Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği" Yasin Şeşen  - Kitap

Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği"

1. Baskı, 
Ekim 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
103
Barkod:
9789750251412
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
120,00
İndirimli (%88):
15,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Dünya genelinde ve ülkemizde tüm sektörlerde her geçen gün değişimler, dönüşümler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişimlerden her meslek alanı gibi, kütüphaneler de etkilenmektedir.
Hizmet üreten işletmeler olan kütüphanelerin de sağladıkları hizmetlerin kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilebilmesi için, somut ve kalıcı değerlerle hizmet kalitelerinin ölçülmesi gerekmektedir. Kütüphanelerin kullanıcı odaklı olarak hizmetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, kaliteye dayalı performanslarının değerlendirilmesinde de gereklidir.
Öğrencilerine, idari personeline, akademik personeline, kurum içi ve/veya kurum dışı araştırmacılara, farklı kurumlardan gelen araştırmacılara vb. geniş bir kullanıcı grubuna hizmet veren üniversite kütüphaneleri de dünyanın içinde bulunduğu değişime ayak uydurmak zorundadırlar.
Eserde, biri vakıf üniversitesi, diğeri devlet üniversitesi kütüphanesinde uygulanmakta olan toplam kalite yönetimi örneklerine değinilmiş ve örnek uygulamalardan elde edilen veriler göz önüne alınarak, üniversite kütüphanelerinde toplam kalite yönetiminin geleceği üzerinde tartışılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Problem Durumu ve Yöntem
.
Kavramsal Çerçeve
.
Bulgular ve Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Özet 
7
Tablolar Listesi 
13
Şekiller Listesi 
13
Kısaltmalar Listesi 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
PROBLEM DURUMU VE YÖNTEM
1.1. PROBLEM DURUMU 
19
1.1.1. Araştırmanın Problemi ve Alt Problemleri 
23
1.1.2. Araştırmanın Amacı 
24
1.1.3. Araştırmanın Varsayımları 
26
1.1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
27
1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
27
1.2.1. Araştırmanın Modeli 
27
1.2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
28
1.2.3. Araştırmanın Veri Toplama Biçimi ve Analizi 
29
İkinci Bölüm
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. DÜNYA TARİHİNDE KÜTÜPHANELER 
31
2.1.1. Kütüphane Kavramı 
31
2.1.2. Günümüzde Kütüphaneler 
33
2.2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
36
2.2.1. Kalite Kavramı 
37
2.2.2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı ve Tarihçesi 
37
2.2.3. Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri 
40
2.3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
41
2.3.1. Türk Kamu Yönetimi İçerisinde Kütüphanelerin Mevcut Durumu 
45
2.3.2. Akademik Kütüphanelerde Kalite Çalışmaları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
46
2.4. KÜTÜPHANELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
48
2.4.1. Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Uygulaması 
50
2.4.2. Bazı Ülkelerde Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 
52
2.4.2.1. Almanya Hamburg–Eppendorf Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi Örneği 
52
2.4.2.2. Hindistan Ta Pai Enstitüsü Merkez Kütüphanesi Örneği 
55
2.5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ GENEL OLARAK KÜTÜPHANELERE KAZANDIRDIKLARI 
57
2.5.1. Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinin Kazanımları 
57
2.5.2. Bazı Ülkelerdeki Üniversite Kütüphanelerinin Kazanımları 
57
Üçüncü Bölüm
BULGULAR VE YORUMLAR
3.1. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE KÜTÜPHANESİ 
59
3.1.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihçesi 
59
3.1.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi 
60
3.2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ 
63
3.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarına İhtiyaç Duyulma Nedenleri 
63
3.2.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Sürecinde Yapılanlar 
65
3.2.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde ServQual Kalite Sistemi Çalışmaları 
67
3.2.2.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde LibQual Kalite Sistemi Çalışmaları 
69
3.2.2.3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001: 2015'e Geçiş Çalışmaları 
71
3.2.3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Ölçülebilir Kriterler 
77
3.2.4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Mevcut Sorunları ve Gelecek Hedefleri 
80
Sonuç 
83
EKLER 
89
EK 1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalite Yönetim Temsilciliği Birimi Görüşme Formu 
91
Kaynakça 
93
Kavramlar Dizini 
99
Özgeçmiş 
105