Kamu Özel Ortaklığı Modeli Olarak Şehir Hastaneleri Emre Çekerbiçer  - Kitap

Kamu Özel Ortaklığı Modeli Olarak Şehir Hastaneleri

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
125
Barkod:
9786256533684
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
175,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sağlık kamu hizmetinin özel sektör birlikteliğiyle sunulmasının bir sonucu olan şehir hastaneleri projeleri, kamu özel ortaklığı modeli ile hayata geçirilmiştir. Modelin anlaşılabilmesi için kamu özel ortaklığı kavramının uluslararası boyutta nasıl ortaya çıktığını, hangi kamu hizmetleri için tercih edildiğini ve günümüze değin ne şekilde devam ettiğini irdeleyerek kavramın ülkemizdeki benzer ve farklı projelerle karşılaştırılması yapılmıştır. Entegre sağlık kampüsü şeklinde adlandırılan sağlık tesislerinde sistemin nasıl kurulduğu ve hangi şartlarda devam ettirildiği meseleleri çalışmamızın ana başlıklarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda şehir hastaneleri projelerinde idare ile özel sektör arasında imzalanan sözleşmenin, modele özgü kamu özel ortaklığı mevzuatı baz alınarak değerlendirmesi yapılmış böylece modelin hukuki yapısının anlaşılması amaçlanmıştır. Sağlık hizmetinin sunulmasında çağın gereklerine uygun, modern, hizmeti sunan ile hizmetten yararlananların konforunu arttıracak bir proje olarak değerlendirdiğimiz şehir hastaneleri projelerinde, tarafların hak ve yükümlülüklerine değindiğimiz çalışmamızda söz konusu işbirliğinin hangi durumlarda sona erdiği konusu ayrıca değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Hukuksal Niteliği
.
Kamu Özel Ortaklığı Modelinde Şehir Hastaneleri
.
Şehir Hastanelerinin Hukuki Rejimi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖZET 
5
ABSTRACT 
6
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİNİN HUKUKSAL
NİTELİĞİ
I. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİNİN
TANIMLANMASI 
15
A. Genel Olarak 
15
B. Kamu Hizmeti 
16
C. Kamu Özel Ortaklığı’nın Kavramsal İncelemesi ve
Tanımı 
21
D. Kamu Özel Ortaklığı’nın Tarihsel Gelişimi 
28
Ortaklığı 
29
1. Özelleştirme 
30
2. İmtiyaz 
32
3. Ortak Girişim (Joint Venture) 
34
4. Yap–İşet–Devret Modeli 
34
5. Emanet Usulü 
36
6. Müşterek Emanet Usulü 
37
7. İltizam 
38
8. İşletme Hakkı Devri 
38
9. Görevlendirme Usulü 
40
a– Elektrik Üretimi ve Dağıtımında Görevlendirme –
3096 Sayılı Kanun 
40
b– Otoyol Yapımı ve İşletilmesinde Görevlendirme –
3465 Sayılı Kanun 
41
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİNDE ŞEHİR
HASTANELERİ
I. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE GÖRÜNÜMÜ 
43
II. SAĞLIK HİZMETİNDE ŞEHİR HASTANELERİNE
İLİŞKİN MEVZUAT 
45
A. Kamu Özel Ortaklığı’nda Şehir Hastanelerinin Mevzuat
Altyapısı 
45
III. ŞEHİR HASTANELERİ PERSONELİNİN HUKUKİ
REJİMİ 
49
A. Genel Olarak 
49
B. Personelin Hukuki Rejiminde Özellik Arz Eden
Durumlar 
49
IV. ŞEHİR HASTANELERİNDE SAĞLIK HİZMETİNİN
SUNULMASINDA ORTAYA ÇIKACAK
ZARARLARDAN SORUMLULUK 
53
A. Genel Olarak 
53
B. Hizmetin Sunulmasında Ortaya Çıkan Zararlardan
Sorumluluk 
54
V. SAĞLIK HİZMETİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
MODELİNİN GEREKLİLİĞİ – MODELDE ORTAYA
ÇIKACAK ZARARLAR BAĞLAMINDA ELEŞTİRİLER 
56
A. Şehir Hastanelerinde İngiltere Uygulaması 
56
B. Modelin Sağlık Turizmine Etkisi 
57
C. Benzer Usuller Karşısında Kamu Özel Ortaklığı
Modelinin Gerekliliği 
59
D. Modelde Ortaya Çıkabilecek Zararlar Bağlamında
Eleştiriler 
65
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞEHİR HASTANELERİNİN HUKUKİ REJİMİ
I. İHALE AŞAMASI 
69
A. Genel Olarak 
69
B. Sözleşme Öncesi İhale Aşaması 
71
II. SÖZLEŞME AŞAMASI 
77
A. Sözleşmenin Genel Yapısı, Tanımı ve Konusu 
77
1. Sözleşmenin Genel Yapısı ve Tanımı 
77
2. Sözleşmenin Konusu 
79
B. Sözleşmenin Tarafları 
80
C. Sözleşmenin Unsurları 
82
1. Tesisin İnşası– Yapım Unsuru 
82
2. Kira Unsuru 
84
3. Hizmet ve İşletme Unsuru 
85
4. Finansman Unsuru 
87
D. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
87
E. Tarafların Yükümlülükleri 
90
1. Özel Sektörün Yükümlülükleri 
90
a– Finansman Yükümlülüğü 
90
b– Tesisi Meydana Getirme Yükümlülüğü 
92
c– Destek Hizmetleri Sunma Yükümlülüğü 
95
d– Tesisin Bakımı, Onarımı ve Yenilenmesi
Yükümlülüğü 
96
e– Araştırma – Geliştirme ve Danışmanlık
Hizmetlerinin Sunulması Yükümlülüğü 
97
f– Devir Yükümlülüğü 
98
2. İdarenin Yetkileri ve Yükümlülükleri 
99
a– Gözetim ve Denetim Yetkisi 
99
b– Hazine Arazisi Temin Etme Yükümlülüğü 
101
c– Kullanım ve Hizmet Bedeli Ödeme Yükümlülüğü 
102
d– Hazine Garantisi 
103
III. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
106
A. Sözleşmede Belirlenen Sürenin Sona Ermesi 
107
B. Tarafların Karşılıklı Anlaşması 
108
C. Tek Taraflı İrade Beyanı Neticesinde Fesih 
109
SONUÇ 
115
KAYNAKÇA 
119