Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi
"Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği"
Ekim 2018 / 1. Baskı / 103 Syf.
Fiyatı: 17.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Dünya genelinde ve ülkemizde tüm sektörlerde her geçen gün değişimler, dönüşümler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişimlerden her meslek alanı gibi, kütüphaneler de etkilenmektedir.

Hizmet üreten işletmeler olan kütüphanelerin de sağladıkları hizmetlerin kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilebilmesi için, somut ve kalıcı değerlerle hizmet kalitelerinin ölçülmesi gerekmektedir. Kütüphanelerin kullanıcı odaklı olarak hizmetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, kaliteye dayalı performanslarının değerlendirilmesinde de gereklidir.

Öğrencilerine, idari personeline, akademik personeline, kurum içi ve/veya kurum dışı araştırmacılara, farklı kurumlardan gelen araştırmacılara vb. geniş bir kullanıcı grubuna hizmet veren üniversite kütüphaneleri de dünyanın içinde bulunduğu değişime ayak uydurmak zorundadırlar.

Eserde, biri vakıf üniversitesi, diğeri devlet üniversitesi kütüphanesinde uygulanmakta olan toplam kalite yönetimi örneklerine değinilmiş ve örnek uygulamalardan elde edilen veriler göz önüne alınarak, üniversite kütüphanelerinde toplam kalite yönetiminin geleceği üzerinde tartışılmaktadır.

Konu Başlıkları
Problem Durumu ve Yöntem
Kavramsal Çerçeve
Bulgular ve Yorumlar
Barkod: 9789750251412
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 103
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
PROBLEM DURUMU VE YÖNTEM
1.1. PROBLEM DURUMU  19
1.1.1. Araştırmanın Problemi ve Alt Problemleri  23
1.1.2. Araştırmanın Amacı  24
1.1.3. Araştırmanın Varsayımları  26
1.1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları  27
1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  27
1.2.1. Araştırmanın Modeli  27
1.2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  28
1.2.3. Araştırmanın Veri Toplama Biçimi ve Analizi  29
İkinci Bölüm
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. DÜNYA TARİHİNDE KÜTÜPHANELER  31
2.1.1. Kütüphane Kavramı  31
2.1.2. Günümüzde Kütüphaneler  33
2.2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  36
2.2.1. Kalite Kavramı  37
2.2.2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı ve Tarihçesi  37
2.2.3. Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri  40
2.3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  41
2.3.1. Türk Kamu Yönetimi İçerisinde Kütüphanelerin Mevcut Durumu  45
2.3.2. Akademik Kütüphanelerde Kalite Çalışmaları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  46
2.4. KÜTÜPHANELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  48
2.4.1. Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Uygulaması  50
2.4.2. Bazı Ülkelerde Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları  52
2.4.2.1. Almanya Hamburg–Eppendorf Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi Örneği  52
2.4.2.2. Hindistan Ta Pai Enstitüsü Merkez Kütüphanesi Örneği  55
2.5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ GENEL OLARAK KÜTÜPHANELERE KAZANDIRDIKLARI  57
2.5.1. Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinin Kazanımları  57
2.5.2. Bazı Ülkelerdeki Üniversite Kütüphanelerinin Kazanımları  57
Üçüncü Bölüm
BULGULAR VE YORUMLAR
3.1. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE KÜTÜPHANESİ  59
3.1.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihçesi  59
3.1.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi  60
3.2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ  63
3.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarına İhtiyaç Duyulma Nedenleri  63
3.2.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Sürecinde Yapılanlar  65
3.2.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde ServQual Kalite Sistemi Çalışmaları  67
3.2.2.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde LibQual Kalite Sistemi Çalışmaları  69
3.2.2.3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001: 2015'e Geçiş Çalışmaları  71
3.2.3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Ölçülebilir Kriterler  77
3.2.4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Mevcut Sorunları ve Gelecek Hedefleri  80
Sonuç  83
EKLER  89
EK 1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalite Yönetim Temsilciliği Birimi Görüşme Formu  91
Kaynakça  93
Kavramlar Dizini  99
Özgeçmiş  105
 


Ferhat Sayım
Ocak 2021
54.00 TL
Sepete Ekle
Ali Yıldırım ...
Aralık 2020
95.50 TL
İndirimli: 76.90 TL (%19)
Sepete Ekle
Ferhat Sayım ...
Aralık 2020
100.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%20)
Sepete Ekle
Remzi Kıncal
Kasım 2020
34.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
PROBLEM DURUMU VE YÖNTEM
1.1. PROBLEM DURUMU  19
1.1.1. Araştırmanın Problemi ve Alt Problemleri  23
1.1.2. Araştırmanın Amacı  24
1.1.3. Araştırmanın Varsayımları  26
1.1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları  27
1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  27
1.2.1. Araştırmanın Modeli  27
1.2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  28
1.2.3. Araştırmanın Veri Toplama Biçimi ve Analizi  29
İkinci Bölüm
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. DÜNYA TARİHİNDE KÜTÜPHANELER  31
2.1.1. Kütüphane Kavramı  31
2.1.2. Günümüzde Kütüphaneler  33
2.2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  36
2.2.1. Kalite Kavramı  37
2.2.2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı ve Tarihçesi  37
2.2.3. Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri  40
2.3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  41
2.3.1. Türk Kamu Yönetimi İçerisinde Kütüphanelerin Mevcut Durumu  45
2.3.2. Akademik Kütüphanelerde Kalite Çalışmaları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  46
2.4. KÜTÜPHANELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  48
2.4.1. Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Uygulaması  50
2.4.2. Bazı Ülkelerde Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları  52
2.4.2.1. Almanya Hamburg–Eppendorf Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi Örneği  52
2.4.2.2. Hindistan Ta Pai Enstitüsü Merkez Kütüphanesi Örneği  55
2.5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ GENEL OLARAK KÜTÜPHANELERE KAZANDIRDIKLARI  57
2.5.1. Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinin Kazanımları  57
2.5.2. Bazı Ülkelerdeki Üniversite Kütüphanelerinin Kazanımları  57
Üçüncü Bölüm
BULGULAR VE YORUMLAR
3.1. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE KÜTÜPHANESİ  59
3.1.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihçesi  59
3.1.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi  60
3.2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ  63
3.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarına İhtiyaç Duyulma Nedenleri  63
3.2.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Sürecinde Yapılanlar  65
3.2.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde ServQual Kalite Sistemi Çalışmaları  67
3.2.2.2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde LibQual Kalite Sistemi Çalışmaları  69
3.2.2.3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001: 2015'e Geçiş Çalışmaları  71
3.2.3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Ölçülebilir Kriterler  77
3.2.4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Mevcut Sorunları ve Gelecek Hedefleri  80
Sonuç  83
EKLER  89
EK 1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalite Yönetim Temsilciliği Birimi Görüşme Formu  91
Kaynakça  93
Kavramlar Dizini  99
Özgeçmiş  105
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021