101 Soruda Fotoğrafçının ve Fotoğraflanan Kişinin Hakları (Fotoğraf ve Hukuk) Dr. M. Sıddık Çinko  - Kitap

101 Soruda Fotoğrafçının ve Fotoğraflanan Kişinin Hakları

(Fotoğraf ve Hukuk)

3. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
215
Barkod:
9789750289859
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Eylül 2020
150,00
75,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Teknolojik gelişmeler, fotoğraf çekimini kolaylaştırdığı gibi çekilen fotoğrafların paylaşımlarını da yaygınlaştırmıştır. Kesin olan şudur ki, ya biz birilerinin fotoğrafını çekmekteyiz ya da birileri bizim fotoğrafımızı çekmekte ve bu fotoğraflar da başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda sürekli paylaşılmaktadır. İster fotoğrafı çeken isterse çekilen kişi olun, bu konularda yeterince bilgi sahibi olmazsanız, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Fotoğrafla iç içe geçmiş bir yaşamın gereği olarak, alandaki bilgi eksikliği nedeniyle çok sayıda tartışma yaşanmakta, hatta olay yargıya intikal etmektedir.
Öyle ise;
- İzinsiz çekilen bir fotoğrafınız hakkında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
- Özenerek ve büyük bir emekle çektiğiniz fotoğrafın, başka kişilerce kullanılması durumunda haklarınız nelerdir?
- Çekilen bir fotoğraf karesi hangi durumlarda kullanılabilir ya da kullanılamaz?
Kitap, en sık karşılaşılan 101 farklı soru üzerinden, konuyu herkesin anlayabileceği bir dilde ve yargıya intikal etmiş olaylar eşliğinde ele almaktadır. Yazarın, hem hukukçu hem de fotoğrafçı kimliği, konuya teknik ve hukuki boyutuyla yorumlamasını sağlamaktadır.
Fotoğrafa meraklı herkesin ilgisini çekmeye ve bu alandaki boşluğu doldurmaya aday eser aynı zamanda, fotoğraf alanında hakları da gözeten bir kültürün/etiğin oluşmasına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.
Kitap bu baskısında; önceki baskılar gözden geçirilerek güncellenmiş, farklı olayları içeren yeni mahkeme kararları ve eklemelerle zenginleştirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Fotoğraf Hukuk ve Sanat Eseri
.
Fotoğrafçının Hakları
.
Fotoğraflanan Kişinin Hakları
.
Fotoğraf ve Basın
.
Davaya Konu Örnek Olaylar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
İkinci Baskıya Önsöz 
9
Birinci Baskıya Önsöz 
11
Kısaltmalar 
19
Giriş
FOTOĞRAF HUKUK VE SANAT ESERİ
 FOTOĞRAF VE HUKUK İLİŞKİSİ 
23
Hukuk Nedir? 
23
Fotoğraf Nedir? Hukuken Bir Tanım Yapılabilir mi? 
24
Fotoğraf ve Resim Aynı Şeyi mi İfade Ediyor? Bu İfadelerden Biri Diğeri Yerine Kullanılabilir mi? 
25
Fotoğraf ve Hukuk İlişkisi Nedir? 
26
Fotoğrafa, Fotoğrafçının Haklarına, Fotoğraflanan Kişinin Haklarına İlişkin Özel Bir Düzenleme Var mıdır? 
28
 FOTOĞRAF VE SANAT ESERİ 
29
Çekilen Her Fotoğraf Sanat Eseri Olarak Kabul Edilir mi? 
29
Fotoğrafın Sanat Eseri Olarak Kabul Edilmesi İçin Neler Gereklidir? 
29
"Eser"in, "Sahibinin Hususiyeti"ni Taşıması Ne Demektir? 
31
Kanun Hangi Ürün Kategorilerini Eser Olarak Kabul Etmektedir? Fotoğraf, Bu Kategorilerden Hangisine Girer? 
32
Mahkeme Kararlarında, Fotoğrafın Eser Niteliğine Sahip Olmasının Kriterleri Belirlenmiş mi? 
33
Fotoğrafın Eser Olarak Kabul Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları Nelerdir? 
34
"Eser" Olarak Kabul Edilen Bir Fotoğrafın Sahibine Verdiği Haklar Nelerdir? 
35
I. Bölüm
FOTOĞRAFÇININ HAKLARI
 FOTOĞRAFÇININ HAKLARI 
39
 FOTOĞRAFI UMUMA ARZ ETME HAKKI 
39
Umuma Arz Etme Nedir? 
39
Fotoğrafı Umuma Arz Etme Hakkı Neyi İfade Eder? 
40
Fotoğrafı Umuma Arz Etme Neyi Sağlayacaktır? 
41
 FOTOĞRAFTA İSİM VEYA TANITICI İŞARET KULLANMA HAKKI 
42
Fotoğrafta İsim veya Tanıtıcı İşaret Kullanmak Neyi İfade Eder? 
42
Fotoğrafta İsim veya Tanıtıcı İşaret Kullanma Hakkı ve Bu Hakkın Çerçevesi Nedir? 
43
Fotoğrafta İsim ve Tanıtıcı İşaret Kullanmanın Ne Gibi Yararı Olur? 
46
 FOTOĞRAFIN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI İSTEME HAKKI 
46
Fotoğrafın Bütünlüğü Nedir? 
46
Fotoğrafın Bütünlüğünün Korunmasını İsteme Hakkı Neyi Kapsıyor? 
47
Fotoğrafın Bütünlüğünün Korunmasını İsteme Hakkının Ne Gibi Yararı Olacaktır? 
50
 FOTOĞRAFÇININ FOTOĞRAFLA İLİŞKİSİNİN KESİLMEMESİ HAKKI 
51
Fotoğrafla İlişkinin Kesilmemesi Neyi İfade Etmektedir? 
51
Fotoğrafçının Fotoğrafla İlişkisinin Kesilmemesi Hakkının Kapsamı Nedir? 
51
Fotoğrafçının Fotoğrafla İlişkisinin Kesilmemesi Hakkı Fotoğrafçıya Neyi Sağlar? 
54
 FOTOĞRAFTAN ZARAR GÖRMEME HAKKI 
54
Fotoğraf, Fotoğrafçıya Zararlı Olabilir mi? 
54
Fotoğraftan Zarar Görmeme Hakkının Kapsamı Nedir? 
55
Fotoğraftan Zarar Görmeme Hakkı Neyi Sağlar? 
58
 FOTOĞRAFI İŞLEME HAKKI 
58
Fotoğrafı İşleme Neyi İfade Etmektedir? 
58
Fotoğrafı İşlemenin Kapsamı ve Sınırları Nelerdir? 
60
Fotoğrafı İşleme Hakkı Neyi Güvence Altına Almaktadır? 
64
 FOTOĞRAFI ÇOĞALTMA HAKKI 
65
Fotoğrafı Çoğaltma Neyi İfade Eder? 
65
Fotoğrafı Çoğaltma Hakkının Dayanağı ve Kapsamı Nedir? 
66
Fotoğrafı Çoğaltma Hakkı Neyi Güvence Altına Almaktadır? 
69
 FOTOĞRAFI YAYMA HAKKI 
69
Fotoğrafı Yayma Hakkı Nedir? Diğer Haklarla İlişkisi Nedir? 
69
Fotoğrafı Yayma Hakkının Kapsamı Nedir? 
71
Fotoğrafı Yayma Hakkı Neyi Sağlar? 
73
 FOTOĞRAFTAN MADDİ MENFAAT ELDE ETMEYE DEVAM ETME HAKKI (SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKI) 
74
Fotoğraftan Maddi Menfaat Elde Etmeye Devam Etmek Nasıl Olur? 
74
Fotoğraftan Maddi Menfaat Elde Etmeye Devam Etme Hakkının Kapsamı Denir? 
75
Fotoğraftan Maddi Menfaat Elde Etme Hakkı Neyi Sağlar? 
77
 FOTOĞRAF SAHİPLİĞİ (FOTOĞRAFIN SAHİBİ KİM?) 
78
Fotoğraf Sahibinin Tespiti Neden Önemlidir? 
78
Fotoğraf Sahibinin Tespitinde Genel Kurallar Nelerdir? 
79
Fotoğrafın Birden Fazla Sahipliği Nasıl Olur? 
81
Fotoğraf Sahibinin Tespitine İlişkin Karineler Nelerdir? 
82
Fotoğraf Sahipliğinin Tartışmalı Olması Halinde Fotoğraf Sahipliği Ne Şekilde İspatlanır? 
83
Maymunun Çektiği Fotoğrafın Sahibi Kimdir? 
84
 FOTOĞRAF ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SÜRESİ 
85
 FOTOĞRAFIN İZİNSİZ KULLANILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER 
92
Fotoğrafın İzinsiz Kullanılması Neyi İfade Etmektedir? 
92
Fotoğrafın İzinsiz Kullanılması Halleri Nelerdir? 
92
Fotoğrafın Kamu Düzeni Sebebiyle İzinsiz Kullanılması Nasıl Olur? 
93
Fotoğrafın Genel Menfaat Sebebiyle İzinsiz Kullanılması Nasıl Olur? 
94
Fotoğrafın Özel Menfaat Sebebiyle İzinsiz Kullanılması Nasıl Olur? 
96
 FOTOĞRAFA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 
97
Fotoğrafa İlişkin Sözleşmeler İle Ne İfade Edilmektedir? 
97
Fotoğrafa İlişkin Sözleşmelerin Esasları Nelerdir? 
97
Fotoğrafa İlişkin Sözleşmelerin Şekli Nedir? 
98
Fotoğrafa İlişkin Sözleşmelerin Konusu Nedir? 
99
Fotoğrafa İlişkin Sözleşmelerin Muhatapları Kimlerdir? 
101
Fotoğrafa İlişkin Sözleşmelerin Sona Ermesi Nasıl Olur? 
102
Fotoğraf Çekim Sözleşmesi Neyi İfade Etmektedir? 
103
Fotoğraf Satım Sözleşmesi Neyi İfade Etmektedir? 
104
Fotoğraf Sergileme Sözleşmesi Neyi İfade Etmektedir? 
105
 FOTOĞRAFÇI HAKLARININ İHLALİNDE AÇILACAK DAVALAR 
106
Fotoğrafçı Haklarının İhlalinde Ne Tür Davalar Açılabilir? 
106
Fotoğrafçı Haklarının İhlalinde Açılacak Hukuk Davaları Nelerdir? 
107
Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
108
Hukuk Davalarında Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
109
Hukuk Davalarında Dava Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır? 
110
Fotoğrafçı Haklarının İhlali Halinde Açılacak Ceza Davaları Nelerdir? 
111
Ceza Davalarında Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
112
Ceza Davalarında Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
112
Ceza Davalarında Soruşturma ve Diğer İşlemler Nasıldır? 
113
Fotoğrafa İlişkin Davalarda Bilirkişilere Başvurulmakta mıdır? 
115
 ESER SAYILMAYAN FOTOĞRAFLARIN KORUNMASI 
116
Eser Sayılmayan Fotoğrafların Korunması Nasıldır? 
116
Fotoğrafın Eser Sayılıp Sayılmaması Nasıl Belirlenir? 
117
Eser Sayılmayan Fotoğrafların Kullanılmasında Açılacak Dava Nedir? 
117
II. Bölüm
FOTOĞRAFLANAN KİŞİNİN HAKLARI
 FOTOĞRAFLANAN KİŞİNİN HAKLARI 
121
Kişilerin Fotoğraflanmasında Genel Bakış Nedir? 
121
Kişilerin Fotoğraflanması Neden Hukuku İlgilendiriyor? 
122
Kişiliği Oluşturan Değerlerin Fotoğrafla İlişkisi Nedir? 
123
Kişilerin Yaşam Alanı İle Fotoğraf İlişkisi Nedir? 
124
Kişilerin Fotoğraflanması İzne Tabi midir? 
126
Kişinin Fotoğraflanması İçin İzin Nasıl Alınabilir? 
128
Kişinin Fotoğraflanmasında İznin Gerekmediği Haller Nelerdir? 
130
Fotoğraf Çekim İzni, Fotoğrafın Ticari Amaçla Kullanılmasını İçerir mi? 
132
Sokak, Cadde, Meydanlar Gibi Aleni Yerlerdeki Çekimlerde Fotoğraf Karesine Ani Olarak Giren veya Fotoğraf Karesine Dahil Edilen Kişiden İzin Almak Gerekir mi? 
134
 FOTOĞRAFLANAN KİŞİNİN HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR 
135
Fotoğraflanan Kişinin Açacağı Hukuk Davaları Nelerdir? 
135
Fotoğraflanan Kişinin Açacağı Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
137
Fotoğraflanan Kişinin Açacağı Hukuk Davalarında Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
138
Fotoğraflanan Kişinin Haklarının Korunması İçin Açılacak Ceza Davaları Nelerdir? 
139
Fotoğraflanan Kişinin Haklarının Korunması İçin Açılacak Ceza Davalarında Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
140
Fotoğraflanan Kişinin Haklarının Korunması İçin Açılacak Ceza Davalarında Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir? 
140
III. Bölüm
FOTOĞRAF VE BASIN
 FOTOĞRAF VE BASIN 
143
Fotoğraf ve Basın İlişkisi Nedir? 
143
Basın Özgürlüğü ve Haber Verme Hakkının, Basında Fotoğrafın Kullanımına Etkisi Nedir? 
144
Basın Alanında, Fotoğrafçı Haklarında Bir Farklılık Söz Konusu mudur? 
146
Basın Alanında, Kişi Fotoğrafının Kullanılmasında İzin Gerekli midir? 
147
Kamu Yararı Amacıyla Fotoğrafın Basın Alanında İzinsiz Kullanılması Nasıl Olur? 
149
IV. Bölüm
DAVAYA KONU ÖRNEK OLAYLAR
 DAVAYA KONU OLAN ÖRNEK OLAYLAR 
155
 EK–1 SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 
201
 FOTOĞRAF ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ 
201
 EK–2 BİLİRKİŞİ RAPORU 
205
Kaynaklar 
209
MEVZUAT 
210
Kavramlar Dizini 
213