Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kaçak Yapı
Kasım 2006 / 2. Baskı / 696 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
İndirimli: 49.90 TL (%47)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İmar mevzuatımıza göre tüm yapılar, 3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesi uyarınca ruhsata tabidir. Bu nedenle kamu idaresinin bilgisi ve izni dışında yapı yapılması olanağı bulunmamaktadır. Bu kitapta ise, 3194 sayılı İmar Kanununun yapıya ilişkin kurallarının yer aldığı 20. madde ile 42. madde arasındaki düzenlemeler ve bu kuralların uzantısı olan diğer kanun ve yönetmelik hükümleri incelenmiştir. Kitabın ekler kısmında, İmar Mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3 adet yönetmelik yer almaktadır. İmar Mevzuatını oluşturan diğer yönetmeliklerin ise isim ve Resmi Gazete yayım tarihleri çizelge olarak okuyucuya sunulmuştur.

Barkod: 9789750203367
Yayın Tarihi: Kasım 2006
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 696
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
KAÇAK YAPI
MADDE 20- Yapı  23
A. GENEL AÇIKLAMA  23
B. YAPININ UYACAĞI KURALLAR  2 7
1. İmar Planı  30
a. Uygulama İmar Planı Çeşitleri  35
b. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar  36
2. Yönetmelik  42
a. Tip İmar Yönetmeliği  42
b. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  64
aa. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda
Uygulanacak Esaslar 
 65
bb. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik
Alanlarında Uygulanacak Esaslar 
 73
cc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan
(İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar 
 76
3. Ruhsat ve Ekleri  77
C. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPININ ÖZELLİKLERİ  80
1. Muhtarlıktan İzin Alınmadan Yapılan Yapılar  82
2. Ruhsatsız Yapılar  83
3. Ruhsata ve Eklerine Aykırı Yapılar  84
4. Fen ve Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar  85
5. Kat Nizamına Aykırılık  86
6. Taban Alanına Aykırılık  87
7. Komşu Mesafelerine Aykırılık  87
8. Ön Cephe Hattına Aykırılık  88
9. Bina Derinliğine Aykırılık  88
10. Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmayan Yapılar  89
11. Yapının Komşu Parsele, Yola, Kamu Hizmet ve Tesisleri için Ayrılmış Alanlara
Tecavüz Etmesi 
 90
12. İmar Planı Bölgeleme Esaslarına ve Kesin İnşaat Yasağı Olan Yerlerde İnşa Edilen
Yapılar 
 90
DANIŞTAY KARARLARI  91
YARGITAY KARARLARI  103
MADDE 21- Yapı Ruhsatiyesi  119
A. GENEL AÇIKLAMA  120
B. YAPI RUHSATININ HUKUKİ DURUMU  121
C. YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ  123
D. RUHSAT ALINMASINI GEREKTİREN YAPILAR  128
E. YAPI RUHSATI ALINMASININ GEREKLİ OLMADIĞI TADİLAT VE TAMİRLER  130
F. BİNA İNŞAAT HARCI  132
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  137
DANIŞTAY KARARLARI  168
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  178
MADDE 22- Ruhsat Alma Şartları  179
A. GENEL AÇIKLAMA  179
B. ÖN BAŞVURU  180
C. İMAR DURUMU  181
D. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU  183
E. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ  186
F. RUHSAT BAŞVURUSUNDA EKSİKLİK VEYA YANLIŞLIK OLMASI  188
DANIŞTAY KARARLARI  192
MADDE 23- Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı  202
A. GENEL AÇIKLAMA  203
B. GELİŞME ALANLARINDAKİ TOPLU MESKEN ALANLARI  205
C. KATILMA PAYLARI  206
D. MESKUN SAHADA PİS SU MECRASI  206
DANIŞTAY KARARLARI  207
YARGITAY KARARI  211
MADDE 26- Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat  212
A. GENEL AÇIKLAMA  212
B. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ  215
DANIŞTAY KARARLARI  217
YARGITAY KARARI  218
MADDE 27- Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar  219
A. GENEL AÇIKLAMA  219
B. RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR  221
C. YAPI RUHSATI İSTİSNASI KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR  225
DANIŞTAY KARARLARI  226
MADDE 28- Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri ile Müteahhit Sicilleri  232
A. GENEL AÇIKLAMA  233
B. FENNİ MESULÜN MESULİYETLERİ  235
C. MÜTEAHHİT SİCİLİ  2 36
D. FENNİ MESULUN GÖREVLERİ  236
E. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE DENETİM  237
1. Amacı, Kapsamı  237
2. Yapı Denetimi Kuruluşları  237
3. Sorumluluk  237
4. Kanunun Uygulanacağı İller  238
5. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları  238
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  239
DANIŞTAY KARARLARI  246
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  250
MADDE 29- Ruhsat Müddeti  251
A. RUHSAT MÜDDETİ  251
B. KAZANILMIŞ HAK  251
DANIŞTAY KARARLARI  255
YARGITAY KARARLARI  260
MADDE 30- Yapı Kullanma İzni  261
A. GENEL AÇIKLAMA  262
B. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ  264
DANIŞTAY KARARLARI  268
YARGITAY KARARI  273
MADDE 31- Kullanma İzni Alınmamış Yapılar  27 4
A. GENEL AÇIKLAMA  274
B. KAÇAK BİNA SUÇU  276
DANIŞTAY KARARLARI  280
YARGITAY KARARLARI  282
MADDE 32- Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan
Yapılar 
 284
A. RUHSAT ALINMADAN YAPILABİLECEK YAPILAR  284
B. YAPININ MÜHÜRLENMESİ  285
1. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar  290
C. YIKIM KARARI  293
D. YIKIM KARARI ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  295
E. İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI  299
F. YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI  302
1. Maddi Tazminat  302
2. Kamu Görevlisinin Kusuru  304
3. Manevi Tazminat  305
G. DİĞER KANUNLARDA YIKIM  307
1. 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK’ye
Göre Yıkım 
 307
2. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Yıkım  308
a. Yıkım İşleri  308
b. Ceza Hükümleri  309
3. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Uygulanması  310
4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 77. Maddesine Göre Yıkım  311
5. 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Yıkım  311
a. Gecekondu  311
b. 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine Göre Yıkım  315
6. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu  317
7. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 
 320
9. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun  321
10. 4342 Sayılı Mera Kanunu  321
a. Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması  321
b. İnşaat Yasağı  322
11. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu  322
a. Yapı ve Tesisler  322
b. Kaynakların Geliştirilmesi  322
c. Yasaklanan Faaliyetler  322
d. Tescil Yasağı  323
e. Koruma Görevlileri  323
f. Cezalar  324
13. 3621 Sayılı Kıyı Kanununa Göre Yıkım  324
14. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Göre Yıkım  325
DANIŞTAY KARARLARI  326
YARGITAY KARARLARI  399
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  412
MADDE 33 - Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar  413
A. GENEL AÇIKLAMA  413
B. MUVAKKAT YAPI RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR  414
DANIŞTAY KARARLARI  416
MADDE 34- İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi İle İlgili Tedbirler ve
Mükellefiyetler 
 418
GENEL AÇIKLAMA  418
DANIŞTAY KARARLARI  420
MADDE 35- Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması  422
GENEL AÇIKLAMA  422
MADDE 36- Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar  424
GENEL AÇIKLAMA  425
DANIŞTAY KARARLARI  427
MADDE 37- Otoparklar  429
A. GENEL AÇIKLAMA  429
B. OTOPARKLA İLGİLİ GENEL ESASLAR  430
C. OTOPARK İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR  431
MADDE 38- Halihazır Haritaların İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin
Hazırlanması ve Uygulanması 
 431
GENEL AÇIKLAMA  432
1. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının
Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik 
 434
2. İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik
Yönetmeliği 
 437
3. İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları
Dışında Kalan Fen Adamları 
 443
MADDE 39 - Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  445
GENEL AÇIKLAMA  445
DANIŞTAY KARARLARI  450
MADDE 40 - Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler  453
GENEL AÇIKLAMA  453
DANIŞTAY KARARLARI  454
MADDE 41- Arsaların Yola Bakan Yüzleri  455
GENEL AÇIKLAMA  455
MADDE 42 - Ceza Hükümleri  456
A. GENEL AÇIKLAMA  456
B. RUHSAT ALINMADAN YAPILAN YAPILAR  458
C. RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR  460
D. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI  460
E. KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  461
F. PARA CEZASINA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMASI  463
G. PARA CEZALARININ MİKTARI  472
DANIŞTAY KARARLARI  476
İkinci Bölüm
EKLER
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  521
3194 SAYILI İMAR KANUNU  575
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR
YÖNETMELİĞİ 
 597
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  629
3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER
EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 647
Terimler Sözlüğü  663
İmar Yönetmelikleri Fihristi  677
Kararlar Dizini  681
Kavramlar Dizini  689
Kullanılan Kaynaklar  695
 


Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Ekim 2020
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
KAÇAK YAPI
MADDE 20- Yapı  23
A. GENEL AÇIKLAMA  23
B. YAPININ UYACAĞI KURALLAR  2 7
1. İmar Planı  30
a. Uygulama İmar Planı Çeşitleri  35
b. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar  36
2. Yönetmelik  42
a. Tip İmar Yönetmeliği  42
b. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  64
aa. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda
Uygulanacak Esaslar 
 65
bb. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik
Alanlarında Uygulanacak Esaslar 
 73
cc. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan
(İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar 
 76
3. Ruhsat ve Ekleri  77
C. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPININ ÖZELLİKLERİ  80
1. Muhtarlıktan İzin Alınmadan Yapılan Yapılar  82
2. Ruhsatsız Yapılar  83
3. Ruhsata ve Eklerine Aykırı Yapılar  84
4. Fen ve Sağlık Kurallarına Aykırı Yapılar  85
5. Kat Nizamına Aykırılık  86
6. Taban Alanına Aykırılık  87
7. Komşu Mesafelerine Aykırılık  87
8. Ön Cephe Hattına Aykırılık  88
9. Bina Derinliğine Aykırılık  88
10. Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmayan Yapılar  89
11. Yapının Komşu Parsele, Yola, Kamu Hizmet ve Tesisleri için Ayrılmış Alanlara
Tecavüz Etmesi 
 90
12. İmar Planı Bölgeleme Esaslarına ve Kesin İnşaat Yasağı Olan Yerlerde İnşa Edilen
Yapılar 
 90
DANIŞTAY KARARLARI  91
YARGITAY KARARLARI  103
MADDE 21- Yapı Ruhsatiyesi  119
A. GENEL AÇIKLAMA  120
B. YAPI RUHSATININ HUKUKİ DURUMU  121
C. YAPI RUHSATI İLE İMAR PLANI ARASINDAKİ İLİŞKİ  123
D. RUHSAT ALINMASINI GEREKTİREN YAPILAR  128
E. YAPI RUHSATI ALINMASININ GEREKLİ OLMADIĞI TADİLAT VE TAMİRLER  130
F. BİNA İNŞAAT HARCI  132
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  137
DANIŞTAY KARARLARI  168
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  178
MADDE 22- Ruhsat Alma Şartları  179
A. GENEL AÇIKLAMA  179
B. ÖN BAŞVURU  180
C. İMAR DURUMU  181
D. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU  183
E. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ  186
F. RUHSAT BAŞVURUSUNDA EKSİKLİK VEYA YANLIŞLIK OLMASI  188
DANIŞTAY KARARLARI  192
MADDE 23- Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı  202
A. GENEL AÇIKLAMA  203
B. GELİŞME ALANLARINDAKİ TOPLU MESKEN ALANLARI  205
C. KATILMA PAYLARI  206
D. MESKUN SAHADA PİS SU MECRASI  206
DANIŞTAY KARARLARI  207
YARGITAY KARARI  211
MADDE 26- Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesislerinde Ruhsat  212
A. GENEL AÇIKLAMA  212
B. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ  215
DANIŞTAY KARARLARI  217
YARGITAY KARARI  218
MADDE 27- Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar  219
A. GENEL AÇIKLAMA  219
B. RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR  221
C. YAPI RUHSATI İSTİSNASI KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR  225
DANIŞTAY KARARLARI  226
MADDE 28- Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri ile Müteahhit Sicilleri  232
A. GENEL AÇIKLAMA  233
B. FENNİ MESULÜN MESULİYETLERİ  235
C. MÜTEAHHİT SİCİLİ  2 36
D. FENNİ MESULUN GÖREVLERİ  236
E. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE DENETİM  237
1. Amacı, Kapsamı  237
2. Yapı Denetimi Kuruluşları  237
3. Sorumluluk  237
4. Kanunun Uygulanacağı İller  238
5. Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları  238
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  239
DANIŞTAY KARARLARI  246
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  250
MADDE 29- Ruhsat Müddeti  251
A. RUHSAT MÜDDETİ  251
B. KAZANILMIŞ HAK  251
DANIŞTAY KARARLARI  255
YARGITAY KARARLARI  260
MADDE 30- Yapı Kullanma İzni  261
A. GENEL AÇIKLAMA  262
B. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ  264
DANIŞTAY KARARLARI  268
YARGITAY KARARI  273
MADDE 31- Kullanma İzni Alınmamış Yapılar  27 4
A. GENEL AÇIKLAMA  274
B. KAÇAK BİNA SUÇU  276
DANIŞTAY KARARLARI  280
YARGITAY KARARLARI  282
MADDE 32- Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan
Yapılar 
 284
A. RUHSAT ALINMADAN YAPILABİLECEK YAPILAR  284
B. YAPININ MÜHÜRLENMESİ  285
1. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar  290
C. YIKIM KARARI  293
D. YIKIM KARARI ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  295
E. İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI  299
F. YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI  302
1. Maddi Tazminat  302
2. Kamu Görevlisinin Kusuru  304
3. Manevi Tazminat  305
G. DİĞER KANUNLARDA YIKIM  307
1. 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK’ye
Göre Yıkım 
 307
2. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa Göre Yıkım  308
a. Yıkım İşleri  308
b. Ceza Hükümleri  309
3. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Uygulanması  310
4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 77. Maddesine Göre Yıkım  311
5. 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Yıkım  311
a. Gecekondu  311
b. 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine Göre Yıkım  315
6. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu  317
7. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 
 320
9. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun  321
10. 4342 Sayılı Mera Kanunu  321
a. Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması  321
b. İnşaat Yasağı  322
11. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu  322
a. Yapı ve Tesisler  322
b. Kaynakların Geliştirilmesi  322
c. Yasaklanan Faaliyetler  322
d. Tescil Yasağı  323
e. Koruma Görevlileri  323
f. Cezalar  324
13. 3621 Sayılı Kıyı Kanununa Göre Yıkım  324
14. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Göre Yıkım  325
DANIŞTAY KARARLARI  326
YARGITAY KARARLARI  399
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  412
MADDE 33 - Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar  413
A. GENEL AÇIKLAMA  413
B. MUVAKKAT YAPI RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR  414
DANIŞTAY KARARLARI  416
MADDE 34- İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi İle İlgili Tedbirler ve
Mükellefiyetler 
 418
GENEL AÇIKLAMA  418
DANIŞTAY KARARLARI  420
MADDE 35- Bina Ön Cephe Hattı ile Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazılması  422
GENEL AÇIKLAMA  422
MADDE 36- Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar  424
GENEL AÇIKLAMA  425
DANIŞTAY KARARLARI  427
MADDE 37- Otoparklar  429
A. GENEL AÇIKLAMA  429
B. OTOPARKLA İLGİLİ GENEL ESASLAR  430
C. OTOPARK İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR  431
MADDE 38- Halihazır Haritaların İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin
Hazırlanması ve Uygulanması 
 431
GENEL AÇIKLAMA  432
1. Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının
Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik 
 434
2. İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik
Yönetmeliği 
 437
3. İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları
Dışında Kalan Fen Adamları 
 443
MADDE 39 - Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar  445
GENEL AÇIKLAMA  445
DANIŞTAY KARARLARI  450
MADDE 40 - Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler  453
GENEL AÇIKLAMA  453
DANIŞTAY KARARLARI  454
MADDE 41- Arsaların Yola Bakan Yüzleri  455
GENEL AÇIKLAMA  455
MADDE 42 - Ceza Hükümleri  456
A. GENEL AÇIKLAMA  456
B. RUHSAT ALINMADAN YAPILAN YAPILAR  458
C. RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR  460
D. İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI  460
E. KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  461
F. PARA CEZASINA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMASI  463
G. PARA CEZALARININ MİKTARI  472
DANIŞTAY KARARLARI  476
İkinci Bölüm
EKLER
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  521
3194 SAYILI İMAR KANUNU  575
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR
YÖNETMELİĞİ 
 597
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  629
3290 SAYILI KANUN İLE BAZI MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEN VE BAZI MADDELER
EKLENEN 2981 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 647
Terimler Sözlüğü  663
İmar Yönetmelikleri Fihristi  677
Kararlar Dizini  681
Kavramlar Dizini  689
Kullanılan Kaynaklar  695
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020