Hakları Bakımından  242
§ 5. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN  243
I. Genel Olarak  243
II. Prim ile Hizmet Belgesi Verme ve Primlerin Ödenmesi Yükümlülüğü  245
Üçüncü Bölüm
MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN
UYGULANMA ESASLARI
§ 1. MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN DİĞER İŞ İLİŞKİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  247
I. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  247
II. İş Aracılığı  250
III. Takım Sözleşmesi  251
IV. İş Sözleşmesinin Devri  252
§ 2. FARKLI MESLEKLER KAPSAMINDA MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ UYGULAMASI  253
I. Genel Olarak  253
II. Geçici İşçilere İlişkin Bilgiler  254
III. Geçici İş İlişkisinin Uygulanmasında Karşılaşılan Somut Durumlarda Geçici İşçilerin Görüşleri  255
IV. Değerlendirme  257
§ 3. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA İLİŞKİN KARARI VE BUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  259
I. Dava Konusu ve İptali İstenen Kanun Maddeleri  259
II. Anayasa Mahkemesi’nin İncelemesi  260
A. Genel Açıklama  260
B. İptal Talebinin Gerekçesi  261
C. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu  265
III. Karşı Oy Yazısı  284
IV. Kararın Değerlendirilmesi  287
Sonuç  295
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020