Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Adalet Divanının Geçici Tedbirler Rejimi
Şubat 2020 / 1. Baskı / 263 Syf.
Fiyatı: 67.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adaletin muhafazası ve uluslararası yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli şartları tesis etmeye kararlı olduklarını ilan eden Birleşmiş Milletlerin kurucuları, Birleşmiş Milletlerin uluslararası barış ve güvenliği korumak için, diğerleri yanında, uluslararası mahiyette uyuşmazlıkların çözülmesini adalet ve uluslararası hukuk prensiplerine uygun olarak barışçı yollarla gerçekleştirmeyi amaçladığını bildirmişlerdir. Bu düşünceler ışığında Örgütün aslî organlarından biri olarak teşekkül ettirilen Uluslararası Adalet Divanına, Birleşmiş Milletler Şartının ayrılmaz bir cüzünü oluşturan Divan Statüsüyle, kesin hüküm kurulmadan önce taraflardan her birinin haklarını korumak amacıyla geçici tedbirleri tayin etme yetkisi verilmiştir. Geçici tedbirler tayin etme şartlarını zaman içinde içtihatlarıyla geliştiren Divan, ilgili şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini, geçici tedbirler rejiminin acilen bir koruma sağlama ihtiyacına dayalı mahiyetine uygun olarak, genellikle kesin bulgular yerine ihtimallere, varsayımlara göre tespit etmektedir. Geçici tedbir yargılamalarında izlenen usul, Divanın içtihat ve Tüzüğüyle, yine bu müessesenin gereklerine uygun olarak belirlenmiştir. Divan, geçici tedbir kararlarının -ilgili sonuçlarla birlikte- bağlayıcı nitelikte olduğuna hükmederek, uzun bir zamandır tartışılan bu meseleyi de açıklığa kavuşturmuştur.

Uluslararası Adalet Divanının Geçici Tedbirler Rejimi isimli kitapta, Divanın -nihaî kararın verilmesinden önce dava konusu hakların ve yargısal otorite ve işlevin muhafazasına hizmet ederek, adaletin layıkıyla yönetilmesi bakımından hayatî bir rol oynayan- geçici tedbirleri tayin etme yetkisi, ilgili düzenlemeler, içtihat ve doktrin ışığında dinamik boyutuyla açıklanmaktadır.

Konu Başlıkları
Geçici Tedbir Tayin Etme Yetkisi ve Usulü
Geçici Tedbir Tayin Etmenin Amacı ve Şartları
Geçici Tedbir Kararının Hukukî Etkisi
Barkod: 9789750252457
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 263
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLERİ TAYİN ETME YETKİSİ
I. GEÇİCİ TEDBİR MÜESSESESİ  19
II. GEÇİCİ TEDBİRLERİ TAYİN ETME YETKİSİNİN DAYANAĞI  21
A. Doğal Yetki Yaklaşımı  21
B. Verilmiş Yetki Yaklaşımı  25
III. USAD VE UAD’NİN GEÇİCİ TEDBİRLER TAYİN ETME YETKİSİ  28
A. USAD ve UAD’nin Kuruluşu  28
B. USAD ve UAD Statülerinin Geçici Tedbirlere İlişkin Hükümleri  30
C. USAD ve UAD Tüzüklerinin Geçici Tedbirlere İlişkin Hükümleri  32
D. USAD ve UAD’nin Geçici Tedbirlere İlişkin Genel Uygulaması  34
1. USAD’ın Geçici Tedbir Kararları  35
2. UAD’nin Geçici Tedbir Kararları  35
E. UAD ile BM Güvenlik Konseyinin Eş Zamanlı Yetkileri Meselesi  40
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLER TAYİN ETMENİN AMACI
I. TARAFLARIN HAKLARINI PENDENTE LITE KORUMAK  45
A. Tarafların Haklarını Koruma Temel Amacı ve İlgili Amaçlar  45
B. Tarafların Korunacak Haklarının Mahiyeti  48
C. Geçici Tedbirlerin Esasa İlişkin Karara Halel Getirmemesi  51
II. UYUŞMAZLIĞIN AĞIRLAŞMASINI ÖNLEMEK  55
A. Genel Olarak  55
B. Uyuşmazlığın Ağırlaşmasını Önleme Amacına Doktrinin Yaklaşımı  56
C. Uygulama  59
1. USAD Dönemi  59
2. UAD Dönemi  60
a. Pulp Mills on the River Uruguay Davasına Kadarki Dönem  60
aa. Bağımsız Bir Yetkinin Bulunduğuna İşaret Eden Kararlar  60
bb. Bağımsız Bir Yetkinin Bulunmadığına İşaret Eden Kararlar  65
b. Pulp Mills on the River Uruguay Davasından Sonraki Dönem  68
3. Uyuşmazlığın Ağırlaşmasını Önleyici Tedbirlerin Tayininin Şartları  72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLER TAYİN ETMENİN ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  81
II. BİR DAVANIN AÇILMIŞ VE PRIMA FACIE KABUL EDİLEBİLİR OLMASI  83
A. Bir Davanın Açılmış Olması  83
1. Genel Olarak  83
2. Danışma Usulü Çerçevesinde Geçici Tedbirlerin Tayini Meselesi  84
B. Davanın Prima Facie Kabul Edilebilir Olması  86
III. PRIMA FACIE YARGI YETKİSİNİN BULUNMASI  89
A. Esas Hakkında Yargı Yetkisinin İlgisi  89
B. Divanın Uygulaması  96
1. Genel Esaslar Bakımından  96
2. Prima Facie Tespitin Sonuçları Bakımından  100
a. Olumsuz Tespitin Sonuçları  100
b. Olumlu Tespitin Sonuçları  102
3. Prima Facie Yargı Yetkisinin Tespiti için Gereken Şartlar  104
IV. ACİLİYET VE ONARILMAZ ZARAR TEHLİKESİNİN VARLIĞI  107
A. Aciliyet  107
1. Aciliyet Şartının Usulî Aciliyet Prensibiyle İlişkisi  107
2. Aciliyet Şartının Anlamı ve Tespiti  108
B. Onarılmaz Zarar Tehlikesinin Varlığı  112
1. Genel Olarak  112
2. Zarar Tehlikesi Unsuru  113
3. Onarılmaz Zarar Unsuru  114
a. Dar Yorum Bakımından  114
b. Geniş Yorum Bakımından  116
C. Örnek Olaylar Işığında Aciliyet ve Onarılmaz Zarar Tehlikesi  118
1. Genel Olarak  118
2. Örnek Olaylar  119
a. Şartların Gerçekleştiğinin Tespit Edildiği Kararlar  119
b. Şartların Gerçekleşmediğinin Tespit Edildiği Kararlar  125
V. ESAS DAVANIN KONUSUYLA BAĞLANTI BULUNMASI  130
A. Anlamı ve Tespiti  130
B. Uygulama  134
1. USAD Dönemi  134
2. UAD Dönemi  135
VI. ÖNE SÜRÜLEN HAKLARIN MAKUL OLMASI  139
A. Şartın Gelişimi  139
B. Şartın Anlamı  144
C. Divanın Uygulaması  147
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLERİ TAYİN ETME USULÜ
I. GENEL OLARAK  153
II. DİVANIN OLUŞUMU  154
III. GEÇİCİ TEDBİR TALEBİ  156
A. Talebin Sunulması  156
B. Talebin Yenilenmesi  159
C. Müdahillik Talebi  161
D. Divanın Talepte Bulunulmasından ve Taleplerden Serbestliği  163
1. Divanın Tedbirleri Proprio Motu Tayin Etmesi  163
2. Divanın Talep Edilenlerden Başka Tedbirleri Tayin Etmesi  166
IV. DİVAN BAŞKANININ YETKİSİ  169
V. YARGILAMA AŞAMASI  172
A. Duruşmaların Düzenlenmesi  172
B. Taraflardan Birinin Duruşmalara Katılmaması Sorunu  174
C. İspat Sorunu  176
VI. GEÇİCİ TEDBİR KARARI  179
A. Kararın Biçimi, Alınması ve İçeriği  179
B. Divanın Kararın Uygulanması Hakkında Bilgi İstemesi  181
C. Kararın Tadili ve İptali  182
D. Kararın Geçerliliğinin Sona Ermesi  186
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİR KARARLARININ HUKUKÎ ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  189
II. LAGRAND DAVASI ÖNCESİ DURUM  192
A. Doktrindeki Yaklaşımlar  192
1. Tedbir Kararlarının Bağlayıcı Olmadığı Görüşü  192
2. Tedbir Kararlarının Bağlayıcı Olduğu Görüşü  195
B. Divanın ve Devletlerin Uygulaması  199
III. LAGRAND DAVASI VE SONRASI  202
A. LaGrand Davası  202
B. LaGrand Davası Sonrası  207
IV. TEDBİR KARARLARININ BAĞLAYICILIĞININ HUKUKÎ SONUÇLARI  211
A. Divanın Uygulaması  211
B. Tedbirlerin İhlalinin Uluslararası Sorumluluğa Yol Açması  215
C. Tedbirlerin İhlaline Karşı Önlemlerle Cevap Verilmesi  219
D. Tedbirlerin İhlali Hâlinde BM Güvenlik Konseyine Başvurulması Meselesi  220
SONUÇ  225
Kaynakça  231
Kavram Dizini  261
 


Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Kaya
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLERİ TAYİN ETME YETKİSİ
I. GEÇİCİ TEDBİR MÜESSESESİ  19
II. GEÇİCİ TEDBİRLERİ TAYİN ETME YETKİSİNİN DAYANAĞI  21
A. Doğal Yetki Yaklaşımı  21
B. Verilmiş Yetki Yaklaşımı  25
III. USAD VE UAD’NİN GEÇİCİ TEDBİRLER TAYİN ETME YETKİSİ  28
A. USAD ve UAD’nin Kuruluşu  28
B. USAD ve UAD Statülerinin Geçici Tedbirlere İlişkin Hükümleri  30
C. USAD ve UAD Tüzüklerinin Geçici Tedbirlere İlişkin Hükümleri  32
D. USAD ve UAD’nin Geçici Tedbirlere İlişkin Genel Uygulaması  34
1. USAD’ın Geçici Tedbir Kararları  35
2. UAD’nin Geçici Tedbir Kararları  35
E. UAD ile BM Güvenlik Konseyinin Eş Zamanlı Yetkileri Meselesi  40
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLER TAYİN ETMENİN AMACI
I. TARAFLARIN HAKLARINI PENDENTE LITE KORUMAK  45
A. Tarafların Haklarını Koruma Temel Amacı ve İlgili Amaçlar  45
B. Tarafların Korunacak Haklarının Mahiyeti  48
C. Geçici Tedbirlerin Esasa İlişkin Karara Halel Getirmemesi  51
II. UYUŞMAZLIĞIN AĞIRLAŞMASINI ÖNLEMEK  55
A. Genel Olarak  55
B. Uyuşmazlığın Ağırlaşmasını Önleme Amacına Doktrinin Yaklaşımı  56
C. Uygulama  59
1. USAD Dönemi  59
2. UAD Dönemi  60
a. Pulp Mills on the River Uruguay Davasına Kadarki Dönem  60
aa. Bağımsız Bir Yetkinin Bulunduğuna İşaret Eden Kararlar  60
bb. Bağımsız Bir Yetkinin Bulunmadığına İşaret Eden Kararlar  65
b. Pulp Mills on the River Uruguay Davasından Sonraki Dönem  68
3. Uyuşmazlığın Ağırlaşmasını Önleyici Tedbirlerin Tayininin Şartları  72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLER TAYİN ETMENİN ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  81
II. BİR DAVANIN AÇILMIŞ VE PRIMA FACIE KABUL EDİLEBİLİR OLMASI  83
A. Bir Davanın Açılmış Olması  83
1. Genel Olarak  83
2. Danışma Usulü Çerçevesinde Geçici Tedbirlerin Tayini Meselesi  84
B. Davanın Prima Facie Kabul Edilebilir Olması  86
III. PRIMA FACIE YARGI YETKİSİNİN BULUNMASI  89
A. Esas Hakkında Yargı Yetkisinin İlgisi  89
B. Divanın Uygulaması  96
1. Genel Esaslar Bakımından  96
2. Prima Facie Tespitin Sonuçları Bakımından  100
a. Olumsuz Tespitin Sonuçları  100
b. Olumlu Tespitin Sonuçları  102
3. Prima Facie Yargı Yetkisinin Tespiti için Gereken Şartlar  104
IV. ACİLİYET VE ONARILMAZ ZARAR TEHLİKESİNİN VARLIĞI  107
A. Aciliyet  107
1. Aciliyet Şartının Usulî Aciliyet Prensibiyle İlişkisi  107
2. Aciliyet Şartının Anlamı ve Tespiti  108
B. Onarılmaz Zarar Tehlikesinin Varlığı  112
1. Genel Olarak  112
2. Zarar Tehlikesi Unsuru  113
3. Onarılmaz Zarar Unsuru  114
a. Dar Yorum Bakımından  114
b. Geniş Yorum Bakımından  116
C. Örnek Olaylar Işığında Aciliyet ve Onarılmaz Zarar Tehlikesi  118
1. Genel Olarak  118
2. Örnek Olaylar  119
a. Şartların Gerçekleştiğinin Tespit Edildiği Kararlar  119
b. Şartların Gerçekleşmediğinin Tespit Edildiği Kararlar  125
V. ESAS DAVANIN KONUSUYLA BAĞLANTI BULUNMASI  130
A. Anlamı ve Tespiti  130
B. Uygulama  134
1. USAD Dönemi  134
2. UAD Dönemi  135
VI. ÖNE SÜRÜLEN HAKLARIN MAKUL OLMASI  139
A. Şartın Gelişimi  139
B. Şartın Anlamı  144
C. Divanın Uygulaması  147
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİRLERİ TAYİN ETME USULÜ
I. GENEL OLARAK  153
II. DİVANIN OLUŞUMU  154
III. GEÇİCİ TEDBİR TALEBİ  156
A. Talebin Sunulması  156
B. Talebin Yenilenmesi  159
C. Müdahillik Talebi  161
D. Divanın Talepte Bulunulmasından ve Taleplerden Serbestliği  163
1. Divanın Tedbirleri Proprio Motu Tayin Etmesi  163
2. Divanın Talep Edilenlerden Başka Tedbirleri Tayin Etmesi  166
IV. DİVAN BAŞKANININ YETKİSİ  169
V. YARGILAMA AŞAMASI  172
A. Duruşmaların Düzenlenmesi  172
B. Taraflardan Birinin Duruşmalara Katılmaması Sorunu  174
C. İspat Sorunu  176
VI. GEÇİCİ TEDBİR KARARI  179
A. Kararın Biçimi, Alınması ve İçeriği  179
B. Divanın Kararın Uygulanması Hakkında Bilgi İstemesi  181
C. Kararın Tadili ve İptali  182
D. Kararın Geçerliliğinin Sona Ermesi  186
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ TEDBİR KARARLARININ HUKUKÎ ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  189
II. LAGRAND DAVASI ÖNCESİ DURUM  192
A. Doktrindeki Yaklaşımlar  192
1. Tedbir Kararlarının Bağlayıcı Olmadığı Görüşü  192
2. Tedbir Kararlarının Bağlayıcı Olduğu Görüşü  195
B. Divanın ve Devletlerin Uygulaması  199
III. LAGRAND DAVASI VE SONRASI  202
A. LaGrand Davası  202
B. LaGrand Davası Sonrası  207
IV. TEDBİR KARARLARININ BAĞLAYICILIĞININ HUKUKÎ SONUÇLARI  211
A. Divanın Uygulaması  211
B. Tedbirlerin İhlalinin Uluslararası Sorumluluğa Yol Açması  215
C. Tedbirlerin İhlaline Karşı Önlemlerle Cevap Verilmesi  219
D. Tedbirlerin İhlali Hâlinde BM Güvenlik Konseyine Başvurulması Meselesi  220
SONUÇ  225
Kaynakça  231
Kavram Dizini  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020