Adli Genetik ve Genetik Kimliklendirme Doç. Dr. Gönül Filoğlu, Havva Altunçul, Özlem Bülbül  - Kitap

Adli Genetik ve Genetik Kimliklendirme

2. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
440
Barkod:
9789750286162
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
650,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Adli bilimler, suçun aydınlatılmasında cezai ve medeni kanunlar esas alınarak elde edilen delillerin bilimsel yöntemlerle incelenmesini içeren multidisipliner bir bilim dalıdır. Genetik, adli bilimlerde suçlunun kimliğinin belirlenmesinde en çok kullanılan bilim dallarından biridir. DNA'nın adli bilimlerde kullanılmaya başladığından beri her geçen gün artan ivmeyle kimliklendirmede yeni uygulama alanları bulmaktadır. DNA'nın adli alana sağladığı katkılar ve yenilikler yeni bilim dallarının açılmasına ve adli bilimlere olan ilginin artmasına neden olmuştur.
Bu kitabın yazılma amacı gerek lisans öğrencileri gerekse yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan tüm okuyucu kitlesine bilimsel bir kaynak sunmaktır. Kitap, temel olarak insan kimliklendirmesine ait geçmişten günümüze kadar olan tüm gelişmeleri tarihsel ve teknolojik süreç içerisinde ele alarak, adli genetik ve adli bilimlerle ilgili eğitim alan / veren kişilere rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.
Kitap; DNA profilinin elde edilmesi, polimorfik sistemler, DNA profil sonuçlarının değerlendirilmesi, akreditasyon ve yöntem validasyonuyla ilgili detaylı bilgi içermektedir. Adli genetik alanında uzman yazarlar tarafından ele alınan tüm bölümler, teknolojik gelişme süreci dikkate alınarak 16 bölümde düzenlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Adli Bilimlerin Tarihçesi: Adli Genetik, Dr. Öğr. Üyesi Havva Altunçul
.
Polimorfizm ve Konvansiyonel Sistemler, Dr. Öğr. Üyesi Havva Altunçul
.
Kısa Ardışık Tekrar Dizileri Polimorfizmi, Doç. Dr. Gönül Filoğlu
.
STR Analiz Platformları ve Multipleks STR Kitleri, Doç. Dr. Gönül Filoğlu
.
Tek Nükleotid Polimorfizmi ve Analiz Yöntemleri, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bülbül
.
Adli Bilimlerde SNP Markırlarının Kullanımı – I Kimliklendirme ve Nesep SNP Markırları, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bülbül
.
Adli Bilimlerde SNP Markırlarının Kullanımı – II Adli DNA Fenotiplemesi, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bülbül
.
Indel Polimorfizmi, Doç. Dr. Gönül Filoğlu
.
Mitokondri ve Mitokondriyal Kalıtımın Adli Bilimlerde Kullanımı, Dr. Öğr. Üyesi Havva Altunçul
.
Epigenetik ve Adli Bilimler, Msc. Zülal Şimşek – Doç. Dr. Gönül Filoğlu
.
DNA Profillemede Karşılaşılan Sorunlar, Doç. Dr. Gönül Filoğlu
.
Karışım DNA Örnek Analizi ve İstatistiksel Değerlendirmesi, Doç. Dr. Gönül Filoğlu Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bülbül
.
Popülasyon Genetiği ve DNA Verilerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Gönül Filoğlu
.
DNA Delillerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bülbül
.
Akreditasyon, Dr. Öğr. Üyesi Havva Altunçul
.
Validasyon (Geçerli Kılma) ve Verifikasyon (Doğrulama) , Dr. Öğr. Üyesi Havva Altunçul
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Yazarların Özgeçmişleri 
9
Kısaltmalar 
21
BÖLÜM 1
ADLİ BİLİMLERİN TARİHÇESİ: ADLİ GENETİK
Dr. Öğr. Üyesi Havva ALTUNÇUL 
29
1.1. TEKNİK GELİŞME 
37
1.2. DNA VERİ BANKALARI 
37
1.3. KALİTE KONTROL 
38
1.4. TÜRKİYE’DE ADLİ BİLİMLER 
39
KAYNAKLAR 
43
BÖLÜM 2
POLİMORFİZM VE KONVANSİYONEL SİSTEMLER
Dr. Öğr. Üyesi Havva ALTUNÇUL 
47
2.1. KONVANSİYONEL POLİMORFİK SİSTEMLER 
47
2.1.1. Kan Grupları 
49
2.1.1.1. ABO Kan Grubu Sistemi 
50
2.1.1.2. Lewis Kan Grubu Sistemi 
54
2.1.1.3. Rh Kan Grubu Sistemi 
54
2.1.1.4. P Kan Grubu Sistemi 
56
2.1.1.5. Kell Kan Grubu Sistemi 
57
2.1.1.6. Kidd Kan Grubu Sistemi 
57
2.1.1.7. Duffy Kan Grubu Sistemi 
58
2.1.1.8. MNS Kan Grubu Sistemi 
58
2.1.1.9. Lutheran (LU) Kan Grubu Sistemi 
58
2.1.2. Eritrosit Enzimleri ve Serum Proteinleri 
59
2.1.2.1. Adenilat Kinaz (AK) (EC 2.7.4.3) 
60
2.1.2.2. Eritrosit Asit Fosfataz (EAP/ACP) (E.C.3.1.3.2) 
61
2.1.2.3. Esteraz D (ES D) (E.C. 3.1.1.1) 
62
2.1.2.4. Fosfoglukomutaz1 (PGM1) (E.C. 2.7.5.1) 
63
2.1.2.5. Glioksalaz (GLO I) (E.C.4.4.1.5) 
63
2.1.2.6. D Vitamini Bağlayıcı Protein/Gruba Özgü Bileşen (DBP/GC) 
64
2.1.3. İnsan Lökosit Antijen (HLA) Sistemi 
65
2.1.4. Konvansiyonel Sistemlerin Adli Amaçlı Çalışmalara Getirdiği Sınırlamalar 
66
KAYNAKLAR 
68
BÖLÜM 3
KISA ARDIŞIK TEKRAR DİZİLERİ POLİMORFİZMİ
Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU 
73
3.1. ARDIŞIK TEKRAR DİZİLERİ 
73
3.2. STR LOKUSLARININ ADLANDIRILMASI 
75
3.3. STR LOKUSLARININ MUTASYON ORANLARI 
77
3.4. ADLİ BİLİMLERDE STR POLİMORFİZMİNİN GELİŞİM SÜRECİ 
81
3.5. DNA VERİ BANKALARI 
82
3.6. MİNİ–STR LOKUSLARI 
86
3.7. TÜRKİYE’DE OTOZOMAL STR İLE İLGİLİ YAPILAN POPÜLASYON ÇALIŞMALARI 
87
3.8. KANSERLİ DOKULARDA KİMLİKLENDİRME VE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ (KARARSIZLIĞI) 
89
3.9. CİNSİYET KROMOZOMLARI VE STR LOKUSLARI 
93
3.9.1. X Kromozomu STR Lokuslarının Adli Alanda Kullanımı 
94
3.9.2. Y Kromozomu STR Lokuslarının Adli Alanda Kullanımı 
96
KAYNAKLAR 
99
BÖLÜM 4
STR ANALİZ PLATFORMLARI VE MULTİPLEKS STR KİTLERİ
Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU 
105
4.1. STR ANALİZ AŞAMALARI 
105
4.1.1. DNA İzolasyonu ve Miktarının Belirlenmesi 
106
4.1.2. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Polymerase Chain Reaction) 
108
4.1.3. Jel Elektroforezi Yöntemi ve STR Analizi 
109
4.1.3.1. Kapiler Elektroforez ile Klasik Jel Elektroforezinin Karşılaştırılması 
110
4.1.3.2. Kapiler Elektroforez ve STR Analizi 
111
4.1.4. Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing, NGS) Yöntemi ve STR Analizi 
115
4.2. MULTİPLEKS STR SİSTEMLERİ VE TİCARİ KİTLER 
117
4.2.1. Adli Genetik Laboratuvarlarında Yaygın Olarak Kullanılan Multipleks STR Kitleri ve Özellikleri 
119
KAYNAKLAR 
131
BÖLÜM 5
TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Özlem BÜLBÜL 
135
5.1. TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMİ (SNP, SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM) 
135
5.2. SNP VERİ TABANLARI 
138
5.3. ADLİ BİLİMLERDE SNP MARKIRLARININ KULLANIMI 
142
5.4. ADLİ BİLİMLERDE MİKROHAPLOTİPLERİN (MICROHAPLOTYPES) KULLANIMI 
147
5.5. ADLİ BİLİMLERDE KULLANILAN YAYGIN SNP ANALİZ YÖNTEMLERİ 
148
5.5.1. Minisekanslama Yöntemi ve SNaPshot™ Multiplex Kitinin Çalışma Prensibi 
148
5.5.2. Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing, NGS) Analiz Yöntemleri 
151
KAYNAKLAR 
156
BÖLÜM 6
ADLİ BİLİMLERDE SNP MARKIRLARININ KULLANIMI – I
KİMLİKLENDİRME VE NESEP SNP MARKIRLARI
Doç. Dr. Özlem BÜLBÜL 
163
6.1. KİMLİKLENDİRME SNP MARKIRLARI (IISNPs, IDENTITY INFORMATIVE SNPs) 
163
6.1.1. Degrede Örneklerde IISNPs 
164
6.1.2. Babalık Tayininde IISNPs 
165
6.1.3. PCR ve Kapiler Elektroforez Analizlerinde IISNPs 
167
6.1.4. IISNPs Panelleri 
168
6.2. NESEP (SOY BAĞI) SNP MARKIRLARI (LISNPs, LINEAGE–INFORMATIVE SNPs) 
170
6.2.1. Mitokondriyal SNP Markırları (mtSNPs) 
170
6.2.2. Y Kromuzomunda Bulunan SNP Markırları (Y–SNPs) 
173
KAYNAKLAR 
178
BÖLÜM 7
ADLİ BİLİMLERDE SNP MARKIRLARININ KULLANIMI – II ADLİ DNA FENOTİPLEMESİ
Doç. Dr. Özlem BÜLBÜL 
183
7.1. SOY SNP MARKIRLARI (AISNPs–ANCESTRY INFORMATIVE SNPs) 
183
7.1.1. Türkiye Popülasyonu ile İlgili Biyocoğrafik Soy Belirleme Çalışmaları 
186
7.1.2. Biyocoğrafik Soy Tahmininde Kullanılan Yöntemler 
188
7.1.2.1 FROG–kb Uygulaması 
189
7.1.2.2 Snipper Uygulaması 
193
7.2. FENOTİP SNP MARKIRLARI (PISNPs, PHENOTYPIC INFORMATIVE SNPs) 
194
7.2.1. Göz Rengi Tahmini 
197
7.2.2. Saç Rengi Tahmini 
200
7.2.3. Ten Rengi Tahmini 
203
KAYNAKLAR 
206
BÖLÜM 8
INDEL POLİMORFİZMİ
Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU 
213
8.1. InDel POLİMORFİZMİ VE ÖZELLİKLERİ 
213
8.2. InDel'LERİN BAZI HASTALIKLARLA OLAN İLİŞKİLERİ 
216
8.3. InDel MARKIRLARININ ADLİ GENETİKTEKİ ÖNEMİ 
218
8.3.1. Kimliklendirme ve Nesep Tayini Amaçlı Kullanılan InDel Polimorfizmi 
218
8.3.1.1. Kimliklendirme Amaçlı Indel Multipleks Primer Tasarımı ve Panel Geliştirilmesi 
220
8.3.1.2. Kimliklendirme ve Nesep Tayini Amaçlı Geliştirilen InDel Panelleri 
222
8.3.1.3. Türkiyede Kimliklendirme ve Nesep Tayini ile İlgili Yapılan InDel Çalışmaları 
224
8.3.2. Biyocoğrafik Soy Belirlenmesinde InDel Polimorfizmi 
225
8.3.2.1. Türkiye’de Biyocoğrafik Soy Belirlenmesi ile İlgili Yapılan InDel Çalışmaları 
227
8.3.3. X–Y Kromozomlarında InDel Çalışmaları 
228
8.3.3.1. Türkiye’de X–Kromozumu ile İlgili Yapılan InDel Çalışmaları 
229
8.4. InDel MARKIRLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
230
YARARLANILAN WEB KAYNAKLARI 
232
KAYNAKLAR 
232
BÖLÜM 9
MİTOKONDRİ VE MİTOKONDRİYAL KALITIMIN
ADLİ BİLİMLERDE KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Havva ALTUNÇUL 
239
9.1 MİTOKONDRİ ORGANELİ 
239
9.2 MİTOKONDRİYAL DNA (mtDNA) 
241
9.2.1 mtDNA’da Heteroplazmi 
244
9.3 mtDNA’NIN ADLİ BİLİMLERDE KULLANIMI 
246
KAYNAKLAR 
254
BÖLÜM 10
EPİGENETİK VE ADLİ BİLİMLER
Msc. Sümeyye Zülal ŞİMŞEK – Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU 
259
10.1. EPİGENETİK 
259
10.1.1. DNA Metilasyonu 
261
10.2. EPİGENETİĞİN ADLİ BİLİMLERDEKİ ÖNEMİ 
264
10.2.1. Monozigotik İkizlerin Ayrımı 
266
10.2.2. Vücut Sıvılarının Tanımlanması 
268
10.2.2.1. Vücut Sıvılarının Tiplendirilmesinde Messenger RNA (mRNA) 
269
10.2.2.2. Vücut Sıvılarının Belirlenmesinde miRNA (micro RNA) 
270
10.2.2.3. Vücut Sıvılarının Tanımlanmasında DNA Metilasyonu 
273
10.2.3. Yaş Tahmini 
275
10.2.3.1. Yaş Tahmininde DNA Metilasyonu 
277
10.3. DNA METİLASYON ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
281
10.3.1. Bisülfit Dönüşümü 
282
10.3.2. Bisülfit Dönüşümüne Dayalı SNaPshot® Analiz Yöntemi 
283
KAYNAKÇA 
285
BÖLÜM 11
DNA PROFİLLEMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU 
291
11.1. DNA’NIN BOZULMASI (DEGRADASYONU) VE DNA PROFİLLEMEYE ETKİSİ 
291
11.2. PCR İNHİBİTÖRLERİNİN DNA PROFİLLEMEYE ETKİSİ VE SORUNLARI 
294
11.2.1. Biyolojik Örneklerden Kaynaklı İnhibitörler 
294
11.2.2. DNA Molekülünün Bulunduğu Ortamdan Kaynaklanan İnhibitörler 
296
11.2.3. DNA İzolasyonunda Kullanılan Çeşitli Kimyasalların Oluşturduğu İnhibitörler 
297
11.2.4. PCR İnhibisyonunu Önlemeye Yönelik Çözümler 
297
11.3. KONTAMİNASYON SORUNLARI VE DNA PROFİLLEMEYE ETKİSİ 
298
11.3.1. Temas DNA’sı (Touch DNA) ile Meydana Gelen Kontaminasyon 
299
11.3.2. Olay Yeri Kaynaklı Kontaminasyon 
299
11.3.3. Laboratuvar Kaynaklı Kontaminasyon 
300
11.4. DNA PROFİLLEMEDE GÖZLENEN ARTEFAKTLAR 
300
11.4.1. PCR Kaynaklı STR Artefaktları ve DNA Profillemeye Etkisi 
301
11.4.1.1 Stutter Pikler 
301
11.4.1.2. Kalıp Dışı “A” Nükleotidin Eklenmemesi (Eksik Adenilasyon) 
303
11.4.1.3. Düşük Kopya Sayısına (LCN, Low Copy Number) Sahip DNA Örnekleri 
305
11.4.1.4. Nokta Mutasyonları 
305
11.4.1.5. Heterozigot Dengesizliği (Stokastik Etkiler) 
306
11.4.1.6. Alel Düşmesi 
307
11.4.2. Kapiler Elektroforez Kaynaklı Artefakt Pik Oluşumu ve DNA Profillemeye Etkisi 
308
11.4.2.1. Spike (Keskin) Pik Oluşumu ve Olası Nedenleri 
309
11.4.2.2. Gölge (Shadow) Pikler ve Nedenleri 
309
11.4.2.3. Gürültü (Noise) Pikleri 
311
11.4.2.4. Floresan Boya Artefaktları 
312
11.4.2.5. Matriks Pikleri (Pull up) 
312
11.4.3. Kapiler Elektroforezde Artefakt Oluşumuna Neden Olan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
313
11.4.3.1. Düşük Sinyal veya Hiç Sinyal Gözlenmemesinin Olası Nedenleri 
315
11.4.3.2. Kapilerde Migrasyon (Göç) Sorunlarının Olması 
315
KAYNAKLAR 
316
BÖLÜM 12
KARIŞIM DNA ÖRNEK ANALİZİ VE
İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ
Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU – Doç. Dr. Özlem BÜLBÜL 
321
12.1. KARIŞIM DNA ÖRNEK ANALİZİ 
322
12.1.1. Karışım DNA Örnekleri 
322
12.1.2. Karışım DNA Analizinde Kullanılan Polimorfik Sistemler 
323
12.1.3. Karışım DNA Analizinde Kullanılan Analiz Platformları 
326
12.1.4. Karışım DNA Örneğinin Belirlenmesi 
327
12.2. KE STR ANALİZİ SONUCU ELEKTROFOREGRAMDA GÖZLENEN POTANSİYEL ARTEFAKT ÜRÜNLER 
330
12.2.1. Stutter Pikler ve Karışım DNA Örnekleri 
331
12.3. KARIŞIMDA BULUNAN KİŞİLERİN KATKI ORANLARININ TAHMİN EDİLMESİ 
333
12.3.1. Heterozigotluk Dengesi ve Karışım Oranın Tahmin Edilmesi 
333
12.3.2. Düşük Kalitedeki DNA Karışım Örneklerinde Amplifikasyon ve Primer Bağlanma Bölgesinde Mutasyon Olasılığı 
335
12.3.3. Majör Katılımcının Minör Katılımcıyı Maskelemesi 
336
12.4. KARIŞIM ÖRNEĞİNİN PROFİL DEĞERLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
336
12.5. KARIŞIM DNA ÖRNEKLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ 
337
12.5.1. Karışım Örneklerinin Kalitatif Analizi 
337
12.5.2. Modifiye Eşleşme Olasılığı Tahmin Yöntemi (mRMP) 
338
12.5.3. Dışlama Olasılığı Yöntemi (RMNE) 
340
12.5.4. Olasılık Oranı (Likelihood Ratio, LR) 
341
12.6. KARIŞIM ÖRNEKLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ KILAVUZLAR VE STANDARTLAR 
346
KAYNAKLAR 
348
BÖLÜM 13
POPÜLASYON GENETİĞİ VE
DNA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU 
353
13.1. HARDY–WEINBERG EŞİTLİĞİ, POPÜLASYON ÇEŞİTLİLİĞİ VE GEN SIKLIKLARI 
353
13.1.1. Hardy–Weinberg Dengesi 
353
13.1.2. Gen ve Genotip Frekansları 
355
13.1.3. Ki–Kare (X2) Testi 
357
13.1.4. Popülasyon Genetiğinde Kullanılan Yazılım Programları 
359
13.1.5. Hardy–Weinberg Dengesini Bozan Etmenler 
359
13.1.5.1. Mutasyon 
359
13.1.5.2. Rekombinasyon 
360
13.1.5.3. Göç ve Gen Akışı 
360
13.1.5.4. Doğal Seçilim 
360
13.1.5.5. Genetik Sürüklenme 
361
13.1.5.6. Rastgele Olmayan Evlilikler (Non–Random Pairing) ve Akrabalık 
361
13.1.2. Popülasyon Grupları ve Alt Popülasyonlar 
362
13.2. İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ VE F– İSTATİSTİKLERİ 
363
13.3. BAĞLANTI DENGESİ (LE, Linkage Equilibrium) VE POLİMORFİK SİSTEMLER 
366
13.4. ADLİ İSTATİSTİKİ PARAMETRELER 
366
13.4.1. Eşleşme Olasılığı/Uyum Olasılığı (PM, Probability of Match) 
367
13.4.2. Ayrım Gücü (PD, Power of Discrimination) 
367
13.4.3. Dışlama Gücü (PE, Power of Exclusion) 
367
13.4.4. Polimorfik Bilgi İçeriği (PIC, Polimorphism Information Content) 
368
13.4.6. Beklenen ve Gözlenen Heterozigotluk 
368
KAYNAKLAR 
370
BÖLÜM 14
DNA DELİLLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Özlem BÜLBÜL 
373
14.1. OLAY YERİNDEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN DNA ANALİZLERİNDE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELER 
373
14.1.1. Frekansçı Yaklaşım 
374
14.1.2. Olasılık Oranı Yaklaşımı 
376
14.1.3. Bayes Teoremi 
380
14.2. AKRABALIK (NESEP) İLİŞKİLERİNİN HESAPLANMASI 
381
14.2.1. Babalık / Annelik Testi 
381
14.2.1.1. Babalık Testinde İstatistiksel Hesaplamalar 
383
14.2.2. Akrabalık İlişkilerinin Hesaplanması 
387
14.2.3. Nesep Testlerine Etki Eden Etmenler 
390
KAYNAKLAR 
394
BÖLÜM 15
AKREDİTASYON
Dr. Öğr.Üyesi Havva ALTUNÇUL 
397
15.1. STANDART NEDİR? KİMLER TARAFINDAN VE NASIL OLUŞTURULUR? 
397
15.2. AKREDİTASYON NEDİR? 
399
15.3. ADLİ BİLİMLER VE AKREDİTASYON 
405
15.4. ADLİ GENETİKTE AKREDİTASYON 
407
15.5. KALİTE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE AKREDİTASYON 
410
KAYNAKLAR 
417
BÖLÜM 16
VALİDASYON (GEÇERLİ KILMA) VE
VERİFİKASYON (DOĞRULAMA)
Dr. Öğr.Üyesi Havva ALTUNÇUL 
419
16.1. VALİDASYON VE VERİFİKASYON NEDİR? 
419
16.1.1. Doğruluk (Accuracy) 
422
16.1.1.1. Kesinlik 
422
16.1.1.1.1. Tekrarlanabilirlik (Repeatibility) 
424
16.1.1.1.2. Tekrar Üretilebilirlik (Tutarlılık) (Reproducibility) 
425
16.1.1.2. Gerçeklik 
427
16.1.2. Hassasiyet/ Duyarlılık ve Seçicilik/ Özgüllük (Selectivity and Sensivity) 
428
16.1.2.1. Tespit Sınırı/Analiz Eşiği (LOD, Limit of Detection) 
429
16.1.2.2. Tayin Sınırı/Duyarlılık (LOQ, Limit of Quantification) 
430
16.1.2.3. Lineer Aralık (Dinamik Alan, Çalışma Aralığı) 
431
16.2. DNA ANALİZ METODUNUN VALİDASYONUNDA KULLANILAN DİĞER PARAMETRELER 
432
16.2.1. Stokastik Eşik 
432
16.2.2. Karışım Çalışması 
433
16.2.3. Kontaminasyon Çalışması 
434
16.3. LABORATUVAR İÇİ DOĞRULAMA ÇALIŞMASININ MİNİMUM KOŞULLARI 
434
16.3.1. DNA İzolasyonu 
435
16.3.2. DNA Miktar Tayini 
435
16.3.3. PCR Cihazları 
435
16.3.4. Yeni Multiplex PCR Kitleri 
436
16.3.5. Elektroforez Cihazı 
436
16.3.6. Yazılım 
437
16.4. VALİDASYON RAPORU HAZIRLAMA 
437
KAYNAKLAR 
439