Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II Doç. Dr. Gökhan Dönmez, Dr. Aslı Yönten Balaban, Dr. Mustafa Emir Üstündağ  - Kitap

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II

1. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
15x21
Sayfa:
434
Barkod:
9786052473689
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
229,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kırılgan Beşli Ülkelerinde Hisse Senedi Piyasası, Toplam Döviz Rezervi ve Tasarruf Arasındaki İlişki: Var Modeli İle Bir Analiz
.
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları İle Karşılaştırılmasına Yönelik İnceleme
.
Vırtual Marketing Of International Trade: Metaverse
.
Bir Suikastın Görünmeyen Panoraması: Mahmut Şevket Paşa Suikastına Dair
.
İklim Değişikliğinin Su Güvenliğine Etkileri: Sorunlar ve Politika Önerileri
.
Kırsaldan Kente Göçün Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği
.
Türk Vergi Sistemi ve Vergilemede Yaşanan Sorunlar
.
Fisher Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme
.
Moda Tarihine Genel Bir Bakış
.
Demokrasi Tarihimizde 1876 Kanun–I Esasisi ve Meşrutiyet Meclisi
.
Kurucu İktidar Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme
.
Limited Şirket Müdürlerinin İbrası
.
Evlilik İptali
.
İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Tazmin Borcunun Kapsamı
.
Anonim Şirketlerde Payın ve Pay Senetlerinin Devri
.
İletişimin Denetlenmesi
.
Uluslararası Ceza Hukukunda Geri Verme
.
Limited Şirketlerin Yeni Kuruluşu İçin Gereken Evraklar ve Anılan Evrakların Yasal Dayanakları
.
Dijital Liderlik Kavramının Gelişimine Genel Bir Bakış
.
Boşanma Davaları
Yorumlar