Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:9 Sayı:2 Aralık 2021 Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ceyhan, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge U

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:9 Sayı:2 Aralık 2021

1. Baskı, 
Ocak 2022
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
356
Barkod:
2147930521125
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
125,00
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Artık yaşamımızın bir parçası haline gelen salgından doğan olağanüstü koşullara rağmen, en hacimli sayımızla karşınızdayız. Bu sayıda üç Kamu Hukuku ve on Özel Hukuk makalesi yanında bir de karar incelememiz bulunuyor. Büyük bir özveriyle ortaya koydukları çalışmalarını dergimize ulaştıran tüm yazarlarımıza içten teşekkürlerimizi; sabırla ve özenleriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Prof. Dr. Zafer Gören'in hukukta temel bir konuyu ayrıntılarıyla inceleyen "Temel Hak Türleri ve Fonksiyonları" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Dr. Irmak Koruculu'nun cezanın bireyselleştirilmesi araçlarından birini incelediği "Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Hususunda Mahkemenin Takdir Yetkisi" adlı çalışmadan ve son olarak Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal Topçu tarafından kaleme alınmış sağlık hizmetinde karşılaşılan yanlış bir uygulamayı hukuki gözle değerlendiren "Yargıtay Kararları Işığında Tıbbi Müdahale Karşılığında Haksız İlave Menfaat Talep Eden Hekimlerin Cezai Sorumluluğu ve Sağlık Hizmetinin Niteliğinin İcbarın Varlığına İlişkin Değerlendirmede Göz Önünde Bulundurulması Gerekliliği" başlıklı çalışmadan oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız ise, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin Aydoğmuş'un tarihten bu yana süregelen bir konuyu yabancılar hukuku ekseninde değerlendirdiği "Yabancılar Hukukunda İnsan Ticareti ile Mücadele" başlıklı çalışmadan, Arş. Gör. Ömer Faruk Çelik'in uygulamada karşılaşılan bir hukuki olguya ışık tuttuğu "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Kira Yardımı Uygulaması" adlı makaleden, Yargıç Dr. Remzi Demir'in hekimin sorumluluğunu doğurabilecek önemli bir konuyu ele aldığı "Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuksal Sorumluluğunda Tıbbi Uygulama Hatasının İrdelenmesi" başlıklı incelemeden, Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Buşra Kartal tarafından karşılaştırmalı olarak müteselsil alacaklılık kurumunun irdelendiği "PICC (UNIDROIT Prensipleri) ve Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Müteselsil Alacaklılık" başlıklı çalışmadan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkaya'nın güncelliğini kaybetmeyen bir konuda kaleme aldığı "Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun Soyadına İlişkin Güncel Durumun Değerlendirilmesi: Çelişkili Yaklaşımlar ve Düzenleme Eksiklikleri Bakımından Çözüm Önerileri" adlı makaleden, Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Sevi'nin halka açık anonim ortaklık uygulamasında önem arz eden bir hakkı değerlendirdiği "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunda Tem sil Edilme Hakkı" başlıklı eserden, Arş. Gör. Gülşah Ulubay'ın giderek daha çok karşılaştığımız elektronik sözleşmelere dair "Yabancılık Unsuru Taşıyan Elektronik Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Ece Uyanık'ın vatandaşlık hukukuna dair önemli bir uygulamayı incelediği "Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Kazanılması ve İdarenin Takdir Yetkisi" adlı çalışmadan, Av. Aybüke Uzunpınar Tüfek'in medeni usul hukukunda ıslah müessesesinin bir uygulamasını ele aldığı "Kısmi Davada Islah" başlıklı çalışmadan ve son olarak Halil Ahmet Yüce'nin rehin hakkının Roma Hukuku'ndaki dönüşümünü kapsamlı şekilde inceleyen "Rehin Hakkının Roma Hukukundaki Dönüşümü: Alacaklıya Verdikleri Yetki Bakımından Fiducia, Pignus ve Hypotheca Kavramları" başlıklı eserinden oluşmaktadır.
Karar incelemesi olarak ise Dr. Öğr. Üyesi Onur Kaplan'ın ilgi çekici ve bir o kadar da önemli bir konuya dair "Karar İncelemesi: Gizli Savunma Arşivlerinin Erişime Açık Hale Gelmesi Üzerine Düşünceler" başlıklı çalışmasını bu sayımızda bulabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
Kamu Hukuku
.
Temel Hak Türleri ve Fonksiyonları, Prof. Dr. Zafer GÖREN
.
Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Hususunda Mahkemenin Takdir Yetkisi, Arş. Gör. Dr. Irmak KORUCULU
.
Yargıtay Kararları Işığında Tıbbi Müdahale Karşılığında Haksız İlave Menfaat Talep Eden Hekimlerin Cezai Sorumluluğu ve Sağlık Hizmetinin Niteliğinin İcbarın Varlığına İlişkin Değerlendirmede Göz Önünde Bulundurulması Gerekliliği, Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal TOPÇU
.
Özel Hukuk
.
Yabancılar Hukukunda İnsan Ticareti ile Mücadele, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ
.
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Kira Yardımı Uygulaması, Arş. Gör. Ömer Faruk ÇELİK
.
Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuksal Sorumluluğunda Tıbbi Uygulama Hatasının İrdelenmesi, Yargıç Dr. Remzi DEMİR
.
PICC (UNIDROIT Prensipleri) ve Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Müteselsil Alacaklılık, Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Buşra KARTAL
.
Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun Soyadına İlişkin Güncel Durumun Değerlendirilmesi: Çelişkili Yaklaşımlar ve Düzenleme Eksiklikleri Bakımından Çözüm Önerileri, Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA
.
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı, Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SEVİ
.
Yabancılık Unsuru Taşıyan Elektronik Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi, Arş. Gör. Gülşah ULUBAY
.
Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Kazanılmasında İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, Arş. Gör. M. Ece UYANIK
.
Kısmi Davada Islah, Av. Aybüke UZUNPINAR TÜFEK
.
Rehin Hakkının Roma Hukukundaki Dönüşümü: Alacaklıya Verdikleri Yetki Bakımından Fiducia, Pignus ve Hypotheca Kavramlar, Halil Ahmet YÜCE
.
Karar İncelemesi
.
Karar İncelemesi: Gizli Savunma Arşivlerinin Erişime Açık Hale Gelmesi Üzerine Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN
Yorumlar