Ulusal ve Uluslararası Boyutta Çevre Ekonomisi Kavram – Politika – Uygulama Prof. Dr. Selim İnançlı  - Kitap
Ulusal ve Uluslararası Boyutta

Çevre Ekonomisi

Kavram – Politika – Uygulama

3. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
288
Barkod:
9789750287947
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Şubat 2020
220,00
145,00 (%34)
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü ilgi üzerine kısa sürede 3. Baskısını yapmıştır
Eser, uluslararası ekonomi, makro ekonomi, çevre ekonomisi konusunda uzun yıllardır İİBF ve SBF'ler de ders veren yazarın doktora ve doktora sonrası çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutta yapmış olduğu araştırmalar ve yayınlar ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Bu çalışmada çevre, çevre sorunları ve politikaları ulusal ve uluslararası boyutta ele alınarak incelenmiştir.
Bu eser İİBF ve SBF'lerin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve İşletme bölümü başta olmak üzere, diğer bölümlerde okutulan çevre ekonomisi dersinde ana kaynak olarak kullanılabilir.
Ayrıca eser, özgün nitelikte olduğundan bu alanla ilgili olan ve çalışan, bu konuda araştırma yapan araştırmacılara ve öğrencilere hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çevre, Çevre Sorunları ve Ekonomi Bilimiyle İlişkisi
.
Çevre Sorunlarının Ekonomik Etkinlik Kriterleri
.
Çevre Sorunlarının Mikro ve Makroekonomik Etkileri
.
Çevre Politikaları, Amaç ve Araçları
.
Sektörel Çevre Sorunları ve Politikaları
.
WTO, Çevre ve Ticaret
.
AB Çevre Politikaları
.
Türkiye'de Çevre Politikaları
.
Uluslararası Kurum, Kuruluşlar ve Çevre
.
Uluslararası Konferanslar, Anlaşmalar ve Çevre
.
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Şekiller ve Tablolar 
15
Birinci Bölüm
ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ
1. Çevre, Çevresel Değerler, Kavramlar ve Ekonomi İlişkisi 
19
1.1. Çevrenin Tanımı ve Kapsamı 
19
1.2. Çevrenin Niteliği 
19
1.2.1. Fiziki Çevre 
20
1.2.1.1. Doğal Çevre 
20
1.2.1.2. Yapay Çevre 
20
1.2.2. Sosyal Çevre 
21
1.3. Çevresel Değerler 
21
1.3.1. Hava 
21
1.3.2. Su 
21
1.3.3. Toprak 
21
1.3.4. Doğal Kaynaklar ve Koruma Alanları 
22
1.3.4.1. Doğal Kaynaklar 
22
1.3.4.2. Koruma Alanları 
22
1.4. Çevre İle İlgili Kavramlar 
22
1.4.1. Ekoloji Kavramı 
22
1.4.2. Eko–Sistem Kavramı 
23
1.5. Ekoloji Ekonomi İlişkisi 
24
1.6. Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi İlişkisi 
26
1.7. Temel Ekonomik Kavramlar ve Çevre 
27
İkinci Bölüm
ÇEVRE SORUNLARI VE EKONOMİ BİLİMİYLE İLİŞKİSİ
2. Çevre Sorunlarının Tanımı, Kapsamı ve Ortaya Çıkış Nedenleri 
33
2.1. Çevre Sorunlarının Tanımı ve Kapsamı 
33
2.2. Çevre Sorunlarının Kaynakları 
33
2.3. Çevre Sorunlarının Türleri 
34
2.3.1. Hava Kirliliği 
34
2.3.2. Su Kirliliği 
36
2.3.3. Toprak Kirliliği 
37
2.3.4. Gürültü Kirliliği 
39
2.3.5. Doğal Kirlilik 
40
2.4. Çevre Sorunlarının Nedenleri 
41
2.4.1. Nüfus Artışı ve Çevre Sorunları 
41
2.4.2. Altyapı, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre 
43
2.4.3. Tarım, Gıda ve Çevre Sorunları 
45
2.4.4. Sanayileşme, Atıklar ve Çevre Sorunları 
47
2.5. Çevre Sorunları ve Ekonomi İlişkisi 
49
2.5.1. Çevre Sorunlarının Ekonomi Bilimiyle İlişkisi 
49
2.5.2. Ekonominin Çeşitli Dalları ve Çevre Sorunları 
52
Üçüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ
3. Çevre Sorunlarına Yönelik Ekonomik Etkinlik Kriterleri 
57
3.1. Pareto Optimalite Kriteri 
58
3.2. Sosyal Refah Kriteri 
59
3.3. Prodüktivite Kriteri 
61
3.4. GSMH ve Genişletilmiş GSMH Kriteri 
64
3.5. Dengeli Gelir Dağılımı Kriteri 
65
3.6. Sürdürülebilir Kalkınma Kriteri 
66
3.7. Kaynak Dağılımı Kriteri 
67
Dördüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARININ MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ
4.1. Çevre Sorunlarının Mikro Ekonomik Etkileri 
71
4.1.1. Dışsallıklar ve Çevre Sorunları 
71
4.1.2. Üretim, Tüketim ve Çevre Sorunları 
73
4.1.3. Fayda–Maliyet Analizi ve Çevre Sorunları 
76
4.2. Çevre Sorunlarının Makro Ekonomik Etkileri 
81
4.2.1. İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi 
81
4.2.2. İstihdam Üzerine Etkisi 
85
4.2.3. Enflasyon Üzerine Etkisi 
87
4.2.4. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi 
89
4.2.5. Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi 
91
Beşinci Bölüm
EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI
5.1. Ekonomik Açıdan Çevre Politikası Kavramı ve Kapsamı 
95
5.1.1. Çevre Politikası Kavramı 
95
5.1.2. Genel Ekonomi Politikasıyla Çevre Politikası Arasındaki İlişki 
96
5.1.3. Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu 
97
5.1.4. Çevre Sorunlarının Türleri İle İlgili Politikalar 
99
5.1.4.1. Hava Kalitesi İle İlgili Politikalar 
99
5.1.4.2. Su Kalitesi İle İlgili Politikalar 
99
5.1.4.3. Toprak Kalitesi İle ilgili Politikalar 
100
5.1.4.4. Gürültünün Azaltılması İle İlgili Politikalar 
100
5.1.4.5. Katı Atık Yönetimi İle İlgili Politikalar 
101
5.1.4.6. Doğal ve Yapay Kirlilikle İle İlgili Politikalar 
101
5.2. Çevre Koruma Politikalarının Esasları 
101
5.2.1. Çevre Korumanın Maliyeti ve Paylaşımı 
102
5.2.2. Çevresel Özel Koruma Alanları 
103
5.2.3. Çevre Koruma Politikaları İle İlgili Düzenleme 
103
5.2.4. Çevre Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk 
104
5.3. Çevre Politikalarının Amaçları 
104
Altıncı Bölüm
ÇEVRE POLİTİKASININ ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI
6.1. Çevre Politikasının Araçları 
111
6.1.1. Vergiler ve Vergi Dışı Araçları 
112
6.1.2. Önleyici Ekonomik Politikalarla İlgili Araçlar 
112
6.1.3. Tedavi Edici Politikalarla İlgili Araçlar 
113
6.1.3.1. Parasal Araçlar 
113
6.1.3.2. Kontrol Araçları 
114
6.1.3.3. Kültürel Araçlar 
114
6.2. Yeni Çevre Politikaları İçinde Ekonomik Araçların Kullanılması 
114
6.2.1. Kirleten Öder İlkesi 
114
6.2.2. Kullanan Öder İlkesi 
116
6.2.3. İhtiyat İlkesi 
116
6.2.4. Yerellik İlkesi 
117
6.2.5. Kirletme Vergi ve Harçları 
117
6.2.6. Ürün Harçları 
118
6.2.7. İdari Harçlar 
118
6.2.8. Kullanıcı Harçları 
118
6.2.9. Vergi Teşvikleri 
119
6.2.10. Sübvansiyonlar 
119
6.2.11. Alınabilir Verilebilir İzinler (Ticareti Mümkün İzinler) 
120
6.2.12. Depozito Sistemi 
120
6.2.13. Zorlayıcı Teşvikler 
120
6.2.14. Atık Borsası 
121
Yedinci Bölüm
SEKTÖREL ÇEVRE POLİTİKALARI
7. Sektörel Çevre Sorunları ve Politikaları 
125
7.1. Tarım Sektörü 
125
7.2. Madencilik Sektörü 
126
7.3. Enerji Sektörü 
128
7.4. Sanayi Sektörü 
129
7.5. Ulaşım Sektörü 
131
7.6. Ticaret Sektörü 
131
7.7. Turizm Sektörü 
133
Sekizinci Bölüm
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI
8.1. WTO, Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Çevre 
137
8.2. Çevresel Standartlar, Düzenlemeler ve WTO 
138
8.3. WTO, Çevre, Ticaret Politikaları ve Çevresel Düzenlemeler 
139
8.4. Çevre Politikalarının Ticaret Üzerinde Yarattığı Engeller ve WTO 
145
8.4.1. Ürün Standartları 
147
8.4.2. Üretim Standartları 
148
8.5. GATT Görüşmeleri, Çevre ve Ticaret 
150
8.6. GATT Görüşmeleri Sonrasında Çevre ve Ticaret 
152
Dokuzuncu Bölüm
AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI
9.1. AB’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi 
157
9.1.1. AB Çevre Politikalarının Kapsamı 
157
9.1.2. AB Çevre Politikasının Amacı 
157
9.1.3. AB Çevre Politikasının İlkeleri 
158
9.1.4. AB’de Hukuki Açıdan Çevre Politikalarının Gelişimi 
159
9.1.4.1. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Önceki Dönem 
159
9.1.4.2. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Sonraki Dönem 
161
9.1.4.3. Maastricht Anlaşması Sonrası Dönem 
162
9.2. AB’de Sektörel Çevre Politikaları 
163
9.2.1. Tarım 
163
9.2.2. Sanayi 
164
9.2.3. Enerji 
165
9.2.4. Ulaşım 
165
9.2.5. Ticaret 
166
9.2.6. Turizm 
167
9.2.7. İstihdam 
167
9.3. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar, Teşvikler ve Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı 
167
9.3.1. Avrupa Birliğinde Çevresel Araçların Uygulanması 
168
9.3.2. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Teşvikler 
169
9.4. AB Ülkelerinde Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı 
169
Onuncu Bölüm
TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI
10.1. Türkiye’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi 
175
10.1.1. Türkiye’de Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Sebepleri 
175
10.1.2. Türkiye’de Çevre Politikasının Kapsamı 
177
10.1.3. Türkiye’de Çevre Politikalarının Temel İlkeleri 
178
10.1.4. Türkiye’de Çevre Politikalarının Ekonomik ve Mali Yapısı 
179
10.2. Kalkınma Planları ve Çevre 
180
10.2.1. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973–1977) 
181
10.2.2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979–1983) 
181
10.2.3. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989) 
183
10.2.4. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990–1994) 
183
10.2.5. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000) 
184
10.2.6. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) 
186
10.2.7. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013) 
187
10.2.8. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014–2018) 
188
10.2.9. Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019–2023) 
190
10.3. Türkiye’de Sektörel Çevre Politikaları 
191
10.3.1. Tarım 
191
10.3.2. Sanayi 
191
10.3.3. Ulaştırma 
192
10.3.4. Enerji 
193
10.3.5. Turizm 
193
10.3.6. Ticaret 
194
10.3.7. İstihdam 
195
10.4. Türkiye ve Uluslararası Çevre Politikaları 
195
Onbirinci Bölüm
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI
11.1. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ve Çevre Politikası 
201
11.1.1. Birleşmiş Milletler (UN) 
201
11.1.1.1. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
202
11.1.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
205
11.1.1.3. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
207
11.1.1.4. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 
208
11.1.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
209
11.1.3. Kuzey Atlantik Teşkilatı (NATO) 
212
11.1.4. Dünya Bankası (WB) 
213
11.1.5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
213
11.1.6. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) 
214
11.1.7. Uluslararası Kuruluşların Ortak Çabaları 
216
Onikinci Bölüm
ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER
12. Çevre İle İlgili Uluslararası Konferanslar ve Sözleşmeler 
221
12.1. Çevre İle İlgili Uluslararası Konferanslar 
221
12.1.1. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı 
221
12.1.2. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu: Ortak Geleceğimiz Raporu 
222
12.1.3. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 
222
12.1.3.1. Rio Deklarasyonu 
222
12.1.3.2. Gündem 21 
223
12.2. Çevre İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler 
224
12.2.1. Montreal Protokolü 
224
12.2.2. Basel Protokolü 
226
12.2.3. Londra Kılavuzu 
226
12.2.4. Ormanların Korunması Prensipleri Protokolü 
227
12.2.6. İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması 
227
12.2.7. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
228
12.2.8. Roterdam Sözleşmesi, 
230
12.2.9. Stockholm Sözleşmesi 
231
12.2.10. Barselona Konvansiyonu 
233
12.2.11. Cites 
235
12.2.12. Kyoto Protokolü 
236
12.2.13. Doha Sözleşmesi 
239
Onüçüncü Bölüm
AB VE TÜRKİYE’DE ÇEVRENİN FİNANSMANI
13. AB ve Türkiye’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları 
243
13.1. AB’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları, Destek Mekanizmaları ve Fonlar 
243
13.1.1. Avrupa Yatırım Bankası 
246
13.1.2. LIFE (Çevre İçin Mali Araç) 
247
13.1.3. AB’nin Çevre İle İlgili Fonları 
248
13.1.2.1. Yapısal Fon (SF) 
248
13.1.2.3. Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 
250
13.1.2.4. Avrupa Kalkınma Fonu (ERDF) 
250
13.1.2.5. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF) 
251
13.1.3. AB’nin Diğer Finansal Kaynakları 
251
13.2. Türkiye’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları 
252
13.2.1. Çevre Temizlik Vergisi 
253
13.2.2. Yatırım Teşvik Sisteminde Çevre Yatırımları 
255
13.2.3. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 
256
Ondördüncü Bölüm
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE
14.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre 
259
14.1.1. Çevre ve Kalkınma İlişkisi 
259
14.1.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortaya Çıkış Süreci 
261
14.1.3. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 
262
14.1.3.1. Kaynakların Sürdürülebilirliğini Sağlama 
262
14.1.3.2. Kaynaktan Kısma/ Kaynağında Azaltmak 
262
14.1.4. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu 
263
14.1.5. Sürdürülebilir Kalkınmanın Özellikleri 
265
14.1.6. Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaç ve İlkeleri 
265
14.1.7. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Boyutu 
267
14.1.8. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu 
270
Kaynakça 
275
Kavramlar Dizini 
285
Yazarın Özgeçmişi 
288