Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uluslararası Hukukta
Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü
Ocak 2017 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 47.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümünün uluslararası hukuk tarafından nasıl düzenlendiği inceleyen bu çalışma, barışın sağlanması ve korunmasında hukukun yerini ve önemini gözetmektedir.

Diplomatik uyuşmazlık çözümü uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri konu edinmekte, özel olarak ise taraflardan en azından birinin devlet olduğu yolları kapsamaktadır. Devletler, günümüzde yerleşik hâle gelen uluslararası yargı organlarına rağmen, yargısal çözüme gitmekten imtina ederek sonuçlarını kontrol edebildikleri diplomatik yolları ısrarla tercih etmektedirler. Konusu, işleyişi ve tercih edilirliği bakımından uyuşmazlıkların barışçı çözümünde hâlâ en çok uygulanan yöntemler olarak beliren söz konusu yollar, uluslararası toplumun uygulamalarını anlamak ve hukukun bu uygulamalardaki yerini kavrayabilmek için dikkate değer bir çalışma alanı sunar niteliktedir.

Öncelikle bir uluslararası uyuşmazlığın yargı içtihatları çerçevesinde belirlenmesi ve tasnifi için öngörülen kıstasların değerlendirilmesi yapılmış, ardından uyuşmazlıkların barışçı çözümü yükümlülüğünün içeriği kişi, konu ve nitelik itibarıyla işlenmiştir. Diplomatik müzakereler, dostça girişim, arabuluculuk, soruşturma ve uzlaştırmadan oluşan yerleşik diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları, hukukî dayanakları çerçevesinde temel vasıfları açıklanmak suretiyle değerlendirilirken söz konusu yolların tercih nedenleri ve hangi durumlarda kullanıldıkları örneklerle ele alınmıştır. Son olaraksa uluslararası ilişkileri etkileyen yargısallaşma ve küreselleşme eğilimleri uyuşmazlık çözümü temelinde incelenmiş, yapılan değerlendirmelerden hareketle diplomatik uyuşmazlık çözümünün geliştirilmesi adına dikkate alınabilecek tavsiyeler ifade edilmiştir.

Konu Başlıkları
Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü
Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü
Uyuşmazlık Çözümünde Yönelimler ve Diplomatik Yollar
Barkod: 9789750240454
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm  
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR VE  
UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI ÇÖZÜMÜ  
I. ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR  19
A. Uluslararası Uyuşmazlığın Tanımlanması ve Tespiti  19
B. Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi  27
1. Durum  27
2. Çatışma  28
C. Uluslararası Uyuşmazlıkların Sınıflandırılması  29
1. Taraflara Göre  29
2. Uyuşmazlığın Önemine Göre  30
3. Hukukî – Siyasî Uyuşmazlık Ayrımı  31
a. Doktrin  32
b. Uygulama  37
c. Değerlendirme  40
II. UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI ÇÖZÜMÜ  41
A. Tarihsel Gelişim  41
B. Barışçı Çözüm Yükümlülüğü  45
1. Kişi Yönünden Yükümlülük  48
2. Konu Yönünden Yükümlülük  48
3. Yükümlülüğün Niteliği  51
4. Misilleme, Karşı Önlemler ve Barışçı Çözüm  53
5. Barışçı Çözüm Yolları  54
İkinci Bölüm  
UYUŞMAZLIKLARIN DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜMÜ  
I. GENEL OLARAK  57
II. DİPLOMATİK MÜZAKERELER (GÖRÜŞMELER)  58
A. Müzakere Kavramı ve Diplomatik Müzakereler  58
B. Diplomatik Müzakerelerin Aşamaları  61
C. Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Diplomatik Müzakereler  63
1. Temel Vasıfları  63
2. Danışma ve Görüş Teatisi  66
3. Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Müzakere Usûlleri  68
a. İki Taraflı Diplomatik Müzakereler  68
b. Çok Taraflı Diplomatik Müzakereler  69
c. Müşterek Diplomatik Müzakereler  69
d. Özel Müzakere Usûlleri: Karma veya Ortak Komisyonlar ve Zirve Diplomasisi  70
4. Hukuk ve Diplomatik Müzakereler  71
a. Genel Olarak  71
b. Diplomatik Müzakerelere Egemen Olan Hukuk Kuralları  73
(1) Genel İtibarıyla Uluslararası Hukukta Diplomatik Müzakerelerde Bulunma Yükümlülüğü Yoktur  73
(2) Diplomatik Müzakerelerde Bulunma Yükümlülüğü Anlaşmaya Varma Görevini İçermez  75
(3) İyiniyet İlkesinin Diplomatik Müzakerelerdeki Yeri: Samimiyet ve Anlamlılık  76
(4) Devam Eden Diplomatik Müzakereler Diğer Barışçı Yollara Başvurmaya Engel Değildir  81
(5) Çıkmaza Giren Diplomatik Müzakereleri Devam Ettirme Zorunluluğu Yoktur  83
III. DOSTÇA GİRİŞİM  86
A. Geleneksel Dostça Girişim Anlayışı: Teknik Dostça Girişim  86
B. Dostça Girişimin Değişen Çehresi: Siyasî Dostça Girişim  91
IV. ARABULUCULUK  98
A. Arabuluculuğun Özellikleri  98
B. Arabuluculuğun İşlevi  101
C. Arabulucular  103
1. Arabulucuların Sınıflandırılması  103
2. Arabulucuların Nitelikleri  108
V. SORUŞTURMA  109
A. Genel Olarak  109
B. Lahey Sözleşmeleri ve Soruşturma  111
C. Milletler Cemiyeti ve Soruşturma  118
D. Birleşmiş Milletler ve Soruşturma  121
E. Bölgesel Uluslararası Andlaşmalar ve Soruşturma  124
F. Diğer Uluslararası Andlaşmalar ve Soruşturma  127
VI. UZLAŞTIRMA  129
A. Uzlaştırma Düzenlemeleri  130
B. Uzlaştırma Komisyonlarının Kurulması ve İşleyişi  133
C. Zorunlu Uzlaştırma  138
D. Uzlaştırma Uygulamaları  140
Üçüncü Bölüm  
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE YÖNELİMLER VE  
DİPLOMATİK YOLLAR  
I. ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN YARGISALLAŞMASI  145
II. KÜRESELLEŞME VE DİPLOMATİK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ  153
A. Küreselleşmenin Değerlendirilmesi ve Tespitler  153
B. Diplomatik Yolların Geliştirilmesi  162
1. Uyuşmazlıkların Diplomatik ve Yargısal Çözümüne Bütünleştirici Yaklaşılmalı  162
2. Devlet Dışı Aktörler ve Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü  167
3. Diplomatik Müzakerelerin Güçlendirilmesi  171
4. Arabuluculuğun Güçlendirilmesi  171
5. Soruşturma ve Hakikat Komisyonları  174
Sonuç  177
Kaynaklar  181
Kavramlar Dizini  199
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Ayşe Nur Tütüncü ...
Kasım 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Kasım 2017
26.90 TL
Sepete Ekle
İslam Safa Kaya
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017