Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kira Sözleşmesinde Yan Gider
Ekim 2020 / 1. Baskı / 154 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 303. maddesinde düzenleme konusu yapılan Kira Hukuku'n da yan gider kavramı, Kanun'un ilgili maddeleri ele alınarak, Doktrindeki farklı görüşler ve yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir. Yan gider kavramının tanımına yönelik Kanun'da açık ve net bir ifadenin olmayışı, gerek doktrinde gerekse de yargı uygulamalarında farklı görüşlerin ve kararların mevcudiyeti; söz konusu gider kalemlerinin amaç ve ihtivasının belirlenmesi yönünde bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Yan gider kavramını düzenleyen genel hüküm niteliğine haiz 303. maddenin aksini ön gören hükümlerin varlığı; söz konusu düzenlemenin emrediciliğine yönelik tartışmaların ve yan giderleri diğer masraflardan ayıran hususların ele alınmasını da gerekli kılmıştır.

Kitapta, yan gider kavramına ilişkin değerlendirmeler ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra, yan giderlerin ifa edilmemesinin sonuç ve hükümleri irdelenmiş, kanun koyucunun yan giderlere atfettiği önem incelenmiştir. Türk Hukuku'n da yan gider kavramına yüklenen anlam ve niteliğe Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu da dikkate alınarak yer verilmiş, kavramın hukuktaki mevcut anlayışının barındırdığı sorunlara ve eksiklere işaret edilerek bir değerlendirme yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Yan Giderin Tanımı, Hukuki Niteliği, Unsurları ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
Yan Gider Yükümlüsü ve Yan Gider Yükümlülüğünün Hüküm ve Sonuçları
Barkod: 9789750262784
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 154
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
GİRİŞ  11
BİRİNCİ BÖLÜM
YAN GİDERİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ,
UNSURLARI VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. TANIMI VE UNSURLARI  13
A. Yan Gider Kavramının Düzenlenişi ve İlgili Hükümler  17
1. 818 Sayılı Borçlar Kanunu Dönemindeki Durum  17
2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Döneminde Yan Gider Kavramı ve Düzenlenişi  20
3. Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nda Yan Gider Kavramı ve Düzenlenişi  22
B. Yan Giderin Unsurları  27
1. Kiraya Veren veya Üçüncü Kişi Vasıtasıyla Doğrudan Sunulan Karşı Yan Edimin Varlığı  27
2. Yan Giderin Kiralananın Kullanımıyla İlişkili Olması  30
3. Kira Bedeli İle Karşılanmayan Harcamalar Olması  33
II. YAN GİDERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
A. Genel Olarak  35
B. TBK m.303 Hükmünün Emredici Olup Olmadığına Yönelik İnceleme  37
C. Yan Gideri Kiracıya Yükleyen Anlaşmaların Niteliği  41
III. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BEDELİ DIŞINDAKİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAN GİDERİN DİĞER MASRAFLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI  48
A. Genel Olarak  48
B. Tüketime Yönelik Harcamalar, Kullanma Giderleri (TBK m. 341) ve Yan Giderler  52
C. Vergi ve Benzeri Kamusal Yükümlülükler (TBK m. 302)  55
D. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğuna İlişkin Harcamalar (TBK m. 304– 308)  59
E. Olağan Temizlik ve Bakım Giderleri (TBK m. 317)  62
F. Kiralananın Yenilenmesine ve Değiştirilmesine İlişkin Harcamalar
(TBK m. 321–322)  65
G. Ortak Gider Kavramının Yan Giderlerden Ayırt Edilmesi  67
1. Genel Olarak  67
2. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Düzenlenen Ortak Giderler  67
3. Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te Düzenlenen Ortak Giderler  72
a. Genel Olarak  72
b. Alışveriş Merkezlerinde “Ortak Gider” Kavramı  76
İKİNCİ BÖLÜM
YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜ VE YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜ  83
A. Adi Kiralarda Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  83
B. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  85
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Tüketim Giderlerinin İncelenmesi  86
2. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Tüketim Giderlerinin Uygulama Alanı ve Unsurları  88
a. Sözleşmenin Niteliğine Göre Uygulama Alanı  88
b. Gider Kaleminin Çeşidine Göre Uygulama Alanı  90
3. Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmazlarda Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  94
D. Ürün Kiralarında Yan gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  99
1. Türk Borçlar Kanunu’nun 362. Maddesinin İncelenmesi  100
2. Türk Borçlar Kanunu 362. Maddesinin Uygulama Alanı  102
a. Sözleşmenin Niteliğine Göre Uygulama Alanı  102
b. Gider Kalemin Çeşidine Göre Uygulama Alanı  106
II. YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HÜKÜMLERİ  109
A. Yan Giderlerin İfa Zamanı, İfa Sırası, Muacceliyet Kayıtları  109
B. İfa Yeri  114
C. Yan Giderlerin Ödenme Yöntemi  115
D. Yan Gider Meblağının Belirlenmesi, Arttırılması ve Yeni Yan Giderin Kabulü  119
1. Genel Olarak  119
2. Meblağın Artırılması ve Yeni Yan Giderlerin Kabulü  121
3. Yan Giderlerin Paylaştırılması ve Usulü  124
E. Tüketim Giderlerine İlişkin Belge Sunma Yükümlülüğü  126
III. YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  129
A. Yan Gider Ödeme Borcunda Temerrüt  129
B. Yan Gider Ödeme Borcunda Temerrüdün Sonuçları  134
IV. YAN GİDERLERE YÖNELİK TALEPLERDE ZAMANAŞIMI  140
SONUÇ  143
Kaynakça  145
Kavram Dizini  151
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Arif Burhanettin Kocaman
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Zafer Tatlısoy
Ekim 2020
47.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
GİRİŞ  11
BİRİNCİ BÖLÜM
YAN GİDERİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ,
UNSURLARI VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. TANIMI VE UNSURLARI  13
A. Yan Gider Kavramının Düzenlenişi ve İlgili Hükümler  17
1. 818 Sayılı Borçlar Kanunu Dönemindeki Durum  17
2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Döneminde Yan Gider Kavramı ve Düzenlenişi  20
3. Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nda Yan Gider Kavramı ve Düzenlenişi  22
B. Yan Giderin Unsurları  27
1. Kiraya Veren veya Üçüncü Kişi Vasıtasıyla Doğrudan Sunulan Karşı Yan Edimin Varlığı  27
2. Yan Giderin Kiralananın Kullanımıyla İlişkili Olması  30
3. Kira Bedeli İle Karşılanmayan Harcamalar Olması  33
II. YAN GİDERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
A. Genel Olarak  35
B. TBK m.303 Hükmünün Emredici Olup Olmadığına Yönelik İnceleme  37
C. Yan Gideri Kiracıya Yükleyen Anlaşmaların Niteliği  41
III. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BEDELİ DIŞINDAKİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAN GİDERİN DİĞER MASRAFLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI  48
A. Genel Olarak  48
B. Tüketime Yönelik Harcamalar, Kullanma Giderleri (TBK m. 341) ve Yan Giderler  52
C. Vergi ve Benzeri Kamusal Yükümlülükler (TBK m. 302)  55
D. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğuna İlişkin Harcamalar (TBK m. 304– 308)  59
E. Olağan Temizlik ve Bakım Giderleri (TBK m. 317)  62
F. Kiralananın Yenilenmesine ve Değiştirilmesine İlişkin Harcamalar
(TBK m. 321–322)  65
G. Ortak Gider Kavramının Yan Giderlerden Ayırt Edilmesi  67
1. Genel Olarak  67
2. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Düzenlenen Ortak Giderler  67
3. Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te Düzenlenen Ortak Giderler  72
a. Genel Olarak  72
b. Alışveriş Merkezlerinde “Ortak Gider” Kavramı  76
İKİNCİ BÖLÜM
YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜ VE YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜ  83
A. Adi Kiralarda Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  83
B. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  85
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Tüketim Giderlerinin İncelenmesi  86
2. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Tüketim Giderlerinin Uygulama Alanı ve Unsurları  88
a. Sözleşmenin Niteliğine Göre Uygulama Alanı  88
b. Gider Kaleminin Çeşidine Göre Uygulama Alanı  90
3. Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmazlarda Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  94
D. Ürün Kiralarında Yan gider Yükümlüsünün Belirlenmesi  99
1. Türk Borçlar Kanunu’nun 362. Maddesinin İncelenmesi  100
2. Türk Borçlar Kanunu 362. Maddesinin Uygulama Alanı  102
a. Sözleşmenin Niteliğine Göre Uygulama Alanı  102
b. Gider Kalemin Çeşidine Göre Uygulama Alanı  106
II. YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HÜKÜMLERİ  109
A. Yan Giderlerin İfa Zamanı, İfa Sırası, Muacceliyet Kayıtları  109
B. İfa Yeri  114
C. Yan Giderlerin Ödenme Yöntemi  115
D. Yan Gider Meblağının Belirlenmesi, Arttırılması ve Yeni Yan Giderin Kabulü  119
1. Genel Olarak  119
2. Meblağın Artırılması ve Yeni Yan Giderlerin Kabulü  121
3. Yan Giderlerin Paylaştırılması ve Usulü  124
E. Tüketim Giderlerine İlişkin Belge Sunma Yükümlülüğü  126
III. YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI  129
A. Yan Gider Ödeme Borcunda Temerrüt  129
B. Yan Gider Ödeme Borcunda Temerrüdün Sonuçları  134
IV. YAN GİDERLERE YÖNELİK TALEPLERDE ZAMANAŞIMI  140
SONUÇ  143
Kaynakça  145
Kavram Dizini  151
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020