Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Şirket Değerleme Yöntemleri
Kasım 2018 / 1. Baskı / 294 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta şirket değerleme yöntemleri; gelir yaklaşımı, piyasa yaklaşımı ve varlık yaklaşımı çerçevesinde anlatılmaktadır. Şirket değerleme yaklaşımları teorik bazda neden-sonuç ilişkisi içerisinde anlatılırken uygulamada gerçek hayattan şirketler temel alınarak değerleme konusunda bir uygulama rehberi oluşturulması amaçlanmıştır.

Türkiye'de şirket değerlemesi yapılırken ortaya çıkabilecek sorunlar çalışmanın ilgili bölümlerinde soru-cevap-yorum şeklinde ele alınmıştır. Değerlemede kullanılacak finansal verilerin temin edilebileceği web sitelerinin linkleri belirtilerek, okuyucuların kendi başlarına da değerleme yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Çalışmada ayrıca dünyada şirket değerleme uygulamalarına ilişkin geçmişte yapılmış farklı anket ve araştırma çalışmalarının sonuçlarına yer verilerek, bu yöntemlerin uygulamada nasıl kabul gördüğüne ilişkin bir fikir oluşturma amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi
Piyasa (Borsa) Çarpanları Yöntemi
El Değiştirme Çarpanları Yöntemi
Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler
Özellik Arz Eden Değerlemeler
Değerlemelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler
Barkod: 9789750251849
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 294
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Bölüm 1
ŞİRKET DEĞERLEMELERİ
NERELERDE KULLANILIR?
Değer ve Fiyat Kavramları  17
Birleşme ve Satın Almalar  17
Halka Arzlar  20
Finansal Tablolarda Rayiç Değer Hesaplamaları  20
Analist Raporları  21
Borçlanma Enstrümanları  22
Özel Amaçlı Diğer İşler  22
Bölüm 2
ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI
Şirket Değerleme Yaklaşımları  23
Gelir (Nakit Akımları) Bazlı Yaklaşımlar  23
Piyasa (Pazar) Bazlı Yaklaşımlar  24
Varlık (Aktif) Bazlı Yaklaşımlar  29
Şirket Değerleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  29
Diğer Değerleme Yaklaşımları  31
Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Şirket Değerleme Yaklaşımları  32
Bölüm 3
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI
YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEME
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Nedir?  37
Finansal Projeksiyonların Oluşturulması  38
Mali Tabloların Projeksiyonlara Hazırlanması  41
Mali Tabloların Değerlemeye Yönelik Analizi  46
Finansal Projeksiyonların Hazırlanış Esasları  47
Gelir Tablosu Projeksiyonları  48
a. Satış Projeksiyonları  49
b. Satışların Maliyeti Projeksiyonları  49
c. Faaliyet Giderleri Projeksiyonları  50
d. Amortisman Projeksiyonları  50
e. Vergi Projeksiyonları  50
İşletme Sermayesi Projeksiyonları  51
Yatırım Projeksiyonları  51
Serbest Nakit Akımlarının Hesaplanması  52
Örnek Uygulama: Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  52
Örnek Uygulamada Kullanılacak Şirketin Tanıtımı  52
Lastik A.Ş Geçmiş Yıllar Gelir Tabloları Analizi  56
Lastik A.Ş. Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  59
Finansal Projeksiyon Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırması  89
İNA Yönteminde İskonto Oranının Belirlenmesi  92
Sermaye Maliyeti  93
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli  93
Risksiz Getiri Oranı  96
Risksiz Getiri Oranı’nın Hesaplanması  99
Sermaye Piyasaları Risk Primi  109
Beta  114
Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  131
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Sermaye Maliyeti Hesaplaması  136
Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  137
Borçlanma Maliyeti  141
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borçlanma Maliyeti Hesaplaması  147
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  148
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplaması  149
Artık Değer  151
a) İndirgenmiş Nakit Akımları Teorisine Göre  151
b) Alternatif Artık Değer Hesaplama Yöntemleri  153
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Artık Değer Hesaplaması  155
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Şirket Değeri Hesaplaması  156
Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  158
Şirket Değerinden Özsermaye (Özkaynak) Değerine Ulaşılması  159
a) Nakit ve Nakit Benzeri Değerler  160
b) Finansal Borçlar  163
c) Faaliyet Dışı Varlıklar / Yükümlülükler  164
d) Azınlık Payları  171
e) Yönetim ve Çalışanlara Sağlanan Opsiyon Hakları  172
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Özsermaye (Özkaynak) ve Birim Hisse Değeri Hesaplaması  172
a. Net Borç / Nakit Hesaplaması  173
b. Faaliyet Dışı Varlıklar  174
c. Faaliyet Dışı Yükümlülükler  176
d. Lastik A.Ş. Özsermaye Değeri Hesaplaması  176
Hassasiyet Analizi  177
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Hassasiyet Analizi  178
Bölüm 4
PİYASA BAZLI DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ
Piyasa Bazlı Değerleme Yöntemleri  181
Borsa Çarpanları  182
Borsa Çarpanlarında Kullanılacak Mali Tabloların Seçimi  185
Borsa Çarpanlarının Sınıflandırılması  186
Gelir Bazlı Çarpanlar  186
Defter Değeri Bazlı Çarpanlar  200
Sektör Bazlı Çarpanlar  200
Borsa Çarpanları İle Değerlemede Hesaplama Yöntemleri  201
a) En son Tam Dönem ve En Son 12 Aylık Dönem Ayrımı ve Hesaplamaları  201
b) Benzer Şirket Çarpanlarının Ortalamalarının Hesaplanması  203
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borsa Çarpanları ile Değerleme  204
Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Borsa Çarpanları İle Değerleme  225
El Değiştirme Çarpanları  226
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. El Değiştirme Çarpanları ile Değerleme  230
Bölüm 5
NET AKTİF DEĞER YÖNTEMİ
Net Aktif Değer Yöntemi  233
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Net Aktif Değer Yöntemi ile Değerleme  236
Bölüm 6
DEĞERLEME SONUÇLARININ ANALİZİ
Değerleme Sonuçlarının Analizi  239
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Değerleme Sonuçlarının Analizi ve Özkaynak Değeri  245
Bölüm 7
DEĞERLEMELERDE
KULLANILAN İSKONTO VE PRİMLER
Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler  249
Likidite İskontosu  249
Kontrol Primi  256
Kontrol Gücü Olmayan Hisse İskontosu  267
Bölüm 8
ÖZELLİK ARZ EDEN
DEĞERLEMELER
Özellik Arz Eden Değerlemeler  275
Holding Şirketlerinin Değerlemesi  275
Yatırım Şirketlerinin ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Değerlemesi  280
Belirli Bir Süre İçin Kurulan Şirketlerin Değerlemesi  280
Elektrik Üretim Şirketlerinin Değerlemesi  281
Finansal Kuruluşların Değerlemesi  281
Belirli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Değerlemesi  282
Yazılım Şirketlerinin Değerlemesi  282
Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Yapılan Şirket Değerlemeleri  282
Halka Arzlarda Değerleme  285
Bölüm 9
DEĞERLEME RAPORU
Görüş Bölümü / Yönetici Özeti  288
Raporun Kapsamı  288
Şirket Hakkında Genel Bilgi  288
Mali Tablolar  288
Ekonomik Görünüm / Sektör Bilgisi  289
Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Yaklaşımı  289
Değerleme  289
Değerleme Sonuçları  290
Varsayım ve Sınırlamalar  290
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  293
Yazar Hakkında  295
 


Nevin İrem Görmez
Mayıs 2019
64.90 TL
Sepete Ekle
Tamer Bozkurt ...
Mayıs 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Topaloğlu ...
Mayıs 2019
61.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Bölüm 1
ŞİRKET DEĞERLEMELERİ
NERELERDE KULLANILIR?
Değer ve Fiyat Kavramları  17
Birleşme ve Satın Almalar  17
Halka Arzlar  20
Finansal Tablolarda Rayiç Değer Hesaplamaları  20
Analist Raporları  21
Borçlanma Enstrümanları  22
Özel Amaçlı Diğer İşler  22
Bölüm 2
ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI
Şirket Değerleme Yaklaşımları  23
Gelir (Nakit Akımları) Bazlı Yaklaşımlar  23
Piyasa (Pazar) Bazlı Yaklaşımlar  24
Varlık (Aktif) Bazlı Yaklaşımlar  29
Şirket Değerleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  29
Diğer Değerleme Yaklaşımları  31
Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Şirket Değerleme Yaklaşımları  32
Bölüm 3
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI
YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEME
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Nedir?  37
Finansal Projeksiyonların Oluşturulması  38
Mali Tabloların Projeksiyonlara Hazırlanması  41
Mali Tabloların Değerlemeye Yönelik Analizi  46
Finansal Projeksiyonların Hazırlanış Esasları  47
Gelir Tablosu Projeksiyonları  48
a. Satış Projeksiyonları  49
b. Satışların Maliyeti Projeksiyonları  49
c. Faaliyet Giderleri Projeksiyonları  50
d. Amortisman Projeksiyonları  50
e. Vergi Projeksiyonları  50
İşletme Sermayesi Projeksiyonları  51
Yatırım Projeksiyonları  51
Serbest Nakit Akımlarının Hesaplanması  52
Örnek Uygulama: Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  52
Örnek Uygulamada Kullanılacak Şirketin Tanıtımı  52
Lastik A.Ş Geçmiş Yıllar Gelir Tabloları Analizi  56
Lastik A.Ş. Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  59
Finansal Projeksiyon Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırması  89
İNA Yönteminde İskonto Oranının Belirlenmesi  92
Sermaye Maliyeti  93
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli  93
Risksiz Getiri Oranı  96
Risksiz Getiri Oranı’nın Hesaplanması  99
Sermaye Piyasaları Risk Primi  109
Beta  114
Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  131
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Sermaye Maliyeti Hesaplaması  136
Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  137
Borçlanma Maliyeti  141
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borçlanma Maliyeti Hesaplaması  147
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  148
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplaması  149
Artık Değer  151
a) İndirgenmiş Nakit Akımları Teorisine Göre  151
b) Alternatif Artık Değer Hesaplama Yöntemleri  153
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Artık Değer Hesaplaması  155
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Şirket Değeri Hesaplaması  156
Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  158
Şirket Değerinden Özsermaye (Özkaynak) Değerine Ulaşılması  159
a) Nakit ve Nakit Benzeri Değerler  160
b) Finansal Borçlar  163
c) Faaliyet Dışı Varlıklar / Yükümlülükler  164
d) Azınlık Payları  171
e) Yönetim ve Çalışanlara Sağlanan Opsiyon Hakları  172
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Özsermaye (Özkaynak) ve Birim Hisse Değeri Hesaplaması  172
a. Net Borç / Nakit Hesaplaması  173
b. Faaliyet Dışı Varlıklar  174
c. Faaliyet Dışı Yükümlülükler  176
d. Lastik A.Ş. Özsermaye Değeri Hesaplaması  176
Hassasiyet Analizi  177
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Hassasiyet Analizi  178
Bölüm 4
PİYASA BAZLI DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ
Piyasa Bazlı Değerleme Yöntemleri  181
Borsa Çarpanları  182
Borsa Çarpanlarında Kullanılacak Mali Tabloların Seçimi  185
Borsa Çarpanlarının Sınıflandırılması  186
Gelir Bazlı Çarpanlar  186
Defter Değeri Bazlı Çarpanlar  200
Sektör Bazlı Çarpanlar  200
Borsa Çarpanları İle Değerlemede Hesaplama Yöntemleri  201
a) En son Tam Dönem ve En Son 12 Aylık Dönem Ayrımı ve Hesaplamaları  201
b) Benzer Şirket Çarpanlarının Ortalamalarının Hesaplanması  203
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borsa Çarpanları ile Değerleme  204
Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Borsa Çarpanları İle Değerleme  225
El Değiştirme Çarpanları  226
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. El Değiştirme Çarpanları ile Değerleme  230
Bölüm 5
NET AKTİF DEĞER YÖNTEMİ
Net Aktif Değer Yöntemi  233
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Net Aktif Değer Yöntemi ile Değerleme  236
Bölüm 6
DEĞERLEME SONUÇLARININ ANALİZİ
Değerleme Sonuçlarının Analizi  239
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Değerleme Sonuçlarının Analizi ve Özkaynak Değeri  245
Bölüm 7
DEĞERLEMELERDE
KULLANILAN İSKONTO VE PRİMLER
Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler  249
Likidite İskontosu  249
Kontrol Primi  256
Kontrol Gücü Olmayan Hisse İskontosu  267
Bölüm 8
ÖZELLİK ARZ EDEN
DEĞERLEMELER
Özellik Arz Eden Değerlemeler  275
Holding Şirketlerinin Değerlemesi  275
Yatırım Şirketlerinin ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Değerlemesi  280
Belirli Bir Süre İçin Kurulan Şirketlerin Değerlemesi  280
Elektrik Üretim Şirketlerinin Değerlemesi  281
Finansal Kuruluşların Değerlemesi  281
Belirli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Değerlemesi  282
Yazılım Şirketlerinin Değerlemesi  282
Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Yapılan Şirket Değerlemeleri  282
Halka Arzlarda Değerleme  285
Bölüm 9
DEĞERLEME RAPORU
Görüş Bölümü / Yönetici Özeti  288
Raporun Kapsamı  288
Şirket Hakkında Genel Bilgi  288
Mali Tablolar  288
Ekonomik Görünüm / Sektör Bilgisi  289
Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Yaklaşımı  289
Değerleme  289
Değerleme Sonuçları  290
Varsayım ve Sınırlamalar  290
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  293
Yazar Hakkında  295
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019