Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 5
Mart 2019 / 1. Baskı / 480 Syf.
Fiyatı: 99.90 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:1 - Cilt:2 - Cilt:3 ve Cilt:4 'ün devamı niteliğinde olan bu kitap, yazarın Medeni Usul Hukuku Sorunları alanındaki çalışmalarının, özellikle Terazi Hukuk Dergisi'nde ki makalelerinin toplandığı beşinci cildi oluşturmaktadır.

Bu cilt yayıma hazırlanırken tüm makale ve incelemeler baştan sona gözden geçirilmiş olup. tespit edilen ifade ve yazım hataları düzeltilmiş; daha önemlisi iki yıldan bu yana hukuki mevzuat, içtihat ve yayın alanında gerçekleşen yenilikler eldeki çalışmaya yansıtılmış, bu bağlamda geçerliliği kalmayan açıklama ve bilgiler kitaptan çıkarılmış.


Konu Başlıkları
Davanın Geri Alınması, Davanın Takipsiz Bırakılması ve Davadan Feragat Arasındaki Farklar
Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarında İfade Biçimleri ve Vekâlet Ücretine Karar Verilmesi Sorunu
Hâkimin Yemin Delilini Re'sen Hatırlatması Tarafsızlığını Zedeler mi?
Islah ile Faiz Talebinde Bulunulması ve Kısmi Islahta Faizin İşleyeceği Tarih ile ilgili İçtihatlarda Yeni Gelişmeler
İstinaf Aşamasında Yeni Delil Gösterme ve Temyiz Aşmasında Belge İbrazı Sorunu Basit Yargılama Usulünde Delilleri Somutlaştırma Yükü
Hukuki Konularda Hukukçu Bilirkişi Atanması Sorunu
Mahkeme Kararının Gerekçesindeki Eleştirel Üslûp Hukuken Meşru mudur?
Ara Kararının Okunması Sırasında Avukatın Ayağa Kalkma Zorunluluğu Var mıdır?
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Yargılama Giderleri
6502 Sayılı Tkhk'ya Göre Ayıplı Mal Davasında Ayıbın İhbarı Zorunluluğu Var mıdır?
Ortak Yetkili Mahkeme Hükmünün Kesin Yetki Niteliğinde Olup Olmadığı Sorunu
Davanın Kabulü ve Reddi Durumlarında Tedbirin Süresi ve Kaldırılması Sorunu
7063 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı ve İtirazın İptali Sorunu
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarında Gerekçe Sorunu
Yeni Yargıtay İçtihatlarına Göre Ayıplı Mal Davasında İspat
Tüketici Hakem Heyetleri Menfi Tespit Talepleri Hakkında Karar Verebilir mi?
Yasanın Yorumunda Gerekçenin Rolü
Senedin (Bononun) Düzenlenme Sebebine ve Bedelsizliğine İlişkin İddiaların İspatı
Şartları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Nasıl Karar Verileceği Sorunu
Dava Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Kanun veya İçtihat Değişikliğinin Yargılama Giderlerinden Sorumluluğa Etkisi
Süresinde Görevli Mahkemesine Gönderilmeyen Dava Dosyası Hakkında Açılmamış Sayılma Kararının Hangi Mahkemece Verilmesi Gerektiği Sorunu
Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçme Karşı Tarafın İznine Bağlı mıdır?
Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Islah Yoluyla İstenebilir mi?
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Ceza (Uzamış) Zamanaşımının Uygulanma Koşulları
Barkod: 9789750253669
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI VE DAVADAN FERAGAT ARASINDAKİ FARKLAR  17
I. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.04.2016 Tarihli ve Esas No: 2014/3747,
Karar No: 2016/9244 Sayılı Kararı  17
II. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.10.2014 Tarihli ve Esas No: 2014/26338, Karar No: 2014/32864 Sayılı Kararı  20
III. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 28.01.2016 Tarihli ve Esas No: 2015/33936, Karar No: 2016/1806 Sayılı Kararı  21
IV. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 10.11.2015 Tarihli ve Esas No: 2015/7472,
Karar No: 2015/12939 Sayılı Kararı  24
V. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 31.10.2016 Tarihli ve Esas No: 2016/8305,
Karar No: 2016/12301 Sayılı Kararı  24
VI. Değerlendirme  25
A. Davanın Geri Alınması  25
B. Davanın Takipsiz Bırakılması  27
C. Davadan Feragat  29
D. Hâkimin Aydınlatma Ödevi  29
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARINDA İFADE BİÇİMLERİ VE VEKÂLET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ SORUNU  31
I. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25.03.2015 Tarihli ve E. 2014/22093,
K. 2015/5516 Sayılı Kararı  31
II. Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 09.02.2012 Tarihli ve E. 2012/499, K. 2012/909 Sayılı Kararı  33
III. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.01.2012 Tarihli ve E. 2011/53489,
K. 2012/1606 Sayılı Kararı  34
IV. Değerlendirme  38
A. Mülga 1086/HUMK Sistemindeki Durum  38
B. 6100 Sayılı HMK’daki Düzenleme  39
C. Kararların Değerlendirilmesi  40
HÂKİMİN YEMİN DELİLİNİ RE’SEN HATIRLATMASI TARAFSIZLIĞINI ZEDELER Mİ?  43
I. Olay ve Hukuki Sorun  43
A. Olay  43
B. Hukuki Sorun  43
II. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzları ve Karşıoy  44
A. İlk Derece Mahkemesinin Kararı  44
B. Yargıtay Özel Dairesinin Kararı  48
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Kararı  50
D. Karşıoy Görüşü  54
IV. Değerlendirme  60
A. Yasal (Hukuki) Durum  60
B. Yargı Mercilerinin Görüşleri ile Karşıoy Görüşünün Değerlendirilmesi  62
ISLAH İLE FAİZ TALEBİNDE BULUNULMASI VE KISMİ ISLAHTA FAİZİN İŞLEYECEĞİ TARİH İLE İLGİLİ İÇTİHATLARDA YENİ GELİŞMELER  67
I. Genel Olarak  67
II. Dava Dilekçesinde İstenmesi Unutulan Faiz Islahla Talep Edilebilir mi?  68
III. Islah ile Talep Edilen Faizin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır?  70
IV. Kısmen Islahta Faizin Hangi Tarihten İtibaren İşletileceği Sorunu  71
A. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında  72
B. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak Davalarında  72
C. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğa İlişkin Tazminatlarda  73
D. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında  74
E. İşçilik Alacaklarında  75
1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 24.02.2015 Tarihli ve E. 2013/10696, K. 2015/7991 Sayılı Kararı  75
2. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 02.07.2015 Tarihli ve E. 2015/9851, K. 2015/22996 Sayılı Kararı  76
F. Katkı Payı Alacağı Davasında  79
G. Yeni Bir İçtihat: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25.01.2017 Tarihli ve E. 2015/22–449 K. 2017/128 Sayılı Kararı  79
1. Karar Metni  79
2. Değerlendirme  84
İSTİNAF AŞAMASINDA YENİ DELİL GÖSTERME VE TEMYİZ AŞMASINDA BELGE İBRAZI SORUNU  87
I. Hukuki Sorun  87
II. Delillerin Gösterilmesinde HMK Sistemi  87
III. İstinaf Aşamasında Yeni Delil Gösterme  88
A. Delilerin Hiç Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması  89
B. Yeni Delil İleri Sürülmesi  89
C. Re'sen Araştırma Yetkisinin Bulunduğu Davalar  91
IV. Temyiz Aşamasında Belge İbrazı  91
A. Yasal Durum  91
B. Önceki Yargıtay Uygulaması  92
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Yeni İçtihadı  94
D. Değerlendirme  100
BASİT YARGILAMA USULÜNDE DELİLLERİ SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  101
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.03.2017 Tarihli ve Esas No: 2015/8–881, Karar No: 2017/518 Sayılı Kararı  101
II. Değerlendirme  109
A. İddianın Somutlaştırılması  109
B. Delillerin Somutlaştırılması  110
C. Somutlaştırma Yükünün Yaptırımı  111
D. Kararın Değerlendirilmesi  114
HUKUKİ KONULARDA HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ATANMASI SORUNU  117
I. Genel Olarak  117
II. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.01.2017 Tarihli ve Esas: 2014/13–2465, Karar: 2017/10 Sayılı Kararı  118
III. Değerlendirme  131
A. Mülga 1086 Sayılı HUMK Hükümleri ve Uygulama  131
B. 1993 Tarihli Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı  133
C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Uygulama  134
D. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu  135
E. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu  137
F. Adalet Bakanlığının 23.01.2017 Tarihli Genelgesi  138
G. Yargıtay HGK Kararının Değerlendirilmesi  139
MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDEKİ ELEŞTİREL ÜSLÛP HUKUKEN MEŞRU MUDUR?  141
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.03.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/16–67 Karar No: 2017/510 Sayılı Kararı  141
II. Değerlendirme  154
A. Genel Olarak  154
1. Gerekçeli Karar Hakkı (Gerekçe Zorunluluğu)  154
2. Gerekçenin Rasyonalitesi  156
3. Gerekçenin İçeriği ve Üslûbu  157
B. Kararın Değerlendirilmesi  160
ARA KARARININ OKUNMASI SIRASINDA AVUKATIN AYAĞA KALKMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  163
I. Hukuki Sorun  163
II. Yasal Durum–Mevzuat  164
A. HMK’daki Düzenleme  164
B. CMK’daki Düzenleme  165
III. Görüşler  165
IV. Yargıtay İçtihatları  166
V. Değerlendirme  179
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ  183
I. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.06.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/2113 Karar No: 2017/3589 Sayılı Kararı  183
II. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17.07.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/1357 Karar No: 2017/4130 Sayılı Kararı  186
III. Değerlendirme  187
A. Yasal Mevzuat  187
1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  187
2. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  188
a. Yargılama Giderine Hükmedilmesine İlişkin Emredici Norm  188
b. Yargılama Giderlerinden Sorumluluğun Temel Hükümleri  189
c. İstisnalar  190
B. Kararların Değerlendirilmesi  190
6502 SAYILI TKHK’YA GÖRE AYIPLI MAL DAVASINDA AYIBIN İHBARI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  195
I. 4077 Sayılı Dönem Bakımından (28.05.2014 Tarihine Kadar)  195
A. Mülga 4077 Sayılı TKHK’nın 4’üncü Maddesi Hükmü  195
B. Mülga 4077 Sayılı TKHK’nın 4’üncü Maddesi Hükmünün Gerekçesi  196
C. Yargıtay’ın İhbarla İlgili İçtihadı  196
II. 6502 Sayılı TKHK Dönemi (Hâlen Geçerli Olan Durum)  199
A. 6502 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesi Hükmü  199
B. 6502 Sayılı Kanun'un 10’uncu Maddesi Hükmünün Gerekçesi  200
C. Öğreti  201
D. 6502 Sayılı TKHK m. 10 Hükmü Çerçevesinde İhbarla İlgili Yargıtay İçtihadı  202
E. Görüşümüz  205
ORTAK YETKİLİ MAHKEME HÜKMÜNÜN KESİN YETKİ NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI SORUNU  207
I. Hukuki Sorun  207
II. Yargıtay'ın Görüşü (İçtihadı)  208
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2015 Tarihli ve Esas No: 2013/11–2359, Karar No: 2015/1443 Sayılı Kararı,  208
B. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 16.11.2015 Tarihli ve Esas No: 2015/29785 Karar No: 2015/31001 Sayılı Kararı  216
III. Öğretinin Görüşü  217
IV. Değerlendirme  219
DAVANIN KABULÜ VE REDDİ DURUMLARINDA TEDBİRİN SÜRESİ VE KALDIRILMASI SORUNU  221
I. Hukuki Sorun  221
II. Yasal Durum  222
III. HMK m. 397/2 Hükmünün Kapsamı  223
A. Esasa İlişkin Nihai Kararlar  223
1. Davanın Tam Kabulü  223
a. Genel Olarak  223
b. İstisnai Durum: İflâsa Karar Verilmiş Olması:  224
2. Davanın Kısmen Kabulü  225
3. Davanın Esastan Reddi  226
a. Genel Olarak  226
b. Menfi Tespit Davasında Özel Düzenleme: İİK m. 72/4 Hükmü  230
B. Usule İlişkin Nihai Kararlar  231
1. Genel Olarak  231
2. Görevsizlik Kararı  232
3. Yetkisizlik Kararı  233
7063 SAYILI KANUNA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI VE İTİRAZIN İPTALİ SORUNU  235
I. Hukuki Sorun  235
II. 7063 Sayılı Kanundan Önceki Dönem  235
III. 7063 Sayılı Kanundan Sonraki (İçinde Bulunduğumuz) Dönem  245
A. 7063 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesi Hükmü  245
B. 7063 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesi Hükmünün Gerekçesi  245
IV. Değerlendirme  246
A. Parasal Miktarlar Bakımından  246
B. Doğrudan İlâmsız İcraya Başvurma Bakımından (İİK m. 42)  248
C. İtirazın İptali Talepleri Bakımından  248
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA GEREKÇE SORUNU  251
I. Genel Olarak  251
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu  253
III. Uygulamadan Örnekler  254
IV. Değerlendirme  260
YENİ YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE AYIPLI MAL DAVASINDA İSPAT  265
I. Giriş  265
II. Ayıplı Mal  265
III. İhbar Yükümlülüğü  266
IV. Ayıbın İspatı  267
V. Diğer Usul Hükümleri  268
A. Görevli Merci  268
1. Tüketici Hakem Heyeti  268
2. Tüketici Mahkemesi  268
B. Yetkili Merci  268
1. Tüketici Hakem Heyeti  268
2. Tüketici Mahkemesi  269
C. Taraflar  269
D. Zamanaşımı  270
VI. Yeni İçtihatlar  271
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ MENFİ TESPİT TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VEREBİLİR Mİ?  281
I. Hukuki Sorun  281
II. Yasal Düzenleme  281
III. Öğreti  283
IV. Yargısal Çözüm – Örnek Kararlar  286
A. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 08.02.2018 Tarihli ve E. 2017/5506, K. 2018/508 Sayılı İlamı  286
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.10.2016 Tarihli ve E. 2016/8176, K. 2016/1789 Sayılı İlamı  288
V. Değerlendirme  289
YASANIN YORUMUNDA GEREKÇENİN ROLÜ  291
I. Genel Olarak Hukukta Yorum  291
II. Yasa Gerekçesi  293
A. Genel Olarak  293
B. Gerekçenin İşlevi  294
C. Gerekçenin Hukuki Değeri  295
1. Gerekçe Metninin Bağlayıcılık Gücü  295
2. Gerekçenin Dikkate Alınması Gerekli mi?  296
III. Yüksek Mahkemelerin Gerekçe Hakkındaki Tutumları  298
A. Gerekçe ve Meclis Hazırlık Çalışmalarının Önemine Vurgu Yapan Karar  298
B. Bizzat Gerekçeye Dayanılarak Oluşturulan Kararlar  299
C. Gerekçeye Yönelik Olumsuz Tutumu Yansıtan Kararlar  307
SENEDİN (BONONUN) DÜZENLENME SEBEBİNE VE BEDELSİZLİĞİNE İLİŞKİN İDDİALARIN İSPATI  317
I. Genel Olarak  317
II. İspat Yükü ve Deliler  321
III. Emsal İçtihatlar  324
ŞARTLARI OLUŞMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA NASIL KARAR VERİLECEĞİ SORUNU  341
I. Genel Olarak  341
II. Hukuki Sorun  342
III. Öğreti  343
IV. Yargıtay İçtihatları  345
A. Davacıya Süre Verilmeden Davanın Usulden Reddine İlişkin Kararlar  345
B. Davacıya Süre Verilerek Belirsiz Alacak Davasının Tam Eda Davasına Dönüştürülmesine İlişkin Karar  365
C. Dava Türünün Hatalı (Belirsiz Alacak Davası) Nitelendirilmesi Hâlinde Kısmî Dava Yönünden Davanın Yürütülmesine İlişkin Kararlar  367
V. Değerlendirme  376
DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN KANUN VEYA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞA ETKİSİ  381
I. Hukuki Sorun  381
II. Yasal Düzenleme  381
III. Yargıtay Kararları  382
IV. Değerlendirme  392
A. Avukatlık Hukuku (Vekâlet İlişkisi) Açısından  392
B. Somut Dava Bakımından  393
SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEYEN DAVA DOSYASI HAKKINDA AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARININ HANGİ MAHKEMECE VERİLMESİ GEREKTİĞİ SORUNU  395
I. Hukuki Sorun  395
II. Yasal Mevzuat  395
III. Yargıtay Kararları  397
A. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18.01.2018 Tarihli ve E: 2015/6075, K: 2018/442 Sayılı Kararı  397
B. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18.04.2018 Tarihli ve E: 2015/10188, K: 2018/9216 Sayılı Kararı  403
IV. Değerlendirme  409
TANIĞIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇME KARŞI TARAFIN İZNİNE BAĞLI MIDIR?  413
I. Mülga 1086 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi  413
II. Halen Yürürlükte Bulunan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bu Kanunu Yorumlayan İçtihatlar Bakımından  415
III. Değerlendirme  423
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ ISLAH YOLUYLA İSTENEBİLİR Mİ?  427
I. Hukuki Sorun  427
II. Mahkeme Kararları,  427
III. Değerlendirme  435
A. Genel Olarak  435
B. Islah Sorunu  437
1. Genel Olarak  437
2. Kısmen Islah Açısından  438
3. Tamamen Islah Açısından  439
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE CEZA (UZAMIŞ) ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI  441
I. Genel Olarak  441
II. Ceza Zamanaşımı  444
A. Kavram  444
1. Haksız Fiilin Ceza Kanunlarına Göre Suç Teşkil Etmesi  444
2. Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması  447
3. Ceza Zamanaşımının Kişiler Yönünden Uygulanması  448
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması  451
a. Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih  451
b. Ceza Davası Devam Ettiği Sürece Hukuk Davasının Açılabileceği– Zamanaşımının Dolmamış Olacağı  452
c. Maluliyet Bakımından Gelişen Bir Durumun Olup Olmadığı  452
d. Durma ve Kesme Nedenleri Hususunda TBK Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği  453
B. Tazminat Davasının Trafik Kazasından Kaynaklanması  453
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  457
 


Murat Atalı ...
Ekim 2020
42.00 TL
İndirimli: 37.80 TL (%10)
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ekim 2020
83.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI VE DAVADAN FERAGAT ARASINDAKİ FARKLAR  17
I. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.04.2016 Tarihli ve Esas No: 2014/3747,
Karar No: 2016/9244 Sayılı Kararı  17
II. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.10.2014 Tarihli ve Esas No: 2014/26338, Karar No: 2014/32864 Sayılı Kararı  20
III. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 28.01.2016 Tarihli ve Esas No: 2015/33936, Karar No: 2016/1806 Sayılı Kararı  21
IV. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 10.11.2015 Tarihli ve Esas No: 2015/7472,
Karar No: 2015/12939 Sayılı Kararı  24
V. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 31.10.2016 Tarihli ve Esas No: 2016/8305,
Karar No: 2016/12301 Sayılı Kararı  24
VI. Değerlendirme  25
A. Davanın Geri Alınması  25
B. Davanın Takipsiz Bırakılması  27
C. Davadan Feragat  29
D. Hâkimin Aydınlatma Ödevi  29
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARINDA İFADE BİÇİMLERİ VE VEKÂLET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ SORUNU  31
I. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25.03.2015 Tarihli ve E. 2014/22093,
K. 2015/5516 Sayılı Kararı  31
II. Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 09.02.2012 Tarihli ve E. 2012/499, K. 2012/909 Sayılı Kararı  33
III. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.01.2012 Tarihli ve E. 2011/53489,
K. 2012/1606 Sayılı Kararı  34
IV. Değerlendirme  38
A. Mülga 1086/HUMK Sistemindeki Durum  38
B. 6100 Sayılı HMK’daki Düzenleme  39
C. Kararların Değerlendirilmesi  40
HÂKİMİN YEMİN DELİLİNİ RE’SEN HATIRLATMASI TARAFSIZLIĞINI ZEDELER Mİ?  43
I. Olay ve Hukuki Sorun  43
A. Olay  43
B. Hukuki Sorun  43
II. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzları ve Karşıoy  44
A. İlk Derece Mahkemesinin Kararı  44
B. Yargıtay Özel Dairesinin Kararı  48
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Kararı  50
D. Karşıoy Görüşü  54
IV. Değerlendirme  60
A. Yasal (Hukuki) Durum  60
B. Yargı Mercilerinin Görüşleri ile Karşıoy Görüşünün Değerlendirilmesi  62
ISLAH İLE FAİZ TALEBİNDE BULUNULMASI VE KISMİ ISLAHTA FAİZİN İŞLEYECEĞİ TARİH İLE İLGİLİ İÇTİHATLARDA YENİ GELİŞMELER  67
I. Genel Olarak  67
II. Dava Dilekçesinde İstenmesi Unutulan Faiz Islahla Talep Edilebilir mi?  68
III. Islah ile Talep Edilen Faizin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır?  70
IV. Kısmen Islahta Faizin Hangi Tarihten İtibaren İşletileceği Sorunu  71
A. Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında  72
B. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak Davalarında  72
C. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğa İlişkin Tazminatlarda  73
D. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında  74
E. İşçilik Alacaklarında  75
1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 24.02.2015 Tarihli ve E. 2013/10696, K. 2015/7991 Sayılı Kararı  75
2. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 02.07.2015 Tarihli ve E. 2015/9851, K. 2015/22996 Sayılı Kararı  76
F. Katkı Payı Alacağı Davasında  79
G. Yeni Bir İçtihat: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25.01.2017 Tarihli ve E. 2015/22–449 K. 2017/128 Sayılı Kararı  79
1. Karar Metni  79
2. Değerlendirme  84
İSTİNAF AŞAMASINDA YENİ DELİL GÖSTERME VE TEMYİZ AŞMASINDA BELGE İBRAZI SORUNU  87
I. Hukuki Sorun  87
II. Delillerin Gösterilmesinde HMK Sistemi  87
III. İstinaf Aşamasında Yeni Delil Gösterme  88
A. Delilerin Hiç Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması  89
B. Yeni Delil İleri Sürülmesi  89
C. Re'sen Araştırma Yetkisinin Bulunduğu Davalar  91
IV. Temyiz Aşamasında Belge İbrazı  91
A. Yasal Durum  91
B. Önceki Yargıtay Uygulaması  92
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Yeni İçtihadı  94
D. Değerlendirme  100
BASİT YARGILAMA USULÜNDE DELİLLERİ SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  101
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.03.2017 Tarihli ve Esas No: 2015/8–881, Karar No: 2017/518 Sayılı Kararı  101
II. Değerlendirme  109
A. İddianın Somutlaştırılması  109
B. Delillerin Somutlaştırılması  110
C. Somutlaştırma Yükünün Yaptırımı  111
D. Kararın Değerlendirilmesi  114
HUKUKİ KONULARDA HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ATANMASI SORUNU  117
I. Genel Olarak  117
II. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.01.2017 Tarihli ve Esas: 2014/13–2465, Karar: 2017/10 Sayılı Kararı  118
III. Değerlendirme  131
A. Mülga 1086 Sayılı HUMK Hükümleri ve Uygulama  131
B. 1993 Tarihli Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı  133
C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Uygulama  134
D. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu  135
E. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu  137
F. Adalet Bakanlığının 23.01.2017 Tarihli Genelgesi  138
G. Yargıtay HGK Kararının Değerlendirilmesi  139
MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDEKİ ELEŞTİREL ÜSLÛP HUKUKEN MEŞRU MUDUR?  141
I. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.03.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/16–67 Karar No: 2017/510 Sayılı Kararı  141
II. Değerlendirme  154
A. Genel Olarak  154
1. Gerekçeli Karar Hakkı (Gerekçe Zorunluluğu)  154
2. Gerekçenin Rasyonalitesi  156
3. Gerekçenin İçeriği ve Üslûbu  157
B. Kararın Değerlendirilmesi  160
ARA KARARININ OKUNMASI SIRASINDA AVUKATIN AYAĞA KALKMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  163
I. Hukuki Sorun  163
II. Yasal Durum–Mevzuat  164
A. HMK’daki Düzenleme  164
B. CMK’daki Düzenleme  165
III. Görüşler  165
IV. Yargıtay İçtihatları  166
V. Değerlendirme  179
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ  183
I. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.06.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/2113 Karar No: 2017/3589 Sayılı Kararı  183
II. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17.07.2017 Tarihli ve Esas No: 2017/1357 Karar No: 2017/4130 Sayılı Kararı  186
III. Değerlendirme  187
A. Yasal Mevzuat  187
1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  187
2. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  188
a. Yargılama Giderine Hükmedilmesine İlişkin Emredici Norm  188
b. Yargılama Giderlerinden Sorumluluğun Temel Hükümleri  189
c. İstisnalar  190
B. Kararların Değerlendirilmesi  190
6502 SAYILI TKHK’YA GÖRE AYIPLI MAL DAVASINDA AYIBIN İHBARI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  195
I. 4077 Sayılı Dönem Bakımından (28.05.2014 Tarihine Kadar)  195
A. Mülga 4077 Sayılı TKHK’nın 4’üncü Maddesi Hükmü  195
B. Mülga 4077 Sayılı TKHK’nın 4’üncü Maddesi Hükmünün Gerekçesi  196
C. Yargıtay’ın İhbarla İlgili İçtihadı  196
II. 6502 Sayılı TKHK Dönemi (Hâlen Geçerli Olan Durum)  199
A. 6502 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesi Hükmü  199
B. 6502 Sayılı Kanun'un 10’uncu Maddesi Hükmünün Gerekçesi  200
C. Öğreti  201
D. 6502 Sayılı TKHK m. 10 Hükmü Çerçevesinde İhbarla İlgili Yargıtay İçtihadı  202
E. Görüşümüz  205
ORTAK YETKİLİ MAHKEME HÜKMÜNÜN KESİN YETKİ NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI SORUNU  207
I. Hukuki Sorun  207
II. Yargıtay'ın Görüşü (İçtihadı)  208
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.05.2015 Tarihli ve Esas No: 2013/11–2359, Karar No: 2015/1443 Sayılı Kararı,  208
B. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 16.11.2015 Tarihli ve Esas No: 2015/29785 Karar No: 2015/31001 Sayılı Kararı  216
III. Öğretinin Görüşü  217
IV. Değerlendirme  219
DAVANIN KABULÜ VE REDDİ DURUMLARINDA TEDBİRİN SÜRESİ VE KALDIRILMASI SORUNU  221
I. Hukuki Sorun  221
II. Yasal Durum  222
III. HMK m. 397/2 Hükmünün Kapsamı  223
A. Esasa İlişkin Nihai Kararlar  223
1. Davanın Tam Kabulü  223
a. Genel Olarak  223
b. İstisnai Durum: İflâsa Karar Verilmiş Olması:  224
2. Davanın Kısmen Kabulü  225
3. Davanın Esastan Reddi  226
a. Genel Olarak  226
b. Menfi Tespit Davasında Özel Düzenleme: İİK m. 72/4 Hükmü  230
B. Usule İlişkin Nihai Kararlar  231
1. Genel Olarak  231
2. Görevsizlik Kararı  232
3. Yetkisizlik Kararı  233
7063 SAYILI KANUNA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI VE İTİRAZIN İPTALİ SORUNU  235
I. Hukuki Sorun  235
II. 7063 Sayılı Kanundan Önceki Dönem  235
III. 7063 Sayılı Kanundan Sonraki (İçinde Bulunduğumuz) Dönem  245
A. 7063 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesi Hükmü  245
B. 7063 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesi Hükmünün Gerekçesi  245
IV. Değerlendirme  246
A. Parasal Miktarlar Bakımından  246
B. Doğrudan İlâmsız İcraya Başvurma Bakımından (İİK m. 42)  248
C. İtirazın İptali Talepleri Bakımından  248
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA GEREKÇE SORUNU  251
I. Genel Olarak  251
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu  253
III. Uygulamadan Örnekler  254
IV. Değerlendirme  260
YENİ YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE AYIPLI MAL DAVASINDA İSPAT  265
I. Giriş  265
II. Ayıplı Mal  265
III. İhbar Yükümlülüğü  266
IV. Ayıbın İspatı  267
V. Diğer Usul Hükümleri  268
A. Görevli Merci  268
1. Tüketici Hakem Heyeti  268
2. Tüketici Mahkemesi  268
B. Yetkili Merci  268
1. Tüketici Hakem Heyeti  268
2. Tüketici Mahkemesi  269
C. Taraflar  269
D. Zamanaşımı  270
VI. Yeni İçtihatlar  271
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ MENFİ TESPİT TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VEREBİLİR Mİ?  281
I. Hukuki Sorun  281
II. Yasal Düzenleme  281
III. Öğreti  283
IV. Yargısal Çözüm – Örnek Kararlar  286
A. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 08.02.2018 Tarihli ve E. 2017/5506, K. 2018/508 Sayılı İlamı  286
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.10.2016 Tarihli ve E. 2016/8176, K. 2016/1789 Sayılı İlamı  288
V. Değerlendirme  289
YASANIN YORUMUNDA GEREKÇENİN ROLÜ  291
I. Genel Olarak Hukukta Yorum  291
II. Yasa Gerekçesi  293
A. Genel Olarak  293
B. Gerekçenin İşlevi  294
C. Gerekçenin Hukuki Değeri  295
1. Gerekçe Metninin Bağlayıcılık Gücü  295
2. Gerekçenin Dikkate Alınması Gerekli mi?  296
III. Yüksek Mahkemelerin Gerekçe Hakkındaki Tutumları  298
A. Gerekçe ve Meclis Hazırlık Çalışmalarının Önemine Vurgu Yapan Karar  298
B. Bizzat Gerekçeye Dayanılarak Oluşturulan Kararlar  299
C. Gerekçeye Yönelik Olumsuz Tutumu Yansıtan Kararlar  307
SENEDİN (BONONUN) DÜZENLENME SEBEBİNE VE BEDELSİZLİĞİNE İLİŞKİN İDDİALARIN İSPATI  317
I. Genel Olarak  317
II. İspat Yükü ve Deliler  321
III. Emsal İçtihatlar  324
ŞARTLARI OLUŞMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA NASIL KARAR VERİLECEĞİ SORUNU  341
I. Genel Olarak  341
II. Hukuki Sorun  342
III. Öğreti  343
IV. Yargıtay İçtihatları  345
A. Davacıya Süre Verilmeden Davanın Usulden Reddine İlişkin Kararlar  345
B. Davacıya Süre Verilerek Belirsiz Alacak Davasının Tam Eda Davasına Dönüştürülmesine İlişkin Karar  365
C. Dava Türünün Hatalı (Belirsiz Alacak Davası) Nitelendirilmesi Hâlinde Kısmî Dava Yönünden Davanın Yürütülmesine İlişkin Kararlar  367
V. Değerlendirme  376
DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN KANUN VEYA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞA ETKİSİ  381
I. Hukuki Sorun  381
II. Yasal Düzenleme  381
III. Yargıtay Kararları  382
IV. Değerlendirme  392
A. Avukatlık Hukuku (Vekâlet İlişkisi) Açısından  392
B. Somut Dava Bakımından  393
SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEYEN DAVA DOSYASI HAKKINDA AÇILMAMIŞ SAYILMA KARARININ HANGİ MAHKEMECE VERİLMESİ GEREKTİĞİ SORUNU  395
I. Hukuki Sorun  395
II. Yasal Mevzuat  395
III. Yargıtay Kararları  397
A. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18.01.2018 Tarihli ve E: 2015/6075, K: 2018/442 Sayılı Kararı  397
B. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 18.04.2018 Tarihli ve E: 2015/10188, K: 2018/9216 Sayılı Kararı  403
IV. Değerlendirme  409
TANIĞIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇME KARŞI TARAFIN İZNİNE BAĞLI MIDIR?  413
I. Mülga 1086 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi  413
II. Halen Yürürlükte Bulunan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bu Kanunu Yorumlayan İçtihatlar Bakımından  415
III. Değerlendirme  423
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ ISLAH YOLUYLA İSTENEBİLİR Mİ?  427
I. Hukuki Sorun  427
II. Mahkeme Kararları,  427
III. Değerlendirme  435
A. Genel Olarak  435
B. Islah Sorunu  437
1. Genel Olarak  437
2. Kısmen Islah Açısından  438
3. Tamamen Islah Açısından  439
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE CEZA (UZAMIŞ) ZAMANAŞIMININ UYGULANMA KOŞULLARI  441
I. Genel Olarak  441
II. Ceza Zamanaşımı  444
A. Kavram  444
1. Haksız Fiilin Ceza Kanunlarına Göre Suç Teşkil Etmesi  444
2. Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması  447
3. Ceza Zamanaşımının Kişiler Yönünden Uygulanması  448
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması  451
a. Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih  451
b. Ceza Davası Devam Ettiği Sürece Hukuk Davasının Açılabileceği– Zamanaşımının Dolmamış Olacağı  452
c. Maluliyet Bakımından Gelişen Bir Durumun Olup Olmadığı  452
d. Durma ve Kesme Nedenleri Hususunda TBK Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği  453
B. Tazminat Davasının Trafik Kazasından Kaynaklanması  453
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  457
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020