Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul Hukuku Bakımından Kamu Düzenine Aykırılık Halleri Sevim Didem Bekiş  - Kitap

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul Hukuku Bakımından Kamu Düzenine Aykırılık Halleri

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
140
Barkod:
9789750291234
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tanıma ve tenfiz kavramları, yabancı ülkede verilmiş olan bir mahkeme ilamının, Türk yargı çerçevesinde hüküm doğurması konusunda ortaya çıkmaktadır. Yabancı mahkeme ilamının, Türk Hukuku'nda tanınması ve tenfizi için 5718 sayılı MÖHUK kapsamında bazı ön ve esas şartların varlığı aranmıştır.
Çalışma; yabancı mahkeme ilamının Türk Hukuku'nda tanıma ve tenfizi için aranan ''hükmün kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaması'' esas koşuluna ilişkindir. Bu kapsamda kitapta usuli anlamda kamu düzenine aykırılık hallerine yer verilmiş olup, esas anlamda aykırılık oluşturan hallere değinilmemiştir.
Eserde yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizinde Türk usul hukuku çerçevesinde hangi durumlarda kamu düzeni müdahalesinin gerekip gerekmediği, hâkimin bu durumları belirlerken ki sınır ve yetkileri ve şayet kamu düzeni müdahalesi gerektirecek bir durumda Türk hakiminin tanıma ve tenfiz talebini reddedip reddetmeyeceğine ilişkin tüm bu soruların cevapları yer almaktadır.
Kamu düzeni kavramının toplum menfaatlerini göre değişmesi, sınırlarının tam olarak çizilememesi ve zamana ve mekâna göre değişkenlik göstermesi; kamu düzenine aykırılık hallerinin de değişkenlik gösterebileceğine ışık tuttuğundan günümüz koşullarında yabancı bir mahkeme ilamının Türk usul hukuku bakımından kamu düzenine aykırılık hallerinin tamamı bu kapsamda incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yabancı İlamların Türk Hukukunda Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni
.
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Usuli Anlamda Hâkim Olan İlkeler
.
MÖHUK 54– B. C Maddesi Kapsamında Usuli Anlamda Kamu Düzenine Aykırılık
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Teşekkür 
9
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
YABANCI İLAMLARIN TÜRK HUKUKUNDA TANINMASI VE TENFİZİNDE KAMU DÜZENİ
I. TANIMA VE TENFİZE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
21
A. Tanıma ve Tenfiz Kavramı 
22
1. Tanıma 
22
2. Tenfiz 
28
B. Tanıma ve Tenfizin Amacı ve Sonuçları 
31
II. TANIMA VE TENFİZDE KAMU DÜZENİNİN TARİHÇESİ 
33
A. Milletlerarası Hukukta Kamu Düzeninin Tarihçesi 
33
B. Türk Hukuku'nda Kamu Düzeninin Tarihçesi 
35
III. TANIMA VE TENFİZDE KAMU DÜZENİ KAVRAMI 
37
A. Tenfizde Kamu Düzeninin Çerçevesi ve Kapsamı 
37
B. Tanıma ve Tenfizde Kamu Düzeninin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonu 
39
C. Tenfizde Kamu Düzeninin Nitelikleri 
42
1. Kamu Düzeninin Zaman Bakımından Değişken Olması 
42
2. Kamu Düzeninin Konu Bakımından Değişken Olması 
42
3. Kamu Düzeninin Yer Bakımından Değişken Olması 
43
IV. MÖHUK KAPSAMINDA KAMU DÜZENİ 
44
İKİNCİ BÖLÜM
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE USULİ ANLAMDA HÂKİM OLAN İLKELER
I. ADİL YARGILANMA HAKKI 
47
A. Türk Hukuku'nda Adil Yargılanma Hakkının Önemi ve İhlal Edilmesi 
47
1. Adil Yargılanma Hakkının İç Hukuktaki Önemi ve Yeri 
47
2. Adil Yargılanma Hakkının İhlali Halinde Başvurulacak Yasal Yollar 
58
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bakımından Adil Yargılanma Hakkı ve İhlal Edilmesi 
60
1. AİHS Kapsamında Adil Yargılanma Hakkı ve İhlal Edilmesi 
60
2. AİHM İçtihatları Bakımından Adil Yargılanma Hakkı ve İhlal Edilmesi 
61
C. Tenfizi İstenen Mahkeme Kararının Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmesi 
63
II. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI 
65
A. Türk Hukuku'nda Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlal Edilmesi 
65
B. Hukuki Dinlenilme Hakkının Diğer Haklar ile Olan İlişkisi 
69
C. AİHS ve AİHM İçtihatları Bakımından Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlal Edilmesi 
73
D. Tenfizi İstenen Mahkeme Kararının Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlal Etmesi 
74
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÖHUK 54/ B. C MADDESİ KAPSAMINDA
USULİ ANLAMDA KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK
I. YABANCI MAHKEME KARARININ TANIMA VE TENFİZİNDE HÜKMÜN KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK İÇERMEMESİ 
77
II. TENFİZDE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK TESPİT EDİLİRKEN HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ 
80
III. YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİNDE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIĞIN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINMASI GEREKEN ZAMAN 
82
IV. USULİ ANLAMDA KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK HALLERİ 
83
A. Mahkeme Kararının Gerekçesiz Olmasının Tenfiz Bakımından Etkisi 
83
1. Türk Hukuku'nda Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 
83
2. Yabancı Mahkeme Kararlarının Gerekçesiz Olmasının Tenfize Etkisi 
84
a. Genel Olarak 2012 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 
84
b. 2012 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına İlişkin Doktrin Görüşleri 
88
c. Değerlendirmemiz 
93
B. Aleyhinde Tenfiz Talep Edilen Tarafın İddia ve Savunma Hakkına İlişkin Usul İşlemlerinin İhlal Edilmemiş Olması 
95
1. Genel Olarak İddia ve Savunma Hakkına Aykırılık Kavramı 
95
2. 5718 Sayılı MÖHUK md. 54/ b. Ç Kapsamında Savunma Hakkına İlişkin Usul İşlemlerine Aykırı Davranılmış olması 
99
a. Davaya Usulüne Uygun Çağrılmamış Kişinin İddia ve Savunma Hakkının İhlal Edilmesi 
99
b. O Mahkemede Temsil Edilmemiş veyahut Kanunlara Aykırı Şekilde Gıyabında veya Yokluğunda Hüküm Verilen Kişinin İddia ve Savunma Hakkının İhlal Edilmesi 
101
3. Değerlendirmemiz 
103
C. Yargılamanın Yenilenmesi Halleri 
105
1. HMK md. 374 vd. Kapsamında Düzenlenen Yargılanmanın Yenilenmesi 
105
a. Genel Olarak Yargılamanın Yenilenmesi ve Sebepleri 
105
b. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilecek Mahkeme Kararının Kesin Hüküm ve Etkisi 
108
aa. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 
110
bb. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 
110
2. Tanıma ve Tenfizde Yargılamanın Yenilenmesi 
112
a. Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizinin Türk Mahkemelerinde Verilmiş ve Ülkede Kesinleşmiş Bir İlamla Çelişmesi 
118
b. Yabancı Mahkeme Kararının Tanıma ve Tenfizinin Talep Edildiği Ülkede Verilmiş ve O Ülkede Kesinleşmiş Bir İlamla Çelişmesi 
121
aa. İki Taraflı Antlaşmalar 
121
bb. Çok Taraflı Antlaşmalar 
122
c. Yabancı Mahkeme Kararının Tanıma ve Tenfizinin Üçüncü Bir Ülkede Verilmiş ve Kesinleşmiş Bir İlamla Çelişmesi 
124
Sonuç 
127
Kaynakça 
131
Kavram Dizini 
139